Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.118 din 27 noiembrie 2020  pentru aprobarea componenţei, regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei  pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate, precum şi a procedurii pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi  din domeniul gestionării siturilor contaminate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.118 din 27 noiembrie 2020 pentru aprobarea componenţei, regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate, precum şi a procedurii pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1243 din 17 decembrie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei substanţe periculoase şi situri contaminate nr. 125.090/DSPSC din 10.09.2020,
    luând în considerare art. 75 lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 74/2019 privind gestionarea siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate,
    în baza prevederilor Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020 privind aprobarea Metodologiei de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se constituie în cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor Comisia pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate, denumită în continuare Comisia.

    ART. 2
    Se aprobă componenţa, regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei şi procedura pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    Desemnarea/Retragerea desemnării asociaţiei profesionale în domeniul protecţiei mediului pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate se face la propunerea Comisiei şi se aprobă de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    ART. 4
    Asociaţia profesională căreia i s-a suspendat activitatea de atestare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate sau căreia i s-a retras desemnarea nu mai are dreptul de a atesta persoanele fizice sau juridice pentru efectuarea de activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate.

    ART. 5
    (1) Certificatele de atestare emise de o asociaţie profesională a cărei activitate de atestare a fost suspendată sau a cărei desemnare a fost retrasă rămân valabile pe toată durata pentru care au fost emise, cu condiţia respectării de către titulari a condiţiilor care au stat la baza emiterii lor.
    (2) Titularii de certificate de atestare emise de asociaţii a căror activitate de atestare a fost suspendată sau a căror desemnare a fost retrasă în condiţiile prezentului ordin pot solicita altor asociaţii desemnate înnoirea certificatelor de atestare.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet

    Bucureşti, 27 noiembrie 2020.
    Nr. 2.118.
    ANEXA 1

    COMPONENŢA, REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE
    a Comisiei pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului
    în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi
    din domeniul gestionării siturilor contaminate, precum şi procedura pentru
    desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea
    atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate
    CAP. I
    Componenţa Comisiei
    ART. 1
    (1) Comisia pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate, denumită în continuare Comisia, are următoarea structură:
    a) directorul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării siturilor contaminate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - preşedinte, membru cu drept de vot;
    b) directorul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul gestionării siturilor contaminate din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului - vicepreşedinte, membru cu drept de vot;
    c) reprezentantul direcţiei de specialitate în domeniul juridic desemnat de către directorul Direcţiei juridice din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, membru cu drept de vot;
    d) reprezentantul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul managementului resurselor de apă, desemnat de către directorul Direcţiei managementul resurselor de apă din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - membru cu drept de vot;
    e) reprezentantul direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul managementului resurselor de apă, desemnat de către directorul general al Administraţiei Naţionale „Apele Române“ - membru cu drept de vot.

    (2) Secretariatul Comisiei este asigurat de către un reprezentant al Direcţiei substanţe periculoase şi situri contaminate - Compartimentul situri contaminate din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, desemnat de către director.
    (3) Direcţiile de specialitate prevăzute la alin. (1) lit. c)-e) transmit secretariatului Comisiei persoanele desemnate, în termen de 3 zile de la publicarea ordinului în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    CAP. II
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei
    ART. 2
    (1) Comisia are următoarele atribuţii:
    a) analizează conţinutul documentelor şi informaţiilor din dosarul depus de către solicitant în conformitate cu prevederile art. 173 şi art. 174 alin. (2) din Metodologia de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020;
    b) solicită, prin intermediul secretariatului Comisiei, informaţii suplimentare sau completări, în vederea clarificărilor privind documentaţia, după caz;
    c) solicită asociaţiilor profesionale desemnate orice informaţii şi/sau documente cu relevanţă pentru modul în care acestea îşi desfăşoară activitatea, precum şi informaţii cu privire la îndeplinirea condiţiilor care au stat la baza desemnării lor;
    d) propune desemnarea/retragerea desemnării asociaţiei profesionale în domeniul protecţiei mediului pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate;
    e) decide respingerea desemnării asociaţiei profesionale în domeniul protecţiei mediului pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate;
    f) decide suspendarea activităţii de atestare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate;
    g) analizează raportul de activitate a asociaţiei profesionale în domeniul protecţiei mediului desemnate;
    h) analizează şi soluţionează contestaţiile şi sesizările depuse în legătură cu activitatea asociaţiilor profesionale desemnate.

    (2) Membrii Comisiei semnează/avizează procesele-verbale întocmite de către secretariatul Comisiei.

    ART. 3
    Secretariatul Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) verifică documentaţia depusă de către asociaţia profesională în domeniul protecţiei mediului;
    b) transmite documentaţia membrilor Comisiei în format electronic;
    c) asigură înregistrarea şedinţelor Comisiei şi întocmeşte procesele-verbale;
    d) în baza deciziei Comisiei şi a procesului-verbal, întocmeşte documentaţia privind desemnarea/respingerea desemnării/suspendarea activităţii de atestare/retragerea desemnării, după caz, a asociaţiei profesionale în domeniul protecţiei mediului pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate;
    e) păstrează solicitarea şi documentaţia depusă de către asociaţia profesională în domeniul protecţiei mediului, precum şi toate documentele aferente fiecărei şedinţe;
    f) notifică asociaţia profesională în domeniul protecţiei mediului asupra deciziilor stabilite în urma şedinţelor Comisiei.


    ART. 4
    (1) Comisia se întruneşte la sediul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor la solicitarea preşedintelui sau, după caz, a vicepreşedintelui.
    (2) Preşedintele sau, după caz, vicepreşedintele Comisiei convoacă şedinţa cu cel puţin 5 zile înainte de data programată prin distribuirea proiectului ordinii de zi şi a propunerilor privind aspectele ce urmează a fi discutate.
    (3) Conţinutul convocării este stabilit de către preşedintele sau, după caz, de către vicepreşedintele Comisiei.
    (4) În convocare se specifică data, locul şi ora la care are loc şedinţa, precum şi ordinea de zi.

    ART. 5
    (1) Comisia este legal constituită dacă sunt prezenţi cel puţin 4/5 din membri prin titulari sau persoane mandatate.
    (2) Membrii Comisiei au obligaţia să transmită secretariatului Comisiei, înainte de şedinţă, în format letric şi electronic, raportul realizat în urma analizării documentelor.
    (3) În cazul în care un membru al Comisiei prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. c)-e) nu poate participa la şedinţa Comisiei, în locul acestuia participă o altă persoană mandatată de către persoana respectivă.
    (4) Persoana mandatată prezintă în cadrul şedinţei punctul de vedere transmis de către membrul Comisiei şi votează conform mandatului dat de către acesta.
    (5) Şedinţele Comisiei sunt conduse de către preşedintele Comisiei sau, după caz, de către vicepreşedintele Comisiei.
    (6) Lucrările fiecărei şedinţe a Comisiei sunt consemnate într-un proces-verbal.
    (7) Deciziile vor fi luate cu majoritatea simplă a voturilor.

    ART. 6
    (1) Lucrările Comisiei nu sunt publice.
    (2) Comisia poate decide invitarea la lucrările sale a reprezentanţilor asociaţiilor profesionale sau a experţilor, dacă prezenţa acestora este necesară pentru clarificarea unor aspecte care ţin de desemnarea, atestarea sau activitatea desfăşurată.

    CAP. III
    Procedura pentru desemnarea asociaţiilor profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate
    ART. 7
    (1) Secretariatul Comisiei preia documentaţia depusă de către asociaţia profesională în domeniul protecţiei mediului şi verifică dacă aceasta este completă, în conformitate cu art. 173 şi art. 174 alin. (2) din Metodologia de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020.
    (2) Dacă documentaţia depusă este completă, secretariatul Comisiei o transmite membrilor Comisiei, în format electronic, în termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii acesteia.
    (3) În cazul în care documentaţia depusă nu este completă, în conformitate cu prevederile art. 173 şi art. 174 alin. (2) din Metodologia de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020, secretariatul Comisiei solicită completări asociaţiei profesionale pentru protecţia mediului, în termen de 3 zile lucrătoare.
    (4) Adresa prin care se solicită completarea documentaţiei se semnează de către preşedinte sau, după caz, de către vicepreşedintele Comisiei.
    (5) Termenul de completare a documentaţiei este de 10 zile lucrătoare de la primirea de către asociaţie a solicitărilor din partea Comisiei.
    (6) Dacă asociaţia profesională pentru protecţia mediului nu aduce completările solicitate în termenul prevăzut, secretariatul Comisiei notifică preşedintele Comisiei, iar acesta aduce la cunoştinţă membrilor Comisiei în vederea luării deciziei de respingere a solicitării asociaţiei profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate.
    (7) Termenul prevăzut la alin. (5) poate fi prelungit la solicitarea scrisă a asociaţiei profesionale, prin prezentarea unor motive justificate.
    (8) Orice decizie luată de către membrii Comisiei este transmisă către asociaţia profesională în domeniul protecţiei mediului prin intermediul secretariatului Comisiei.
    (9) Orice document prevăzut la alin. (8) care este transmis solicitantului trebuie să fie semnat de către preşedintele Comisiei sau, după caz, de către vicepreşedintele Comisiei.
    (10) În cazul în care persoana desemnată să asigure secretariatul Comisiei nu poate participa la şedinţa Comisiei, preşedintele sau, după caz, vicepreşedintele desemnează un secretar de şedinţă, care poate să fie dintre persoanele prezente şi care va consemna cele discutate şi decise în procesul-verbal, semnat de către membrii Comisiei.

    ART. 8
    (1) Comisia se întruneşte la solicitarea preşedintelui Comisiei sau, după caz, a vicepreşedintelui Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea convocării transmise de către secretariatul Comisiei, în conformitate cu art. 4 alin. (2).
    (2) Secretariatul Comisiei transmite membrilor Comisiei, prin e-mail sau în format letric, convocarea şedinţei, în care se specifică data, modalitatea de susţinere şi ora la care are loc şedinţa, precum şi ordinea de zi.
    (3) Şedinţele Comisiei se desfăşoară fie la sediul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, respectiv Bulevardul Libertăţii nr. 12, sectorul 5, Bucureşti, fie on-line.
    (4) Membrii Comisiei au obligaţia să transmită secretariatului Comisiei, înainte de şedinţă, în format letric şi electronic, raportul realizat în urma analizării documentelor.
    (5) În cadrul şedinţei, membrii Comisiei susţin raportul menţionat la alin. (4).
    (6) În cazul în care membrul Comisiei prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. a) sau b) nu poate participa la şedinţa Comisiei, vicepreşedintele Comisiei sau, după caz, preşedintele Comisiei participă în locul acestuia, prezintă în cadrul şedinţei punctul de vedere transmis şi votează conform mandatului dat.
    (7) În cazul în care un membru al Comisiei dintre cei prevăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. c)-e) nu poate participa la şedinţa Comisiei, în locul acestuia participă o altă persoană mandatată de către membrul titular respectiv.
    (8) Persoana mandatată prezintă în cadrul şedinţei punctul de vedere transmis de către membrul Comisiei şi votează conform mandatului dat de către acesta.
    (9) Şedinţele Comisiei sunt conduse de către preşedintele Comisiei sau, după caz, de către vicepreşedintele Comisiei.
    (10) Aspectele discutate şi deciziile luate în cadrul şedinţei sunt consemnate într-un proces-verbal întocmit de către secretariatul Comisiei.
    (11) În termen de maximum 3 zile lucrătoare, secretariatul Comisiei întocmeşte procesul-verbal al şedinţei şi îl transmite membrilor acesteia.
    (12) Dacă în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal nu sunt transmise comentarii, observaţii şi/sau completări, conţinutul procesului-verbal se consideră acceptat.

    ART. 9
    Solicitarea de desemnare a unei asociaţii profesionale în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate este respinsă dacă în urma analizării documentelor depuse reiese că aceasta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 173 şi art. 174 alin. (2) din Metodologia de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020.

    CAP. IV
    Analizarea activităţii asociaţiei profesionale desemnate
    ART. 10
    (1) Comisia de atestare analizează activitatea desfăşurată de către asociaţiile profesionale desemnate în domeniul protecţiei mediului în vederea atestării persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate.
    (2) În vederea analizării activităţii, asociaţiile profesionale desemnate sunt obligate să pună la dispoziţia Comisiei, la cererea acesteia, orice fel de informaţii solicitate.
    (3) Persoanele fizice sau juridice se pot adresa Comisiei pentru sesizări sau contestaţii cu privire la activitatea asociaţiei profesionale.
    (4) În vederea soluţionării sesizărilor sau contestaţiilor depuse, Comisia solicită părţilor implicate informaţii şi documente relevante, pe care acestea sunt obligate să i le pună la dispoziţie.
    (5) Dacă în urma analizării documentelor şi informaţiilor primite Comisia constată realitatea celor semnalate, aceasta va dispune remedierea aspectelor respective, sub rezerva suspendării activităţii de atestare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate sau retragerii desemnării.

    CAP. V
    Suspendarea activităţii de atestare sau retragerea desemnării asociaţiei profesionale în domeniul protecţiei mediului pentru atestarea persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate
    ART. 11
    (1) Unei asociaţii profesionale desemnate în conformitate cu prevederile prezentei anexe i se suspendă activitatea de atestare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate sau i se retrage desemnarea de atestare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate, după caz, în următoarele condiţii:
    a) în cazul în care nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 173 şi art. 174 alin. (2) din Metodologia de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020;
    b) în cazul în care nu prezintă Comisiei, la solicitarea acesteia, documentele şi informaţiile cu privire la activitatea desfăşurată;
    c) în cazul în care în urma analizării documentelor şi informaţiilor prezentate Comisia constată abateri de la procedura de atestare, codul de etică şi regulamentul de organizare şi funcţionare prevăzute la art. 174 alin. (2) lit. b), d) şi e), precum şi nerespectarea prevederilor art. 178 alin. (1) şi (3) din Metodologia de investigare a siturilor potenţial contaminate şi a celor contaminate, aprobată prin Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al ministrului lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei nr. 1.423/3.687/2020;
    d) în cazul refuzului remedierii unor neconformităţi constatate de către Comisie ca urmare a analizării documentelor, informaţiilor sau a sesizărilor întemeiate referitoare la activitatea desfăşurată de asociaţia profesională.

    (2) Suspendarea activităţii de atestare a persoanelor fizice şi juridice care desfăşoară activităţi din domeniul gestionării siturilor contaminate se menţine din momentul comunicării deciziei de suspendare până la momentul remedierii neconformităţilor care au stat la baza emiterii acesteia, dar nu mai mult de 60 de zile, după care desemnarea este retrasă.
    (3) Decizia de suspendare a activităţii de atestare este emisă de către Comisie.
    (4) Propunerea de retragere a desemnării se face de către Comisie şi se aprobă de către conducătorul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului în conformitate cu prevederile legale în vigoare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016