Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 209 din 11 iunie 2020  privind modificarea Metodologiei pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 95/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 209 din 11 iunie 2020 privind modificarea Metodologiei pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 95/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 538 din 23 iunie 2020
    Având în vedere:
    - Referatul Serviciului juridic şi relaţii externe, aprobat cu nr. 2.327 din 10 iunie 2020;
    – prevederile art. 6 lit. d), art. 11 alin. (10) lit. g) şi art. 18 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Nota de fundamentare a Direcţiei economice, aprobată cu nr. 2.296/ANMCS din 9 iunie 2020, privind calculul taxei de evaluare în vederea autorizării cursurilor organizate de furnizorii de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate în specializările necesare dezvoltării la nivel naţional a unui sistem de management al calităţii serviciilor de sănătate;
    – Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 18/2020*) privind aprobarea proiectului Metodologiei pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate,
    - *) Hotărârea Colegiului director al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 18/2020 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    în temeiul art. 13 alin. (5) lit. a) şi alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 95/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 449 din 30 mai 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu Metodologia pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Furnizorii de servicii de formare înscrişi pentru una sau mai multe specializări în Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate trebuie să îşi completeze documentaţia prevăzută în Metodologia pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 95/2018, astfel cum a fost modificată prin prezentul ordin, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, sub sancţiunea retragerii certificatului de recunoaştere şi radierii din registru.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
                    Vasile Cepoi

    Bucureşti, 11 iunie 2020.
    Nr. 209.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 95/2018)
    METODOLOGIE
    pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) În vederea implementării unui sistem de management al calităţii la toate nivelele de asistenţă medicală este necesară formarea personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate care să implementeze şi să promoveze standardele naţionale de acreditare a unităţilor sanitare, precum şi principiile şi valorile care stau la baza dezvoltării calităţii serviciilor de sănătate.
    (2) Formarea profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate constă în totalitatea activităţilor planificate de pregătire teoretică şi practică, desfăşurate cu scopul de a furniza cunoştinţe, abilităţi şi aptitudini profesionale, pentru personalul care desfăşoară sau urmează să desfăşoare activitate în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate.
    (3) Activitatea de recunoaştere a furnizorilor de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate (denumiţi în continuare furnizori de formare) revine Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (denumită în continuare A.N.M.C.S.).
    (4) A.N.M.C.S coordonează la nivel naţional programele de formare profesională a furnizorilor de formare recunoscuţi, pe baza necesităţilor identificate la nivelul sistemului de sănătate, prin:
    a) stabilirea obiectivelor programelor de formare;
    b) aprobarea planificării activităţilor de formare;
    c) aprobarea condiţiilor de organizare şi desfăşurare a cursurilor;
    d) monitorizarea managementului riscurilor şi calităţii procesului de formare pentru fiecare formator recunoscut în parte;
    e) aprobarea şi actualizarea periodică a curriculumurilor-cadru pentru formarea în specializările prevăzute în prezenta metodologie.

    (5) Semnificaţia termenilor specifici utilizaţi în prezenta metodologie este prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta metodologie.

    ART. 2
    Specializările necesare dezvoltării la nivel naţional a unui sistem de management al calităţii serviciilor de sănătate sunt:
    a) managementul calităţii serviciilor de sănătate (M.C.S.S.) furnizează noţiuni generale referitoare la organizarea sistemului sanitar şi a unităţii sanitare, precum şi referitoare la managementul calităţii în unităţile sanitare şi noţiuni generale despre identificarea riscurilor şi înregistrarea acestora în registrul riscurilor, necesare pentru obţinerea oricărei specializări citate mai jos;
    b) specializarea manager de calitate al serviciilor de sănătate (M.C.S.) este forma de pregătire prin care se dobândesc abilităţile şi competenţele necesare coordonării sau, după caz, desfăşurării activităţilor de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    c) specializarea auditor clinic este forma de pregătire prin care se dobândesc abilităţile şi competenţele necesare coordonării sau, după caz, desfăşurării auditului clinic;
    d) specializarea evaluator de servicii de sănătate este forma de pregătire prin care se dobândesc abilităţile şi competenţele necesare evaluării unităţilor sanitare pe baza standardelor, procedurilor şi metodologiilor A.N.M.C.S.


    CAP. II
    Recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate
    ART. 3
    (1) În sensul prezentei metodologii, recunoaşterea reprezintă procesul în urma căruia furnizorii de servicii de formare a personalului specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate (denumiţi în continuare furnizori de formare) dobândesc dreptul de a desfăşura activităţi de formare profesională în specializările prevăzute la art. 2 finalizate prin eliberarea de certificate recunoscute de către A.N.M.C.S.
    (2) Recunoaşterea dă dreptul posesorilor certificatelor eliberate de către furnizorii recunoscuţi să participe la activităţi privind implementarea şi dezvoltarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.

    ART. 4
    A.N.M.C.S. recunoaşte, la cerere, ca furnizori de formare în specializările prevăzute la art. 2 următoarele entităţi juridice:
    a) instituţiile de învăţământ superior acreditate care desfăşoară activităţi de învăţământ medical;
    b) Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti;
    c) orice altă persoană juridică de drept public sau privat constituită în conformitate cu legislaţia în vigoare în România care are prevăzută în obiectul de activitate formarea profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, nu este în stare de faliment ori lichidare şi nu a suferit condamnări penale.


    ART. 5
    Pentru obţinerea recunoaşterii de către A.N.M.C.S., furnizorii de formare depun la A.N.M.C.S. următoarele documente:
    a) cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la prezenta metodologie;
    b) documentele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 lit. c);
    c) codul de etică sau de conduită al furnizorului de formare;
    d) documente prin care să dovedească existenţa unui program de evaluare a activităţii şi competenţei lectorilor şi de perfecţionare continuă a acestora, inclusiv ca urmare a revizuirii reglementărilor A.N.M.C.S.


    ART. 6
    Răspunsul la cerere se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la data completării dosarului conform cerinţelor prezentei metodologii.

    ART. 7
    Cererea se respinge în situaţia constatării neîndeplinirii condiţiilor pentru obţinerea recunoaşterii. Solicitantul poate depune o nouă cerere, dar nu mai devreme de 30 de zile calendaristice de la data notificării.

    CAP. III
    Autorizarea cursurilor
    ART. 8
    (1) A.N.M.C.S. autorizează, la solicitarea furnizorului de formare, organizarea fiecărui curs în specializări prevăzute la art. 2, pentru fiecare serie (grupă) de maximum 28 de cursanţi.
    (2) Cererea de autorizare a cursului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta metodologie, se depune la A.N.M.C.S. cu minimum 60 de zile calendaristice înainte de începerea fiecărui curs. Cererea va fi însoţită de documentele doveditoare în original sau copie certificată, inclusiv opisul acestora.
    (3) A.N.M.C.S. evaluează pentru fiecare curs în parte următoarele cerinţe obligatorii:
    a) respectarea condiţiilor de înscriere la curs, prevăzute în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;
    b) respectarea curriculumului-cadru, pe specializări, aprobat prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. şi actualizat periodic în raport cu necesităţile de formare identificate la nivelul sistemului de sănătate;
    c) fişa de prezentare a fiecărui curs, prevăzută în anexa nr. 5 la prezenta metodologie;
    d) fişa de recunoaştere a capacităţii profesionale a lectorului, prevăzută în anexa nr. 6 la prezenta metodologie;
    e) suportul de curs;
    f) respectarea numărului estimat de cursanţi pentru fiecare serie.

    (4) A.N.M.C.S. poate solicita furnizorului o singură dată completarea documentaţiei depuse sau clarificări cu privire la conţinutul acesteia la care solicitantul trebuie să răspundă în maximum 5 zile lucrătoare. După expirarea acestui termen, dosarele incomplete sunt respinse.
    (5) Răspunsul la cererea de autorizare a cursului se comunică cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de începerea cursului. Cursurile autorizate se publică pe pagina electronică a A.N.M.C.S. în termen de 3 zile de la comunicarea autorizării cursului către furnizor.
    (6) Orice modificare a elementelor prevăzute la alin. (3) lit. c)-f) se comunică A.N.M.C.S. cu minimum 5 zile lucrătoare anterior datei începerii cursului.
    (7) Cursurile pentru specialitatea evaluator de servicii de sănătate se organizează pe baza necesarului, comunicat de către A.N.M.C.S., pe categorii profesionale.
    (8) A.N.M.C.S. desemnează şi comunică furnizorului de formare persoanele, angajaţi ai A.N.M.C.S., care participă în cadrul comisiilor de examinare a absolvenţilor, respectiv în comisiile de soluţionare a contestaţiilor.
    (9) Cheltuielile de deplasare ocazionate de participarea angajaţilor A.N.M.C.S. în cadrul comisiilor de examinare a absolvenţilor, respectiv în comisiile de soluţionare a contestaţiilor se suportă de către furnizorul de formare.
    (10) Pentru analiza documentaţiei fiecărui curs, furnizorul de formare recunoscut de A.N.M.C.S. achită o taxă de 2.000 lei.
    (11) Plata taxei se face prin virament sau în numerar, la casieria A.N.M.C.S.

    ART. 9
    (1) Se consideră incidente în organizarea şi desfăşurarea cursului:
    a) nerespectarea uneia sau mai multor obligaţii asumate în documentele prezentate la art. 8 alin. (3) sau modificarea acestora, fără obţinerea acordului prealabil al A.N.M.C.S.;
    b) încercarea de influenţare a membrilor comisiei de examinare a absolvenţilor, respectiv a celei de soluţionare a contestaţiilor;
    c) prezentarea eronată a evidenţei cursanţilor şi a prezenţei acestora.

    (2) Constatarea unuia dintre incidentele prevăzute la alin. (1) conduce la suspendarea recunoaşterii furnizorului de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, pentru o perioadă de 6 luni, fără prelungirea perioadei de validitate a certificatului de furnizor de servicii de formare. Pe perioada suspendării se revocă autorizarea cursurilor programate în această perioadă.

    CAP. IV
    Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate
    ART. 10
    Recunoaşterea de către A.N.M.C.S. a furnizorilor de servicii de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate se realizează pentru specializările prevăzute la art. 2 prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. şi se dovedeşte prin Certificatul de recunoaştere a furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta metodologie.

    ART. 11
    (1) Certificatul de recunoaştere a furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate este valabil pentru o perioadă de 3 ani de la data eliberării acestuia.
    (2) Cererea de evaluare a dosarului furnizorului de formare, în vederea reînnoirii certificatului, se înaintează A.N.M.C.S cu cel puţin 30 de zile calendaristice anterior datei expirării certificatului.

    ART. 12
    A.N.M.C.S. organizează evidenţa furnizorilor recunoscuţi, într-un registru dedicat, în format electronic, denumit Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8 la prezenta metodologie.

    ART. 13
    Un extras din Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate se publică pe site-ul A.N.M.C.S. - www.anmcs.gov.ro.

    ART. 14
    Pentru menţinerea în Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, furnizorul de servicii de formare are următoarele obligaţii:
    a) să aibă evidenţa înscrişilor, participanţilor şi absolvenţilor pe specializări, pentru fiecare curs în parte;
    b) să organizeze evaluarea iniţială a candidaţilor. Pentru specializările prevăzute la art. 2 lit. b) şi d) proba de cunoştinţe de operare şi tehnoredactare computerizată este eliminatorie;
    c) să organizeze minimum 2 evaluări de etapă, pe parcursul cursului. Ponderea mediei evaluărilor de etapă se constituie într-un procent de 20% din valoarea rezultatului evaluării finale;
    d) să organizeze evaluarea finală, prin probă scrisă şi orală;
    e) să pună la dispoziţia comisiei de examinare, în vederea evaluării finale a fiecărui cursant, rezultatele evaluării iniţiale şi de etapă;
    f) să pună la dispoziţia A.N.M.C.S., în termen de 30 de zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei examinări, evidenţa diplomelor eliberate cursanţilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la prezenta metodologie;
    g) să comunice A.N.M.C.S. orice modificare intervenită în condiţiile care au stat la baza recunoaşterii furnizorului de servicii de formare profesională, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care aceasta a survenit.


    ART. 15
    (1) Retragerea certificatului de recunoaştere se face prin ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. în următoarele situaţii:
    a) constatarea neîndeplinirii condiţiilor care au stat la baza eliberării acestuia, dar necomunicate în termenul prevăzut la art. 14 lit. g);
    b) neîndeplinirea obligaţiilor asumate de furnizorul de formare pentru fiecare curs autorizat de către A.N.M.C.S. în parte, inclusiv cele prevăzute la art. 14;
    c) organizarea cursurilor de evaluator fără a fi fost anunţată necesitatea de către A.N.M.C.S.;
    d) organizarea de cursuri în domeniul prezentului ordin pentru care nu s-a solicitat şi primit autorizarea;
    e) în cazul constatării repetării situaţiei prevăzute la art. 9 alin. (2) pe durata de validitate a certificatului de furnizor de servicii de formare. Retragerea certificatului implică revocarea automată a autorizării tuturor cursurilor programate după data retragerii.

    (2) Retragerea certificatului conduce automat la revocarea autorizării cursurilor şi nulitatea diplomelor emise după data comunicării furnizorului a retragerii certificatului.
    (3) În situaţia în care furnizorul nu a notificat A.N.M.C.S. în termenul prevăzut la art. 14 lit. g), diplomele emise începând cu data modificării condiţiilor care au stat la baza recunoaşterii furnizorului sunt declarate nule.

    CAP. V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 16
    Totalitatea activităţilor reglementate de prezentul ordin este supusă legislaţiei interne şi internaţionale privind protecţia datelor cu caracter personal, a drepturilor de proprietate intelectuală şi a celor de autor.

    ART. 17
    Anexele nr. 1- 9 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

    ANEXA 1

    la metodologie
    SEMNIFICAŢIA TERMENILOR SPECIFICI
    Competenţă - reprezintă capacitatea de a aplica, a transfera şi a combina cunoştinţe şi deprinderi în situaţii şi medii de muncă diverse, cu un grad ridicat de complexitate, fiind orientate către dobândirea abilităţilor necesare specifice unei specializări;
    Curriculum - reprezintă planurile didactice care cuprind ariile curriculare, disciplinele aferente, număr de ore proiectate, finalităţi, obiective generale, sistemul obiectelor de studiu şi schemele orare, obiectivele diferitelor arii curriculare, conţinuturi, standarde de competenţă, metode şi instrumente de evaluare;
    Lector - specialist în formare profesională care proiectează, derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice şi practice, precum şi programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale;
    Program de formare - reprezintă oferta educaţională în vederea dezvoltării şi actualizării unor competenţe profesionale în una dintre specialităţile prevăzute la art. 2 din Metodologia pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate şi de autorizare a cursurilor organizate de aceştia, organizat cu respectarea curriculumului-cadru de pregătire;
    Curs - forma de învăţământ de scurtă durată care cuprinde totalitatea orelor de program, desfăşurate sub formă teoretică, practică sau combinată, destinată dobândirii unei specializări de către o serie de cursanţi. Cursurile pot fi in-situ, prin teleconferinţă sau combinate;
    Incident - orice situaţie sau eveniment care modifică condiţiile precizate de furnizorul de formare în cererea de autorizare pentru fiecare curs în parte şi aprobate de către A.N.M.C.S. sau care este de natură să afecteze legalitatea, realitatea şi obiectivitatea desfăşurării activităţilor de învăţare şi evaluare prevăzute în Metodologia pentru recunoaşterea furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate şi de autorizare a cursurilor organizate de aceştia;
    Audit clinic - proces de îmbunătăţire a calităţii care urmăreşte să îmbunătăţească procesul de îngrijire a pacienţilor şi rezultatelor acestora, prin analiza sistematică a îngrijirilor pe baza ghidurilor şi protocoalelor de bună practică specifice şi să implementeze măsurile propuse;
    Serie de cursanţi - grup de persoane care dobândesc competenţe specifice ca urmare a participării la un curs desfăşurat într-o perioadă definită de timp;
    Program de evaluare a activităţii lectorilor - reprezintă planificarea activităţilor procesului de evaluare sistematică şi obiectivă a lectorilor, prin care se determină capacitatea şi competenţa în domeniul de specializare, precum şi nivelul de îndeplinire a obiectivelor educaţionale şi cuprinde analiza rezultatelor aşteptate şi obţinute;
    Program de perfecţionare continuă a lectorilor - reprezintă planificarea activităţilor de perfecţionare a lectorilor care au ca rezultat dezvoltarea cunoştinţelor, aptitudinilor, abilităţilor sau competenţelor profesionale, în raport cu necesităţile de instruire identificate în cadrul procesului de evaluare a acestora.

    ANEXA 2

    la metodologie
    CERERE DE ÎNSCRIERE
    în procedura de recunoaştere a furnizorilor de servicii de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate
    Subsemnata/Subsemnatul, ............................, reprezentant legal al ....................., CUI / CIF.........................., cu sediul în ........................., str. ................ nr. ....., judeţul/sectorul ............, tel.: .........., fax: ............, e-mail: ............................., înregistrată la ORC ..................../Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. ......................, vă solicit prin prezenta înscrierea în procedura de recunoaştere a furnizorilor de servicii de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate.
    Documentaţia aferentă este depusă cu opis al documentelor anexate.
    Data completării …./…./….
    Semnătură,
    ….................….

    ANEXA 3

    la metodologie
    CERERE DE AUTORIZARE
    a cursului în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate
    Subsemnata/Subsemnatul, ................., reprezentant legal al ......................., CUI/CIF ................, cu sediul în ...................., str. ................. nr. ....., judeţul/sectorul ..........., tel.: .........., fax: ........, e-mail: ...................., înregistrată la ORC ..................../Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu nr. ................., înregistrat în Registrul naţional al furnizorilor de servicii de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, având Certificatul de recunoaştere a A.N.M.C.S. ca furnizor de formare profesională în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate seria ........., nr. ............, eliberat la data de ........................., valabil până la data de ........................,
    solicit autorizarea organizării următoarelor cursuri în perioadele menţionate mai jos:

┌────────┬────────┬────────────┬───────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Managementul│Manager de │ │Evaluator│
│Codul │Perioada│calităţii │calitate al│Auditor│de │
│cursului│cursului│serviciilor │serviciilor│clinic │servicii │
│ │ │de sănătate │de sănătate│ │de │
│ │ │ │ │ │sănătate │
├────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼────────────┼───────────┼───────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴────────────┴───────────┴───────┴─────────┘


    NOTĂ:
    Se va bifa tipul de curs şi se va completa perioada desfăşurării acestuia.
    Documentaţia aferentă este depusă cu opis al documentelor anexate.

    Data completării ......../......../............
    Semnătură,
    ….................….

    ANEXA 4

    la metodologie
    CONDIŢIILE DE ÎNSCRIERE
    la cursurile pentru specializările prevăzute la art. 2 din metodologie
    Specializarea „Managementul calităţii serviciilor de sănătate“
    - studii medii, postliceale, superioare

    Specializarea „Manager de calitate al serviciilor de sănătate“
    - studii superioare;
    – competenţe în managementul calităţii (de exemplu, să fi absolvit Curs de management al calităţii);
    – competenţe de operare şi tehnoredactare computerizată dovedită prin testarea cunoştinţelor sau atestate certificate

    Specializarea „Auditor clinic“
    - studii superioare medicale - medic sau asistent;
    – competenţe în managementul calităţii (de exemplu, să fi absolvit Curs de management al calităţii)

    Specializarea „Evaluator de servicii de sănătate“
    - conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 651/2016 privind recunoaşterea, evidenţa, evaluarea, monitorizarea şi perfecţionarea evaluatorilor de servicii de sănătate ai Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    – competenţe în managementul calităţii (de exemplu, să fi absolvit Curs de management al calităţii);
    – competenţe de operare şi tehnoredactare computerizată dovedită prin testarea cunoştinţelor sau atestate certificate.


    ANEXA 5

    la metodologie
    FIŞA
    de prezentare a cursului în specializarea „ ....................................... “
    I. Obiectivul general al cursului:
    ......................................................................................

    II. Obiectivele specifice ale cursului:
    .............................................................................
    ...............................................................................

    III. Grupul-ţintă căruia i se adresează cursul:
    ......................................................................................

    IV. Numărul estimat de cursanţi*: ..................................................
    * Se va ţine cont de numărul maxim acceptat de A.N.M.C.S. de 28 de persoane pentru fiecare curs.

    V. Structura cursului:
    1. Durata: (număr de zile şi număr total ore), din care:
    a) număr de ore alocate pentru pregătirea teoretică (curs): .....................................
    b) număr de ore alocate pentru pregătirea practică (stagiu): ....................................
    c) număr de ore alocate pentru evaluare (examen): ............................................

    2. Orarul (ora zilnică de începere, pauze, ora zilnică de închidere): ....................................

    VI. Formatul cursului:
    1. Metode de formare propuse - obligatoriu - prelegere, studii de caz şi cel puţin una din următoarele variante:
    a) discuţii [];
    b) lucru în grup [];
    c) joc de rol [];
    d) brainstorming [];
    e) altă variantă [];
    descrieţi: ...............................................................................................................................

    2. Tematicile (unităţile de învăţare din cadrul programului):
    a) titlul: ..........................................................................
    b) obiectivele specifice:
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    c) metode propuse pentru evaluarea cunoştinţelor propuse în cadrul fiecărei tematici:
    .......................................................................................
    .......................................................................................

    d) bibliografia fiecărei tematici (autor, titlul lucrării, editură, anul publicării):
    .......................................................................................
    .......................................................................................    VII. Modalităţi de evaluare şi criterii:
    1. Modalităţile de evaluare utilizate:
    a) evaluare iniţială [];
    b) evaluare pe parcurs [];
    c) evaluare finală [].

    2. Metode - instrumente de evaluare:
    a) test cu subiecte de sinteză []
    b) test cu subiecte grilă []
    c) interviu []

    3. Scală de apreciere:
    a) notă []
    b) punctaj []
    Barem de notare: .........................................................


    VIII. Competenţele conferite prin participarea la curs:
    .....................................................................
    .....................................................................
    ......................................................................

    IX. Lectorii care elaborează şi susţin cursul (şi înlocuitorii acestora):
    1. Numele şi prenumele: ........................................................................................................................................................
    2. Profesia: ..............................................................................................................................................................................
    3. Denumirea tematicilor (unităţilor de învăţare din cadrul programului) pe care le susţin: ...................................................
    .................................................................................................................................................................................................

    4. Numărul de contract: ..............................................................................................................................................................

    X. Modalitatea de realizare a cursului, partea teoretică:
    1. In situ cursanţi şi lectori []
    2. Prin videoconferinţă cursanţi şi lectori []
    3. In situ combinat cu videoconferinţă, cursanţi şi lectori []

    XI. Perioada de desfăşurare a cursului: .....................................................................................................................................
    XII. Locaţia stabilită pentru desfăşurarea cursului:
    .................................................................................................................................................................................................

    Data completării ......../......../.............
    Semnătură,
    ….................….

    ANEXA 6

    la metodologie
    FIŞA
    de recunoaştere a capacităţii profesionale a lectorului
    1. Numele şi prenumele: ...................................................
    2. Profesia: .........................................................
    3. Denumirea tematicilor/modulelor susţinute:
    - ...................................
    – ..................................
    – .......................

    I. Adeverinţă care atestă calitatea de cadru didactic universitar*
    Certificat de formator recunoscut în condiţiile legii*
    Dovada absolvirii modulului psihopedagogic pentru pregătirea personalului didactic*

    II. Dovada care atestă pregătirea şi experienţa în tematica pe care urmează să o predea**
    - pentru temele cu informaţi generale de managementul calităţii, comunicare, IT, prelucrare date, managementul sanitar şi de principii ale auditului etc. - dovada de studii superioare, pregătire şi experienţă în domeniul temei de curs susţinute;
    – pentru temele cu informaţii cu caracter medical, inclusiv pentru auditor clinic - dovada de studii superioare în domeniul medical, pregătire şi experienţă în domeniul temei de curs susţinute şi activitate de minimum 3 ani într-o unitate sanitară;
    – suplimentar pentru specializarea auditor clinic, pentru predarea modulelor specific - auditului clinic, trebuie depusă dovada participării la cel puţin o misiune de audit clinic.

    III. Suportul de curs care reflectă respectarea de către lector a curriculumului şi a obiectivelor politicii de calitate promovată de către Ministerul Sănătăţii şi A.N.M.C.S.
    IV. Dovada participării la activităţi de dezvoltare profesională a lectorului în ultimele 12 luni
    (cel puţin o participare la conferinţe pe specific, workshopuri, cursuri, articole publicate etc.)

     * Una dintre cele 3 variante.
    ** Lectorii cu pregătire medicală superioară pot susţine teme cu caracter medical şi general.
    Lectorii cu pregătire superioară, alta decât cea medicală, pot susţine numai teme cu caracter general.

    ANEXA 7

    la metodologie
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 7 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 8

    la metodologie
    REGISTRUL NAŢIONAL
    al furnizorilor de servicii de formare în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate

┌────┬────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │Datele privind recunoaşterea │ │
│ │Furnizorul de servicii de formare în │furnizorului de servicii de │ │
│ │domeniul managementului calităţii │formare în domeniul │ │
│ │serviciilor de sănătate │managementului calităţii │ │
│ │ │serviciilor de sănătate de către│ │
│Nr. │ │A.N.M.C.S. │ │
│crt.├──────────────────────────┬─────────────────┼─────────────┬──────────────────┤Observaţii*│
│ │ │Reprezentantul │Ordinul │ │ │
│ │Datele de identificare │legal │preşedintelui│Certificatul │ │
│ │ │ │A.N.M.C.S. │ │ │
│ ├────────────┬──────┬──────┼─────────┬───────┼─────┬───────┼─────┬───────┬────┤ │
│ │Denumirea │Codul │Adresa│Numele şi│Funcţia│Nr. │Data │Seria│Numărul│Data│ │
│ │furnizorului│fiscal│ │prenumele│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────┼──────┼─────────┼───────┼─────┼───────┼─────┼───────┼────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──────┴──────┴─────────┴───────┴─────┴───────┴─────┴───────┴────┴───────────┘


    * Se completează, după caz, „ANULAT“ sau „DUPLICAT“, indicându-se şi data.

    ANEXA 9

    la metodologie
    BORDEROU
    cu evidenţa absolvenţilor pentru cursul în specializarea
    ..............................................................
    Furnizor ........................................., Ordin al preşedintelui A.N.M.C.S. de aprobare a cursului ........., ....../......./.............. cod curs ........................., perioadă curs ....../......./.............. - ....../......./..............

┌───┬─────────┬───┬──────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Seria şi │
│Nr.│Numele şi│CNP│Data │numărul │
│ │prenumele│ │absolvirii│certificatului│
│ │ │ │ │eliberat │
├───┼─────────┼───┼──────────┼──────────────┤
│1 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───┼──────────┼──────────────┤
│2 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───┼──────────┼──────────────┤
│3 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───┼──────────┼──────────────┤
│4 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───┼──────────┼──────────────┤
│5 │ │ │ │ │
├───┼─────────┼───┼──────────┼──────────────┤
│...│ │ │ │ │
└───┴─────────┴───┴──────────┴──────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016