Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.801 din 25 martie 2020  pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.801 din 25 martie 2020 pentru aprobarea componenţei, a modelelor şi a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 280 din 3 aprilie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 4 alin. (1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 5 şi art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 25/2014, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe trimestriale şi anuale generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug, prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă componenţa rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi a celorlalte rapoarte/anexe generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug, astfel:
    a) „Bilanţ“;
    b) „Contul de rezultat patrimonial“;
    c) „Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit“;
    d) „Situaţia modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii“;
    e) „Contul de execuţie venituri“;
    f) „Contul de execuţie cheltuieli“;
    g) Note la situaţiile financiare:
    1. Nota 36 „Provizioane“;
    2. Nota 38 „Creanţe“;
    3. Nota 39 „Datorii“;
    4. Nota 33a „Venituri din impozite, taxe şi contribuţii“;
    5. Nota 33b „Venituri din vânzare de bunuri şi servicii“;
    6. Nota 33c „Cheltuieli cu transferuri“;
    7. Nota 31 „Acţiuni şi alte participaţii, deţinute de entităţile publice, în numele statului român, la societăţi, societăţi/companii naţionale, precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine“;
    8. Nota 31B „Acţiuni/alte participaţii deţinute direct/indirect de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici“;
    9. Nota 35a „Active fixe corporale“;
    10. Nota 35c „Active fixe necorporale“;
    11. Nota 37 „Situaţia stocurilor“;

    h) alte rapoarte/anexe:
    1. anexa 4 „Cont de execuţie non-trezor“;
    2. anexa 30 „Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi“;
    3. anexa 32 „Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat“;
    4. anexa 19 „Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare“;
    5. anexa 27 „Situaţia plăţilor efectuate din fonduri externe nerambursabile postaderare (titlul 56 şi titlul 58)“;
    6. anexa 28 „Situaţia plăţilor efectuate la titlul 65 «Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabil㻓;
    7. anexa 40 „Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice“.    ART. 3
    Modelele rapoartelor generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug, menţionate la art. 2, sunt prevăzute în anexele nr. 2-25*).
    *) Anexele nr. 2-25 sunt reproduse în facsimil.


    ART. 4
    Instrucţiunile de elaborare a rapoartelor privind situaţiile financiare, a rapoartelor privind notele la situaţiile financiare şi alte rapoarte/anexe generate din sistemul naţional de raportare - Forexebug prevăzute de prezentul ordin sunt aplicabile şi formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare, prevăzute la art. 1 alin. (2) din anexa nr. 5 „Procedură privind modulul «Completarea şi depunerea formularelor din sfera raportării situaţiilor financiare ale instituţiilor publice»“ la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare - Forexebug, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 25 martie 2020.
    Nr. 1.801.
    ANEXA 1

    NORME METODOLOGICE

    ANEXA 2

    Bilanţ
    la luna ..............
    Denumire instituţie publică ................
    Cod de identificare fiscală ................
    Sector bugetar: ................
    Sursa de finanţare: ................

┌────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬────────────────────┬───────────┬──────────┤
│Cod │ │Sold la │Sold la │
│rând│Denumire indicatori │începutul │sfârşitul │
│ │ │anului │perioadei │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│1 │ACTIVE │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│2 │Active necurente │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│3 │Active fixe │ │ │
│ │necorporale │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│4 │Active fixe │ │ │
│ │corporale │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│5 │Active financiare │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│6 │Creanţe necurente │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Total active │ │ │
│7 │necurente (rd.3 + │ │ │
│ │rd.4 + rd.5 + rd.6) │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│8 │Active curente │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│9 │Stocuri │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│10 │Creanţe │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│11 │Active financiare │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│12 │Disponibilităţi │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Alte valori şi │ │ │
│13 │avansuri de │ │ │
│ │trezorerie │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│14 │Cheltuieli în avans │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Total active curente│ │ │
│15 │(rd.9 + rd.10 + │ │ │
│ │rd.11 + rd.12 + │ │ │
│ │rd.13 + rd.14) │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│16 │Total active (rd.7 +│ │ │
│ │rd.15) │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│17 │DATORII │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│18 │Datorii necurente## │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│19 │Datorii comerciale │ │ │
│ │şi alte datorii │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│20 │Împrumuturi pe │ │ │
│ │termen lung │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│21 │Provizioane │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Total datorii │ │ │
│22 │necurente (rd.19 + │ │ │
│ │rd.20 + rd.21) │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│23 │Datorii curente │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│24 │Datorii comerciale │ │ │
│ │şi alte datorii │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│25 │Împrumuturi pe │ │ │
│ │termen scurt │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Salariile, │ │ │
│26 │contribuţii şi alte │ │ │
│ │drepturi sociale │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│27 │Venituri în avans │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│28 │Provizioane │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Total datorii │ │ │
│29 │curente (rd.24 + │ │ │
│ │rd.25 + rd.26 + │ │ │
│ │rd.27 + rd.28) │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│30 │Total datorii (rd.22│ │ │
│ │+ rd.29) │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Active nete (total │ │ │
│ │active minus total │ │ │
│31 │datorii) │ │ │
│ │(rd.16-rd.30)= │ │ │
│ │(rd.36) │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│32 │CAPITALURI PROPRII │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│33 │Rezerve, fonduri │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│34 │Rezultatul reportat │ │ │
│ │(excedent/deficit) │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │Rezultatul │ │ │
│35 │patrimonial al │ │ │
│ │exerciţiului │ │ │
│ │(excedent/deficit) │ │ │
├────┼────────────────────┼───────────┼──────────┤
│ │TOTAL CAPITALURI │ │ │
│36 │PROPRII (rd.33 + / │ │ │
│ │-rd.34 + /-rd.35) │ │ │
├────┴────────┬───────────┴───────┬───┴──────────┤
│ │ │ │
├─────────────┼───────────────────┼──────────────┤
│ │Conducătorul │ │
│Conducătorul │compartimentului │ │
│instituţiei │financiar - │ │
│ │contabil │ │
└─────────────┴───────────────────┴──────────────┘


    ANEXA 3

    Contul de rezultat patrimonial
    la luna ................
    Denumire instituţie publică ................
    Cod de identificare fiscală ................
    Sector bugetar ................
    Sursa de finanţare ................

┌──────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────────────┬────────────────┬─────────┬──────┤
│Cod rând │DENUMIRE │An │An │
│ │INDICATORI │precedent│curent│
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│1 │VENITURI │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │
│2 │impozite, taxe │ │ │
│ │şi contribuţii │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Venituri din │ │ │
│3 │vânzare de │ │ │
│ │bunuri şi │ │ │
│ │servicii │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│4 │Finanţări │ │ │
│ │nerambursabile │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│5 │Subvenţii │ │ │
│ │primite │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│6 │Transferuri │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│7 │Dobânzi │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│8 │Dividende │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│9 │Diferenţe de │ │ │
│ │curs valutar │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│10 │Alte venituri │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Total venituri │ │ │
│ │(rd.11=rd.2 + │ │ │
│11 │rd.3 + rd.4 + │ │ │
│ │rd.5 + rd.6 + │ │ │
│ │rd.7 + rd.8 + │ │ │
│ │rd.9 + rd.10) │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│12 │CHELTUIELI │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Salariile, │ │ │
│13 │contribuţii şi │ │ │
│ │alte drepturi │ │ │
│ │salariale │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│14 │Bunuri şi │ │ │
│ │servicii │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│15 │Subvenţii │ │ │
│ │acordate │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│16 │Transferuri │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│17 │Asistenţa │ │ │
│ │socială │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│18 │Cheltuieli de │ │ │
│ │capital │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Cheltuieli cu │ │ │
│19 │amortizarea şi │ │ │
│ │deprecierea │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│20 │Cheltuieli cu │ │ │
│ │provizioanele │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│21 │Diferenţe de │ │ │
│ │curs valutar │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│22 │Dobânzi │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│23 │Alte cheltuieli │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Total cheltuieli│ │ │
│ │(rd.24= rd.13 + │ │ │
│ │rd.14 + rd.15 + │ │ │
│24 │rd.16 + rd.17 + │ │ │
│ │rd.18 + rd.19 + │ │ │
│ │rd.20 + rd.21 + │ │ │
│ │rd.22 + rd.23) │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Rezultattul │ │ │
│ │patrimonial al │ │ │
│25 │exerciţiului │ │ │
│ │(excedent/ │ │ │
│ │deficit) (rd.11-│ │ │
│ │rd.24) │ │ │
├────────────┼────────────────┼─────────┴──────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Conducătorul │ │
│Conducătorul│compartimentului│ │
│instituţiei │financiar - │ │
│ │contabil │ │
└────────────┴────────────────┴────────────────┘


    ANEXA 4

    Situaţia fluxurilor de numerar la trezorerie şi instituţii de credit
    la luna ..............
    Denumire instituţie publică: ..............
    Cod de identificare fiscală: ..............
    Sector bugetar: ..............
    Sursa de finanţare: ..............

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬──────────────┬───────┬────────┬───────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │ │ │ │Sector │
│ │ │ │Casa │TOTAL ├─────────────┬─────────────┬─────────────┬───────────────┤
│Cod │Denumire │Total │(ct. │ │Sursa ... │Sursa ... │Sursa ... │Disponibilităţi│
│rând│indicator │general│5310101/├────────┬──────────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬──────┼──────┬────────┤
│ │ │ │5310402)│Trezor │Non-trezor│Trezor│Non- │Trezor│Non- │Trezor│Non- │Trezor│Non- │
│ │ │ │ │ │ │ │trezor│ │trezor│ │trezor│ │trezor │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │ │ │ │3=5 + 7 │4=6 + 8 + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │+ 9 + 11│10 + 12 + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │+ 13 + │14 + 16 + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│A │B │1=2 + 3│2 │15 + 17 │18 + 20 + │5 │6 │. . . │. . . │27 │28 │29 │30 │
│ │ │+ 4 │ │+ 19 + │22 + 24 + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │21 + 23 │26 + 28 + │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │+ 25 + │30 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │27 + 29 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │I. NUMERAR DIN│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ACTIVITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │OPERAŢIONALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│2 │Încasări (rd.3│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la rd.11) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Taxe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │impozite, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contributii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Vânzări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│5 │Finanţări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│6 │Subvenţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│7 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│8 │Dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│9 │Dividende │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│10 │Alte încasări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│11 │Sume încasate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │în contul unic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│12 │Plăţi (rd.13 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la rd.20 ) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│13 │Subvenţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│14 │Transferuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│15 │Asistenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │socială │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│16 │Salarii şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contribuţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│17 │Bunuri şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │servicii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│18 │Dobânzi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│19 │Alte plăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Plăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precedenţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │recuperate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anul curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │85.01.01 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │85.01.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Numerar net │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │operaţională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd. 2- rd.12)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │II. NUMERAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA DE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │INVESTIŢII │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│23 │Încasări (rd. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │24 la rd.26) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Venituri din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │valorificarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │unor bunuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(active fixe, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stocuri,etc) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Vânzări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│26 │Alte încasări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│27 │Plăţi (rd. 28 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la rd.30) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│28 │Achiziţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │active fixe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Achiziţii de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │active │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Plăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precedenţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │recuperate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anul curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │85.01.02 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │85.01.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Numerar net │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│31 │activitatea de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.23-rd.27) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │III. NUMERAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ACTIVITATEA DE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FINANŢARE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Încasări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│33 │(rd.34 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.35) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Emisiuni de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │stat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(obligaţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi certificate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │de trezorerie)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Încasări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│36 │Plăţi (rd.37 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │la rd.39) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│37 │Plăţi aferente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Plăţi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │titluri de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stat şi de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │trezorerie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39 │programelor cu│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rambursabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul 65) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Numerar net │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│40 │activitatea de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.33-rd.36) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │IV. NUMERAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DIN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │ACTIVITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FONDURI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │EXTERNE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NERAMBURSABILE│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│42 │Încasări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.43) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Încasări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│44 │Plăţi (rd.45 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.46) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Plăţi aferente│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│45 │activităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Plăţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │efectuate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│46 │precedenţi şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anul curent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(titlul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │85.01.05) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Numerar net │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47 │activitatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │FEN │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.42-rd.44) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │V. CREŞTEREA /│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DESCREŞTEREA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NETĂ DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │NUMERAR ŞI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ECHIVALENT DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │NUMERAR (rd.21│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd.31 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.40 + rd.47)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │VI. NUMERAR ŞI│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ECHIVALENT DE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49 │NUMERAR LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ÎNCEPUTUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ANULUI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │recuperate/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│50 │primite în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │excedentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precedent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Sume utilizate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/transferate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│51 │din excedentul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │anului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precedent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │Sume │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │transferate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│52 │disponibilul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │neutilizat la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finele anului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precedent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼───────┼────────┼────────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────┤
│ │VII. NUMERAR │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ŞI ECHIVALENT │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │DE NUMERAR LA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│53 │SFÂRŞITUL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │PERIOADEI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.48 + rd.49│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd.50- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.51-rd.52) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴┬──────┴────────┴────────┴──────────┴──────┴──────┴──────┼──────┴──────┴──────┴──────┴────────┤
│ │ │ │
├────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Conducătorul │Conducătorul compartimentului financiar - contabil │ │
│instituţiei publice │ │ │
└────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┘


    ANEXA 5

    Situaţia modificărilor în structura activelor nete sau capitalurilor proprii
    la luna .............
    Denumire instituţie publică: .............
    Cod de identificare fiscală: .............
    Sector bugetar: .............
    Sursa de finanţare: .............

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬────────────┬──────────┤
│ │ │ │Fonduri şi │ │ │ │
│ │ │ │alte │ │ │ │
│ │ │ │rezerve │ │ │ │
│ │ │ │(ct.1000000│ │ │ │
│ │ │Rezerve din│+ 1010000 +│ │ │ │
│ │ │reevaluare │1020101 + │Excedent/ │Excedent/ │Total │
│Cod │ │(ct.1050100│1020102 + │Deficit │Deficit an │active │
│rând│Active nete│+ 1050200 +│1020103 + │cumulat │curent │nete/ │
│ │ │1050300 + │1030000 + │(ct.1170000│(ct.1210000)│capitaluri│
│ │ │1050400 + │1040101 + │ │ │proprii │
│ │ │1050500) │1040102 + │ │ │ │
│ │ │ │1040103 + /│ │ │ │
│ │ │ │- 106000 + │ │ │ │
│ │ │ │1320000 + │ │ │ │
│ │ │ │1330000) │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │5=1 + 2 + │
│ │ │ │ │ │ │3 + 4 │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│1 │Active nete│ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │Modificări │ │ │ │ │ │
│2 │ale │ │ │ │ │ │
│ │politicii │ │ │ │ │ │
│ │contabile │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│3 │Soldul │ │ │ │ │ │
│ │retratat │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │Sold la 1 │ │ │ │ │ │
│4 │ianuarie │ │ │ │ │ │
│ │20xx │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │Câştigul/ │ │ │ │ │ │
│ │pierderea │ │ │ │ │ │
│5 │din │ │ │ │ │ │
│ │reevaluarea│ │ │ │ │ │
│ │mijloacelor│ │ │ │ │ │
│ │fixe │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │Fonduri şi │ │ │ │ │ │
│6 │alte │ │ │ │ │ │
│ │rezerve │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │Corecţii, │ │ │ │ │ │
│7 │alte │ │ │ │ │ │
│ │operaţiuni │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │Rezultatul │ │ │ │ │ │
│8 │perioadei │ │ │ │ │ │
│ │(excedent/ │ │ │ │ │ │
│ │deficit) │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ │Sold la 31 │ │ │ │ │ │
│ │decembrie │ │ │ │ │ │
│ │20xx (rd.9=│ │ │ │ │ │
│9 │rd.4 + rd.5│ │ │ │ │ │
│ │+ rd.6 + │ │ │ │ │ │
│ │rd.7 + │ │ │ │ │ │
│ │rd.8) │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┼───────────┴───────────┴───────────┼────────────┴──────────┤
│ │ │ │
├────────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────────────┤
│Conducătorul │Conducătorul compartimentului │ │
│instituţiei │financiar - contabil │ │
└────────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 6

    Contul de execuţie venituri
    la luna .............
    Denumire instituţie publică: .............
    Cod de identificare fiscală .............
    Sector bugetar: .............
    Sursa de finanţare: .............

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬───────────────────────┬─────────┬────────┬──────────┤
│ │ │Prevederi│ │ │ │Stingeri│ │
│ │ │bugetare │Prevederi │ │ │drepturi│Drepturi │
│ │ │iniţiale │bugetare │Drepturi constatate │Încasări │pe alte │constatate│
│ │ │/ anuale │definitive /│ │realizate│căi │de încasat│
│Cod │Denumirea │aprobate │trimestriale│ │ │decât │ │
│indicator│indicatorilor│la finele│cumulate la │ │ │încasări│ │
│ │ │perioadei│finele ├──────┬─────────┬──────┼─────────┼────────┼──────────┤
│ │ │de │perioadei de│TOTAL,│Din anii │În │ │ │ │
│ │ │raportare│raportare │din │anteriori│anul │ │ │ │
│ │ │ │ │care: │ │curent│ │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┤
│A │B │1 │2 │3=4 + │4 │5 │6 │7 │8=3-6-7 │
│ │ │ │ │5 │ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼─────────┼──────┼─────────┼────────┼──────────┤
└─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴──────┴─────────┴──────┴─────────┴────────┴──────────┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│Conducătorul │Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│publice │financiar - contabil │
└──────────────┴───────────────────────┘


    ANEXA 7

    Contul de execuţie cheltuieli
    la luna ...............
    Denumire instituţie publică: ...............
    Cod de identificare fiscal: ...............
    Sector bugetar: ...............
    Sursa de finanţare: ...............

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────────┬─────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬───────────┬───────────┬─────────┬───────────┤
│ │ │Credite de angajament │Credite bugetare │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┬────────────┼─────────┬────────────┤ │ │ │ │
│ │ │Iniţiale │Definitive /│Iniţiale │Definitive /│ │ │ │ │
│Cod │Denumirea │/ anuale │trimestriale│/ anuale │trimestriale│Angajamente│Angajamente│Plăţi │Angajamente│
│indicator│indicatorilor│aprobate │cumulate la │aprobate │cumulate la │bugetare │legale │efectuate│legale de │
│ │ │la finele│finele │la finele│finele │ │ │ │plătit │
│ │ │perioadei│perioadei de│perioadei│perioadei de│ │ │ │ │
│ │ │de │raportare │de │raportare │ │ │ │ │
│ │ │raportare│ │raportare│ │ │ │ │ │
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8=6-7 │
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
├─────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┼───────────┤
└─────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────────┴───────────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 8

    Nota 36 Provizioane
    la luna ......................
    Denumire instituţie publică: .......................
    Cod de identificare fiscală: .......................
    Sector bugetar: .......................
    Sursa de finanţare: .......................

┌────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬──────────────┬─────────┬────────┬───────────┬─────────┤
│Cod │Denumire │Sold la │ │ │Sold la │
│rând│indicatori │începutul│Creşteri│Descreşteri│sfârşitul│
│ │ │anului │ │ │perioadei│
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│A │B │1 │2 │3 │4=1 + 2-3│
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │PROVIZIOANE PE│ │ │ │ │
│ │TERMEN LUNG - │ │ │ │ │
│ │sume ce │ │ │ │ │
│1 │urmează a fi │ │ │ │ │
│ │plătite după o│ │ │ │ │
│ │perioadă mai │ │ │ │ │
│ │mare de un an │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │- litigii, │ │ │ │ │
│ │amenzi, │ │ │ │ │
│ │penalităţi, │ │ │ │ │
│2 │despăgubiri, │ │ │ │ │
│ │daune şi alte │ │ │ │ │
│ │datorii │ │ │ │ │
│ │incerte │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │- service în │ │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │ │
│ │garanţie şi │ │ │ │ │
│ │alte │ │ │ │ │
│3 │cheltuieli │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │
│ │garanţia │ │ │ │ │
│ │acordată │ │ │ │ │
│ │clienţilor │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │-drepturi │ │ │ │ │
│4 │salariale │ │ │ │ │
│ │câştigate în │ │ │ │ │
│ │instanţă │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │- garanţii ce │ │ │ │ │
│ │vor fi │ │ │ │ │
│5 │executate, │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor│ │ │ │ │
│ │garantate │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│6 │- alte │ │ │ │ │
│ │provizioane │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │Total (rd. 2 +│ │ │ │ │
│7 │rd.3 + rd.4 + │ │ │ │ │
│ │rd.5 + rd.6) │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │PROVIZIOANE PE│ │ │ │ │
│ │TERMEN SCURT -│ │ │ │ │
│ │sume ce │ │ │ │ │
│8 │urmează a fi │ │ │ │ │
│ │plătite într-o│ │ │ │ │
│ │perioadă de │ │ │ │ │
│ │până la un an │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │- litigii, │ │ │ │ │
│ │amenzi, │ │ │ │ │
│ │penalităţi, │ │ │ │ │
│9 │despăgubiri, │ │ │ │ │
│ │daune şi alte │ │ │ │ │
│ │datorii │ │ │ │ │
│ │incerte │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │-service în │ │ │ │ │
│ │perioada de │ │ │ │ │
│ │garanţie şi │ │ │ │ │
│ │alte │ │ │ │ │
│10 │cheltuieli │ │ │ │ │
│ │privind │ │ │ │ │
│ │garanţia │ │ │ │ │
│ │acordată │ │ │ │ │
│ │clienţilor │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │- drepturi │ │ │ │ │
│11 │salariale │ │ │ │ │
│ │câştigate în │ │ │ │ │
│ │instanţă │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │- garanţii ce │ │ │ │ │
│ │vor fi │ │ │ │ │
│12 │executate, │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │
│ │împrumuturilor│ │ │ │ │
│ │garantate │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│13 │- alte │ │ │ │ │
│ │provizioane │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼────────┼───────────┼─────────┤
│ │Total (rd.9 + │ │ │ │ │
│14 │rd.10 + rd.11 │ │ │ │ │
│ │+ rd.12 + │ │ │ │ │
│ │rd.13) │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴────────┴───────────┴─────────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 9

    Nota 38 Creanţe
    la luna ....................
    Denumire instituţie publică: ........................
    Cod de identificare fiscală: ........................
    Sector bugetar: ........................
    Sursa de finanţare: ........................

┌───────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬──────────────┬─────────┬─────────┤
│Cod │Denumire │Sold la │Sold la │
│rând│indicatori │începutul│sfârşitul│
│ │ │anului │perioadei│
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│A │B │1 │2 │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Creanţe │ │ │
│ │necurente - │ │ │
│ │sume ce │ │ │
│1 │urmează a fi │ │ │
│ │încasate după │ │ │
│ │o perioadă mai│ │ │
│ │mare de un an │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│2 │Creanţe │ │ │
│ │comerciale │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│3 │Alte creanţe │ │ │
│ │necurente │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│4 │Subtotal (rd.2│ │ │
│ │+ rd.3) │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Ajustări │ │ │
│5 │pentru │ │ │
│ │deprecierea │ │ │
│ │creanţelor │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│6 │Total │ │ │
│ │(rd.4-rd.5) │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Creanţe │ │ │
│ │curente - sume│ │ │
│ │ce urmează a │ │ │
│7 │fi încasate │ │ │
│ │într-o │ │ │
│ │perioadă mai │ │ │
│ │mică de un an │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│8 │Creanţe │ │ │
│ │comerciale │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Creanţele │ │ │
│9 │bugetului │ │ │
│ │general │ │ │
│ │consolidat │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Creanţe din │ │ │
│ │operaţiuni cu │ │ │
│10 │fonduri │ │ │
│ │externe │ │ │
│ │nerambursabile│ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│11 │Alte creanţe │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Subtotal (rd.8│ │ │
│12 │+ rd.9 + rd.10│ │ │
│ │+ rd.11) │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Ajustări │ │ │
│13 │pentru │ │ │
│ │deprecierea │ │ │
│ │creanţelor │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────────┤
│14 │Total (rd.12- │ │ │
│ │rd.13) │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┴─────────┤
│ │Ajustări │ │
│15 │pentru │X │
│ │deprecierea │ │
│ │creanţelor │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Sold la │ │
│16 │începutul │ │
│ │anului (rd.5 +│ │
│ │rd.13) col.1 │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│17 │Creşteri │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Descreşteri │ │
│18 │(anulare/ │ │
│ │diminuare) │ │
├────┼──────────────┼───────────────────┤
│ │Sold la finele│ │
│ │perioadei │ │
│19 │(rd.19 = rd.16│ │
│ │+ rd.17-rd.18)│ │
│ │/ (rd.19=rd.5 │ │
│ │+ rd.13) col.2│ │
└────┴──────────────┴───────────────────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 10

    Nota 39 Datorii
    la luna ..................
    Denumire instituţie publică: .......................
    Cod de identificare fiscală: .......................
    Sector bugetar: .......................
    Sursa de finanţare: .......................

┌─────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬────────────────┬─────────┬─────────┤
│Cod │Denumire │Sold la │Sold la │
│rând│indicatori │începutul│sfârşitul│
│ │ │anului │perioadei│
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│A │B │1 │2 │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Datorii │ │ │
│ │necurente - sume│ │ │
│1 │ce urmează a fi │ │ │
│ │plătite după o │ │ │
│ │perioadă mai │ │ │
│ │mare de un an │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│2 │Datorii │ │ │
│ │comerciale │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│3 │Alte datorii │ │ │
│ │necurente │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│4 │Total (rd.2 + │ │ │
│ │rd.3) │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Datorii curente │ │ │
│ │- sume ce │ │ │
│5 │urmează a fi │ │ │
│ │plătite într-o │ │ │
│ │perioadă mai │ │ │
│ │mică de un an │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│6 │Datorii │ │ │
│ │comerciale │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│7 │Datorii către │ │ │
│ │bugete │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Datorii din │ │ │
│8 │operaţiuni cu │ │ │
│ │fonduri externe │ │ │
│ │nerambursabile │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│9 │Alte datorii │ │ │
│ │curente │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Sume de │ │ │
│10 │restituit │ │ │
│ │contribuabililor│ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Salariile, │ │ │
│11 │contribuţii şi │ │ │
│ │alte drepturi │ │ │
│ │sociale │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│ │Total (rd.6 + │ │ │
│12 │rd.7 + rd.8 + │ │ │
│ │rd.9 + rd.10 + │ │ │
│ │rd.11) │ │ │
└────┴────────────────┴─────────┴─────────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 11

    Venituri din impozite, taxe şi contribuţii
    Nota 33a
    la luna .........................
    Denumire instituţie publică: .....................
    Cod de identificare fiscală: .....................
    Sector bugetar: .....................
    Sursa de finanţare: .....................

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬────────────────┬─────────┬──────┤
│Cod │Explicaţii │An │An │
│rând│ │precedent│curent│
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│1 │Impozite şi taxe│x │x │
│ │directe │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│2 │Impozit pe │ │ │
│ │profit │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│3 │Impozit pe venit│ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Alte impozite pe│ │ │
│4 │câştiguri din │ │ │
│ │capital │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Total impozite │ │ │
│5 │şi taxe directe │ │ │
│ │(rd.2 + rd.3 + │ │ │
│ │rd.4) │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│6 │Impozite şi taxe│x │x │
│ │indirecte │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│7 │Taxa pe valoare │ │ │
│ │adăugată │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│8 │Accize │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│9 │Taxe vamale │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│10 │Contribuţiile de│ │ │
│ │mediu │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│11 │Alte impozite şi│ │ │
│ │taxe indirecte │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Total impozite │ │ │
│ │şi taxe │ │ │
│12 │indirecte (rd.7 │ │ │
│ │+ rd.8 + rd.9 + │ │ │
│ │rd.10 + rd.11) │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│13 │Impozite şi taxe│ │ │
│ │locale │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│14 │Contribuţii │ │ │
│ │sociale │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Total general │ │ │
│15 │(rd.5 + rd.12 + │ │ │
│ │rd.13 + rd.14) │ │ │
└────┴────────────────┴─────────┴──────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 12

    Venituri din vânzare de bunuri şi servicii
    Nota 33b
    la luna .......................
    Denumire instituţie publică: .......................
    Cod de identificare fiscală: .......................
    Sector bugetar: .......................
    Sursa de finanţare: .......................

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├─────┬───────────────┬─────────┬──────┤
│Cod │Explicaţii │An │An │
│rând │ │precedent│curent│
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│1 │Bunuri │ │ │
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│2 │Alte venituri │ │ │
│ │din servicii │ │ │
├─────┼───────────────┼─────────┼──────┤
│3 │Total (rd.1 + │ │ │
│ │rd.2) │ │ │
└─────┴───────────────┴─────────┴──────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 13

    Cheltuieli cu transferuri
    Nota 33c
    la luna ......................
    Denumire instituţie publică: ........................
    Cod de identificare fiscală: ........................
    Sector bugetar: ........................
    Sursa de finanţare: ........................

┌──────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬────────────────┬─────────┬──────┤
│Cod │Explicaţii │An │An │
│rând│ │precedent│curent│
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│A │B │1 │2 │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│1 │Alte transferuri│ │ │
│ │interne │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│2 │Transferuri de │ │ │
│ │capital │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│3 │Alte transferuri│ │ │
│ │externe │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Contribuţia │ │ │
│4 │României la │ │ │
│ │bugetul UE │ │ │
├────┼────────────────┼─────────┼──────┤
│ │Total (rd.1 + │ │ │
│5 │rd.2 + rd.3 + │ │ │
│ │rd.4) │ │ │
└────┴────────────────┴─────────┴──────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 14

    Nota 31 Acţiuni şi alte participaţii deţinute de entităţile publice,
    în numele statului român, la societăţi, societăţi/companii naţionale,
    precum şi în capitalul unor organisme internaţionale şi companii străine
    la luna ..........................
    Denumire instituţie publică: ..........................
    Cod de identificare fiscală: ..........................
    Sector bugetar: ..........................
    Sursa de finanţare: ..........................

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬──────────────┬────────────┬────┬─────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │Baza legală │
│ │ │ │ │ │ │Acţiuni şi alte participaţii deţinute de statul român │pentru │
│ │Denumirea │ │ │ │ │ │înregistrare│
│ │societăţii, │ │ │ │ │ │a acţiunilor│
│Cod │societăţii/ │Cod de │Cod │Capitalul│Nr. ├────────────────────────────────────────────────────┬───────┬─────────┼────────────┤
│rând│companiei │identificare│CAEN│social │total │Valoarea acţiunilor şi a altor participaţii │ │Ponderea │ │
│ │naţionale sau │fiscală │ │ │acţiuni├─────┬────────────────┬────────────┬────────────────┤ │în │ │
│ │organismului │ │ │ │ │Total│Acţiuni cotate │Acţiuni │Alte │Nr. │capitalul│ │
│ │internaţional │ │ │ │ │din │(ct. │necotate │participaţii │acţiuni│social │ │
│ │ │ │ │ │ │care:│2600100-2960101)│(ct.2600200-│(ct. │ │(%) │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │2960102) │2600300-2960103)│ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────┼─────────┼───────┼─────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│A │B │C │D │1 │2 │3=4 +│4 │5 │6 │7 │8=3/1 │9 │
│ │ │ │ │ │ │5 + 6│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────┼─────────┼───────┼─────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │I Acţiuni şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deţinute la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│I │societăţi, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │societăţi/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │companii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │naţionale din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │România │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────┼─────────┼───────┼─────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│I.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────┼─────────┼───────┼─────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────┼─────────┼───────┼─────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │II Acţiuni │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deţinute de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │organisme │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│II │internaţionale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi companii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │străine şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alte │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │participaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────┼─────────┼───────┼─────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│II.1│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────┼─────────┼───────┼─────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼────────────┼────┼─────────┼───────┼─────┼────────────────┼────────────┼────────────────┼───────┼─────────┼────────────┤
│ │TOTAL GENERAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴────────────┴────┴─────────┴───────┴─────┴────────────────┴────────────┴────────────────┴───────┴─────────┴────────────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 15

    Nota 31b Acţiuni/alte participaţii deţinute direct/indirect
    de unităţile administrativ-teritoriale la operatorii economici
    la luna ......................
    Denumire instituţie publică: .......................
    Cod de identificare fiscală: .......................
    Sector bugetar: .......................
    Sursa de finanţare: .......................

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬───────────────────────────────────────────────────┬───────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────┤
│ │ │Unitatea │ │ │
│ │Denumirea operatorului economic la care unitatea │administrativ- │Valoarea acţiunilor / altor participaţii din │Ponderea │
│ │administrativ-teritorială este acţionar direct sau │teritorială │capitalul social al operatorului economic │în │
│ │indirect │este acţionar │deţinute de către unitatea │capitalul│
│ │ │la operatorul │administrativ-teritorială (lei) │social │
│ │ │economic │ │ │
│Cod ├───┬────────────┬────────────┬────────┬────────────┼──────┬────────┼────────────────────────────────────────┬────────┼─────────┤
│rând│ │Codul CAEN │ │ │ │ │ │Direct │Indirect│ │
│ │ │al │ │Tip │Capitalul │ │ ├─────┬────────┬────────────┬────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │activităţii │Denumirea │operator│social al │ │ │ │Acţiuni │Acţiuni │Alte │ │ │
│ │CIF│principale a│operatorului│(SRL, │operatorului│Direct│Indirect│Total│cotate │necotate │participaţii│ │ │
│ │ │operatorului│economic │SA, ASO,│economic │ │ │din │(ct. │(ct.2600200-│(ct. │ │ │
│ │ │economic │ │RA) │(lei) │ │ │care:│2600100-│2960102) │2600300- │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │2960101)│ │2960103) │ │ │
├────┼───┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────┼────────┼─────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9=4 / │
│A │B │C │D │E │1 │2 │3 │4=5 +│5 │6 │7 │8 │(1*100) 9│
│ │ │ │ │ │ │ │ │6 + 7│ │ │ │ │=8 / │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │(1*100) │
├────┼───┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────┼────────┼─────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────────────┼────────────┼────────┼────────────┼──────┼────────┼─────┼────────┼────────────┼────────────┼────────┼─────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───┴────────────┴────────────┴────────┴────────────┴──────┴────────┼─────┼────────┴────────────┴────────────┼────────┼─────────┤
│Total Direct │ │Total Indirect │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────────────┴────────┴─────────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 16

    Nota 35a Active fixe corporale
    la luna ....................
    Denumire instituţie publică: .......................
    Cod de identificare fiscală: .......................
    Sector bugetar: .......................
    Sursă de finanţare: .......................

    Active fixe corporale amortizabile

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬─────────────┬────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────┤
│ │ │ │ │Construcţii ( ct.2120101,ct.2120102, ct.2120201, ct.2120301, ct.2120401, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ct.2120501, ct.2120601, ct.2120901) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────┬───────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤ │ │ │ │Mobilier, │ │ │ │
│ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aparatură │ │ │ │
│ │ │ │ │Col.3=│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │birotică, │ │ │ │
│ │ │ │ │col.4 │ │ │ │Construcţii-│ │Construcţii -│ │ │Echipamente│Aparate şi│ │ │echipamente│ │Active │ │
│ │ │ │ │+ │ │ │ │poduri, │ │piste pentru │ │ │tehnologice│instalaţii│ │ │de │Alte │fixe │ │
│ │ │ │Amenajări│col.5 │ │ │ │podeţe, │ │aeroporturi │ │Construcţii│(maşini, │de │Mijloace │Animale │protecţie a│active │corporale│ │
│Cod │ │Terenuri│la │+ │Construcţii│Construcţii│Construcţii - │pasarele şi │ │şi platforme │Construcţii│- alte │utilaje, şi│măsurare, │de │şi │valorilor │ale │în curs │ │
│rând│Explicaţii │(ct. │terenuri │col.6 │- drumuri │- drumuri │infrastructura│viaducte │Construcţii│de staţionare│- canale │active fixe│instalaţii │control şi│transport│plantaţii│umane şi │statului│de │Total│
│ │ │2110100)│(ct. │+ │publice │industriale│pentru │pentru │- tunele │pentru │pentru │încadrate │de lucru │reglare │(ct. │(ct. │materiale │(ct. │execuţie │ │
│ │ │ │2110200) │col.7 │(ct. │şi agricole│transport │transporturi│(ct. │avioane şi │navigaţie │în grupa │(ct. │(ct. │2130300) │2130400) │şi alte │2150000)│(ct. │ │
│ │ │ │ │+ │2120101) │(ct. │feroviar (ct. │feroviare şi│2120401) │autovehicule;│(ct. │construcţii│2130100) │2130200) │ │ │active fixe│ │2310000) │ │
│ │ │ │ │col.8 │ │2120102) │2120201) │rutiere; │ │construcţii │2120601) │(ct. │ │ │ │ │corporale │ │ │ │
│ │ │ │ │+ col.│ │ │ │viaducte │ │aeroportuare │ │2120901) │ │ │ │ │(ct. │ │ │ │
│ │ │ │ │9 + │ │ │ │(ct. │ │(ct. 2120501)│ │ │ │ │ │ │2140000) │ │ │ │
│ │ │ │ │col.10│ │ │ │2120301) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │col.11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │19 = │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 + 2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 3 +│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12 + │
│A │B │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │13 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18 │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│1 │Sold iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│2 │Creşteri │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│3 │Diferenţe din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │reevaluare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│4 │Achiziţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│5 │Reclasificări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Adiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(investiţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │modernizări, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │reparaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capitale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consolidări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│7 │Transfer cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │titlu gratuit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Alte căi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │(donaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Total (rd.9= │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.3 + rd.4 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │rd. 5 + rd.6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │+ rd.7 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.8) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│10 │Descreşteri │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│11 │Diferenţe din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │reevaluare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│12 │Eliminare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│13 │Vânzări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│14 │Reclasificări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│15 │Dezmembrări, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │casări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│16 │Transfer cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │titlu gratuit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Alte căi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │(donaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Total (rd.18=│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.11 + rd.12│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │+ rd.13 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │rd.14 + rd.15│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd.16 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.17) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Sold final │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │(rd.19=rd.1 +│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │rd.9- rd.18) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct.2810100, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2810201, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2810202, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2810203, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2810204, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2810205, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │ct.2810206, │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │
│ │ct.2810207, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2810208, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct. 2810301, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2810302, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2810303, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2810304, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2810400) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│21 │Sold iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│22 │Creşteri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│23 │Reduceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Sold final │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │(rd.24=rd.21 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │+ rd.22- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.23) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Ajustări de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │depreciere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct.2910100, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2910201, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2910202 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2910203 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2910204 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2910205 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │ct.2910206 │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │X │
│ │ct.2910207 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2910208, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2910301 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2910302 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2910303 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2910304, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2910400 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2930200) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│26 │Sold iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│27 │Creşteri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│28 │Reduceri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Sold final │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │(rd.29=rd.26 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │+ rd.27- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.28) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │netă (rd.30= │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │X │X │ │
│ │rd.19-rd.24- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.29) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴─────────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────┘


    Active fixe corporale neamortizabile

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│(lei) │
├────┬─────────────┬────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────────┬────────┬─────────┬─────┤
│ │ │ │ │Construcţii (ct.2120101,ct.2120102, ct.2120201, ct.2120301, ct.2120401, │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ct.2120501, ct.2120601, ct.2120901) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────┬───────────┬───────────┬──────────────┬────────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Mobilier, │ │ │ │
│ │ │ │ │col.3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aparatură │ │ │ │
│ │ │ │ │= │ │ │ │Construcţii │ │ │ │ │ │ │ │ │birotică, │ │ │ │
│ │ │ │ │col.4 │ │ │ │- poduri, │ │Construcţii -│ │ │Echipamente│Aparate şi│ │ │echipamente│ │Active │ │
│ │ │ │Amenajări│+ c │ │ │ │podeţe, │ │piste pentru │ │Construcţii│tehnologice│instalaţii│Mijloace │Animale │de │Alte │fixe │ │
│ │ │Terenuri│la │ol.5 +│ │Construcţii│Construcţii - │pasarele şi │ │aeroporturi │Construcţii│- alte │(maşini, │de │de │şi │protecţie a│active │coprorale│ │
│Cod │Explicaţii │(ct. │terenuri │col.6 │Construcţii│- drumuri │infrastructura│viaducte │Construcţii│şi platforme │- canale │active fixe│utilaje, şi│măsurare, │transport│plantaţii│valorilor │ale │în curs │Total│
│rând│ │2110100)│(ct. │+ │- drumuri │industriale│pentru │pentru │- tunele │de staţionare│pentru │încadrate │instalaţii │control şi│(ct. │(ct. │umane şi │statului│de │ │
│ │ │ │2110200) │col.7 │publice │şi agricole│transport │transporturi│(ct. │pentru │navigaţie │în grupa │de lucru │reglare │2130300) │2130400) │materiale │(ct. │execuţie │ │
│ │ │ │ │+ │(ct. │(ct. │feroviar (ct. │feroviare şi│2120401) │avioane şi │(ct. │construcţii│(ct. │(ct. │ │ │şi alte │2150000)│(ct. │ │
│ │ │ │ │col.8 │2120101) │2120102) │2120201) │rutiere; │ │autovehicule;│2120601) │(ct. │2130100) │2130200) │ │ │active fixe│ │2310000) │ │
│ │ │ │ │+ │ │ │ │viaducte │ │construcţii │ │2120901) │ │ │ │ │corporale │ │ │ │
│ │ │ │ │col.9 │ │ │ │(ct. │ │aeroportuare │ │ │ │ │ │ │(ct. │ │ │ │
│ │ │ │ │+ │ │ │ │2120301) │ │(ct. 2120501)│ │ │ │ │ │ │2140000) │ │ │ │
│ │ │ │ │col.10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │+ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │col.11│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │19 = │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1 + 2│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 3 +│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12 + │
│A │B │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │16 │17 │18 │13 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │14 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │15 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │16 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │17 + │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │18 │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│31 │Sold iniţial │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│32 │Creşteri │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│33 │Diferenţe din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reevaluare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│34 │Achiziţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│35 │Reclasificări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Adiţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(investiţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│36 │modernizări, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reparaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │capitale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │consolidări) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│37 │Transfer cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │titlu gratuit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Alte căi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│38 │(donaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Total (rd.39=│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.33 + rd.34│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│39 │+ rd.35 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.36 + rd.37│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd.38) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│40 │Descreşteri │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│41 │Diferenţe din│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reevaluare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│42 │Eliminare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│43 │Vânzări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│44 │Reclasificări│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│45 │Dezmembrări, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │casări │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│46 │Transfer cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │titlu gratuit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Alte căi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│47 │(donaţii, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Total (rd.48=│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.41 + rd.42│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│48 │+ rd.43 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.44 + rd.45│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd.46 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.47) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Sold final │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│49 │(rd.49=rd.31 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd.39- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.48) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│50 │Amortizare │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│51 │Sold iniţial │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
│ │amortizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│52 │Creşteri │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│53 │Reduceri │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Sold final │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │(rd.54=rd.51 │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
│ │+ rd.52- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.53) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│55 │Ajustări de │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
│ │depreciere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│56 │Sold iniţial │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│57 │Creşteri │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│58 │Reduceri │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Sold final │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│59 │(rd.59=rd.56 │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
│ │+ rd.57- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.58) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Valoarea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │contabilă │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │netă (rd.60= │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.49- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│60 │rd.54-rd.59= │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.61 + rd.62│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd.63 + │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.64 + rd.65│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd.66) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│61 │alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │public al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct.1010000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│62 │alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │statului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct.1020101) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│63 │proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privată a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct.1020102) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│64 │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │public al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrativ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- teritoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct.1030000) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│65 │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │privat al │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │unităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administrativ│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │- teritoriale│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct.1040101) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bunurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │care │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │alcătuiesc │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │proprietatea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│66 │privată a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │instituţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │publice din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │administraţia│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │locală │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct.1040102) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────┼─────────┼──────┼───────────┼───────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────────┼────────┼─────────┼─────┤
│ │TOTAL GENERAL│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│67 │(rd.67=rd.30 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd.60) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴────────┴─────────┴──────┴───────────┴───────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 17

    Nota 35c Active fixe necorporale
    la luna ..........................
    Denumire instituţie publică: .......................
    Cod de identificare fiscală .......................
    Sector bugetar: .......................
    Sursa de finanţare: .......................

    Active fixe necorporale amortizabile

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬──────────────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────┤
│ │ │ │Concesiuni,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │brevete, │ │ │ │ │ │
│ │ │Cheltuieli│licenţe, │Înregistrări │ │Alte active│Active fixe│ │
│ │ │de │mărci │ale │Programe │fixe │necorporale│ │
│Cod │Explicaţii │dezvoltare│comerciale,│evenimentelor│informatice│necorporale│în curs de │Total│
│rând│ │(ct. │drepturi şi│cultural - │(ct. │(ct. │execuţie │ │
│ │ │2030000) │active │sportive │2080100) │2080200) │(ct. │ │
│ │ │ │similare │(ct.2060000) │ │ │2330000) │ │
│ │ │ │(ct. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2050000) │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │7=1 +│
│ │A │1 │2 │3 │4 │5 │6 │2 + 3│
│ │ │ │ │ │ │ │ │+ 4 +│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5 + 6│
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Sold iniţial │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct.2030000, │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ct.2050000, │ │ │x │ │ │x │ │
│ │ct.2080100, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2080200) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│2 │Creşteri │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│3 │Achiziţii │ │ │x │ │ │x │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│4 │Reclasificări │ │ │x │ │ │x │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│5 │Adiţii (investiţii, │ │ │x │ │ │x │ │
│ │modernizări) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│6 │Transfer cu titlu │ │ │x │ │ │x │ │
│ │gratuit │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│7 │Alte căi (donaţii, │ │ │x │ │ │x │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Total creşteri (rd.8= │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │rd.3 + rd.4 + rd.5 + │ │ │x │ │ │x │ │
│ │rd.6 + rd.7) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│9 │Descreşteri │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│10 │Vânzări │ │ │x │ │ │x │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│11 │Reclasificări │ │ │x │ │ │x │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│12 │Casări │ │ │x │ │ │x │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│13 │Transfer cu titlu │ │ │x │ │ │x │ │
│ │gratuit │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│14 │Alte căi (donaţii, │ │ │x │ │ │x │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Total descreşteri │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │(rd.15=rd.10 + rd.11 +│ │ │x │ │ │x │ │
│ │rd.12 + rd.13 + rd.14)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│16 │Sold final (rd.16=rd.1│ │ │x │ │ │x │ │
│ │+ rd.8-rd.15) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Amortizare │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct.2800300, │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │ct.2800500, ct. │x │x │x │x │x │x │x │
│ │2800800, ct. 2800801, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2800809) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│18 │Sold iniţial │ │ │x │ │ │x │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│19 │Creşteri │ │ │x │ │ │x │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│20 │Reduceri │ │ │x │ │ │x │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│21 │Sold final (rd.21= │ │ │x │ │ │x │ │
│ │rd.18 + rd.19-rd.20) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Ajustări de depreciere│ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct.2900400, ct. │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │2900500, │x │x │x │x │x │x │x │
│ │ct.2900800,ct.2900801,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2900809, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.2930100) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│23 │Sold iniţial │ │ │x │ │ │x │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│24 │Creşteri │ │ │x │ │ │x │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│25 │Reduceri │ │ │x │ │ │x │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│26 │Sold final (rd.26= │ │ │x │ │ │x │ │
│ │rd.23 + rd.24-rd.25) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Valoarea contabilă │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │netă (rd.27= │ │ │x │ │ │x │ │
│ │rd.16-rd.21-rd.26) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────┘


    Active fixe necorporale neamortizabile

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬─────────────┬──────────┬───────────┬─────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────┤
│ │ │ │Concesiuni,│ │ │ │ │ │
│ │ │ │brevete, │ │ │ │ │ │
│ │ │Cheltuieli│licenţe, │Înregistrări │ │Alte active│Active fixe│ │
│ │ │de │mărci │ale │Programe │fixe │necorporale│ │
│Cod │Explicaţii │dezvoltare│comerciale,│evenimentelor│informatice│necorporale│în curs de │Total│
│rând│ │(ct. │drepturi şi│cultural - │(ct. │(ct. │execuţie │ │
│ │ │2030000) │active │sportive │2080100) │2080200) │(ct. │ │
│ │ │ │similare │(ct.2060000) │ │ │2330000) │ │
│ │ │ │(ct. │ │ │ │ │ │
│ │ │ │2050000) │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │7=1 +│
│ │A │1 │2 │3 │4 │5 │6 │2 + 3│
│ │ │ │ │ │ │ │ │+ 4 +│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5 + 6│
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Sold iniţial │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │(ct.2060000, │x │x │ │x │x │ │ │
│ │ct.2330000) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│29 │Creşteri │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│30 │Achiziţii │x │x │ │x │x │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│31 │Reclasificări│x │x │ │x │x │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Adiţii │ │ │ │ │ │ │ │
│32 │(investiţii, │x │x │ │x │x │ │ │
│ │modernizări) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│33 │Transfer cu │x │x │ │x │x │ │ │
│ │titlu gratuit│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Alte căi │ │ │ │ │ │ │ │
│34 │(donaţii, │x │x │ │x │x │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │
│ │creşteri │ │ │ │ │ │ │ │
│35 │(rd.35=rd.30 │x │x │ │x │x │ │ │
│ │+ rd.31 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.32 + rd.33│ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd.34) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│36 │Descreşteri │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│37 │Vânzări │x │x │ │x │x │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│38 │Reclasificări│x │x │ │x │x │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│39 │Dezmembrări, │x │x │ │x │x │ │ │
│ │casări │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│40 │Transfer cu │x │x │ │x │x │ │ │
│ │titlu gratuit│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Alte căi │ │ │ │ │ │ │ │
│41 │(donaţii, │x │x │ │x │x │ │ │
│ │etc.) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Total │ │ │ │ │ │ │ │
│ │descreşteri │ │ │ │ │ │ │ │
│42 │(rd.42=rd.37 │x │x │ │x │x │ │ │
│ │+ rd.38 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.39 + rd.40│ │ │ │ │ │ │ │
│ │+ rd.41) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Sold final │ │ │ │ │ │ │ │
│43 │(rd.43=rd.28 │x │x │ │x │x │ │ │
│ │+ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.35-rd.42) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│44 │Amortizare │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│45 │Sold iniţial │x │x │x │x │x │x │x │
│ │amortizare │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│46 │Creşteri │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│47 │Reduceri │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│48 │Sold final │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│49 │Ajustări de │x │x │x │x │x │x │x │
│ │depreciere │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│50 │Sold iniţial │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│51 │Creşteri │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│52 │Reduceri │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│53 │Sold final │x │x │x │x │x │x │x │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Valoare │ │ │ │ │ │ │ │
│54 │contabilă │x │x │x │x │x │x │ │
│ │netă (rd.54= │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.43) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │Fondul │ │ │ │ │ │ │ │
│55 │activelor │x │x │ │x │x │x │ │
│ │necorporale │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.55=rd.54)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼──────────┼───────────┼─────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────┤
│ │TOTAL GENERAL│ │ │ │ │ │ │ │
│56 │(rd.56 = │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.27 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.54) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴──────────┴───────────┴─────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 18

    Nota 37 Situaţia stocurilor
    la luna .......................
    Denumire instituţie publică: ....................
    Cod de identificare fiscală: ....................
    Sector bugetar: ....................
    Sursa de finanţare: ....................

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬────────────────────┬─────────┬───────────┬────────────────┬──────────┬───────────┬────────────────┬─────┤
│ │ │ │ │Producţie în │ │ │ │ │
│ │ │ │ │curs de │ │ │ │ │
│ │ │ │ │execuţie, │ │ │ │ │
│ │ │ │ │produse finite, │ │ │ │ │
│ │ │Materii │ │mărfuri şi │ │ │ │ │
│ │ │prime şi │ │ambalaje (ct. │ │ │ │ │
│ │ │materiale│ │3310000 + │ │ │ │ │
│ │ │(ct. │ │3320000 + │ │ │ │ │
│ │ │3010000 +│ │3410000 + │ │ │ │ │
│ │ │3020100 +│ │3450000 + │ │ │ │ │
│ │ │3020200 +│Materiale │3460000 + /- │ │ │ │ │
│ │ │3020300 +│rezervă de │3480000 + │Bunuri │Obiecte de │ │ │
│ │ │3020400 +│stat şi de │3540100 + │confiscate│inventar │Animale şi │ │
│Cod │ │3020500 +│mobilizare │3540500 + │(ct. │(ct.3030100│păsări (ct. │ │
│rand│Explicaţie │3020600 +│(ct.3040100│3540600 + │3470000 + │+ 3030200 +│3610000 + │Total│
│ │ │3020700 +│+ 3040200 +│3570000 + │3490000 - │3510200 - │3560000 - │ │
│ │ │3020800 +│3050100 + │3580000 + │3970200 - │3920200) │3950600-3960000)│ │
│ │ │3020900 +│3050200 - │3590000 + │3970300) │ │ │ │
│ │ │3070000 +│3920300) │3710000 + /- │ │ │ │ │
│ │ │3090000 +│ │3780000 + │ │ │ │ │
│ │ │3510100 -│ │3810000-3930000-│ │ │ │ │
│ │ │3910000 -│ │394010-3940500 │ │ │ │ │
│ │ │3920100 -│ │-3940600 - │ │ │ │ │
│ │ │3950100) │ │3950200 - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │3950300- 3950400│ │ │ │ │
│ │ │ │ │- 3950700 - │ │ │ │ │
│ │ │ │ │3950800 -3970100│ │ │ │ │
│ │ │ │ │- │ │ │ │ │
│ │ │ │ │3980000-4420803)│ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │7=1 +│
│A │B │1 │2 │3 │4 │5 │6 │2 + 3│
│ │ │ │ │ │ │ │ │+ 4 +│
│ │ │ │ │ │ │ │ │5 + 6│
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼─────┤
│1 │Sold iniţial │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼─────┤
│2 │Intrări │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼─────┤
│3 │Consum │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼─────┤
│4 │Vânzări/casări │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼─────┤
│5 │Reclasificări │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼─────┤
│6 │Subtotal (rd.1 + │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.2-rd.3-rd.4-rd.5)│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼─────┤
│ │Ajustări pentru │ │ │ │ │ │ │ │
│ │deprecierea │ │ │ │ │ │ │ │
│ │stocurilor │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ct.3910000, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3920100, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3920200, ct. │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3920300, ct.3930000,│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3940100, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3940500, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3940600, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3950100, │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │ct.3950200, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3950300, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3950400, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3950600, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3950700, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3950800, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3960000, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3970100, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3970200, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3970300, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.3980000, │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ct.4420803) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────┼───────────┼────────────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼─────┤
│8 │Sold final (rd.6 - │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.7) │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────┴─────────┴───────────┴────────────────┴──────────┴───────────┴────────────────┴─────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 19

    Anexa 4 Cont de execuţie non-trezor
    la luna ......................
    Denumire instituţie publică: ......................
    Cod de identificare fiscală: ......................
    Sector bugetar: ......................
    Sursa de finanţare: ......................

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├───────────────────────────┬─────────────────────┬────────────┬────────────┬───────────────────────┬────────────┬──────────┤
│ │ │ │Rulaj │ │ │Execuţie │
│ │ │ │cumulat (de │ │Sold final │netă │
│Indicator clasificaţia │Indicator │Sold iniţial│la început │din care: transferuri │(la finele │derulată │
│funcţională │clasificaţia │(la început │an până la │în relaţia cu │perioadei │exclusiv │
│ │economică │de an) │finele │trezoreria statului │raportare) │prin │
│ │ │ │perioadei de│ │ │instituţii│
│ │ │ │raportare) │ │ │de credit │
├───────┬──────────┬────────┼─────┬───────┬───────┼─────┬──────┼─────┬──────┼───────────┬───────────┼─────┬──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Valoare │Valoare │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │transferuri│transferuri│ │ │ │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│Titlu│Articol│Alineat│Debit│Credit│Debit│Credit│din rulaj │din rulaj │Debit│Credit│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cumulat │cumulat │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │debitor │creditor │ │ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼───────────┼─────┼──────┼──────────┤
│A │B │C │D │E │F │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼───────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Total Venituri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼───────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Total Cheltuieli │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼─────┼──────┼─────┼──────┼───────────┼───────────┼─────┼──────┼──────────┤
│Alte disponibilităţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴─────┴──────┴─────┴──────┴───────────┴───────────┴─────┴──────┴──────────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 20

    Anexa 30 Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi
    la luna .....................
    Denumire instituţie publică: ..........................
    Cod de identificare fiscală: ..........................
    Sector bugetar: ...........................
    Sursa de finanţare ..........................

┌─────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬──────────────┬─────────┬───────────────┤
│ │ │ │Sold la finele │
│ │ │ │perioadei │
│ │ │ ├─────┬─────────┤
│ │ │ │ │din care:│
│Cod │Denumirea │Sold la │ ├─────────┤
│rând│indicatorilor │începutul│ │Aferent │
│ │ │anului │TOTAL│sumelor │
│ │ │ │ │angajate │
│ │ │ │ │cu │
│ │ │ │ │prevederi│
│ │ │ │ │bugetare │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│A │B │1 │2 │3 │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │PLĂŢI │ │ │ │
│ │RESTANTE-TOTAL│ │ │ │
│1 │(rd.8 + 15 + │ │ │ │
│ │22 + 29 + 36 +│ │ │ │
│ │43 + 50 + 57) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │- sub 30 de │ │ │ │
│ │zile-(rd.9 + │ │ │ │
│2 │16 + 23 + 30 +│ │ │ │
│ │37 + 44 + 51 +│ │ │ │
│ │58) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │- peste 30 de │ │ │ │
│ │zile (rd.10 + │ │ │ │
│3 │17 + 24 + 31 +│ │ │ │
│ │38 + 45 + 52 +│ │ │ │
│ │59) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │- peste 60 de │ │ │ │
│ │zile (rd.11 + │ │ │ │
│4 │18 + 25 + 32 +│ │ │ │
│ │39 + 46 + 53 +│ │ │ │
│ │60) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │- peste 90 de │ │ │ │
│ │zile (rd.12 + │ │ │ │
│5 │19 + 26 + 33 +│ │ │ │
│ │40 + 47 + 54 +│ │ │ │
│ │61) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │- peste 120 de│ │ │ │
│ │zile (rd.13 + │ │ │ │
│6 │20 + 27 + 34 +│ │ │ │
│ │41 + 48 + 55 +│ │ │ │
│ │62) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │- peste 1 an │ │ │ │
│7 │(rd.14 + 21 + │ │ │ │
│ │28 + 35 + 42 +│ │ │ │
│ │49 + 56 + 63) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Plăţi restante│ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │furnizori, │ │ │ │
│ │creditori din │ │ │ │
│ │operaţii │ │ │ │
│ │comerciale │ │ │ │
│ │(ct.4010100, │ │ │ │
│8 │ct.4030100, │ │ │ │
│ │ct. 4620101, │ │ │ │
│ │ct. 4620109) │ │ │ │
│ │(rd.9 + rd.10 │ │ │ │
│ │+ rd.11 + │ │ │ │
│ │rd.12 + rd.13 │ │ │ │
│ │+ rd.14), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│9 │- sub 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│10 │- peste 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│11 │- peste 60 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│12 │- peste 90 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│13 │- peste 120 de│ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│14 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Plăţi restante│ │ │ │
│ │către │ │ │ │
│ │furnizori, │ │ │ │
│ │creditori din │ │ │ │
│ │operaţii │ │ │ │
│ │comerciale din│ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │
│15 │(ct.4040100, │ │ │ │
│ │ct.4050100, │ │ │ │
│ │ct.4620101, │ │ │ │
│ │ct.4620103, │ │ │ │
│ │ct.4620109) │ │ │ │
│ │(rd.16 + rd.17│ │ │ │
│ │+ rd.18 + │ │ │ │
│ │rd.19 + rd.20 │ │ │ │
│ │+ rd.21) │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│16 │- sub 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│17 │- peste 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│18 │- peste 60 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│19 │- peste 90 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│20 │- peste 120 de│ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│21 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Plăţi restante│ │ │ │
│ │faţă de │ │ │ │
│ │bugetul │ │ │ │
│ │general │ │ │ │
│ │consolidat │ │ │ │
│ │(ct.4310101, │ │ │ │
│ │ct.4310200, │ │ │ │
│ │ct.4310300, │ │ │ │
│ │ct.4310400, │ │ │ │
│ │ct.4310500, │ │ │ │
│ │ct.4310600, │ │ │ │
│ │ct.4310700, │ │ │ │
│22 │ct.4370100, │ │ │ │
│ │ct.4370200, │ │ │ │
│ │ct. 4370300, │ │ │ │
│ │ct.4420300, │ │ │ │
│ │ct.4440000, │ │ │ │
│ │ct.4460100, │ │ │ │
│ │ct.4460200, │ │ │ │
│ │ct.4480100) │ │ │ │
│ │(rd.23 + rd.24│ │ │ │
│ │+ rd.25 + │ │ │ │
│ │rd.26 + rd.27 │ │ │ │
│ │+ rd.28), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│23 │- sub 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│24 │- peste 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│25 │- peste 60 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│26 │- peste 90 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│27 │- peste 120 de│ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│28 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Plăţi restante│ │ │ │
│ │faţă de │ │ │ │
│ │salariaţi │ │ │ │
│ │(drepturi │ │ │ │
│ │salariale) │ │ │ │
│ │(ct.4210000, │ │ │ │
│ │ct.4230000, │ │ │ │
│29 │ct.4260000, │ │ │ │
│ │ct.4270100, │ │ │ │
│ │ct.4270300, │ │ │ │
│ │ct.4280101) │ │ │ │
│ │(rd.30 + rd.31│ │ │ │
│ │+ rd.32 + │ │ │ │
│ │rd.33 + rd.34 │ │ │ │
│ │+ rd.35), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│30 │- sub 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│31 │- peste 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│32 │- peste 60 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│33 │- peste 90 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│34 │- peste 120 de│ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│35 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Plăţi restante│ │ │ │
│36 │faţă de alte │ │ │ │
│ │categorii de │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │(ct.4220100, │ │ │ │
│ │ct.4220200, │ │ │ │
│ │ct.4240000, │ │ │ │
│ │ct.4270200, │ │ │ │
│ │ct.4270300, │ │ │ │
│ │ct.4290000, │ │ │ │
│ │ct.4380000) │ │ │ │
│ │(rd.37 + rd.38│ │ │ │
│ │+ rd.39 + │ │ │ │
│ │rd.40 + rd.41 │ │ │ │
│ │+ rd.42), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│37 │- sub 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│38 │- peste 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│39 │- peste 60 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│40 │- peste 90 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│41 │- peste 120 de│ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│42 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Creditori │ │ │ │
│ │bugetari │ │ │ │
│ │(ct.4670100, │ │ │ │
│ │ct.4670200, │ │ │ │
│ │ct.4670300, │ │ │ │
│ │ct.4670400, │ │ │ │
│43 │ct.4670500, │ │ │ │
│ │ct.4670900) │ │ │ │
│ │(rd.44 + rd.45│ │ │ │
│ │+ rd.46 + │ │ │ │
│ │rd.47 + rd.48 │ │ │ │
│ │+ rd.49), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│44 │- sub 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│45 │- peste 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│46 │- peste 60 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│47 │- peste 90 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│48 │- peste 120 de│ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│49 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Împrumuturi │ │ │ │
│ │nerambursate │ │ │ │
│ │la scadenţă │ │ │ │
│ │(ct.1610100, │ │ │ │
│ │ct.1620100, │ │ │ │
│ │ct.1630100, │ │ │ │
│ │ct.1640100, │ │ │ │
│ │ct.1650100, │ │ │ │
│ │ct.1670101, │ │ │ │
│ │ct. 1670102, │ │ │ │
│ │ct.1670103, │ │ │ │
│ │ct.1670108, │ │ │ │
│ │ct.1670109, │ │ │ │
│ │ct.1690100, │ │ │ │
│50 │ct.5190101, │ │ │ │
│ │ct.5190102, │ │ │ │
│ │ct.5190104, │ │ │ │
│ │ct.5190105, │ │ │ │
│ │ct.5190106, │ │ │ │
│ │ct.5190108, │ │ │ │
│ │ct, 5190109, │ │ │ │
│ │ct.5190110, │ │ │ │
│ │ct.5190180, │ │ │ │
│ │ct.5190190) │ │ │ │
│ │(rd.51 + rd.52│ │ │ │
│ │+ rd.53 + │ │ │ │
│ │rd.54 + rd.55 │ │ │ │
│ │+ rd.56), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│51 │- sub 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│52 │- peste 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│53 │- peste 60 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│54 │- peste 90 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│55 │- peste 120 de│ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│56 │- peste 1 an │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│ │Dobânzi │ │ │ │
│ │restante, din │ │ │ │
│ │care (aferente│ │ │ │
│ │celor de la │ │ │ │
│ │rd.50): │ │ │ │
│ │(ct.1680100, │ │ │ │
│ │ct.1680200, │ │ │ │
│ │ct.1680300, │ │ │ │
│ │ct.1680400, │ │ │ │
│ │ct.1680500, │ │ │ │
│ │ct.1680701, │ │ │ │
│ │ct.1680702, │ │ │ │
│57 │ct.1680703, │ │ │ │
│ │ct.1680708, │ │ │ │
│ │ct.1680709, │ │ │ │
│ │ct.5180604, │ │ │ │
│ │ct.5180605, │ │ │ │
│ │ct.5180606, │ │ │ │
│ │ct.5180608, │ │ │ │
│ │ct.5180609, │ │ │ │
│ │ct.5180800) │ │ │ │
│ │(rd.58 + rd.56│ │ │ │
│ │+ rd.60 + │ │ │ │
│ │rd.61 + rd.62 │ │ │ │
│ │+ rd.63), din │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│58 │- sub 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│59 │- peste 30 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│60 │- peste 60 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│61 │- peste 90 de │ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│62 │- peste 120 de│ │ │ │
│ │zile │ │ │ │
├────┼──────────────┼─────────┼─────┼─────────┤
│63 │- peste 1 an │ │ │ │
└────┴──────────────┴─────────┴─────┴─────────┘


    Sinteza plăţilor restante şi arieratelor (lei)

┌───┬──────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Plăţi restante│Plăţi restante│
│ │ │ │Plăţi restante│aferente │aferente │
│ │ │ │aferente │fondurilor │fondurilor │
│ │ │Plăţi restante│programelor │externe │externe │
│Nr.│ │ │naţionale │nerambursabile│nerambursabile│
│rd.│Explicaţie│ │ │postaderare │postaderare │
│ │ │ │ │ │(sursa 08/D) │
│ │ ├─────┬────────┼─────┬────────┼─────┬────────┼─────┬────────┤
│ │ │ │din │ │din │ │din │ │din │
│ │ │total│care: │total│care: │total│care: │total│care: │
│ │ │ │arierate│ │arierate│ │arierate│ │arierate│
├───┼──────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ │0 │1 │1.1 │2 │2.1 │3 │3.1 │4 │4.1 │
├───┼──────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ │Sold la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │finele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │lunii │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │precedente│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ │Sold la │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │finele │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┼─────┼────────┤
│ │% │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diminuare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │arierate │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │în luna de│x │0 │x │x │x │x │x │x │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.3 = 1-│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.2/rd.1)│ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴────────┴─────┴────────┘


    Sinteza centralizată a arieratelor bugetului general al unităţii administrativ-teritoriale (lei)

┌───┬──────────┬────────┬─────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┬────────┐
│ │ │ │ │FEN │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┬──────────────┤ │ │
│ │ │ │Arierate │Arierate │Arierate │ │ │
│ │ │ │aferente │aferente │aferente │ │ │
│ │ │ │programelor │fondurilor │fondurilor │ │ │
│ │ │ │naţionale ale│externe │externe │Total │Sume │
│ │ │ │u.a.t. şi │nerambursabile│nerambursabile│arierate ale │care fac│
│ │ │ │instituţiilor│postaderare │preaderare │instituţiilor│obiectul│
│Nr.│ │Total │publice │ale u.a.t. şi │(sursa 08) ale│publice │art. 49 │
│rd.│Explicaţie│arierate│subordonate, │instituţiilor │u.a.t. şi │finanţate │alin. │
│ │ │ │cu excepţia │publice │instituţiilor │integral din │(132) │
│ │ │ │celor │subordonate, │publice │venituri │din │
│ │ │ │finanţate │cu excepţia │subordonate, │proprii │Legea │
│ │ │ │integral din │celor │cu excepţia │ │273/2006│
│ │ │ │venituri │finanţate │celor │ │ │
│ │ │ │proprii │integral din │finantate │ │ │
│ │ │ │ │venituri │integral din │ │ │
│ │ │ │ │proprii │venituri │ │ │
│ │ │ │ │ │proprii │ │ │
├───┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │1 │2 │3 │4 │5 │6=1-2-3-│
│ │ │ │ │ │ │ │4-5 │
├───┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Sold la │ │ │ │ │ │ │
│1 │finele │ │ │ │ │ │ │
│ │lunii │ │ │ │ │ │ │
│ │precedente│ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Sold la │ │ │ │ │ │ │
│2 │finele │ │ │ │ │ │ │
│ │perioadei │ │ │ │ │ │ │
├───┼──────────┼────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼────────┤
│ │% │ │ │ │ │ │ │
│ │diminuare │ │ │ │ │ │ │
│ │arierate │ │ │ │ │ │ │
│3 │în luna de│x │x │x │x │x │0 │
│ │raportare │ │ │ │ │ │ │
│ │(rd.3= │ │ │ │ │ │ │
│ │1-rd.2/ │ │ │ │ │ │ │
│ │rd.1) │ │ │ │ │ │ │
└───┴──────────┴────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴────────┘


    Indicator: ...........................

┌────┬────────────────────┬────────────┐
│ │ │Număr │
│Cod │Denumire indicatori │posturi la │
│rând│ │finele lunii│
│ │ │de raportare│
├────┼────────────────────┼────────────┤
│64 │Număr de posturi │ │
│ │aprobate (finanţate)│ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│65 │Număr de posturi │ │
│ │ocupate │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│66 │Număr de posturi │ │
│ │vacante │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│67 │Număr mediu de │ │
│ │posturi remunerate │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│ │Număr de posturi │ │
│68 │ocupate de persoane │ │
│ │care cumulează │ │
│ │pensia cu salariul │ │
├────┼────────────────────┼────────────┤
│69 │Număr de consilieri │ │
│ │locali │ │
└────┴────────────────────┴────────────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 21

    Situaţia sumelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului rezultate din
    operaţiuni ce decurg din administrarea veniturilor bugetului general consolidat
    Anexa 32
    la luna .........................
    Denumire instituţie publică .........................
    Cod de identificare fiscală: .........................
    Sector bugetar: .........................
    Sursa de finanţare: .........................

┌─────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬────────┬───────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │ │Soldul │Soldul │
│Cod │Simbol │Denumirea │contului │contului │
│rând│cont │contului │la │la │
│ │contabil│ │începutul│sfârşitul│
│ │ │ │anului │perioadei│
├────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│A │B │C │1 │2 │
├────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Valori │ │ │
│1 │8047000 │materiale │ │ │
│ │ │supuse │ │ │
│ │ │sechestrului │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Garanţii depuse│ │ │
│2 │8052000 │pentru sume │ │ │
│ │ │contestate │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Garanţii depuse│ │ │
│3 │8053000 │pentru │ │ │
│ │ │înlesniri │ │ │
│ │ │acordate │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Înlesniri la │ │ │
│4 │8054000 │plata │ │ │
│ │ │creanţelor │ │ │
│ │ │bugetare │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Cauţiuni depuse│ │ │
│ │ │pentru │ │ │
│5 │8055000 │contestaţie la │ │ │
│ │ │executarea │ │ │
│ │ │silită │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Garanţii legale│ │ │
│ │ │costituite în │ │ │
│ │ │cadrul │ │ │
│ │ │procedurii de │ │ │
│6 │8056000 │suspendare a │ │ │
│ │ │executării │ │ │
│ │ │silite prin │ │ │
│ │ │decontare │ │ │
│ │ │bancară │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Creanţe fiscale│ │ │
│ │ │pentru care s-a│ │ │
│7 │8056000 │declarat starea│ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │insolvabilitate│ │ │
│ │ │a debitorului │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Alte valori în │ │ │
│8 │8059000 │afara │ │ │
│ │ │bilanţului │ │ │
├────┼────────┼───────────────┼─────────┼─────────┤
│9 │ │Total (rd. 1 la│ │ │
│ │ │rd. 8) │ │ │
└────┴────────┴───────────────┴─────────┴─────────┘


┌────────────┬─────────────────────────┐
│Conducătorul│Conducătorul │
│instituţiei │compartimentului │
│ │financiar - contabil │
└────────────┴─────────────────────────┘


    ANEXA 22

    Anexa 19 Situaţia plăţilor efectuate şi a sumelor declarate pentru cota-parte
    aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare
    la luna ...................
    Denumire instituţie publică: .........................
    Cod de identificare fiscală: .........................
    Sector bugetar: .........................
    Sursa de finanţare: .........................

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- lei - │
├────┬───────────────┬─────────┬──────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬─────────────┬─────────────┤
│ │ │ │din care: │ │ │ │ │Sume │ │ │ │ │ │ │ │din care: │
│ │ │ ├──────────┤ │Sume în curs │ │Sume │solicitate la│ │ │ │Sume │ │Prefinanţare│ ├─────────────┤
│ │ │ │ │ │de solicitare│ │solicitate la│rambursare în│ │Sume │Sume │neautorizate │Prefinanţare│dedusă din │Sume │Sume │
│ │ │Plăţi │ │Sume în curs │la rambursare│Sume │rambursare │anul curent │Sume │rambursate în│neautorizate │de │dedusă din │sumele │rezultate din│rezultate din│
│ │Denumirea │efectuate│Plăţi │de solicitare│în anul │solicitate la│aferente │aferente │rambursate │anul curent │de │autorităţile │sumele │solicitate │nereguli │nereguli │
│Cod │programului cu │în anul │efectuate │la rambursare│curent │rambursare │cheltuielilor│cheltuielilor│aferente │aferente │autorităţile │de management│solicitate │la │aferente │deduse din │
│rând│finanţare UE/ │curent de│pentru │aferente │aferente │aferente │efectuate în │efectuate în │cheltuielilor│cheltuielilor│de management│aferente │la rambursa │rambursare │cheltuielilor│sumele │
│ │alţi donatori │la titlul│cota-parte│cheltuielilor│cheltuielilor│cheltuielilor│anul curent │anii │efectuate în │efectuate în │aferente │cheltuielilor│re aferente │aferente │efectuate în │solicitate la│
│ │ │56 şi 58 │FEN │efectuate în │efectuate în │efectuate în │aflate în │anteriori │anul curent │anii │cheltuielilor│efectuate în │chetuielilor│chetuielilor│anul curent │rambursare │
│ │ │ │(alineat │anul curent │anii │anul curent │curs de │aflate în │ │anteriori │efectuate în │anii │efectuate în│efectuate în│şi în anii │aferente │
│ │ │ │02) │ │anteriori │ │autorizare │curs de │ │ │anul curent │anteriori │anul curent │anii │anteriori │cheltuielilor│
│ │ │ │ │ │ │ │ │autorizare │ │ │ │ │ │anteriori │ │efectuate în │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │anul curent │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│A │B │1 │2 │3=2-5 │4 │5=6 + 8 + 10 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
│ │ │ │ │ │ │+ 12 + 15 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul European│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │de Dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Regională │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FEDR) (56.01) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │Fondul Social │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European (FSE) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.02) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Coeziune (FC) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.03) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul European│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │Agricol de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dezvoltare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Rurală (FEADR) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.04) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │Fondul European│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru Pescuit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FEP) (56.05) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Programe din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondul European│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │de Garantare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Agricolă (FEGA)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.06) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Instrumentul de│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │Asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Preaderare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(IPA) (56.07) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Instrumentul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │European de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Vecinătate şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Parteneriat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(ENPI) (56.08) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sume aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │European pentru│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Refugiaţi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.09) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sume aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │European de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Returnare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.10) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sume aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │European de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │Integrare a │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │resortisanţilor│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ţărilor terţe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.11) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sume aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │Fondului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Frontierelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Externe (56.12)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │cadrul │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │x │
│ │facilităţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Schengen │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.13) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │finanţate din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │Facilitatea de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tranziţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.14) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Alte programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │finanţate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2007-2013 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Alte facilităţi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │şi instrumente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │postaderare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.16) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Mecanismul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │financiar SEE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.17) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Mecanismul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│18 │financiar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │norvegian │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.18) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │Programului │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Operaţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tehnică (56.19)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │programelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │operaţionale, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │altele decât │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Programul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Operaţional │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Tehnică (56.20)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Programul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cooperare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │elveţiano- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │român vizând │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │reducerea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │disparităţilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │economice şi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sociale din │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │cadrul Uniunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Europene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │extinse (56.25)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Fondul European│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │de Ajustare la │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Globalizare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.26) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │mecanismele │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare SEE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.27) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Fondul naţional│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pentru relaţii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │bilaterale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│24 │aferent │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mecanismelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │financiare SEE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.28) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Sume aferente │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Fondului de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │Solidaritate al│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Uniunii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Europene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(56.40) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Fondul de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ajutor european│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │destinat celor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │mai │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │defavorizate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoane │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.06) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │azil, migraţie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi integrare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(FAMI) (58.07) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Fondul pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│28 │Securitate │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │internă (FSI) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.08) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Asistenţa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnică pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │fondurile în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │domeniul │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │afacerilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │interne (58.09)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │Alte programe │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │comunitare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │finanţate în │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │perioada │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │2014-2020 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(58.15) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼─────────┼──────────┼──────&