Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.926 din 16 octombrie 2020  privind utilizarea Sistemului european de management al traficului feroviar - ERTMS în realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar din România cu sistemul feroviar al Uniunii Europene  şi modificarea/completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.926 din 16 octombrie 2020 privind utilizarea Sistemului european de management al traficului feroviar - ERTMS în realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar din România cu sistemul feroviar al Uniunii Europene şi modificarea/completarea unor regulamente şi instrucţiuni din domeniul feroviar

EMITENT: Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1094 din 17 noiembrie 2020
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport feroviar nr. 37.214 din data de 9.09.2020,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) lit. a) şi b) şi art. 16 alin. (2) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 73/2019 privind siguranţa feroviară, aprobată prin Legea nr. 71/2020, art. 3 alin. (2) lit. m) pct. (i) şi (ii) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare al Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română - ASFR“ la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Feroviare Române - AFER“ la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Feroviare Române - AFER, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor,
    ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Înainte de aplicarea sistemului de exploatare şi gestionare a traficului cu instalaţii de control-comandă şi semnalizare dotate cu sistemul ERTMS sau ETCS, administratorul a cărui infrastructură feroviară este dotată cu astfel de echipamente, precum şi operatorii de transport feroviar ale căror mijloace de remorcare sunt dotate cu astfel de echipamente vor evalua şi aprecia riscurile schimbării efectuate, fiecare pentru sistemul propriu, conform prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 402/2013 al Comisiei din 30 aprilie 2013 privind metoda de siguranţă comună pentru evaluarea şi aprecierea riscurilor şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 352/2009.
    (2) Pentru aplicarea sistemului de exploatare şi gestionare a traficului cu instalaţii de control-comandă şi semnalizare dotate cu sistemul ERTMS sau ETCS, administratorul a cărui infrastructură feroviară este dotată cu astfel de echipamente, precum şi operatorii de transport feroviar ale căror mijloace de remorcare sunt dotate cu astfel de echipamente vor întocmi proceduri specifice de lucru, proceduri care vor face parte din propriul sistem de management al siguranţei.
    (3) Sistemul ERTMS sau ETCS asigură controlul continuu al vitezei trenurilor, prin echipamentele ETCS din cale şi de la bordul locomotivei, componente ale instalaţiilor de controlcomandă şi semnalizare.
    (4) În scopul identificării şi gestionării comune a pericolelor şi a măsurilor de siguranţă aferente care trebuie aplicate la interfaţa activităţilor comune în exploatarea şi gestionarea traficului cu instalaţii de control-comandă şi semnalizare dotate cu sistemul ERTMS, administratorul de infrastructură împreună cu operatorii de transport feroviar elaborează reguli de exploatare.
    (5) În vederea îndeplinirii cerinţelor de interoperabilitate şi siguranţă feroviară, aplicarea sistemului de exploatare şi gestionare a traficului cu instalaţii de control-comandă şi semnalizare dotate cu sistemul ERTMS se face de administratorul de infrastructură, cu participarea operatorilor de transport feroviar şi cu respectarea cerinţelor din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 773/2019 al Comisiei din 16 mai 2019 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul „exploatare şi gestionarea traficului“ al sistemului feroviar din Uniunea Europeană şi de abrogare a Deciziei 2012/757/UE şi Regulamentul (UE) nr. 919/2016 al Comisiei din 27 mai 2016 privind specificaţia tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemele de control-comandă şi semnalizare ale sistemului feroviar din Uniunea Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Utilizarea sistemului ETCS se face de administratorul de infrastructură, cu participarea operatorilor de transport feroviar şi cu respectarea cerinţelor din normele naţionale de siguranţă pentru exploatarea traficului feroviar şi din procedurile specifice cuprinse în sistemele proprii de management al siguranţei, inclusiv cele care trebuie aplicate la interfaţa activităţilor comune.

    ART. 2
    Regulamentul de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.482/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 şi 814 bis din 3 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), modul de exploatare şi gestionare a traficului utilizând ERTMS sau ETCS se stabileşte prin proceduri specifice de lucru ale administratorului de infrastructură a cărui infrastructură este dotată cu acest sistem."

    2. La articolul 28, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În cazul instalaţiilor de centralizare electronică cu tehnică de calcul, semnalele luminoase de ieşire sau de ramificaţie, precum şi semnalele luminoase de ieşire care fac funcţia de semnal de ramificaţie pentru o direcţie de mers care permit accesul pe linii înzestrate cu bloc de linie automat se dotează cu indicaţie de chemare cu dependenţe de excludere a parcursurilor între staţii."

    3. La articolul 28, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În cazul instalaţiilor de centralizare electronică cu tehnică de calcul, semnalele luminoase de parcurs care fac funcţia de semnal de ieşire pentru o direcţie de mers înzestrată cu bloc de linie automat se dotează cu indicaţie de chemare cu dependenţe de excludere a parcursurilor între staţii."

    4. La articolul 28, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) În cazul instalaţiilor de centralizare electronică cu tehnică de calcul, semnalele luminoase de intrare care fac şi funcţia de semnal de ramificaţie pentru o direcţie de mers înzestrată cu bloc de linie automat se dotează cu indicaţie de chemare cu dependenţe de excludere a parcursurilor între staţii, care se foloseşte atât pentru intrarea trenurilor, cât şi pentru circulaţia trenurilor în direcţia de mers înzestrată cu bloc de linie automat."

    5. La articolul 28, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) La instalaţiile de centralizare electronică cu tehnică de calcul care permit accesul trenului pe linie înzestrată cu BLA, indicaţia de chemare cu dependenţe de excludere a parcursurilor între staţii, la semnalele luminoase de ieşire, parcurs şi ramificaţie, precum şi la semnalele luminoase de intrare/ieşire/parcurs care fac şi funcţia de semnal de ramificaţie pentru o direcţie de mers, permite circulaţia trenului cu viteza de cel mult 20 km/h, cu deosebită atenţie peste schimbătoarele de cale la ieşire."

    6. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) La semnalizarea cu trepte multiple de viteză, semnalele luminoase de ieşire dau indicaţii diferite, după cum staţia este situată pe secţie:
    a) înzestrată cu bloc de linie automat având semnale de trecere ale blocului de linie automat;
    b) înzestrată cu dependenţă directă între staţii, realizată pe principiile blocului de linie automat, la care indicaţiile semnalelor de ieşire sunt în dependenţă cu indicaţiile semnalelor de intrare din staţia următoare;
    c) neînzestrată cu bloc de linie automat şi fără instalaţie de dependenţă directă între staţii.
    (2) La instalaţiile de centralizare electronică cu tehnică de calcul care permit accesul trenului pe linie înzestrată cu BLA, semnalele luminoase de ieşire se dotează cu indicaţie de chemare cu dependenţe de excludere a parcursurilor între staţii."

    7. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) La semnalizarea cu trepte multiple de viteză, semnalele luminoase de ramificaţie sau semnalele luminoase care fac şi funcţia de semnal de ramificaţie pentru o direcţie de mers dau indicaţii diferite, după cum ramificaţia este situată pe secţie:
    a) înzestrată cu bloc de linie automat, la care indicaţiile sunt aceleaşi cu cele ale semnalelor de intrare;
    b) neînzestrată cu bloc de linie automat la care indicaţiile sunt aceleaşi cu cele ale semnalelor de ieşire către linia curentă neînzestrată cu bloc de linie automat - figurile 89, 90 şi 92.
    (2) La instalaţiile de centralizare electronică cu tehnică de calcul care permit accesul trenului pe linie înzestrată cu BLA, semnalele luminoase de ramificaţie sau semnalele luminoase care fac şi funcţia de semnal luminos de ramificaţie pentru o direcţie de mers se dotează cu indicaţie de chemare cu dependenţe de excludere a parcursurilor între staţii."

    8. La articolul 79, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (3^1)-(3^3), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În cazul unei staţii sau linii ramificate din staţie/linie curentă aflate pe o secţie de circulaţie înzestrată cu instalaţii de bloc de linie automat, cu excepţia celor înzestrate cu bloc de linie automat simplificat (fără semnale de trecere), pe cale simplă sau pe cale dublă cu sens banalizat dacă staţia este dotată cu instalaţie de centralizare electronică cu tehnică de calcul expedierea trenurilor se face în baza indicaţiei de chemare cu dependenţe de excludere a parcursurilor între staţii. Impiegatul de mişcare aşteaptă ca primul tren expediat să parcurgă primul sector de bloc, însă nu mai puţin de 5 minute, după care expediază următorul tren pe baza indicaţiei de chemare cu dependenţe de excludere a parcursurilor între staţii, a semnalului luminos de ieşire. În acest caz mecanicul conduce trenul cu viteza de cel mult 20 km/h peste schimbătoarele de cale la ieşire.
(3^2) În cazul unei staţii sau linii ramificate din staţie/linie curentă aflată pe o secţie de circulaţie înzestrată cu instalaţii de bloc de linie automat simplificat (fără semnale de trecere), pe cale simplă sau pe cale dublă cu sens banalizat, dacă staţia este dotată cu instalaţie de centralizare electronică cu tehnică de calcul, expedierea trenurilor se face în baza indicaţiei de chemare cu dependenţe de excludere a parcursurilor între staţii. Impiegatul de mişcare aşteaptă ca primul tren expediat să elibereze linia curentă, după care expediază următorul tren pe baza indicaţiei de chemare cu dependenţe de excludere a parcursurilor între staţii, a semnalului luminos de ieşire. În acest caz mecanicul conduce trenul cu viteza de cel mult 20 km/h peste schimbătoarele de cale la ieşire.
(3^3) În cazurile în care indicaţia de chemare cu dependenţe de excludere a parcursurilor între staţii nu poate fi afişată, precum şi în cazurile în care circulaţia trenurilor se face pe linia din stânga a căii duble se trece la circulaţia trenurilor pe bază de cale liberă conform prevederilor alin. (2) şi (3)."

    9. La articolul 124, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 124
    (1) Pentru permiterea ieşirii trenurilor din staţiile centralizate electrodinamic sau electronic spre liniile duble, dotate cu instalaţii de bloc de linie automat banalizat sau cu instalaţii de bloc de linie automat specializat, dar cu dependenţe de excludere între staţii pe linia din stânga a căii duble, la semnalele luminoase de ieşire, precum şi la semnalele luminoase de ramificaţie sau care fac şi funcţia de semnal luminos de ramificaţie pentru o direcţie de mers se montează un indicator pentru semnalizarea ieşirii trenurilor pe linia din stânga a căii duble."    ART. 3
    Normele specifice pentru deservirea trenurilor de marfă de către un singur agent - mecanicul de locomotivă, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.853/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 9 ianuarie 2019, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Se interzice remorcarea trenului cu dispozitivul de siguranţă şi vigilenţă DSV defect şi/sau cu instalaţia de control punctual al vitezei - INDUSI/PZB de pe locomotivă defectă.
    (2) Se interzice remorcarea trenului cu dispozitivul de siguranţă şi vigilenţă DSV defect şi/sau cu defecte la echipamentul ERTMS sau ETCS de bord care nu mai permit supervizarea mecanicului de tren în niciun mod de circulaţie ETCS.
    (3) În cazul locomotivelor echipate la bord atât cu instalaţie de control punctual al vitezei - INDUSI/PZB, cât şi cu echipament ERTMS sau ETCS, dacă unul dintre acestea se defectează, se admite remorcarea trenului utilizând instalaţia/echipamentul rămasă/rămas funcţional(ă), conform reglementărilor specifice.
    (4) Se interzice remorcarea trenului cu dispozitivul de siguranţă şi vigilenţă DSV defect şi/sau cu defecte la ambele instalaţii/echipamente precizate la alin. (3).
    (5) În cazul în care defectele precizate la alin. (1), (2) şi (4) apar în parcurs, mecanicul trenului declară locomotiva defectă, avizează impiegatul de mişcare, denumit în continuare IDM, despre defectul produs şi solicită locomotivă de ajutor care va fi deservită de mecanic şi un al doilea agent autorizat la proba frânei."

    2. La articolul 17, literele c) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) instalaţie de control al vitezei trenului la semnale, respectiv inductor pentru instalaţia autostop - echipamentul din cale şi/sau instalaţie ERTMS sau ETCS din cale, în stare de funcţionare, pe secţiile de circulaţie dotate sau nu cu sistem de bloc de linie automat - BLA;
d) instalaţie de control punctual al vitezei trenului - INDUSI/PZB de la bord şi/sau instalaţie de control continuu al vitezei trenului prin echipamentul ERTMS/ETCS de la bord, în stare de funcţionare;"    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 16 octombrie 2020.
    Nr. 1.926.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016