Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.708 din 27 noiembrie 2020  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.708 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1207 din 10 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile:
    - art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
    – Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 211/2020;
    – Hotărârii Guvernului nr. 935/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare, şi al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul tineretului şi sportului emit următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului tineretului şi sportului nr. 742/493/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Anexa prevăzută la art. I se utilizează începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2020.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul tineretului şi sportului,
                    Marian Ionuţ Stroe

    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 742/493/2020)
    STRUCTURA SPORTIVĂ ..........................................................
    Adresă sediu social ...................................................................
    Judeţ ..........................................................................................
    CUI ............................................................................................
    C.I.S. .........................................................................................
    Cont bancar nr. ..........................................................................
    Telefon .......................................................................................
    E-mail .........................................................................................
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    CERERE
    Subsemnatul, .............................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..................., cu sediul social în localitatea .............., str. ........................ nr. ........, judeţul ................/municipiul ................, sectorul ........., identificat cu CI/BI seria ...... nr. ........, CNP ......................................, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, vă solicit acordarea indemnizaţiei ca urmare a suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, aferentă perioadei ..................., pentru un număr de ............. persoane, în sumă totală brută de ................ lei.
    Plata se efectuează în contul ............................................ deschis la Banca ................................ .
    Anexez:
    [ ] declaraţia pe propria răspundere privind întreruperea temporară a activităţii total sau parţial ca urmare a măsurilor luate pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2 (anexa A la prezenta cerere);
    [ ] tabel cu activităţile restricţionate potrivit hotărârilor Guvernului referitoare la declararea stării de alertă şi a prelungirii acesteia şi măsurile care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (anexa B la prezenta cerere);
    [ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa C la prezenta cerere).

    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................
    Semnătura ..............................
    Data .........................
    ANEXA A

    la cerere
    STRUCTURA SPORTIVĂ ..........................................................
    Adresă sediu social ...................................................................
    Judeţ ..........................................................................................
    CUI ............................................................................................
    C.I.S. .........................................................................................
    Cont bancar nr. ..........................................................................
    Telefon .......................................................................................
    E-mail .........................................................................................
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ............./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ......................, în calitate de administrator/reprezentant legal al ................, cu sediul social în localitatea .............., str. ....................... nr. ......, judeţul ................/municipiul ......................., sectorul .........., identificat cu CI/BI seria ......... nr. .........., CNP ............................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că datele din lista prezentată sunt corecte şi activitatea sportivă constând în ..........(Se descrie pe scurt activitatea sportivă suspendată.).......... a ..........(Se menţionează structura sportivă.)........ a fost suspendată ca urmare^1 a:
    ^1 Se va bifa căsuţa corespunzătoare situaţiei în care se află.
    [ ] restricţiilor impuse prin anexa nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] hotărârii comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, pe care o ataşez, în copie, la prezenta declaraţie.

    Declar că activitatea desfăşurată se menţine întreruptă şi se înscrie în domeniul/domeniile cu restricţii de activitate, conform anexei B la cerere.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) .............
    Semnătura ..............................
    Data ...................................

    ANEXA B

    la cerere
    Tabel cu activităţile restricţionate potrivit hotărârilor Guvernului referitoare la declararea stării de alertă
    şi a prelungirii acesteia şi măsurile care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

┌──────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │Cod/Coduri CAEN │
│ │aferent(e) │
│Domenii în care activitatea/ │activităţii^2 │
│activităţile este/sunt interzisă/ │^2 Se │
│interzise^1: │completează de │
│^1 Se va bifa căsuţa │către solicitant│
│corespunzătoare domeniului. │codul/codurile │
│ │CAEN │
│ │corespunzătoare.│
├┬─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Organizarea şi desfăşurarea de │ │
││mitinguri, demonstraţii, │ │
││procesiuni, concerte sau alte │ │
││tipuri de întruniri în spaţii │ │
││deschise, precum şi a │ │
││întrunirilor de natura │ │
││activităţilor culturale, │ │
││ştiinţifice, artistice, sportive │ │
││sau de divertisment în spaţii │ │
││închise, cu excepţia celor │ │
││organizate şi desfăşurate │ │
││potrivit Hotărârii Guvernului nr.│ │
││856/2020 privind prelungirea │ │
││stării de alertă pe teritoriul │ │
││României începând cu data de 15 │ │
││octombrie 2020, precum şi │ │
││stabilirea măsurilor care se │ │
││aplică pe durata acesteia pentru │ │
││prevenirea şi combaterea │ │
││efectelor pandemiei de COVID-19, │ │
││cu modificările şi completările │ │
││ulterioare, şi Hotărârii │ │
││Guvernului nr. 967/2020 privind │ │
││prelungirea stării de alertă pe │ │
││teritoriul României începând cu │ │
││data de 14 noiembrie 2020, precum│ │
││şi stabilirea măsurilor care se │ │
││aplică pe durata acesteia pentru │ │
││prevenirea şi combaterea │ │
││efectelor pandemiei de COVID-19, │ │
││cu modificările şi completările │ │
││ulterioare │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Desfăşurarea de reuniuni cu │ │
││prilejul unor sărbători, │ │
││aniversări, petreceri în spaţii │ │
││închise şi/sau deschise, publice │ │
││şi/sau private │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Organizarea de evenimente private│ │
││(nunţi, botezuri, mese festive │ │
││etc.) în spaţii închise, cum ar │ │
││fi, fără a se limita la acestea, │ │
││saloane, cămine culturale, │ │
││restaurante, baruri, cafenele, │ │
││săli/corturi de evenimente │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Organizarea de evenimente private│ │
││(nunţi, botezuri, mese festive │ │
││etc.) în spaţii deschise, cum ar │ │
││fi, fără a se limita la acestea, │ │
││saloane, cămine culturale, │ │
││restaurante, terase, baruri, │ │
││cafenele, săli/corturi de │ │
││evenimente │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Activitatea în baruri, cluburi şi│ │
││discoteci │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Exploatarea locurilor de joacă, a│ │
││sălilor de jocuri, precum şi a │ │
││activităţii barurilor, cluburilor│ │
││şi discotecilor în interiorul │ │
││centrelor comerciale în care îşi │ │
││desfăşoară activitatea mai mulţi │ │
││operatori economici │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Activitatea operatorilor │ │
││economici desfăşurată în spaţii │ │
││închise în următoarele domenii: │ │
││activităţi în piscine, locuri de │ │
││joacă şi săli de jocuri │ │
├┴─────────────────────────────────┼────────────────┤
│Domenii în care activitatea/ │Cod/Coduri CAEN │
│activităţile este/sunt │aferent(e) │
│restricţionată/restricţionate: │activităţii │
├┬─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Activităţile de pregătire fizică │ │
││în cadrul structurilor şi bazelor│ │
││sportive, definite conform Legii │ │
││educaţiei fizice şi sportului nr.│ │
││69/2000, cu modificările şi │ │
││completările ulterioare, constând│ │
││în cantonamente, antrenamente şi │ │
││competiţii sportive organizate pe│ │
││teritoriul României, pot fi │ │
││desfăşurate numai în condiţiile │ │
││stabilite prin ordinul comun al │ │
││ministrului tineretului şi │ │
││sportului şi al ministrului │ │
││sănătăţii, emis în temeiul art. │ │
││43 şi al art. 71 alin. (2) din │ │
││Legea nr. 55/2020 privind unele │ │
││măsuri pentru prevenirea şi │ │
││combaterea efectelor pandemiei de│ │
││COVID-19, cu modificările şi │ │
││completările ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Competiţiile sportive se pot │ │
││desfăşura pe teritoriul României │ │
││fără spectatori, numai în │ │
││condiţiile stabilite prin ordinul│ │
││comun al ministrului tineretului │ │
││şi sportului şi al ministrului │ │
││sănătăţii, emis în temeiul art. │ │
││43 şi al art. 71 alin. (2) din │ │
││Legea nr. 55/2020, cu │ │
││modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Desfăşurarea de către sportivii │ │
││profesionişti, legitimaţi şi/sau │ │
││de performanţă a activităţilor de│ │
││pregătire fizică în bazine │ │
││acoperite sau aflate în aer │ │
││liber, iar activităţile de │ │
││pregătire fizică în spaţii │ │
││închise sunt permise numai cu │ │
││respectarea regulilor de │ │
││distanţare între participanţi, │ │
││astfel încât să se asigure │ │
││minimum 7 mp/persoană │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Activităţile instituţiilor │ │
││muzeale, bibliotecilor, │ │
││librăriilor, cinematografelor, │ │
││studiourilor de producţie de film│ │
││şi audiovizual, instituţiilor de │ │
││spectacole şi/sau concerte, │ │
││şcolilor populare, de artă şi de │ │
││meserii, precum şi evenimentele │ │
││culturale în aer liber se pot │ │
││desfăşura numai în condiţiile │ │
││stabilite prin ordin comun al │ │
││ministrului culturii şi al │ │
││ministrului sănătăţii, emis în │ │
││temeiul art. 44 şi al art. 71 │ │
││alin. (2) din Legea nr. 55/2020, │ │
││cu modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Organizarea şi desfăşurarea │ │
││activităţii în cadrul │ │
││cinematografelor, instituţiilor │ │
││de spectacole şi/sau concerte │ │
││sunt permise, cu participarea │ │
││publicului până la 50% din │ │
││capacitatea maximă a spaţiului, │ │
││dacă incidenţa cumulată în │ │
││ultimele 14 zile a cazurilor din │ │
││judeţ/localitate este mai mică │ │
││sau egală cu 1,5/1.000 de │ │
││locuitori, cu participarea │ │
││publicului până la 30% din │ │
││capacitatea maximă a spaţiului, │ │
││dacă incidenţa cumulată în │ │
││ultimele 14 zile a cazurilor din │ │
││judeţ/localitate este mai mare de│ │
││1,5 şi mai mică sau egală cu 3/ │ │
││1.000 de locuitori, şi este │ │
││interzisă la depăşirea incidenţei│ │
││de 3/1.000 de locuitori. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││La nivelul judeţelor/ │ │
││localităţilor unde incidenţa │ │
││cumulată în ultimele 14 zile a │ │
││cazurilor este mai mică sau egală│ │
││cu 1,5/1.000 de locuitori, │ │
││organizarea şi desfăşurarea │ │
││spectacolelor de tipul drive-in │ │
││sunt permise numai dacă ocupanţii│ │
││unui autovehicul sunt membrii │ │
││aceleiaşi familii sau reprezintă │ │
││grupuri de până la 3 persoane, │ │
││iar organizarea şi desfăşurarea │ │
││în aer liber a spectacolelor, │ │
││concertelor, festivalurilor │ │
││publice şi private sau a altor │ │
││evenimente culturale sunt permise│ │
││numai cu participarea a cel mult │ │
││300 de spectatori cu locuri pe │ │
││scaune, aflate la distanţă de │ │
││minimum 2 metri unul faţă de │ │
││celălalt, precum şi cu purtarea │ │
││măştii de protecţie. Activităţile│ │
││sunt interzise la nivelul │ │
││judeţelor/localităţilor unde │ │
││incidenţa cumulată în ultimele 14│ │
││zile a cazurilor este mai mare de│ │
││1,5/1.000 de locuitori. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Activitatea cultelor religioase, │ │
││inclusiv a slujbelor şi │ │
││rugăciunilor colective, se │ │
││desfăşoară în interiorul şi/sau │ │
││în afara lăcaşurilor de cult, cu │ │
││respectarea regulilor de │ │
││protecţie sanitară, stabilite │ │
││prin ordinul comun al ministrului│ │
││sănătăţii şi al ministrului │ │
││afacerilor interne, emis în │ │
││temeiul art. 45 şi al art. 71 │ │
││alin. (2) din Legea nr. 55/2020, │ │
││cu modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Organizarea de procesiuni şi/sau │ │
││pelerinaje religioase este │ │
││permisă numai cu participarea │ │
││persoanelor care au domiciliul │ │
││sau reşedinţa în localitatea unde│ │
││se desfăşoară respectiva │ │
││activitate. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Activităţile recreative şi │ │
││sportive desfăşurate în aer │ │
││liber, cu excepţia celor care se │ │
││desfăşoară cu participarea a cel │ │
││mult 10 persoane care nu locuiesc│ │
││împreună, stabilite prin ordin │ │
││comun al ministrului sănătăţii, │ │
││după caz, cu ministrul │ │
││tineretului şi sportului, │ │
││ministrul mediului, apelor şi │ │
││pădurilor sau ministrul │ │
││agriculturii şi dezvoltării │ │
││rurale │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Organizarea de cursuri de │ │
││instruire şi workshopuri pentru │ │
││adulţi, inclusiv cele organizate │ │
││pentru implementarea proiectelor │ │
││finanţate din fonduri europene, │ │
││cu un număr de participanţi de │ │
││maximum 25 de persoane în │ │
││interior şi de maximum 50 de │ │
││persoane în exterior şi cu │ │
││respectarea normelor de sănătate │ │
││publică stabilite în ordinul │ │
││ministrului sănătăţii │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Organizarea şi desfăşurarea │ │
││activităţilor specifice din │ │
││domeniul diplomatic, inclusiv la │ │
││sediile misiunilor diplomatice şi│ │
││oficiilor consulare acreditate în│ │
││România, astfel încât să fie │ │
││asigurate o suprafaţă de minimum │ │
││4 mp pentru fiecare persoană │ │
││participantă şi respectarea │ │
││regulilor de protecţie sanitară │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Organizarea de mitinguri şi │ │
││demonstraţii cu un număr de │ │
││participanţi de maximum 100 de │ │
││persoane, în condiţiile Legii nr.│ │
││60/1991 privind organizarea şi │ │
││desfăşurarea adunărilor publice, │ │
││republicată, şi cu respectarea │ │
││măsurilor prevăzute de Hotărârea │ │
││Guvernului nr. 967/2020, cu │ │
││modificările şi completările │ │
││ulterioare │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Organizarea ceremoniilor oficiale│ │
││dedicate Zilei Naţionale a │ │
││României în municipiul Bucureşti,│ │
││cu participarea a cel mult 400 de│ │
││persoane, precum şi în │ │
││municipiile reşedinţă de judeţ, │ │
││cu participarea a cel mult 100 de│ │
││persoane, fără participarea │ │
││publicului şi cu respectarea │ │
││măsurilor prevăzute de Hotărârea │ │
││Guvernului nr. 967/2020, cu │ │
││modificările şi completările │ │
││ulterioare │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Desfăşurarea activităţilor de │ │
││prevenire şi combatere a pestei │ │
││porcine africane prin vânători │ │
││colective la care pot participa │ │
││cel mult 20 de persoane │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Activitatea cu publicul a │ │
││operatorilor economici care │ │
││desfăşoară activităţi de │ │
││preparare, comercializare şi │ │
││consum al produselor alimentare │ │
││şi/sau băuturilor alcoolice şi │ │
││nealcoolice, de tipul │ │
││restaurantelor şi cafenelelor, în│ │
││interiorul clădirilor, este │ │
││permisă fără a depăşi 50% din │ │
││capacitatea maximă a spaţiului şi│ │
││în intervalul orar 6,00-23,00, în│ │
││judeţele/localităţile unde │ │
││incidenţa cumulată a cazurilor în│ │
││ultimele 14 zile este mai mică │ │
││sau egală cu 1,5/1.000 de │ │
││locuitori, fără a depăşi 30% din │ │
││capacitatea maximă a spaţiului, │ │
││şi în intervalul orar 6,00-23,00,│ │
││dacă incidenţa cumulată în │ │
││ultimele 14 zile a cazurilor din │ │
││judeţ/localitate este mai mare de│ │
││1,5 şi mai mică sau egală cu 3/ │ │
││1.000 de locuitori, şi este │ │
││interzisă la depăşirea incidenţei│ │
││de 3/1.000 de locuitori; se │ │
││aplică şi operatorilor economici │ │
││care desfăşoară activităţi în │ │
││spaţiile publice închise care au │ │
││un acoperiş, plafon sau tavan şi │ │
││care sunt delimitate de cel puţin│ │
││2 pereţi, indiferent de natura │ │
││acestora sau de caracterul │ │
││temporar sau permanent. │ │
││Obligaţiile sunt stabilite prin │ │
││ordin al ministrului sănătăţii şi│ │
││al ministrului economiei, │ │
││energiei şi mediului de afaceri, │ │
││emis în temeiul art. 71 alin. (2)│ │
││din Legea nr. 55/2020, cu │ │
││modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Activitatea restaurantelor şi a │ │
││cafenelelor din interiorul │ │
││hotelurilor, pensiunilor sau │ │
││altor unităţi de cazare este │ │
││permisă fără a depăşi 50% din │ │
││capacitatea maximă a spaţiului şi│ │
││în intervalul orar 6,00-23,00, în│ │
││judeţele/localităţile unde │ │
││incidenţa cumulată a cazurilor în│ │
││ultimele 14 zile este mai mică │ │
││sau egală cu 1,5/1.000 de │ │
││locuitori, fără a depăşi 30% din │ │
││capacitatea maximă a spaţiului şi│ │
││în intervalul orar 6,00-23,00, │ │
││dacă incidenţa cumulată în │ │
││ultimele 14 zile a cazurilor din │ │
││judeţ/localitate este mai mare de│ │
││1,5 şi mai mică sau egală cu 3/ │ │
││1.000 de locuitori, şi doar │ │
││pentru persoanele cazate în │ │
││cadrul acestor unităţi în │ │
││judeţele/localităţile unde este │ │
││depăşită incidenţa de 3/1.000 de │ │
││locuitori în ultimele 14 zile; se│ │
││aplică şi operatorilor economici │ │
││care desfăşoară activităţi în │ │
││spaţiile publice închise care au │ │
││un acoperiş, plafon sau tavan şi │ │
││care sunt delimitate de cel puţin│ │
││2 pereţi, indiferent de natura │ │
││acestora sau de caracterul │ │
││temporar sau permanent. │ │
││Obligaţiile sunt stabilite prin │ │
││ordin al ministrului sănătăţii şi│ │
││al ministrului economiei, │ │
││energiei şi mediului de afaceri, │ │
││emis în temeiul art. 71 alin. (2)│ │
││din Legea nr. 55/2020, cu │ │
││modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││În situaţia în care activitatea │ │
││operatorilor economici care │ │
││desfăşoară activităţi de │ │
││preparare, comercializare şi │ │
││consum al produselor alimentare │ │
││şi/sau băuturilor alcoolice şi │ │
││nealcoolice, de tipul │ │
││restaurantelor şi cafenelelor, în│ │
││interiorul clădirilor, în │ │
││interiorul hotelurilor, │ │
││pensiunilor sau altor unităţi de │ │
││cazare, este restricţionată sau │ │
││închisă, se permit prepararea │ │
││hranei şi comercializarea │ │
││produselor alimentare şi │ │
││băuturilor alcoolice şi │ │
││nealcoolice care nu se consumă în│ │
││spaţiile respective. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Prepararea, comercializarea şi │ │
││consumul produselor alimentare şi│ │
││băuturilor alcoolice şi │ │
││nealcoolice sunt permise în │ │
││spaţiile special destinate │ │
││dispuse în exteriorul clădirilor,│ │
││în aer liber, cu excepţia celor │ │
││prevăzute la pct. 3 al art. 6 din│ │
││Hotărârea Guvernului nr. 967/ │ │
││2020, cu asigurarea unei distanţe│ │
││de minimum 2 metri între mese şi │ │
││participarea a maximum 6 persoane│ │
││la o masă, dacă sunt din familii │ │
││diferite, şi cu respectarea │ │
││măsurilor de protecţie sanitară │ │
││stabilite prin ordin comun al │ │
││ministrului sănătăţii, al │ │
││ministrului economiei, energiei │ │
││şi mediului de afaceri şi al │ │
││preşedintelui Autorităţii │ │
││Naţionale Sanitare Veterinare şi │ │
││pentru Siguranţa Alimentelor, │ │
││emis în temeiul art. 71 alin. (2)│ │
││din Legea nr. 55/2020, cu │ │
││modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Transportul aerian se desfăşoară │ │
││cu respectarea măsurilor şi │ │
││restricţiilor referitoare la │ │
││igiena şi dezinfecţia spaţiilor │ │
││comune, echipamentelor, │ │
││mijloacelor de transport şi │ │
││aeronavelor, procedurile şi │ │
││protocoalele din interiorul │ │
││aeroporturilor şi aeronavelor, │ │
││regulile de conduită pentru │ │
││personalul operatorilor │ │
││aeroportuari, aerieni şi pentru │ │
││pasageri, precum şi privitor la │ │
││informarea personalului şi │ │
││pasagerilor, în scopul prevenirii│ │
││contaminării pasagerilor şi │ │
││personalului ce activează în │ │
││domeniul transportului aerian, │ │
││stabilite prin ordin comun al │ │
││ministrului transporturilor, │ │
││infrastructurii şi │ │
││comunicaţiilor, al ministrului │ │
││afacerilor interne şi al │ │
││ministrului sănătăţii, emis în │ │
││temeiul art. 32, 33 şi art. 71 │ │
││alin. (2) din Legea nr. 55/2020, │ │
││cu modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Transportul feroviar se │ │
││desfăşoară cu respectarea │ │
││măsurilor şi restricţiilor │ │
││referitoare la igiena şi │ │
││dezinfecţia spaţiilor comune din │ │
││gări, halte, staţii sau puncte de│ │
││oprire, a echipamentelor şi │ │
││garniturilor de tren, procedurile│ │
││şi protocoalele din interiorul │ │
││gărilor, haltelor, staţiilor sau │ │
││punctelor de oprire, dar şi în │ │
││interiorul vagoanelor şi │ │
││garniturilor de tren, gradul şi │ │
││modul de ocupare a materialului │ │
││rulant, regulile de conduită │ │
││pentru personalul operatorilor şi│ │
││pentru pasageri, precum şi │ │
││privitor la informarea │ │
││personalului şi pasagerilor, în │ │
││scopul prevenirii contaminării │ │
││pasagerilor şi personalului ce │ │
││activează în domeniul │ │
││transportului feroviar, stabilite│ │
││prin ordin comun al ministrului │ │
││transporturilor, infrastructurii │ │
││şi comunicaţiilor, al ministrului│ │
││afacerilor interne şi al │ │
││ministrului sănătăţii, emis în │ │
││temeiul art. 32, 34 şi art. 71 │ │
││alin. (2) din Legea nr. 55/2020, │ │
││cu modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Transportul rutier se desfăşoară │ │
││cu respectarea măsurilor şi │ │
││restricţiilor referitoare la │ │
││igiena şi dezinfecţia mijloacelor│ │
││de transport persoane, │ │
││procedurile şi protocoalele din │ │
││interiorul mijloacelor de │ │
││transport, gradul şi modul de │ │
││ocupare a mijloacelor de │ │
││transport, regulile de conduită │ │
││pentru personalul operatorilor şi│ │
││pentru pasageri, precum şi │ │
││privitor la informarea │ │
││personalului şi pasagerilor, în │ │
││scopul prevenirii contaminării │ │
││pasagerilor şi personalului ce │ │
││activează în domeniul │ │
││transportului rutier, stabilite │ │
││prin ordin comun al ministrului │ │
││transporturilor, infrastructurii │ │
││şi comunicaţiilor, al ministrului│ │
││afacerilor interne şi al │ │
││ministrului sănătăţii, emis în │ │
││temeiul art. 32, 35 şi art. 71 │ │
││alin. (2) din Legea nr. 55/2020, │ │
││cu modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Transportul naval se desfăşoară │ │
││cu respectarea măsurilor şi │ │
││restricţiilor referitoare la │ │
││igiena şi dezinfecţia navelor de │ │
││transport persoane, procedurile │ │
││şi protocoalele din interiorul │ │
││navelor de transport persoane, │ │
││gradul şi modul de ocupare a │ │
││navelor de transport persoane, │ │
││regulile de conduită pentru │ │
││personalul operatorilor şi pentru│ │
││pasageri, precum şi privitor la │ │
││informarea personalului şi │ │
││pasagerilor, în scopul prevenirii│ │
││contaminării pasagerilor şi │ │
││personalului ce activează în │ │
││domeniul transportului naval, │ │
││stabilite prin ordin comun al │ │
││ministrului transporturilor, │ │
││infrastructurii şi │ │
││comunicaţiilor, al ministrului │ │
││afacerilor interne şi al │ │
││ministrului sănătăţii, emis în │ │
││temeiul art. 32, 36 şi art. 71 │ │
││alin. (2) din Legea nr. 55/2020, │ │
││cu modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Transportul intern şi │ │
││internaţional de mărfuri şi │ │
││persoane se desfăşoară cu │ │
││respectarea prevederilor din │ │
││ordinul comun al ministrului │ │
││transporturilor, infrastructurii │ │
││şi comunicaţiilor, al ministrului│ │
││afacerilor interne şi al │ │
││ministrului sănătăţii, emis în │ │
││temeiul art. 37 din Legea nr. 55/│ │
││2020, cu modificările şi │ │
││completările ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Operatorii economici care │ │
││desfăşoară activităţi de jocuri │ │
││de noroc au obligaţia să respecte│ │
││orarul de lucru cu publicul şi │ │
││restricţiile stabilite prin │ │
││hotărâre a Comitetului Naţional │ │
││pentru Situaţii de Urgenţă, la │ │
││propunerea Grupului de suport │ │
││tehnico-ştiinţific privind │ │
││gestionarea bolilor înalt │ │
││contagioase pe teritoriul │ │
││României sau a comitetului │ │
││judeţean/al municipiului │ │
││Bucureşti pentru situaţii de │ │
││urgenţă. Măsurile se stabilesc │ │
││pentru unităţile │ │
││administrativ-teritoriale în care│ │
││se constată o răspândire │ │
││comunitară intensă a virusului şi│ │
││/sau un număr în creştere al │ │
││persoanelor infectate cu virusul │ │
││SARS-CoV-2. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Activitatea în creşe şi │ │
││afterschool-uri este permisă │ │
││numai cu respectarea condiţiilor │ │
││stabilite prin ordin comun al │ │
││ministrului educaţiei şi │ │
││cercetării, al ministrului muncii│ │
││şi protecţiei sociale şi al │ │
││ministrului sănătăţii, emis în │ │
││temeiul art. 71 alin. (2) din │ │
││Legea nr. 55/2020, cu │ │
││modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Activităţi de administrare a │ │
││ştrandurilor exterioare, a │ │
││piscinelor exterioare sau sălilor│ │
││de sport/fitness cu obligaţia de │ │
││a respecta normele de prevenire │ │
││stabilite prin ordinul comun al │ │
││ministrului tineretului şi │ │
││sportului şi al ministrului │ │
││sănătăţii, emis în temeiul art. │ │
││71 alin. (2) din Legea nr. 55/ │ │
││2020, cu modificările şi │ │
││completările ulterioare │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Activităţi de jocuri de noroc, │ │
││îngrijire personală, primire │ │
││turistică cu funcţiuni de cazare,│ │
││precum şi activităţi de lucru în │ │
││birouri cu spaţii comune în │ │
││sistem deschis cu obligaţia de a │ │
││respecta normele de prevenire │ │
││stabilite prin ordinul comun al │ │
││ministrului economiei, energiei │ │
││şi mediului de afaceri şi al │ │
││ministrului sănătăţii, emis în │ │
││temeiul art. 71 alin. (2) din │ │
││Legea nr. 55/2020, cu │ │
││modificările şi completările │ │
││ulterioare, în baza căruia îşi │ │
││pot desfăşura activitatea │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Activităţi de tratament balnear, │ │
││cu obligaţia de a respecta │ │
││normele de prevenire stabilite │ │
││prin ordinul ministrului │ │
││sănătăţii, emis în temeiul art. │ │
││71 alin. (2) din Legea nr. 55/ │ │
││2020, cu modificările şi │ │
││completările ulterioare │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Se suspendă activitatea pieţelor │ │
││agroalimentare în spaţii închise,│ │
││târgurilor, bâlciurilor şi a │ │
││talciocurilor, definite potrivit │ │
││art. 7 alin. (1) din Hotărârea │ │
││Guvernului nr. 348/2004 privind │ │
││exercitarea comerţului cu produse│ │
││şi servicii de piaţă în unele │ │
││zone publice, cu modificările şi │ │
││completările ulterioare. Prin │ │
││excepţie, se permite activitatea │ │
││pieţelor agroalimentare, inclusiv│ │
││a pieţelor volante ce pot fi │ │
││organizate în zone publice │ │
││deschise, cu respectarea normelor│ │
││de protecţie sanitară. │ │
├┼─────────────────────────────────┼────────────────┤
││Alte domenii^3 │ │
││………………………...................………..│ │
││………………………...................………..│ │
└┴─────────────────────────────────┴────────────────┘


    ^3 Se completează activitatea restricţionată ca urmare a actelor normative emise de administraţia publică centrală şi/sau a hotărârilor comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă şi perioada pe care a fost instituită restricţia.
    Data .......................
    Numele şi prenumele (în clar) ...............................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura ..................................

    ANEXA C

    la cerere
    LISTA
    persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 60/2020, pe perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă

┌────┬─────────┬───┬────────────┬─────────┬────────────────┐
│ │ │ │ │ │Cuantumul │
│ │ │ │ │ │indemnizaţiei │
│ │ │ │ │ │(lei) │
│ │ │ │Numărul şi │Suma │(75% din │
│ │ │ │data │brută de │drepturile în │
│Nr. │Numele şi│ │contractului│plată │bani aferente │
│crt.│prenumele│CNP│de │prevăzută│contraprestaţiei│
│ │ │ │activitate │în │activităţii │
│ │ │ │sportivă │contract │sportive, dar nu│
│ │ │ │ │(lei) │mai mult de 75% │
│ │ │ │ │ │din câştigul │
│ │ │ │ │ │salarial mediu │
│ │ │ │ │ │brut) │
├────┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼────────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼────────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼────────────┼─────────┼────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───┴────────────┴─────────┼────────────────┤
│TOTAL │……………*^) │
└─────────────────────────────────────────┴────────────────┘


    *^) Total sumă ce va fi plătită de agenţia judeţeană pentru plăti şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ................................
    Semnătura ...............................................
    Data ...........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016