Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.819 din 31 martie 2020  pentru modificarea şi completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, precum şi pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.819 din 31 martie 2020 pentru modificarea şi completarea art. 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, precum şi pentru completarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 279 din 3 aprilie 2020
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 47 alin. (16), art. 79 alin. (4) şi art. 80 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere avizul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor comunicat prin Adresa nr. SG MCSI 1.939 din 31.03.2020,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Articolul 6^1 din Normele metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a ordinului de plată multiplu electronic (OPME), aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 10 martie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Alineatele (1), (1^2) şi (2) se abrogă.
    2. Alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(1^1) Ordinul de plată multiplu electronic (OPME) poate fi utilizat de către instituţiile publice care sunt înregistrate în Registrul entităţilor publice şi de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice pentru efectuarea de plăţi din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului prin care îşi desfăşoară activitatea proprie."

    3. Alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» poate fi descărcat de pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, Sistemul naţional de raportare Forexebug - Informaţii publice - Formulare sau poate fi pus la dispoziţie de către unităţile teritoriale ale trezoreriei statului. Formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» se completează şi se depune on-line prin Sistemul naţional de raportare Forexebug de către instituţiile publice şi, respectiv, prin intermediul serviciului «Depunere declaraţii» de către operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice.
(4) Instituţiile publice, operatorii economici şi alte entităţi prevăzute la alin. (1^1) pot depune on-line formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» completat, cu respectarea procedurii de funcţionare a Sistemului naţional de raportare Forexebug, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, a Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. După alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Validarea şi procesarea formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» depus on-line de operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice se efectuează cu respectarea prevederilor art. 3 al capitolului II din anexa nr. 9 - Procedură de depunere on-line, validare şi procesare a «Ordinului de plată multiplu electronic (OPME)», aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare, cu deosebirea că recipisele aferente depunerii şi validării/respingerii ordinului de plată multiplu electronic (OPME) se vizualizează prin Spaţiul privat virtual (SPV), secţiunea Mesaje."

    5. La alineatul (5), litera r) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "r) în rubrica «Semnătura 1», după validarea şi generarea fişierului XML fără erori se aplică semnătura electronică calificată a persoanei care, potrivit legislaţiei în vigoare, are competenţa de a efectua plăţi şi este înrolată la funcţionalităţile Sistemului naţional de raportare Forexebug, în cazul instituţiilor publice, sau este înregistrată în Spaţiul privat virtual (SPV), în cazul operatorilor economici şi altor entităţi decât instituţii publice."

    6. După alineatul (5) se introduc zece noi alineate, alineatele (6)- (15), cu următorul cuprins:
    "(6) Persoanele din cadrul instituţiilor publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzute la alin. (5) lit. r) şi s), trebuie să fie înrolate în Sistemul naţional de raportare Forexebug şi să corespundă cu cele aprobate în fişa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care îşi gestionează bugetul propriu. Verificarea corespondenţei dintre semnăturile aplicate pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) cu cele aprobate prin fişa specimenelor de semnături va fi asigurată la nivelul unităţii Trezoreriei Statului la care este depus specimenul de semnături.
(7) Persoanele din cadrul operatorilor economici şi altor entităţi decât instituţii publice care semnează ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzute la alin. (5) lit. r), trebuie să fie înrolate în Spaţiul privat virtual (SPV) ca reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit pentru aceştia şi să corespundă cu cele aprobate în fişa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului prin care aceştia îşi desfăşoară activitatea. Verificarea corespondenţei dintre semnătura electronică aplicată în rubrica «Semnătura 1» pe ordinul de plată multiplu electronic (OPME) şi cea aprobată prin specimenul de semnături depus la unităţile Trezoreriei Statului se realizează automat potrivit instrucţiunilor şi aplicaţiei informatice puse la dispoziţie de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare în funcţie de codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al persoanei respective şi corespondenţa acestuia cu codul de identificare fiscală al plătitorului.
(8) Operatorii economici şi alte entităţi care au aprobate în fişa specimenelor de semnături persoane distincte care semnează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) cu semnătura 1 şi semnătura 2 pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME) numai în cazul în care decid că plăţile pot fi efectuate prin utilizarea unei singure semnături şi depun la unitatea Trezoreriei Statului o nouă fişă a specimenelor de semnături în aceste condiţii.
(9) Operatorii economici şi alte entităţi care decid efectuarea de plăţi din conturile deschise la Trezoreria Statului atât cu semnătura 1, cât şi cu semnătura 2 de către persoanele aprobate în fişa specimenelor de semnături depusă la unitatea Trezoreriei Statului nu pot utiliza ordinul de plată multiplu electronic (OPME), operaţiunile de plăţi urmând a fi efectuate de către aceştia numai pe baza ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).
(10) Răspunderea pentru efectuarea plăţilor pe bază de ordine de plată multiple electronice (OPME) întocmite de către operatorii economici şi alte entităţi prevăzute la alin. (8) revine exclusiv persoanei care a semnat documentele respective.
(11) Eventualele modificări în ceea ce priveşte persoanele aprobate în fişa specimenelor de semnături intră în vigoare în ziua lucrătoare următoare depunerii acesteia la unitatea trezoreriei statului.
(12) În cazul în care prevederile alin. (6) şi (7) nu sunt respectate, ordinul de plată multiplu electronic (OPME) este respins.
(13) Răspunderea privind concordanţa dintre informaţiile afişate în fişierul PDF al ordinului de plată multiplu electronic (OPME) şi cele din fişierul XML ataşat acestuia revine exclusiv instituţiilor publice, operatorilor economici şi altor entităţi care leau întocmit şi depus on-line prin Sistemul naţional de raportare Forexebug sau prin intermediul serviciului «Depunere declaraţii», după caz.
(14) Instituţiile publice, operatorii economici şi alte entităţi pot utiliza în continuare, pentru efectuarea plăţilor din conturi deschise la unităţile Trezoreriei Statului, ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT).
(15) Instituţiile publice, operatorii economici şi alte entităţi prevăzute la alin. (1^1) au obligaţia de a verifica zilnic concordanţa operaţiunilor dispuse prin intermediul formularului «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» cu datele înscrise în extrasul de cont, iar în situaţia în care sunt constatate erori materiale generate de unităţile Trezoreriei Statului, titularii conturilor au obligaţia de a informa de îndată unităţile Trezoreriei Statului în scopul efectuării corecţiilor care se impun."    ART. II
    Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între Ministerul Finanţelor Publice/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 660/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 368 din 17 mai 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 24 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)», document .pdf cu fişier .xml ataşat."

    2. În anexa nr. 2, după punctul 16.2 se introduce un nou punct, punctul 17, cu următorul cuprins:
    "17. formularul «Ordin de plată multiplu electronic (OPME)» 60 de zile"    ART. III
    Ordinul de plată multiplu electronic (OPME), prevăzut de Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, poate fi utilizat de operatorii economici şi alte entităţi decât instituţii publice, începând cu data de 21 aprilie 2020.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 31 martie 2020.
    Nr. 1.819.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016