Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 175 din 2 decembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 175 din 2 decembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1236 din 16 decembrie 2020
    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 şi 9 bis din 5 ianuarie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Direcţia generală exercită, potrivit actelor normative în vigoare şi prezentului regulament, competenţele legale privind coordonarea şi controlul activităţii de emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, în condiţiile legii."

    2. La articolul 7 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) desfăşurarea unitară a activităţii de emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple;"

    3. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Direcţia generală are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează şi controlează activitatea de emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, desfăşurată, în condiţiile legii, de către serviciile publice comunitare din cadrul instituţiei prefectului;
    b) personalizează paşapoartele simple electronice, paşapoartele diplomatice electronice şi paşapoartele de serviciu electronice, precum şi alte documente, în condiţiile legii;
    c) elaborează propuneri privind perfecţionarea prevederilor legale în domeniu, în vederea armonizării acestora cu reglementările europene şi internaţionale;
    d) constituie, administrează, valorifică şi actualizează Registrul naţional de evidenţă a paşapoartelor simple, denumit în continuare RNEPS, şi furnizează, la cerere, date din cuprinsul acestuia, în condiţiile legii;
    e) administrează Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple;
    f) coordonează activităţile privind aplicarea măsurilor de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, în conformitate cu prevederile legale;
    g) atestă calitatea de cetăţean român, în condiţiile legii;
    h) îndeplineşte funcţia de autoritate naţională de certificare pentru semnătură (CSCA) şi de autoritate naţională de certificare pentru verificare (CVCA) şi cooperează cu instituţii similare ale statelor membre ale Uniunii Europene, în calitate de punct naţional unic de contact (SPOC), şi cu Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, în calitate de operator al directorului naţional de chei publice (N-PKD), în vederea asigurării securităţii documentelor de călătorie electronice, prin garantarea autenticităţii şi integrităţii datelor şi creşterea nivelului de interoperabilitate a sistemelor de validare;
    i) stabileşte şi actualizează, în condiţiile legii, elementele de securitate cuprinse în paşapoartele simple, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie;
    j) cooperează cu instituţii similare din străinătate şi cu alte organisme internaţionale cu competenţă în domeniile combaterii migraţiei ilegale şi al regimului paşapoartelor şi călătoriilor în străinătate, în baza înţelegerilor şi convenţiilor la care România este parte;
    k) efectuează verificări în evidenţa paşapoartelor, la solicitarea justificată a Ministerului Afacerilor Externe sau a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, cu privire la minorii de cetăţenie română neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie instituţională în străinătate, cetăţenii români accidentaţi, spitalizaţi, decedaţi, aflaţi în situaţii care le pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sau care au încălcat legislaţia statelor în care au călătorit, în scopul identificării ori, după caz, informării familiei sau reprezentantului legal cu privire la situaţia de dificultate în care se află cetăţeanul român în străinătate;
    l) primeşte şi soluţionează cereri pentru eliberarea paşapoartelor simple, exclusiv pentru sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale şi a altor autorităţi şi instituţii publice şi în vederea coordonării procesului de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor;
    m) desfăşoară activităţi de resurse umane pentru serviciile publice comunitare de paşapoarte, conform competenţelor stabilite în domeniul resurselor umane;
    n) asigură soluţionarea, în termenele şi condiţiile legale, a petiţiilor şi solicitărilor privind informaţiile de interes public;
    o) pune la dispoziţia instituţiilor abilitate de lege, pentru studiu, dosare şi mape de paşapoarte, iar la cererea persoanelor fizice asigură accesul la propriul dosar de paşapoarte, în condiţiile legii;
    p) elaborează Planul anual de prevenire a corupţiei în rândul personalului direcţiei generale şi serviciilor publice comunitare, solicită, centralizează şi analizează stadiul îndeplinirii obiectivelor prevăzute în plan, diseminează informările şi analizele realizate la nivelul Direcţiei Generale Anticorupţie;
    q) asigură materiile prime, tipăriturile speciale şi echipamentele utilizate în activitatea de emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, conform contractelor încheiate în acest scop."

    4. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În exercitarea atribuţiilor legale privind coordonarea şi controlul activităţii de emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple, desfăşurată de către serviciile publice comunitare, directorul general emite dispoziţii obligatorii şi informează prefectul despre problemele constatate pe această linie. Directorul general emite dispoziţii obligatorii pentru personalul serviciilor publice comunitare şi în alte domenii de competenţă, stabilite expres de dispoziţiile legale."

    5. Articolul 17 se abrogă.
    6. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Serviciul control are următoarele atribuţii principale:
    a) elaborează Planul anual privind desfăşurarea controalelor de fond şi tematice la structurile direcţiei generale şi la serviciile publice comunitare, în condiţiile legii;
    b) efectuează controale de fond, tematice şi inopinate la structurile direcţiei generale şi la serviciile publice comunitare;
    c) întocmeşte şi supune aprobării conducerii direcţiei generale rapoartele cu principalele concluzii, constatări, măsuri şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii structurilor direcţiei generale şi a serviciilor publice comunitare controlate;
    d) monitorizează stadiul punerii în aplicare a sarcinilor prevăzute în planurile de măsuri aferente controalelor efectuate;
    e) la solicitarea Corpului de control al ministrului asigură participarea la inspecţii şi execută atribuţiile prevăzute în planul aferent activităţii de control şi sarcinile stabilite de preşedintele comisiei de inspecţie;
    f) cooperează cu Direcţia Generală de Protecţie Internă, Direcţia Generală Anticorupţie, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi alte instituţii abilitate pe probleme legate de prevenirea şi combaterea infracţionalităţii la regimul paşapoartelor simple, în care este implicat personalul direcţiei generale şi/sau al serviciilor publice comunitare;
    g) efectuează, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, verificări administrative în cazul identificării unor documente susceptibile de fals ori a unor tentative de obţinere a paşapoartelor simple în baza unor documente false sau falsificate şi întreprinde demersuri pentru actualizarea evidenţelor de paşapoarte cu privire la rezultatul acestora;
    h) informează, cu privire la documentele constatate ca fiind false de către autorităţile competente, instituţiile emitente ale acestora;
    i) sesizează Direcţia Generală Anticorupţie, conform dispoziţiilor în vigoare, atunci când are cunoştinţă de producerea unor fapte sau acte de corupţie;
    j) organizează şi desfăşoară activităţi de prevenire a corupţiei în cadrul direcţiei generale, prin consilierul de integritate;
    k) efectuează cercetarea prealabilă a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare săvârşite de personalul direcţiei generale şi de poliţiştii din cadrul serviciilor publice comunitare şi întocmeşte documente de sesizare a organelor abilitate în cazul faptelor penale, altele decât cele de corupţie, în condiţiile legii;
    l) sesizează conducerea instituţiilor prefectului cu privire la posibilele abateri disciplinare săvârşite de către personalul contractual din cadrul serviciilor publice comunitare, despre care a luat cunoştinţă cu ocazia desfăşurării activităţilor specifice;
    m) verifică şi soluţionează petiţiile îndreptate împotriva personalului direcţiei generale şi al serviciilor publice comunitare;
    n) efectuează, în limita competenţelor, verificări ale activităţilor desfăşurate de personalul structurilor direcţiei generale şi al serviciilor publice comunitare şi formulează propuneri, potrivit legii;
    o) prezintă conducerii direcţiei generale propuneri de îmbunătăţire a cadrului normativ, pe baza constatărilor făcute în exercitarea atribuţiilor curente;
    p) înaintează Corpului de control al ministrului, în format electronic, regulamentele de organizare şi funcţionare, ordinele, instrucţiunile, metodologiile, dispoziţiile care reglementează activitatea internă a direcţiei generale şi a serviciilor publice comunitare, precum şi rapoartele privind concluziile controalelor de fond, tematice şi inopinate efectuate, în termen de 10 zile de la aprobarea acestora;
    q) redactează şi prezintă periodic ori din dispoziţia conducerii direcţiei generale rapoarte şi sinteze de evaluare a activităţii serviciului;
    r) elaborează şi pune în aplicare, conform competenţelor, programul anual de dezvoltare a sistemului de control intern managerial la nivelul direcţiei generale, prin secretariatul tehnic al comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial;
    s) întocmeşte şi actualizează Registrul de riscuri la nivelul direcţiei generale."

    7. La articolul 19^1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) coordonează metodologic serviciile publice comunitare, în scopul desfăşurării unitare, în condiţiile legii, a activităţii de emitere, eliberare şi evidenţă a paşapoartelor simple;"

    8. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Biroul juridic realizează activitatea de asistenţă juridică în direcţia generală, prin care se asigură consultanţa, reprezentarea şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale direcţiei generale în raporturile cu alte autorităţi publice, instituţii de orice natură, persoane fizice sau juridice, avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic ori elaborarea/participarea la procesul de elaborare şi adoptare a actelor normative.
    (2) În exercitarea atribuţiilor legale funcţionale, stabilite potrivit domeniilor de responsabilitate ale direcţiei generale, Biroul juridic îndrumă şi coordonează din punct de vedere juridic, conform dispoziţiilor rezolutive ale conducerii instituţiei, activitatea de specialitate constând în emiterea, eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în scopul aplicării unitare a legislaţiei incidente domeniului.
    (3) Compartimentul reglementări juridice are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte sau contribuie la întocmirea documentelor programatice de la nivelul direcţiei generale sau superior, referitoare la planificarea promovării proiectelor de acte normative;
    b) desfăşoară activităţi de documentare pentru fundamentarea proiectelor de acte normative iniţiate de direcţia generală;
    c) elaborează sau, după caz, colaborează la elaborarea proiectelor de acte normative din domeniul de activitate al direcţiei generale şi al ministerului;
    d) elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale instituţiei, Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiei generale;
    e) analizează şi formulează observaţii şi propuneri, motivate juridic, cu privire la proiectele de acte normative din domeniul de competenţă al ministerului, precum şi cu privire la propunerile legislative ale deputaţilor şi senatorilor, asupra cărora este consultată direcţia generală;
    f) susţine proiectele de acte normative din domeniul de activitate al direcţiei generale şi al ministerului, precum şi propunerile şi observaţiile formulate, în raporturile cu alte autorităţi, organisme sau comisii, potrivit competenţelor şi, dacă există, pe baza mandatului încredinţat;
    g) asigură consultanţă juridică şi reprezentare pentru elaborarea şi negocierea unor proiecte de documente de cooperare internaţională cu caracter juridic, care privesc domeniul de activitate al direcţiei generale, sau propune avizarea şi contrasemnarea pentru legalitate a acestora;
    h) formulează propuneri şi observaţii, motivate juridic, sau avizează, sub aspectul legalităţii, proiecte ale documentelor de cooperare/colaborare propuse de structurile direcţiei generale ori alte asemenea proiecte cu care aceasta este sesizată;
    i) elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea unor dispoziţii legale, acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic conducerii şi structurilor direcţiei generale, pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
    j) pregăteşte sau examinează, sub aspectul legalităţii, documentaţia care stă la baza deciziilor conducerii direcţiei generale;
    k) avizează pentru legalitate, potrivit competenţei, proiectele de dispoziţii, instrucţiuni, regulamente, metodologii, proceduri şi alte acte interne cu caracter normativ sau acte cu caracter individual, emise ori semnate de directorul general, potrivit competenţelor;
    l) avizează pentru legalitate, potrivit competenţei, actele care pot angaja răspunderea juridică a direcţiei generale;
    m) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea direcţiei generale, potrivit domeniului de competenţă;
    n) participă sau acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină, comisiilor de cercetare administrativă şi comisiilor de specialitate, constituite la nivelul direcţiei generale, potrivit competenţei şi prevederilor actelor normative incidente;
    o) formulează puncte de vedere la interpelările şi întrebările adresate de senatori sau deputaţi ministrului afacerilor interne şi prim-ministrului României, înaintate direcţiei generale şi repartizate biroului de conducerea acesteia;
    p) contribuie, la solicitarea conducerii direcţiei generale, la perfecţionarea pregătirii personalului în probleme legate de cunoaşterea şi aplicarea unitară a unor acte normative sau care privesc respectarea actelor juridice internaţionale, a dreptului umanitar şi a drepturilor omului;
    q) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică, potrivit competenţei;
    r) îndeplineşte orice alte atribuţii, cu caracter juridic, prevăzute de actele normative sau dispuse de conducerea direcţiei generale şi răspunde solicitărilor Direcţiei generale juridice din cadrul ministerului, potrivit competenţelor legale.
    (4) Compartimentul contencios şi contracte are următoarele atribuţii:
    a) reprezintă şi apără interesele legitime ale direcţiei generale în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe de jurisdicţie, organelor Ministerului Public, precum şi în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi cu orice persoane fizice sau juridice, în baza împuternicirii directorului general;
    b) formulează şi introduce plângeri prealabile/contestaţii, acţiuni, depune întâmpinări şi răspunsuri la întâmpinări, dă răspunsuri la interogatorii, exercită căi de atac, propune conducerii direcţiei generale renunţarea la acţiuni şi căi de atac, exercită orice mijloace legale de apărare a drepturilor şi intereselor legitime ale direcţiei generale la instanţele judecătoreşti şi la alte organe de jurisdicţie, în cauzele în care aceasta este citată/parte;
    c) sesizează conducerea direcţiei generale cu privire la deficienţele constatate în urma soluţionării litigiilor la instanţele judecătoreşti sau la alte organe de jurisdicţie, pentru luarea măsurilor de înlăturare, în scopul asigurării legalităţii şi ordinii de drept;
    d) ia măsuri pentru obţinerea titlurilor executorii în cauzele în care direcţia generală este parte, pe care le trimite structurii competente pentru punerea în executare, potrivit legii;
    e) participă sau acordă asistenţă juridică consiliilor de disciplină, comisiilor de cercetare administrativă şi comisiilor de specialitate, constituite la nivelul direcţiei generale, potrivit competenţei şi prevederilor actelor normative incidente;
    f) avizează pentru legalitate proiecte de contracte, înţelegeri şi alte acte juridice care angajează răspunderea juridică a direcţiei generale;
    g) participă, în cazuri justificate, în comisiile de evaluare constituite pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică sau a acordurilor-cadru;
    h) elaborează puncte de vedere referitoare la interpretarea unor dispoziţii legale, acordă asistenţă şi consultaţii cu caracter juridic conducerii şi structurilor direcţiei generale, pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu;
    i) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea direcţiei generale, potrivit domeniului de competenţă;
    j) propune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică, conform competenţei;
    k) formulează propuneri şi observaţii la proiectele de acte normative care reglementează activitatea specifică;
    l) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter juridic prevăzute de actele normative sau dispuse de conducerea direcţiei generale şi răspunde solicitărilor Direcţiei generale juridice din cadrul ministerului, potrivit competenţelor legale.
    (5) În activitatea sa specifică, Biroul juridic elaborează proceduri de lucru şi precizări metodologice, asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate, ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă şi prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu dispoziţiile legale incidente, pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu."

    9. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    Serviciul financiar are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură organizarea şi desfăşurarea activităţii financiar-contabile în direcţia generală, în conformitate cu prevederile legale în domeniu;
    b) organizează, conduce, coordonează şi verifică ţinerea la zi a evidenţei contabile a patrimoniului direcţiei generale, cu asigurarea înregistrării corecte a operaţiunilor privind plăţile şi cheltuielile;
    c) elaborează, fundamentează şi răspunde de întocmirea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, în colaborare cu şefii structurilor direcţiei generale, în conformitate cu dispoziţiile ordonatorului principal de credite;
    d) asigură întocmirea statelor de plată pentru salarii, precum şi alte drepturi băneşti cuvenite personalului instituţiei, în baza actelor justificative emise potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;
    e) calculează, reţine şi virează impozitul pe venit conform Codului fiscal, contribuţiile obligatorii stabilite potrivit prevederilor legale, întocmeşte adeverinţele fiscale şi declaraţiile privind contribuţiile obligatorii şi le înaintează la termenele legale;
    f) întocmeşte lunar situaţiile informative, situaţiile privind monitorizarea numărului de posturi şi a cheltuielilor de personal, precum şi cererile de deschidere de credite, care se transmit Direcţiei generale financiare la termenele stabilite;
    g) întocmeşte şi transmite, la termenele stabilite, situaţiile financiare privind patrimoniul aflat în administrare, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi alte raportări financiar-contabile solicitate de Direcţia generală financiară din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, urmărind utilizarea fondurilor bugetare cu respectarea prevederilor legale;
    h) efectuează, în Sistemul Naţional de Raportare ForexeBug, operaţiunile specifice referitoare la situaţii financiare, buget, angajamente bugetare, recepţii şi plăţi;
    i) urmăreşte modul de derulare a contractelor economice şi a altor angajamente legale din punct de vedere financiar;
    j) propune efectuarea inventarierii patrimoniului aflat în administrarea direcţiei generale în situaţiile şi la termenele prevăzute de lege şi ia măsurile ce îi revin, în responsabilitate, pentru desfăşurarea în bune condiţii şi pentru valorificarea rezultatelor acesteia;
    k) îndeplineşte sarcinile ce îi revin pentru păstrarea integrităţii patrimoniului direcţiei generale şi recuperarea operativă a valorii pagubelor şi a altor debite;
    l) se asigură că întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative şi financiar-contabile, precum şi gestionarea, folosirea şi evidenţa formularelor cu regim special se fac potrivit dispoziţiilor legale;
    m) ţine evidenţa angajamentelor bugetare şi legale, iar prin persoana împuternicită să exercite controlul financiar preventiv, supraveghează organizarea şi ţinerea evidenţei, actualizarea şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
    n) aduce la cunoştinţă poliţiştilor şi personalului contractual, în părţile ce îi privesc, dispoziţiile actelor normative din domeniul activităţii financiar-contabile;
    o) asigură îndeplinirea sarcinilor ce îi revin cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv propriu;
    p) efectuează operaţiunile de încasări şi plăţi, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    q) gestionează componenta de management financiar şi derularea cofinanţării proiectelor prin proiecte externe nerambursabile, urmărind efectuarea tuturor plăţilor aferente, ţine evidenţa strictă a documentelor privind fondurile europene şi transmite datele legate de finanţare către agenţiile de implementare;
    r) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă;
    s) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă;
    t) prelucrează date cu caracter personal respectând prevederile legale în vigoare."

    10. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    (1) Compartimentul protecţia datelor cu caracter personal are în componenţa sa responsabilul cu protecţia datelor desemnat la nivelul instituţiei, care îşi desfăşoară activitatea în subordinea nemijlocită a directorului general.
    (2) În exercitarea atribuţiilor de serviciu, responsabilul cu protecţia datelor are acces la datele, informaţiile şi sistemele de evidenţă care presupun prelucrări de date cu caracter personal.
    (3) Compartimentul protecţia datelor cu caracter personal are următoarele atribuţii principale:
    a) informează şi consiliază conducerea direcţiei generale, precum şi personalul care se ocupă de prelucrare, cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul dispoziţiilor de drept al Uniunii Europene sau drept intern referitoare la protecţia datelor cu caracter personal;
    b) monitorizează respectarea de către direcţia generală a obligaţiilor ce îi revin în conformitate cu dispoziţiile de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi a politicilor direcţiei generale în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, în special alocarea responsabilităţilor, creşterea gradului de conştientizare a acestora în rândul personalului implicat în operaţiunile de prelucrare şi acţiunile de formare a acestuia;
    c) coordonează şi participă la elaborarea politicilor adecvate pentru punerea în aplicare de către direcţia generală a măsurilor tehnice şi organizatorice care garantează şi demonstrează că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
    d) desfăşoară activităţi de îndrumare la nivelul direcţiei generale în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor cu caracter personal şi a riscurilor asociate operaţiunilor de prelucrare şi monitorizează funcţionarea acesteia, în conformitate cu dispoziţiile legale;
    e) organizează şi efectuează acţiuni de evaluare a nivelului de conformitate a activităţilor de prelucrare şi a măsurilor instituite la nivelul direcţiei generale cu normele aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal, elaborează rapoarte de analiză şi formulează recomandări cu privire la interpretarea şi aplicarea unitară a legislaţiei specifice domeniului, pe care le prezintă, în prealabil, conducerii direcţiei generale;
    f) participă, potrivit competenţelor, din dispoziţia directorului general, la activităţile de verificare efectuate la structurile aflate în coordonarea direcţiei generale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    g) gestionează registrul de evidenţă a activităţilor de prelucrare desfăşurate sub responsabilitatea direcţiei generale;
    h) îndeplineşte rolul de punct de contact pentru autoritatea naţională de supraveghere privind aspectele legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv consultarea prealabilă, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune în domeniu;
    i) asigură cooperarea cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi cu structura responsabilă în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    j) asigură informarea persoanelor vizate de prelucrarea datelor personale, efectuată în cadrul activităţilor desfăşurate de direcţia generală, cu privire la drepturile ce le revin şi la exercitarea acestora în temeiul Regulamentului general privind protecţia datelor;
    k) coordonează soluţionarea cererilor formulate de persoanele vizate, în temeiul Regulamentului general privind protecţia datelor, şi ţine evidenţa cererilor formulate în exercitarea dreptului de acces;
    l) iniţiază sesiuni de instruire în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal a personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, cu aprobarea directorului general, şi participă la programele de pregătire organizate de direcţia generală, potrivit domeniului de competenţă."

    11. Articolul 24^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24^1
    Compartimentul Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează activitatea din cadrul direcţiei generale în domeniile Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale şi urmăreşte aplicarea unitară a politicilor guvernamentale şi departamentale în domeniul de competenţă al direcţiei generale;
    b) înaintează către structurile centrale de coordonare în domeniul afaceri europene şi relaţii internaţionale, respectiv Schengen propuneri de actualizare a acţiunilor aflate în responsabilitatea direcţiei generale, cuprinse în documentele programatice incidente domeniilor de competenţă ale acestora, şi asigură îndeplinirea lor;
    c) elaborează puncte de vedere, raportări şi răspunsuri aferente domeniului de competenţă al direcţiei generale, ca urmare a solicitărilor transmise de alte structuri din cadrul ministerului, pe linia afacerilor europene şi a relaţiilor internaţionale;
    d) elaborează proiectul Planului de relaţii internaţionale şi afaceri europene al direcţiei generale, coordonează şi urmăreşte participarea reprezentanţilor direcţiei generale la activităţile externe pe linia afacerilor europene şi cooperării internaţionale cuprinse în acest plan şi elaborează raportări privind modul de îndeplinire a activităţilor corespunzătoare acestui domeniu, conform competenţelor;
    e) asigură efectuarea formalităţilor pentru participarea pe bază de mandat a reprezentanţilor desemnaţi ai direcţiei generale la şedinţele din cadrul grupurilor de lucru/comitetelor ce au loc la nivelul Consiliului Uniunii Europene/Comisiei Europene, precum şi la alte deplasări în străinătate, atunci când problematica abordată în cadrul reuniunilor intră în competenţa direcţiei generale;
    f) asigură organizarea şi buna desfăşurare a întâlnirilor oficiale, la nivelul direcţiei generale, cu reprezentanţi ai unor instituţii/autorităţi din străinătate;
    g) efectuează traducerea documentelor şi materialelor de interes pentru direcţia generală, conform competenţelor;
    h) redactează şi asigură transmiterea documentaţiei de informare a personalului direcţiei generale şi al serviciilor publice comunitare cu privire la posturile vacante de experţi naţionali detaşaţi în cadrul instituţiilor şi organismelor Uniunii Europene, în calitate de punct focal pentru experţi naţionali detaşaţi (END), stabilit la nivelul direcţiei generale;
    i) elaborează proceduri de lucru pentru activităţile desfăşurate potrivit competenţelor;
    j) prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

    12. La articolul 26, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Serviciul management operaţional are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură elaborarea de analize, sinteze, statistici şi documente programatice, pe probleme dispuse de conducerea ministerului şi a direcţiei generale, în specialităţile structurilor direcţiei generale;
    b) organizează şi desfăşoară activitatea de dispecerat la nivelul direcţiei generale şi realizează, la cererea structurilor din sistemul de ordine publică şi siguranţă naţională, verificări în bazele de date pe linie de paşapoarte;
    c) elaborează şi coordonează punerea în aplicare a documentelor de management operaţional la nivelul direcţiei generale;
    d) îndeplineşte, coordonează şi controlează aplicarea atribuţiilor pe linie de situaţii de urgenţă la nivelul direcţiei generale;
    e) elaborează şi actualizează documentele privind trecerea direcţiei generale de la cadrul organizatoric de pace la cadrul organizatoric de război;
    f) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă;
    g) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă;
    h) prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Compartimentul analiză-sinteză şi dispecerat are următoarele atribuţii:
    a) elaborează, cu sprijinul celorlalte structuri ale direcţiei generale, documentele programatice privind activitatea direcţiei generale, rapoarte privind modul de îndeplinire a sarcinilor rezultate din planurile de acţiuni şi măsuri ale ministerului, materiale de evaluare a activităţii direcţiei generale şi a serviciilor publice comunitare, precum şi materiale de informare, respectiv sinteze, studii şi rapoarte, pentru conducerea ministerului şi pentru alte instituţii centrale, în specialităţile structurilor direcţiei generale;
    b) primeşte, centralizează şi prelucrează datele şi informaţiile transmise de structurile direcţiei generale şi serviciile publice comunitare şi întocmeşte, zilnic, sinteza activităţilor desfăşurate, pe care o înaintează Centrului operaţional de comandă al ministerului;
    c) efectuează verificări în bazele de date pe linie de paşapoarte, la solicitarea organelor abilitate din sistemul de ordine publică şi securitate naţională;
    d) cooperează cu celelalte structuri din minister, conform competenţelor specifice;
    e) asigură transmiterea/primirea materialelor prin sistemul de mesagerie electronică criptată, fax şi e-mail, prezentarea acestora conducerii direcţiei generale, atunci când situaţia operativă o impune, şi predarea lor Serviciului secretariat, documente clasificate şi comunicare publică, în vederea înregistrării."

    13. La articolul 26 alineatul (3), litera a) se abrogă.
    14. La articolul 26 alineatul (3), litera l) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "l) îndeplineşte, coordonează şi controlează aplicarea atribuţiilor pe linie de protecţie civilă la nivelul direcţiei generale;"

    15. La articolul 26 alineatul (3), după litera m) se introduc trei noi litere, literele n)-p), cu următorul cuprins:
    "n) elaborează propuneri pentru întocmirea, modificarea şi/sau completarea tabelei de înzestrare cu armament, muniţii, mijloace tehnice, materiale necesare direcţiei generale pe timp de pace şi la mobilizare şi întocmeşte situaţia privind gradul de asigurare a bunurilor materiale, pe baza prevederilor din tabela de înzestrare, precum şi a datelor din evidenţa cantitativ-valorică;
o) întocmeşte documente din domeniul logisticii mobilizării şi elaborează cereri de rechiziţii şi prestări de servicii, în interes public;
p) elaborează propuneri pentru cererile produselor şi serviciilor necesare susţinerii efortului de apărare, în caz de mobilizare sau război, ce se asigură prin Planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare."

    16. La articolul 28 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) întocmeşte documentele necesare asigurării drepturilor salariale, precum şi a altor drepturi, pentru personalul direcţiei generale;"

    17. La articolul 28 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
    "g^1) întocmeşte, la solicitarea instituţiilor prefectului, proiectul documentelor necesare asigurării drepturilor salariale, precum şi a altor drepturi, pentru personalul serviciilor publice comunitare, pe care îl înaintează instituţiilor prefectului pentru a decide;"

    18. La articolul 28 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) întocmeşte, gestionează şi manipulează dosarele personale ale poliţiştilor şi personalului contractual din direcţia generală şi serviciile publice comunitare;"

    19. La articolul 28 alineatul (4), litera r) se abrogă.
    20. La articolul 28 alineatul (5), literele c) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "c) întocmeşte documentaţia necesară, conform competenţelor, asistă la efectuarea determinărilor şi măsurătorilor necesare, efectuează demersuri şi înaintează spre avizare la Direcţia inspecţia muncii din Direcţia generală management resurse umane documentele elaborate pentru îndeplinirea măsurilor ce reies din legislaţie şi actele interne, aplicabile pentru: lucrul în condiţii determinate de acţiunea câmpurilor electromagnetice, personalul unităţii care îşi desfăşoară activitatea în atmosferă toxică, lucrul în perioadele cu temperaturi extreme, protecţia maternităţii la locul de muncă;
    (...)
e) elaborează şi actualizează Planul de prevenire şi protecţie pe linie de securitate şi sănătate în muncă al unităţii, întocmit ca urmare a evaluării riscurilor, îl supune aprobării conducerii direcţiei generale şi avizării Direcţiei inspecţia muncii din Direcţia generală management resurse umane;"

    21. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Serviciul secretariat, documente clasificate şi comunicare publică are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură primirea, verificarea, trierea şi distribuirea corespondenţei clasificate şi neclasificate la nivelul direcţiei generale;
    b) asigură corespondenţa cu unităţile din aparatul central al ministerului, cu instituţiile şi structurile din subordinea/cadrul acestuia, precum şi cu alte instituţii, în vederea îndeplinirii sarcinilor specifice;
    c) organizează activitatea de relaţii cu publicul a direcţiei generale;
    d) asigură primirea, înregistrarea, evidenţa şi urmărirea soluţionării în termenul legal a petiţiilor adresate direcţiei generale şi expedierea răspunsurilor către petenţi;
    e) organizează activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă, la nivelul direcţiei generale;
    f) ţine evidenţa, cronologic, a ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne, repartizate direcţiei generale;
    g) ţine evidenţa ştampilelor şi a sigiliilor din dotarea direcţiei generale şi verifică evidenţa şi păstrarea acestora de către structurile instituţiei;
    h) organizează evidenţa, păstrarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate;
    i) gestionează arhiva neclasificată a direcţiei generale;
    j) organizează serviciul la cabinetele conducerii direcţiei generale;
    k) organizează şi desfăşoară activităţi de relaţii publice;
    l) întocmeşte şi prezintă spre aprobare conducerii direcţiei generale dispoziţia de zi pe unitate;
    m) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă;
    n) execută activităţi de îndrumare şi sprijin pe liniile specifice de muncă, la nivelul direcţiei generale;
    o) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă;
    p) prelucrează date cu caracter personal, respectând prevederile legale în vigoare.
    (2) Compartimentul secretariat şi documente clasificate are următoarele atribuţii:
    a) primeşte, verifică, triază şi prezintă conducerii direcţiei generale corespondenţa primită prin poşta militară, civilă, curieri, fax şi e-mail;
    b) asigură multiplicarea documentelor care conţin informaţii neclasificate, conform dispoziţiilor conducerii direcţiei generale, respectând normele legale privind multiplicarea, înregistrarea şi manipularea acestora;
    c) distribuie documentele cu ordine rezolutive ale conducerii instituţiei şi monitorizează respectarea termenelor de soluţionare;
    d) repartizează anual grupele cu numere de înregistrare pentru structurile direcţiei generale;
    e) asigură înregistrarea registrelor, condicilor, borderourilor şi caietelor pentru însemnări, separat cele clasificate de cele neclasificate, în Registrul unic de evidenţă constituit în acest scop, pentru structurile direcţiei generale;
    f) înregistrează şi asigură evidenţa dispoziţiilor conducerii direcţiei generale;
    g) înregistrează şi asigură evidenţa documentelor de colaborare/cooperare ale direcţiei generale;
    h) asigură expedierea corespondenţei direcţiei generale prin poşta specială şi poşta civilă;
    i) asigură transportul corespondenţei destinate conducerii ministerului, precum şi unităţilor subordonate acestuia, altor instituţii, misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România, precum şi altor ministere;
    j) organizează activitatea de evidenţă a ordinelor şi instrucţiunilor emise de către ministrul afacerilor interne, repartizate direcţiei generale;
    k) organizează activitatea de evidenţă a ştampilelor şi matricelor sigilare din dotarea direcţiei generale;
    l) organizează şi desfăşoară activitatea de secretariat, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru documentele Serviciului secretariat, documente clasificate şi comunicare publică şi ale compartimentelor protecţia datelor cu caracter personal şi Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale;
    m) organizează evidenţa, păstrarea, manipularea, transportul, transmiterea şi distrugerea documentelor care conţin informaţii clasificate;
    n) organizează şi ţine evidenţa documentelor care conţin informaţii clasificate la nivelul Serviciului secretariat, documente clasificate şi comunicare publică şi compartimentelor protecţia datelor cu caracter personal şi Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale;
    o) întocmeşte şi actualizează Nomenclatorul arhivistic al direcţiei generale;
    p) asigură întocmirea unităţilor arhivistice şi face menţiunea unde s-a clasat corespondenţa în registrele de intrare-ieşire pentru Serviciul secretariat, documente clasificate şi comunicare publică şi compartimentele protecţia datelor cu caracter personal şi Schengen, afaceri europene şi relaţii internaţionale;
    q) verifică, în vederea preluării, inventarele unităţilor arhivistice şi primeşte la arhiva neoperativă, pe care o gestionează, toate unităţile arhivistice create de structurile direcţiei generale, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
    r) organizează şi asigură întreţinerea, exploatarea şi selecţionarea fondului arhivistic neoperativ al direcţiei generale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
    s) asigură primirea, înregistrarea, evidenţa, urmărirea soluţionării în termenul legal a petiţiilor adresate direcţiei generale şi expedierea răspunsurilor către petenţi;
    t) distribuie petiţiile, în vederea soluţionării, serviciilor/birourilor/compartimentelor din direcţia generală, în baza dispoziţiei rezolutive a conducerii direcţiei generale;
    u) formulează şi comunică răspunsuri la solicitările petenţilor, repartizate serviciului de conducerea direcţiei generale;
    v) asigură introducerea, prelucrarea, actualizarea şi valorificarea operativă a datelor prin sistemul informatic de petiţii-audienţe;
    w) analizează periodic petiţiile înregistrate şi elaborează informări pentru conducerea direcţiei generale şi Direcţia secretariat general;
    x) primeşte şi înregistrează cererile adresate direcţiei generale pentru furnizarea datelor referitoare la cetăţenie, eliberarea adeverinţelor necesare pentru scutirea de taxe vamale şi a adeverinţelor referitoare la limitarea dreptului la libera circulaţie, verifică corectitudinea datelor completate în cereri şi în documentele însoţitoare, certifică fotocopiile pentru conformitate cu originalul;
    y) organizează activitatea de primire a cetăţenilor în audienţă, la nivelul direcţiei generale;
    z) transpune în practică legislaţia în domeniul combaterii birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul;
    aa) organizează şi asigură serviciul la cabinetele conducerii direcţiei generale şi contribuie la realizarea sarcinilor din agendele de lucru;
    ab) asigură fluxul de informare-documentare necesar personalului de conducere şi specialiştilor, potrivit specificului activităţilor direcţiei generale;
    ac) îndeplineşte sarcini administrative şi de protocol la nivelul cabinetelor conducerii direcţiei generale;
    ad) asigură fluxul de documente şi evidenţa acestora la cabinetele conducerii direcţiei generale;
    ae) asigură pregătirea şi desfăşurarea şedinţelor de lucru ale conducerii direcţiei generale, inclusiv consemnarea aspectelor prezentate/dezbătute în cadrul acestora;
    af) întocmeşte şi prezintă spre aprobare conducerii direcţiei generale dispoziţia de zi pe unitate;
    ag) centralizează propunerile de teme ale structurilor direcţiei generale şi le transmite Direcţiei secretariat general, după aprobarea de către conducerea direcţiei generale, pentru a fi incluse în ordinea de zi a şedinţelor Colegiului ministerului;
    ah) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă;
    ai) execută activităţi de sprijin şi îndrumare, pe liniile specifice de muncă, la nivelul structurilor direcţiei generale.
    (3) Compartimentul comunicare publică are următoarele atribuţii:
    a) asigură primirea, înregistrarea, evidenţa, soluţionarea în termenul legal a cererilor privind informaţiile de interes public transmise direcţiei generale şi expedierea răspunsurilor către solicitanţi;
    b) întocmeşte informarea anuală referitoare la implementarea dispoziţiilor legale privind liberul acces la informaţiile de interes public;
    c) urmăreşte aplicarea principiului transparenţei în ceea ce priveşte activităţile desfăşurate de direcţia generală, asigurând totodată protecţia informaţiilor care, conform legii sau reglementărilor interne ori internaţionale, sunt clasificate ori nedestinate publicităţii;
    d) asigură, din punctul de vedere al conţinutului, actualizarea permanentă a informaţiilor de interes public aflate pe pagina web a instituţiei;
    e) elaborează documentele de planificare privind activitatea de informare şi relaţii publice la nivelul direcţiei generale;
    f) realizează şi transmite către mass-media materiale de informare publică referitoare la cele mai importante evenimente din activitatea direcţiei generale, precum şi la problemele de interes pentru societatea civilă;
    g) gestionează relaţia cu mass-media din ţară şi din străinătate;
    h) prezintă conducerii direcţiei generale sinteza zilnică de presă;
    i) desfăşoară activităţi de evaluare periodică a imaginii publice a direcţiei generale;
    j) gestionează posibilele situaţii de criză mediatică care ar implica instituţia;
    k) organizează conferinţele/declaraţiile de presă la nivelul direcţiei generale;
    l) participă, după caz, la acţiunile de relaţii publice organizate la sediul central al ministerului;
    m) organizează, cu informarea Direcţiei informare şi relaţii publice, evenimentele de relaţii publice la care participă reprezentanţi ai mass-media din ţară şi din străinătate;
    n) informează periodic şi ori de câte ori este nevoie conducerea Direcţiei informare şi relaţii publice cu privire la activităţile, acţiunile, proiectele comunicaţionale propuse la nivelul direcţiei generale;
    o) asigură acreditarea ziariştilor şi reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă la nivelul direcţiei generale."

    22. La articolul 32 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) ţine evidenţa, în sistem informatizat, a cetăţenilor români decedaţi, accidentaţi, spitalizaţi în străinătate sau care au încălcat legislaţia statelor în care au călătorit, precum şi a celor pentru care misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate solicită efectuarea de verificări în vederea eliberării titlurilor de călătorie;"

    23. La articolul 32 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) primeşte de la autorităţile judiciare comunicările referitoare la dispunerea măsurilor privind suspendarea exercitării dreptului la libera circulaţie a cetăţenilor români în străinătate, efectuează verificări în evidenţe şi transmite respectivele comunicări serviciilor publice comunitare în a căror rază de competenţă teritorială au domiciliul persoanele vizate, în vederea punerii în executare a măsurilor dispuse de organele competente, potrivit legii;"

    24. La articolul 32 alineatul (2), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) şi d^2), cu următorul cuprins:
    "d^1) coordonează activităţile privind aplicarea măsurilor de limitare a exercitării dreptului la liberă circulaţie în străinătate a cetăţenilor români, în conformitate cu prevederile legale;
d^2) primeşte de la instanţele de judecată hotărârile prin care s-a dispus măsura ridicării paşaportului minorului cu privire la care există motive care să justifice temerea că ar putea fi deplasat în afara graniţelor României pentru a fi sustras de la procedura de înapoiere deschisă potrivit Convenţiei asupra aspectelor civile ale răpirii internaţionale de copii, adoptată la Haga la 25 octombrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 100/1992 şi Legea nr. 369/2004, efectuează verificările şi transmite rezultatul acestora serviciilor publice comunitare, pentru dispunerea măsurilor, conform competenţelor;"

    25. La articolul 32 alineatul (3), literele b)-d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) efectuează verificări în evidenţa paşapoartelor, la solicitarea justificată a Ministerului Afacerilor Externe sau a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, cu privire la cetăţenii români accidentaţi, spitalizaţi, decedaţi, aflaţi în situaţii care le pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sau care au încălcat legislaţia statelor în care au călătorit, în scopul identificării ori, după caz, informării familiei sau reprezentantului legal cu privire la situaţia de dificultate în care se află cetăţeanul român în străinătate, informează serviciile publice comunitare, comunică rezultatul verificărilor efectuate Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
c) efectuează verificări în evidenţa paşapoartelor, la solicitarea justificată a Ministerului Afacerilor Externe sau a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, cu privire la minorii de cetăţenie română neînsoţiţi sau supuşi unor măsuri de protecţie instituţională în străinătate, informează serviciile publice comunitare, comunică rezultatul verificărilor efectuate Departamentului consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi Autorităţii Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii din cadrul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale;
d) soluţionează lucrările referitoare la paşapoartele pierdute/găsite în străinătate/pe teritoriul României, paşapoartele anulate, paşapoartele care au aparţinut persoanelor decedate, primite de la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, prin intermediul Departamentului Consular din Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de la alte autorităţi şi instituţii publice din România;
    (...)
g) ţine evidenţa, în sistem informatizat, a persoanelor accidentate, spitalizate, decedate în străinătate sau care au încălcat legislaţia statelor în care au călătorit, precum şi a persoanelor pentru care se solicită efectuarea verificărilor în vederea eliberării titlurilor de călătorie;"

    26. La articolul 32 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) monitorizează şi exploatează în activitatea curentă aplicaţia SIMISC (Sistemul informatic de management integrat al serviciilor pentru cetăţeni), privind transmiterea, prin intermediul sistemului de comunicaţii securizat, a comunicărilor referitoare la cetăţenii români decedaţi, accidentaţi/spitalizaţi pe teritoriul altor state, aflaţi în situaţii care le pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală sau sănătatea, la cetăţenii români care au încălcat legislaţia statelor în care au călătorit, la minorii cetăţeni români aflaţi neînsoţiţi pe teritoriul altor state, precum şi la identificarea solicitanţilor de titluri de călătorie sau de paşapoarte simple temporare."

    27. La articolul 32, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Compartimentul relaţii de muncă în străinătate are următoarele atribuţii:
    a) soluţionează cererile cetăţenilor români de eliberare a adeverinţelor privind exercitarea dreptului la libera circulaţie în străinătate sau privind istoricul de paşapoarte, primite de direcţia generală;
    b) efectuează verificări în evidenţa paşapoartelor şi, după caz, colaborează cu serviciile publice comunitare în vederea soluţionării cererilor prevăzute la lit. a)."

    28. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    Serviciul pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate are următoarele atribuţii principale:
    a) îndrumă şi sprijină, raportat la domeniul de competenţă al serviciului, activitatea desfăşurată de către serviciile publice comunitare, asigurând aplicarea în mod unitar a prevederilor legale;
    b) verifică şi, după caz, restituie motivat misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României, potrivit dispoziţiilor legale, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice cu menţionarea ţării de domiciliu depuse în străinătate, pentru care serviciile publice comunitare au constatat faptul că nu sunt îndeplinite condiţiile legale pentru eliberarea documentului de călătorie;
    c) îndrumă şi sprijină activitatea de soluţionare a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi temporare cu menţionarea domiciliului în străinătate desfăşurată de serviciile publice comunitare, verificând, prin sondaj, anterior soluţionării, din dispoziţia conducerii direcţiei generale, datele şi documentaţia anexată acestor solicitări;
    d) verifică, introduce şi actualizează în evidenţa specială de paşapoarte datele solicitanţilor de paşapoarte simple cu menţionarea domiciliului în străinătate;
    e) verifică modul de transmitere a comunicărilor privind stabilirea domiciliului în străinătate către structurile de evidenţă a persoanelor competente;
    f) soluţionează cererile de acordare a avizului pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării domiciliului din străinătate în România, pentru cetăţenii români titulari ai unor documente de călătorie eliberate de direcţia generală, şi efectuează menţiunile corespunzătoare în evidenţele specifice;
    g) efectuează în evidenţele de paşapoarte menţiuni privind schimbarea domiciliului din străinătate în România, la solicitarea misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare ale României sau a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
    h) asigură corectitudinea şi coerenţa datelor cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate gestionate în evidenţele de paşapoarte;
    i) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea direcţiei generale, conform competenţelor specifice;
    j) asigură colaborarea cu serviciile publice comunitare şi misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în vederea soluţionării cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice şi temporare cu menţionarea domiciliului în străinătate depuse la nivelul acestor autorităţi;
    k) preia şi soluţionează cererile pentru eliberarea paşapoartelor depuse, în situaţiile expres prevăzute de lege, la nivelul Direcţiei Generale de Paşapoarte;
    l) desfăşoară activităţi de sprijin privind arhivarea electronică, din dispoziţia conducerii direcţiei generale;
    m) analizează problemele identificate în aplicarea prevederilor legale şi elaborează propuneri de măsuri pentru îmbunătăţirea desfăşurării activităţii serviciilor publice comunitare, în domeniul de competenţă;
    n) elaborează precizări metodologice în domeniul de competenţă, în cooperare cu structurile direcţiei generale, cu specialişti din cadrul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date sau din alte structuri ale ministerului, precum şi din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
    o) participă la elaborarea de protocoale cu alte instituţii, în vederea asigurării unui mod unitar de aplicare a prevederilor legale privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, conform competenţelor;
    p) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă;
    q) efectuează verificări în evidenţele de paşapoarte şi cele ale Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal."

    29. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    Serviciul cetăţenie are următoarea structură:
    a) Compartimentul furnizare date din RNEPS şi atestare a calităţii de cetăţean român;
    b) Compartimentul evidenţă cetăţenie."

    30. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Serviciul cetăţenie are următoarele atribuţii principale:
    a) atestă calitatea de cetăţean român, în condiţiile legii, în limita datelor deţinute de direcţia generală;
    b) furnizează date cu privire la cetăţenia română din RNEPS, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice îndreptăţite, în limitele competenţelor legale;
    c) cooperează cu instituţiile competente în aplicarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor specifice;
    d) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea direcţiei generale, conform competenţelor specifice;
    e) efectuează verificări şi actualizări în RNEPS, pentru persoanele incluse în proiectele de ordine/ordinele privind cetăţenia română, emise de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;
    f) participă la elaborarea de acorduri/înţelegeri cu alte instituţii;
    g) îndrumă şi sprijină activităţile desfăşurate de serviciile publice comunitare, asigurând aplicarea în mod unitar a prevederilor legale din domeniul de competenţă;
    h) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă;
    i) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă;
    j) prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Compartimentul furnizare date din RNEPS şi atestare a calităţii de cetăţean român are următoarele atribuţii:
    a) atestă calitatea de cetăţean român, în condiţiile legii, în limita datelor deţinute de direcţia generală;
    b) cooperează cu instituţiile competente în aplicarea Legii nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul atestării, în condiţiile legii, a calităţii de cetăţean român, la solicitarea autorităţilor competente să elibereze documentele de identitate, de călătorie sau de stare civilă;
    c) sesizează Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie, în condiţiile Legii nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la existenţa oricărui motiv pentru retragerea cetăţeniei române despre care are cunoştinţă;
    d) efectuează verificări în RNEPS şi furnizează date referitoare la cetăţenia română, la solicitarea persoanelor fizice sau juridice îndreptăţite;
    e) efectuează actualizări în RNEPS, după caz, pentru persoanele cărora le-a fost atestată calitatea de cetăţean român sau/şi cărora li s-au furnizat date din RNEPS;
    f) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea direcţiei generale, conform competenţelor specifice;
    g) îndrumă şi sprijină activităţile desfăşurate de către serviciile publice comunitare, asigurând aplicarea în mod unitar a prevederilor legale din domeniul de competenţă;
    h) prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (3) Compartimentul evidenţă cetăţenie are următoarele atribuţii:
    a) efectuează verificări şi actualizări în RNEPS, pentru persoanele incluse în proiectele de ordine/ordinele privind cetăţenia română, emise de preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie;
    b) comunică instituţiilor îndreptăţite rezultatul verificărilor prevăzute la lit. a);
    c) efectuează actualizări în RNEPS, după caz, pentru persoanele cărora le-a fost atestată calitatea de cetăţean român sau/şi cărora li s-au furnizat date din RNEPS;
    d) desfăşoară activităţi privind arhivarea electronică a documentelor, potrivit domeniului de competenţă;
    e) cooperează cu instituţiile competente în aplicarea Legii nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor de serviciu;
    f) prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

    31. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    Serviciul arhivă are următoarele atribuţii:
    a) organizează şi conservă dosarele de paşapoarte ale direcţiei generale şi ia măsuri pentru prevenirea degradării, distrugerii sau sustragerii documentelor, recondiţionează dosarele şi registrele deteriorate;
    b) asigură inventarierea şi evidenţa tuturor dosarelor de paşapoarte intrate şi ieşite din depozit, pe baza registrului de constituire a dosarelor, a aplicaţiei informatice SIDD şi a borderourilor de expediţie;
    c) asigură studierea dosarelor aflate în gestiune de către lucrători ai unor instituţii abilitate de lege, pe bază de delegaţii semnate de conducătorii instituţiilor interesate şi aprobate de conducerea direcţiei generale, conform prevederilor legale în materie;
    d) pune la dispoziţia Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii dosarele de paşapoarte, în conformitate cu prevederile legale;
    e) efectuează verificări telefonice la solicitarea autorităţilor abilitate, în conformitate cu prevederile legale, asigurând evidenţa acestora prin programul informatic;
    f) asigură accesul persoanelor fizice la propriul dosar de paşapoarte, în condiţiile legii;
    g) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea direcţiei generale şi comunică persoanelor fizice, la solicitarea acestora, date din RNEPS, în condiţiile legii;
    h) eliberează copii ale înscrisurilor din dosarele de paşapoarte, în condiţiile legii;
    i) cooperează cu structurile direcţiei generale şi serviciile publice comunitare pentru completarea şi corectarea/ actualizarea RNEPS pe baza documentelor existente în dosarele direcţiei generale sau a mapelor de paşapoarte aflate la serviciile publice comunitare;
    j) efectuează verificări, menţiuni, actualizări şi furnizează date din RNEPS, în condiţiile legii şi în limitele competenţelor specifice;
    k) elaborează proceduri de lucru şi precizări metodologice în domeniile de competenţă şi desfăşoară activităţile privind arhivarea electronică a documentelor;
    l) asigură depunerea documentelor neoperative la depozitul arhivei, începând cu al doilea an de la constituire, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire;
    m) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă;
    n) prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

    32. La articolul 37 alineatul (1), literele b) şi n) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) pune în aplicare şi verifică respectarea prevederilor actelor normative în vigoare în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate, în cadrul direcţiei generale;
    (...)
n) prezintă conducătorului unităţii propuneri pentru stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul Direcţiei Generale de Protecţie Internă în realizarea acestor demersuri;"

    33. La articolul 37 alineatul (1), litera p) se abrogă.
    34. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cadrul structurii de securitate funcţionează Componenta de securitate pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, denumită în continuare CSTIC, care are următoarele atribuţii:
    a) implementează metodele, mijloacele şi măsurile necesare protecţiei informaţiilor în format electronic;
    b) asigură exploatarea operaţională a sistemului de prelucrare automată a datelor (SPAD) şi a reţelei de transmisii de date - sistemul informatic şi de comunicaţii (RTD - SIC), în condiţii de securitate;
    c) coordonează cooperarea dintre direcţia generală, deţinătoare de SPAD sau RTD - SIC, şi Direcţia Generală de Protecţie Internă, atunci când:
    1. se planifică dezvoltarea sau achiziţia unui SPAD sau RTD;
    2. se propun schimbări ale unei configuraţii de sistem existente;
    3. se propune conectarea unui SPAD sau a unei RTD-SIC cu alt SPAD sau RTD - SIC;
    4. se propun schimbări ale modului de operare de securitate a SPAD sau RTD - SIC;
    5. se propun schimbări în programele existente sau utilizarea de noi programe pentru optimizarea securităţii SPAD sau RTD - SIC;
    6. se iniţiază proceduri de modificare a nivelului de clasificare a SPAD sau RTD - SIC, care au fost deja acreditate;
    7. se planifică sau se propune întreprinderea oricărei alte activităţi referitoare la îmbunătăţirea securităţii SPAD sau RTD - SIC acreditate;
    d) asigură implementarea măsurilor de securitate şi protecţie criptografică a SPAD sau RTD - SIC clasificate;
    e) stabileşte, cu aprobarea Direcţiei Generale de Protecţie Internă, standardele şi procedurile de securitate care trebuie respectate de către furnizorii de echipamente, pe parcursul dezvoltării, instalării şi testării SPAD şi RTD - SIC, şi răspunde pentru justificarea, selecţia, implementarea şi controlul componentelor de securitate, care constituie parte a SPAD şi RTD - SIC;
    f) stabileşte, pentru structurile de securitate şi management ale SPAD şi RTD - SIC clasificate, încă de la înfiinţare, responsabilităţile pe care le vor exercita pe tot ciclul de viaţă al SPAD şi RTD - SIC respective;
    g) solicită acreditarea/reacreditarea sistemelor informatice şi de comunicaţii care procesează, stochează sau transmit informaţii clasificate de la Autoritatea Afacerilor Interne de Acreditare de Securitate;
    h) solicită asistenţă de specialitate din partea Autorităţii Afacerilor Interne de Acreditare de Securitate şi a Autorităţii Afacerilor Interne de Securitate pentru Informatică şi Comunicaţii;
    i) răspunde de alegerea, implementarea, justificarea şi controlul facilităţilor de securitate, de natură tehnică, care reprezintă parte componentă a sistemelor informatice şi de comunicaţii care procesează, stochează sau transmit informaţii clasificate;
    j) asigură exploatarea în condiţii de securitate a sistemelor informatice şi de comunicaţii care procesează, stochează sau transmit informaţii clasificate;
    k) verifică periodic sau în timp real implementarea măsurilor de protecţie în sistemele informatice şi de comunicaţii care procesează, stochează sau transmit informaţii clasificate, pentru a se asigura că securitatea acestora este în concordanţă cu cerinţele de securitate aprobate de Autoritatea Afacerilor Interne de Acreditare de Securitate;
    l) ţine evidenţa echipamentelor sistemelor informatice şi de comunicaţii, proprietate privată, autorizate să funcţioneze în incinta direcţiei generale în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    m) cercetează incidentele de securitate şi raportează rezultatele, ierarhic, Autorităţii Afacerilor Interne de Acreditare de Securitate şi Autorităţii Afacerilor Interne de Securitate pentru Informatică şi Comunicaţii, concomitent cu aplicarea unor măsuri de reducere a consecinţelor."

    35. La articolul 37 alineatul (6), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) elaborează PrOpSec specifice pentru site-ul web respectiv, în situaţiile stabilite de către Autoritatea Afacerilor Interne de Acreditare de Securitate."

    36. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    Biroul logistic are în structură:
    a) Compartimentul tehnic, administrarea patrimoniului imobiliar şi protecţia mediului;
    b) Compartimentul echipament, intendenţă şi gestiune documente cu regim special;
    c) Compartimentul achiziţii publice."

    37. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Biroul logistic are următoarele atribuţii principale:
    a) recepţionează bunurile materiale, serviciile şi lucrările necesare desfăşurării activităţii direcţiei generale şi, după caz, serviciilor publice comunitare, potrivit competenţelor;
    b) depozitează şi gestionează bunurile materiale ce alcătuiesc patrimoniul direcţiei generale;
    c) depozitează, gestionează şi întreţine armamentul din dotarea direcţiei generale;
    d) eliberează din depozit bunurile materiale necesare desfăşurării activităţii direcţiei generale şi, după caz, serviciilor publice comunitare, potrivit competenţelor;
    e) întreţine echipamentele tehnologice ale instituţiei;
    f) urmăreşte comportarea în timp a construcţiilor din administrarea direcţiei generale;
    g) ţine evidenţa de cadastru a imobilelor direcţiei generale;
    h) întreţine patrimoniul imobiliar al direcţiei generale;
    i) participă la efectuarea inventarierii generale a patrimoniului direcţiei generale;
    j) întocmeşte documentaţiile privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea bunurilor materiale aparţinând direcţiei generale;
    k) menţine curăţenia în spaţiile instituţiei;
    l) stabileşte şi ţine evidenţa drepturilor de echipament ale poliţiştilor din cadrul direcţiei generale şi al serviciilor publice comunitare;
    m) stabileşte necesarul de bunuri materiale, servicii, lucrări şi locuinţe şi întocmeşte programul logistic anual şi programul de investiţii ale direcţiei generale;
    n) întocmeşte şi actualizează planul anual al achiziţiilor publice pentru direcţia generală;
    o) derulează procedurile de achiziţii publice;
    p) urmăreşte derularea contractelor de furnizare/ servicii/lucrări, conform procedurilor stabilite;
    q) întocmeşte documentaţiile privind acceptarea/respingerea unor donaţii sau sponsorizări oferite direcţiei generale;
    r) asigură implementarea şi respectarea prevederilor legale pe linia protecţiei mediului, precum şi realizarea managementului deşeurilor la nivelul direcţiei generale;
    s) asigură CNUPPE şi serviciile publice comunitare cu echipamente şi materiale specifice necesare pentru personalizarea paşapoartelor simple electronice, temporare, a cardurilor de sănătate şi a altor documente, conform contractelor încheiate în acest scop;
    t) analizează raportările serviciilor publice comunitare privind consumul de materiale cu regim special utilizate la personalizarea paşapoartelor simple temporare;
    u) asigură condiţiile pentru gestionarea corespunzătoare a materialelor cu regim special la nivelul serviciilor publice comunitare;
    v) recepţionează şi asigură distrugerea rebuturilor de paşapoarte simple electronice şi temporare şi a rebuturilor de folii de securizare;
    w) recepţionează şi asigură distrugerea paşapoartelor anulate de structurile direcţiei generale, serviciile publice comunitare şi misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, conform competenţelor;
    x) întocmeşte documentele de gestiune privind mişcările de bunuri materiale;
    y) participă la programul de cercetare-dezvoltare al ministerului;
    z) întocmeşte şi supune spre aprobare documentaţia privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului;
    aa) utilizează şi actualizează datele specifice unităţii în aplicaţiile electronice ale ministerului din domeniul logistic;
    ab) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă;
    ac) prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
    (2) Compartimentul tehnic, administrarea patrimoniului imobiliar şi protecţia mediului are următoarele atribuţii:
    a) asigură recepţia, depozitarea, întreţinerea, distribuţia, consumul şi gestionarea bunurilor materiale din domeniul de competenţă, în condiţii de legalitate, eficienţă, eficacitate şi economicitate;
    b) întocmeşte actele necesare privind mişcarea bunurilor materiale din domeniul de competenţă, atât pentru depozit, cât şi pe locuri de folosinţă;
    c) asigură armamentul şi muniţia necesare dotării personalului direcţiei generale, precum şi desfăşurării şedinţelor periodice de tragere;
    d) asigură evidenţa de cadastru şi ia măsuri pentru completarea şi actualizarea tuturor datelor referitoare la imobilele din administrarea direcţiei generale;
    e) asigură întreţinerea patrimoniului imobiliar al direcţiei generale;
    f) întocmeşte documentaţiile necesare pentru asigurarea necesarului de spaţii pentru activităţile desfăşurate de structurile direcţiei generale, inclusiv a necesarului de locuinţe;
    g) întocmeşte, actualizează şi urmăreşte încadrarea spaţiilor direcţiei generale în normele legale de dotare cu mobilier, obiecte de inventar şi materiale de curăţenie;
    h) întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea/ prelungirea autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru toate clădirile din administrare;
    i) întocmeşte specificaţiile tehnice necesare pentru achiziţia de bunuri, servicii sau lucrări din domeniul de competenţă;
    j) participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţii;
    k) verifică documentaţiile ataşate facturilor aferente lucrărilor executate şi admite la plată numai lucrările corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ;
    l) urmăreşte derularea contractelor din domeniul de competenţă, verifică facturile aferente şi întocmeşte documentaţia pentru achitarea lor;
    m) centralizează şi analizează datele necesare fundamentării proiectului de buget pentru cheltuieli de capital;
    n) întocmeşte şi actualizează Programul multianual de investiţii;
    o) întocmeşte lista obiectivelor şi acţiunilor de investiţii sau dotare şi o transmite către Direcţia generală logistică în vederea aprobării;
    p) monitorizează derularea programelor de investiţii/dotare;
    q) întocmeşte documentaţia pentru actualizarea valorii obiectivelor de investiţii, atunci când se impune;
    r) transmite Direcţiei generale logistice propuneri de modificări/redistribuiri de fonduri între obiectivele de investiţii/acţiunile de dotare cuprinse în programul de investiţii, atunci când situaţia o impune;
    s) verifică facturile pentru decontarea utilităţilor aferente spaţiilor direcţiei generale, precum şi facturile întocmite de instituţiile prefectului, pentru spaţiile folosite de serviciile publice comunitare;
    t) întocmeşte bazele de calcul şi facturile pentru decontarea utilităţilor consumate în spaţiile direcţiei generale, conform contractului şi protocolului încheiate în acest sens cu integratorul sistemului epass;
    u) asigură întreţinerea şi funcţionarea grupurilor electrogene şi a echipamentelor de climatizare;
    v) asigură respectarea normelor legale pe linia supravegherii instalaţiilor tehnice sub presiune şi de ridicat;
    w) participă la întocmirea programului logistic anual, potrivit domeniilor de competenţă;
    x) participă la inventarierea generală a patrimoniului direcţiei generale;
    y) întocmeşte documentaţiile privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din domeniul de competenţă;
    z) întocmeşte lunar necesarul de credite pentru derularea contractelor din domeniul de competenţă;
    aa) ţine evidenţa autovehiculelor de serviciu, a conducătorilor auto şi a personalului care are dreptul de a conduce autovehiculele din dotarea direcţiei generale, verificând îndeplinirea condiţiilor legale în acest sens;
    ab) întocmeşte şi aplică procedurile de lucru din domeniul de competenţă;
    ac) asigură implementarea şi respectarea prevederilor legale pe linia protecţiei mediului în cadrul direcţiei generale, ţine evidenţa cantităţilor de utilităţi şi deşeuri consumate, urmăreşte modul de stocare şi valorificare a acestora, asigură colectarea selectivă a deşeurilor, în conformitate cu legislaţia în domeniu;
    ad) întocmeşte şi supune spre aprobare documentaţia privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public/privat al statului;
    ae) utilizează şi actualizează datele specifice unităţii în aplicaţiile electronice ale ministerului din domeniul logistic.
    (3) Lucrătorul din cadrul Compartimentului tehnic, administrarea patrimoniului imobiliar şi protecţia mediului, desemnat responsabil de mediu, are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte documentele de organizare a activităţilor de protecţie a mediului pentru direcţia generală, conform actelor normative şi procedurilor de lucru aplicabile;
    b) controlează şi notifică conducătorului unităţii aspectele sesizate privind încălcarea de către personalul unităţii a legislaţiei de protecţie a mediului în obiectivele şi incintele aparţinând direcţiei generale, precum şi în zonele de responsabilitate unde aceasta desfăşoară activităţi specifice;
    c) propune şi supune aprobării conducătorului unităţii măsuri concrete pentru protecţia mediului în zona de responsabilitate unde desfăşoară activităţi personalul propriu;
    d) prezintă conducătorului unităţii informări asupra modului de realizare a activităţilor de protecţie a mediului;
    e) verifică luarea măsurilor necesare pentru utilizarea eficientă a oricărei forme de energie, a resurselor şi materialelor în derularea activităţii specifice;
    f) stabileşte măsurile adecvate pentru prevenirea, limitarea şi eliminarea efectelor poluărilor accidentale;
    g) elaborează anual Raportul privind desfăşurarea activităţilor de protecţie a mediului pentru direcţia generală şi îl înaintează structurii coordonatoare pe linia protecţiei mediului de la eşalonul superior, până la data de 15 februarie, pentru anul precedent;
    h) urmăreşte fundamentarea necesarului de resurse financiare şi includerea acţiunilor propuse pentru eliminarea neconformităţilor în planurile anuale de asigurare tehnico-materială de către structurile desemnate ca responsabil de implementare prin Planul anual de acţiune în domeniul protecţiei mediului, elaborat la nivelul direcţiei generale;
    i) colaborează cu organismele tehnice specializate, autorităţile ori instituţiile publice locale de protecţie a mediului pentru desfăşurarea unor acţiuni comune în domeniu;
    j) urmăreşte implementarea şi respectarea legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului, a instrucţiunilor şi normelor de protecţie a mediului în cadrul direcţiei generale;
    k) participă, la un interval de maximum 5 ani, la programe de formare profesională în domeniul protecţiei mediului, organizate în cadrul sistemului de formare profesională continuă a personalului ministerului de către instituţii de formare profesională din cadrul acestuia, precum şi la convocări/ simpozioane/videoconferinţe de specialitate organizate de structurile de specialitate de la nivelul eşaloanelor superioare;
    l) ţine evidenţa cheltuielilor de protecţie a mediului pe domenii de activitate pentru direcţia generală;
    m) întocmeşte, actualizează şi gestionează dosarul de mediu al unităţii, în format letric şi electronic;
    n) întocmeşte şi înaintează eşaloanelor superioare, în cazul producerii unei poluări accidentale, Fişa de caracterizare pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate avarii, incidente, poluări accidentale, conform legislaţiei în vigoare, precum şi Raportul de informare privind accidentul major, pentru evenimentele care îndeplinesc condiţiile de a fi declarate accidente majore, conform legislaţiei în vigoare, potrivit modelului instituit prin procedura de sistem elaborată de Direcţia generală logistică privind efectuarea controalelor de mediu specifice inspectorilor de mediu;
    o) reprezintă şi apără interesele direcţiei generale, ca organ de specialitate, în relaţiile de cooperare cu organismele tehnice specializate, autorităţile ori instituţiile publice locale aflate în subordinea/sub autoritatea/în coordonarea autorităţii publice centrale în domeniul protecţiei mediului, instituţiile publice de interes local, autorităţile administraţiei publice locale sau operatori economici autorizaţi cu atribuţii şi răspunderi specifice în domeniul protecţiei mediului la nivel local;
    p) participă în toate comisiile de casare constituite la nivelul unităţii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (4) Compartimentul echipament, intendenţă şi gestiune documente cu regim special are următoarele atribuţii:
    a) asigură recepţia, depozitarea, întreţinerea, distribuţia, consumul şi gestionarea bunurilor materiale din domeniul de competenţă, în condiţii de legalitate, eficienţă, eficacitate şi economicitate;
    b) întocmeşte actele necesare privind mişcarea bunurilor materiale din domeniul de competenţă atât pentru depozit, cât şi pe locuri de folosinţă;
    c) întocmeşte documentele legale pentru alocarea la drepturi de hrană şi echipament pentru personalul direcţiei generale;
    d) întocmeşte documentele legale pentru alocarea la drepturi de echipament pentru personalul serviciilor publice comunitare;
    e) centralizează cererile de echipament, stabileşte necesarul drepturilor de echipare, în bani şi natură, pentru personalul direcţiei generale şi al serviciilor publice comunitare şi întocmeşte statele de plată a acestor drepturi;
    f) operează drepturile acordate, precum şi mişcările de personal, în cererile de echipament, întocmeşte şi transmite extrasul drepturilor de echipament pentru personalul mutat în alte structuri ale ministerului;
    g) asigură dotarea/aprovizionarea CNUPPE şi a serviciilor publice comunitare cu materialele specifice necesare pentru personalizarea paşapoartelor simple electronice, temporare, a cardurilor de sănătate şi a altor documente;
    h) analizează şi centralizează raportările serviciilor publice comunitare privind consumul de materiale cu regim special utilizate la personalizarea paşapoartelor simple temporare şi recepţia rebuturilor;
    i) asigură cadrul metodologic pentru gestionarea corespunzătoare a materialelor cu regim special la nivelul serviciilor publice comunitare;
    j) întocmeşte documentaţia necesară în vederea distrugerii rebuturilor de paşapoarte electronice şi temporare, a rebuturilor de folii de securizare şi a paşapoartelor anulate de către structurile direcţiei generale, serviciile publice comunitare şi misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României, conform competenţelor;
    k) întocmeşte specificaţiile tehnice necesare pentru achiziţia de bunuri, servicii sau lucrări din domeniul de competenţă;
    l) participă în comisiile de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţii;
    m) urmăreşte derularea contractelor din domeniul de competenţă, verifică facturile aferente şi întocmeşte documentaţia pentru achitarea lor;
    n) participă la întocmirea programului logistic anual, potrivit domeniilor de competenţă;
    o) participă la inventarierea generală a patrimoniului direcţiei generale;
    p) întocmeşte documentaţiile privind scoaterea din funcţiune, transmiterea fără plată, valorificarea sau casarea bunurilor materiale din domeniul de competenţă;
    q) întocmeşte lunar necesarul de credite pentru derularea contractelor din domeniul de competenţă şi pentru achitarea drepturilor de echipament;
    r) întocmeşte şi aplică procedurile de lucru din domeniul de competenţă.
    (5) Compartimentul achiziţii publice are următoarele atribuţii:
    a) elaborează şi actualizează planul anual al achiziţiilor publice;
    b) încadrează planul anual al achiziţiilor publice în bugetul alocat;
    c) întocmeşte documentaţiile necesare pentru iniţierea şi derularea procedurilor de achiziţie, inclusiv a cumpărărilor directe;
    d) urmăreşte îndeplinirea planului anual al achiziţiilor publice;
    e) utilizează sistemul electronic de achiziţii publice pentru achiziţiile derulate de direcţia generală, inclusiv pentru cumpărări directe;
    f) publică în sistemul electronic de achiziţii publice şi/sau pe site-ul direcţiei generale informaţiile publice privind achiziţiile efectuate;
    g) elaborează documentaţiile de atribuire pentru toate procedurile de achiziţie;
    h) întocmeşte caietele de sarcini, pe baza specificaţiilor tehnice/propunerilor transmise de structurile beneficiare;
    i) întocmeşte proiectul de contract sau comandă pentru toate achiziţiile derulate, precum şi proiectul actelor adiţionale, atunci când este cazul;
    j) elaborează documentaţia pentru numirea comisiilor de evaluare;
    k) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt prevăzute de legislaţia privind achiziţiile publice;
    l) urmăreşte derularea şi finalizarea procesului de achiziţie publică;
    m) asigură întocmirea şi transmiterea comunicărilor/ clarificărilor între direcţia generală şi operatorii economici participanţi la procedura de achiziţie;
    n) asigură îndeplinirea obligaţiilor referitoare la soluţionarea contestaţiilor, conform competenţelor;
    o) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    p) urmăreşte constituirea şi restituirea garanţiilor de participare şi de bună execuţie, la termenele prevăzute de legislaţia în vigoare;
    q) întocmeşte lunar necesarul de credite pentru derularea contractelor >de achiziţie publică;
    r) întocmeşte şi aplică procedurile de lucru din domeniul de competenţă."

    38. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    CNUPPE are următoarele atribuţii principale:
    a) personalizează paşapoartele simple electronice, paşapoartele diplomatice electronice şi paşapoartele de serviciu electronice, precum şi alte documente, în condiţiile legii;
    b) gestionează autoritatea naţională de certificare pentru semnătură - CSCA, autoritatea naţională de certificare pentru verificare - CVCA şi autoritatea naţională de certificare pentru punctul naţional unic de contact - SPOCCA, cooperează cu instituţii similare ale statelor membre ale Uniunii Europene, în vederea schimbului de certificate digitale necesare verificării amprentelor din documentele de călătorie, precum şi cu Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, în calitate de operator al directorului naţional de chei publice - N-PKD, în vederea descărcării certificatelor necesare pentru stabilirea autenticităţii şi integrităţii documentelor de călătorie;
    c) stabileşte şi actualizează, în condiţiile legii, elementele de securitate cuprinse în paşapoartele simple, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie;
    d) administrează Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple şi sistemul informatic de producţie ce conţine datele cu caracter personal necesare personalizării categoriilor de documente prevăzute la lit. a), în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal;
    e) verifică îndeplinirea standardelor şi specificaţiilor naţionale şi internaţionale cu privire la paşapoartele electronice;
    f) participă la comisiile internaţionale de elaborare a standardelor şi specificaţiilor pentru documentele de călătorie;
    g) asigură interoperabilitatea citirii paşapoartelor electronice româneşti prin implementarea standardelor recunoscute internaţional în domeniul documentelor de călătorie;
    h) elaborează proceduri de lucru interne;
    i) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea direcţiei generale, conform competenţelor specifice;
    j) colaborează cu alte structuri din minister, Ministerul Afacerilor Externe şi Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., pe linia personalizării documentelor de călătorie, cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe linia personalizării cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate, precum şi cu alte instituţii publice/persoane juridice care asigură mentenanţa în cadrul proiectelor derulate."

    39. La articolul 43 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) analizează, propune şi urmăreşte implementarea elementelor de securitate cuprinse în paşapoartele simple, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie;"

    40. La articolul 43 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) colaborează cu alte structuri din minister, Ministerul Afacerilor Externe şi Compania Naţională «Imprimeria Naţională» - S.A., pe linia personalizării documentelor de călătorie, cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, pe linia personalizării cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate, precum şi cu alte instituţii publice/persoane juridice care asigură mentenanţa în cadrul proiectelor derulate;"

    41. La articolul 43 alineatul (2), după litera q) se introduce o nouă literă, litera r), cu următorul cuprins:
    "r) analizează, propune şi urmăreşte implementarea elementelor de securitate cuprinse în paşapoartele simple, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie."

    42. La articolul 43 alineatul (3), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
    "p) analizează, propune şi urmăreşte implementarea elementelor de securitate cuprinse în paşapoartele simple, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie."

    43. La articolul 45 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) analizează, propune şi urmăreşte implementarea elementelor de securitate cuprinse în paşapoartele simple, în acord cu reglementările europene şi internaţionale în materie."

    44. La articolul 45 alineatul (4), litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) cooperează cu autorităţile şi instituţiile publice abilitate, precum şi cu alte entităţi îndreptăţite, în scopul îmbunătăţirii documentelor de călătorie, implementării şi actualizării elementelor de securitate, transmiterii de specimene şi informării reciproce cu privire la diferite metode de falsificare."

    45. La articolul 47 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) asigură, sub coordonarea şi îndrumarea Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, organizarea, exploatarea şi mentenanţa sistemelor de comunicaţii şi tehnologia informaţiei la nivelul direcţiei generale;"

    46. La articolul 47 alineatul (1), litera t) se abrogă.
    47. La articolul 47 alineatul (4), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) administrează schimbul de informaţii înregistrate în bazele de date din sistemul informatic al direcţiei generale;"

    48. La capitolul V secţiunea XIV, paragraful 4, alcătuit din articolul 48, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "§.4 BIROUL VALIDARE DATE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ PRODUCŢIE
    ART. 48
    Biroul validare date şi asistenţă tehnică producţie are următoarele atribuţii principale:
    a) asigură un punct unic de înregistrare a incidentelor şi cererilor de service pentru Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple;
    b) acordă asistenţă de specialitate, sprijin, îndrumare şi control în domeniul tehnologiei informaţiei, la nivelul direcţiei generale şi al serviciilor publice comunitare;
    c) asigură verificarea datelor prelucrate în Sistemul naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple, în scopul validării şi transmiterii acestora pentru personalizare în baza de date de producţie de la nivelul CNUPPE;
    d) desfăşoară activităţi de identificare şi corectare a informaţiilor înregistrate în bazele de date, prin rularea de teste de coerenţă;
    e) asigură, la cerere, prelucrarea informaţiilor înregistrate în baza de date a Sistemului naţional informatic de evidenţă a paşapoartelor simple, pentru realizarea de rapoarte şi statistici;
    f) asigură asistenţă tehnică pentru echipamentele auxiliare şi de producţie de la nivelul CNUPPE;
    g) gestionează autoritatea naţională de certificare pentru semnătură - CSCA, autoritatea naţională de certificare pentru verificare - CVCA şi autoritatea naţională de certificare pentru punctul naţional unic de contact - SPOCCA, cooperează cu instituţii similare ale statelor membre ale Uniunii Europene, în vederea schimbului de certificate digitale necesare verificării amprentelor din documentele de călătorie, precum şi cu Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale, în calitate de operator al directorului naţional de chei publice - N-PKD, în vederea descărcării certificatelor necesare pentru stabilirea autenticităţii şi integrităţii documentelor de călătorie;
    h) implementează politicile de securitate şi criptografie pentru datele din mediul de stocare al documentelor de călătorie electronice;
    i) colaborează cu instituţiile terţe cu care direcţia generală are încheiate protocoale, în scopul stabilirii schemelor de date şi a modului de transmitere a acestora;
    j) colaborează cu structurile de suport ale furnizorilor direcţiei generale;
    k) colaborează cu Serviciul comunicaţii şi tehnologia informaţiei pentru soluţionarea problemelor informatice;
    l) elaborează proceduri de lucru pentru activităţile desfăşurate potrivit competenţelor;
    m) elaborează precizări metodologice în domeniile de competenţă;
    n) participă la proiectele şi programele informatice în care este implicată direcţia generală;
    o) participă la seminare, întâlniri, prezentări cu tematică specifică;
    p) asigură protecţia datelor şi informaţiilor gestionate şi ia măsuri de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate din domeniul de competenţă;
    q) prelucrează date cu caracter personal, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    r) soluţionează petiţiile repartizate de conducerea direcţiei generale, conform competenţelor specifice;
    s) furnizează Institutului Naţional de Statistică şi Autorităţii Electorale Permanente, periodic sau la cerere, date din domeniul de competenţă al direcţiei generale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

    49. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 48^1
    Din dispoziţia conducerii, personalul structurilor direcţiei generale, altele decât cele prevăzute la art. 33, 35 şi 36, desfăşoară activităţi de sprijin privind arhivarea electronică a documentelor."

    50. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 50^1
    În cadrul raporturilor de serviciu şi al relaţiilor de muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de toţi poliţiştii şi personalul contractual din direcţia generală, orice discriminare directă sau indirectă, bazată pe criterii de sex, fiind interzisă."

    51. Articolul 51 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament."

    52. Anexele nr. 3-5 se abrogă.
    53. În tot cuprinsul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, denumirile „Departamentul de Informaţii şi Protecţie Internă“ şi „Direcţia Generală de Informaţii şi Protecţie Internă“ se înlocuiesc cu denumirea „Direcţia Generală de Protecţie Internă“.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela

    Bucureşti, 2 decembrie 2020.
    Nr. 175.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016