Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.705 din 27 noiembrie 2020  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.705 din 27 noiembrie 2020 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1168 din 3 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile:
    - art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
    – Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 211/2020;
    – Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 335 din 24 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Anexa prevăzută la art. 1 se utilizează începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2020.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 27 noiembrie 2020.
    Nr. 1.705.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 848/2020)
    SOCIETATEA COOPERATIVĂ .....................................
                                                                          (felul şi denumirea)

    Adresa sediului social .................................
    Judeţul .........................................................
    CUI .............................................................
    Cont bancar nr. ...........................................
    Telefon .......................................................
    E-mail ........................................................
    Către
    AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ .........................................

    CERERE
    Subsemnatul, ................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ...................................., cu sediul social în localitatea ...................................., str. ....................................... nr. ........, judeţul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria ........ nr. ....................., CNP ..........................................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, vă solicit acordarea indemnizaţiei pentru suspendarea temporară a convenţiilor individuale de muncă, pentru un număr de .................... persoane, în sumă totală de ......................... lei (brut), aferentă perioadei ........................., ca urmare a întreruperii activităţii, determinată de efectele epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă şi a prelungirii acestora.
    Plata se efectuează în contul societăţii cooperative nr. ................................ deschis la Banca ......................................... .
    Anexez:
    [ ] declaraţia pe propria răspundere privind întreruperea temporară a activităţii total sau parţial ca urmare a măsurilor luate pentru prevenirea şi limitarea efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2 (anexa A);
    [ ] tabel cu activităţile restricţionate potrivit hotărârilor Guvernului referitoare la declararea stării de alertă şi a prelungirii acesteia şi măsurile care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (anexa B);
    [ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa C).

    Data ............................................................
    Numele şi prenumele (în clar) ....................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura ...................................................
    ANEXA A

    SOCIETATEA COOPERATIVĂ .....................................
                                                                         (felul şi denumirea)

    Adresa sediului social .................................
    Judeţul .........................................................
    CUI .............................................................
    Cont bancar nr. ...........................................
    Telefon .......................................................
    E-mail .........................................................
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ....................................., cu sediul social în localitatea .........................., str. ............................. nr. ......, judeţul/sectorul ......................, identificat cu CI/BI seria ....................... nr. ....................., CNP .............................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că activitatea a fost întreruptă ca urmare^1 a:
    ^1 Se va bifa căsuţa corespunzătoare situaţiei în care se află.
    [ ] restricţiilor impuse prin anexa nr. 3 „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“ la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi la Hotărârea Guvernului nr. 967/2020;
    [ ] activitatea desfăşurată este restricţionată sau închisă, ca urmare a hotărârii comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă, pe care o ataşez, în copie, la prezenta declaraţie.

    Declar că activitatea desfăşurată se menţine întreruptă şi se înscrie în domeniul/domeniile cu restricţii de activitate, conform anexei B la cerere.
    Data .............................................................
    Numele şi prenumele (în clar) ...................................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura ...................................................

    ANEXA B

    TABEL - ANEXĂ LA DECLARAŢIA PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    cu activităţile restricţionate potrivit hotărârilor Guvernului
    referitoare la declararea stării de alertă şi a prelungirii acesteia
    şi măsurile care se aplică pentru prevenirea şi combaterea
    efectelor pandemiei de COVID-19

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────┐
│ │Cod/Coduri CAEN │
│ │aferent(e) │
│ │activităţii^2 │
│Domenii în care activitatea/activităţile este/sunt │^2 Se │
│interzisă/interzise^1: │completează de │
│^1 Se va bifa căsuţa corespunzătoare domeniului. │către solicitant│
│ │codul/codurile │
│ │CAEN │
│ │corespunzătoare.│
├─┬────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, │ │
│ │demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de │ │
│ │întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor │ │
│ │de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, │ │
│ │artistice, sportive sau de divertisment în spaţii │ │
│ │închise, cu excepţia celor organizate şi desfăşurate │ │
│ │potrivit Hotărârii Guvernului nr. 856/2020, cu │ │
│ │modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii │ │
│ │Guvernului nr. 967/2020 │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, │ │
│ │aniversări, petreceri în spaţii închise şi/sau deschise,│ │
│ │publice şi/sau private │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, │ │
│ │mese festive etc.) în spaţii închise, cum ar fi, fără a │ │
│ │se limita la acestea, saloane, cămine culturale, │ │
│ │restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de │ │
│ │evenimente │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, │ │
│ │mese festive etc.) în spaţii deschise, cum ar fi, fără a│ │
│ │se limita la acestea, saloane, cămine culturale, │ │
│ │restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de │ │
│ │evenimente │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, │ │
│ │precum şi a activităţii barurilor, cluburilor şi │ │
│ │discotecilor în interiorul centrelor comerciale în care │ │
│ │îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici│ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Activitatea operatorilor economici desfăşurată în │ │
│ │spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în │ │
│ │piscine, locuri de joacă şi săli de jocuri │ │
├─┴────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│Domenii în care activitatea/activităţile este/sunt │Cod/Coduri CAEN │
│restricţionată/restricţionate: │aferent(e) │
│ │activităţii │
├─┬────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Activităţile de pregătire fizică în cadrul │ │
│ │structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii│ │
│ │educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu │ │
│ │modificările şi completările ulterioare, constând în │ │
│ │cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive │ │
│ │organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate │ │
│ │numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al │ │
│ │ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului │ │
│ │sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. │ │
│ │(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul │ │
│ │României fără spectatori, numai în condiţiile stabilite │ │
│ │prin ordinul comun al ministrului tineretului şi │ │
│ │sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul │ │
│ │art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, │ │
│ │cu modificările şi completările ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al │ │
│ │ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului │ │
│ │sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. │ │
│ │(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Desfăşurarea de către sportivii profesionişti, │ │
│ │legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de │ │
│ │pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer │ │
│ │liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii │ │
│ │închise sunt permise numai cu respectarea regulilor de │ │
│ │distanţare între participanţi, astfel încât să se │ │
│ │asigure minimum 7 mp/persoană. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, │ │
│ │librăriilor, cinematografelor, studiourilor de producţie│ │
│ │de film şi audiovizual, instituţiilor de spectacole şi/ │ │
│ │sau concerte, şcolilor populare, de artă şi de meserii, │ │
│ │precum şi evenimentele culturale în aer liber se pot │ │
│ │desfăşura numai în condiţiile stabilite prin ordin comun│ │
│ │al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, │ │
│ │emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din │ │
│ │Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările │ │
│ │ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul │ │
│ │cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau │ │
│ │concerte sunt permise cu participarea publicului până la│ │
│ │50% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa │ │
│ │cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/ │ │
│ │localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de │ │
│ │locuitori, cu participarea publicului până la 30% din │ │
│ │capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa cumulată │ │
│ │în ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate │ │
│ │este mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de│ │
│ │locuitori şi sunt interzise la depăşirea incidenţei de 3│ │
│ │/1.000 de locuitori. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• La nivelul judeţelor/localităţilor unde incidenţa │ │
│ │cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este mai mică │ │
│ │sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, organizarea şi │ │
│ │desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt │ │
│ │permise numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt │ │
│ │membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până│ │
│ │la 3 persoane, iar organizarea şi desfăşurarea în aer │ │
│ │liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor │ │
│ │publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt│ │
│ │permise numai cu participarea a cel mult 300 de │ │
│ │spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de │ │
│ │minimum 2 metri unul faţă de celălalt, precum şi cu │ │
│ │purtarea măştii de protecţie. Activităţile sunt │ │
│ │interzise la nivelul judeţelor/localităţilor unde │ │
│ │incidenţa cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor este │ │
│ │mai mare de 1,5/1.000 de locuitori. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor │ │
│ │şi rugăciunilor colective, se desfăşoară în interiorul │ │
│ │şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea │ │
│ │regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul │ │
│ │comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului │ │
│ │afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. │ │
│ │71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase│ │
│ │este permisă numai cu participarea persoanelor care au │ │
│ │domiciliul sau reşedinţa în localitatea unde se │ │
│ │desfăşoară respectiva activitate. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer│ │
│ │liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu │ │
│ │participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc │ │
│ │împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului │ │
│ │sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi │ │
│ │sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau │ │
│ │ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri │ │
│ │pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru │ │
│ │implementarea proiectelor finanţate din fonduri │ │
│ │europene, cu un număr de participanţi de maximum 25 de │ │
│ │persoane în interior şi de maximum 50 de persoane în │ │
│ │exterior şi cu respectarea normelor de sănătate publică │ │
│ │stabilite în ordinul ministrului sănătăţii │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice │ │
│ │din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor │ │
│ │diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în │ │
│ │România, astfel încât să fie asigurate o suprafaţă de │ │
│ │minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi │ │
│ │respectarea regulilor de protecţie sanitară │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr │ │
│ │de participanţi de maximum 100 de persoane în condiţiile│ │
│ │Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea │ │
│ │adunărilor publice, republicată, şi cu respectarea │ │
│ │măsurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 967/2020│ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Organizarea ceremoniilor oficiale dedicate Zilei │ │
│ │Naţionale a României în municipiul Bucureşti, cu │ │
│ │participarea a cel mult 400 de persoane, precum şi în │ │
│ │municipiile reşedinţă de judeţ, cu participarea a cel │ │
│ │mult 100 de persoane, fără participarea publicului şi cu│ │
│ │respectarea măsurilor prevăzute de Hotărârea Guvernului │ │
│ │nr. 967/2020 │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a│ │
│ │pestei porcine africane prin vânători colective la care │ │
│ │pot participa cel mult 20 de persoane │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Activitatea cu publicul a operatorilor economici care │ │
│ │desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi │ │
│ │consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor │ │
│ │alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi │ │
│ │cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără│ │
│ │a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în │ │
│ │intervalul orar 6,00-23,00, în judeţele/localităţile │ │
│ │unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile │ │
│ │este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, fără │ │
│ │a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în │ │
│ │intervalul orar 6,00-23,00, dacă incidenţa cumulată în │ │
│ │ultimele 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este │ │
│ │mai mare de 1,5 şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de │ │
│ │locuitori şi este interzisă la depăşirea incidenţei de 3│ │
│ │/1.000 de locuitori. Se aplică şi operatorilor economici│ │
│ │care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise │ │
│ │care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt │ │
│ │delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura │ │
│ │acestora sau de caracterul temporar sau permanent. │ │
│ │Obligaţiile sunt stabilite prin ordin al ministrului │ │
│ │sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi │ │
│ │mediului de afaceri, emis în temeiul art. 71 alin. (2) │ │
│ │din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările │ │
│ │ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din │ │
│ │interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de│ │
│ │cazare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea │ │
│ │maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00-23,00, în │ │
│ │judeţele/localităţile unde incidenţa cumulată a │ │
│ │cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu│ │
│ │1,5/1.000 de locuitori, fără a depăşi 30% din │ │
│ │capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar │ │
│ │6,00-23,00, dacă incidenţa cumulată în ultimele 14 zile │ │
│ │a cazurilor din judeţ/localitate este mai mare de 1,5 şi│ │
│ │mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori şi doar │ │
│ │pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi în │ │
│ │judeţele/localităţile unde este depăşită incidenţa de 3/│ │
│ │1.000 de locuitori în ultimele 14 zile. Se aplică şi │ │
│ │operatorilor economici care desfăşoară activităţi în │ │
│ │spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau│ │
│ │tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, │ │
│ │indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar│ │
│ │sau permanent. Obligaţiile sunt stabilite prin ordin al │ │
│ │ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, │ │
│ │energiei şi mediului de afaceri, emis în temeiul art. 71│ │
│ │alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• În situaţia în care activitatea operatorilor economici│ │
│ │care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare │ │
│ │şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor │ │
│ │alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi │ │
│ │cafenelelor, în interiorul clădirilor, din interiorul │ │
│ │hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, │ │
│ │este restricţionată sau închisă, se permit prepararea │ │
│ │hranei şi comercializarea produselor alimentare şi │ │
│ │băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă │ │
│ │în spaţiile respective. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Prepararea, comercializarea şi consumul produselor │ │
│ │alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt │ │
│ │permise în spaţiile special destinate dispuse în │ │
│ │exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor │ │
│ │prevăzute la art. 6 pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. │ │
│ │967/2020, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri│ │
│ │între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o │ │
│ │masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea │ │
│ │măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin │ │
│ │comun al ministrului sănătăţii, al ministrului │ │
│ │economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al │ │
│ │preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare │ │
│ │şi pentru Siguranţa Alimentelor, emis în temeiul art. 71│ │
│ │alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Transportul aerian se desfăşoară cu respectarea │ │
│ │măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi │ │
│ │dezinfecţia spaţiilor comune, echipamentelor, │ │
│ │mijloacelor de transport şi aeronavelor, procedurile şi │ │
│ │protocoalele din interiorul aeroporturilor şi │ │
│ │aeronavelor, regulile de conduită pentru personalul │ │
│ │operatorilor aeroportuari, aerieni şi pentru pasageri, │ │
│ │precum şi privitor la informarea personalului şi │ │
│ │pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării │ │
│ │pasagerilor şi personalului ce activează în domeniul │ │
│ │transportului aerian, stabilite prin ordin comun al │ │
│ │ministrului transporturilor, infrastructurii şi │ │
│ │comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al │ │
│ │ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 33 şi │ │
│ │art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările│ │
│ │şi completările ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Transportul feroviar se desfăşoară cu respectarea │ │
│ │măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi │ │
│ │dezinfecţia spaţiilor comune din gări, halte, staţii sau│ │
│ │puncte de oprire, a echipamentelor şi garniturilor de │ │
│ │tren, procedurile şi protocoalele din interiorul │ │
│ │gărilor, haltelor, staţiilor sau punctelor de oprire, │ │
│ │dar şi în interiorul vagoanelor şi garniturilor de tren,│ │
│ │gradul şi modul de ocupare a materialului rulant, │ │
│ │regulile de conduită pentru personalul operatorilor şi │ │
│ │pentru pasageri, precum şi privitor la informarea │ │
│ │personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii │ │
│ │contaminării pasagerilor şi personalului ce activează în│ │
│ │domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin │ │
│ │comun al ministrului transporturilor, infrastructurii şi│ │
│ │comunicaţiilor, al ministrului afacerilor interne şi al │ │
│ │ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 34 şi │ │
│ │art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările│ │
│ │şi completările ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Transportul rutier se desfăşoară cu respectarea │ │
│ │măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi │ │
│ │dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, │ │
│ │procedurile şi protocoalele din interiorul mijloacelor │ │
│ │de transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor │ │
│ │de transport, regulile de conduită pentru personalul │ │
│ │operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la │ │
│ │informarea personalului şi pasagerilor, în scopul │ │
│ │prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce │ │
│ │activează în domeniul transportului rutier, stabilite │ │
│ │prin ordin comun al ministrului transporturilor, │ │
│ │infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului │ │
│ │afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în │ │
│ │temeiul art. 32, 35 şi art. 71 alin. (2) din Legea nr. │ │
│ │55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Transportul naval se desfăşoară cu respectarea │ │
│ │măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi │ │
│ │dezinfecţia navelor de transport persoane, procedurile │ │
│ │şi protocoalele din interiorul navelor de transport │ │
│ │persoane, gradul şi modul de ocupare a navelor de │ │
│ │transport persoane, regulile de conduită pentru │ │
│ │personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi │ │
│ │privitor la informarea personalului şi pasagerilor, în │ │
│ │scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi │ │
│ │personalului ce activează în domeniul transportului │ │
│ │naval, stabilite prin ordin comun al ministrului │ │
│ │transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor, al │ │
│ │ministrului afacerilor interne şi al ministrului │ │
│ │sănătăţii, emis în temeiul art. 32, 36 şi art. 71 alin. │ │
│ │(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Transportul intern şi internaţional de mărfuri şi │ │
│ │persoane se desfăşoară cu respectarea prevederilor din │ │
│ │ordinul comun al ministrului transporturilor, │ │
│ │infrastructurii şi comunicaţiilor, al ministrului │ │
│ │afacerilor interne şi al ministrului sănătăţii, emis în │ │
│ │temeiul art. 37 din Legea nr. 55/2020, cu modificările │ │
│ │şi completările ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Operatorii economici care desfăşoară activităţi de │ │
│ │jocuri de noroc au obligaţia să respecte orarul de lucru│ │
│ │cu publicul şi restricţiile stabilite prin hotărâre a │ │
│ │Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la │ │
│ │propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind│ │
│ │gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul │ │
│ │României sau a comitetului judeţean/al municipiului │ │
│ │Bucureşti pentru situaţii de urgenţă. Măsurile se │ │
│ │stabilesc pentru unităţile administrativ-teritoriale în │ │
│ │care se constată o răspândire comunitară intensă a │ │
│ │virusului şi/sau un număr în creştere al persoanelor │ │
│ │infectate cu virusul SARS-CoV-2. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Activitatea în creşe şi afterschool-uri este permisă │ │
│ │numai cu respectarea condiţiilor stabilite prin ordin │ │
│ │comun al ministrului educaţiei şi cercetării, al │ │
│ │ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al │ │
│ │ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2)│ │
│ │din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările │ │
│ │ulterioare. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Activităţi de administrare a ştrandurilor exterioare, │ │
│ │a piscinelor exterioare sau sălilor de sport/fitness cu │ │
│ │obligaţia de a respecta normele de prevenire stabilite │ │
│ │prin ordinul comun al ministrului tineretului şi │ │
│ │sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul │ │
│ │art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările│ │
│ │şi completările ulterioare │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Activităţi de jocuri de noroc, îngrijire personală, │ │
│ │primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi │ │
│ │activităţi de lucru în birouri cu spaţii comune în │ │
│ │sistem deschis cu obligaţia de a respecta normele de │ │
│ │prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului │ │
│ │economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al │ │
│ │ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2)│ │
│ │din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările │ │
│ │ulterioare, în baza căruia îşi pot desfăşura activitatea│ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Activităţi de tratament balnear cu obligaţia de a │ │
│ │respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul │ │
│ │ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2)│ │
│ │din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările │ │
│ │ulterioare │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │• Se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare în │ │
│ │spaţii închise, târgurilor, bâlciurilor şi a │ │
│ │talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea │ │
│ │comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone│ │
│ │publice, cu modificările şi completările ulterioare. │ │
│ │Prin excepţie, se permite activitatea pieţelor │ │
│ │agroalimentare, inclusiv a pieţelor volante ce pot fi │ │
│ │organizate în zone publice deschise, cu respectarea │ │
│ │normelor de protecţie sanitară. │ │
├─┼────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────┤
│ │Alte domenii^3 │ │
│ │^3 Se completează activitatea restricţionată ca urmare a│ │
│ │actelor normative emise de administraţia publică │ │
│ │centrală şi/sau a hotărârilor comitetului judeţean/al │ │
│ │municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă şi │ │
│ │perioada pe care a fost instituită restricţia. │ │
│ │........................................................│ │
│ │........................................................│ │
└─┴────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────┘

    Data .......................
    Numele şi prenumele (în clar) ...............................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura ..................................

    ANEXA C

    LISTA
    persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza
    art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020,
    art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020,
    aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare,
    şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, aprobată cu modificări şi completări
    prin Legea nr. 60/2020, pe perioada suspendării temporare a convenţiilor individuale de muncă

┌────┬─────────┬───┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Cuantumul │
│ │ │ │ │ │ │brut al │
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţiei│
│ │ │ │ │ │ │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │(75% din │
│ │ │ │Numărul şi │ │Nr. de zile │câştigul │
│Nr. │Numele şi│ │data │Data │pentru care │salarial │
│crt.│prenumele│CNP│convenţiei │suspendării│se solicită │mediu brut │
│ │ │ │individuale│convenţiei │indemnizaţia│prevăzut de │
│ │ │ │de muncă │ │ │Legea │
│ │ │ │ │ │ │bugetului │
│ │ │ │ │ │ │asigurărilor │
│ │ │ │ │ │ │sociale de │
│ │ │ │ │ │ │stat nr. 6/ │
│ │ │ │ │ │ │2020) │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │…………… *^) │
└────┴─────────┴───┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────┘

    *^) Total sumă ce va fi plătită de agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială.
    Data .......................
    Numele şi prenumele (în clar) ........................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura ..................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016