Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 194 din 1 octombrie 2019  pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale  de Reglementare în Domeniul Energiei referitoare la comercializarea energiei electrice  produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 194 din 1 octombrie 2019 pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei referitoare la comercializarea energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 805 din 4 octombrie 2019
    Având în vedere prevederile art. 2 lit. x^1) şi ale art. 14 alin. (6), (6^2), (6^3) şi (6^4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.113 din 28 decembrie 2018, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatele (6) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) Furnizorul de energie electrică determină în facturile emise prosumatorului persoană fizică cantitatea de energie electrică din surse regenerabile care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), calculată pe baza citirilor transmise de operatorul de distribuţie conform alin. (4), cu aplicarea formulei de calcul respective, dacă este cazul, conform prevederilor din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice.
    …..........................................................................................
(8) Datele colectate de furnizorul de energie electrică ca urmare a citirii contorului/contoarelor de măsurare a energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice conform alin. (4) se transmit prosumatorului cu care acesta, în calitate de consumator final, are încheiat contractul de furnizare a energiei electrice, după cum urmează:
    a) în factura de energie electrică emisă acestuia de către furnizor, în cazul prosumatorului persoană fizică;
    b) în conformitate cu prevederile specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie şi livrate în reţeaua electrică încheiat între prosumator şi furnizor, în cazul prosumatorului persoană juridică."

    2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (6^4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dintre valoarea energiei electrice produse din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice şi valoarea energiei electrice consumate din reţelele electrice se realizează după cum urmează:
    a) în cazul prosumatorilor persoane fizice, de către furnizorii de energie electrică, în fiecare factură de energie electrică emisă acestora, pe baza valorilor măsurate de contoarele de măsurare a energiei electrice livrate în reţelele electrice/consumate din reţelele electrice şi, dacă este cazul, inclusiv de contoarele de măsurare a energiei electrice amplasate în instalaţiile prosumatorului;
    b) în cazul prosumatorilor persoane juridice, conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal, prin compensare între următoarele facturi:
    (i) factura emisă de prosumator pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice, conform prevederilor specifice din contractul de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse în centralele electrice din surse regenerabile de energie prevăzute la art. 1 alin. (1) şi livrate în reţeaua electrică încheiat între prosumator şi furnizor;
    (ii) factura emisă de furnizorul de energie electrică pentru energia electrică consumată din reţelele electrice de prosumator în calitate de consumator.
    (2) Furnizorii de energie electrică evidenţiază distinct în facturile de energie electrică prevăzute la alin. (1) lit. a) cu semnul minus cantitatea de energie electrică produsă din surse regenerabile şi livrată de prosumatori în reţelele electrice, pe baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse şi livrate, înmulţită cu preţul prevăzut la art. 1 alin. (1), aplicarea TVA la valoarea rezultată în urma acestei înmulţiri realizându-se după caz, conform prevederilor legale în vigoare în domeniul fiscal.
    (3) Dacă valoarea totală a facturii curente de energie electrică prevăzută la alin. (1) lit. a) rezultă cu semnul minus, atunci din această valoare se acoperă debitele înregistrate de prosumatorul persoană fizică în baza contractului de furnizare a energiei electrice, dacă este cazul.
    (4) În cazul în care după aplicarea prevederilor alin. (3) valoarea totală de plată a facturii este negativă, atunci furnizorul de energie electrică procedează după cum urmează:
    a) reportează suma de cel mult 100 lei până la emiterea următoarei facturi de energie electrică;
    b) plăteşte prosumatorului persoană fizică întreaga sumă, dacă aceasta este mai mare de 100 lei, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii.
    (5) În vederea realizării plăţilor prevăzute la alin. (4) lit. b), furnizorul de energie electrică şi prosumatorul persoană fizică convin asupra modalităţii de returnare a sumelor respective.
    (6) Neachitarea facturilor de către furnizorii de energie electrică la termenul prevăzut la alin. (4) lit. b) conduce la aplicarea pentru aceştia a unor dobânzi penalizatoare egale cu cele stabilite în contractul de furnizare a energiei electrice pentru neachitarea facturilor de energie electrică de către prosumatorii persoane fizice, în calitate de consumatori finali.
    (7) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului persoană fizică, emiterea de către furnizorul de energie electrică a facturii pentru regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (6^4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în baza înregistrărilor contoarelor de măsurare a energiei electrice produse şi livrate/consumate din reţelele electrice, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7), şi se plăteşte integral de furnizor/prosumator, conform termenului de scadenţă a facturii şi prevederilor contractuale.
    (8) La schimbarea furnizorului de energie electrică pentru locul de consum al prosumatorului persoană juridică, regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (6^4) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează în baza facturilor emise prevăzute la alin. (1) lit. b) pct. (i) şi (ii), având în vedere înregistrările contoarelor de măsurare a energiei electrice produse şi livrate/consumate din reţelele electrice, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (7), şi se plăteşte integral de furnizor/prosumator, conform termenului de scadenţă a facturii şi prevederilor contractuale."

    3. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) date privind prosumatorii racordaţi la reţelele acestora în cursul lunii anterioare, defalcaţi pe persoane juridice şi persoane fizice, puterea electrică instalată şi amplasamentul centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile deţinute de aceştia, numărul şi data certificatului de racordare emis pentru locul de consum şi de producere şi formula de calcul al energiei electrice care beneficiază de preţul prevăzut la art. 1 alin. (1);"

    4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Contractul-cadru de vânzare-cumpărare a energiei electrice produse de prosumatorii care deţin centrale electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 227/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.114 din 28 decembrie 2018, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Pe întreaga durată a contractului, suma care trebuie plătită de cumpǎrǎtor pentru fiecare lună contractuală, calculată conform prevederilor art. 6, este:
    a) evidenţiată distinct, cu semnul minus, în factura emisă de către furnizor, în baza contractului de furnizare şi cu respectarea prevederilor Codului fiscal în vigoare, în cazul în care vânzătorul este persoană fizică;
    b) prevăzută în factura emisă de către vânzător, cu respectarea prevederilor Codului fiscal în vigoare, în cazul în care vânzătorul este persoană juridică.
    (2) Factura prevăzută la alin. (1) lit. b) se emite de către vânzător în termen de două zile lucrătoare de la data primirii de la cumpărător a datelor de măsurare în vederea decontării cantităţii de energie electrică produsă şi livrată în reţea şi se transmite cumpărătorului în termen de două zile lucrătoare de la data emiterii.
    (3) În cazul vânzătorului persoană juridică, regularizarea financiară prevăzută la art. 14 alin. (6^4) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către furnizorul de energie electrică, prin compensarea facturii emise de către vânzător, în conformitate cu prevederile art. 6, şi factura emisă de către furnizor în baza contractului de furnizare, aferente aceleaşi luni contractuale, conform reglementărilor aplicabile în domeniul fiscal.
    (4) Prin aplicarea mecanismului de compensare prevăzut la alin. (3), cumpărătorul plăteşte diferenţa pozitivă între valoarea facturii emise de către vânzător conform prezentului contract şi valoarea facturii emise de către furnizor în baza contractului de furnizare, în termenul stabilit în contractul de furnizare a energiei electrice pentru factura emisă de către furnizor, în calitate de vânzător.
    (5) În situaţia în care nu sunt întrunite condiţiile necesare pentru aplicarea mecanismului de compensare prevăzut la alin. (3), termenul de plată a facturii prevăzute la alin. (2) este acelaşi cu termenul de plată stabilit în contractul de furnizare pentru factura emisă de către furnizor, în calitate de vânzător.
    (6) Neîndeplinirea de către cumpărător a obligaţiilor de plată conform alin. (4) sau, după caz, alin. (5) conduce la plata de către acesta a unor dobânzi penalizatoare, în aceleaşi condiţii cu cele stabilite în contractul de furnizare, pentru neachitarea la termen a facturilor de energie electrică de către prosumator, în calitate de client final.
    (7) Cumpărătorul transmite vânzătorului datele de măsurare prevăzute la alin. (2) în prima zi lucrătoare de la data primirii acestora de la operatorul de distribuţie."

    2. Articolul 8 se abrogă.
    3. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Anexa nr. 5 se completează de către cumpărător numai în cazul în care vânzătorul este persoană fizică."    ART. III
    (1) În cazul prosumatorilor persoane juridice pentru care, anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii au emis facturi de energie electrică în care s-a realizat regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse şi livrate şi valoarea energiei electrice consumate din reţea, se procedează la:
    a) stornarea de către furnizori a facturilor de energie electrică emise în care s-a realizat regularizarea financiară dintre valoarea energiei electrice produse şi livrate şi valoarea energiei electrice consumate din reţea, urmată de
    b) emiterea de către furnizori a facturilor de energie electrică pentru energia electrică consumată din reţelele electrice de prosumatorii persoane juridice în calitate de consumatori, respectiv de către prosumatorii persoane juridice a facturilor pentru energia electrică produsă din surse regenerabile şi livrate în reţelele electrice, în perioada prevăzută în facturile de energie electrică care au fost stornate conform lit. a);
    c) compensarea de către furnizorii de energie electrică a facturilor prevăzute la lit. b).

    (2) În facturile de energie electrică prevăzute la alin. (1) lit. b) emise de prosumatorii persoane juridice se aplică prevederile legislaţiei în vigoare în domeniul TVA referitoare la măsurile de simplificare, dacă este cazul.
    (3) Procesul de stornare a facturilor de energie electrică prevăzută la alin. (1) lit. a) de către furnizorii de energie electrică, respectiv de emitere a facturilor de către furnizorii de energie electrică şi prosumatorii persoane juridice a facturilor de energie electrică prevăzute la alin. (1) lit. b) se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. IV
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. V
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. VI
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 1 octombrie 2019.
    Nr. 194.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 226/2018)
    Operatorul de distribuţie a energiei electrice:
    Luna de raportare t:
    Tabelul nr. 1.1 - Informaţiile privind prosumatorii racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie în luna t-1

┌────┬──────────────┬──────────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │Numărul şi │Formula │
│ │ │ │ │ │ │data emiterii │de calcul│
│ │ │ │ │Puterea │Adresa │certificatului│pentru │
│Nr. │Denumirea │Forma de │Denumirea│electrică│locului │de racordare │energia │
│crt.│prosumatorului│organizare│centralei│instalată│de consum│pentru locul │electrică│
│ │ │ │electrice│(kW) │şi de │de consum şi │produsă │
│ │ │ │ │ │producere│locul de │şi │
│ │ │ │ │ │ │producere │livrată │
│ │ │ │ │ │ │ │în reţea │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────┤
│1. │Prosumatorul 1│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────────┼─────────┤
│ │..... │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────────┴─────────┘    Tabelul nr. 1.2 - Cantităţile de energie electrică măsurate în luna t-1 şi utilizate la stabilirea energiei electrice beneficiare de preţul legal stabilit pentru prosumatorii racordaţi la reţeaua electrică de distribuţie

┌────┬──────────────┬───────────────┬─────────┬─────────┐
│ │Denumirea │Identificatorul│ │Cantitate│
│Nr. │prosumatorului│contorului │Serviciul│de │
│crt.│/ locului de │în formula de │măsurat │energie │
│ │consum şi de │calcul │ │electrică│
│ │producere │ │ │(kWh) │
├────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Energie │ │
│ │ │ │electrică│ │
│ │ │C1 │livrată │ │
│ │ │ │în │ │
│ │ │ │reţeaua │ │
│ │ │ │electrică│ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Energie │ │
│ │ │ │electrică│ │
│ │ │C2 │produsă │ │
│1. │Prosumatorul 1│ │în │ │
│ │ │ │centrala │ │
│ │ │ │electrică│ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │Energie │ │
│ │ │ │electrică│ │
│ │ │C3 │consumată│ │
│ │ │ │din │ │
│ │ │ │reţeaua │ │
│ │ │ │electrică│ │
│ │ ├───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │..... │..... │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│2. │Prosumatorul 2│ │ │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │..... │..... │..... │ │
├────┼──────────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│n. │Prosumatorul n│..... │..... │ │
└────┴──────────────┴───────────────┴─────────┴─────────┘    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016