Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 215 din 5 decembrie 2019  privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale  de Reglementare în Domeniul Energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 215 din 5 decembrie 2019 privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 982 din 5 decembrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 130 alin. (1) lit. d), d^1) şi q) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 10 alin. (1) lit. j), lit. o) pct. 2 şi lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 şi 171 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 24, după alineatul (2) se introduc nouă noi alineate, alineatele (3)-(11), cu următorul cuprins:
    "(3) Capacitatea întreruptibilă disponibilă pentru ziua (D) este egală cu diferenţa dintre capacitatea tehnică disponibilă în punctul de intrare/ieşire şi suma nominalizărilor procesate de OTS în baza nominalizărilor transmise de UR până la ora 15,00 a zilei D-1 pentru ziua D, pentru punctul respectiv. În cazul punctelor de interconectare bidirecţionale, nivelul capacităţii întreruptibile disponibile se calculează distinct pe fiecare direcţie de transport în parte, cu luarea în considerare a nominalizărilor transmise de UR pe direcţia respectivă.
(4) Nu se oferă capacitate întreruptibilă în situaţia în care capacitatea fermă rezervată într-un punct de intrare/ieşire este mai mică decât capacitatea tehnică disponibilă a punctului respectiv.
(5) În situaţia în care totalul nominalizărilor depăşeşte cantitatea de gaze naturale care poate trece printr-un anumit punct de interconectare, ordinea în care se realizează întreruperile se stabileşte în funcţie de data încheierii contractelor de transport respective pe bază întreruptibilă. În cazul unei întreruperi, contractul de transport care intră în vigoare mai devreme prevalează asupra contractelor de transport care intră în vigoare mai târziu.
(6) În situaţia în care după aplicarea procedurii prevăzute la alin. (5), două sau mai multe nominalizări sunt clasificate la aceeaşi poziţie în cadrul ordinii întreruperilor, iar operatorul de transport şi de sistem nu le întrerupe pe toate, se aplică o reducere a acestora utilizând principiul prorata cu nominalizările efectuate de UR pe capacitatea întreruptibilă.
(7) Motivele întreruperilor pot include, fără a se limita la, următoarele: calitatea gazelor naturale, presiunea, temperatura, profilul de curgere, utilizarea contractelor ferme, lucrările de mentenanţă, restricţiile în amonte sau în aval.
(8) OTS notifică UR cu minimum 1 oră înainte de aplicarea întreruperilor.
(9) În situaţia în care gazele naturale introduse în SNT nu respectă condiţiile de calitate şi/sau de presiune prevăzute în acordurile de interconectare, OTS nu acceptă gazele livrate.
(10) În situaţia în care gazele naturale livrate la ieşirea din SNT nu respectă condiţiile de calitate şi/sau de presiune prevăzute în acordurile de interconectare, UR nu acceptă livrarea gazelor, iar OTS reduce livrarea gazelor neconforme.
(11) În situaţiile prevăzute la alin. (9) şi (10), în vederea evitării dezechilibrelor UR va renominaliza corespunzător noile cantităţi de gaze naturale."

    2. La articolul 36, după alineatul (3^5) se introduce un nou alineat, alineatul (3^6), cu următorul cuprins:
    "(3^6) Prin derogare de la prevederile alin. (2) lit. a) şi g) şi alin. (3), solicitanţii de capacitate de transport în punctul de intrare/ieşire Isaccea 1 şi în punctele de ieşire spre localităţile de pe teritoriul României racordate la conducta Isaccea 1-Negru Vodă 1 transmit solicitările de capacitate până cel târziu în ziua imediat următoare celei în care s-au închis licitaţiile de capacitate în punctul de intrare/ieşire Negru Vodă 1. Cererile de rezervare de capacitate se transmit, obligatoriu, direct în platforma online pentru rezervarea capacităţii de transport, operată de către OTS sau prin e-mail, întocmite conform anexei nr. 3 la Codul reţelei."

    3. La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 74
    (1) OTS efectuează alocarea lunară finală până cel târziu în data de 13 a lunii următoare (M+1) lunii (M) în care a prestat serviciul de transport, pentru fiecare UR în parte, în scopul cuantificării serviciului de transport gaze naturale prestat de OTS."

    4. La articolul 79, alineatul (12) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(12) Prevederile alin. (1) nu se aplică punctelor virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producţie."

    5. La articolul 80, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Prevederile alin. (1) nu se aplică punctelor virtuale de intrare în SNT din perimetrele de producţie."

    6. La articolul 86^1, alineatele (2^1) şi (2^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2^1) Până la data de 31 martie 2020, UR transmite OTS, până la ora 7,00 a zilei D+1, dezechilibrul zilnic iniţial comunicat conform alin. (2), defalcat la nivel de CC, PET şi NC, în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) şi (2).
(2^2) Până la data de 31 martie 2020, în intervalul 7,00-13,30 al zilei D+1, OTS procesează informaţiile transmise de UR conform alin. (2^1) şi le centralizează în vederea tranzacţionării pe piaţa de echilibrare sau le transmite operatorului desemnat să asigure îndeplinirea obligaţiilor de organizare şi administrare a pieţei de echilibrare."

    7. La anexa nr. 1^3 articolul 12, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1) UR are obligaţia de a constitui în favoarea OTS o garanţie financiară de plată care are ca obiect acoperirea riscului de neachitare a facturilor emise de OTS."

    8. La anexa nr. 1^3, la articolul 12 alineatul (7) litera b), punctele (i), (ii), (iii) şi (iv) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(i) în situaţia în care dezechilibrul cumulat înregistrat în cursul lunii anterioare de livrare calculat ca sumă algebrică a dezechilibrelor zilnice este de tip «Deficit» şi este mai mic de 10% din suma cantităţilor alocate zilnic în punctele de intrare A(i) şi/sau din suma notificărilor în PVT a tranzacţiilor de cumpărare efectuate de UR, T(C), se menţine garanţia prevăzută la lit. a);
(ii) în situaţia în care dezechilibrul cumulat înregistrat în cursul lunii anterioare de livrare calculat ca sumă algebrică a dezechilibrelor zilnice este de tip «Deficit» şi este cuprins între 10% şi 50% din suma cantităţilor A(i) şi/sau T(C) alocate zilnic, NG = contravaloarea maximă a dezechilibrului lunar de tip «Deficit» înregistrat în anul gazier în curs;
(iii) în situaţia în care dezechilibrul cumulat înregistrat în cursul lunii anterioare de livrare calculat ca sumă algebrică a dezechilibrelor zilnice este de tip «Deficit» şi este mai mare de 50% din suma cantităţilor A(i) şi/sau T(C) alocate zilnic, NG = 2 x contravaloarea maximă a dezechilibrului lunar de tip «Deficit» înregistrat în anul gazier în curs;
(iv) în situaţia în care UR a înregistrat facturi neachitate în perioada de graţie în anul gazier în curs, NG = 2 x contravaloarea maximă a dezechilibrului lunar de tip deficit înregistrat în anul gazier în curs."

    9. La anexa nr. 1^3, la articolul 12 alineatul (10), litera b^1) se abrogă.


    ART. II
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2016 privind aprobarea Metodologiei de rezervare a capacităţii de transport şi de stabilire a tarifelor pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin conductele de transport Isaccea-Negru Vodă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 25 iulie 2016, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Prevederile prezentului ordin se aplică ulterior încheierii acordurilor de interconectare cu operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre UE sau a acordurilor tehnice încheiate cu operatorii sistemelor de transport sau cu alte entităţi din statele terţe."

    2. În anexă, articolul 6 se abrogă.


    ART. III
    Metodologia de rezervare a capacităţii de transport pentru activitatea de prestare a serviciilor de transport al gazelor naturale prin punctele situate pe conducta de transport de gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1 destinată transportului gazelor naturale pe culoarul Federaţia Rusă-Bulgaria şi alimentării cu gaze naturale a unor localităţi de pe teritoriul României, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 158/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 28 iunie 2019, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Rezervarea capacităţii de transport în punctul de interconectare Negru Vodă 1 aferent conductei Isaccea 1-Negru Vodă 1 se realizează prin intermediul licitaţiilor organizate în cadrul Platformei regionale de rezervare de capacitate, denumită în continuare PRRC, operată de «Foldgazszallito Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag» - FGSZ Ltd., cu respectarea Regulilor de operare a PRRC şi a calendarului de licitaţie publicat anual de către Reţeaua Europeană a Operatorilor de Transport şi de Sistem de Gaze Naturale - ENTSOG.
    (2) Rezervarea capacităţii de transport în punctul de interconectare Isaccea 1 şi punctele de ieşire spre localităţile de pe teritoriul României racordate la conducta Isaccea 1-Negru Vodă 1 se va realiza în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui ANRE nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) La stabilirea capacităţii ferme disponibile în punctele de intrare şi punctele de ieşire ale conductei de transport Isaccea 1-Negru Vodă 1 se are în vedere asigurarea capacităţii ferme disponibile la punctele de ieşire spre localităţile de pe teritoriul României racordate la conducta prevăzută la art. 1.
    (2) În punctele de ieşire spre localităţile de pe teritoriul României racordate la conducta prevăzută la art. 1, utilizatorul reţelei poate rezerva capacitate fermă/întreruptibilă numai dacă, în punctul de interconectare Isaccea 1, pe direcţia intrare sau în punctul de interconectare Negru Vodă 1, pe direcţia intrare, rezervă o capacitate cel puţin egală cu cea solicitată în aceste puncte de ieşire.
    (3) În punctul de interconectare Isaccea 1, pe direcţia ieşire, utilizatorul reţelei poate rezerva capacitate fermă/întreruptibilă numai dacă, în punctul de interconectare Negru Vodă 1, pe direcţia intrare, rezervă o capacitate cel puţin egală cu cea solicitată în punctul de interconectare Isaccea 1.
    (4) În punctul de interconectare Negru Vodă 1, pe direcţia ieşire, utilizatorul reţelei poate rezerva capacitate fermă/ întreruptibilă numai dacă, în punctul de interconectare Isaccea 1, pe direcţia intrare, rezervă o capacitate cel puţin egală cu cea solicitată în punctul de interconectare Negru Vodă 1."

    3. Articolul 5 se abrogă.
    4. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Nivelul garanţiei financiare de participare va fi apreciat de către utilizatorul de reţea, pe baza estimărilor sale referitoare la preţul de adjudecare a licitaţiei ce ar urma să fie asumat de către acesta, astfel:
    a) pentru produsul de capacitate standard zilnic/lunar, nivelul garanţiei este egal cu valoarea capacităţii solicitate;
    b) pentru produsul de capacitate standard trimestrial/anual, nivelul garanţiei este egal cu valoarea medie lunară a capacităţii solicitate."

    5. La anexa nr. 1 articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Obiectul contractului îl constituie prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea produselor de capacitate standard de transport în punctul de interconectare Negru Vodă 1 aferent conductei de transport de gaze naturale Isaccea 1-Negru Vodă 1."

    6. La anexa nr. 1 articolul 2, alineatul (3) se abrogă.
    7. La anexa nr. 1 articolul 9, litera d) se abrogă.
    8. La anexa nr. 1 articolul 9, litera g) va avea următorul cuprins:
    "g) să accepte nominalizările/renominalizările zilnice transmise OTS pentru punctele de intrare/ieşire din conducta prevăzută la art. 2 alin. (1), conform principului căruia suma cantităţilor nominalizate pe punctele de intrare trebuie să fie mai mare sau egală cu cantităţile nominalizate pe punctele de ieşire;"

    9. La anexa nr. 6, articolul 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) OTS, acţionând corect şi prudent, are dreptul să limiteze/întrerupă capacitatea întreruptibilă de transport rezervată de UR în scopul asigurării funcţionării conductei prevăzute la art. 1 din metodologie în condiţii de siguranţă, în situaţia în care totalul nominalizărilor depăşeşte cantitatea de gaze naturale care poate trece prin punctul de intrare/ieşire.
    (2) Motivele limitărilor/întreruperilor pot include, fără a se limita la, următoarele: calitatea gazelor naturale, presiunea, temperatura, profilul de curgere, utilizarea contractelor ferme, lucrările de mentenanţă, restricţiile în amonte sau în aval.
    (3) OTS va notifica UR cu privire la limitarea/întreruperea capacităţii întreruptibile de transport, dispusă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2), cu respectarea condiţiilor contractuale şi ale acordurilor de interconectare/acordurilor tehnice, după caz, cu minimum o oră înainte de aplicarea limitării/întreruperii."    ART. IV
    Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş şi utilizatorii reţelei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 5 decembrie 2019.
    Nr. 215.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016