Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 163 din 9 septembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 163 din 9 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 835 din 11 septembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (5) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al certificatelor de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 29 ianuarie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 se modifică şi se completează astfel:
    a) Notele de subsol 1 şi 2 aferente titlului şi părţii introductive se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "^1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie/unui sistem HVDC/unui loc de consum cu instalaţie de stocare. În acest caz, se înlocuieşte sintagma «loc de consum» cu «nod de consum»/«sistem HVDC»/«loc de consum cu instalaţie de stocare». În certificatul de racordare se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză.
    Certificatele de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile.
    ^2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare.
    În situaţia în care la locul de consum există mai multe puncte de măsurare se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora.
    Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de consum se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare."

    b) După punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:
    "1^1. Sistem HVDC/staţie de conversie
    Descrierea schemei de racordare în c.a.: ..............................................................................................
    Descrierea schemei staţiei de conversie în c.c.: ....................................................................................

┌────┬─────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Un │ │ │ │ │ │
│Nr. │Un │Un │c.a.│Pmax│Pmax│Qmax │Qmax │ │
│crt.│c.a.*│c.c.│/ │abs │evac│abs │evac │Observaţii│
│ │(kV) │(kV)│fază│(kW)│(kW)│(kVAr)│(kVAr)│ │
│ │ │ │(kV)│ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────────┤
└────┴─────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴──────────┘


    * Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare.
    NOTĂ:
    Un = tensiune nominală;
    c.c. = curent continuu;
    c.a. = curent alternativ;
    Pmax abs = puterea activă maximă absorbită;
    Pmax evac = puterea activă maximă evacuată;
    Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită;
    Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată.
1^2. Instalaţie de stocare
    Tabelul nr. 1

┌────┬───┬────┬────┬────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Pmax│Pmax│Capacitate│ │
│Nr. │Tip│Pi │evac│abs │max │ │
│crt.│IS*│IS │IS │IS │totală │Observaţii│
│ │ │(kW)│(kW)│(kW)│stocată de│ │
│ │ │ │ │ │IS (Ah) │ │
├────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
└────┴───┴────┴────┴────┴──────────┴──────────┘


      * Instalaţie de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic.
    Tabelul nr. 2

┌────┬────────┬───────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Nr. de │Pi/ │Capacitatea│Qmax evac │Qmax abs │Qmax evac │Qmax abs │ │
│Nr. │elemente│element│max/element│în reg de │în reg de │în reg de │în reg de │ │
│crt.│de │de │de stocare │încărcare**│încărcare**│descărcare***│descărcare***│Observaţii│
│ │stocare │stocare│(Ah) │(kVAr) │(kVAr) │(kVAr) │(kVAr) │ │
│ │ │(kW) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
└────┴────────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘


     ** Regim de încărcare = regim de absorbţie de putere activă din reţea.
    *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în reţea.
    NOTĂ:
    IS = instalaţie de stocare;
    Pi IS = putere activă instalată totală a instalaţiei de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de încărcare şi de descărcare);
    Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare;
    Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în reţea;
    Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din reţea;
    Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare;
    Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalaţia de stocare;
    Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare;
    Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de descărcare."

    c) La punctul 2, literele a), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ... V, la ..................(capacităţile energetice la care este racordat utilizatorul);
    ..............................................................................................
d) măsurarea energiei electrice se realizează prin .............................. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicaţie, caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare);
e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ........... V, la ...................... (elementul fizic unde se face delimitarea)."

    d) La punctul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. (1) Datele privind protecţiile şi automatizările la:
    a) punctul de racordare: ...................................................;
    b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ..............................."

    e) La punctul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul:
    - cerinţele de monitorizare şi reglaj .....................................;
    – interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ..................................;
    – caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului ..........................................
    – cerinţele pentru sistemele HVDC ........................................
    – cerinţele pentru instalaţiile de stocare ..............................."

    f) La punctul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul de transport şi de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv."

    g) La punctul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de reţea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte."

    h) La punctul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice. În situaţia unui utilizator client casnic, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice."


    2. Anexa nr. 2 se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) Notele de subsol 1-3 aferente titlului şi părţii introductive se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "^1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unui loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalaţie de stocare sau a unui loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalaţie de stocare şi sistem HVDC sau a unei instalaţii de stocare. În acest caz se înlocuieşte sintagma «loc de producere»/«loc de consum şi de producere» cu sintagma «loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalaţie de stocare» sau «loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalaţie de stocare şi sistem HVDC» sau «instalaţie de stocare» şi se preiau din conţinutul-cadru doar prevederile aplicabile.
    ^2 Codul de identificare a punctului de măsurare, stabilit conform reglementărilor specifice în vigoare.
    În situaţia în care la locul de producere/locul de consum şi de producere există mai multe puncte de măsurare se completează toate codurile de identificare unice corespunzătoare acestora.
    Dacă operatorul de reţea consideră necesar, datele de identificare a locului de producere/locului de consum şi de producere se pot completa cu precizări referitoare la capacităţile energetice din amonte de punctul de racordare.
    ^3 Se menţine/menţin numai tabelul sau tabelele corespunzătoare tipului generatoarelor ce compun centrala electrică de la locul de producere/locul de consum şi de producere: generatoare asincrone, sincrone şi/sau fotovoltaice."

    b) La partea introductivă, marcatorul „- generatoare asincrone şi sincrone:“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " generatoare asincrone şi sincrone:

┌────┬───┬────────┬───┬───┬────┬─────┬─────┬────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬──────────┐
│ │ │Tipul UG│Tip│ │ │ │ │ │Pmax │Pmin │ │ │ │ │
│Nr. │Nr.│(de │UG │Un/│Pn │Sn UG│Pi │U │produsă│produsă│Qmax │Qmin │Sevac│ │
│crt.│UG │exemplu,│(T,│UG │UG │(kVA)│total│(kV)│de UG │de UG │(kVAr)│(kVAr)│(kVA)│Observaţii│
│ │ │As, S)* │H, │(V)│(kW)│ │(kW) │ │(kW) │(kW) │ │ │ │ │
│ │ │ │E) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────────┼───┼───┼────┼─────┼─────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼───┼────────┼───┼───┼────┼─────┼─────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
├────┴───┴────────┴───┴───┼────┼─────┼─────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴────┴─────┴─────┴────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────────┘


     * Dacă este aplicabil, se menţionează suplimentar faptul că generatorul este conectat la reţea prin convertizor electronic de frecvenţă.
    NOTĂ:
    UG = unitate generatoare;
    As = asincron;
    S = sincron;
    T = termo;
    H = hidro;
    E = eolian;
    Un/UG = tensiune nominală la borne;
    U = tensiunea în punctul de racordare;
    Pn = putere activă nominală;
    Sn = putere aparentă nominală;
    Pi = putere activă instalată;
    Pmax = putere activă maximă;
    Pmin = putere activă minimă;
    Qmax = putere reactivă maximă evacuată de UG la Pmax;
    Qmin = putere reactivă minimă absorbită de UG la Pmax;
    Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea"

    c) La partea introductivă, marcatorul „- generatoare fotovoltaice:“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " module generatoare de tip fotovoltaic:

┌────┬───────┬─────┬──────┬───────┬───────┬─────────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Pi │Pmax │ │Pi total│ │
│ │ │ │Pi │total │debitat│Capacitate │panouri │ │
│Nr. │Nr. │Tip │panou │panouri│de │baterii de │pe 1 │Observaţii│
│crt.│panouri│panou│(c.c.)│(c.c.) │panouri│acumulatoare*│invertor│ │
│ │ │ │(kW) │(kW) │(c.c.) │(Ah) │(c.c.) │ │
│ │ │ │ │ │(kW) │ │(kW) │ │
├────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼─────────────┼────────┼──────────┤
├────┴───────┴─────┼──────┼───────┼───────┼─────────────┼────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴───────┴───────┴─────────────┴────────┴──────────┘


    * Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.
    NOTĂ:
    Panou = panou fotovoltaic;
    c.c. = curent continuu;
    Pi = putere activă instalată;
    Pmax = putere activă maximă"

    d) După marcatorul „- generatoare fotovoltaice:“ se introduc trei noi marcatoare, marcatoarele „- invertoare“, „- sistem HVDC pentru MGCCC“ şi „- instalaţie de stocare“, cu următorul cuprins:
    " invertoare:

┌────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pmax │ │
│ │ │ │Un │Pi │Capacitate│Pmax │centrală │ │
│Nr. │Nr. │Tipul │invertor│invertor│de │invertor│formată din│Observaţii│
│crt.│invertoare│invertoarelor│(c.a.) │(c.a.) │stocare* │(c.a.) │module │ │
│ │ │ │(kV) │(kW) │(Ah) │(kW) │generatoare│ │
│ │ │ │ │ │ │ │(kW) │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┤
├────┴──────────┴─────────────┴────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┘


    * Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare/sisteme de stocare.
    NOTĂ:
    Un = tensiune nominală;
    Pi = putere activă instalată;
    Pmax = putere activă maximă;
    c.a. = curent alternativ;
 sistem HVDC pentru MGCCC:

┌────┬─────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Un │ │ │ │ │ │
│Nr. │Un │Un │c.a.│Pmax│Pmax│Qmax │Qmax │ │
│crt.│c.a.*│c.c.│/ │abs │evac│abs │evac │Observaţii│
│ │(kV) │(kV)│fază│(kW)│(kW)│(kVAr)│(kVAr)│ │
│ │ │ │(kV)│ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────────┤
└────┴─────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴──────────┘


    *Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare.
    NOTĂ:
    MGCCC = modul/module generator/generatoare sau o centrală electrică formată din module generatoare, conectate între ele în curent alternativ, şi care se racordează la o reţea electrică de transport sau la o reţea electrică de distribuţie, prin intermediul unui sistem de înaltă tensiune în curent continuu;
    Un = tensiune nominală;
    c.c. = curent continuu;
    c.a. = curent alternativ;
    Pmax evac = putere activă maximă evacuată;
    Pmax abs = putere activă maximă absorbită;
    Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită;
    Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată.
 instalaţie de stocare:
    Tabelul nr. 1

┌────┬───┬────┬────┬────┬──────────┬──────────┐
│ │ │Pi │Pmax│Pmax│Capacitate│ │
│Nr. │Tip│IS │evac│abs │max totală│Observaţii│
│crt.│IS*│(kW)│IS │IS │stocată de│ │
│ │ │ │(kW)│(kW)│IS (Ah) │ │
├────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
└────┴───┴────┴────┴────┴──────────┴──────────┘


    Tabelul nr. 2

┌────┬────────┬───────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Nr. de │Pi/ │Capacitatea│Qmax evac │Qmax abs │Qmax evac │Qmax abs │ │
│Nr. │elemente│element│max/element│în reg de │în reg de │în reg de │în reg de │ │
│crt.│de │de │de stocare │încărcare**│încărcare**│descărcare***│descărcare***│Observaţii│
│ │stocare │stocare│(Ah) │(kVAr) │(kVAr) │(kVAr) │(kVAr) │ │
│ │ │(kW) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
└────┴────────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘


      * Instalaţie de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic.
     ** Regim de încărcare = regim de absorbţie de putere activă din reţea.
    *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în reţea.
    NOTĂ:
    IS = instalaţie de stocare;
    Pi IS = putere activă instalată totală a instalaţiei de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de încărcare şi de descărcare);
    Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare;
    Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în reţea;
    Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din reţea;
    Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare;
    Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalaţia de stocare;
    Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare;
    Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de descărcare."

    e) La punctul 2, literele a), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ... V, la ........................... (capacităţile energetice la care este racordat utilizatorul);
    ………….......................................................…………………..
d) măsurarea energiei electrice se realizează prin .................. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicaţie, caracteristicile tehnice minime ale echipamentelor de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare);
e) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............. V, la ................................. (elementul fizic unde se face delimitarea);"

    f) La punctul 2, după litera e) se introducdouă noi litere, literele f) şi g), cu următorul cuprins:
    "f) punctul de interfaţă (punctul de racordare a instalaţiilor de producere a energiei electrice la instalaţia de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune .................. V, la/în/pe ...................................;
g) punctul comun de cuplare este stabilit la nivelul de tensiune ................... V, la/în/pe .............................."

    g) La punctul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. (1) Datele privind protecţiile şi automatizările (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie) la:
    a) punctul de racordare: .......................................................;
    b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ...................................;
    c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului: .................. .
    (2) Alte caracteristici tehnice, conform reglementărilor tehnice în vigoare, precizate dacă este cazul:
    a) cerinţele de monitorizare şi reglaj ......................................;
    b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date (SCADA), măsurare a energiei electrice, telecomunicaţii ....................................................................................................;
    c) caracteristicile tehnice ale principalelor echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice .....................................................................................................;
    d) viteza de variaţie a frecvenţei şi intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a rămâne conectată la reţea ...........................................................................................;
    e) pentru sistemele HVDC ...................................................;
    f) pentru instalaţiile de stocare ............................................."

    h) Punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "5. Centralele, unităţile generatoare şi/sau instalaţiile de stocare şi/sau sistemele HDVC, după caz, trebuie să respecte cerinţele tehnice de funcţionare prevăzute în reglementările tehnice în vigoare."

    i) La punctul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul de transport şi de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice, reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru remedierea unei întreruperi neplanificate este stabilită prin Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de Standardul de distribuţie sau Standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv."

    j) La punctul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de reţea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte."

    k) La punctul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prosumatorii care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asigură accesul operatorului de reţea în incinta/zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere pentru verificarea de către operator a calităţii tehnice a energiei electrice livrate în reţea, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020, denumită în continuare Procedura."

    l) La punctul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Termenul în care operatorul de reţea are obligaţia să realizeze punerea sub tensiune finală este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice, cu excepţia locurilor de consum şi de producere prevăzute cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, deţinute de prosumatori pentru care operatorul de reţea are obligaţia respectării termenelor prevăzute în Procedură."

    m) Punctul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "16. Alte precizări/condiţii/calitatea de prosumator (în funcţie de cerinţele specifice ale utilizatorului, posibilităţile oferite de caracteristicile şi starea reţelelor existente sau impuse de normele în vigoare)."    ART. II
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. III
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice au obligaţia de a întreprinde toate măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor ordinului prevăzut la art. I, astfel cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepţia prevederilor art. III, care intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 9 septembrie 2020.
    Nr. 163.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016