Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 213 din 25 noiembrie 2020  pentru aprobarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 213 din 25 noiembrie 2020 pentru aprobarea Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru şi pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1201 din 9 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 52 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2.195/2017 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică,
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Regulamentul de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea - preţ unic de dezechilibru, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1201 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. 2
    (1) Pentru perioada 1 septembrie 2020-31 decembrie 2020, operatorul de decontare al pieţei de echilibrare face simulări când are disponibile informaţiile, dar nu mai târziu de 2 luni după luna de livrare, pentru calculul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea rezultate în urma aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1.
    (2) În perioada prevăzută la alin. (1), informaţiile aferente preţurilor finale unice de dezechilibru şi ale dezechilibrelor valorice orare ale părţilor responsabile cu echilibrarea calculate conform aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1 se transmit de operatorul de decontare al pieţei de echilibrare către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi către părţile implicate în procesul de decontare al părţilor responsabile cu echilibrarea pe e-mail, până la sfârşitul lunii calendaristice care urmează lunii de livrare sau când aceste informaţii devin disponibile.

    ART. 3
    Intervalul de decontare cuprins în regulamentul prevăzut la art. 1 este de câte 15 minute, de la începutul fiecărei zile calendaristice.

    ART. 4
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a instalaţiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 şi 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    Intervalul de decontare cuprins în regulamentele prevăzute la art. 1 şi 2 este de câte 15 minute, de la începutul fiecărei zile calendaristice."    ART. 5
    Regulamentul de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 şi 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    Articolul 215 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 215
    Penalitatea specifică k_d,i^cres, respectiv k_d,i^red, prevăzută la art. 214, care se aplică pentru livrarea parţială a
    energiei de echilibrare la creştere, respectiv la reducere, în ziua d şi în IDi, se determină astfel:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    a este o constantă, stabilită de ANRE; a = 0,1;
    Pcres_MAX,i - preţul cel mai mare al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/managementului restricţiilor de reţea, corespunzătoare reglajului terţiar la creştere de putere în IDi al zilei d;
    P_min,i^red - preţul cel mai mic al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/ managementului restricţiilor de reţea, corespunzătoare reglajului terţiar la reducere de putere în Idi al zilei d;
    pin_dez,i - preţul iniţial unic de dezechilibru în IDi al zilei d."    ART. 6
    Dispoziţiile de dispecer rezultate în urma selecţiilor energiilor de echilibrare se transmit de către operatorul de transport şi sistem prin intermediul sistemului informatic al pieţei de echilibrare către participanţii înscrişi la piaţa de echilibrare şi telefonic participanţilor la piaţă care nu sunt înscrişi pe piaţa de echilibrare, ambele categorii de participanţi având obligaţia preluării acestor dispoziţii şi a executării lor.

    ART. 7
    Regulamentul de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 şi 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Furnizorii de energie electrică care achiziţionează energia electrică produsă şi livrată în reţeaua electrică de către prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum şi încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru aprobat prin ordin al preşedintelui ANRE sunt obligaţi să îşi asume responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor generate pe piaţa de energie electrică de către producătorii/prosumatorii respectivi."    ART. 8
    Regulile comerciale privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 1 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Pentru prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum şi încheie contracte de vânzare-cumpărare a energiei electrice în temeiul contractului-cadru aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 227/2018, cu modificările ulterioare, precum şi pentru clienţii casnici deţinători ai unor capacităţi de producere a energiei electrice, respectiv electrice şi termice în cogenerare, conectate la reţea, cu putere electrică mai mică de 100 kW, însumarea valorilor măsurate şi a valorilor măsurate aprobate, prevăzute la art. 11 alin. (1), art. 12 alin. (1), art. 16 alin. (1), art. 17 alin. (1) şi art. 18, se realizează astfel:
    a) energia electrică produsă este înregistrată ca fiind producţie aferentă furnizorului care îşi asumă responsabilitatea financiară pentru plata dezechilibrelor acestora;
    b) energia electrică produsă nu este inclusă în categoria de informaţii care privesc producţia aferentă fiecărui producător, pe fiecare ID."    ART. 9
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 152/2020 pentru aprobarea regulilor de compensare financiară a resurselor dispecerizabile angajate în scopul redispecerizării sau comercializării în contrapartidă coordonată care nu se bazează pe piaţă şi pentru modificarea unor reguli din domeniul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 26 august 2020, se modifică după cum urmează:
    La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Toţi participanţii la piaţă care au în exploatare unităţi dispecerizabile în înţelesul prevederilor art. 4 transmit la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. toate informaţiile necesare determinării compensaţiilor financiare unitare, conform prevederilor art. 1, până în a cincea zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, pentru a fi aplicate în luna calendaristică următoare."    ART. 10
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei pentru ziua următoare de energie electrică cu respectarea mecanismului de cuplare prin preţ a pieţelor, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 82/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 11 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Agregatorului îi revin integral toate responsabilităţile şi drepturile prevăzute în convenţia de participare prevăzută la alin. (1), precum şi cele prevăzute în reglementări naţionale şi/sau comunitare corespunzătoare participării la piaţa de energie electrică."    ART. 11
    (1) Operatorii economici din sectorul energiei electrice, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“- S.A. şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“- S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    (2) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“- S.A. elaborează procedura prevăzută la art. 95 din regulamentul prevăzut la art. 1 în termen de două luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. 12
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. 13
    La data de 1 ianuarie 2021, Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 76/2017 pentru aprobarea Regulilor de transparentizare a decontării în cadrul părţilor responsabile cu echilibrarea şi modificarea art. 32 din Regulamentul de programare a unităţilor de producţie şi a consumatorilor dispecerizabili, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 674 din 17 august 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 14
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia prevederilor art. 1, 3-6, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.
    (2) La data de 1 ianuarie 2021, Regulamentul de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 şi 287 bis din 6 aprilie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 15
    (1) Pentru o perioadă tranzitorie de 6 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului prevăzut la art. 1, operatorul de decontare al pieţei de echilibrare, în paralel cu realizarea calculelor pentru decontarea dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea rezultate în urma aplicării prevederilor regulamentului prevăzut la art. 1, face simulări lunare, în luna următoare lunii de livrare, pentru calculul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea rezultate conform prevederilor Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În perioada prevăzută la alin. (1), în cadrul simulărilor lunare prevăzute la alin. (1), operatorul de decontare al pieţei de echilibrare calculează valorile penalităţilor specifice care se aplică pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare la creştere, respectiv la reducere, cu formulele: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    a este o constantă, stabilită de ANRE; a = 0,1;
    p^cres_MAX,i - - preţul cel mai mare al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/ managementului restricţiilor de reţea, corespunzătoare reglajului terţiar la creştere de putere în IDi al zilei d;
    p_min,i^red - preţul cel mai mic al ofertelor UD, CD sau ISD respectiv, selectate pentru furnizarea energiei de echilibrare/ managementului restricţiilor de reţea, corespunzătoare reglajului terţiar la reducere de putere în IDi al zilei d;
    P_Def,i, P_Exc,i - preţurile de deficit, respectiv de excedent în IDi al zilei d, determinate conform prevederilor Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, cu modificările şi completările ulterioare.


    (3) Informaţiile aferente simulărilor lunare prevăzute la alin. (1) pentru calculul de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea efectuat în luna următoare lunii de livrare se transmit de operatorul de decontare al pieţei de echilibrare către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi către părţile implicate în procesul de decontare al părţilor responsabile cu echilibrarea pe e-mail, până la sfârşitul lunii calendaristice care urmează lunii de livrare.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 25 noiembrie 2020.
    Nr. 213.
    ANEXA 1

    REGULAMENT

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016