Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 203 din 10 februarie 2020  privind stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar aplicării Regulamentului delegat (UE) 2019/1.603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile adoptate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale pentru monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor generate de aviaţie în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 203 din 10 februarie 2020 privind stabilirea cadrului legal şi instituţional necesar aplicării Regulamentului delegat (UE) 2019/1.603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile adoptate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale pentru monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor generate de aviaţie în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 111 din 13 februarie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 46.650 din 13.01.2020 al Direcţiei schimbări climatice şi dezvoltare durabilă,
    ţinând cont de art. 14^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu:
    - prevederile Regulamentului delegat (UE) 2019/1.603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile adoptate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale pentru monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor generate de aviaţie în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă;
    – prima ediţie a Standardelor internaţionale şi practicilor recomandate, protecţia mediului - Schema de compensare şi reducere a emisiilor de carbon pentru aviaţia internaţională (schema CORSIA) (anexa 16, volumul IV la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională),

    în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte cadrul legal şi instituţional necesar aplicării prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2019/1.603 al Comisiei din 18 iulie 2019 de completare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte măsurile adoptate de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale pentru monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor generate de aviaţie în scopul punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 250 din 30 septembrie 2019, denumit în continuare Regulament.

    ART. 2
    Pentru aplicarea prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) operator de aeronave - persoana, organizaţia sau societatea implicată sau care se oferă să se implice într-o activitate de aviaţie;
    b) operator de transport aerian comercial - un operator care, în schimbul unei remuneraţii, furnizează publicului servicii de transport aerian regulate sau neregulate pentru transportul pasagerilor, mărfurilor sau al poştei;
    c) statul membru de administrare - statul care răspunde de administrarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în ceea ce priveşte un operator de aeronave;
    d) Registrul central al CORSIA - bază de date electronică standardizată care conţine informaţii şi date folosite pentru implementarea schemei CORSIA;
    e) CORSIA - schema de reducere şi compensare a emisiilor de gaze cu efect de seră, aprobată prin Standardele internaţionale şi practicile recomandate, protecţia mediului, anexa 16, volumul IV la Convenţia privind aviaţia civilă internaţională;
    f) factor de emisie - factorul de conversie a combustibilului, echivalentul a 3,16 kg CO_2/kg combustibil pentru combustibilul Jet-A/combustibilul Jet - A1 şi 3,10 kg CO_2/kg pentru combustibilul AvGas sau Jet - B;
    g) certificat de operator aerian (AOC) - certificat care autorizează un operator să efectueze operaţiuni comerciale specifice de transport aerian;
    h) combustibil eligibil CORSIA - combustibil aviatic durabil CORSIA sau un combustibil de aviaţie cu conţinut redus de carbon CORSIA, pe care un operator îl poate utiliza pentru a reduce cerinţele sale de compensare;
    i) combustibil aviatic CORSIA cu emisii reduse de carbon - combustibil mineral pentru aviaţie care îndeplineşte criteriile de sustenabilitate CORSIA;
    j) combustibil durabil pentru aviaţie CORSIA - combustibil de aviaţie derivat din surse regenerabile sau derivat din deşeuri care îndeplineşte criteriile de sustenabilitate CORSIA;
    k) organism naţional de acreditare - organism autorizat de un stat care atestă că un organism de verificare este competent să furnizeze servicii specifice de verificare;
    l) organism de verificare - persoană juridică care efectuează verificarea unui raport privind emisiile şi, atunci când este necesar, un raport de anulare a unităţilor de emisii, în calitate de terţă parte independentă acreditată;
    m) raport de verificare - document, întocmit de către organismul de verificare, ce conţine declaraţia de verificare şi informaţiile justificative necesare;
    n) aerodrom - zonă definită pe uscat sau pe apă (inclusiv orice clădiri, instalaţii şi echipamente) destinată a fi utilizată integral sau parţial pentru sosirea, plecarea şi deplasarea pe suprafaţă a aeronavelor;
    o) zbor internaţional - operarea unei aeronave de la decolare de pe un aerodrom al unui stat sau pe teritoriile acestuia şi aterizarea pe un aerodrom al altui stat sau pe teritoriile acestuia;
    p) zbor intern - operarea unei aeronave de la decolare de pe un aerodrom al unui stat sau pe teritoriile acestuia şi aterizare pe un aerodrom din acelaşi stat sau de pe teritoriile acestuia;
    q) OACI - Organizaţia Aeronautică Civilă Internaţională.


    ART. 3
    (1) Se desemnează autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ca autorităţi competente pentru implementarea Regulamentului.
    (2) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului este autoritatea competentă la nivel naţional care notifică Organizaţiei Aeronautice Civile Internaţionale (OACI):
    a) lista operatorilor de aeronave aflaţi sub incidenţa CORSIA, cu toate modificările aferente;
    b) cerinţele de monitorizare, raportare şi verificare, în conformitate cu prevederile în vigoare;
    c) emisiile relevante care au fost raportate de operatorul de aeronave;
    d) numărul de unităţi de reducere de emisii alocate, stabilite pentru fiecare operator de aeronave, pe toată perioada de implementare a schemei de compensare CORSIA;
    e) organismele de verificare acreditate pentru verificarea documentelor privind cerinţele de monitorizare şi raportare ale operatorilor sub schema CORSIA;
    f) combustibilii eligibili sub schema CORSIA utilizaţi de operatorii de aeronave;
    g) unităţile de emisii anulate sub schema CORSIA.

    (3) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este autoritatea competentă pentru:
    a) primirea, analizarea şi aprobarea planului de monitorizare a emisiilor operatorului de aeronave aflat sub incidenţa schemei CORSIA, respectiv a planului de monitorizare revizuit unde este cazul;
    b) primirea şi analizarea raportului anual de emisii al operatorului de aeronave aflat sub incidenţa schemei CORSIA;
    c) primirea şi analizarea rapoartelor de verificare a emisiilor pentru verificarea raportului anual de emisii al operatorului de aeronave aflat sub incidenţa schemei CORSIA;
    d) transmiterea către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului a datelor necesare pentru notificarea către OACI a cerinţelor prevăzute la alin. (2) până cel târziu la data de 30 iunie 2020.


    ART. 4
    (1) Organismele de verificare acreditate pentru verificarea rapoartelor operatorilor de aeronave conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2.067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 privind verificarea datelor şi acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului sunt competente şi pentru efectuarea verificărilor rapoartelor operatorilor de aeronave sub schema de reducere şi compensare a emisiilor pentru aviaţia internaţională - CORSIA.
    (2) Lista organismelor acreditate pentru evaluarea rapoartelor anuale de emisii şi care întocmesc rapoartele de verificare se publică pe pagina de internet a organismului naţional de acreditare.

    ART. 5
    (1) Operatorii de aeronave au obligaţia de a transmite, până la data de 14 februarie 2020, la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului planul de monitorizare a emisiilor pentru perioada 2019-2020, utilizând formatul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    (2) Operatorii de aeronave au obligaţia de a transmite, până la data de 1 martie 2020, la Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului raportul privind emisiile aferente anului 2019 împreună cu rapoartele de verificare, utilizând formatele prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 la prezentul ordin.
    (3) Operatorul de aeronave are obligaţia să asigure corectitudinea şi caracterul complet al informaţiilor furnizate în planul de monitorizare a emisiilor şi în raportul privind emisiile.

    ART. 6
    (1) Operatorul de aeronave este obligat să raporteze Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului emisiile rezultate din:
    a) zborurile între aerodromurile situate în statele membre şi aerodromurile situate în ţări terţe;
    b) zborurile între aerodromurile situate în statele membre şi aerodromurile situate în regiunile ultraperiferice, dependenţele sau teritoriile altor state membre;
    c) zboruri între aerodromuri situate în regiunile ultraperiferice, dependenţe sau teritorii ale statelor membre şi aerodromuri situate în ţări terţe sau dependenţe sau teritorii ale altor state membre.

    (2) Operatorul de aeronave trebuie, de asemenea, să verifice şi să raporteze emisiile generate de zborurile dintre aerodromurile situate în două ţări terţe diferite.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică, de asemenea, operatorilor de transport aerian comercial care operează mai puţin de 243 de zboruri pe perioadă, timp de 3 perioade consecutive de câte patru luni, care pleacă de pe un aerodrom situat pe teritoriul unui stat membru sau sosesc pe un astfel de aerodrom, cu condiţia să fie îndeplinite prevederile art. 10.
    (4) Pentru raportarea emisiilor, operatorul de aeronave trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 14 din Directiva 2003/87/CE, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Regulamentul (UE) nr. 601/2012 al Comisiei din 21 iunie 2012 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în conformitate cu Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului.
    (5) Începând cu 1 ianuarie 2021, operatorii de aeronave trebuie să îndeplinească aceleaşi cerinţe ca cele prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2.066 din 19 decembrie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei.
    (6) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului poate solicita operatorului de aeronave informaţii suplimentare în legătură cu informaţiile furnizate conform alin. (1).

    ART. 7
    Operatorii de aeronave listaţi în anexa la Regulamentul (CE) nr. 748/2009 privind lista operatorilor de aeronave care au efectuat o activitate de aviaţie menţionată în anexa I la Directiva 2003/87/CE la 1 ianuarie 2006 sau ulterior, specificând statul membru de administrare pentru fiecare operator de aeronave, cu modificările şi completările ulterioare, raportează emisiile lor către statul membru de administrare menţionat în anexa respectivă.

    ART. 8
    Verificarea datelor privind emisiile care trebuie raportate în temeiul art. 6 alin. (1) din prezentul ordin şi acreditarea verificatorilor care efectuează această verificare sunt supuse aceloraşi cerinţe ca şi cele prevăzute la art. 15 din Directiva 2003/87/CE şi în partea B din anexa V la directiva respectivă, precum şi în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2.067.

    ART. 9
    În scopul îndeplinirii cerinţelor privind monitorizarea şi raportarea în temeiul legislaţiei în vigoare, operatorii de aeronave utilizează formatele transmise de Comisia Europeană şi agreate de Secretariatul OACI, în conformitate cu prevederile anexelor nr. 4 şi 5.

    ART. 10
    (1) Obligaţiile de raportare prevăzute la art. 5 alin. (1) se aplică numai operatorilor de aeronave care îndeplinesc simultan următoarele condiţii:
    a) deţin un certificat de operator aerian eliberat de un stat membru sau sunt înregistraţi într-un stat membru, inclusiv în regiunile ultraperiferice, pe teritoriile dependente şi pe teritoriile statului membru respectiv;
    b) produc emisii anuale de CO_2 mai mari de 10.000 de tone, care provin din utilizarea de avioane cu o masă maximă autorizată la decolare mai mare de 5.700 kg, care efectuează zboruri între aerodromurile situate în state diferite din Spaţiul Economic European (SEE) sau zboruri menţionate la art. 6 alin. (1), începând cu 1 ianuarie 2019.

    (2) În sensul alin. (1) lit. (b), nu se iau în considerare emisiile generate de următoarele tipuri de zboruri:
    a) zboruri de stat;
    b) zboruri umanitare;
    c) zboruri medicale;
    d) zboruri militare;
    e) zboruri ale serviciilor de pompieri.


    ART. 11
    Formatele menţionate în art. 5 alin. (1) şi (2) se completează exclusiv în limba engleză, conform anexelor la prezentul ordin.

    ART. 12
    Anexele nr. 1-5*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-5 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. 13
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe

    Bucureşti, 10 februarie 2020.
    Nr. 203.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016