Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 173 din 24 noiembrie 2020  privind dispoziţia/ordinul de zi pe unitate,  precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 173 din 24 noiembrie 2020 privind dispoziţia/ordinul de zi pe unitate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1215 din 11 decembrie 2020
    Având în vedere necesitatea reglementării organizării şi desfăşurării activităţilor de interes general pentru întregul personal în cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum şi pentru eficientizarea sistemului informaţional - decizional, creşterea operativităţii în îndeplinirea atribuţiilor şi sarcinilor de serviciu, evitarea omisiunilor şi/sau distorsionării deciziilor,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Domeniul de reglementare
    (1) Dispoziţia de zi pe unitate, respectiv ordinul de zi pe unitate, denumite în continuare DZU/OZU, reprezintă un document de decizie şi/sau planificare operaţională privind modul de organizare şi desfăşurare a activităţilor de interes general pentru Ministerul Afacerilor Interne, precum şi de consemnare sau, după caz, constatare a unor activităţi desfăşurate la nivelul unităţii.
    (2) Structura de secretariat sau persoanele anume desemnate din cadrul fiecărei unităţi redactează DZU/OZU şi îl prezintă spre semnare şefului unităţii sau, după caz, persoanelor stabilite de acesta potrivit alin. (3), în scopul atingerii obiectivelor instituţionale.
    (3) La începutul fiecărui an sau ori de câte ori este nevoie, şeful unităţii stabileşte conducătorii structurilor din subordine care sunt abilitaţi să emită DZU/OZU.

    ART. 2
    Definiţii
    În înţelesul prezentului ordin, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) unitate - denumire generică ce include oricare dintre structurile prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi structurile din subordine;
    b) structură - componentă funcţională a unităţii, indiferent de nivelul de organizare, având atribuţii specifice, stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare;
    c) personal anume desemnat - personalul desemnat prin dispoziţie/ordin al şefului unităţii/structurii, responsabil cu redactarea DZU/OZU.


    CAP. II
    Reguli privind redactarea, aprobarea şi înregistrarea DZU/OZU
    ART. 3
    Redactarea
    (1) DZU/OZU se redactează în fiecare zi lucrătoare, pentru ziua următoare, de către personalul desemnat din cadrul structurii de secretariat sau de către personalul anume desemnat din cadrul unităţii.
    (2) Şefii structurilor care au de efectuat menţiuni în DZU/OZU întocmesc referate/proiecte pe care le supun aprobării şefului nemijlocit şi le transmit, ulterior, structurii de secretariat sau personalului anume desemnat, în format tipărit sau electronic.
    (3) Referatele/Proiectele care privesc administrarea bunurilor materiale şi băneşti sunt avizate de structura financiară sau, după caz, vizate pentru control financiar preventiv propriu, conform reglementărilor în vigoare.
    (4) DZU/OZU pentru ziua următoare se redactează în registru special constituit ori, după caz, în format electronic sau tipărit, cu cel puţin 2 ore înainte de terminarea programului de lucru zilnic, astfel încât să permită luarea la cunoştinţă de către persoanele interesate.
    (5) DZU/OZU pentru zilele nelucrătoare de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale se redactează în ultima zi lucrătoare anterioară acestora.
    (6) În cazul în care, după termenul prevăzut la alin. (4) sau (5), apar situaţii care trebuie menţionate în DZU/OZU, acestea se consemnează în DZU/OZU din următoarea zi lucrătoare, ca revenire la documentul anterior, la capitolul corespunzător consemnării acestor situaţii.

    ART. 4
    Semnarea şi înregistrarea DZU/OZU
    (1) Şeful structurii de secretariat sau personalul anume desemnat prezintă, după caz, conducerii unităţii sau şefului structurii, spre semnare, forma finală a DZU/OZU.
    (2) După semnare, DZU/OZU care se redactează în registru special constituit se datează şi se numerotează în ordine cronologică, începând cu nr. 1 din prima zi lucrătoare a fiecărui an.
    (3) La începutul fiecărui an, din plaja de numere repartizată unităţii sau structurii în luna decembrie a anului anterior, pentru DZU/OZU care nu se redactează în registru special constituit, se alocă o grupă de numere de înregistrare, stabilită în acest sens pentru DZU/OZU care se redactează în format electronic/tipărit, situaţie în care numerotarea DZU/OZU se va efectua similar prevederilor alin. (2), suplimentară fiind atribuirea numărului de înregistrare neclasificat sau clasificat, în funcţie de informaţiile gestionate de document.

    ART. 5
    Gestionarea informaţiilor clasificate înscrise în DZU/OZU
    În situaţia în care la nivelul unităţii DZU/OZU reprezintă documente menţionate în Lista cuprinzând categoriile de informaţii clasificate elaborate la nivelul unităţii respective, acestea sunt înregistrate şi gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe linia protecţiei informaţiilor clasificate.

    ART. 6
    Redactarea DZU/OZU prin utilizarea sistemelor informatice de management electronic al documentelor
    (1) În unităţile/structurile la nivelul cărora sunt implementate sisteme informatice de management electronic al documentelor, DZU/OZU poate fi redactat(ă) şi înaintat(ă) spre semnare conform fluxurilor de documente configurate în cadrul aplicaţiei informatice.
    (2) Documentele gestionate în format electronic, folosind sisteme informatice de management electronic al documentelor, sunt semnate prin utilizarea semnăturii electronice, conform prevederilor legale în vigoare.

    CAP. III
    Structurarea DZU/OZU
    ART. 7
    Capitole
    DZU/OZU se structurează pe capitole, astfel:

    (1) Capitolul I se referă la aspecte privind:
    a) consemnarea personalului care asigură serviciul de zi pe unitate pentru ziua următoare; pentru zilele de repaus şi pentru prima zi lucrătoare care urmează după acestea, consemnarea în DZU/OZU a personalului din serviciul de zi pe unitate se realizează în ziua care precede prima zi de repaus;
    b) asigurarea continuităţii conducerii la nivelul unităţii şi a structurilor din compunerea acesteia;
    c) dinamica personalului - plecări şi sosiri din misiuni, concedii, permisii, învoiri, ore suplimentare şi modalitatea de recuperare a acestora, absenţe nejustificate, scutiri medicale, precum şi alte asemenea situaţii;
    d) activităţile desfăşurate la nivelul unităţii, care se consemnează în DZU/OZU în baza actelor normative în vigoare.


    (2) Capitolul II se referă la menţiunile stabilite de şefii unităţilor în funcţie de specificul acestora şi de nevoile identificate în exercitarea actului managerial.

    (3) Capitolul III se referă la comunicările restante care nu au fost menţionate în DZU/OZU elaborat(ă) în precedenta zi lucrătoare.


    ART. 8
    Consemnarea activităţilor curente
    (1) La începutul anului la nivelul unităţii se realizează o analiză a actelor normative în vigoare, în vederea stabilirii menţiunilor prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. d), acestea fiind consemnate în DZU/OZU nr. 1, elaborate la nivelul unităţii şi al structurilor subordonate.
    (2) În funcţie de specificul unităţii şi de analiza efectuată la nivelul acesteia, şeful unităţii stabileşte menţiunile prevăzute de art. 7 alin. (2) necesar a fi consemnate la nivelul unităţii, precum şi pentru fiecare nivel ierarhic al structurilor subordonate, urmărind ca acesta să nu reflecte situaţii consemnate deja în alte acte administrative.
    (3) În funcţie de modificările reglementărilor aplicabile unităţilor Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi de nevoile identificate pe parcursul anului, şefii unităţilor pot modifica menţiunile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. d) şi art. 7 alin. (2) consemnate în DZU/OZU nr. 1, prin modificarea/completarea acesteia/acestuia, după caz.
    (4) Menţiunile stabilite de şeful unităţii prin DZU/OZU nr. 1 nu pot fi modificate de şefii structurilor din subordine care sunt abilitaţi să emită DZU/OZU.
    (5) În cazul introducerii în DZU/OZU a unor activităţi materializate prin tabele, grafice, planuri de măsuri/acţiune ori alte documente distincte/înregistrate ca atare şi aprobate de şeful unităţii/structurii, acestea vor fi menţionate prin referire la numărul de înregistrare.

    CAP. IV
    Asigurarea continuităţii şi dinamica personalului la nivelul conducerii MAI şi şefilor unităţilor MAI
    ART. 9
    Situaţia zilnică privind asigurarea continuităţii şi dinamica personalului la nivelul conducerii MAI şi şefilor unităţilor MAI
    (1) Situaţia zilnică privind asigurarea continuităţii şi dinamica personalului la nivelul conducerii MAI şi şefilor unităţilor MAI, denumită în continuare SZ, se redactează în format electronic de directorul Direcţiei secretariat general şi este semnată de acesta prin utilizarea semnăturii electronice.
    (2) În SZ se regăsesc doar menţiuni cu privire la asigurarea continuităţii şi dinamica personalului la nivelul conducerii MAI şi şefilor unităţilor MAI prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt anterior aprobate prin acte administrative distincte, comunicate Direcţiei secretariat general, iar documentul generat electronic conţine doar elemente referitoare la situaţia care a generat dinamica personalului, precum concediul de odihnă, concediul medical, misiunea sau altele asemenea, perioada şi persoana căreia îi sunt delegate atribuţiile, fără a fi menţionate alte detalii.
    (3) SZ pentru ziua următoare se redactează cu cel puţin 2 ore înainte de terminarea programului de lucru zilnic, astfel încât să permită luarea la cunoştinţă de către persoanele interesate.
    (4) SZ pentru zilele nelucrătoare de sâmbătă, duminică şi sărbătorile legale se redactează în ziua lucrătoare precedentă acestora.
    (5) Comunicările restante privind dinamica personalului, care nu au fost menţionate în SZ elaborată în ziua lucrătoare precedentă, vor fi menţionate în situaţia redactată în următoarea zi lucrătoare, ca revenire la documentul anterior.

    CAP. V
    Reguli de difuzare şi păstrare a DZU/OZU/SZ
    ART. 10
    Difuzarea
    (1) La cererea structurii care a solicitat efectuarea de menţiuni în DZU/OZU/SZ sau la cererea motivată a altei unităţi MAI, şeful structurii de secretariat sau persoana anume desemnată emite şi semnează pentru conformitate extrase ale DZU/OZU/SZ, pe care le transmite ulterior acesteia.
    (2) Datele de interes, menţionate în DZU/OZU, se aduc la cunoştinţa personalului, în părţile ce îl privesc, prin grija structurii de secretariat sau a personalului anume desemnat.
    (3) SZ se transmite la cabinetele conducerii MAI în format electronic.

    ART. 11
    Păstrarea
    La sfârşitul anului, DZU/OZU se arhivează conform nomenclatorului arhivistic, dosarul astfel constituit având termen de păstrare permanent. Registrul special constituit urmează acelaşi regim de păstrare.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale
    ART. 12
    Completarea unor acte normative
    La articolul 43 din Regulamentul de ordine interioară în unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 120/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 31 mai 2010, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), evidenţa ordinelor şi dispoziţiilor privind delegarea unor competenţe la nivelul conducerii MAI şi al şefilor unităţilor MAI se realizează de Direcţia secretariat general."


    ART. 13
    Modificarea unor acte normative
    La articolul 15 alineatul (2) punctul I, litera n) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 108/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 20 iulie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "n) asigură personalul de serviciu pe unitate în ture şi redactarea în format electronic a situaţiei zilnice privind asigurarea continuităţii şi dinamica personalului la nivelul conducerii MAI şi al şefilor unităţilor MAI"    ART. 14
    Intrarea în vigoare
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepţia prevederilor privind SZ cuprinse la art. 9 şi 10, precum şi a art. 12 şi 13, care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

    ART. 15
    Abrogare
    La data de 1 ianuarie 2021, Ordinul ministrului de interne nr. 382/2003 privind redactarea „Dispoziţiei zilnice a şefului unităţii“*^), cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
    *^) Ordinul ministrului de interne nr. 382/2003 privind redactarea „Dispoziţiei zilnice a şefului unităţii“ nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece avea ca obiect reglementări din sectorul de apărare a ţării şi securitate naţională.
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela

    Bucureşti, 24 noiembrie 2020.
    Nr. 173.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016