Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 211 din 28 iulie 2020  privind organizarea şi funcţionarea registrului cumpărătorilor înregistraţi din sectorul pescăresc  la Marea Neagră    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 211 din 28 iulie 2020 privind organizarea şi funcţionarea registrului cumpărătorilor înregistraţi din sectorul pescăresc la Marea Neagră

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 709 din 7 august 2020
    În temeiul prevederilor:
    - art. 1 alin. (1) şi alin. (2) lit. g), art. 3,art. 4 alin. (1) şi alin. (3) lit. i), art. 7,art. 26 lit. g), art. 47 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;
    – art. 56 alin. (1), art. 59 alin. (1)-(3) din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului;
    – Regulamentului nr. 404/2011 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.380/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind politica comună în domeniul pescuitului;
    – Deciziei CE nr. 1.633/2020 privind planul de acţiune pentru remedierea deficienţelor sistemului de control al pescuitului în România;
    – art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    având în vedere:
    - Referatul de aprobare al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură nr. 7.846 din 17.07.2020;
    – Planul naţional de inspecţie şi control la Marea Neagră pentru anul 2020,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Comercializarea peştelui şi a altor vieţuitoare acvatice vii sau a produselor pescăreşti din sectorul pescăresc la Marea Neagră pentru prima dată se face numai către cumpărători înregistraţi, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    În cadrul Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare ANPA, se înfiinţează Registrul cumpărătorilor înregistraţi, denumit în continuare RCI, care cuprinde toţi cumpărătorii care primesc Aviz de recunoaştere emis de către ANPA, eliberat în mod gratuit.

    ART. 3
    Poate primi Aviz de recunoaştere orice persoană fizică autorizată/juridică cu sediul social şi număr de identificare fiscală în România, care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
    a) deţine un punct de lucru pentru comercializarea peştelui şi a produselor pescăreşti sau altor vieţuitoare acvatice vii sau o unitate de procesare, înregistrat/autorizat sanitar-veterinar;
    b) deţine un mijloc de transport sub orice formă juridică, înregistrat/autorizat sanitar-veterinar;
    c) păstrează evidenţa fiecărei tranzacţii de vânzare-cumpărare a peştelui şi a produselor pescăreşti sau a altor vieţuitoare acvatice vii pentru o perioadă de minimum 3 ani.


    ART. 4
    Pentru obţinerea Avizului de recunoaştere, solicitanţii trebuie să depună la sediul ANPA - Direcţia politici şi inspecţii maritime (DPIM) următoarele documente:
    a) formularul de înregistrare completat în scris sau transmis prin mijloace electronice;
    b) copie certificat de înregistrare fiscală al societăţii/ persoanei fizice autorizate (PFA), emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului;
    c) copie certificat constatator care atestă codul CAEN pentru comercializarea peştelui sau pentru procesarea peştelui şi a produselor pescăreşti sau altor vieţuitoare acvatice vii;
    d) copie autorizaţie sanitar-veterinară pentru comercializarea şi/sau depozitarea peştelui şi/sau produselor pescăreşti sau altor vieţuitoare acvatice vii;
    e) copie înregistrare/autorizaţie sanitar-veterinară pentru mijlocul de transport folosit la transportul peştelui şi/sau al produselor pescăreşti sau altor vieţuitoare acvatice vii.


    ART. 5
    (1) Termenul de eliberare a avizului de către ANPA este de 30 de zile de la depunerea documentelor menţionate la art. 4.
    (2) Depunerea documentelor se face la sediul ANPA-DPIM din Constanţa în copie sau în format electronic prin e-mail. Formularul de înregistrare poate fi accesat şi de pe site-ul ANPA în secţiunea dedicată cumpărătorilor înregistraţi. În aceeaşi secţiune se va publica lista cumpărătorilor înregistraţi pentru care s-a eliberat avizul.

    ART. 6
    Lista operatorilor economici care deţin nave/ambarcaţiuni de pescuit autorizate să opereze în Marea Neagră şi a celor care oferă peşte şi produse pescăreşti la prima vânzare este disponibilă la sediul DPIM din cadrul ANPA.

    ART. 7
    (1) Modelul formularului de înregistrare este prevăzut în anexa nr. 1.
    (2) Modelul Registrului cumpărătorilor înregistraţi este prevăzut în anexa nr. 2.
    (3) Modelul Avizului de recunoaştere este prevăzut în anexa nr. 3.

    ART. 8
    Documentele de înregistrare şi raportare către ANPA care trebuie să fie completate de către cumpărătorii înregistraţi sunt reprezentate de nota de vânzare (NV) şi avizul de însoţire marfă (AIM), notă de transport, după caz.

    ART. 9
    (1) Cumpărătorii înregistraţi trebuie să depună copii ale notelor de vânzare şi alte documente care atestă tranzacţiile efectuate, pentru toate achiziţiile de peşte şi produse pescăreşti din prima vânzare la ANPA-DPIM, prin e-mail sau prin introducere electronică în baza de date, în termen de 24/48 de ore de la finalizarea tranzacţiei, în funcţie de cifra de afaceri anuală realizată din comercializarea acestora, după cum urmează:
    a) cumpărătorii înregistraţi cu o cifră de afaceri anuală din primele vânzări de peşte şi produse pescăreşti sub 200.000 euro vor depune documentele prin e-mail sau prin introducere electronică în baza de date, în termen de 48 de ore, la ANPA-DPIM;
    b) cumpărătorii cu o cifră de afaceri anuală din primele vânzări de peşte şi produse pescăreşti de peste 200.000 euro înregistrează şi transmit documentele prin e-mail sau prin introducere electronică în baza de date, în termen de 24 de ore de la prima vânzare, la ANPA-DPIM.

    (2) Începând cu data de 1.01.2021, notele de vânzare şi alte documente care atestă tranzacţiile efectuate se vor transmite doar în format electronic.

    ART. 10
    După data de 1.01.2021 vânzarea peştelui şi a produselor pescăreşti se va putea face doar către cumpărătorii înregistraţi.

    ART. 11
    Nerespectarea condiţiilor din prezentul ordin conduce la retragerea Avizului de recunoaştere şi eliminarea din Registrul cumpărătorilor înregistraţi dacă în termen de 30 de zile nu se remediază neconcordanţa/abaterea.

    ART. 12
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 13
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 28 iulie 2020.
    Nr. 211.
    ANEXA 1

    FORMULAR
    de înregistrare în Registrul cumpărătorilor înregistraţi din sectorul pescăresc la Marea Neagră
    ................(denumirea operatorului economic)..........., având CUI ......................., prin reprezentant legal ...........................................
    în calitate de ......................................, CNP ........................., CI/BI seria ...... nr. ........., emis la data de ..................., cu sediul social la adresa ........................................................................., cu punct de lucru ................................., la adresa ......................................................................................................................., adresa de corespondenţă .................................................................................................., telefon reprezentant ....................................., e-mail ............................., solicităm înscrierea în Registrul cumpărătorilor înregistraţi din sectorul pescăresc la Marea Neagră şi eliberarea Avizului de recunoaştere.
    Adresa unde se va ţine arhiva evidenţelor tranzacţiilor de vânzare-cumpărare a produselor pescăreşti este: .............................................................................
    Păstrarea evidenţei fiecărei tranzacţii de vânzare-cumpărare a produselor pescăreşti este o condiţie de înregistrare în calitate de cumpărător înregistrat şi se păstrează timp de 3 ani calendaristici.
    Alăturat, depunem următoarele documente:
    a) copie certificat de înregistrare fiscală al societăţii/persoanei fizice autorizate (PFA), emis de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), după caz;
    b) copie certificat constatator care atestă codul CAEN pentru comercializarea peştelui;
    c) copie autorizaţie sanitar-veterinară pentru comercializarea şi/sau depozitarea peştelui şi/sau produselor pescăreşti;
    d) copie înregistrare/autorizaţie sanitar-veterinară pentru mijlocul de transport folosit la transportul peştelui şi/sau al produselor pescăreşti.

    Data: .........................
    Semnătura: .................................
    L.S.
    OBSERVAŢII
    1. Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate pentru înregistrarea PFA sau a persoanei juridice pe care o reprezentaţi în baza de date. Odată ce baza de date este funcţională, o parolă şi un nume de utilizator va vor fi trimise prin e-mail către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA).
    2. ANPA va furniza detalii despre aspectele tehnice privind metodele de transmitere electronică.
    3. Cântărirea se face în conformitate cu art. 60-61 din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului.
    4. Declaraţie şi certificare: Noi, (vă rugăm să bifaţi) ...............
    [] înţelegem că suntem obligaţi să furnizăm o adresă unde se vor păstra înregistrări ale tranzacţiilor care implică peşte şi produse pescăreşti de primă vânzare;
    [] înţelegem că trebuie să notificăm în scris ANPA despre orice modificări ale informaţiilor furnizate în acest formular în termen de 15 zile înainte de intrarea în vigoare a modificării;
[] înţelegem că trebuie să depunem note de vânzare în conformitate cu acest ordin şi art. 59-64 din Regulamentul (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului;
    [] vă asigurăm accesul neîngrădit în orice moment rezonabil la spaţiile relevante şi vom furniza informaţii şi documente referitoare la depozitarea sau vânzarea peştelui şi a produselor pescăreşti.

    5. Protecţia datelor

    Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene. Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei.
    Am luat cunoştinţă despre faptul că informaţiile din prezenta cerere, precum şi actele depuse împreună cu aceasta vor fi prelucrate de către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură cu respectarea prevederilor Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) adoptat de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene.
    Consimţământul dat prin prezenta declaraţie, în ceea ce priveşte prelucrarea şi furnizarea datelor cu caracter personal, este voluntar. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior, printr-o notificare către Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
    ANPA respectă aceste principii în toate problemele referitoare la prelucrarea şi stocarea informaţiilor personale. ANPA prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale.
    Numele, locaţia geografică şi numărul de înregistrare în Registrul cumpărătorilor înregistraţi vor fi puse la dispoziţia publicului pe site-urile web ale ANPA.
    ANPA vă poate folosi datele personale pentru a vă contacta cu privire la servicii similare sau cercetare a clienţilor care vizează îmbunătăţirea serviciului pe care îl oferim.

    ANEXA 2

    REGISTRUL
    cumpărătorilor înregistraţi din sectorul pescăresc recunoscuţi de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură la Marea Neagră

┌────┬────────────┬──────────────┬──────┬─────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Numele │Semnătura │
│ │Nr./data │Numele │ │Adresa │reprezentantului│reprezentantului│
│Nr. │Avizului de │cumpărătorului│Sediul│punctului│legal/ │legal/ │
│crt.│recunoaştere│recunoscut şi │social│de lucru │cumpărătorului │cumpărătorului │
│ │ │CUI │ │ │înregistrat │înregistrat │
│ │ │ │ │ │serie/nr. CI │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼──────┼─────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────────┴──────┴─────────┴────────────────┴────────────────┘    ANEXA 3

    AVIZ DE RECUNOAŞTERE
    nr. ......../................
    Eliberat în temeiul prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.224/2009 al Consiliului din 20 noiembrie 2009 de stabilire a unui sistem comunitar de control pentru asigurarea respectării normelor politicii comune în domeniul pescuitului şi al art. 41 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    Prezentul aviz de recunoaştere conferă statutul de „CUMPĂRĂTOR ÎNREGISTRAT“ de peşte şi produse pescăreşti din Marea Neagră.
    ................................................................ a fost înregistrată cu nr. ......... din data de ......................
                              (denumirea persoanei fizice autorizate/juridice)
    la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură în Registrul cumpărătorilor înregistraţi şi asigură titularului toate drepturile conferite de lege.
    Prezentul aviz de recunoaştere este valabil pentru o perioadă de 5 ani, cu respectarea condiţiilor de la data eliberării sau până la survenirea unei modificări.
    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură,
    ..........................................................................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016