Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.822 din 27 octombrie 2020  pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.822 din 27 octombrie 2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 998 din 28 octombrie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. NT 11.378 din 27.10.2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 4.170 din 26.10.2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    în temeiul prevederilor:
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale;
    – Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:


    ART. 1
    Pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă:
    a) drepturile şi obligaţiile caselor de asigurări de sănătate şi ale furnizorilor de servicii medicale, condiţiile de raportare şi validare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate şi modalitatea de plată a acestora, precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale, prevăzute în anexa nr. 1;
    b) modelul de contract care urmează să fie încheiat între furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară în cadrul cărora îşi desfăşoară activitatea medicii de familie şi casele de asigurări de sănătate, prevăzut în anexa nr. 2;
    c) modelul formularelor de raportare a activităţii, prevăzute în anexa nr. 3.


    ART. 2
    Direcţiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, direcţiile medicale ori structurile similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţea sanitară proprie, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, direcţiile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum şi personalul medical implicat în asigurarea activităţii prevăzute la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 3
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    ANEXA 1

    DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE
    caselor de asigurări de sănătate şi ale furnizorilor de servicii medicale,
    condiţiile de raportare şi validare a serviciilor de monitorizare a
    stării de sănătate şi modalitatea de plată a acestora,
     precum şi controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale
    ART. 1
    (1) Activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de către medicii de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară.
    (2) Se consideră medic nou-venit într-o localitate medicul de familie care solicită pentru prima dată intrarea în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate în localitatea respectivă, inclusiv medicii care şi-au desfăşurat activitatea ca medici angajaţi într-un cabinet medical individual aflat în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate respectivă pentru furnizarea de servicii medicale acordate în asistenţa medicală primară.

    ART. 2
    (1) Serviciile medicale acordate de medicii de familie cuprinse în activitatea de monitorizare a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt furnizate la distanţă; condiţiile şi modalitatea de acordare a acestora sunt cele stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) De serviciile de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază toate persoanele aflate pe teritoriul României care se izolează la domiciliu sau la o locaţie declarată până la confirmarea infecţiei cu o boală infectocontagioasă, care prezintă semne şi simptome sugestive specifice definiţiei de caz, precum şi cele care după confirmarea diagnosticului de boală infectocontagioasă, prin investigaţii paraclinice specifice, conform definiţiei de caz, nu prezintă semne şi simptome sugestive sau prezintă simptome care nu necesită izolarea într-o unitate sanitară sau, după caz, într-o locaţie alternativă ataşată unităţii sanitare.

    ART. 3
    Serviciile prevăzute la art. 2 se acordă în cadrul programului de activitate prevăzut în contractul încheiat de medicii de familie pentru acordarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară, care se prelungeşte în mod corespunzător în funcţie de volumul de activitate pentru monitorizarea stării de sănătate.

    ART. 4
    (1) Activitatea de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor desfăşurată în cabinetele medicilor de familie se finanţează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.11 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“; în anul 2020 Ministerul Sănătăţii asigură fondurile necesare prin virări de credite de angajament, respectiv credite bugetare.
    (2) Sumele alocate potrivit alin. (1) se utilizează pentru plata medicilor de familie cu liste proprii, inclusiv medicii de familie nou-veniţi într-o localitate, aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor.

    ART. 5
    Documentele necesare desfăşurării activităţii de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor sunt următoarele:
    a) registrul de consultaţii al cabinetului medical, în care se vor consemna şi serviciile furnizate la distanţă pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor;
    b) fişa de monitorizare a persoanei izolate, aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii;
    c) prescripţii medicale şi alte documente medicale necesare, după caz;
    d) certificate de concediu medical.


    ART. 6
    (1) Pentru activitatea desfăşurată medicii de familie ţin evidenţe distincte; raportarea activităţii în vederea decontării se face până la termenul prevăzut în contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate, potrivit formularelor prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.
    (2) Validarea serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor se face pentru persoanele înscrise pe listele medicilor de familie, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie la nivelul caselor de asigurări de sănătate.

    ART. 7
    În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor au următoarele drepturi:
    a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de formularele de raportare a activităţii specifice, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate şi raportate;
    b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor, precum şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acestora pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi/sau prin poşta electronică;
    c) să fie îndrumaţi în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale incidente contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.


    ART. 8
    În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor au următoarele obligaţii:
    a) să acorde necondiţionat serviciile medicale la distanţă pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor prevăzuţi la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să completeze documentele medicale şi formularele de raportare a activităţii specifice;
    c) să respecte legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    d) să afişeze la sediul cabinetului numărul de telefon al furnizorului/medicilor de familie disponibil pentru pacienţii pentru care este necesară monitorizarea stării de sănătate potrivit legii;
    e) să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activităţii - factura însoţită de formularele de raportare a activităţii specifice;
    f) să solicite, atunci când starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului de urgenţă 112, trimiterea unei ambulanţe;
    g) să transmită direcţiei de sănătate publică fişele de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate sau comisiilor mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai caselor de asigurări de sănătate, după caz, actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor de monitorizare furnizate conform contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, documentele justificative privind sumele decontate din fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control.


    ART. 9
    În relaţiile contractuale cu furnizorii de servicii pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor, casele de asigurări de sănătate au următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte distincte cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate cu această destinaţie potrivit legii;
    b) să deconteze furnizorilor cu care au încheiate contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor necesare decontării, contravaloarea activităţii desfăşurate de aceştia;
    c) să efectueze controlul activităţii, după caz, împreună cu direcţiile de sănătate publică, în limita competenţelor;
    d) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor de medicină de familie procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;
    e) să posteze pe site-ul propriu numărul de telefon al furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară/medicilor de familie - disponibil pentru pacienţii pentru care este necesară monitorizarea stării de sănătate potrivit legii.


    ART. 10
    Modalitatea de plată a serviciilor medicale acordate de medicii de familie cuprinse în activitatea de monitorizare a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face prin tarif pe caz.


    ANEXA 2

    CONTRACT DE FURNIZARE
    a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor
    prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020 privind
    instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
    publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic
    - model -
    I. Părţile contractante
    Casa de Asigurări de Sănătate ..............................., cu sediul în municipiul/oraşul ................................, str. ..................... nr. ......, judeţul/sectorul ..................., tel./fax ................., adresă de e-mail ............................................., reprezentată prin director general ...................................,
    şi
    Cabinetul medical de asistenţă medicală primară .............................., organizat astfel:
    - cabinet individual ................................................., cu sau fără punct secundar de lucru ......................................, reprezentat prin medicul titular .................................;
    – cabinet asociat sau grupat ......................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................, reprezentat prin medicul delegat .................................;
    – societate civilă medicală ........................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................, reprezentată prin administratorul ...............................;
    – unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ..............................., reprezentată prin ....................................;
    – cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie ......................................., cu sau fără punct secundar de lucru ........................................, reprezentat prin ...............................,

    având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna ......................................, str. ......................... nr. ....., bl. ..., sc. ...., et. ...., ap. ......, judeţul/sectorul ......................., telefon fix/mobil ..........................., adresă e-mail ......................................., şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ............................., str. ........................ nr. ...., telefon fix/mobil .........................., adresă de e-mail .................................

    II. Obiectul contractului
    ART. 1
    Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale acordate de medicii de familie cuprinse în activitatea de monitorizare a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale şi Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.822/1.105/2020 pentru punerea în aplicare a prevederilor art. IV alin. (2) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale.


    III. Serviciile furnizate
    ART. 2
    Furnizarea serviciilor medicale ce fac obiectul prezentului contract se face de către următorii medici de familie:
    a) Medic de familie
    Numele ............................, prenumele ..................................
    Cod numeric personal ...........................................................
    Codul de parafă al medicului .................................................

    b) Medic de familie ................................................................
    Numele ............................, prenumele ..................................
    Cod numeric personal .............................................................
    Codul de parafă al medicului ................................................

    c) ..........................................................................................    IV. Durata contractului
    ART. 3
    Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de ……….


    V. Obligaţiile părţilor
    A. Obligaţiile casei de asigurări de sănătate
    ART. 4
    Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligaţii:
    a) să încheie contracte distincte cu furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate cu această destinaţie potrivit legii;
    b) să deconteze furnizorilor cu care are încheiate contracte, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor necesare decontării, contravaloarea activităţii desfăşurate de aceştia;
    c) să efectueze controlul activităţii, împreună cu direcţiile de sănătate publică, în limita competenţelor;
    d) să înmâneze la momentul efectuării controlului sau, după caz, să comunice medicilor de familie titulari/reprezentanţilor legali ai cabinetelor de medicină de familie procesele-verbale şi/sau notele de constatare ca urmare a efectuării controalelor în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării controlului;
    e) să posteze pe site-ul propriu numărul de telefon al furnizorilor de servicii medicale în asistenţa medicală primară/medicilor de familie - disponibil pentru pacienţii pentru care este necesară monitorizarea stării de sănătate potrivit legii.    B. Obligaţiile şi drepturile furnizorului de servicii medicale
    ART. 5
    (1) Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligaţii:
    a) să acorde necondiţionat serviciile medicale la distanţă pentru monitorizarea stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) să completeze documentele medicale şi formularele de raportare a activităţii specifice;
    c) să respecte legislaţia privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
    d) să afişeze la sediul cabinetului numărul de telefon al furnizorului/medicilor de familie disponibil pentru pacienţii pentru care este necesară monitorizarea stării de sănătate potrivit legii;
    e) să transmită casei de asigurări de sănătate, până la data prevăzută în contract, pentru luna precedentă, documentele necesare decontării activităţii - factura însoţită de formularele de raportare a activităţii specifice;
    f) să solicite, atunci când starea pacientului o impune, prin intermediul dispeceratului de urgenţă 112, trimiterea unei ambulanţe;
    g) să transmită direcţiei de sănătate publică fişele de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.513/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) să pună la dispoziţia organelor de control ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, ale caselor de asigurări de sănătate sau ale direcţiilor de sănătate publică, după caz, actele de evidenţă financiar-contabilă a serviciilor de monitorizare furnizate conform contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate, documentele justificative privind sumele decontate din fond, precum şi documentele medicale şi administrative existente la nivelul entităţii controlate şi necesare actului de control.

    (2) În relaţiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii pentru monitorizarea stării de sănătate a pacienţilor au următoarele drepturi:
    a) să primească la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de formularele de raportare a activităţii specifice, contravaloarea serviciilor medicale contractate, efectuate şi raportate;
    b) să fie informaţi de către casele de asigurări de sănătate cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor, precum şi despre eventualele modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare în termen de maximum 5 zile lucrătoare pe pagina web a caselor de asigurări de sănătate şi/sau prin poşta electronică;
    c) să fie îndrumaţi în vederea aplicării corecte şi unitare a prevederilor legale incidente contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate.
    VI. Modalităţi de plată
    ART. 6
    (1) Modalitatea de plată este tarif pe caz. Tariful pe caz este de 105 lei, în conformitate cu reglementările art. IV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la acordarea concediilor medicale.
    (2) Decontarea activităţii se face lunar în termen de 20 de zile calendaristice de la data primirii documentelor necesare decontării, la data de .............


    VII. Controlul activităţii de monitorizare a stării de sănătate
    ART. 7
    (1) Controlul privind activitatea de monitorizare a stării de sănătate se exercită de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate sau, după caz, de comisii mixte formate din reprezentanţi ai direcţiilor de sănătate publică şi ai CNAS/caselor de asigurări de sănătate, în funcţie de domeniul de competenţă.
    (2) Controlul prevăzut la alin. (1) va urmări, în principal, următoarele:
    a) respectarea obligaţiilor de către furnizorii de servicii medicale ce le revin potrivit prezentului contract;
    b) verificarea concordanţei dintre serviciile medicale contractate, raportate de către furnizor şi decontate şi serviciile consemnate în evidenţele specifice existente la nivelul cabinetului.    VIII. Clauză specială
    ART. 8
    (1) Orice împrejurare independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării contractului şi care împiedică executarea acestuia, este considerată ca forţă majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fiind forţă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
    (2) Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi să prezinte un act confirmativ eliberat de autoritatea competentă din propriul judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, prin care să certifice realitatea şi exactitatea faptelor care au condus la invocarea forţei majore, şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
    (3) Dacă nu procedează la anunţarea, în termenele prevăzute mai sus, a începerii şi încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin neanunţarea în termen.


    IX. Sancţiuni, condiţii de suspendare şi încetare a contractului
    ART. 9
    (1) În cazul în care în derularea contractului se constată nerespectarea oricăreia dintre obligaţiile contractuale, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală diminuează cu 50% venitul cuvenit potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor pentru luna în care se constată aceste situaţii.
    (2) Reţinerea sumei potrivit prevederilor alin. (1) se face din prima plată care urmează a fi efectuată, pentru furnizorii care sunt în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.
    (3) Recuperarea sumei potrivit prevederilor alin. (1) se face prin plată directă sau executare silită pentru furnizorii care nu mai sunt în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.
    (4) Sumele încasate la nivelul caselor de asigurări de sănătate în condiţiile alin. (1) se utilizează conform prevederilor legale în vigoare cu aceeaşi destinaţie.
    (5) Pentru cazurile prevăzute la alin. (1), casele de asigurări de sănătate ţin evidenţa distinct pe fiecare medic de familie.

    ART. 10
    (1) Contractul de furnizare de servicii de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor se suspendă în situaţia în care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară a fost suspendat; suspendarea operează pentru aceeaşi perioadă.
    (2) Contractul de furnizare de servicii de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor încetează începând cu data de la care contractul încheiat cu casa de asigurări de sănătate pentru furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară a încetat sau a fost reziliat, după caz.


    X. Corespondenţa
    ART. 11
    (1) Corespondenţa legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax, prin poşta electronică sau direct la sediul părţilor.
    (2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în situaţia în care intervin modificări ale datelor ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părţi contractante schimbarea survenită cel târziu în ziua în care modificarea produce efecte.


    XI. Modificarea contractului
    ART. 12
    În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod corespunzător.

    ART. 13
    Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului.

    ART. 14
    (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea ori alte pretenţii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluţionare pe cale amiabilă.
    (2) Litigiile nesoluţionate conform alin. (1) sunt deduse instanţelor de judecată.


    XII. Alte clauze*)
    *) În cuprinsul contractelor pot fi prevăzute clauze suplimentare, negociate între părţile contractante, în limita prevederilor legale în vigoare.
    ……………………………………………………………………
    ……………………………………………………………………

    Prezentul contract a fost încheiat astăzi, ............., în două exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.
    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
                       Director general,
    ………………………………............……
    Director executiv al Direcţiei economice,
    ...............................................................
    Director executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
    ...............................................................
                   Vizat
       Juridic, contencios
    ......................................
    FURNIZOR DE SERVICII MEDICALE
                     Reprezentant legal,
    ............................................................

    ANEXA 3

    Modelul formularelor de raportare a activităţii
    1. Centralizatorul lunar al serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    LUNA .................... ANUL ...................
    Casa de asigurări de sănătate
    …………………………....……
    Furnizorul de servicii medicale
    …………………………....…….
    Localitatea .............................
    Judeţul ...................................
    Reprezentantul legal al furnizorului
    ..............................................................................................
    Medic de familie ...................................................................
                                                           (numele şi prenumele)
    CNP medic de familie ........................
    Tabelul 1. Centralizatorul serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

┌────┬─────────────────────┬─────┬─────┐
│ │Numărul de cazuri │ │ │
│ │care au beneficiat de│ │ │
│ │serviciul de │ │ │
│ │monitorizare a stării│ │ │
│ │de sănătate a │Tarif│ │
│Nr. │pacienţilor cu │pe │Sumă │
│crt.│manifestări clinice │caz* │ │
│ │sugestive pentru │ │ │
│ │COVID-19 până la │ │ │
│ │confirmare/ │ │ │
│ │diagnosticaţi cu │ │ │
│ │boala COVID-19 │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────┼─────┤
│c0 │c1 │c2 │c3 = │
│ │ │ │c1xc2│
├────┼─────────────────────┼─────┼─────┤
├────┴─────────────────────┼─────┼─────┤
│TOTAL │X │ │
└──────────────────────────┴─────┴─────┘


    *Tariful se acordă o singură dată/pacient - pentru luna în care a fost încheiată monitorizarea; raportarea în vederea decontării se face în luna următoare încheierii monitorizării.

          Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale,
    ........................................................................................
                                   (numele şi prenumele)

    2. Desfăşurător pe CNP al pacienţilor cărora le-au fost acordate servicii de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
    LUNA ............... ANUL ............
    Casa de asigurări de sănătate
    ……………………………….….
    Furnizorul de servicii medicale
    …………………………………..
    Localitatea ..............................
    Judeţul ...................................
    Reprezentantul legal al furnizorului
    ..................................................................
    Medic de familie ........................................
                                                (numele şi prenumele)
    CNP medic de familie ............................
    Tabelul 2.

┌─────┬───────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┐
│ │ │ │Număr │ │ │
│ │ │ │înregistrare│ │ │
│ │ │ │în │ │ │
│ │ │ │documentele │ │ │
│ │ │ │de evidenţă │ │ │
│ │ │Cod numeric │de la │ │ │
│ │ │personal/ │nivelul │Număr zile │ │
│ │Numele şi │Număr de │cabinetului │de │Data │
│Nr. │prenumele │identificare│medical │monitorizare│confirmării/ │
│crt. │pacientului│personal/Cod│(registrul │pentru │infirmării │
│ │ │unic de │de │fiecare caz │diagnosticului│
│ │ │identificare│consultaţii)│raportat │ │
│ │ │ │- data la │ │ │
│ │ │ │care a fost │ │ │
│ │ │ │luat în │ │ │
│ │ │ │evidenţă │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │monitorizare│ │ │
├─────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│c0 │c1 │c2 │c3 │c4 │c5 │
├─────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│3 │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│… │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┤
│TOTAL│x │x │x │x │x │
└─────┴───────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┘           Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale,
    ........................................................................................
                               (numele şi prenumele)


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016