Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.882 din 11 iunie 2020  privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din  Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.882 din 11 iunie 2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat

EMITENT: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 547 din 25 iunie 2020
    Având în vedere:
    - art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis,

    în conformitate cu prevederile:
    - art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 2 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare,

    ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri emite prezentul ordin.
    ART. 1
    Se aprobă instituirea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat şi administrat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA), privind participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate, organizarea de misiuni economice în străinătate şi realizarea de studii de piaţă şi pe produse.

    ART. 2
    Schemele prevăzute la art. 1 nu au în vedere ajutoarele destinate înfiinţării şi exploatării unei reţele de distribuţie în alte state membre sau în ţări terţe, conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013.

    ART. 3
    Schemele de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat, sunt prevăzute în anexele nr. 1-3.

    ART. 4
    Cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere privind participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu finanţare de la bugetul statului, administrat de MEEMA, este prevăzută în anexa nr. 4. Cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere a operatorului economic nu exonerează furnizorul de ajutor de minimis de obligaţia de a verifica îndeplinirea de către operatorul economic a condiţiilor de eligibilitate din schemele prevăzute la art. 1.

    ART. 5
    Declaraţia pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis şi situaţia de dificultate este prevăzută în anexa nr. 5. Această declaraţie pe propria răspundere face obiectul verificării de către MEEMA şi este asumată de beneficiar.

    ART. 6
    MEEMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va transmite o înştiinţare iniţială către toţi beneficiarii schemelor prevăzute la art. 1, prin care aceştia sunt informaţi asupra ajutorului de minimis de care vor beneficia.

    ART. 7
    MEEMA, ca furnizor de ajutor de minimis, va încheia un act administrativ bilateral cu fiecare beneficiar al schemelor prevăzute la art. 1, prin care se va statua dreptul legal de acordare a ajutorului de minimis în termenii şi condiţiile stabilite prin prezentul ordin.

    ART. 8
    MEEMA, prin Direcţia instrumente şi programe promovare export şi direcţiile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 9
    Prezentul ordin se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2020. Plăţile în cadrul schemelor prevăzute la art. 1 se pot efectua până la data de 31 decembrie 2021.

    ART. 10
    Ordinul ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat nr. 647/2019 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 8 martie 2019, se abrogă.

    ART. 11
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi în termen de 15 zile de la data publicării se va transmite spre informare Consiliului Concurenţei şi se va publica pe pagina de internet a MEEMA.                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu

    Bucureşti, 11 iunie 2020.
    Nr. 1.882.
    ANEXA 1

    SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

    ANEXA 2

    SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

    ANEXA 3

    SCHEMA DE AJUTOR DE MINIMIS

    ANEXA 4

    CERERE DE ÎNSCRIERE - DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE^1
    privind participarea la acţiunile din Programul de promovare a exportului,
    cu finanţare de la bugetul statului, administrat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri (MEEMA)
    Acţiunea promoţională (târg internaţional/misiune economică/titlul studiului de piaţă sau pe produse): ..............................
    Perioada de desfăşurare a acţiunii promoţionale: .........................
    I. Datele de identificare a solicitantului
    1. Denumirea societăţii^2: ...............................................................
    2. Adresa (sediul social): ..............................................................,

    tel.: ...................., fax: ....................., e-mail: ........................................................
    3. Numărul de ordine din registrul comerţului: ................................
    4. Codul de identificare fiscală (CUI): .............................................
    5. Persoana de contact (nume, prenume, tel., adresa de e-mail): ...............................................
    6. Codurile CAEN (codurile CAEN principal şi/sau secundar autorizate/autorizat conform Legii nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare, - ONRC şi corespunde profilului acţiunii promoţionale)
    Ajutorul de minimis va fi alocat pentru primul cod CAEN menţionat de dvs.
    Detaliaţi codurile CAEN (în cifre şi cuvinte) .............................................................


    II. Condiţii de eligibilitate a solicitantului
    Societatea/Întreprinderea unică trebuie să îndeplinească condiţiile de eligibilitate prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare, şi în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, după cum urmează:
    1. Forma de constituire a societăţii (completaţi „DA“ în dreptul variantei alese):
    a) Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ......................;
    b) Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare ...................... .

    2. Societatea/întreprinderea unică NU se află în procedura de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare sau în insolvenţă colectivă şi NU îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi supusă unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor.
    3. La data prezentei cereri de înscriere, societatea/întreprinderea unică NU înregistrează debite la bugetul de stat sau la bugetul local^3.
    4. Împotriva societăţii/întreprinderii unice NU a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.
    5. Societatea/Întreprinderea unică are în obiectul de activitate operaţiuni comerciale de export.
    6. Societatea/Întreprinderea unică nu este în dificultate^4, în sensul liniilor directoare ale Comisiei Europene.
    7. Nomenclatorul de export corespunde cu profilul acţiunii la care se solicită participarea.
    8. Produsele/Serviciile sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată.
    Enumeraţi produsele/serviciile promovate de societatea dumneavoastră în cadrul acţiunii (acestea trebuie să fie conform codurilor CAEN de la cap. I pct. 6 la prezenta anexă):
    ...............................................................................


    9. Numărul de participări ale unui operator economic la târgurile şi expoziţiile internaţionale organizate în străinătate cu sprijin de la bugetul de stat este de maximum 4 pe an.
    10. Societatea/Întreprinderea unică cunoaşte şi respectă normele privind principalele activităţi/acţiuni care se realizează de societăţile comerciale participante la acţiuni din programul de promovare a exportului, cu finanţare parţială de la bugetul de stat, elaborate de MEEMA.
    11. Societatea/Întreprinderea unică a obţinut rezultate privind eficienţa în urma participării la acţiunile din Programul de promovare a exportului, cu sprijin de la bugetul de stat.
    Se vor menţiona următoarele:
    - valoarea estimată a contractelor de export: ............... euro;
    – alte avantaje: .............................................................. .    ^1 Cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere se completează prin tehnoredactare. Modificarea textului sau a condiţiilor înscrise în cererea de înscriere, precum şi completarea eronată sau parţială a rubricilor atrag respingerea solicitantului de către comisia de selecţie din cadrul MEEMA.
    Cererea de înscriere se transmite la minister în original şi semnată pe fiecare pagină.

    ^2 Se înscrie denumirea completă a societăţii conform înregistrării acesteia în registrul comerţului.
    Organizaţiile cooperatiste cu activitate de export, înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, beneficiază de toate măsurile promovate de statul român pentru societăţile comerciale înfiinţate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor înscrie în cerere numărul de înregistrare legal.
    ^3 Conform art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.
    ^4 Întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    - în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    – în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    – atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    – în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.


    III. Condiţii de participare a solicitantului la acţiunea promoţională
    1. Societatea/Întreprinderea unică are nevoie de următoarele dotări specifice (de exemplu: podiumuri, vitrine, standere, stativ rotativ pentru mostre etc.) ................................. .
    2. Societatea/Întreprinderea unică va expune/va distribui în standul repartizat în cadrul acţiunii următoarele materiale promoţionale (de exemplu: mostre, cataloage, pliante, postere etc.) ........................................... .
    3. Societatea/Întreprinderea unică se obligă ca, în ultima zi de desfăşurare a acţiunii, să completeze formularul de eficienţă şi să îl predea patronatului/delegaţilor MEEMA coordonatori ai respectivei acţiuni.
    4. Societatea/Întreprinderea unică se obligă ca, la 6 luni de la încheierea acţiunii, să transmită MEEMA o situaţie actualizată privind eficienţa participării la acţiune.
    5. Societatea/Întreprinderea unică se obligă să suporte costul transportului, cazării şi asigurării medicale pentru delegatul desemnat şi să transmită societăţii organizatoare documentele justificative pentru aceste cheltuieli, în termen de 7 zile lucrătoare de la terminarea manifestării expoziţionale. Decontarea acestor cheltuieli către societatea/întreprinderea unică se va face de societatea organizatoare în termen de 5 zile lucrătoare de la virarea de către MEEMA a sumelor aferente decontului final al acţiunii.
    6. Societatea/Întreprinderea unică se obligă să păstreze evidenţa informaţiilor privind ajutoarele de minimis primite de la MEEMA pentru a participa la acţiunile din Programul de promovare a exportului pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a primit ultima alocare specifică.

    IV. Documente anexate şi depuse în acelaşi timp cu cererea de înscriere - declaraţia pe propria răspundere
    1. Declaraţia pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis, conform anexei nr. 5 la ordin. Această declaraţie pe propria răspundere privind ajutorul cumulat de minimis face obiectul verificării, prin sondaj, de către MEEMA, şi este asumată de beneficiar. La data intrării în funcţiune a Registrului Ajutoarelor de stat (RegAS), MEEMA va verifica declaraţia tuturor aplicanţilor.
    2. Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF (fără obligaţii de plată restante^5 şi valabil la data înscrierii)^6
    3. Certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea locală competentă^7 (fără obligaţii de plată restante şi valabil la data înscrierii).
    4. Certificat constatator de la registrul comerţului (format extins)
    5. Dovada plăţii garanţiei bancare, în valoare de 2.000 lei (în cazul solicitării de participare la târguri internaţionale)^8.
    6. Înscrisuri doveditoare ale îndeplinirii condiţiilor prevăzute la cap. II pct. 8 din prezenta anexă
    7. Înscrisuri sub semnătură privată, însuşite de operatorul economic, privind calitatea şi valoarea adăugată ridicată a produselor
    8. Nomenclatorul de produse/servicii la export
    Completarea prezentei cereri de înscriere - declaraţie pe propria răspundere se face cu asumarea conţinutului de către solicitant, care ia cunoştinţă despre faptul că verificarea ulterioară a acestei cereri de înscriere - declaraţie pe propria răspundere poate fi efectuată şi de alte autorităţi competente.

    Data: .................
    Reprezentantul societăţii ..........(numele şi prenumele, semnătura).............
    sau, acolo unde este cazul,
    Reprezentantul întreprinderii unice^9 ...........(numele şi prenumele, semnătura)......
    ^5 Conform art. 157 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, nu se consideră că un contribuabil înregistrează obligaţii fiscale restante în situaţia în care suma obligaţiilor fiscale restante înscrise în certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit. În certificatul de atestare fiscală se face menţiune în acest sens.
    ^6 Certificatul de atestare fiscală eliberat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) se va transmite la MEEMA, în original. În cazul în care operatorul economic participă la mai multe acţiuni promoţionale în termenul de valabilitate al certificatelor de atestare fiscală (adică certificatele eliberate de ANAF şi de autoritatea locală), operatorul economic anexează copii „Conform cu originalul“ ale acestor documente şi indică manifestarea la care a depus originalul certificatelor.
    ^7 Certificatul de atestare fiscală eliberat de autoritatea locală se va transmite la MEEMA, în original.
    ^8 Garanţia se depune în contul MEEMA deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, nr. RO05TREZ7005005XXX002305, CUI 24931499. Garanţia se va returna sau, după caz, se va executa în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 296/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^9 În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, o „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin cu una sau mai multe întreprinderi relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.    ANEXA 5

    DECLARAŢIE
    pe propria răspundere a beneficiarilor ajutorului de minimis referitoare la respectarea regulii
    privind cumulul ajutoarelor situate sub pragul de minimis admis şi situaţia de dificultate
    Subsemnatul(a), .................................., având funcţia de ..................................., posesor/posesoare al/a BI/CI seria ....... nr. ................... domiciliat(ă) în .............................................., în calitate de reprezentant, declar pe propria răspundere că, până la data înscrierii la acţiunea ................................., societatea/întreprinderea unică ^1 ................................:
    - a beneficiat, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, de o valoare cumulată^2 de ajutor de minimis de ............. euro;
    – nu va beneficia de finanţare de la alţi furnizori de ajutor de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
    – nu se află în dificultate conform definiţiei din Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 1.882/2020 privind aprobarea schemelor de ajutor de minimis pentru acţiunile din Programul de promovare a exportului, finanţat de la bugetul de stat.

    Semnătură: .........................
    Data: ...................
    ^1 În sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, o „întreprindere unică“ include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin cu una sau mai multe întreprinderi relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.

    ^2 Conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, valoarea cumulată din surse ale statului, autorităţilor locale sau din surse comunitare a ajutoarelor de minimis acordate unei societăţi sau întreprinderi unice nu trebuie să depăşească, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, echivalentul în lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro, în cazul operatorilor economici care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016