Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 207 din 28 octombrie 2020  privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 207 din 28 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1004 din 29 octombrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. b), ale art. 76 alin. (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 169/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 810 din 21 septembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Tarifele de distribuţie aprobate pentru fiecare operator de distribuţie sunt unice pentru reţeaua de distribuţie deţinută de acesta.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia fuziunii mai multor operatori de distribuţie, se menţin tarife de distribuţie fundamentate şi aprobate distinct pentru reţelele de distribuţie deţinute de operatorii existenţi la începutul perioadei de reglementare, până la sfârşitul perioadei de reglementare în curs.
    (3) Tarifele de distribuţie prevăzute la alin. (2) se calculează pe baza costurilor şi veniturilor prognozate aprobate la începutul perioadei de reglementare, distinct pentru fiecare zonă de reţea existentă la începutul perioadei de reglementare.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (2), operatorul de distribuţie existent după momentul fuziunii trebuie să asigure evidenţa costurilor, veniturilor şi a datelor necesare stabilirii tarifelor de distribuţie, precum şi raportarea acestora către ANRE distinct, corespunzător zonelor de reţea existente la începutul perioadei de reglementare."

    2. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    (1) Reprezentanţii legali ai acţionarului precum şi cei ai operatorilor de distribuţie transmit ANRE cu minimum 30 de zile înainte de realizarea efectivă a fuziunii, un document prin care îşi asumă beneficiile acţiunii de fuziune pentru fiecare an al perioadei de reglementare p, inclusiv reducerile de costuri faţă de costurile aprobate, fără luarea în considerare a cheltuielilor generate de efectuarea fuziunii.
    (2) Operatorul care rezultă în urma fuziunii raportează anual în mod distinct reducerile de costuri faţă de costurile aprobate pentru operatorii de distribuţie care au fuzionat, denumite beneficii brute realizate în urma fuziunii, precum şi cheltuielile generate de efectuarea fuziunii.
    (3) Beneficiile brute realizate se consideră câştig de eficienţă şi vor fi împărţite între operator şi utilizatorii de reţea conform prevederilor articolului 100."

    3. La articolul 23, litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "o) cheltuieli de exploatare aferente bunurilor pentru care operatorul de distribuţie a cedat folosinţa unui terţ, cu excepţia cheltuielilor aferente mijloacelor fixe de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de distribuţie a energiei electrice şi a fibrei optice, a căror folosinţă a fost cedată parţial unui terţ;"

    4. La articolul 23, după litera v) se introduc patru noi litere, literele w)-z), cu următorul cuprins:
    "w) cheltuieli de exploatare anuale aferente activităţilor/serviciilor care sunt internalizate în timpul perioadei de reglementare, care depăşesc valoarea cheltuielilor corespunzătoare efectuării acestora cu terţii, înregistrată de operatorul de distribuţie în anul anterior celui în care a avut loc internalizarea;
x) cheltuieli de exploatare anuale aferente activităţilor care sunt externalizate în timpul perioadei de reglementare, care depăşesc valoarea cheltuielilor corespunzătoare efectuării acestora în cadrul societăţii, înregistrată de operatorul de distribuţie în anul anterior celui în care a avut loc externalizarea;
y) cheltuieli generate de efectuarea fuziunii unor operatori de distribuţie;
z) costul anual cu chiria aferentǎ capacităţilor energetice preluate prin contract de închiriere, care depăşeşte cu mai mult de 5% amortizarea contabilă anuală a respectivelor mijloace fixe preluate."

    5. La articolul 39, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) cheltuieli cu indemnizaţii plătite de operatorul de distribuţie către terţi conform prevederilor legale în vigoare sau conform celor stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive, pentru exercitarea drepturilor de uz şi servitute."

    6. La articolul 55, după alineatul (2) se introducdouă noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Data de 1.01.2005/data privatizării prevăzută la alin. (1) lit. a) reprezintă data stabilirii BAR iniţial, aşa cum a fost stipulată în Metodologia de stabilire a tarifelor pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice, în vigoare la data stabilirii BAR iniţial.
(4) Nu se includ în lista ieşirilor de mijloace fixe prevăzută la alin. (2) mijloacele fixe finanţate din contribuţii care nu au fost incluse în valoarea BAR iniţial."

    7. La articolul 56, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) Prin derogare de la prevederile alin. (2), se menţin în BAR fibra optică şi mijloacele fixe de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de distribuţie a energiei electrice, a căror folosinţă este cedată parţial terţilor prin contract de închiriere."

    8. La articolul 58, alineatul (2) se abrogă.
    9. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) Valoarea BAR realizat la data de 31 decembrie a anului de referinţă al perioadei p + 1, (BARp), în termeni reali, se calculează luând în considerare intrările/ieşirile de mijloace fixe efectiv realizate şi recunoscute de ANRE şi RI în condiţiile prevăzute la alin. (4) şi art. 60, conform formulei (în care k reprezintă numărul de ani ai perioadei de reglementare): (a se vedea imaginea asociată)
"

    10. La articolul 61, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) La calculul BAR realizat conform prevederilor alin. (1), începând cu cea de-a patra perioadă de reglementare, inclusiv pentru anii aferenţi acesteia, se utilizează valorile RI realizate. Pentru anii anteriori perioadei a patra de reglementare se menţin valorile RI care au fost utilizate la calculul tarifelor."

    11. La articolul 69, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Stimulentul prevăzut la alin. (2) se ia în considerare în perioada a IV-a de reglementare la calcularea corecţiilor anuale prevăzute la art. 104, precum şi a corecţiilor de venit ∆V_I calculate conform prevederilor art. 72."

    12. La articolul 87, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile numai în situaţia în care anii respectivi fac parte din aceeaşi perioadă de reglementare p.
(4) La sfârşitul perioadei de reglementare p, se determină o corecţie de inflaţie. Corecţia se calculează prin însumarea algebrică a diferenţelor rezultate pentru fiecare an al perioadei, între venitul anual reglementat determinat prin aplicarea RI realizate în raport cu venitul anual reglementat utilizat în calculul de tarife, la care se adaugă diferenţele rezultate din aplicarea ratei inflaţiei realizate în raport cu rata inflaţiei prognozate/corectate asupra corecţiilor aferente perioadei p care nu au intrat în calculul veniturilor reglementate utilizate în calculul de tarife.
(5) Corecţia prevăzută la alin. (4) se calculează în ultimul an al perioadei de reglementare p pentru primii patru ani ai perioadei şi se adună algebric la venitul ţintă al primului an al următoarei perioade de reglementare p+1.
(6) Corecţia prevăzută la alin. (5) se recalculează în primul an al perioadei de reglementare p+1, ţinând seama de diferenţele rezultate din aplicarea ratei inflaţiei realizate în raport cu rata inflaţiei prognozate/corectate, inclusiv pentru corecţiile de amortizare şi rentabilitate aferente perioadei p şi pentru corecţiile anuale aferente ultimului an al perioadei p. Diferenţa rezultată faţă de valoarea calculată conform alin. (5) este luată în considerare pentru actualizarea venitului ţintă al primului an al perioadei de reglementare p+1, avut în vedere în cadrul reluării procedurii de liniarizare a veniturilor."

    13. La articolul 89, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Corecţiile prevăzute la art. 88 alin. (1) sunt actualizate cu RTS şi, după caz, cu RI, în termenii nominali ai anului de efectuare a corecţiilor."

    14. La articolul 90, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 90
    (1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuţie transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare p, cantităţile de energie electrică distribuite, realizate pentru anul t – 1, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9."

    15. La articolul 90, alineatul (2) se abrogă.
    16. Articolul 94 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 94
    (1) În cadrul corecţiei anuale aferente CPT reglementat se au în vedere:
    a) diferenţele de cantităţi de CPT reglementat prognozate faţă de cele realizate datorită modificării cantităţilor de energie electrică distribuite, considerate ca procent de CPT reglementat aplicat la energia electrică intrată în reţeaua de distribuţie, pentru fiecare nivel de tensiune;
    b) diferenţele dintre preţul mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat prognozat şi cel recunoscut.
    (2) Preţul mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT reglementat recunoscut de ANRE pentru anul t – 1 este minimul dintre preţul realizat de operatorul de distribuţie şi un preţ de referinţă determinat ca medie a preţurilor operatorilor de reţea (operatorii de distribuţie şi operatorul de transport şi de sistem), medie stabilită după eliminarea celor două valori extreme.
    (3) Preţurile operatorilor de reţea luate în considerare la stabilirea mediei prevăzute la alin. (2) se calculează prin însumarea la preţul de achiziţie realizat de un operator şi recalculat prin limitarea dezechilibrelor pozitive şi negative la 5% din cantitatea de energie electrică pentru acoperirea CPT, a unei componente determinate prin împărţirea cheltuielilor realizate de operatorul respectiv cu serviciile de transport, de sistem, administrare piaţă, administrare PRE şi redistribuire, la cantitatea totală achiziţionată ce include dezechilibrele realizate. Pentru operatorul de transport şi de sistem, în calculul preţului luat în considerare la stabilirea mediei şi numai în scopul stabilirii acesteia, se însumează tarifele în vigoare pentru serviciile de transport şi de sistem.
    (4) În situaţia în care preţul de referinţă calculat conform prevederilor alin. (2) pentru primul semestru al anului t variază cu mai mult de 10% faţă de preţul prognozat la începutul perioadei de reglementare, ANRE stabileşte o corecţie preliminară a costului cu CPT reglementat pentru anul t, pe care o include în venitul reglementat al anului t + 1. La calculul corecţiei este luat în considerare preţul mediu al energiei electrice pentru acoperirea CPT recunoscut determinat conform prevederilor alin. (2), pentru primul semestru al anului t. Cantitatea de CPT considerată pentru calculul corecţiei este corespunzătoare celui de-al doilea semestru al anului t şi este egală cu jumătate din cantitatea prognozată aferentă anului t."

    17. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 97
    (1) Începând cu cea de-a IV-a perioadă de reglementare, operatorii de distribuţie transmit, până la data de 1 iulie (dată de înregistrare la ANRE) a fiecărui an t din cadrul unei perioade de reglementare, costurile de operare şi mentenanţă controlabile aferente serviciului de distribuţie realizate în anul t – 1 şi distinct, în cadrul acestei categorii de costuri, pe cele de mentenanţă, executate de terţi sau cu forţe proprii, pe cele legate de personal şi pe cele aferente securităţii muncii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.
    (2) Pentru stabilirea corecţiilor aferente costurilor de operare şi mentenanţă, încadrarea costurilor de operare şi mentenanţă realizate în timpul perioadei de reglementare în categoriile prevăzute la alin. (1) corespunde încadrării avute în vedere la stabilirea prognozei de costuri pentru perioada respectivă de reglementare."

    18. La articolul 98, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie are obligaţia să realizeze în anul t costurile amânate din anul t – 1."

    19. La articolul 98, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Corecţia aferentă costurilor de mentenanţă în reţelele electrice realizate în anul t – 1 se efectuează în anul t, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (1)."

    20. La articolul 102, după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:
    "d) valoarea veniturilor din închirierea fibrei optice;
e) alte venituri asociate veniturilor prevăzute la art. 108, cu excepţia celor prevăzute la art. 102^1."

    21. După articolul 102 se introduce un nou articol, articolul 102^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 102^1
     Veniturile înregistrate din recuperarea cheltuielilor prevăzute la art. 23 lit. p) nu se iau în considerare la stabilirea corecţiilor venitului reglementat."

    22. La articolul 116, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Tarifele specifice de distribuţie aprobate pentru primul an al perioadei de reglementare p+1 pentru operatorul de distribuţie rezultat în urma fuziunii trebuie să respecte condiţiile prevăzute la alin. (1) în raport cu tarifele aprobate conform prevederilor art. 10 alin. (2) pentru anul de referinţă, pentru operatorii care au fuzionat în perioada de reglementare p."

    23. La articolul 120, litera h) se abrogă.
    24. La articolul 121 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) propunerea privind corecţia cantităţilor de energie electrică distribuite, a CPT reglementat (cantitate şi preţ), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;
b) propunerea privind corecţia costurilor de operare şi mentenanţă controlabile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 9;"

    25. După articolul 131 se introduce un nou articol, articolul 131^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 131^1
    (1) În situaţia în care ANRE ia cunoştinţă că, printr-o decizie/hotărâre a unei autorităţi a statului, care nu a fost contestată în instanţă şi/sau nu mai poate fi contestată, s-a constatat încălcarea de către operatorul de distribuţie a legislaţiei în vigoare de natură a afecta tarifele reglementate, veniturile pe baza cărora se stabilesc tarifele reglementate ale operatorului de distribuţie se diminuează corespunzător cu valoarea costurilor anterior recunoscute.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică, după caz, şi în situaţia în care au fost semnate angajamente sau alte documente între operatorul de distribuţie şi o autoritate a statului, prin care faptele au fost recunoscute."

    26. Articolul 132 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 132
    Anexele nr. 1-9*) fac parte integrantă din prezenta metodologie.
    *) Anexele nr. 3-9 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacţionale şi se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii."

    27. Anexa nr. 8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    28. Anexa nr. 9 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    29. Anexele nr. 10-11 se abrogă.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1 şi 2 nu se pot publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, din motive tehnico-redacţionale şi se vor publica pe site-ul ANRE, www.anre.ro, la data intrării în vigoare a prezentei metodologii.


    ART. III
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2020.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 28 octombrie 2020.
    Nr. 207.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016