Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 202 din 28 octombrie 2020  privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 202 din 28 octombrie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1054 din 10 noiembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 179 alin. (4) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distribuţie în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 217/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.109 din 28 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) modernizarea şi dezvoltarea capacităţilor de distribuţie reprezentând operaţiunile şi activităţile desfăşurate de către OD pentru şi/sau în legătură cu creşterea capacităţii în conductele existente, prin extinderea reţelelor sau prin realizarea/înfiinţarea unor noi sisteme/reţele, inclusiv costurile generate de racordarea unor noi clienţi, cu excepţia costurilor de racordare finanţate de clientul final noncasnic, de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care OD are concesiunea de serviciu public de distribuţie, a cărui lungime a instalaţiei de extindere şi branşare depăşeşte 2.500 metri;"

    2. La articolul 4, litera c) se abrogă.
    3. La articolul 11, litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "r) urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiilor pentru racordarea unor noi clienţi la conductele sistemului de distribuţie, aferente:
    (i) lucrărilor contractate în perioada cuprinsă între data de 10 septembrie 2018 şi data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative;
    (ii) lucrărilor contractate după intrarea în vigoare a Legii nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative, aferente clienţilor finali noncasnici a căror lungime a instalaţiei de extindere şi branşare depăşeşte 2.500 metri, inclusiv în situaţia în care în contabilitatea financiară a operatorului de distribuţie sunt înregistrate ca şi CAPEX."

    4. La articolul 13, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) Preţul de achiziţie recunoscut de ANRE se determină după cum urmează:
    a) pentru OD care au realizat separarea legală, preţul recunoscut de ANRE aferent CT realizat este minimul dintre:
    (i) preţul mediu lunar de achiziţie a cantităţilor aferente consumului tehnologic realizat de toţi operatorii de distribuţie într-o manieră prudentă, la care se permite o abatere de +5%; şi
    (ii) preţul mediu ponderat de achiziţie realizat lunar de operator într-o manieră prudentă;
    b) pentru OD care nu au realizat separarea legală, preţul recunoscut de ANRE aferent CT realizat este preţul mediu ponderat de achiziţie realizat lunar de operator într-o manieră prudentă."

    5. La articolul 15, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Se consideră capital investit în imobilizări corporale şi necorporale, aferente activităţii de distribuţie a gazelor naturale, costurile cu instalaţia de extindere şi branşare la sistemele de distribuţie, cu excepţia costurilor de racordare finanţate de clientul final noncasnic, de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale pentru care OD are concesiunea de serviciu public de distribuţie, a cărui lungime a instalaţiei de extindere şi branşare depăşeşte 2.500 metri, realizate ca urmare a cererilor de racordare înregistrate după data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative."

    6. La articolul 16 alineatul (1), litera a) se abrogă.
    7. La articolul 17, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) CAPEX realizate, aferente fiecărui an al perioadei de reglementare, se determină cu următoarea formulă generală: (a se vedea imaginea asociată) unde:
    CAPEX _realizat(i) - costurile de capital şi rentabilitatea acestuia care se recuperează prin venitul reglementat permis în anul (i) al perioadei de reglementare;
    RRR - rata reglementată a rentabilităţii capitalului investit, aprobată de ANRE pentru activitatea de distribuţie, calculată conform prevederilor art. 27 alin (3);
    BAR_1ian(i)^2018 - valoarea bazei activelor reglementate aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, intrate în BAR până la 31 decembrie 2018;
    BAR^2018_31dec(i) - valoarea bazei activelor reglementate aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale existente la sfârşitul anului (i) al perioadei de reglementare, intrate în BAR până la 31 decembrie 2018;
    N_(i) - numărul de zile din anul (i);
    N_(l)_(i) - numărul de zile din luna (l) a anului (i);
    BAR_(l)_(i) - valoarea bazei activelor reglementate la începutul lunii (l) a anului (i) aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale intrate în BAR începând cu data de 1 ianuarie 2019;
    AR_(i) - amortizarea reglementată aferentă anului (i) al perioadei de reglementare, calculată cu următoarea formulă:
    AR_(i) = AR_BAR1ian(i) + AR_INVI(i) – AR_INVE(i),
    unde:
    AR_BAR1ian(i) - amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale existente la începutul anului (i) al perioadei de reglementare, recunoscută de ANRE pentru activitatea de distribuţie;
    AR_INVI(i) - amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale intrate în BAR în anul (i) al perioadei de reglementare;
    AR_INVE(i) - amortizarea reglementată aferentă imobilizărilor corporale şi necorporale ieşite din BAR în anul (i) al perioadei de reglementare."

    8. La articolul 18, litera e) se abrogă.
    9. La articolul 18, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) chiriile prevăzute în contractele de închiriere a bunurilor ce alcătuiesc reţelele de distribuţie, precum şi taxele locale stabilite de autorităţi pentru realizarea serviciilor de distribuţie;"

    10. La articolul 19, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) redevenţele prevăzute în contractele de concesionare a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale şi/sau a bunurilor aferente aflate în proprietatea publică a statului sau a unei unităţi administrativ-teritoriale, cu excepţia celor aferente perioadei de până la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative."

    11. La articolul 21, definiţia VI_(i-1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "VI_(i-1) - venituri realizate în anul (i-1) din închirierea imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale, inclusiv veniturile pentru acoperirea cheltuielilor operaţionale controlabile şi necontrolabile aferente respectivelor imobilizări;"

    12. La articolul 25, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins.
    "(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), indiferent de modalitatea de înregistrare în contabilitatea internă a OD, se consideră costuri neprevăzute cu caracter ocazional cheltuielile prudente, justificate de operator şi recunoscute de ANRE, reprezentând diferenţe de cost neacoperite prin tarifele de racordare încasate de la solicitanţi pentru branşamentele realizate ca urmare a contractelor de racordare încheiate în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2019 şi data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative."

    13. La articolul 27, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care, pe parcursul unui an de reglementare, valoarea aprobată a RRR suferă modificări, valoarea RRR utilizată la calculul CAPEX se determină ca medie ponderată, anuală sau lunară, după caz, în funcţie de numărul de zile de aplicabilitate, a valorilor RRR aprobate.
(4) RRR şi stimulentul acordat pentru imobilizările corporale şi necorporale puse în funcţiune/preluate în folosinţă începând cu cea de-a patra perioadă de reglementare se aplică lunar, corespunzător numărului de zile din luna respectivă, începând cu luna următoare celei de intrare în BAR a acestora."

    14. La articolul 33, alineatul (3) se abrogă.
    15. La articolul 52, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru imobilizările corporale şi necorporale puse în funcţiune/preluate în folosinţă începând cu cea de-a patra perioadă de reglementare, valoarea amortizării se determină lunar, începând cu luna următoare celei de intrare în BAR a acestora."

    16. La articolul 54 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) notele explicative referitoare la modul de realizare a separării evidenţelor contabile pentru perioada de reglementare pentru activităţile prevăzute în Regulamentul privind separarea contabilă a activităţilor desfăşurate de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale;"

    17. La articolul 54 alineatul (4), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) ECR preliminate aferente anului anterior de reglementare, cu excepţia OD nou-licenţiaţi, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind separarea contabilă a activităţilor desfăşurate de către titularii de licenţe din sectorul gazelor naturale;"

    18. La articolul 70, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Tarifele de distribuţie nu includ:
    a) contravaloarea operaţiunilor de debranşare şi/sau rebranşare a clienţilor pentru care OD încasează tariful aferent activităţii conexe respective;
    b) diferenţele de costuri neacoperite prin tarifele de racordare încasate de la solicitanţi pentru branşamentele realizate ca urmare a cererilor de racordare aferente contractelor încheiate anterior datei de 10 septembrie 2018;
    c) costurile aferente realizării instalaţiei de racordare aferente contractelor încheiate în perioada cuprinsă între data de 10 septembrie 2018 şi data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative, cu excepţia:
    (i) costurilor generate de urmărirea lucrărilor, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de racordare ca urmare a racordării unor noi clienţi la conductele sistemului de distribuţie;
    (ii) diferenţelor de costuri neacoperite prin tarifele de racordare încasate de la solicitanţi pentru branşamentele realizate ca urmare a contractelor încheiate după data de 1 ianuarie 2019."

    19. La articolul 70, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Veniturile realizate de OD din activităţile conexe celor de operare a sistemelor de distribuţie nu sunt considerate venituri reglementate ale activităţii de distribuţie.
(4) Costurile aferente activităţilor conexe nu se includ în costurile recunoscute de ANRE pentru activitatea de distribuţie.
(5) Prin derogare de la prevederile alin. (3), în situaţia în care la nivelul unui an de reglementare rata profitului realizat din activităţile conexe celor de operare a sistemelor de distribuţie depăşeşte nivelul de 5% permis, diferenţa este considerată venit aferent activităţii de distribuţie."

    20. La articolul 70, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) În situaţia în care, pentru perioada cuprinsă între data de 10 septembrie 2018 şi data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative, la nivelul unui an de reglementare rata profitului realizat din activitatea de racordare a terţilor la sistemele de distribuţie depăşeşte nivelul de 5% permis, diferenţa este considerată venit aferent activităţii de distribuţie."

    21. După articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 90, cu următorul cuprins:
    "ART. 90
    (1) În situaţia în care ANRE ia cunoştinţă că, printr-o decizie/hotărâre a unei autorităţi a statului, care nu a fost contestată în instanţă şi/sau nu mai poate fi contestată, s-a constatat încălcarea de către OD a legislaţiei în vigoare de natură a afecta tarifele reglementate, veniturile pe baza cărora se stabilesc tarifele reglementate ale OD se diminuează corespunzător cu valoarea costurilor anterior recunoscute.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică, după caz, şi în situaţia în care au fost semnate angajamente sau alte documente între OD şi o autoritate a statului, prin care faptele au fost recunoscute."

    22. În anexa nr. 2 la metodologie, denumirea subgrupei 1.5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Subgrupa 1.5 - Conducte de distribuţie din oţel (inclusiv branşamente, instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente)"

    23. În anexa nr. 2 la metodologie, denumirea subgrupei 1.6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Subgrupa 1.6 - Conducte de distribuţie din polietilenă (inclusiv branşamente, instalaţiile tehnologice, dotările şi echipamentele aferente)"

    24. În anexa nr. 3 la metodologie, la articolul 2, alineatul (2) se abrogă.
    25. În anexa nr. 3 la metodologie, la articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Nu sunt considerate intrări de imobilizări corporale/necorporale şi nu se vor lua în calcul la stabilirea valorii bazei de active reglementate:
    a) imobilizările corporale şi necorporale pentru care OD nu plăteşte un echivalent financiar, plusurile de inventar, terenurile preluate prin contracte de concesiune, care nu se amortizează contabil, reevaluările, precum şi orice valoare care la fundamentarea veniturilor a fost inclusă în categoria costurilor operaţionale, dar care în contabilitate a fost înregistrată ca imobilizare corporală/necorporală;
    b) imobilizările corporale şi necorporale a căror folosinţă este obţinută prin contract de închiriere/comodat de la terţi sau rezultă din lucrări de investiţii care vizează imobilizările obţinute în acest fel, cu excepţia obiectivelor aferente SD rezultate în urma investiţiilor realizate de către OD în scopul modernizării, măririi capacităţii sistemului sau ca urmare a creşterii gradului de uzură ori deteriorării respectivelor imobilizări;
    c) imobilizările corporale şi necorporale a căror folosinţă este cedată terţilor prin contract de închiriere/comodat, fie şi parţial, cu excepţia cheltuielilor aferente imobilizărilor corporale de natura clădirilor, utilizate ca sedii şi puncte de lucru pentru activitatea de distribuţie a gazelor naturale."

    26. În anexa nr. 3 la metodologie, la articolul 5, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Prin derogare de la prevederile alin. (3) lit. b), în cazul OD care în urma separării legale au preluat prin contract de închiriere imobilizările ce fac parte din sistemul de distribuţie, se includ în BAR imobilizările corporale şi necorporale a căror folosinţă este obţinută prin contract de închiriere/comodat de la terţi sau rezultă din lucrări de investiţii care vizează imobilizări obţinute în acest fel."    ART. II
    Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorii de distribuţie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 28 octombrie 2020.
    Nr. 202.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016