Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.144 din 15 decembrie 2020  privind acordarea unui ajutor de exploatare şi a unui ajutor de investiţii, exceptate de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.144 din 15 decembrie 2020 privind acordarea unui ajutor de exploatare şi a unui ajutor de investiţii, exceptate de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., pentru anii 2021-2023

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1306 din 29 decembrie 2020
    Luând în considerare:
    - importanţa strategică a infrastructurii aeroportuare aflate în administrarea Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A. în contextul politicilor de securitate regională;
    – Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat;
    – Regulamentul (UE) 2017/1.084 al Comisiei din 14 iunie 2017 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte ajutoarele pentru infrastructurile portuare şi aeroportuare, pragurile de notificare pentru ajutoarele pentru cultură şi pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru infrastructurile sportive şi pentru infrastructurile de agrement multifuncţionale, precum şi schemele de ajutoare regionale de exploatare pentru regiunile ultraperiferice şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 702/2014 în ceea ce priveşte calcularea costurilor eligibile;
    – Regulamentul (UE) 2020/972 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi ajustările relevante;
    – Memorandumul cu tema „Acordarea unui ajutor de exploatare şi a unui ajutor de investiţii, exceptate de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale «Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa» - S.A., pentru anii 2021-2023“, aprobat în şedinţa Guvernului României din data de 12.11.2020,

    în temeiul:
    - art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 21/2020 privind Codul aerian;
    – art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,

    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Se aprobă acordarea unui ajutor de exploatare şi a unui ajutor de investiţii, exceptate de la obligaţia notificării, Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa“ - S.A. (SN AIMKC).
    (2) Măsurile de ajutor se acordă de la data de 1 ianuarie 2021 şi până la data de 31 decembrie 2023.

    ART. 2
    Prezentele măsuri de ajutor de stat sunt compatibile cu piaţa internă, în temeiul art. 107 alin. (3) din tratat, şi sunt exceptate de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din tratat deoarece îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 56a din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, modificat şi completat prin Regulamentul (UE) 2017/1.084 şi prin Regulamentul (UE) 2020/972 (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014).

    ART. 3
    În cadrul măsurilor de ajutor de stat prevăzute la art. 1 sunt eligibile cheltuielile de investiţii, precum şi cheltuielile de exploatare, cu excepţia cheltuielilor pentru activităţi nonaeronautice.

    ART. 4
    (1) În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:
    a) venitul aferent aeroporturilor - veniturile provenite din aplicarea tarifelor de aeroport, din care se scade sprijinul pentru comercializare sau orice stimulent acordat de aeroport companiilor aeriene, la care se adaugă veniturile provenite din activităţi nonaeronautice (care nu beneficiază de sprijin public), excluzând orice sprijin public şi orice compensaţie pentru sarcinile care intră în sfera sectoarelor de competenţă publică, sau din serviciile de interes economic general;
    b) serviciile aeroportuare - serviciile furnizate operatorilor aerieni de către aeroport, menite să asigure handlingul aeronavelor, de la aterizare până la decolare, precum şi al pasagerilor şi al mărfurilor, inclusiv furnizarea de servicii de handling la sol şi furnizarea de infrastructură centralizată de handling la sol;
    c) cheltuielile de exploatare - cheltuielile suportate de aeroport în vederea furnizării de servicii aeroportuare; acestea includ anumite categorii de cheltuieli, cum ar fi cheltuielile cu personalul, cele aferente serviciilor contractate, cele legate de comunicaţii, deşeuri, energie, întreţinere, chirie şi administraţie, dar exclud cheltuielile de capital, sprijinul pentru marketing sau orice alte stimulente acordate companiilor aeriene de către aeroport, precum şi cheltuielile care se încadrează în sfera sectoarelor de competenţă publică;
    d) deficit de finanţare a cheltuielilor de exploatare - pierderile din exploatare ale aeroportului pe perioada relevantă, şi anume diferenţa dintre veniturile aeroportului şi cheltuielile de exploatare suportate de aeroport;
    e) cheltuielile de investiţii eligibile - cheltuielile legate de investiţii în infrastructura aeroportuară, inclusiv cheltuieli de proiectare; acestea nu includ cheltuielile de investiţii pentru activităţi nonaeronautice şi costurile pentru sarcinile care intră în sfera sectoarelor de competenţă publică;
    f) data acordării ajutorului - data intrării în vigoare a prezentului ordin;
    g) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor.

    (2) Termenii infrastructură aeroportuară, infrastructură centralizată de handling la sol, activităţi nonaeronautice şi traficul mediu anual de pasageri au înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 651/2014.

    ART. 5
    (1) Bugetul total estimat al măsurii de ajutor de stat este de până la 189.805.000 lei.
    (2) Bugetul este defalcat pe ani şi pe măsuri astfel:

┌────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│Nr. │Denumire │An │An │An │TOTAL │
│crt.│măsură │2021 │2022 │2023 │(lei) │
├────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│1 │Ajutor de │32.231.000,00│31.838.000,00│31.406.000,00│95.475.000,00│
│ │exploatare│ │ │ │ │
├────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Ajutor │ │ │ │ │
│2 │pentru │38.669.000,00│38.619.000,00│17.042.000,00│94.330.000,00│
│ │investiţii│ │ │ │ │
└────┴──────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘    (3) Valoarea anuală a ajutorului de exploatare nu va depăşi ceea ce este necesar pentru acoperirea deficitului de finanţare a cheltuielilor de exploatare în anul respectiv.
    (4) Valoarea anuală a ajutorului pentru investiţii nu va depăşi diferenţa dintre cheltuielile de investiţii eligibile şi profitul din exploatare aferent investiţiilor.
    (5) În cazul în care, pe perioada prevăzută la art. 1 alin. (2), traficul anual de pasageri înregistraţi de SN AIMKC depăşeşte 200.000 de pasageri, valoarea ajutorului de investiţii nu va depăşi 75% din costurile eligibile, în conformitate cu prevederile art. 56a alin. (13) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (6) Sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de exploatare şi, respectiv, de investiţii ale SN AIMKC se alocă anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, la capitolul 84.01 „Transporturi“ titlul 40 „Subvenţii“ şi, respectiv, titlul 55 „Alte transferuri“ alineatul 55.01.12 - „Investiţii ale agenţilor economici cu capital de stat“, şi se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli al SN AIMKC, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 6
    Ajutorul de investiţii/exploatare acordat în temeiul prezentului ordin nu se va cumula, pentru aceleaşi costuri eligibile, cu niciun alt ajutor de stat acordat ad-hoc sau în baza altor scheme de ajutor de stat şi nici cu ajutorul de minimis.

    ART. 7
    (1) SN AIMKC va fundamenta lunar valoarea ajutorului acordat şi va întocmi Nota de fundamentare şi justificare a subvenţiilor/transferurilor ce vor fi primite de la bugetul de stat conform prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului transporturilor nr. 65/2016/1.712/2015 pentru aprobarea Normelor privind fundamentarea, acordarea şi justificarea sumelor primite de la bugetul de stat pentru unele activităţi desfăşurate de unii operatori economici, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu încadrarea în lista de investiţii aprobată de ordonatorul principal de credite.
    (2) În termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru, SN AIMKC va prezenta Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, Direcţia transport aerian, un raport pentru ajutorul de exploatare, respectiv un raport pentru ajutorul de investiţii primit, care va conţine:
    a) valoarea ajutorului de exploatare primit;
    b) fundamentarea modului de utilizare a ajutorului de exploatare;
    c) eventuale aranjamente încheiate cu companii aeriene prin care acestea beneficiază de stimulente;
    d) veniturile aeroportului;
    e) rezultatul obţinut din activităţi nonaeronautice;
    f) sumele primite de la bugetul de stat şi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor de exploatare, aferente activităţilor care intră în sfera sectoarelor de competenţă publică, considerate activităţi noneconomice, cum ar fi serviciile de control al traficului aerian, vamale, de poliţie, luptă împotriva incendiilor, protecţie împotriva actelor de intervenţie ilicită;
    g) valoarea ajutorului de investiţii primit;
    h) fundamentarea modului de utilizare a ajutorului de investiţii;
    i) cheltuielile cu investiţiile efectuate, care intră sub incidenţa măsurii de ajutor de investiţii.

    (3) În cazul în care se constată că sumele alocate de la bugetul de stat, cu titlul de ajutor de stat pentru investiţii, respectiv pentru exploatare, depăşesc necesarul de finanţare, se va realiza o regularizare a alocaţiilor bugetare în luna imediat următoare raportării.

    ART. 8
    (1) Pentru a beneficia de măsurile de ajutor de stat, SN AIMKC trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) traficul mediu anual de pasageri să fie mai mic de 200.000 de pasageri pe parcursul a două exerciţii financiare anterioare anului în care ajutorul de stat este acordat, iar în doi ani de la finalizarea investiţiei traficul să nu depăşească 200.000 de pasageri/an;
    b) în situaţia în care se depăşeşte pragul de 200.000 de pasageri, aeroportul trebuie să asigure din surse proprii cel puţin 25% din cheltuielile de investiţii eligibile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e);
    c) traficul mediu anual de mărfuri să fie sub 200.000 de tone în cursul ultimelor două exerciţii financiare dinaintea celui în care sunt acordate efectiv ajutoarele;
    d) acordarea ajutorului de stat nu conduce la creşterea traficului mediu anual de marfă peste 200.000 de tone pe parcursul a două exerciţii financiare ulterioare anului în care ajutorul de stat este acordat;
    e) nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii: stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
    f) şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat şi bugetului local, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
    g) nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    h) pune la dispoziţia tuturor potenţialilor utilizatori infrastructura aeroportuară pe care o administrează;
    i) reprezentantul legal nu a suferit condamnări definitive din cauza unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    j) investiţia în cauză nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru a se face faţă traficului preconizat pe termen mediu pe baza unor prognoze rezonabile ale traficului;
    k) nu era întreprindere în dificultate la data de 31 decembrie 2019;
    l) reflectă în mod separat în evidenţele contabile interne ale societăţii veniturile aeroportului şi costurile de exploatare pe baza cărora se determină valoarea ajutorului de exploatare.

    (2) În cazul în care SN AIMKC desfăşoară şi alte activităţi pe lângă prestarea de servicii aeroportuare, trebuie să dovedească fie separarea activităţilor, fie o distincţie între costuri, astfel încât să se demonstreze că activităţile excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 651/2014 nu beneficiază de ajutorul de exploatare acordat în temeiul prezentului ordin. De asemenea, SN AIMKC va evidenţia distinct în contabilitate activităţile care intră în sfera sectoarelor de competenţă publică considerate activităţi noneconomice.
    (3) Ajutorul de exploatare nu este plătit SN AIMKC în ceea ce priveşte orice an calendaristic în timpul căruia traficul anual de pasageri al aeroportului depăşeşte 200.000 de pasageri.
    (4) Direcţia transport aerian din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va verifica îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1)-(3).

    ART. 9
    Pentru a evita o eventuală supracompensaţie, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Direcţia transport aerian şi Direcţia economică şi ajutor de stat, face verificări anuale pentru a constata dacă SN AIMKC a primit sau nu ceea ce este necesar pentru acoperirea deficitului de finanţare a cheltuielilor de exploatare şi a cheltuielilor de investiţii, pe durata perioadei de acordare a celor două ajutoare.

    ART. 10
    În situaţia în care se constată o supracompensaţie, SN AIMKC rambursează cuantumul aferent acesteia, inclusiv dobânda de referinţă stabilită de Comisia Europeană, aplicabilă României, conform procedurii descrise în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Atunci când suma reprezentând supracompensaţia nu depăşeşte 10% din valoarea anuală medie a ajutorului de exploatare, supracompensaţia respectivă poate fi raportată pentru perioada următoare şi poate fi dedusă din valoarea ajutorului de exploatare ce va fi plătit pentru perioada următoare.

    ART. 11
    (1) Textul prezentului ordin se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, www.mt.ro.
    (2) Direcţia economică şi ajutor de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor asigură raportarea către Consiliul Concurenţei a sumelor alocate SN AIMKC aferente ajutorului de exploatare şi, respectiv, ajutorului de investiţii acordat, în conformitate cu Regulamentul Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.
    (3) Erorile constatate şi corecţiile legale, anulări recalculări, recuperări, rambursări, se raportează Consiliul Concurenţei până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (4) Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Direcţia transport aerian, transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezentul ordin.
    (5) Direcţia economică şi ajutor de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor are obligaţia ca, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul Consiliului Concurenţei privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, să încarce în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) măsura de ajutor de stat ce face obiectul prezentului ordin, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestuia. Actul de acordare, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (6) Documentaţia privind sumele alocate cu titlu de ajutor de stat în baza prezentului ordin se păstrează 10 ani de la data acordării ultimului ajutor.
    (7) Pe baza datelor introduse de Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Direcţia economică şi ajutor de stat, în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România, se asigură publicarea informaţiilor conform art. 9 alin. (1) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, pe pagina web https://regas.consiliulconcurenţei.ro/transparenţă/index.html.
    (8) Direcţia economică şi ajutor de stat din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor va transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezentul ordin, în forma prevăzută la anexa II a Regulamentului (UE) nr. 651/2014, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea ordinului.
    (9) SN AIMKC păstrează documentaţia aferentă ajutoarelor de stat de care beneficiază în baza prezentului ordin pentru o perioadă de cel puţin 10 ani de la data ultimei alocări. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare şi reglementările comunitare incidente din domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, traficul de pasageri pe perioada acordării ajutorului, precum şi pe parcursul a două exerciţii financiare anterioare, respectiv ulterioare anului în care ajutorul de stat este acordat, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

    ART. 12
    La cererea Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, prin Direcţia transport aerian, va furniza toate informaţiile pe care acestea le consideră necesare pentru a stabili dacă ajutorul de stat acordat în baza prezentului ordin este compatibil cu legislaţia în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 13
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 15 decembrie 2020.
    Nr. 2.144.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016