Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.818 din 2 octombrie 2020  privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare  utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.818 din 2 octombrie 2020 privind aprobarea indicilor de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 962 din 20 octombrie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei evaluare impact şi controlul poluării nr. DEICP/120.232 din 20.07.2020,
    luând în considerare prevederile art. 87 alin. (2) din Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 57 alin. (1), (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă indicii de calitate a aerului, care reprezintă un sistem de codificare utilizat pentru informarea publicului privind calitatea aerului.

    ART. 2
    Datele de calitate a aerului pentru calcularea indicilor sunt furnizate de staţiile automate din cadrul Reţelei naţionale de monitorizare a calităţii aerului, denumită în continuare RNMCA.

    ART. 3
    (1) Indicele de calitate a aerului reprezintă un număr de la 1 (bun) la 6 (extrem de rău), care arată calitatea aerului în aria de reprezentativitate a staţiilor automate din cadrul RNMCA şi poate fi indice specific de calitate a aerului şi indice general de calitate a aerului.
    (2) Indicele specific şi indicele general se actualizează orar.
    (3) Sistemul calificativelor şi codul culorilor asociate celor şase valori ale indicilor generali şi ale indicilor specifici sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 4
    (1) Indicele specific de calitate a aerului, denumit în continuare indice specific, se calculează pe baza datelor brute din RNMCA pentru fiecare dintre următorii poluanţi monitorizaţi:
    a) dioxid de sulf (SO_2) - medii orare;
    b) dioxid de azot (NO_2) - medii orare;
    c) ozon (O_3) - medii orare;
    d) particule în suspensie (fracţiile PM_10 şi PM_2,5) - medie mobilă pe 24 de ore.

    (2) Indicele general de calitate a aerului, denumit în continuare indice general, reprezintă un instrument de comunicare către public, ce permite descrierea periodică sub o formă simplă a informaţiilor privind starea globală a calităţii aerului.

    ART. 5
    (1) Indicele general se stabileşte pentru fiecare dintre staţiile automate din cadrul RNMCA ca fiind cel mai mare dintre indicii specifici corespunzători poluanţilor monitorizaţi.
    (2) Pentru a se putea calcula indicele general trebuie să fie disponibil cel puţin 1 indice specific corespunzător poluanţilor monitorizaţi.

    ART. 6
    Indicii specifici corespunzători următorilor poluanţi sunt stabiliţi după cum urmează:
    a) pentru dioxidul de sulf, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2;
    b) pentru dioxidul de azot, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3;
    c) pentru ozon, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4;
    d) pentru particulele în suspensie (fracţiile PM_10 şi PM_2,5) în conformitate cu prevederile anexei nr. 5.


    ART. 7
    (1) La stabilirea indicelui general în cazul staţiilor de tip trafic se utilizează indicii specifici pentru indicatorii PM_10 şi NO_2.
    (2) La stabilirea indicelui general în cazul staţiilor de tip industrial amplasate în arii urbane se utilizează indicii specifici pentru indicatorii PM_10, PM_2,5, NO_2 şi SO_2.
    (3) La stabilirea indicelui general în cazul staţiilor de fond şi de tip industrial, altele decât cele de la alin. (2), se utilizează indicii specifici pentru indicatorii PM_10, PM_2,5, NO_2, SO_2 şi O_3.

    ART. 8
    Informările zilnice/lunare postate pe pagina de internet a agenţiilor judeţene pentru protecţia mediului se elaborează de către acestea pe baza datelor validate de calitatea aerului provenite de la staţiile automate din cadrul RNMCA.

    ART. 9
    Monitorizarea poluanţilor luaţi în calcul pentru stabilirea indicilor specifici este efectuată conform prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările ulterioare.

    ART. 10
    (1) Informaţiile privind indicii specifici, stabiliţi pentru aria de reprezentativitate a staţiei automate de monitorizare a calităţii aerului, sunt prezentate publicului prin afişarea orară pe pagina de internet www.calitateaer.ro
    (2) Informaţiile privind indicele general, stabilit pentru aria de reprezentativitate a staţiei automate de monitorizare a calităţii aerului, sunt prezentate publicului prin afişarea orară pe panourile exterioare de informare a publicului cu date privind calitatea aerului, precum şi pe pagina de internet www.calitateaer.ro

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, prevederile Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.095/2007 pentru aprobarea Normativului privind stabilirea indicilor de calitate a aerului în vederea facilitării informării publicului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, se abrogă.

    ART. 12
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 13
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 2 octombrie 2020.
    Nr. 1.818.
    ANEXA 1

    Sistemul calificativelor şi codul culorilor asociate celor şase valori ale indicilor generali şi ale indicilor specifici

┌─────────────────┬───────────┬────────┐
│Indice general/ │Calificativ│Culoare │
│Indice specific │ │ │
├─────────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │roşu - │
│ │ │80% │
│1 │Bun │verde - │
│ │ │240% │
│ │ │albastru│
│ │ │- 230% │
├─────────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │roşu - │
│ │ │80% │
│2 │Acceptabil │verde - │
│ │ │204% │
│ │ │albastru│
│ │ │- 170% │
├─────────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │roşu - │
│ │ │240% │
│3 │Moderat │verde - │
│ │ │230% │
│ │ │albastru│
│ │ │- 65% │
├─────────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │roşu - │
│ │ │255% │
│4 │Rău │verde - │
│ │ │80% │
│ │ │albastru│
│ │ │- 80% │
├─────────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │roşu - │
│ │ │150% │
│5 │Foarte rău │verde - │
│ │ │0% │
│ │ │albastru│
│ │ │- 50% │
├─────────────────┼───────────┼────────┤
│ │ │roşu - │
│ │ │125% │
│6 │Extrem de │verde - │
│ │rău │33% │
│ │ │albastru│
│ │ │- 129% │
└─────────────────┴───────────┴────────┘    ANEXA 2

    Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător dioxidului de sulf
    A. Pentru fiecare staţie de monitorizare a calităţii aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentraţiilor de dioxid de sulf înregistrate în ora respectivă.
    B. Indicele specific corespunzător dioxidului de sulf se stabileşte prin încadrarea acestei valori medii orare a concentraţiilor în unul dintre domeniile de concentraţii înscrise în tabelul de mai jos:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Domeniu de concentraţii │Indice │
│pentru dioxid de sulf (µg/mc)│specific│
├─────────────────────────────┼────────┤
│0-100 │1 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│100-200 │2 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│200-350 │3 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│350-500 │4 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│500-750 │5 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│750-1.250 │6 │
└─────────────────────────────┴────────┘
    ANEXA 3

    Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător dioxidului de azot
    A. Pentru fiecare staţie de monitorizare a calităţii aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentraţiilor de dioxid de azot înregistrate în ora respectivă.
    B. Indicele specific corespunzător dioxidului de azot se stabileşte prin încadrarea acestei valori medii orare a concentraţiilor în unul dintre domeniile de concentraţii înscrise în tabelul de mai jos:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│Domeniu de concentraţii │Indice │
│pentru dioxid de azot (µg/mc)│specific│
├─────────────────────────────┼────────┤
│0-40 │1 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│40-90 │2 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│90-120 │3 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│120-230 │4 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│230-340 │5 │
├─────────────────────────────┼────────┤
│340-1.000 │6 │
└─────────────────────────────┴────────┘
    ANEXA 4

    Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător ozonului
    A. Pentru fiecare staţie de monitorizare a calităţii aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a concentraţiilor de ozon înregistrate în ora respectivă.
    B. Indicele specific corespunzător ozonului se stabileşte prin încadrarea acestei valori medii orare a concentraţiilor în unul dintre domeniile de concentraţii înscrise în tabelul de mai jos:

┌───────────────────────────┬──────────┐
│Domeniu de concentraţii │Indice │
│pentru ozon (µg/mc) │specific │
├───────────────────────────┼──────────┤
│0-50 │1 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│50-100 │2 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│100-130 │3 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│130-240 │4 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│240-380 │5 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│380-800 │6 │
└───────────────────────────┴──────────┘
    ANEXA 5

    Modul de stabilire a indicelui specific corespunzător particulelor în suspensie (fracţiile PM_10 şi PM_2,5)
    A. Pentru fiecare staţie de monitorizare a calităţii aerului, la fiecare interval de o oră, se determină media aritmetică a valorilor orare, înregistrate în ultimele 24 de ore, pentru particulele în suspensie.
    B. Indicele specific corespunzător particulelor în suspensie se stabileşte prin încadrarea acestei medii aritmetice în unul dintre domeniile de concentraţii înscrise în tabelul de mai jos:

┌──────────────┬──────────────┬────────┐
│Domeniu de │Domeniu de │ │
│concentraţii │concentraţii │Indice │
│pentru PM_10 │pentru PM_2,5 │specific│
│(µg/mc) │(µg/mc) │ │
├──────────────┼──────────────┼────────┤
│0-20 │0-10 │1 │
├──────────────┼──────────────┼────────┤
│20-40 │10-20 │2 │
├──────────────┼──────────────┼────────┤
│40-50 │20-25 │3 │
├──────────────┼──────────────┼────────┤
│50-100 │25-50 │4 │
├──────────────┼──────────────┼────────┤
│100-150 │50-75 │5 │
├──────────────┼──────────────┼────────┤
│150-1.200 │75-800 │6 │
└──────────────┴──────────────┴────────┘    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016