Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.707 din 27 noiembrie 2020  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.707 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1207 din 10 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile:
    - art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
    – Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 211/2020;
    – Hotărârii Guvernului nr. 935/2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare, şi al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul culturii emit următorul ordin:


    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului culturii nr. 743/2.802/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Anexa prevăzută la art. I, se utilizează începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2020.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    p. Ministrul culturii,
                    Camelia Veronica Marcu,
                    secretar general

    ANEXA

    (Anexa la Ordinul nr. 743/2.802/2020)
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
    A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    CERERE
    Subsemnatul(a), ............................................., cu domiciliul în localitatea .................................., str. ....................................... nr. ......., judeţul ................................/municipiul .........................., sectorul ........, identificat(ă) cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ........................................., telefon ............................, e-mail ..........................., vă solicit acordarea indemnizaţiei aferente perioadei ..............................., ca urmare a întreruperii activităţii, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă, în contul ................................................................................, al cărui titular sunt, deschis la .................................. .
    Anexez următoarele documente:
    [] copie a actului de identitate;
    [] copie după un contract de drepturi de autor şi drepturi conexe din ultimele 9 luni, anterior solicitării dreptului sau, după caz, anterior instituirii stării de urgenţă;
    [] copie după extrasul de cont;
    [] declaraţia pe propria răspundere privind întreruperea temporară a activităţii total sau parţial ca urmare a măsurilor luate pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2 (anexa A la prezenta cerere);
    [] tabel cu activităţile restricţionate potrivit hotărârilor Guvernului referitoare la declararea stării de alertă şi a prelungirii acesteia şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (anexa B la prezenta cerere).

    Data .......................................
    Numele şi prenumele (în clar) .........................................
    Semnătura ..................................
    ANEXA

    la cerere
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ
    A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul(a), ............................................................, cu domiciliul/sediul în localitatea ........................................................., str. .......................................... nr. ......., judeţul ............................/municipiul ........................., sectorul ........, identificat(ă) cu CI/BI seria ......... nr. .............., CNP ............................................., telefon ............................, e-mail ...........................,
    cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că activitatea a fost întreruptă ca urmare^1 a:
    [] restricţiilor impuse prin anexa nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    [] a hotărârii comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, pe care o ataşez, în copie, la prezenta declaraţie.

    Declar că activitatea desfăşurată se menţine întreruptă şi se înscrie în domeniul/domeniile cu restricţii de activitate, conform anexei B la cerere.
    Data .......................................
    Numele şi prenumele (în clar) .........................................
    Semnătura ..................................
    ^1 Se va bifa căsuţa corespunzătoare situaţiei în care se află.

    ANEXA

    la cerere
    Tabel cu activităţile restricţionate potrivit hotărârilor Guvernului referitoare la declararea stării de alertă
    şi a prelungirii acesteia şi măsurile care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Domenii în care │Cod/Coduri │
│activitatea/activităţile │CAEN │
│este/sunt interzisă/ │aferent(e) │
│interzise^1: │activităţii│
│ │^2 │
├┬─────────────────────────┼───────────┤
││Organizarea şi │ │
││desfăşurarea de │ │
││mitinguri, demonstraţii, │ │
││procesiuni, concerte sau │ │
││alte tipuri de întruniri │ │
││în spaţii deschise, │ │
││precum şi a întrunirilor │ │
││de natura activităţilor │ │
││culturale, ştiinţifice, │ │
││artistice, sportive sau │ │
││de divertisment în spaţii│ │
││închise, cu excepţia │ │
││celor organizate şi │ │
││desfăşurate potrivit │ │
││Hotărârii Guvernului nr. │ │
││856/2020 privind │ │
││prelungirea stării de │ │
││alertă pe teritoriul │ │
││României începând cu data│ │
││de 15 octombrie 2020, │ │
││precum şi stabilirea │ │
││măsurilor care se aplică │ │
││pe durata acesteia pentru│ │
││prevenirea şi combaterea │ │
││efectelor pandemiei de │ │
││COVID-19, cu modificările│ │
││şi completările │ │
││ulterioare, şi Hotărârii │ │
││Guvernului nr. 967/2020 │ │
││privind prelungirea │ │
││stării de alertă pe │ │
││teritoriul României │ │
││începând cu data de 14 │ │
││noiembrie 2020, precum şi│ │
││stabilirea măsurilor care│ │
││se aplică pe durata │ │
││acesteia pentru │ │
││prevenirea şi combaterea │ │
││efectelor pandemiei de │ │
││COVID-19 │ │
├┼─────────────────────────┼───────────┤
││Desfăşurarea de reuniuni │ │
││cu prilejul unor │ │
││sărbători, aniversări, │ │
││petreceri în spaţii │ │
││închise şi/sau deschise, │ │
││publice şi/sau private │ │
├┼─────────────────────────┼───────────┤
││Organizarea de evenimente│ │
││private (nunţi, botezuri,│ │
││mese festive etc.) în │ │
││spaţii închise, cum ar │ │
││fi, fără a se limita la │ │
││acestea, saloane, cămine │ │
││culturale, restaurante, │ │
││baruri, cafenele, săli/ │ │
││corturi de evenimente │ │
├┼─────────────────────────┼───────────┤
││Organizarea de evenimente│ │
││private (nunţi, botezuri,│ │
││mese festive etc.) în │ │
││spaţii deschise, cum ar │ │
││fi, fără a se limita la │ │
││acestea, saloane, cămine │ │
││culturale, restaurante, │ │
││terase, baruri, cafenele,│ │
││săli/corturi de │ │
││evenimente │ │
├┼─────────────────────────┼───────────┤
││Activitatea în baruri, │ │
││cluburi şi discoteci │ │
├┼─────────────────────────┼───────────┤
││Exploatarea locurilor de │ │
││joacă, a sălilor de │ │
││jocuri, precum şi a │ │
││activităţii barurilor, │ │
││cluburilor şi │ │
││discotecilor în │ │
││interiorul centrelor │ │
││comerciale în care îşi │ │
││desfăşoară activitatea │ │
││mai mulţi operatori │ │
││economici │ │
├┼─────────────────────────┼───────────┤
││Activitatea operatorilor │ │
││economici desfăşurată în │ │
││spaţii închise în │ │
││următoarele domenii: │ │
││activităţi în piscine, │ │
││locuri de joacă şi săli │ │
││de jocuri │ │
└┴─────────────────────────┴───────────┘┌────────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │Cod/Coduri │
│Domenii în care activitatea/activităţile este/sunt │CAEN │
│restricţionată/restricţionate: │aferent(e) │
│ │activităţii│
├┬───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Activităţile de pregătire fizică în cadrul │ │
││structurilor şi bazelor sportive, definite conform │ │
││Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu│ │
││modificările şi completările ulterioare, constând │ │
││în cantonamente, antrenamente şi competiţii │ │
││sportive organizate pe teritoriul României, pot fi │ │
││desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin │ │
││ordinul comun al ministrului tineretului şi │ │
││sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în │ │
││temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea │ │
││nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea │ │
││şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu │ │
││modificările şi completările ulterioare. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Competiţiile sportive se pot desfăşura pe │ │
││teritoriul României fără spectatori, numai în │ │
││condiţiile stabilite prin ordinul comun al │ │
││ministrului tineretului şi sportului şi al │ │
││ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi │ │
││al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu │ │
││modificările şi completările ulterioare │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Desfăşurarea de către sportivii profesionişti, │ │
││legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de│ │
││pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în │ │
││aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în │ │
││spaţii închise sunt permise numai cu respectarea │ │
││regulilor de distanţare între participanţi, astfel │ │
││încât să se asigure minimum 7 mp/persoană │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, │ │
││librăriilor, cinematografelor, studiourilor de │ │
││producţie de film şi audiovizual, instituţiilor de │ │
││spectacole şi/sau concerte, şcolilor populare, de │ │
││artă şi de meserii, precum şi evenimentele │ │
││culturale în aer liber se pot desfăşura numai în │ │
││condiţiile stabilite prin ordin comun al │ │
││ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, │ │
││emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din│ │
││Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul │ │
││cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/ │ │
││sau concerte este permisă, cu participarea │ │
││publicului până la 50% din capacitatea maximă a │ │
││spaţiului, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 │ │
││zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mică│ │
││sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu │ │
││participarea publicului până la 30% din capacitatea│ │
││maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată în │ │
││ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate │ │
││este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/ │ │
││1.000 de locuitori, şi este interzisă la depăşirea │ │
││incidenţei de 3/1.000 de locuitori. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││La nivelul judeţelor/localităţilor unde incidenţa │ │
││cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai │ │
││mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, │ │
││organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul │ │
││drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii unui │ │
││autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau │ │
││reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar │ │
││organizarea şi desfăşurarea în aer liber a │ │
││spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice │ │
││şi private sau a altor evenimente culturale sunt │ │
││permise numai cu participarea a cel mult 300 de │ │
││spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă │ │
││de minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi│ │
││cu purtarea măştii de protecţie. Activităţile sunt │ │
││interzise la nivelul judeţelor/localităţilor unde │ │
││incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor │ │
││este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Activitatea cultelor religioase, inclusiv a │ │
││slujbelor şi rugăciunilor colective, se desfăşoară │ │
││în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, │ │
││cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, │ │
││stabilite prin ordinul comun al ministrului │ │
││sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, │ │
││emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din│ │
││Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările │ │
││ulterioare. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje │ │
││religioase este permisă numai cu participarea │ │
││persoanelor care au domiciliul sau reşedinţa în │ │
││localitatea unde se desfăşoară respectiva │ │
││activitate. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în │ │
││aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu │ │
││participarea a cel mult 10 persoane care nu │ │
││locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al │ │
││ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul │ │
││tineretului şi sportului, ministrul mediului, │ │
││apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi │ │
││dezvoltării rurale │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri │ │
││pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru │ │
││implementarea proiectelor finanţate din fonduri │ │
││europene, cu un număr de participanţi de maximum 25│ │
││de persoane în interior şi de maximum 50 de │ │
││persoane în exterior şi cu respectarea normelor de │ │
││sănătate publică stabilite în ordinul ministrului │ │
││sănătăţii │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice│ │
││din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile │ │
││misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare │ │
││acreditate în România, astfel încât să fie │ │
││asigurate o suprafaţă de minimum 4 mp pentru │ │
││fiecare persoană participantă şi respectarea │ │
││regulilor de protecţie sanitară │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un │ │
││număr de participanţi de maximum 100 de persoane, │ │
││în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea│ │
││şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, şi│ │
││cu respectarea măsurilor prevăzute de Hotărârea │ │
││Guvernului nr. 967/2020 │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei │ │
││Naţionale a României în municipiul Bucureşti, cu │ │
││participarea a cel mult 400 de persoane, precum şi │ │
││în municipiile reşedinţă de judeţ, cu participarea │ │
││a cel mult 100 de persoane, fără participarea │ │
││publicului şi cu respectarea măsurilor prevăzute de│ │
││Hotărârea Guvernului nr. 967/2020 │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Desfăşurarea activităţilor de prevenire şi │ │
││combatere a pestei porcine africane prin vânători │ │
││colective la care pot participa cel mult 20 de │ │
││persoane │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Activitatea cu publicul a operatorilor economici │ │
││care desfăşoară activităţi de preparare, │ │
││comercializare şi consum al produselor alimentare │ │
││şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de │ │
││tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul │ │
││clădirilor, este permisă, fără a depăşi 50% din │ │
││capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul │ │
││orar 6,00-23,00, în judeţele/localităţile unde │ │
││incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile │ │
││este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, │ │
││fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a │ │
││spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00, dacă │ │
││incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor │ │
││din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai │ │
││mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi este │ │
││interzisă la depăşirea incidenţei de 3/1.000 de │ │
││locuitori; se aplică şi operatorilor economici care│ │
││desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise │ │
││care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt │ │
││delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de │ │
││natura acestora sau de caracterul temporar sau │ │
││permanent. Obligaţiile sunt stabilite prin ordin al│ │
││ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, │ │
││energiei şi mediului de afaceri, emis în temeiul │ │
││art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu │ │
││modificările şi completările ulterioare. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din │ │
││interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor │ │
││unităţi de cazare este permisă, fără a depăşi 50% │ │
││din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul│ │
││orar 6,00-23,00, în judeţele/localităţile unde │ │
││incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile │ │
││este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, │ │
││fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a │ │
││spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00, dacă │ │
││incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor │ │
││din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi mai │ │
││mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, şi doar │ │
││pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi │ │
││în judeţele/localităţile unde este depăşită │ │
││incidenţa de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 │ │
││zile; se aplică şi operatorilor economici care │ │
││desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise │ │
││care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt │ │
││delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de │ │
││natura acestora sau de caracterul temporar sau │ │
││permanent. Obligaţiile sunt stabilite prin ordin al│ │
││ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, │ │
││energiei şi mediului de afaceri, emis în temeiul │ │
││art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu │ │
││modificările şi completările ulterioare. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││În situaţia în care activitatea operatorilor │ │
││economici care desfăşoară activităţi de preparare, │ │
││comercializare şi consum al produselor alimentare │ │
││şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de │ │
││tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul │ │
││clădirilor, în interiorul hotelurilor, pensiunilor │ │
││sau altor unităţi de cazare, este restricţionată │ │
││sau închisă, se permit prepararea hranei şi │ │
││comercializarea produselor alimentare şi băuturilor│ │
││alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în │ │
││spaţiile respective. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Prepararea, comercializarea şi consumul produselor │ │
││alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice │ │
││sunt permise în spaţiile special destinate dispuse │ │
││în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia│ │
││celor prevăzute la pct. 3 al art. 6 din Hotărârea │ │
││Guvernului nr. 967/2020, cu asigurarea unei │ │
││distanţe de minimum 2 metri între mese şi │ │
││participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă │ │
││sunt din familii diferite, şi cu respectarea │ │
││măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin │ │
││ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului │ │
││economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al │ │
││preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare │ │
││Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în│ │
││temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu│ │
││modificările şi completările ulterioare. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Transportul aerian se desfăşoară cu respectarea │ │
││măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi│ │
││dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor, │ │
││mijloacelor de transport şi aeronavelor, │ │
││procedurile şi protocoalele din interiorul │ │
││aeroporturilor şi aeronavelor, regulile de conduită│ │
││pentru personalul operatorilor aeroportuari, │ │
││aerieni şi pentru pasageri, precum şi privitor la │ │
││informarea personalului şi pasagerilor, în scopul │ │
││prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului│ │
││ce activează în domeniul transportului aerian, │ │
││stabilite prin ordin comun al ministrului │ │
││transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,│ │
││al ministrului afacerilor interne şi al ministrului│ │
││sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 33 şi art. 71 │ │
││alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi│ │
││completările ulterioare. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Transportul feroviar se desfăşoară cu respectarea │ │
││măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi│ │
││dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, │ │
││staţii sau puncte de oprire, a echipamentelor şi │ │
││garniturilor de tren, procedurile şi protocoalele │ │
││din interiorul gărilor, haltelor, staţiilor sau │ │
││punctelor de oprire, dar şi în interiorul │ │
││vagoanelor şi garniturilor de tren, gradul şi modul│ │
││de ocupare a materialului rulant, regulile de │ │
││conduită pentru personalul operatorilor şi pentru │ │
││pasageri, precum şi privitor la informarea │ │
││personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii │ │
││contaminării pasagerilor şi personalului ce │ │
││activează în domeniul transportului feroviar, │ │
││stabilite prin ordin comun al ministrului │ │
││transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,│ │
││al ministrului afacerilor interne şi al ministrului│ │
││sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 34 şi art. 71 │ │
││alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi│ │
││completările ulterioare. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Transportul rutier se desfăşoară cu respectarea │ │
││măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi│ │
││dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, │ │
││procedurile şi protocoalele din interiorul │ │
││mijloacelor de transport, gradul şi modul de │ │
││ocupare a mijloacelor de transport, regulile de │ │
││conduită pentru personalul operatorilor şi pentru │ │
││pasageri, precum şi privitor la informarea │ │
││personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii │ │
││contaminării pasagerilor şi personalului ce │ │
││activează în domeniul transportului rutier, │ │
││stabilite prin ordin comun al ministrului │ │
││transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,│ │
││al ministrului afacerilor interne şi al ministrului│ │
││sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 35 şi art. 71 │ │
││alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi│ │
││completările ulterioare. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Transportul naval se desfăşoară cu respectarea │ │
││măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi│ │
││dezinfecţia navelor de transport persoane, │ │
││procedurile şi protocoalele din interiorul navelor │ │
││de transport persoane, gradul şi modul de ocupare a│ │
││navelor de transport persoane, regulile de conduită│ │
││pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, │ │
││precum şi privitor la informarea personalului şi │ │
││pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării │ │
││pasagerilor şi personalului ce activează în │ │
││domeniul transportului naval, stabilite prin ordin │ │
││comun al ministrului transporturilor, │ │
││infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului │ │
││afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, │ │
││emis în temeiul art. 32, 36 şi art. 71 alin. (2) │ │
││din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi │ │
││completările ulterioare. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Transportul intern şi internaţional de mărfuri şi │ │
││persoane se desfăşoară cu respectarea prevederilor │ │
││din ordinul comun al ministrului transporturilor, │ │
││infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului │ │
││afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, │ │
││emis în temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu │ │
││modificările şi completările ulterioare. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Operatorii economici care desfăşoară activităţi de │ │
││jocuri de noroc au obligaţia să respecte orarul de │ │
││lucru cu publicul şi restricţiile stabilite prin │ │
││hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de │ │
││Urgenţă, la propunerea Grupului de suport │ │
││tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor │ │
││înalt contagioase pe teritoriul României sau a │ │
││comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti │ │
││pentru situaţii de urgenţă. Măsurile se stabilesc │ │
││pentru unităţile administrativ-teritoriale în care │ │
││se constată o răspândire comunitară intensă a │ │
││virusului şi/sau un număr în creştere al │ │
││persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Activitatea în creşe şi afterschool-uri este │ │
││permisă numai cu respectarea condiţiilor stabilite │ │
││prin ordin comun al ministrului educaţiei şi │ │
││cercetării, al ministrului muncii şi protecţiei │ │
││sociale şi al ministrului sănătăţii, emis în │ │
││temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu│ │
││modificările şi completările ulterioare. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Activităţi de administrare a ştrandurilor │ │
││exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de │ │
││sport/fitness, cu obligaţia de a respecta normele │ │
││de prevenire stabilite prin ordinul comun al │ │
││ministrului tineretului şi sportului şi al │ │
││ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 │ │
││alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi│ │
││completările ulterioare │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală,│ │
││primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi│ │
││activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în │ │
││sistem deschis, cu obligaţia de a respecta normele │ │
││de prevenire stabilite prin ordinul comun al │ │
││ministrului economiei, energiei şi mediului de │ │
││afaceri şi al ministrului sănătăţii, emis în │ │
││temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu│ │
││modificările şi completările ulterioare, în baza │ │
││căruia îşi pot desfăşura activitatea │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Activităţi de tratament balnear, cu obligaţia de a │ │
││respecta normele de prevenire stabilite prin │ │
││ordinul ministrului sănătăţii, emis în temeiul art.│ │
││71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările│ │
││şi completările ulterioare │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare în │ │
││spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor şi a │ │
││talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) │ │
││din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind │ │
││exercitarea comerţului cu produse şi servicii de │ │
││piaţă în unele zone publice, cu modificările şi │ │
││completările ulterioare. Prin excepţie, se permite │ │
││activitatea pieţelor agroalimentare, inclusiv a │ │
││pieţelor volante, ce pot fi organizate în zone │ │
││publice deschise, cu respectarea normelor de │ │
││protecţie sanitară. │ │
├┼───────────────────────────────────────────────────┼───────────┤
││Alte domenii^3 │ │
││…………………………………….....................................│ │
││…………………………………….....................................│ │
└┴───────────────────────────────────────────────────┴───────────┘


    ^1 Se va bifa căsuţa corespunzătoare domeniului.
    ^2 Se completează de către solicitant codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare.
    ^3 Se completează activitatea restricţionată ca urmare a actelor normative emise de administraţia publică centrală şi/sau a hotărârilor comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă şi perioada pe care a fost instituită restricţia.
    Data .......................................
    Numele şi prenumele (în clar) .........................................
    Semnătura ..................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016