Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.127/C din 26 mai 2020  privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei  şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Administraţiei Naţionale  a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.127/C din 26 mai 2020 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei şi de educaţie pentru promovarea integrităţii în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 498 din 12 iunie 2020
    Ţinând seama de dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public,
    având în vedere standardele 1 „Etica şi integritatea“ şi 8 „Managementul riscului“, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice,
    ţinând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 599/2018 pentru aprobarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de corupţie în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu indicatorii de estimare a probabilităţii de materializare a riscurilor de corupţie, cu indicatorii de estimare a impactului în situaţia materializării riscurilor de corupţie şi formatul registrului riscurilor de corupţie, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate în cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice centrale, împreună cu formatul raportului anual de evaluare a incidentelor de integritate,
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Se aprobă modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumită în continuare ANP, şi al unităţilor subordonate, precum şi a activităţilor de educaţie pentru promovarea integrităţii.
    (2) Prezentul ordin reglementează Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul administraţiei penitenciare şi unităţilor penitenciare, precum şi modelul Planului de integritate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, prin anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Prevenirea corupţiei constituie ansamblul măsurilor adoptate în scopul reducerii incidenţei faptelor de corupţie săvârşite de personalul sistemului administraţiei penitenciare, al adoptării unui comportament integru şi al creşterii încrederii angajaţilor şi cetăţenilor în instituţie.
    (2) Prevenirea corupţiei la nivelul sistemului administraţiei penitenciare se realizează prin:
    a) managementul riscurilor de corupţie;
    b) activităţi de informare şi instruire în domeniul anticorupţie şi integrităţii;
    c) monitorizarea măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate.


    CAP. II
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) activitate - ansamblu de acte fizice, intelectuale şi morale realizate în scopul obţinerii unor rezultate;
    b) ameninţare de corupţie - acţiunea sau evenimentul de corupţie care se poate produce în cadrul unei activităţi derulate în sistemul administraţiei penitenciare;
    c) vulnerabilitate - slăbiciune în sistemul de reglementare ori control al activităţilor specifice, care ar putea fi exploatată, putând conduce la apariţia unei fapte de corupţie;
    d) comportament integru - acel comportament apreciat sau evaluat din punct de vedere etic ca fiind corect. Integritatea, ca valoare individuală, se referă la această corectitudine etică, care nu poate fi delimitată de corectitudinea legală şi profesională;
    e) comportament lipsit de integritate - formă de subminare a misiunii instituţiei, conducând la un climat organizaţional toxic pentru angajaţi şi terţi şi afectând interesele legitime ale tuturor celor implicaţi, inclusiv interesul public;
    f) consilier de etică - angajat desemnat, în mod obligatoriu, de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de directorii unităţilor subordonate pentru consiliere etică şi monitorizarea respectării normelor de conduită, etice şi deontologice, având următoarele atribuţii: acordarea de consultanţă şi asistenţă personalului din cadrul sistemului administraţiei penitenciare cu privire la respectarea normelor de conduită, etice şi deontologice; monitorizarea aplicării prevederilor codului de conduită, etic şi deontologic în cadrul instituţiei; întocmirea de rapoarte privind respectarea normelor de conduită de către personalul instituţiei;
    g) consilier pentru integritate - angajat desemnat de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de directorii unităţilor subordonate pentru implementarea şi asigurarea cunoaşterii de către angajaţi a standardelor legale de integritate şi pentru evaluarea incidentelor de integritate;
    h) etică - comportamentul individual care poate fi apreciat sau evaluat fie din perspectiva valorilor, principiilor şi regulilor etice explicite (coduri de etică şi deontologie, coduri de conduită sau alte tipuri de documente fără statut de act normativ) sau tacite (cultura organizaţională), fie prin prisma consecinţelor acţiunilor înseşi;
    i) impact - dimensiunea efectelor materializării riscurilor de corupţie asupra exercitării atribuţiilor instituţiei;
    j) incident de integritate - unul dintre următoarele evenimente care vizează o persoană care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului administraţiei penitenciarelor, precum: încetarea disciplinară a raporturilor de muncă sau a contractului de muncă ca urmare a săvârşirii unei abateri de la normele etice, de conduită, deontologice sau de la alte prevederi similare menite să protejeze integritatea funcţiei publice, inclusiv cele stabilite prin legislaţie secundară şi terţiară, pentru care este prevăzută această sancţiune; trimiterea în judecată sau condamnarea pentru săvârşirea unei infracţiuni de corupţie; nerespectarea regimului interdicţiilor; rămânerea definitivă a unui raport de evaluare emis de Agenţia Naţională de Integritate, referitor la încălcarea regimului incompatibilităţilor şi al conflictului de interese, precum şi a rapoartelor de evaluare prin care au fost constatate diferenţe semnificative, în sensul legii;
    k) materializarea riscului de corupţie - concretizarea unei ameninţări de corupţie, care conduce la săvârşirea unei fapte de corupţie;
    l) măsuri de prevenire şi control - ansamblul acţiunilor dispuse de conducerea instituţiei în scopul înlăturării sau menţinerii sub control a vulnerabilităţilor identificate ca urmare a producerii unui incident de integritate, respectiv al preîntâmpinării producerii unor incidente de integritate similare celor produse;
    m) plan de integritate - ansamblul de măsuri identificate de conducerea instituţiei ca remedii pentru riscurile şi vulnerabilităţile instituţionale la corupţie identificate, vizând prevenirea corupţiei, educaţia angajaţilor, precum şi combaterea corupţiei;
    n) probabilitate - eventualitatea materializării unui risc de corupţie;
    o) procesul de evaluare a riscurilor de corupţie - serie de acţiuni prin care sunt identificate, evaluate, prioritizate şi gestionate, prin măsuri de prevenire şi control specifice, vulnerabilităţile şi riscurile la corupţie din sistemul administraţiei penitenciare;
    p) registrul riscurilor de corupţie - document întocmit în cadrul activităţii de management al riscurilor de corupţie de către grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei, cuprinzând descrierea riscurilor de corupţie identificate în cadrul instituţiei, domeniul de activitate în care se manifestă, probabilitatea, impactul şi expunerea, măsurile de prevenire şi control necesare, termenul de implementare şi responsabilul de risc;
    q) responsabil de risc de corupţie - personalul cu funcţii de conducere sau de coordonare responsabilizat prin registrul riscurilor de corupţie pentru implementarea măsurilor de prevenire sau control din cadrul instituţiei;
    r) risc de corupţie - probabilitatea materializării unei ameninţări de corupţie care vizează un angajat, un colectiv profesional sau un domeniu de activitate, determinată de atribuţiile specifice şi de natură să producă un impact cu privire la îndeplinirea obiectivelor/activităţilor sistemului administraţiei penitenciare;
    s) unitate de muncă - formă de organizare structurală ce reuneşte un ansamblu de angajaţi care realizează acelaşi gen de activităţi, permiţând, în consecinţă, expunerea la riscuri similare. Unitatea de muncă poate fi regăsită în structura organizatorică a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau în unităţile subordonate sub denumiri variate: direcţie, serviciu, birou, compartiment, dar şi funcţie unică, aşa cum sunt, de exemplu, funcţiile de ofiţer - Compartimentul management situaţii de urgenţă, ofiţer - Compartimentul informaţii clasificate sau consilier juridic etc.;
    t) coordonator al unităţii de muncă - şeful ori responsabilul cu organizarea activităţilor din cadrul unei unităţi de muncă, căruia îi revine obligaţia furnizării informaţiilor solicitate de către grupul de lucru pentru prevenirea corupţiei, pe tot parcursul activităţilor de management al riscurilor de corupţie;
    u) grup de lucru pentru prevenirea corupţiei - este grupul de lucru desemnat de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi de directorii unităţilor subordonate în scopul implementării, la nivelul instituţiei, a prevederilor Strategiei naţionale anticorupţie.


    CAP. III
    Managementul riscurilor de corupţie
    ART. 4
    Managementul riscurilor de corupţie reprezintă ansamblul proceselor ce vizează identificarea, analizarea, evaluarea şi monitorizarea riscurilor de corupţie, precum şi evaluarea ex-post a incidentelor de integritate, în vederea stabilirii şi implementării măsurilor de prevenire şi control.

    ART. 5
    (1) Cadrul conceptual, metodologic şi organizatoric al managementului riscurilor de corupţie este stabilit prin Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate şi prin Metodologia de evaluare a incidentelor de integritate produse la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.
    (2) Activităţile de management al riscurilor de corupţie pot fi realizate prin intermediul unei aplicaţii informatice utilizate în acest scop.

    ART. 6
    Conducătorii structurilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ai unităţilor subordonate instituţiei sunt obligaţi să asigure implementarea metodologiilor şi să aplice măsuri de prevenire şi control care să limiteze expunerea personalului la riscuri de corupţie.

    CAP. IV
    Desfăşurarea activităţilor de informare şi de instruire în domeniul anticorupţiei şi integrităţii
    ART. 7
    (1) Activităţile de instruire şi informare a personalului sistemului administraţiei penitenciare în domeniul anticorupţiei şi integrităţii se realizează de către personalul Direcţiei prevenirea criminalităţii şi terorismului din centrala Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, denumită în continuare DPCT, şi de către consilierii pentru integritate ai unităţilor subordonate.
    (2) Activităţile de instruire şi informare a personalului sistemului administraţiei penitenciare pot consta în:
    a) elaborarea şi diseminarea de teme/ghiduri/materiale de lucru informative/pliante/afişe/alte documente pe suport fizic sau electronic;
    b) organizarea de sesiuni de instruire individuale sau de grup;
    c) activităţi organizate în cadrul unor programe desfăşurate la nivel naţional, regional sau local, în parteneriat cu instituţii, organizaţii neguvernamentale, asociaţii, fundaţii cu atribuţii în domeniul anticorupţiei şi integrităţii;
    d) alte activităţi organizate pentru sau împreună cu personalul sistemului administraţiei penitenciare în scopul prevenirii faptelor de corupţie.


    ART. 8
    (1) Activităţile de informare anticorupţie se desfăşoară în scopul prezentării riscurilor de corupţie specifice unui domeniu de activitate, a informaţiilor de noutate privind activitatea de prevenire şi combatere a corupţiei, a legislaţiei, a studiilor şi cercetărilor ce privesc acest domeniu.
    (2) Activităţile de instruire anticorupţie se desfăşoară în vederea dezvoltării capacităţii personalului sistemului administraţiei penitenciare de a utiliza şi combina cunoştinţe teoretice, deprinderi practice şi atitudini specifice în domeniul prevenirii corupţiei.
    (3) Activităţile de informare anticorupţie şi promovare a integrităţii se realizează din iniţiativa DPCT şi a consilierilor pentru integritate sau la solicitarea unităţilor de muncă din cadrul sistemului administraţiei penitenciare.

    ART. 9
    (1) Activităţile de instruire şi informare se realizează în baza unui plan tematic elaborat anual de către DPCT şi de către consilierul pentru integritate, avizat de structura de resurse umane şi aprobat de conducerea instituţiei.
    (2) Personalul din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi din unităţile subordonate are obligaţia de a participa la activităţile de instruire şi informare organizate de DPCT şi de consilierii pentru integritate, cel puţin o dată la 3 ani.
    (3) Instruirea persoanelor nou-încadrate, persoanelor cu funcţii de conducere şi a celor care desfăşoară activităţi în domeniile vulnerabile la corupţie se va asigura cu prioritate.
    (4) Structura de resurse umane de la nivelul instituţiei va comunica DPCT şi consilierului pentru integritate, semestrial, situaţia persoanelor nou-încadrate şi a celor cu funcţii de conducere ce trebuie instruite cu prioritate.
    (5) Anual sau ori de câte ori situaţia impune, personalul sistemului administraţiei penitenciare va fi testat pentru a se identifica gradul de cunoaştere a elementelor de integritate şi anticorupţie.
    (6) DPCT şi consilierul pentru integritate, cu sprijinul Direcţiei management resurse umane de la nivelul centralei Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, asigură instruirea şi informarea în domeniul prevenirii corupţiei şi al promovării integrităţii a cursanţilor şcolarizaţi de instituţiile de învăţământ pentru pregătirea poliţiştilor de penitenciare.

    CAP. V
    Monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate
    ART. 10
    (1) DPCT este structura desemnată să asigure monitorizarea, coordonarea şi evaluarea stadiului de implementare a Planului de integritate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, pe baza datelor şi informaţiilor transmise de grupurile de lucru pentru prevenirea corupţiei de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate.
    (2) Structurile Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţile subordonate au obligaţia de a furniza DPCT datele şi informaţiile solicitate, semestrial, cu respectarea termenului şi a cerinţelor generale ori specifice stabilite.
    (3) Şeful Grupului de lucru pentru prevenirea corupţiei va desemna o persoană din cadrul grupului care va întocmi raportările, în baza informaţiilor şi datelor transmise, în mod asumat, de structurile/persoanele cu responsabilităţi în cadrul planului de integritate.
    (4) DPCT asigură transmiterea datelor centralizate de la consilierul pentru integritate şi de la grupurile de lucru pentru prevenirea corupţiei către Secretariatul tehnic al Strategiei naţionale anticorupţie din cadrul Ministerului Justiţiei.
    (5) Grupurile de lucru pentru prevenirea corupţiei de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor elaborează, respectiv revizuiesc o dată la 2 ani Planul de integritate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate, conform modelului cuprins în anexa nr. 3.

    ART. 11
    (1) La nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor - DPCT se constituie Grupul de lucru pentru monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate.
    (2) Grupul de lucru pentru monitorizarea implementării măsurilor prevăzute în Planul de integritate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează modul în care sunt implementate măsurile cuprinse în Planul de integritate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate;
    b) centralizează datele necesare elaborării documentelor ce trebuie transmise către Secretariatul tehnic al SNA din cadrul Ministerului Justiţiei;
    c) solicită şi centralizează date necesare determinării stadiului diferitelor activităţi specifice Strategiei naţionale anticorupţie;
    d) elaborează teme de instruire sau informare pe linie anticorupţie;
    e) coordonează activitatea de instruire a personalului sistemului penitenciar în domeniul prevenirii corupţiei;
    f) asigură comunicarea cu Secretariatul tehnic al SNA din Ministerul Justiţiei;
    g) participă/acordă sprijin/expertiză în diferite grupuri de lucru organizate la nivelul Ministerului Justiţiei pe teme ce privesc prevenirea corupţiei.


    ART. 12
    Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin DPCT, cooperează la nivel central şi teritorial cu instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii riscurilor de corupţie, în vederea:
    a) planificării şi organizării de cursuri ori stagii de formare destinate dobândirii sau perfecţionării cunoştinţelor şi competenţelor/abilităţilor personalului Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate pentru aplicarea metodologiilor;
    b) adaptării metodelor şi instrumentelor utilizate pentru culegerea, analiza, interpretarea şi evaluarea diverselor categorii de date şi informaţii privind riscurile de corupţie la particularităţile funcţionale sau operaţionale ale structurilor Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate;
    c) furnizării de ghiduri, proceduri, aplicaţii informatice, destinate să asigure atingerea obiectivelor activităţilor şi sustenabilitatea rezultatelor.


    CAP. VI
    Responsabilitatea personalului cu funcţii de conducere şi de coordonare
    ART. 13
    În vederea prevenirii faptelor de corupţie, personalul cu funcţii de conducere şi coordonare din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate are următoarele responsabilităţi:
    a) asigură punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Planul de integritate pentru implementarea Strategiei naţionale anticorupţie;
    b) implementează Metodologia de evaluare a riscurilor de corupţie de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate şi aplică măsurile de prevenire şi control al riscurilor de corupţie;
    c) sprijină consilierul pentru integritate în implementarea Metodologiei de evaluare a incidentelor de integritate de la nivelul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate;
    d) solicită sprijinul DPCT cu privire la măsurile ce pot fi dispuse pentru prevenirea faptelor de corupţie din domeniul de competenţă;
    e) asigură participarea personalului din subordine la activităţile de informare şi de instruire anticorupţie şi de educaţie pentru promovarea integrităţii;
    f) sprijină personalul DPCT şi consilierul pentru integritate în organizarea şi implementarea acţiunilor de instruire şi informare în domeniul prevenirii corupţiei şi integrităţii şi pentru realizarea de analize cu privire la faptele de corupţie săvârşite de personalul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
    g) furnizează DPCT şi consilierului pentru integritate documente referitoare la organizarea şi funcţionarea structurilor pe care le coordonează, precum şi alte date necesare pentru pregătirea activităţilor de prevenire a faptelor de corupţie şi de promovare a integrităţii;
    h) asigură includerea unor subiecte din domeniul anticorupţiei şi integrităţii etc. în planurile de pregătire profesională continuă, în tematica testelor de evaluare profesională, precum şi în cea a examenelor şi concursurilor desfăşurate la nivelul structurilor ANP şi unităţilor subordonate;
    i) asigură publicarea mesajelor anticorupţie şi de promovare a integrităţii puse la dispoziţie de către DPCT şi de consilierul pentru integritate la avizier, în locuri vizibile, precum şi pe prima pagină a site-urilor proprii de internet şi de intranet.


    ART. 14
    (1) Conducătorii instituţiilor din cadrul sistemului administraţiei penitenciare au obligaţia de a comunica către DPCT persoanele desemnate consilieri pentru integritate, cu datele de contact ale acestora (de exemplu, telefon, e-mail şi fax), în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, precum şi orice modificări cu privire la acestea, în termen de 15 zile de la momentul survenirii lor.
    (2) Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează cu respectarea reglementărilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

    ART. 15
    Fişa postului pentru personalul de conducere şi de coordonare din cadrul sistemului administraţiei penitenciare se actualizează cu responsabilităţile prevăzute la art. 13 alin. (1), în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

    CAP. VII
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 17
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.993/C/2014 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor de prevenire a corupţiei în cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi unităţilor subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 12 septembrie 2014, se abrogă.

    ART. 18
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 19
    Conducătorii instituţiilor din cadrul sistemului administraţiei penitenciare actualizează documentaţia aferentă în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin.                    Ministrul justiţiei,
                    Marian Cătălin Predoiu

    Bucureşti, 26 mai 2020.
    Nr. 2.127/C.
    ANEXA 1

    METODOLOGIE

    ANEXA 2

    METODOLOGIE

    ANEXA 3

    - model -
    Plan de integritate al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi al unităţilor subordonate

┌──────┬──────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┬───────┬─────────┐
│Nr. │ │ │ │ │ │ │ │
│crt. │Măsura│Indicatori│Riscuri│Surse de │Responsabili│Resurse│Termen de│
│măsură│ │ │ │verificare│ │ │realizare│
│plan │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────┤
│OBIECTIV GENERAL 1 - ……………….. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv specific: 1.1 ……………….. │
├──────┬──────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────┤
│OBIECTIV GENERAL 2 - ……………….. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv specific: 2.1 - ……………….. │
├──────┬──────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────┤
│Obiectiv specific: 2.2 - ……………….. │
├──────┬──────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────┤
│OBIECTIV GENERAL 3 - …………. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv specific 3.1 - …………………………… │
├──────┬──────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────┤
│OBIECTIV GENERAL 4 - ……… │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv specific: ……. │
├──────┬──────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼──────────┼───────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────┤
│OBIECTIV GENERAL n - …. │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Obiectiv specific: ……… │
├──────┬──────┬──────────┬───────┬──────────┬────────────┬───────┬─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────┴──────┴──────────┴───────┴──────────┴────────────┴───────┴─────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016