Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 162 din 9 septembrie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 162 din 9 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 857 din 18 septembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (4) şi ale art. 28 alin. (2) din Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea conţinutului-cadru al avizelor tehnice de racordare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 13 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) La titlu, nota de subsol 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unei reţele de distribuţie/unui sistem HVDC/unui loc de consum cu instalaţie de stocare. În acest caz se înlocuieşte sintagma «loc de consum» cu sintagma «nod de consum»/«sistem HVDC»/«loc de consum cu instalaţie de stocare». În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile corespunzătoare caracteristicilor locului de consum în cauză. Avizele tehnice de racordare emise utilizatorilor clienţi casnici pot avea un conţinut simplificat, preluându-se din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile."

    b) După punctul 1 se introduc două puncte noi, punctele 1^1 şi 1^2, cu următorul cuprins:
    "1^1. Sistem HVDC/staţie de conversie
    Descrierea schemei de racordare în c.a.: ...............................
    Descrierea schemei staţiei de conversie în c.c.: ..............................

┌────┬─────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Un │ │ │ │ │ │
│Nr. │Un │Un │c.a.│Pmax│Pmax│Qmax │Qmax │ │
│crt.│c.a.*│c.c.│/ │abs │evac│abs │evac │Observaţii│
│ │(kV) │(kV)│fază│(kW)│(kW)│(kVAr)│(kVAr)│ │
│ │ │ │(kV)│ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴──────────┘


    *Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare.
    NOTĂ:
    Un = tensiune nominală;
    c.c. = curent continuu;
    c.a. = curent alternativ;
    Pmax abs = putere activă maximă absorbită;
    Pmax evac = putere activă maximă evacuată;
    Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită;
    Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată.
1^2. Instalaţie de stocare
    Tabelul 1

┌────┬───┬────┬────┬────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Pmax│Pmax│Capacitate│ │
│Nr. │Tip│Pi │evac│abs │max totală│ │
│crt.│IS*│IS │IS │IS │stocată de│Observaţii│
│ │ │(kW)│(kW)│(kW)│IS │ │
│ │ │ │ │ │(Ah) │ │
├────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴────┴────┴────┴──────────┴──────────┘


    Tabelul 2

┌────┬────────┬───────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Nr. de │Pi/ │Capacitatea│Qmax evac │Qmax abs în│Qmax evac în │Qmax abs în │ │
│Nr. │elemente│element│max/element│în reg de │reg de │reg de │reg de │ │
│crt.│de │de │de stocare │încărcare**│încărcare**│descărcare***│descărcare***│Observaţii│
│ │stocare │stocare│(Ah) │(kVAr) │(kVAr) │(kVAr) │(kVAr) │ │
│ │ │(kW) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘


      * Instalaţie de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic.
     ** Regim de încărcare = regim de absorbţie de putere activă din reţea.
    *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în reţea.
    NOTĂ:
    IS = instalaţie de stocare;
    Pi IS = putere activă instalată totală a instalaţiei de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de încărcare şi de descărcare);
    Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare;
    Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în reţea;
    Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din reţea;
    Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare;
    Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalaţia de stocare;
    Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare;
    Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de descărcare."

    c) La punctul 2, literele a), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ....... V, la .............. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea);
    ..........................................
f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ................. (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicaţie, cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare) ..................;
g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............V, la .............. (elementul fizic unde se face delimitarea)."

    d) La punctul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. (1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la:
    a) punctul de racordare ...............................;
    b) punctul de delimitare a instalaţiilor ............................... ."

    e) La punctul 3, partea introductivă a alineatului (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform reglementărilor tehnice în vigoare):"

    f) La punctul 3 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele d) şi e), cu următorul cuprins:
    "d) pentru sistemele HVDC ….......………….
e) pentru instalaţiile de stocare ……………."

    g) La punctul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. (1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului şi ale contractului de racordare, suma de ................ lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească."

    h) La punctul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la pct. 2 lit. d) se prevăd în contractul de racordare."

    i) Punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "10. (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 2 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru proiectarea şi/sau executarea de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 2 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) de către operatorul de reţea cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare;
    b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.
    (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.
    (4) În situaţiile prevăzute la alin. (2), tariful de racordare prevăzut la pct. 6 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.
    (5) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorul de reţea, în baza unei convenţii-cadru iniţiate de către operator, având ca obiect predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalaţiei de racordare recepţionate şi puse în funcţiune. Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finanţate de către operatorii de reţea sunt în proprietatea acestora."

    j) La punctul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "13. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul de transport şi de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv."

    k) Punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "15. (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de reţea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.
    (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.741/2011."

    l) La punctul 17 alineatul (2), după litera b) se introduc trei litere noi, literele c)-e), cu următorul cuprins:
    "c) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/ autorizaţiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;
d) în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (1^1) din Regulament se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
e) la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă."


    2. Anexa nr. 2 se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) Notele de subsol 1 şi 2 aferente titlului anexei şi părţii introductive se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "^1 Prezentul conţinut-cadru poate fi utilizat şi pentru situaţia racordării unui loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalaţie de stocare sau unui loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalaţie de stocare şi sistem HVDC sau unei instalaţii de stocare. În acest caz se înlocuieşte sintagma «loc de producere»/«loc de consum şi de producere» cu sintagma «loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalaţie de stocare» sau «loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalaţie de stocare şi sistem HVDC» sau «instalaţie de stocare». În avizul tehnic de racordare emis utilizatorului se menţine fie sintagma «loc de producere», fie «loc de consum şi de producere» şi se preiau din conţinutul-cadru numai prevederile aplicabile. Avizele tehnice de racordare pentru locurile de consum şi de producere ale prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se emit în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în Procedura privind racordarea la reţelele electrice de interes public a locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată de cel mult 27 kW pe loc de consum, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 69/2020, denumită în continuare Procedura, şi preiau din prezentul conţinut-cadru numai prevederile aplicabile.
    ^2 Se completează motivul solicitării, conform prevederilor art. 5 din Regulament, respectiv conform prevederilor Procedurii."

    b) La punctul 1, marcatorul „- generatoare asincrone şi sincrone:“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " generatoare asincrone şi sincrone:

┌────┬───┬────────┬───┬───┬────┬─────┬─────┬────┬───────┬───────┬──────┬──────┬─────┬──────────┐
│ │ │Tipul UG│Tip│ │ │ │ │ │Pmax │Pmin │ │ │ │ │
│Nr. │Nr.│(de │UG │Un/│Pn │Sn UG│Pi │U │produsă│produsă│Qmax │Qmin │Sevac│ │
│crt.│UG │exemplu,│(T,│UG │UG │(kVA)│total│(kV)│de UG │de UG │(kVAr)│(kVAr)│(kVA)│Observaţii│
│ │ │As, S) │H │(V)│(kW)│ │(kW) │ │(kW) │(kW) │ │ │ │ │
│ │ │ │,E)│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───┼────────┼───┼───┼────┼─────┼─────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │13 │14 │15 │
├────┼───┼────────┼───┼───┼────┼─────┼─────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───┴────────┴───┴───┼────┼─────┼─────┼────┼───────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────────────┴────┴─────┴─────┴────┴───────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────────┘


    NOTĂ:
    UG = unitate generatoare;
    As = asincron;
    S = sincron;
    T = termo;
    H = hidro;
    E = eolian;
    Un/UG = tensiune nominală la borne;
    U = tensiunea în punctul de racordare;
    Pn = putere activă nominală;
    Sn = putere aparentă nominală;
    Pi = putere activă instalată;
    Pmax = putere activă maximă;
    Pmin = putere activă minimă;
    Qmax = putere reactivă maximă evacuată de UG la Pmax;
    Qmin = putere reactivă minimă absorbită de UG la Pmax;
    Sevac = puterea aparentă aprobată pentru evacuare în reţea."

    c) La punctul 1, marcatorul „- generatoare fotovoltaice:“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " module generatoare de tip fotovoltaic:

┌────┬───────┬─────┬──────┬───────┬───────┬──────────────┬────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Pi │Pmax │ │Pi total│ │
│ │ │ │Pi │total │debitat│Capacitate │panouri │ │
│Nr. │Nr. │Tip │panou │panouri│de │baterii de │pe 1 │Observaţii│
│crt.│panouri│panou│(c.c.)│(c.c.) │panouri│acumulatoare*)│invertor│ │
│ │ │ │(kW) │(kW) │(c.c.) │(Ah) │(c.c.) │ │
│ │ │ │ │ │(kW) │ │(kW) │ │
├────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────────────┼────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼───────┼─────┼──────┼───────┼───────┼──────────────┼────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────┴─────┼──────┼───────┼───────┼──────────────┼────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │
└──────────────────┴──────┴───────┴───────┴──────────────┴────────┴──────────┘


    *) Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare.
    Panou = panou fotovoltaic
    Pi = putere activă instalată
    c.c. = curent continuu
    Pmax = putere activă maximă"

    d) La punctul 1, după nota din subsolultabelului aferent marcatorului „- generatoare fotovoltaice:“ se introducpatrunoimarcatoare, marcatoarele „- invertoare“, „- mijloace de compensare a energiei reactive“, „sistem HVDC pentru MGCCC“ şi „instalaţie de stocare“, cu următorul cuprins:
    " invertoare

┌────┬──────────┬─────────────┬────────┬────────┬──────────┬────────┬───────────┬──────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Pmax │ │
│ │ │ │Un │Pi │Capacitate│Pmax │centrală │ │
│Nr. │Nr. │Tipul │invertor│invertor│de │invertor│formată din│Observaţii│
│crt.│invertoare│invertoarelor│(c.a.) │(c.a.) │stocare* │(c.a.) │module │ │
│ │ │ │(kV) │(kW) │(Ah) │(kW) │generatoare│ │
│ │ │ │ │ │ │ │(kW) │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼──────────┼─────────────┼────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴─────────────┴────────┼────────┼──────────┼────────┼───────────┼──────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴────────┴──────────┴────────┴───────────┴──────────┘


    * Coloană completată numai dacă sistemul fotovoltaic are baterii de acumulatoare/sisteme de stocare.
    NOTĂ:
    Un = tensiune nominală;
    Pi = putere activă instalată;
    Pmax = putere activă maximă;
    c.a. = curent alternativ;
 mijloace de compensare a energiei reactive

┌────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬───────┬──────────┐
│ │Tip │ │ │ │ │ │
│Nr. │echipament│Qn │Qmin │Qmax │Nr. │Observaţii│
│crt.│de │(kVAr)│(kVAr)│(kVAr)│trepte*│ │
│ │compensare│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼───────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴───────┴──────────┘


    * Se completează dacă tipul de echipament de compensare utilizat are reglaj în trepte.
 sistem HVDC pentru MGCCC

┌────┬─────┬────┬────┬────┬────┬──────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Un │ │ │ │ │ │
│Nr. │Un │Un │c.a.│Pmax│Pmax│Qmax │Qmax │ │
│crt.│c.a.*│c.c.│/ │abs │evac│abs │evac │Observaţii│
│ │(kV) │(kV)│fază│(kW)│(kW)│(kVAr)│(kVAr)│ │
│ │ │ │(kV)│ │ │ │ │ │
├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼─────┼────┼────┼────┼────┼──────┼──────┼──────────┤
└────┴─────┴────┴────┴────┴────┴──────┴──────┴──────────┘


    * Un c.a. reprezintă tensiunea nominală în punctul de racordare.
    NOTĂ:
    Un = tensiune nominală;
    c.c. = curent continuu;
    c.a. = curent alternativ;
    Pmax abs = putere activă maximă absorbită;
    Pmax evac = putere activă maximă evacuată;
    Qmax abs = puterea reactivă maximă absorbită;
    Qmax evac = puterea reactivă maximă evacuată.
 instalaţie de stocare
    Tabelul 1

┌────┬───┬────┬────┬────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Pmax│Pmax│Capacitate│ │
│Nr. │Tip│Pi │evac│abs │max totală│ │
│crt.│IS*│IS │IS │IS │stocată de│Observaţii│
│ │ │(kW)│(kW)│(kW)│IS │ │
│ │ │ │ │ │(Ah) │ │
├────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼───┼────┼────┼────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───┴────┴────┴────┴──────────┴──────────┘


    Tabelul 2

┌────┬────────┬───────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┬─────────────┬──────────┐
│ │Nr. de │Pi/ │Capacitatea│Qmax evac │Qmax abs în│Qmax evac în │Qmax abs în │ │
│Nr. │elemente│element│max/element│în reg de │reg de │reg de │reg de │ │
│crt.│de │de │de stocare │încărcare**│încărcare**│descărcare***│descărcare***│Observaţii│
│ │stocare │stocare│(Ah) │(kVAr) │(kVAr) │(kVAr) │(kVAr) │ │
│ │ │(kW) │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │
├────┼────────┼───────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┴─────────────┴──────────┘


      * Instalaţie de stocare de tip electric (baterie Li-Ion), termic, cinetic.
     ** Regim de încărcare = regim de absorbţie de putere activă din reţea.
    *** Regim de descărcare = regim de evacuare de putere activă în reţea.
    NOTĂ:
    IS = instalaţie de stocare;
    Pi IS = putere activă instalată totală a instalaţiei de stocare (valoarea maximă între puterea momentană de încărcare şi de descărcare);
    Pi/element de stocare = putere activă instalată pe element de stocare;
    Pmax evac IS = putere activă maximă evacuată în reţea;
    Pmax abs IS = putere activă maximă absorbită din reţea;
    Capacitate max/element de stocare = capacitatea maximă pe element de stocare;
    Capacitate max totală stocată de IS = capacitatea maximă totală stocată de instalaţia de stocare;
    Qmax evac/abs în reg de încărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de încărcare;
    Qmax evac/abs în reg de descărcare = puterea reactivă evacuată/absorbită în regim de descărcare."

    e) La punctul 3, literele a), f) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ....... V, la ................. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea);
    ..........................
f) măsurarea energiei electrice se realizează prin ........................... (structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de comunicaţie, cerinţele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru transformatoarele de măsurare);
g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............ V, la ..................... (elementul fizic unde se face delimitarea);"

    f) La punctul 3, după litera g) se introduce o nouă literă, litera g^1), cu următorul cuprins:
    "g^1) punctul de interfaţă (punctul de racordare a instalaţiilor de producere a energiei electrice la instalaţia de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere) este stabilit la nivelul de tensiune ................................... V, la/în/pe ........................................................... ."

    g) La punctul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. (1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările (limitare de putere, automatica de sistem, scheme speciale de protecţie) la:
    a) punctul de racordare: ........................................................;
    b) punctul de delimitare a instalaţiilor: ..................................;
    c) punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului: ..........;"

    h) La punctul 4 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile utilizatorului, inclusiv din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice ...................;"

    i) La punctul 4alineatul (2), după litera c) se introduc trei noi litere, literele d)-f), cu următorul cuprins:
    "d) viteza de variaţie a frecvenţei şi intervalul de timp în care unitatea generatoare are capabilitatea de a rămâne conectată la reţea .....................................;
e) pentru sistemele HVDC .....................................;
f) pentru instalaţiile de stocare ....................."

    j) Punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. Centralele, unităţile generatoare şi/sau instalaţiile de stocare şi/sau sistemele HVDC, după caz, trebuie să respecte cerinţele tehnice de proiectare, racordare şi de funcţionare prevăzute în reglementările tehnice în vigoare."

    k) La punctul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "9. (1) Odată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după caz, conform prevederilor Regulamentului şi ale contractului de racordare, suma de ................... lei, stabilită în fişa de calcul anexată, drept compensaţie bănească."

    l) La punctul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la pct. 3 lit. d) se prevăd în contractul de racordare."

    m) La punctul 11 alineatul (5), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea. În condiţiile în care utilizatorul optează pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de reţea printr-o modalitate convenită între părţi, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare, cu excepţia cazului în care utilizatorul suportă costurile integral, prin tarif de racordare conform prevederilor pct. 12 alin. (4)."

    n) Punctul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "12. (1) Pentru proiectarea şi executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 3 lit. c), operatorul de reţea încheie un contract de achiziţie publică pentru proiectarea şi/sau executarea de lucrări cu un operator economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) de către operatorul de reţea cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare;
    b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.
    (3) Operatorul de reţea proiectează şi execută lucrările prevăzute la pct. 3 lit. d) cu personal propriu sau atribuie contractul de achiziţie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică.
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la pct. 3 lit. d) subpct. (i) se poate încheia de către operatorul de reţea şi cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul suportă integral, prin tarif de racordare, costul lucrărilor de întărire şi solicită în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.
    (5) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), tariful de racordare precizat la pct. 8 alin. (1) se recalculează conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.
    (6) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorul de reţea, în baza unei convenţii-cadru iniţiate de către operator, având ca obiect predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalaţiei de racordare recepţionate şi puse în funcţiune. Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 3 lit. c) finanţate de către operatorii de reţea sunt în proprietatea acestora."

    o) Punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "14. Utilizatorul, cu excepţia prosumatorului care deţine locuri de consum şi de producere prevăzute cu instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, încheie convenţia de exploatare prin care se precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevrelor, intervenţiile în caz de incidente."

    p) La punctul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "15. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de operatorul de transport şi de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea alimentării după o întrerupere neplanificată este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul respectiv."

    q) La punctul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Prosumatorii care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată prevăzută la art. 14 alin. (6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, asigură accesul operatorului de reţea în incinta/zona în care sunt amplasate instalaţiile de producere pentru verificarea de către operator a calităţii tehnice a energiei electrice livrate în reţea, în aceleaşi condiţii cu cele prevăzute în Procedură."

    r) Punctul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "17. (1) În scopul asigurării unei funcţionări selective a instalaţiilor de protecţie şi automatizare din instalaţia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de reţea pentru corelarea permanentă a reglajelor acestora cu cele ale instalaţiilor din amonte.
    (2) Echipamentul şi aparatajul prin care instalaţia de utilizare se racordează la reţeaua electrică trebuie să corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.741/2011."

    s) La punctul 19 alineatul (2), după litera c) se introductrei noi litere, literele d)-f), cu următorul cuprins:
    "d) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor/ autorizaţiilor sau a perioadei de valabilitate a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;
e) în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (1^1) din Regulament se anulează printr-o hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
f) la încetarea valabilităţii acordurilor/autorizaţiilor şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă."
    ART. II
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. III
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice au obligaţia de a întreprinde toate măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor ordinului prevăzut la art. I, astfel cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepţia prevederilor art. III, care intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 9 septembrie 2020.
    Nr. 162.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016