Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.706 din 27 noiembrie 2020  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.706 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1168 din 3 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile:
    - art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
    – Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 211/2020;
    – Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 740/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Anexa prevăzută la art. I se utilizează începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2020.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 27 noiembrie 2020.
    Nr. 1.706.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 740/2020)
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................../MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    CERERE
    Subsemnatul, .........................., în calitate de ............. (Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. şi data autorizaţiei de funcţionare sau tip, nr. şi data documentului care atestă profesia sau a documentului/contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea.)........... în cadrul ............(denumirea completă)........, cu domiciliul/sediul în localitatea .................................., str. ...................... nr. ...., judeţul ................../municipiul ................., sectorul ........, identificat cu CI/BI seria ..... nr. ......., CNP ......................, telefon ................., e-mail ......................, vă solicit acordarea indemnizaţiei prevăzute de art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru perioada ..........................., ca urmare a întreruperii activităţii, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă, în contul al cărui titular sunt ....................., deschis la ........................... .
    Ataşez:
    [ ] copie după actul de identitate;
    [ ] copie după extrasul de cont (deschis în calitatea menţionată, pentru care solicit acordarea indemnizaţiei);
    [ ] declaraţia pe propria răspundere privind întreruperea temporară a activităţii total sau parţial ca urmare a măsurilor luate pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2 (anexa A);
    [ ] tabel cu activităţile restricţionate potrivit hotărârilor Guvernului referitoare la declararea stării de alertă şi a prelungirii acesteia şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (anexa B).

    Data .......................................
    Numele şi prenumele (în clar) ..........................
    Semnătura ..................................
    ANEXA A

    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ............./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul(a) ........................, cu domiciliul în localitatea ......................, str. ..................... nr. ....., judeţul ................./ municipiul ..................., sectorul ................, identificat(ă) cu CI/BI seria ...... nr. .........., CNP ......................, telefon ...................., e-mail ....................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că activitatea a fost întreruptă ca urmare^1 a:
    ^1 Se va bifa căsuţa corespunzătoare situaţiei în care se află.
    [ ] restricţiilor impuse prin anexa nr. 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020;
    [ ] activitatea desfăşurată este restricţionată sau închisă ca urmare a hotărârii comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, pe care o ataşez, în copie, la prezenta declaraţie.

    Declar că activitatea desfăşurată se menţine întreruptă şi se înscrie în domeniul/domeniile cu restricţii de activitate, conform anexei B la cerere.
    Data .......................................
    Numele şi prenumele (în clar) ..........................
    Semnătura ..................................

    ANEXA B

    TABEL
    cu activităţile restricţionate potrivit hotărârilor Guvernului referitoare la declararea stării de alertă şi a prelungirii acesteia şi măsurile care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

┌─────────────────────┬────────────────┐
│Domenii în care │Cod/Coduri CAEN │
│activitatea/ │aferent(e) │
│activităţile este/ │activităţii^2 │
│sunt interzisă/ │^2 Se │
│interzise^1: │completează de │
│^1 Se va bifa căsuţa │către solicitant│
│corespunzătoare │codul/codurile │
│domeniului. │CAEN │
│ │corespunzătoare.│
├─┬───────────────────┼────────────────┤
│ │• Organizarea şi │ │
│ │desfăşurarea de │ │
│ │mitinguri, │ │
│ │demonstraţii, │ │
│ │procesiuni, │ │
│ │concerte sau alte │ │
│ │tipuri de întruniri│ │
│ │în spaţii deschise,│ │
│ │precum şi a │ │
│ │întrunirilor de │ │
│ │natura │ │
│ │activităţilor │ │
│ │culturale, │ │
│ │ştiinţifice, │ │
│ │artistice, sportive│ │
│ │sau de divertisment│ │
│ │în spaţii închise, │ │
│ │cu excepţia celor │ │
│ │organizate şi │ │
│ │desfăşurate │ │
│ │potrivit Hotărârii │ │
│ │Guvernului nr. 856/│ │
│ │2020, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, şi nr. │ │
│ │967/2020 │ │
├─┼───────────────────┼────────────────┤
│ │• Desfăşurarea de │ │
│ │reuniuni cu │ │
│ │prilejul unor │ │
│ │sărbători, │ │
│ │aniversări, │ │
│ │petreceri în spaţii│ │
│ │închise şi/sau │ │
│ │deschise, publice │ │
│ │şi/sau private │ │
├─┼───────────────────┼────────────────┤
│ │• Organizarea de │ │
│ │evenimente private │ │
│ │(nunţi, botezuri, │ │
│ │mese festive etc.) │ │
│ │în spaţii închise, │ │
│ │cum ar fi, fără a │ │
│ │se limita la │ │
│ │acestea, saloane, │ │
│ │cămine culturale, │ │
│ │restaurante, │ │
│ │baruri, cafenele, │ │
│ │săli/corturi de │ │
│ │evenimente │ │
├─┼───────────────────┼────────────────┤
│ │• Organizarea de │ │
│ │evenimente private │ │
│ │(nunţi, botezuri, │ │
│ │mese festive etc.) │ │
│ │în spaţii deschise,│ │
│ │cum ar fi, fără a │ │
│ │se limita la │ │
│ │acestea, saloane, │ │
│ │cămine culturale, │ │
│ │restaurante, │ │
│ │terase, baruri, │ │
│ │cafenele, săli/ │ │
│ │corturi de │ │
│ │evenimente │ │
├─┼───────────────────┼────────────────┤
│ │• Activitatea în │ │
│ │baruri, cluburi şi │ │
│ │discoteci │ │
├─┼───────────────────┼────────────────┤
│ │• Exploatarea │ │
│ │locurilor de joacă,│ │
│ │a sălilor de │ │
│ │jocuri, precum şi a│ │
│ │activităţii │ │
│ │barurilor, │ │
│ │cluburilor şi │ │
│ │discotecilor în │ │
│ │interiorul │ │
│ │centrelor │ │
│ │comerciale în care │ │
│ │îşi desfăşoară │ │
│ │activitatea mai │ │
│ │mulţi operatori │ │
│ │economici │ │
├─┼───────────────────┼────────────────┤
│ │• Activitatea │ │
│ │operatorilor │ │
│ │economici │ │
│ │desfăşurată în │ │
│ │spaţii închise în │ │
│ │următoarele │ │
│ │domenii: activităţi│ │
│ │în piscine, locuri │ │
│ │de joacă şi săli de│ │
│ │jocuri │ │
└─┴───────────────────┴────────────────┘


┌───────────────────────────┬───────────┐
│Domenii în care activitatea│Cod/Coduri │
│/activităţile este/sunt │CAEN │
│restricţionate: │aferent(e) │
│ │activităţii│
├─┬─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Activităţile de │ │
│ │pregătire fizică în │ │
│ │cadrul structurilor şi │ │
│ │bazelor sportive, │ │
│ │definite conform Legii │ │
│ │educaţiei fizice şi │ │
│ │sportului nr. 69/2000, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │constând în cantonamente,│ │
│ │antrenamente şi │ │
│ │competiţii sportive │ │
│ │organizate pe teritoriul │ │
│ │României, pot fi │ │
│ │desfăşurate numai în │ │
│ │condiţiile stabilite prin│ │
│ │ordinul comun al │ │
│ │ministrului tineretului │ │
│ │şi sportului şi al │ │
│ │ministrului sănătăţii, │ │
│ │emis în temeiul art. 43 │ │
│ │şi al art. 71 alin. (2) │ │
│ │din Legea nr. 55/2020, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Competiţiile sportive │ │
│ │se pot desfăşura pe │ │
│ │teritoriul României fără │ │
│ │spectatori, numai în │ │
│ │condiţiile stabilite prin│ │
│ │ordinul comun al │ │
│ │ministrului tineretului │ │
│ │şi sportului şi al │ │
│ │ministrului sănătăţii, │ │
│ │emis în temeiul art. 43 │ │
│ │şi al art. 71 alin. (2) │ │
│ │din Legea nr. 55/2020, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Desfăşurarea de către │ │
│ │sportivii profesionişti, │ │
│ │legitimaţi şi/sau de │ │
│ │performanţă a │ │
│ │activităţilor de │ │
│ │pregătire fizică în │ │
│ │bazine acoperite sau │ │
│ │aflate în aer liber, iar │ │
│ │activităţile de pregătire│ │
│ │fizică în spaţii închise │ │
│ │sunt permise numai cu │ │
│ │respectarea regulilor de │ │
│ │distanţare între │ │
│ │participanţi, astfel │ │
│ │încât să se asigure │ │
│ │minimum 7 mp/persoană. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Activităţile │ │
│ │instituţiilor muzeale, │ │
│ │bibliotecilor, │ │
│ │librăriilor, │ │
│ │cinematografelor, │ │
│ │studiourilor de producţie│ │
│ │de film şi audiovizual, │ │
│ │instituţiilor de │ │
│ │spectacole şi/sau │ │
│ │concerte, şcolilor │ │
│ │populare, de artă şi de │ │
│ │meserii, precum şi │ │
│ │evenimentele culturale în│ │
│ │aer liber se pot │ │
│ │desfăşura numai în │ │
│ │condiţiile stabilite prin│ │
│ │ordin comun al │ │
│ │ministrului culturii şi │ │
│ │al ministrului sănătăţii,│ │
│ │emis în temeiul art. 44 │ │
│ │şi al art. 71 alin. (2) │ │
│ │din Legea nr. 55/2020, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Organizarea şi │ │
│ │desfăşurarea activităţii │ │
│ │în cadrul │ │
│ │cinematografelor, │ │
│ │instituţiilor de │ │
│ │spectacole şi/sau │ │
│ │concerte sunt permise, cu│ │
│ │participarea publicului │ │
│ │până la 50% din │ │
│ │capacitatea maximă a │ │
│ │spaţiului, dacă incidenţa│ │
│ │cumulată în ultimele 14 │ │
│ │zile a cazurilor din │ │
│ │judeţ/localitate este mai│ │
│ │mică sau egală cu 1,5/ │ │
│ │1.000 de locuitori, cu │ │
│ │participarea publicului │ │
│ │până la 30% din │ │
│ │capacitatea maximă a │ │
│ │spaţiului, dacă incidenţa│ │
│ │cumulată în ultimele 14 │ │
│ │zile a cazurilor din │ │
│ │judeţ/localitate este mai│ │
│ │mare de 1,5 şi mai mică │ │
│ │sau egală cu 3/1.000 de │ │
│ │locuitori şi este │ │
│ │interzisă la depăşirea │ │
│ │incidenţei de 3/1.000 de │ │
│ │locuitori. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• La nivelul judeţelor/ │ │
│ │localităţilor unde │ │
│ │incidenţa cumulată în │ │
│ │ultimele 14 zile a │ │
│ │cazurilor este mai mică │ │
│ │sau egală cu 1,5/1.000 de│ │
│ │locuitori, organizarea şi│ │
│ │desfăşurarea │ │
│ │spectacolelor de tipul │ │
│ │drive-in sunt permise │ │
│ │numai dacă ocupanţii unui│ │
│ │autovehicul sunt membrii │ │
│ │aceleiaşi familii sau │ │
│ │reprezintă grupuri de │ │
│ │până la 3 persoane, iar │ │
│ │organizarea şi │ │
│ │desfăşurarea în aer liber│ │
│ │a spectacolelor, │ │
│ │concertelor, │ │
│ │festivalurilor publice şi│ │
│ │private sau a altor │ │
│ │evenimente culturale sunt│ │
│ │permise numai cu │ │
│ │participarea a cel mult │ │
│ │300 de spectatori cu │ │
│ │locuri pe scaune, aflate │ │
│ │la distanţă de minimum 2 │ │
│ │metri unul faţă de │ │
│ │celălalt, precum şi cu │ │
│ │purtarea măştii de │ │
│ │protecţie. Activităţile │ │
│ │sunt interzise la nivelul│ │
│ │judeţelor/localităţilor │ │
│ │unde incidenţa cumulată │ │
│ │în ultimele 14 zile a │ │
│ │cazurilor este mai mare │ │
│ │de 1,5/1.000 de │ │
│ │locuitori. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Activitatea cultelor │ │
│ │religioase, inclusiv a │ │
│ │slujbelor şi rugăciunilor│ │
│ │colective, se desfăşoară │ │
│ │în interiorul şi/sau în │ │
│ │afara lăcaşurilor de │ │
│ │cult, cu respectarea │ │
│ │regulilor de protecţie │ │
│ │sanitară, stabilite prin │ │
│ │ordinul comun al │ │
│ │ministrului sănătăţii şi │ │
│ │al ministrului afacerilor│ │
│ │interne, emis în temeiul │ │
│ │art. 45 şi al art. 71 │ │
│ │alin. (2) din Legea nr. │ │
│ │55/2020, cu modificările │ │
│ │şi completările │ │
│ │ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Organizarea de │ │
│ │procesiuni şi/sau │ │
│ │pelerinaje religioase │ │
│ │este permisă numai cu │ │
│ │participarea persoanelor │ │
│ │care au domiciliul sau │ │
│ │reşedinţa în localitatea │ │
│ │unde se desfăşoară │ │
│ │respectiva activitate. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Activităţile recreative│ │
│ │şi sportive desfăşurate │ │
│ │în aer liber, cu excepţia│ │
│ │celor care se desfăşoară │ │
│ │cu participarea a cel │ │
│ │mult 10 persoane care nu │ │
│ │locuiesc împreună, │ │
│ │stabilite prin ordin │ │
│ │comun al ministrului │ │
│ │sănătăţii, după caz, cu │ │
│ │ministrul tineretului şi │ │
│ │sportului, ministrul │ │
│ │mediului, apelor şi │ │
│ │pădurilor sau ministrul │ │
│ │agriculturii şi │ │
│ │dezvoltării rurale │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Organizarea de cursuri │ │
│ │de instruire şi │ │
│ │workshopuri pentru │ │
│ │adulţi, inclusiv cele │ │
│ │organizate pentru │ │
│ │implementarea proiectelor│ │
│ │finanţate din fonduri │ │
│ │europene, cu un număr de │ │
│ │participanţi de maximum │ │
│ │25 de persoane în │ │
│ │interior şi de maximum 50│ │
│ │de persoane în exterior │ │
│ │şi cu respectarea │ │
│ │normelor de sănătate │ │
│ │publică stabilite în │ │
│ │ordinul ministrului │ │
│ │sănătăţii │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Organizarea şi │ │
│ │desfăşurarea │ │
│ │activităţilor specifice │ │
│ │din domeniul diplomatic, │ │
│ │inclusiv la sediile │ │
│ │misiunilor diplomatice şi│ │
│ │oficiilor consulare │ │
│ │acreditate în România, │ │
│ │astfel încât să fie │ │
│ │asigurate o suprafaţă de │ │
│ │minimum 4 mp pentru │ │
│ │fiecare persoană │ │
│ │participantă şi │ │
│ │respectarea regulilor de │ │
│ │protecţie sanitară │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Organizarea de │ │
│ │mitinguri şi demonstraţii│ │
│ │cu un număr de │ │
│ │participanţi de maximum │ │
│ │100 de persoane în │ │
│ │condiţiile Legii nr. 60/ │ │
│ │1991 privind organizarea │ │
│ │şi desfăşurarea │ │
│ │adunărilor publice, │ │
│ │republicată, şi cu │ │
│ │respectarea măsurilor │ │
│ │prevăzute de Hotărârea │ │
│ │Guvernului nr. 967/2020 │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Organizarea │ │
│ │ceremoniilor oficiale │ │
│ │dedicate Zilei Naţionale │ │
│ │a României în municipiul │ │
│ │Bucureşti, cu │ │
│ │participarea a cel mult │ │
│ │400 de persoane, precum │ │
│ │şi în municipiile │ │
│ │reşedinţă de judeţ, cu │ │
│ │participarea a cel mult │ │
│ │100 de persoane, fără │ │
│ │participarea publicului │ │
│ │şi cu respectarea │ │
│ │măsurilor prevăzute de │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │967/2020 │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Desfăşurarea │ │
│ │activităţilor de │ │
│ │prevenire şi combatere a │ │
│ │pestei porcine africane │ │
│ │prin vânători colective │ │
│ │la care pot participa cel│ │
│ │mult 20 de persoane │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Activitatea cu publicul│ │
│ │a operatorilor economici │ │
│ │care desfăşoară │ │
│ │activităţi de preparare, │ │
│ │comercializare şi consum │ │
│ │al produselor alimentare │ │
│ │şi/sau băuturilor │ │
│ │alcoolice şi nealcoolice,│ │
│ │de tipul restaurantelor │ │
│ │şi cafenelelor, în │ │
│ │interiorul clădirilor, │ │
│ │este permisă fără a │ │
│ │depăşi 50% din │ │
│ │capacitatea maximă a │ │
│ │spaţiului şi în │ │
│ │intervalul orar │ │
│ │6,00-23,00, în judeţele/ │ │
│ │localităţile unde │ │
│ │incidenţa cumulată a │ │
│ │cazurilor în ultimele 14 │ │
│ │zile este mai mică sau │ │
│ │egală cu 1,5/1.000 de │ │
│ │locuitori, fără a depăşi │ │
│ │30% din capacitatea │ │
│ │maximă a spaţiului şi în │ │
│ │intervalul orar │ │
│ │6,00-23,00, dacă │ │
│ │incidenţa cumulată în │ │
│ │ultimele 14 zile a │ │
│ │cazurilor din judeţ/ │ │
│ │localitate este mai mare │ │
│ │de 1,5 şi mai mică sau │ │
│ │egală cu 3/1.000 de │ │
│ │locuitori şi este │ │
│ │interzisă la depăşirea │ │
│ │incidenţei de 3/1.000 de │ │
│ │locuitori. Se aplică şi │ │
│ │operatorilor economici │ │
│ │care desfăşoară │ │
│ │activităţi în spaţiile │ │
│ │publice închise care au │ │
│ │un acoperiş, plafon sau │ │
│ │tavan şi care sunt │ │
│ │delimitate de cel puţin 2│ │
│ │pereţi, indiferent de │ │
│ │natura acestora sau de │ │
│ │caracterul temporar sau │ │
│ │permanent. Obligaţiile │ │
│ │sunt stabilite prin ordin│ │
│ │al ministrului sănătăţii │ │
│ │şi al ministrului │ │
│ │economiei, energiei şi │ │
│ │mediului de afaceri, emis│ │
│ │în temeiul art. 71 alin. │ │
│ │(2) din Legea nr. 55/ │ │
│ │2020, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Activitatea │ │
│ │restaurantelor şi a │ │
│ │cafenelelor din │ │
│ │interiorul hotelurilor, │ │
│ │pensiunilor sau altor │ │
│ │unităţi de cazare este │ │
│ │permisă fără a depăşi 50%│ │
│ │din capacitatea maximă a │ │
│ │spaţiului şi în │ │
│ │intervalul orar │ │
│ │6,00-23,00, în judeţele/ │ │
│ │localităţile unde │ │
│ │incidenţa cumulată a │ │
│ │cazurilor în ultimele 14 │ │
│ │zile este mai mică sau │ │
│ │egală cu 1,5/1.000 de │ │
│ │locuitori, fără a depăşi │ │
│ │30% din capacitatea │ │
│ │maximă a spaţiului şi în │ │
│ │intervalul orar │ │
│ │6,00-23,00, dacă │ │
│ │incidenţa cumulată în │ │
│ │ultimele 14 zile a │ │
│ │cazurilor din judeţ/ │ │
│ │localitate este mai mare │ │
│ │de 1,5 şi mai mică sau │ │
│ │egală cu 3/1.000 de │ │
│ │locuitori şi doar pentru │ │
│ │persoanele cazate în │ │
│ │cadrul acestor unităţi în│ │
│ │judeţele/localităţile │ │
│ │unde este depăşită │ │
│ │incidenţa de 3/1.000 de │ │
│ │locuitori în ultimele 14 │ │
│ │zile. Se aplică şi │ │
│ │operatorilor economici │ │
│ │care desfăşoară │ │
│ │activităţi în spaţiile │ │
│ │publice închise care au │ │
│ │un acoperiş, plafon sau │ │
│ │tavan şi care sunt │ │
│ │delimitate de cel puţin 2│ │
│ │pereţi, indiferent de │ │
│ │natura acestora sau de │ │
│ │caracterul temporar sau │ │
│ │permanent. Obligaţiile │ │
│ │sunt stabilite prin ordin│ │
│ │al ministrului sănătăţii │ │
│ │şi al ministrului │ │
│ │economiei, energiei şi │ │
│ │mediului de afaceri, emis│ │
│ │în temeiul art. 71 alin. │ │
│ │(2) din Legea nr. 55/ │ │
│ │2020, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• În situaţia în care │ │
│ │activitatea operatorilor │ │
│ │economici care desfăşoară│ │
│ │activităţi de preparare, │ │
│ │comercializare şi consum │ │
│ │al produselor alimentare │ │
│ │şi/sau băuturilor │ │
│ │alcoolice şi nealcoolice,│ │
│ │de tipul restaurantelor │ │
│ │şi cafenelelor, în │ │
│ │interiorul clădirilor, │ │
│ │din interiorul │ │
│ │hotelurilor, pensiunilor │ │
│ │sau altor unităţi de │ │
│ │cazare, este │ │
│ │restricţionată sau │ │
│ │închisă, se permit │ │
│ │prepararea hranei şi │ │
│ │comercializarea │ │
│ │produselor alimentare şi │ │
│ │băuturilor alcoolice şi │ │
│ │nealcoolice care nu se │ │
│ │consumă în spaţiile │ │
│ │respective. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Prepararea, │ │
│ │comercializarea şi │ │
│ │consumul produselor │ │
│ │alimentare şi băuturilor │ │
│ │alcoolice şi nealcoolice │ │
│ │sunt permise în spaţiile │ │
│ │special destinate dispuse│ │
│ │în exteriorul clădirilor,│ │
│ │în aer liber, cu excepţia│ │
│ │celor prevăzute la art. 6│ │
│ │pct. 3 din Hotărârea │ │
│ │Guvernului nr. 967/2020, │ │
│ │cu asigurarea unei │ │
│ │distanţe de minimum 2 │ │
│ │metri între mese şi │ │
│ │participarea a maximum 6 │ │
│ │persoane la o masă, dacă │ │
│ │sunt din familii │ │
│ │diferite, şi cu │ │
│ │respectarea măsurilor de │ │
│ │protecţie sanitară │ │
│ │stabilite prin ordin │ │
│ │comun al ministrului │ │
│ │sănătăţii, al ministrului│ │
│ │economiei, energiei şi │ │
│ │mediului de afaceri şi al│ │
│ │preşedintelui Autorităţii│ │
│ │Naţionale Sanitare │ │
│ │Veterinare şi pentru │ │
│ │Siguranţa Alimentelor, │ │
│ │emis în temeiul art. 71 │ │
│ │alin. (2) din Legea nr. │ │
│ │55/2020, cu modificările │ │
│ │şi completările │ │
│ │ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Transportul aerian se │ │
│ │desfăşoară cu respectarea│ │
│ │măsurilor şi │ │
│ │restricţiilor referitoare│ │
│ │la igiena şi dezinfecţia │ │
│ │spaţiilor comune, │ │
│ │echipamentelor, │ │
│ │mijloacelor de transport │ │
│ │şi aeronavelor, │ │
│ │procedurile şi │ │
│ │protocoalele din │ │
│ │interiorul aeroporturilor│ │
│ │şi aeronavelor, regulile │ │
│ │de conduită pentru │ │
│ │personalul operatorilor │ │
│ │aeroportuari, aerieni şi │ │
│ │pentru pasageri, precum │ │
│ │şi privitor la informarea│ │
│ │personalului şi │ │
│ │pasagerilor, în scopul │ │
│ │prevenirii contaminării │ │
│ │pasagerilor şi │ │
│ │personalului ce activează│ │
│ │în domeniul transportului│ │
│ │aerian, stabilite prin │ │
│ │ordin comun al │ │
│ │ministrului │ │
│ │transporturilor, │ │
│ │infrastructurii şi │ │
│ │comunicaţiilor, al │ │
│ │ministrului afacerilor │ │
│ │interne şi al ministrului│ │
│ │sănătăţii, emis în │ │
│ │temeiul art. 32, 33 şi │ │
│ │art. 71 alin. (2) din │ │
│ │Legea nr. 55/2020, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Transportul feroviar se│ │
│ │desfăşoară cu respectarea│ │
│ │măsurilor şi │ │
│ │restricţiilor referitoare│ │
│ │la igiena şi dezinfecţia │ │
│ │spaţiilor comune din │ │
│ │gări, halte, staţii sau │ │
│ │puncte de oprire, a │ │
│ │echipamentelor şi │ │
│ │garniturilor de tren, │ │
│ │procedurile şi │ │
│ │protocoalele din │ │
│ │interiorul gărilor, │ │
│ │haltelor, staţiilor sau │ │
│ │punctelor de oprire, dar │ │
│ │şi în interiorul │ │
│ │vagoanelor şi │ │
│ │garniturilor de tren, │ │
│ │gradul şi modul de │ │
│ │ocupare a materialului │ │
│ │rulant, regulile de │ │
│ │conduită pentru │ │
│ │personalul operatorilor │ │
│ │şi pentru pasageri, │ │
│ │precum şi privitor la │ │
│ │informarea personalului │ │
│ │şi pasagerilor, în scopul│ │
│ │prevenirii contaminării │ │
│ │pasagerilor şi │ │
│ │personalului ce activează│ │
│ │în domeniul transportului│ │
│ │feroviar, stabilite prin │ │
│ │ordin comun al │ │
│ │ministrului │ │
│ │transporturilor, │ │
│ │infrastructurii şi │ │
│ │comunicaţiilor, al │ │
│ │ministrului afacerilor │ │
│ │interne şi al ministrului│ │
│ │sănătăţii, emis în │ │
│ │temeiul art. 32, 34 şi │ │
│ │art. 71 alin. (2) din │ │
│ │Legea nr. 55/2020, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Transportul rutier se │ │
│ │desfăşoară cu respectarea│ │
│ │măsurilor şi │ │
│ │restricţiilor referitoare│ │
│ │la igiena şi dezinfecţia │ │
│ │mijloacelor de transport │ │
│ │persoane, procedurile şi │ │
│ │protocoalele din │ │
│ │interiorul mijloacelor de│ │
│ │transport, gradul şi │ │
│ │modul de ocupare a │ │
│ │mijloacelor de transport,│ │
│ │regulile de conduită │ │
│ │pentru personalul │ │
│ │operatorilor şi pentru │ │
│ │pasageri, precum şi │ │
│ │privitor la informarea │ │
│ │personalului şi │ │
│ │pasagerilor, în scopul │ │
│ │prevenirii contaminării │ │
│ │pasagerilor şi │ │
│ │personalului ce activează│ │
│ │în domeniul transportului│ │
│ │rutier, stabilite prin │ │
│ │ordin comun al │ │
│ │ministrului │ │
│ │transporturilor, │ │
│ │infrastructurii şi │ │
│ │comunicaţiilor, al │ │
│ │ministrului afacerilor │ │
│ │interne şi al ministrului│ │
│ │sănătăţii, emis în │ │
│ │temeiul art. 32, 35 şi │ │
│ │art. 71 alin. (2) din │ │
│ │Legea nr. 55/2020, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Transportul naval se │ │
│ │desfăşoară cu respectarea│ │
│ │măsurilor şi │ │
│ │restricţiilor referitoare│ │
│ │la igiena şi dezinfecţia │ │
│ │navelor de transport │ │
│ │persoane, procedurile şi │ │
│ │protocoalele din │ │
│ │interiorul navelor de │ │
│ │transport persoane, │ │
│ │gradul şi modul de │ │
│ │ocupare a navelor de │ │
│ │transport persoane, │ │
│ │regulile de conduită │ │
│ │pentru personalul │ │
│ │operatorilor şi pentru │ │
│ │pasageri, precum şi │ │
│ │privitor la informarea │ │
│ │personalului şi │ │
│ │pasagerilor, în scopul │ │
│ │prevenirii contaminării │ │
│ │pasagerilor şi │ │
│ │personalului ce activează│ │
│ │în domeniul transportului│ │
│ │naval, stabilite prin │ │
│ │ordin comun al │ │
│ │ministrului │ │
│ │transporturilor, │ │
│ │infrastructurii şi │ │
│ │comunicaţiilor, al │ │
│ │ministrului afacerilor │ │
│ │interne şi al ministrului│ │
│ │sănătăţii, emis în │ │
│ │temeiul art. 32, 36 şi │ │
│ │art. 71 alin. (2) din │ │
│ │Legea nr. 55/2020, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Transportul intern şi │ │
│ │internaţional de mărfuri │ │
│ │şi persoane se desfăşoară│ │
│ │cu respectarea │ │
│ │prevederilor din ordinul │ │
│ │comun al ministrului │ │
│ │transporturilor, │ │
│ │infrastructurii şi │ │
│ │comunicaţiilor, al │ │
│ │ministrului afacerilor │ │
│ │interne şi al ministrului│ │
│ │sănătăţii, emis în │ │
│ │temeiul art. 37 din Legea│ │
│ │nr. 55/2020, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Operatorii economici │ │
│ │care desfăşoară │ │
│ │activităţi de jocuri de │ │
│ │noroc au obligaţia să │ │
│ │respecte orarul de lucru │ │
│ │cu publicul şi │ │
│ │restricţiile stabilite │ │
│ │prin hotărâre a │ │
│ │Comitetului Naţional │ │
│ │pentru Situaţii de │ │
│ │Urgenţă, la propunerea │ │
│ │Grupului de suport │ │
│ │tehnico-ştiinţific │ │
│ │privind gestionarea │ │
│ │bolilor înalt contagioase│. │
│ │pe teritoriul României │ │
│ │sau a comitetului │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │
│ │Bucureşti pentru situaţii│ │
│ │de urgenţă. Măsurile se │ │
│ │stabilesc pentru │ │
│ │unităţile │ │
│ │administrativ-teritoriale│ │
│ │în care se constată o │ │
│ │răspândire comunitară │ │
│ │intensă a virusului şi/ │ │
│ │sau un număr în creştere │ │
│ │al persoanelor infectate │ │
│ │cu virusul SARS-CoV-2. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Activitatea în creşe şi│ │
│ │afterschool-uri este │ │
│ │permisă numai cu │ │
│ │respectarea condiţiilor │ │
│ │stabilite prin ordin │ │
│ │comun al ministrului │ │
│ │educaţiei şi cercetării, │ │
│ │al ministrului muncii şi │ │
│ │protecţiei sociale şi al │ │
│ │ministrului sănătăţii, │ │
│ │emis în temeiul art. 71 │ │
│ │alin. (2) din Legea nr. │ │
│ │55/2020, cu modificările │ │
│ │şi completările │ │
│ │ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Activităţi de │ │
│ │administrare a │ │
│ │ştrandurilor exterioare, │ │
│ │a piscinelor exterioare │ │
│ │sau sălilor de sport/ │ │
│ │fitness, cu obligaţia de │ │
│ │a respecta normele de │ │
│ │prevenire stabilite prin │ │
│ │ordinul comun al │ │
│ │ministrului tineretului │ │
│ │şi sportului şi al │ │
│ │ministrului sănătăţii, │ │
│ │emis în temeiul art. 71 │ │
│ │alin. (2) din Legea nr. │ │
│ │55/2020, cu modificările │ │
│ │şi completările │ │
│ │ulterioare. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Activităţi de jocuri de│ │
│ │noroc, îngrijire │ │
│ │personală, primire │ │
│ │turistică cu funcţiuni de│ │
│ │cazare, precum şi │ │
│ │activităţi de lucru în │ │
│ │birouri cu spaţii comune │ │
│ │în sistem deschis, cu │ │
│ │obligaţia de a respecta │ │
│ │normele de prevenire │ │
│ │stabilite prin ordinul │ │
│ │comun al ministrului │ │
│ │economiei, energiei şi │ │
│ │mediului de afaceri şi al│ │
│ │ministrului sănătăţii, │ │
│ │emis în temeiul art. 71 │ │
│ │alin. (2) din Legea nr. │ │
│ │55/2020, cu modificările │ │
│ │şi completările │ │
│ │ulterioare, în baza │ │
│ │căruia îşi pot desfăşura │ │
│ │activitatea │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Activităţi de tratament│ │
│ │balnear, cu obligaţia de │ │
│ │a respecta normele de │ │
│ │prevenire stabilite prin │ │
│ │ordinul ministrului │ │
│ │sănătăţii, emis în │ │
│ │temeiul art. 71 alin. (2)│ │
│ │din Legea nr. 55/2020, cu│ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │• Se suspendă activitatea│ │
│ │pieţelor agroalimentare │ │
│ │în spaţii închise, │ │
│ │târgurilor, bâlciurilor │ │
│ │şi a talciocurilor, │ │
│ │definite potrivit art. 7 │ │
│ │alin. (1) din Hotărârea │ │
│ │Guvernului nr. 348/2004 │ │
│ │privind exercitarea │ │
│ │comerţului cu produse şi │ │
│ │servicii de piaţă în │ │
│ │unele zone publice, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
│ │Prin excepţie, se permite│ │
│ │activitatea pieţelor │ │
│ │agroalimentare, inclusiv │ │
│ │a pieţelor volante ce pot│ │
│ │fi organizate în zone │ │
│ │publice deschise, cu │ │
│ │respectarea normelor de │ │
│ │protecţie sanitară. │ │
├─┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │Alte domenii^3 │ │
│ │^3 Se completează │ │
│ │activitatea │ │
│ │restricţionată ca urmare │ │
│ │a actelor normative emise│ │
│ │de administraţia publică │ │
│ │centrală şi/sau a │ │
│ │hotărârilor comitetului │ │
│ │judeţean/al municipiului │ │
│ │Bucureşti pentru situaţii│ │
│ │de urgenţă şi perioada pe│ │
│ │care a fost instituită │ │
│ │restricţia. │ │
│ │…………………………… │ │
│ │…………………………… │ │
└─┴─────────────────────────┴───────────┘


    Data .......................................
    Numele şi prenumele (în clar) ..........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016