Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.879 din 16 decembrie 2019  privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, precum şi reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.879 din 16 decembrie 2019 privind aprobarea criteriilor şi procedurilor de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, precum şi reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1010 din 16 decembrie 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. VSC 2.506/2019 al Centrului de resurse umane în sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătăţii,
    având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, ale Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă criteriile de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    ART. 2
    Se aprobă criteriile şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, care au în structură programe de studii universitare de licenţă în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie, în vederea efectuării pregătirii în rezidenţiat, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    ART. 3
    Se aprobă procedurile de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat, prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    ART. 4
    (1) Cererea de acreditare/reacreditare se depune la Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi va fi însoţită de documentaţia privind îndeplinirea criteriilor generale şi/sau a celor specifice, după caz.
    (2) Documentaţia prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii solicitante.
    (3) Cererea va fi însoţită obligatoriu de lista nominală a responsabililor de formare şi, după caz, a directorilor de program sau îndrumătorilor de rezidenţiat, cu precizarea specialităţii, gradului profesional şi, după caz, a funcţiei didactice sau de cercetare.

    ART. 5
    Aprobarea de acreditare/reacreditare se emite de către ministrul sănătăţii sub forma unui aviz, în baza referatului iniţiat de Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică.

    ART. 6
    (1) Coordonatorul de rezidenţiat poate avea unul sau mai mulţi responsabili de formare, aparţinând unităţilor sanitare care respectă criteriile privind acreditarea şi reacreditarea. Coordonatorul poate solicita Ministerului Sănătăţii completarea listei şi cu acele unităţi sanitare care nu sunt afiliate centrului universitar din care face parte coordonatorul, dar pot însă asigura anumite module, prevăzute în curricula de pregătire.
    (2) Ministerul Sănătăţii centralizează şi elaborează lista unităţilor sanitare acreditate în care se desfăşoară programele de rezidenţiat.
    (3) Coordonatorul de rezidenţiat sau directorul de program de rezidenţiat, după caz, selectează din lista prevăzută la alin. (2) responsabilii de formare aferenţi, astfel încât să fie acoperită întreaga arie de module de formare a rezidenţilor din programul de pregătire.
    (4) Coordonatorii de rezidenţiat sau directorul de program de rezidenţiat, după caz, au/are obligaţia să se asigure că rezidenţii pot alege, liber, rotaţiile de stagii în toate unităţile sanitare acreditate, conform curriculei şi în ordinea mediilor.

    ART. 7
    Pentru unităţile sanitare prevăzute în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de reacreditare se va derula începând cu anul 2020.

    ART. 8
    Pregătirea în rezidenţiat în unităţi sanitare, altele decât cele prevăzute la art. 7, începând cu sesiunea de rezidenţiat din data de 8 decembrie 2019, este posibilă numai dacă până la data de 6 ianuarie 2020 solicitanţii depun la Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, documentaţia completă, conform anexei nr. 3.

    ART. 9
    Unităţile sanitare, altele decât cele prevăzute la art. 7, vor putea efectua pregătirea în rezidenţiat începând cu data de 1.02.2020 numai după asumarea îndeplinirii tuturor criteriilor necesare acreditării.

    ART. 10
    Pentru anul 2020, unităţile sanitare private care doresc pregătirea rezidenţilor depun la Ministerul Sănătăţii până la data de 31.12.2019 o declaraţie pe propria răspundere, asumată de reprezentantul legal al unităţii sanitare private, în care declară că întruneşte cumulativ criteriile generale prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 11
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice dispoziţie contrară a prezentului ordin se abrogă, în mod expres.

    ART. 12
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 13
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Victor Sebastian Costache

    Bucureşti, 16 decembrie 2019.
    Nr. 1.879.
    ANEXA 1

    CRITERIILE DE ACREDITARE ŞI REACREDITARE
    a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat
    Criteriile de acreditare şi reacreditare a unităţilor sanitare în care se desfăşoară programele de rezidenţiat sunt:
    A. Criterii generale
    Acreditarea unei unităţi sanitare pentru pregătirea în rezidenţiat se face pe baza următoarelor criterii:
    a) acreditarea de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate a unităţii sanitare;
    b) existenţa secţiilor/compartimentelor clinice care asigură asistenţă medicală pentru unităţile sanitare private;
    c) existenţa responsabililor de formare dintre cei care deţin funcţiile de şef de secţie, şef laborator sau farmacist-şef;
    d) existenţa îndrumătorilor de rezidenţiat, medici primari sau specialişti, cu experienţă de cel puţin 5 ani în domeniul specialităţii respective, care să asigure îndrumarea şi formarea rezidenţilor pe durata modulelor în domeniul respectiv;
    e) dotarea necesară pentru acordarea asistenţei medicale de specialitate pacienţilor, cu patologii diverse, astfel încât să asigure acoperirea baremului de manopere, proceduri, tehnici diagnostice şi terapeutice pentru specialitatea în care se acordă acreditarea pentru pregătirea în rezidenţiat;
    f) dovada încadrării de personal specializat, care să îndeplinească atribuţiile ce revin responsabilului de formare şi îndrumătorului de rezidenţiat pentru a asigura formarea şi îndrumarea rezidenţilor pe durata modulelor în domeniul respectiv;


    B. Criterii specifice
    1. pentru specialitatea medicină de familie
    Unităţile sanitare în care se desfăşoară programe de rezidenţiat în specialitatea medicină de familie sunt:
    a) cabinete medicale individuale de medicină de familie, în care desfăşoară activitate medici primari sau specialişti cu minimum 5 ani vechime în specialitatea medicină de familie aflate într-o relaţie contractuală cu o casă de asigurări de sănătate;
    b) ambulatorii de specialitate, centre de diagnostic şi tratament şi alte structuri medicale încadrate cu medici primari sau specialişti cu minimum 5 ani vechime, confirmaţi în specialităţile corespondente din curriculă.


    2. pentru specialitatea medicină de urgenţă
    a) Unitatea de primire a urgenţelor funcţionează în cadrul unui spital regional sau judeţean.
    b) Numărul minim/an al cazurilor critice şi al cazurilor de urgenţă necritice înregistrate în unitatea primiri urgenţe este de 20.000 de pacienţi.
    ANEXA 2

    CRITERIILE ŞI CONDIŢIILE
    pe care trebuie să le îndeplinească instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate,
    care au în structură programe de studii universitare de licenţă în domeniul medicină, medicină dentară,
    farmacie, în vederea efectuării pregătirii în rezidenţiat
    Criteriile şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate pentru a derula programe în rezidenţiat sunt următoarele:
    a) să facă dovada acreditării de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior;
    b) să aibă un număr de cel puţin 5 coordonatori, care să asigure pregătirea în cel puţin 5 specialităţi prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală;
    c) să aibă Departament de pregătire postuniversitară;
    d) să aibă cel puţin un ciclu de formare universitară cu drept de organizare a examenului de licenţă confirmat.


    ANEXA 3

    PROCEDURILE DE ACREDITARE ŞI REACREDITARE
    a unităţilor sanitare în care se pot derula programe de rezidenţiat
    Procedura de acreditare/reacreditare a unităţilor sanitare interesate să efectueze pregătirea în rezidenţiat este următoarea:
    a) dosarul conţinând documentele necesare acreditării/reacreditării, asumate sub semnătură de către reprezentantul legal, se depune la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, după caz, unde îşi desfăşoară activitatea unitatea sanitară;
    b) direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, după caz, analizează dosarul şi înaintează Ministerului Sănătăţii, în maximum 10 zile lucrătoare de la data depunerii dosarului, propunerea de acreditare/reacreditare în vederea derulării programului de rezidenţiat, cu precizarea specialităţilor pentru care se face acreditarea;
    c) avizul privind acreditarea/reacreditarea se emite de către ministrul sănătăţii în baza unui referat iniţiat de Centrul de resurse umane în sănătate publică.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016