Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 209 din 20 noiembrie 2019  pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale  de Reglementare în Domeniul Energiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 209 din 20 noiembrie 2019 pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 972 din 3 decembrie 2019
    Având în vedere dispoziţiile:
    - art. 8 alin. (1) şi (2), art. 9 alin. (4),art. 118,art. 119 pct. 3 lit. b) şi art. 122 alin. (1) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 30 alin. (3) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. a),art. 9 alin. (1) lit. a) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a),c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 15 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11 alineatul (3) litera a), după punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iv), cu următorul cuprins:
    "(iv) în situaţia solicitării autorizaţiei de înfiinţare de către unităţile administrativ-teritoriale şi/sau asocierile acestora, copia contractului de concesiune a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale va fi depusă de către concesionar la solicitarea obţinerii licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale."

    2. La articolul 22, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) Titularul autorizaţiei de înfiinţare/licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin autorizaţia de înfiinţare/licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) contractul/contractele de concesiune a serviciului de transport, de înmagazinare şi de distribuţie a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale încheiate cu autorităţile locale, asimilate contractelor de concesiune, sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor solicitant/solicitanţi;
    c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizaţiei de înfiinţare/licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii autorizaţiei de înfiinţare/licenţei."

    3. La articolul 22, alineatul (2^2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^2) Notificarea prevăzută la alin. (2^1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care operaţiunile respective îşi produc efectele."

    4. La articolul 22, după alineatul (2^4) se introduc două noi alineate, alineatele (2^5) şi (2^6), cu următorul cuprins:
    "(2^5) Titularii licenţelor pentru operarea sistemelor de distribuţie, de transport sau de înmagazinare a gazelor naturale notifică ANRE, cu cel puţin 6 luni înainte, intenţia de a efectua oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (2^1) lit. c).
(2^6) În cazul prevăzut la alin. (2^5), ANRE este înştiinţată printr-o nouă notificare cu cel puţin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operaţiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor licenţelor."    ART. II
    Condiţiile generale asociate autorizaţiei de înfiinţare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 15 noiembrie 2013, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Titularul autorizaţiei notifică autorităţii competente, cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operaţiunile de fuziune, divizare, transformare, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale realizate în baza autorizaţiei se vor transmite altei/altor persoane;
    b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizaţiei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii autorizaţiei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii autorizaţiei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate autorizaţiei."    ART. III
    Condiţiile generale asociate licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice şi, după caz, a energiei termice produse în cogenerare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 80/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 15 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operaţiunile de fuziune, divizare, transformare, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei."    ART. IV
    Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 8/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 18 februarie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operaţiunile de fuziune, divizare, transformare, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei.
    (2) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea sau retragerea licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."    ART. V
    Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 12 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente intenţia de a efectua fuziuni, divizări, transformări, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care operaţiunile respective îşi produc efectele.
    (3) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu cel puţin 6 luni înainte, intenţia de a efectua operaţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b).
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înştiinţată printro nouă notificare cu cel puţin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operaţiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenţei.
    (5) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."    ART. VI
    Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice de către operatorii economici care nu sunt concesionari ai serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 73/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 12 august 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente intenţia de a efectua fuziuni, divizări, transformări, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care operaţiunile respective îşi produc efectele.
    (3) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu cel puţin 6 luni înainte, intenţia de a efectua operaţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b).
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înştiinţată printro nouă notificare cu cel puţin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operaţiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenţei.
    (5) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."    ART. VII
    Condiţiile-cadru de valabilitate a licenţei de operare a sistemului de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 24 septembrie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Titularul licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/ transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) contractul/contractele de concesiune a serviciului de transport, de înmagazinare, de distribuţie a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale încheiate cu autorităţile locale, asimilate contractelor de concesiune, sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/ economici;
    c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care operaţiunile respective îşi produc efectele.
    (3) Titularul licenţei notifică ANRE, cu cel puţin 6 luni înainte, intenţia de a efectua oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c).
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înştiinţată printro nouă notificare cu cel puţin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operaţiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenţei.
    (5) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."    ART. VIII
    Condiţiile generale asociate licenţei pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 104/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 783 din 28 octombrie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    (1) Titularul licenţei notifică autorităţii competente intenţia de a efectua fuziuni, divizări, transformări, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care operaţiunile respective îşi produc efectele.
    (3) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu cel puţin 6 luni înainte, intenţia de a efectua operaţiunile prevăzute la alin. (1) lit. b).
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înştiinţată printro nouă notificare cu cel puţin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operaţiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenţei.
    (5) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."    ART. IX
    Condiţiile generale asociate licenţei pentru activitatea traderului de energie electrică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 13/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 11 martie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 26 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) modificări ale statutului titularului de licenţă determinate de fuziunea, divizarea, transformarea, schimbarea denumirii, a sediului social sau a structurii acţionariatului, în termen de 30 de zile de la producerea acestora şi înregistrarea la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sau la instituţia similară din ţara în care titularul licenţei are sediul social; în cazul divizării/fuziunii/transformării, se va respecta şi condiţia de informare prealabilă prevăzută la alin. (3)."

    2. La articolul 26, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operaţiunile de fuziune, divizare, transformare, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei.
(4) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea sau retragerea licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."    ART. X
    Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 17 martie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 35, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Titularul autorizaţiei/licenţei notifică autorităţii competente, cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operaţiunile de fuziune, divizare, transformare, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin autorizaţie/licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane;
    b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizaţiei/licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii autorizaţiei/licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii autorizaţiei/licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate autorizaţiei/licenţei."

    2. La articolul 35, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Titularii licenţelor care au ca obiect realizarea serviciilor de distribuţie sau de transport de energie electrică notifică autorităţii competente, cu cel puţin 6 luni înainte, intenţia de a efectua operaţiunea prevăzută la alin. (2) lit. b).
(4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înştiinţată printro nouă notificare cu cel puţin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operaţiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularilor licenţelor."

    3. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Capacităţile energetice prevăzute în condiţiile specifice asociate unei autorizaţii de înfiinţare/licenţe pot fi transferate de titularul acesteia unei alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile prezentului articol. Persoana care preia capacităţile energetice prevăzute în condiţiile specifice asociate unei licenţe poate realiza exploatarea acestora ca urmare a:
    a) modificării de către ANRE a licenţei, în cazul în care deţine o licenţă de acelaşi tip cu a titularului de la care a preluat capacităţile energetice, constând în includerea capacităţilor energetice preluate în condiţiile specifice asociate acestei licenţe;
    b) acordării de către ANRE a unei licenţe cu caracter provizoriu, în cazul în care nu deţine o licenţă de acelaşi tip cu titularul de la care a preluat capacităţile energetice;
    c) acordării de către ANRE a unei licenţe cu caracter definitiv, în cazul în care nu deţine o licenţă de acelaşi tip cu titularul de la care a preluat capacităţile energetice.
    (2) În cazul licenţelor care au ca obiect realizarea serviciilor de distribuţie sau de transport de energie electrică, titularul licenţei care realizează operaţiunea de transfer de capacităţi energetice ce conduce la reducerea valorii capitalului social existent respectă prevederile art. 35 alin. (3) şi (4).
    (3) Cererea de acordare a unei autorizaţii de înfiinţare/licenţe provizorii se depune la ANRE cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care transferul capacităţii energetice devine efectiv, împreună cu documentele care probează operaţiunea de transfer, certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului cu privire la persoana care preia capacităţi energetice, lista de personal a acesteia şi declaraţia prevăzută la art. 18 alin. (1) lit. c).
    (4) Cererea prevăzută la alin. (3) se semnează de reprezentantul legal al titularului de autorizaţie/licenţă care transferă capacităţi energetice şi de reprezentantul legal al celui care le preia.
    (5) Până la data la care transferul capacităţilor energetice devine efectiv, ANRE emite, prin decizie a preşedintelui ANRE, o autorizaţie de înfiinţare/licenţă provizorie persoanei care preia capacităţile energetice respective.
    (6) Autorizaţia de înfiinţare/Licenţa provizorie este valabilă până la data la care titularul acesteia obţine autorizaţia de înfiinţare/licenţa cu caracter definitiv emisă în condiţiile prezentului regulament, dar nu mai mult de 6 luni de la data emiterii acesteia."    ART. XI
    Condiţiile generale asociate licenţei pentru administrarea pieţelor centralizate de energie electrică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 163/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din 11 decembrie 2015, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    Titularul licenţei notifică autorităţii competente, cu cel puţin 120 de zile înainte de data la care urmează să aibă loc, operaţiunile de fuziune, divizare, transformare, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei, cu respectarea prevederilor Condiţiilor asociate licenţei."    ART. XII
    Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 64/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 334 din 17 aprilie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Titularul licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite sau vor aparţine altei/altor persoane;
    b) valoarea resurselor financiare ale solicitantului, se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5% faţă de data emiterii Licenţei. Prin resurse financiare se înţelege capitaluri proprii, disponibilităţi din linii de credit sau contracte de împrumut bancare, contracte de împrumuturi de la acţionari/asociaţi sau orice altă formă care poate include, fără limitare, o scrisoare de confort angajantă emisă de o societate din acelaşi grup de firme sau întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale titularului de Licenţă sau acorduri petroliere încheiate cu statul român;
    c) contractul/contractele de concesiune a serviciului de transport, de înmagazinare, de distribuţie a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale încheiate cu autorităţile locale, asimilate contractelor de concesiune, sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care operaţiunile respective îşi produc efectele.
    (3) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. ANRE va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."    ART. XIII
    Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de furnizare de GNL, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 90/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 23 mai 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Titularul licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care operaţiunile respective îşi produc efectele.
    (3) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. ANRE va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."    ART. XIV
    Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 109/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 9 iulie 2018, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Titularul licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/ transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin Licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici;
    c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care operaţiunile respective îşi produc efectele.
    (3) Titularul licenţei notifică ANRE, cu cel puţin 6 luni înainte, intenţia de a efectua oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c).
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înştiinţată printr-o nouă notificare cu cel puţin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operaţiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenţei.
    (5) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."    ART. XV
    Condiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unui nou sistem de distribuţie a gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 110/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 9 iulie 2018, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Titularul licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/ transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) contractul/contractele de concesiune a serviciului de distribuţie a gazelor naturale, contractele pentru prestarea serviciului public de distribuţie a gazelor naturale încheiate cu autorităţile locale, asimilate contractelor de concesiune, sau acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici;
    c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizaţiei de înfiinţare se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii autorizaţiei de înfiinţare, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii autorizaţiei de înfiinţare.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care operaţiunile respective îşi produc efectele.
    (3) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. ANRE va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei.“"    ART. XVI
    Condiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a unor noi conducte de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 170/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 4 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Titularul licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor operator/operatori economic/economici;
    c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului autorizaţiei de înfiinţare se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii autorizaţiei de înfiinţare, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii autorizaţiei de înfiinţare.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care operaţiunile respective îşi produc efectele.
    (3) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. ANRE va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."    ART. XVII
    Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru activitatea de operare a conductelor de alimentare din amonte aferente producţiei de gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 847 din 5 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Titularul licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor solicitant/solicitanţi;
    c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care operaţiunile respective îşi produc efectele.
    (3) Efectuarea operaţiunilor menţionate la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. ANRE va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."    ART. XVIII
    Condiţiile-cadru de valabilitate asociate licenţei pentru desfăşurarea activităţii de operare a sistemului de transport al gazelor naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 172/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 9 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Titularul licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin licenţă se vor transmite altei/altor persoane;
    b) acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor solicitant/solicitanţi;
    c) valoarea capitalului social existent se reduce, într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care operaţiunile respective îşi produc efectele.
    (3) Titularul licenţei notifică ANRE, cu cel puţin 6 luni înainte, intenţia de a efectua oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c).
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înştiinţată printro nouă notificare cu cel puţin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operaţiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenţei.
    (5) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."

    2. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 39^1
    Titularul Licenţei notifică ANRE cu cel puţin 60 de zile înainte orice situaţie ce poate afecta echilibrul fizic şi menţinerea în parametrii operaţionali a sistemului, cu efectuarea operaţiunilor comerciale respective, necesare asigurării administrării pieţei de echilibrare."    ART. XIX
    Condiţiile-cadru de valabilitate asociate autorizaţiei de înfiinţare a instalaţiilor tehnologice de suprafaţă aferente înmagazinării gazelor naturale, în cazul unor noi depozite, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 173/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 4 octombrie 2018, se modifică după cum urmează:
    - Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Titularul licenţei notifică ANRE intenţia de a efectua modificări ale statutului juridic, în sensul fuziunii/divizării/transformării, precum şi orice vânzare sau transfer de active sau alte operaţiuni în urma cărora:
    a) activele corporale destinate activităţilor autorizate prin autorizaţia de înfiinţare se vor transmite altei/altor persoane;
    b) acordul petrolier/acordurile petroliere se transferă altui/altor solicitant/solicitanţi;
    c) valoarea capitalului social existent se reduce într-o tranşă sau pe ansamblu, cu cel puţin 5%. Prin capital social existent al titularului licenţei se înţelege capitalul social iniţial, la data emiterii licenţei, sau capitalul social existent la data ultimei modificări, obţinut prin creşteri ori scăderi ale capitalului social iniţial, realizate ulterior emiterii licenţei.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) lit. a) şi b) se transmite cu cel puţin 120 de zile înainte de data de la care operaţiunile respective îşi produc efectele.
    (3) Titularul licenţei notifică ANRE, cu cel puţin 6 luni înainte, intenţia de a efectua oricare dintre operaţiunile prevăzute la alin. (1) lit. c).
    (4) În cazul prevăzut la alin. (3), ANRE este înştiinţată printro nouă notificare cu cel puţin 120 de zile înainte de data efectivă la care are loc operaţiunea ce conduce la reducerea capitalului social existent, potrivit hotărârii organelor de conducere ale titularului licenţei.
    (5) Efectuarea operaţiunilor prevăzute la alin. (1) va conduce, după caz, la modificarea, retragerea sau transferul licenţei. Autoritatea competentă va comunica titularului licenţei modalitatea prin care va fi soluţionată situaţia creată ca urmare a punerii în aplicare a intenţiei notificate de titularul licenţei."    ART. XX
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi gazelor naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. XXI
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. XXII
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 20 noiembrie 2019.
    Nr. 209.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016