Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 165 din 16 septembrie 2020  pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui  Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării  energiei electrice din surse regenerabile de energie    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 165 din 16 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din domeniul promovării energiei electrice din surse regenerabile de energie

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 885 din 29 septembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 10 alin. (2) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 14 alin. (6) şi (6^6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. XI din Legea nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi privind modificarea şi completarea altor acte normative, precum şi ale art. II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare in Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 27 kW aparţinând prosumatorilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.113 din 28 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - În titlul ordinului şi în tot cuprinsul acestuia, sintagma „27 kW“ se înlocuieşte cu sintagma „100 kW“.


    ART. II
    Regulamentul de modificare, suspendare, întrerupere şi retragere a acreditării acordate centralelor electrice de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie, precum şi de stabilire a drepturilor şi obligaţiilor producătorilor de energie electrică acreditaţi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 955 din 13 noiembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) retragerea licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice, deţinută de operatorul economic acreditat, ca urmare a faptului că legea nu impune obligaţia desfăşurării activităţii acestuia pe baza unei astfel de licenţe."

    2. La articolul 16 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) se suspendă/retrage licenţa de exploatare comercială a capacităţii de producere emisă operatorului economic acreditat, cu excepţia cazului în care retragerea licenţei pentru exploatarea comercială a capacităţii de producere emisă operatorului economic acreditat s-a realizat ca urmare a faptului că legea nu impune obligaţia desfăşurării activităţii acestuia pe baza unei astfel de licenţe, conform prevederilor art. 10 alin. (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;"

    3. La articolul 16 alineatul (3), litera d^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d^1) se încheie între prosumatorul şi furnizorul de energie electrică un contract de vânzare-cumpărare a energiei electrice din centrale electrice acreditate cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 226/2018 pentru aprobarea regulilor de comercializare a energiei electrice produse în centrale electrice din surse regenerabile cu putere electrică instalată de cel mult 100 kW aparţinând prosumatorilor, cu modificările şi completările ulterioare;"    ART. III
    Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 31 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) operatorilor economici prevăzuţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au obligaţia legală de achiziţie de certificate verzi, în vederea îndeplinirii cotei obligatorii anuale de certificate verzi, cu excepţia producătorilor care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, precum şi a prosumatorilor care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, aflaţi în evidenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, conform prevederilor legale, pentru energia electrică produsă şi utilizată pentru consumul final propriu alimentat prin linii directe din unităţile de producere respective, altul decât consumul propriu tehnologic al unităţilor de producere respective;"

    2. La articolul 3 alineatul (2), literele a), h), k), m) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) an de analiză - anul pentru care se stabilesc atât cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi, cât şi operatorii economici cu obligaţie legală de achiziţie de certificate verzi care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie pentru anul respectiv în conformitate cu prevederile Legii nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    (...)
h) consum final de energie electrică pentru care există obligaţie de achiziţie de certificate verzi - suma consumurilor de energie electrică realizate de consumatorii finali de energie electrică din România, cu excepţia consumului final propriu alimentat prin linii directe din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile aparţinând producătorilor, altul decât consumul propriu tehnologic al unităţilor de producere respective, precum şi cu excepţia consumului final propriu alimentat din energia electrică produsă de prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, prevăzuţi la art. 14 alin. (6^6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă producătorii şi prosumatorii respectivi se află în evidenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, conform prevederilor legale, la care se adaugă cantitatea de energie electrică facturată/furnizată, după caz, unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României din energia electrică produsă pe teritoriul României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică încheiate cu furnizorii care au activitate pe teritoriul României, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens şi diminuată cu suma consumurilor de energie electrică legal exceptate de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) şi (2^1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    (...)
k) energie electrică furnizată - cantitatea de energie electrică cuprinsă în facturile emise pentru anul de analiză t, la care se adaugă atât cantitatea de energie electrică consumată în anul de analiză t, nefacturată, estimată şi înregistrată în contabilitate, cât şi cantitatea de energie electrică consumată în anul de analiză t de furnizorii de energie electrică şi/sau de producătorii de energie electrică pentru alimentarea locurilor proprii de consum, altele decât consumul propriu tehnologic, care nu a fost utilizată la îndeplinirea obligaţiei de achiziţie de certificate verzi pentru anul anterior, cu excepţia consumului final propriu alimentat prin linii directe din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile aparţinând producătorilor, altul decât consumul propriu tehnologic al unităţilor de producere respective, precum şi cu excepţia consumului final propriu alimentat din energia electrică produsă de prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, prevăzuţi la art. 14 alin. (6^6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă producătorii şi prosumatorii respectivi se află în evidenţele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, conform prevederilor legale;
    (...)
m) operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi - orice operator economic care se încadrează în prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţiile legal stabilite. Astfel, următorii operatori economici au obligaţie trimestrială/anuală de achiziţie de certificate verzi:
    (i) furnizorul de energie electrică pentru energia electrică facturată/furnizată către consumatorii finali sau pentru acoperirea consumului locurilor de consum proprii, cu excepţia celei facturate/furnizate către consumatorii electrointensivi în baza acordului de exceptare emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri la cererea acestor consumatori, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    (ii) furnizorul de energie electrică pentru energia electrică facturată/furnizată, după caz, unor consumatori/ furnizori din afara teritoriului României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens, din energia electrică produsă pe teritoriul României;
    (iii) producătorul de energie electrică pentru energia electrică facturată/furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică, cu excepţia celei facturate/furnizate către consumatorii electrointensivi în baza acordului de exceptare emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri la cererea acestor consumatori, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    (iv) producătorul de energie electrică pentru alimentarea cu energie electrică a locurilor proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al centralei, cu excepţia locurilor de consum proprii ale producătorilor care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile, alimentate prin linii directe din unităţile de producere respective, precum şi ale prosumatorilor prevăzuţi la art. 14 alin. (6^6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflaţi în evidenţele ANRE, conform prevederilor legale;
    (...)
p) trimestru de analiză - trimestrul din anul de analiză pentru care s-a stabilit cota anuală obligatorie estimată de achiziţie de certificate verzi şi pentru care ANRE verifică îndeplinirea acesteia de către fiecare operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi stabileşte operatorii economici care nu şi-au îndeplinit cota respectivă de certificate verzi şi numărul de certificate verzi neachiziţionate de aceştia."

    3. La articolul 4, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) CFEE - consum final de energie electrică din România, inclusiv cantitatea de energie electrică facturată/furnizată, după caz, unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României din energia electrică produsă pe teritoriul României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică încheiate cu furnizorii care au activitate pe teritoriul României, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens, exprimat în MWh, cu excepţia consumului final propriu alimentat prin linii directe din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile aparţinând producătorilor, altul decât consumul propriu tehnologic al unităţilor de producere respective, precum şi cu excepţia consumului final propriu alimentat din energia electrică produsă de prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, prevăzuţi la art. 14 alin. (6^6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă producătorii şi prosumatorii respectivi se află în evidenţele ANRE, conform prevederilor legale;
c) CFEE_i - consum final de energie electrică realizat de operatorul economic i, inclusiv cel realizat de acesta în afara teritoriului României din energia electrică produsă pe teritoriul României, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens, exprimat în MWh, cu excepţia consumului final propriu alimentat prin linii directe din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile aparţinând operatorului economic i dacă acesta este producător de energie electrică, altul decât consumul propriu tehnologic al unităţii de producere respective, precum şi cu excepţia consumului final propriu alimentat din energia electrică produsă de operatorul economic i în cazul în care acesta este prosumator care deţine unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, prevăzuţi la art. 14 alin. (6^6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă operatorul economic i, producător sau prosumator, se află în evidenţele ANRE, conform prevederilor legale;"

    4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Consumul final de energie electrică estimat a fi exceptat în anul t (CFEE_estimat,exceptat,t), în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 495/2014, cu modificările şi completările ulterioare, este comunicat de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor privind exceptarea consumatorilor industriali electrointensivi, până cel târziu în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie din anul t-1."

    5. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Numărul de CV pe care operatorul economic cu obligaţie de achiziţie i trebuie să le deţină, pentru a putea demonstra îndeplinirea cotei anuale obligatorii estimate de CV aferente trimestrului de analiză n (NCV_i nec,trim. n), se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde: CFEE_i,trim.n = energia electrică facturată clienţilor finali/utilizată pentru consumul final propriu de energie electrică, inclusiv energia electrică facturată consumatorilor/furnizorilor din afara teritoriului României din energia electrică produsă pe teritoriul României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens, de către operatorul economic i cu obligaţie de achiziţie de CV, în trimestrul de analiză n, cu excepţia consumului final propriu alimentat prin linii directe din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile aparţinând operatorului economic i dacă acesta este producător de energie electrică, altul decât consumul propriu tehnologic al unităţii de producere respective, precum şi cu excepţia consumului final propriu alimentat din energia electrică produsă de operatorul economic i în cazul în care acesta este prosumator care deţine unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, prevăzuţi la art. 14 alin. (6^6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă operatorul economic i, producător sau prosumator, se află în evidenţele ANRE, conform prevederilor legale;
    CFEE_i,exceptat,trim.n = consumul final de energie electrică exceptat facturat în trimestrul de analiză n al furnizorului i, în baza acordurilor de exceptare emise consumatorilor finali din portofoliul acestora; şi
    c_CVestimată,t = cota obligatorie estimată de achiziţie de CV stabilită pentru anul t, conform art. 8."

    6. La articolul 17 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) energia electrică facturată (inclusiv energia electrică exceptată facturată) şi cea autofurnizată la locurile proprii de consum de către furnizorii de energie electrică şi producătorii de energie electrică, alta decât energia electrică utilizată pentru CPT-ul reţelei electrice/centralei electrice, cu excepţia energiei electrice produse şi utilizate pentru consumul final propriu alimentat prin linii directe din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile aparţinând producătorilor, altul decât CPT-ul centralei electrice şi din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor, în trimestrul de analiză n;"

    7. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    Până cel târziu pe data de 15 februarie a anului (t + 1) următor celui de analiză t, ANRE calculează, pe baza realizărilor, cota obligatorie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, ca raport dintre numărul de certificate verzi susţinut prin sistemul de promovare prin CV în anul t şi consumul final de energie electrică pentru care există obligaţie de achiziţie de certificate verzi, după cum urmează:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - NCV_t reprezintă numărul de certificate verzi susţinut prin sistemul de promovare prin CV în anul t;
    – CFEE_t reprezintă consumul final de energie electrică în anul t şi se determină pe baza raportării de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV a consumului final de energie electrică realizat în anul t, în conformitate cu macheta prevăzută în anexa nr. 3;
    – CFEE_exceptat,t reprezintă consumul final de energie electrică exceptat în anul t şi se determină pe baza raportării de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV a consumului final de energie electrică exceptat în anul t, în baza acordurilor de exceptare emise consumatorilor finali din portofoliul acestora, în conformitate cu macheta prevăzută în anexa nr. 3."

    8. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) La determinarea consumului final de energie electrică din anul de analiză t (CFEE_t) se iau în considerare valorile realizate în anul de analiză t, respectiv:
    a) energia electrică achiziţionată şi furnizată de furnizorii de energie electrică, pentru consumul final al acestora şi/sau la consumatori finali;
    b) energia electrică furnizată de furnizorii de energie electrică unor consumatori/furnizori din afara teritoriului României din energia electrică produsă în România, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens;
    c) energia electrică utilizată pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic, de către producătorii de energie electrică, cu excepţia energiei electrice produse şi utilizate pentru consumul final propriu alimentat prin linii directe din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile aparţinând producătorilor, altul decât CPT-ul centralei electrice şi din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor, dacă producătorii şi prosumatorii respectivi se află în evidenţele ANRE, conform prevederilor legale;
    d) energia electrică furnizată de producătorii de energie electrică consumatorilor racordaţi prin linii directe de centralele electrice aparţinând acestora.
    (2) CFEE_exceptat,t reprezintă consumul final exceptat în anul t, raportat de către operatorii economici cu obligaţie de achiziţie de CV pentru anul de analiză t, în baza acordurilor de exceptare emise consumatorilor finali din portofoliul acestora.
    (3) La nivelul anului de analiză t, se consideră că energia electrică livrată în anul t este egală cu energia electrică furnizată în anul t."

    9. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Numărul de CV pe care operatorul economic i cu obligaţie de achiziţie de CV trebuie să le deţină, aferent anului de analiză (NCV_i nec,t), se determină astfel: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    c_CV,t = cota obligatorie de achiziţie de CV stabilită pentru anul de analiză t; şi
    CFEE_i,t = energia electrică furnizată de către operatorul economic i în anul de analiză t consumatorilor finali şi/sau consumatorilor/furnizorilor din afara teritoriului României din energia electrică produsă pe teritoriul României, prin tranzacţii bilaterale de energie electrică, în statele cu care Guvernul României are semnate acorduri bilaterale în acest sens, exprimată în MWh, cu excepţia consumului final propriu alimentat prin linii directe din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile aparţinând operatorului economic i dacă acesta este producător de energie electrică, altul decât consumul propriu tehnologic al unităţii de producere respective, precum şi cu excepţia consumului final propriu alimentat din energia electrică produsă de operatorul economic i în cazul în care acesta este prosumator care deţine unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum, prevăzuţi la art. 14 alin. (6^6) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dacă operatorul economic i, producător sau prosumator, se află în evidenţele ANRE, conform prevederilor legale;
    CFEE_i,exceptat,t = consumul final exceptat de energie electrică pentru operatorul economic i, în anul de analiză t, conform acordurilor de exceptare emise consumatorilor finali din portofoliul operatorului economic i, exprimat în MWh."

    10. La articolul 31 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în cazul producătorilor de energie electrică, la energia electrică furnizată consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică aparţinând respectivilor producători şi la energia electrică utilizată de producătorii de energie electrică pentru consumul final propriu al acestora, altul decât consumul propriu tehnologic al centralei electrice, cu excepţia consumului final propriu alimentat prin linii directe din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile aparţinând producătorilor, altul decât CPT-ul centralei electrice, şi din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 100 kW pe loc de consum aparţinând prosumatorilor;"    ART. IV
    Metodologia de monitorizare a sistemului de promovare a producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 195/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 16 octombrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În tot cuprinsul metodologiei, sintagma „27 kW“ se înlocuieşte cu sintagma „100 kW“.
    2. La articolul 18, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) numărul prosumatorilor care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate de cel mult 100 kW/loc de consum, defalcat pe persoane fizice şi persoane juridice pentru fiecare operator de distribuţie;"

    3. După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 22^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 22^1
    (1) Producătorii de E-SRE şi prosumatorii, persoane fizice sau juridice, care deţin unităţi de producere a ESRE notifică ANRE printr-o declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal sau a împuternicitului acestuia asupra datelor privind capacitatea instalată în unităţile de producere a E-SRE, precum şi informaţii privind destinaţia energiei electrice produse de unităţile de producere a E-SRE respective, şi anume dacă aceasta este utilizată pentru alimentarea consumatorilor aparţinând unor alţi operatori economici racordaţi direct la barele unităţilor de producere şi/sau pentru alimentarea consumului propriu al producătorilor de E-SRE, altul decât consumul propriu tehnologic al unităţilor de producere a E-SRE, şi/sau este livrată în reţeaua electrică aparţinând operatorului de reţea.
    (2) Datele privind capacitatea instalată în unităţile de producere a E-SRE prevăzute la alin. (1) se referă cel puţin la următoarele:
    a) denumirea unităţii de producere a E-SRE şi amplasamentul acesteia;
    b) tip SRE;
    c) puterea electrică instalată a unităţii de producere a E-SRE.
    (3) Producătorii de E-SRE şi prosumatorii care deţin unităţi de producere a E-SRE puse în funcţiune după data de 1 octombrie 2020 transmit declaraţia pe propria răspundere prevăzută la alin. (1), în format letric sau cu semnătură electronică, în format .pdf, până la data de 15 a lunii următoare celei în care a fost încheiat procesul-verbal de punere în funcţiune a unităţilor de producere a E-SRE respective.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), producătorii de E-SRE şi prosumatorii care deţin unităţi de producere a E-SRE aflate în evidenţele ANRE conform prevederilor legale sunt exoneraţi de la obligaţia prevăzută la alin. (1)."

    4. La articolul 23 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) producătorii de energie electrică şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie cu puteri instalate de cel mult 3 MW pe producător pot încheia contracte negociate direct, doar pentru energia electrică provenită din aceste centrale, numai cu furnizorii consumatorilor finali pentru vânzarea energiei electrice şi/sau a certificatelor verzi şi transmit în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea tranzacţiilor de energie electrică, respectiv de CV, datele şi informaţiile aferente contractelor bilaterale negociate direct de vânzare/cumpărare, conform machetelor de raportare prevăzute în anexele nr. 4.1 şi 4.2, prin e-mail la adresa sremonitorizare@anre.ro şi în format letric."

    5. Titlul anexei nr. 1.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Monitorizarea E-SRE vândută în baza contractelor bilaterale negociate direct, încheiate conform prevederilor art. II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare (Se completează de producătorii de E-SRE şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie cu Pi < 3 MW.)"

    6. Titlul anexei nr. 4.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Informaţii privind contractele bilaterale negociate direct de vânzare-cumpărare energie electrică încheiate de producătorii de E-SRE şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie cu Pi < 3 MW, contracte încheiate conform prevederilor art. II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare"

    7. Titlul anexei nr. 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Informaţii privind contractele bilaterale negociate direct de vânzare-cumpărare certificate verzi încheiate de producătorii de E-SRE şi autorităţile publice care deţin centrale electrice din surse regenerabile de energie cu Pi < 3 MW, încheiate conform prevederilor art. II din Legea nr. 23/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. V
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 22^1 alin. (3) din metodologia prevăzută la art. IV, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezentul ordin, producătorii de energie electrică şi prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie puse în funcţiune anterior datei de intrare în vigoare a prezentului ordin notifică Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) conform prevederilor art. 22^1 alin. (1) din aceeaşi metodologie până la data de 29 ianuarie 2022.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), producătorii de energie electrică şi prosumatorii care deţin unităţi de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie aflate în evidenţele ANRE, conform prevederilor legale, sunt exoneraţi de obligaţia de a transmite la ANRE declaraţia pe propria răspundere prevăzută la art. 22^1 alin. (1) din metodologia prevăzută la art. IV, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezentul ordin.

    ART. VI
    (1) Producătorii de energie electrică şi prosumatorii prevăzuţi la art. V alin. (1) care nu au notificat ANRE conform prevederilor art. 22^1 alin. (1) din metodologia prevăzută la art. IV, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezentul ordin, până la data de 29 ianuarie 2022, nu beneficiază de exceptarea prevăzută la art. 14 alin. (6^6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru o perioadă de 2 ani consecutivi de la data constatării, după o perioadă de 12 luni în care ANRE informează pe site-ul propriu asupra obligaţiei legale de notificare.
    (2) Pentru perioada în care nu beneficiază de exceptarea de la obligaţia de achiziţie de certificate verzi conform prevederilor legale, producătorii şi prosumatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt asimilaţi operatorilor economici cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi, iar consumul final propriu alimentat prin linii directe din unităţile de producere a energiei electrice din surse regenerabile aparţinând acestora, altul decât consumul propriu tehnologic al unităţilor de producere respective, este considerat consum final de energie electrică pentru care există obligaţie de achiziţie de certificate verzi, în sensul metodologiei prevăzute la art. III, astfel cum a fost modificată prin prezentul ordin.

    ART. VII
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. VIII
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IX
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 octombrie 2020.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 16 septembrie 2020.
    Nr. 165.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016