Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.600 din 11 noiembrie 2020  privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.600 din 11 noiembrie 2020 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1073 din 13 noiembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile:
    - art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare;
    – Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu completări prin Legea nr. 211/2020;
    – Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Referatului de aprobare nr. 2.724 din 6.11.2020,

    în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 11 noiembrie 2020.
    Nr. 1.600.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020)
    Angajator ...............................................................
    Adresă sediu social ...............................................
    CUI/CIF .................................................................
    Cont bancar nr. .....................................................
    Telefon ..................................................................
    E-mail ...................................................................
    Către
    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă a Judeţului ................/Municipiului Bucureşti
    CERERE
    Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ......................, str. .............................. nr. ......., judeţul ............................/municipiul ....................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei ..........................
    Anexez prezentei*):
    *) Se va bifa în mod corespunzător de către solicitant.
    1. declaraţie pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activităţii total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă (anexa nr. 1);
    2. lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 2);
    3. tabel cu activităţile restricţionate în condiţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare (anexa nr. 3).

    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
    Semnătura ................................
    Data ......................
    ANEXA 1

    la cerere
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF .......................... cu sediul social în localitatea ......................., str. ........................... nr. ......., judeţul ......................../ municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 cu privire la falsul în declaraţii din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar pe propria răspundere că activitatea pe care o desfăşor în localitatea/localităţile ........................................, judeţul/judeţele ......................................., este redusă/întreruptă temporar potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca urmare a restricţiilor instituite în condiţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, prin*):
    *) Se indică actele normative emise de administraţia publică centrală şi/sau hotărâri ale comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.

    ........................................................ şi se înscrie în tabelul prevăzut în anexa nr. 3 la cerere.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
    Semnătura ................................
    Data ......................

    ANEXA 2

    la cerere
    LISTA
    persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie cărora li s-a suspendat
    contractul individual de muncă din iniţiativa angajatorului în temeiul
    art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată,
    cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea
    sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1)
    din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi
    completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
    domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate
    de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări
    prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgenţă/stării de alertă;
    b - Indemnizaţia solicitată**).
    **) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.┌────┬────────────┬───┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │Salariul de │Data │ │ │
│Nr. │Numele şi │ │Nivel de│Reşedinţa│bază brut │suspendării │ │ │
│crt.│prenumele │CNP│educaţie│(urban/ │corespunzător│contractului│a│b│
│ │salariatului│ │(ISCED) │rural) │locului de │individual │ │ │
│ │ │ │ │ │muncă ocupat │de muncă*) │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─┼─┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─┼─┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─┼─┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴───┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴─┼─┤
│TOTAL │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘

    *) Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................
    Semnătura ...............................................
    Data ...........................

    ANEXA 3

    la cerere
    TABEL
    cu activităţile restricţionate în condiţiile Legii nr. 55/2020 privind
    unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
    COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare

┌───────────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┐
│Se bifează │ │Cod CAEN/Coduri│ │
│căsuţa/căsuţele│ │CAEN aferent(e)│ │
│corespunzătoare│Activitate restricţionată/ │activităţii │Perioada aplicării restricţiei │
│activităţii │Activităţi restricţionate │restricţionate*│ │
│restricţionate*│ │^2) │ │
│^1) │ │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│1 │2 │3 │4 │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Organizarea şi desfăşurarea de │ │ │
│ │procesiuni, concerte sau a altor │ │ │
│ │tipuri de întruniri în spaţii │ │ │
│ │deschise, precum şi a întrunirilor │ │ │
│ │de natura activităţilor culturale, │ │ │
│ │ştiinţifice, artistice, sportive │ │ │
│ │sau de divertisment în spaţii │ │ │
│ │închise, conform art. 1 pct. 1 din │ │ │
│ │anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului│ │ │
│ │nr. 782/2020 privind prelungirea │ │ │
│ │stării de alertă pe teritoriul │ │ │
│ │României începând cu data de 15 │ │ │
│ │septembrie 2020, precum şi │ │ │
│ │stabilirea măsurilor care se aplică│ │ │
│ │pe durata acesteia pentru │ │ │
│ │prevenirea şi combaterea efectelor │ │15.09.2020-8.10.2020 │
│ │pandemiei de COVID-19 │ │9.10.2020-14.10.2020 │
│ │• Organizarea şi desfăşurarea de │ │9.10.2020-până în prezent │
│ │procesiuni, concerte sau a altor │ │ │
│ │tipuri de întruniri în spaţii │ │ │
│ │deschise, precum şi a întrunirilor │ │ │
│ │de natura activităţilor culturale, │ │ │
│ │ştiinţifice, artistice, sportive │ │ │
│ │sau de divertisment în spaţii │ │ │
│ │închise, conform art. 1 pct. 1 din │ │ │
│ │anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului│ │ │
│ │nr. 782/2020, cu modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
│ │• Organizarea de procesiuni şi/sau │ │ │
│ │pelerinaje religioase cu │ │ │
│ │participarea persoanelor care nu au│ │ │
│ │domiciliul sau reşedinţa în │ │ │
│ │localitatea unde se desfăşoară │ │ │
│ │respectiva activitate │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Efectuarea transportului rutier │ │ │
│ │de persoane prin servicii │ │ │
│ │ocazionale, precum şi suplimentarea│ │ │
│ │unor curse regulate, potrivit │ │ │
│ │reglementărilor în vigoare, în │ │ │
│ │scopul participării la procesiunile│ │ │
│ │şi/sau pelerinajele religioase │ │ │
│ │către locurile unde se desfăşoară │ │ │
│ │aceste activităţi │ │ │
│ │• Organizarea şi desfăşurarea de │ │ │
│ │mitinguri, demonstraţii, │ │ │
│ │procesiuni, concerte sau alte │ │ │
│ │tipuri de întruniri în spaţii │ │ │
│ │deschise, precum şi a întrunirilor │ │ │
│ │de natura activităţilor culturale, │ │ │
│ │ştiinţifice, artistice, sportive │ │9.10.2020-până în prezent │
│ │sau de divertisment în spaţii │ │15.10.2020-până în prezent │
│ │închise, conform art. 1 pct. 1 din │ │9.11.2020-până în prezent │
│ │anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului│ │ │
│ │nr. 856/2020 privind prelungirea │ │ │
│ │stării de alertă pe teritoriul │ │ │
│ │României începând cu data de 15 │ │ │
│ │octombrie 2020, precum şi │ │ │
│ │stabilirea măsurilor care se aplică│ │ │
│ │pe durata acesteia pentru │ │ │
│ │prevenirea şi combaterea efectelor │ │ │
│ │pandemiei de COVID-19, cu │ │ │
│ │modificările şi completările │ │ │
│ │ulterioare │ │ │
│ │• Desfăşurarea de reuniuni cu │ │ │
│ │prilejul unor sărbători, │ │ │
│ │aniversări, petreceri în spaţii │ │ │
│ │închise şi/sau deschise, publice şi│ │ │
│ │/sau private │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Organizarea şi desfăşurarea în │ │ │
│ │aer liber a spectacolelor, │ │ │
│ │concertelor, festivalurilor publice│ │ │
│ │şi private sau a altor evenimente │ │ │
│ │culturale cu participarea a peste │ │ │
│ │500 de spectatori cu locuri pe │ │ │
│ │scaune │ │ │
│ │• Organizarea şi desfăşurarea în │ │ │
│ │aer liber a spectacolelor, │ │ │
│ │concertelor, festivalurilor publice│ │ │
│ │şi private sau a altor evenimente │ │ │
│ │culturale cu participarea a peste │ │ │
│ │300 de spectatori cu locuri pe │ │ │
│ │scaune, la nivelul judeţelor/ │ │ │
│ │localităţilor unde incidenţa │ │ │
│ │cumulată în ultimele 14 zile a │ │18.05.2020-14.10.2020 │
│ │cazurilor este mai mică sau egală │ │15.10.2020-până în prezent │
│ │cu 1,5/1.000 de locuitori, ca │ │15.10.2020-până în prezent │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │ │
│ │judeţean/al municipiului Bucureşti │ │ │
│ │pentru situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Organizarea şi desfăşurarea în │ │ │
│ │aer liber a spectacolelor, │ │ │
│ │concertelor, festivalurilor publice│ │ │
│ │şi private sau a altor evenimente │ │ │
│ │culturale, la nivelul judeţelor/ │ │ │
│ │localităţilor unde incidenţa │ │ │
│ │cumulată în ultimele 14 zile a │ │ │
│ │cazurilor este mai mare de 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de locuitori, ca urmare a │ │ │
│ │hotărârii comitetului judeţean/al │ │ │
│ │municipiului Bucureşti pentru │ │ │
│ │situaţii de urgenţă │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Organizarea şi desfăşurarea │ │ │
│ │spectacolelor de tipul drive-in la │ │ │
│ │nivelul judeţelor/localităţilor │ │ │
│ │unde incidenţa cumulată în ultimele│ │ │
│ │14 zile a cazurilor este mai mare │ │15.10.2020-până în prezent │
│ │de 1,5/1.000 de locuitori, ca │ │ │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │ │
│ │judeţean/al municipiului Bucureşti │ │ │
│ │pentru situaţii de urgenţă │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Activitatea de pregătire fizică │ │ │
│ │în cadrul structurilor şi bazelor │ │ │
│ │sportive, competiţiile sportive │ │ │
│ │organizate în aer liber sau în │ │ │
│ │bazine acoperite ori aflate în aer │ │ │
│ │liber, desfăşurarea de către │ │ │
│ │sportivii profesionişti, legitimaţi│ │18.05.2020-14.09.2020 │
│ │şi/sau de performanţă a │ │ │
│ │activităţilor de pregătire fizică │ │ │
│ │în bazine acoperite sau aflate în │ │ │
│ │aer liber, precum şi activităţile │ │ │
│ │de pregătire fizică în spaţii │ │ │
│ │închise pentru practicanţii │ │ │
│ │sporturilor de contact │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Organizarea şi desfăşurarea │ │ │
│ │activităţii cinematografelor, │ │ │
│ │instituţiilor de spectacole şi/sau │ │ │
│ │concerte dacă nu se poate respecta │ │ │
│ │condiţia de ocupare a maximum 50% │ │ │
│ │din capacitatea maximă a spaţiului │ │ │
│ │şi dacă incidenţa cumulată în │ │ │
│ │ultimele 14 zile a cazurilor din │ │ │
│ │judeţe/municipiul Bucureşti este │ │ │
│ │mai mare de 1,5/1.000 de locuitori,│ │ │
│ │cu excepţia localităţii în care │ │ │
│ │incidenţa cumulată a cazurilor din │ │ │
│ │ultimele 14 zile este mai mică sau │ │ │
│ │egală cu 1,5/1.000 de locuitori, ca│ │ │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │ │
│ │judeţean pentru situaţii de urgenţă│ │ │
│ │• Organizarea şi desfăşurarea │ │ │
│ │activităţii cinematografelor, │ │ │
│ │instituţiilor de spectacole şi/sau │ │ │
│ │concerte situate într-o localitate │ │1.09.2020-14.10.2020 │
│ │în care incidenţa cumulată a │ │1.09.2020-14.10.2020 │
│ │cazurilor în ultimele 14 zile trece│ │15.10.2020-până în prezent │
│ │peste pragul de 1,5/1.000 de │ │ │
│ │locuitori din judeţul unde │ │ │
│ │incidenţa cumulată a cazurilor din │ │ │
│ │ultimele 14 zile este mai mică sau │ │ │
│ │egală cu 1,5/1.000 locuitori, ca │ │ │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │ │
│ │judeţean pentru situaţii de urgenţă│ │ │
│ │• Organizarea şi desfăşurarea │ │ │
│ │activităţii în cadrul │ │ │
│ │cinematografelor, instituţiilor de │ │ │
│ │spectacole şi/sau concerte cu │ │ │
│ │participarea publicului peste 50% │ │ │
│ │din capacitatea maximă a spaţiului,│ │ │
│ │dacă incidenţa cumulată în ultimele│ │ │
│ │14 zile a cazurilor din judeţ/ │ │ │
│ │localitate este mai mică sau egală │ │ │
│ │cu 1,5/1.000 de locuitori, ca │ │ │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │ │
│ │judeţean/al municipiului Bucureşti │ │ │
│ │pentru situaţii de urgenţă │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Organizarea şi desfăşurarea │ │ │
│ │activităţii în cadrul │ │ │
│ │cinematografelor, instituţiilor de │ │ │
│ │spectacole şi/sau concerte cu │ │ │
│ │participarea publicului peste 30% │ │ │
│ │din capacitatea maximă a spaţiului,│ │ │
│ │dacă incidenţa cumulată în ultimele│ │ │
│ │14 zile a cazurilor din judeţ/ │ │ │
│ │localitate este mai mare de 1,5 şi │ │ │
│ │mai mică sau egală cu 3/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, ca urmare a hotărârii │ │ │
│ │comitetului judeţean/al │ │15.10.2020-până în prezent │
│ │municipiului Bucureşti pentru │ │15.10.2020-până în prezent │
│ │situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Organizarea şi desfăşurarea │ │ │
│ │activităţii în cadrul │ │ │
│ │cinematografelor, instituţiilor de │ │ │
│ │spectacole şi/sau concerte dacă │ │ │
│ │incidenţa cumulată în ultimele 14 │ │ │
│ │zile a cazurilor din judeţ/ │ │ │
│ │localitate depăşeşte 3/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, ca urmare a hotărârii │ │ │
│ │comitetului judeţean/al │ │ │
│ │municipiului Bucureşti pentru │ │ │
│ │situaţii de urgenţă │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Organizarea de evenimente private│ │ │
│ │în spaţii închise, care se │ │1.09.2020-14.10.2020 │
│ │desfăşoară cu participarea a peste │ │ │
│ │50 de persoane │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Organizarea de evenimente private│ │ │
│ │(nunţi, botezuri, mese festive │ │ │
│ │etc.) în spaţii închise cum ar fi, │ │ │
│ │fără a se limita la acestea, │ │15.10.2020-până în prezent │
│ │saloane, cămine culturale, │ │ │
│ │restaurante, baruri, cafenele, săli│ │ │
│ │/corturi de evenimente │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Organizarea de evenimente private│ │ │
│ │în spaţii deschise, care se │ │1.09.2020-14.10.2020 │
│ │desfăşoară cu participarea a peste │ │ │
│ │100 de persoane │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Organizarea de evenimente private│ │ │
│ │(nunţi, botezuri, mese festive │ │ │
│ │etc.) în spaţii deschise cum ar fi,│ │ │
│ │fără a se limita la acestea, │ │15.10.2020-până în prezent │
│ │saloane, cămine culturale, │ │ │
│ │restaurante, terase, baruri, │ │ │
│ │cafenele, săli/corturi de │ │ │
│ │evenimente │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Organizarea de cursuri de │ │ │
│ │instruire şi workshopuri pentru │ │ │
│ │adulţi, inclusiv cele organizate │ │ │
│ │pentru implementarea proiectelor │ │ │
│ │finanţate din fonduri europene, cu │ │ │
│ │un număr de participanţi de peste │ │ │
│ │50 de persoane în interior şi de │ │ │
│ │peste 100 de persoane în exterior │ │1.09.2020-14.10.2020 │
│ │• Organizarea de cursuri de │ │15.10.2020-până în prezent │
│ │instruire şi workshopuri pentru │ │ │
│ │adulţi, inclusiv cele organizate │ │ │
│ │pentru implementarea proiectelor │ │ │
│ │finanţate din fonduri europene, cu │ │ │
│ │un număr de participanţi de peste │ │ │
│ │25 de persoane în interior şi de │ │ │
│ │peste 50 de persoane în exterior │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Zborurile efectuate de operatorii│ │ │
│ │economici din aviaţie spre şi │ │ │
│ │dinspre ţările care nu fac obiectul│ │ │
│ │excepţiei de la carantinare/izolare│ │ │
│ │stabilite de Institutul Naţional de│ │ │
│ │Sănătate Publică şi aprobate de │ │ │
│ │Comitetul Naţional pentru Situaţii │ │ │
│ │de Urgenţă şi din aceste ţări către│ │ │
│ │România pentru toate aeroporturile │ │ │
│ │din România, potrivit art. 37 din │ │ │
│ │Legea nr. 55/2020, cu modificările │ │ │
│ │şi completările ulterioare, cu │ │ │
│ │excepţiile prevăzute în art. 4 pct.│ │ │
│ │2 din anexa nr. 3 la Hotărârea │ │După data de 16.08.2020 suspendarea zborurilor se │
│ │Guvernului nr. 668/2020 privind │ │aprobă prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru │
│ │prelungirea stării de alertă pe │ │Situaţii de Urgenţă. │
│ │teritoriul României începând cu │ │ │
│ │data de 16 august 2020, precum şi │ │ │
│ │stabilirea măsurilor care se aplică│ │ │
│ │pe durata acesteia pentru │ │ │
│ │prevenirea şi combaterea efectelor │ │ │
│ │pandemiei de COVID-19, cu │ │ │
│ │modificările şi completările │ │ │
│ │ulterioare, în art. 4 pct. 2 din │ │ │
│ │anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului│ │ │
│ │nr. 782/2020 şi în art. 4 pct. 2 │ │ │
│ │din anexa nr. 3 la Hotărârea │ │ │
│ │Guvernului nr. 856/2020, cu │ │ │
│ │modificările şi completările │ │ │
│ │ulterioare │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Activitatea cu publicul a │ │ │
│ │operatorilor economici care │ │ │
│ │desfăşoară activităţi de preparare,│ │ │
│ │comercializare şi consum al │ │ │
│ │produselor alimentare şi/sau │ │ │
│ │băuturilor alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice, de tipul │ │ │
│ │restaurantelor şi cafenelelor, în │ │ │
│ │interiorul clădirilor, în judeţele/│ │ │
│ │municipiul Bucureşti unde incidenţa│ │ │
│ │cumulată a cazurilor în ultimele 14│ │ │
│ │zile este mai mare de 1,5/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, cu excepţia preparării │ │ │
│ │hranei şi a comercializării │ │ │
│ │produselor alimentare şi băuturilor│ │ │
│ │alcoolice şi nealcoolice care nu se│ │ │
│ │consumă în spaţiile respective, │ │ │
│ │precum şi cu excepţia localităţii │ │ │
│ │în care incidenţa cumulată a │ │ │
│ │cazurilor din respectiva localitate│ │ │
│ │în ultimele 14 zile este mai mică │ │ │
│ │sau egală cu 1,5/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, ca urmare a hotărârii │ │ │
│ │comitetului judeţean pentru │ │1.09.2020-14.10.2020 │
│ │situaţii de urgenţă │ │1.09.2020-14.10.2020 │
│ │• Activitatea cu publicul a │ │ │
│ │operatorilor economici care │ │ │
│ │desfăşoară activităţi de preparare,│ │ │
│ │comercializare şi consum al │ │ │
│ │produselor alimentare şi/sau │ │ │
│ │băuturilor alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice, de tipul │ │ │
│ │restaurantelor şi cafenelelor, în │ │ │
│ │interiorul clădirilor, situaţi │ │ │
│ │într-o localitate în care incidenţa│ │ │
│ │cumulată a cazurilor în ultimele 14│ │ │
│ │zile trece peste pragul de 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de locuitori, din judeţul │ │ │
│ │unde incidenţa cumulată a cazurilor│ │ │
│ │în ultimele 14 zile este mai mică │ │ │
│ │sau egală cu 1,5/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, cu excepţia preparării │ │ │
│ │hranei şi a comercializării │ │ │
│ │produselor alimentare şi băuturilor│ │ │
│ │alcoolice şi nealcoolice care nu se│ │ │
│ │consumă în spaţiile respective, ca │ │ │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │ │
│ │judeţean pentru situaţii de urgenţă│ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Activitatea cu publicul a │ │ │
│ │operatorilor economici care │ │ │
│ │desfăşoară activităţi de preparare,│ │ │
│ │comercializare şi consum al │ │ │
│ │produselor alimentare şi/sau │ │ │
│ │băuturilor alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice, de tipul │ │ │
│ │restaurantelor şi cafenelelor, în │ │ │
│ │interiorul clădirilor, cu depăşirea│ │ │
│ │a 50% din capacitatea maximă a │ │ │
│ │spaţiului, în judeţele/localităţile│ │ │
│ │unde incidenţa cumulată a cazurilor│ │ │
│ │în ultimele 14 zile este mai mică │ │ │
│ │sau egală de 1,5/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, cu excepţia preparării │ │ │
│ │hranei şi comercializării │ │ │
│ │produselor alimentare şi băuturilor│ │ │
│ │alcoolice şi nealcoolice care nu se│ │ │
│ │consumă în spaţiile respective, ca │ │ │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │ │
│ │judeţean/al municipiului Bucureşti │ │ │
│ │pentru situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Activitatea cu publicul a │ │ │
│ │operatorilor economici care │ │ │
│ │desfăşoară activităţi de preparare,│ │ │
│ │comercializare şi consum al │ │ │
│ │produselor alimentare şi/sau │ │ │
│ │băuturilor alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice, de tipul │ │ │
│ │restaurantelor şi cafenelelor, în │ │ │
│ │interiorul clădirilor, cu depăşirea│ │ │
│ │a 30% din capacitatea maximă a │ │ │
│ │spaţiului, dacă incidenţa cumulată │ │ │
│ │în ultimele 14 zile a cazurilor din│ │ │
│ │judeţ/localitate este mai mare de │ │ │
│ │1,5 şi mai mică sau egală cu 3/ │ │ │
│ │1.000 de locuitori, cu excepţia │ │ │
│ │preparării hranei şi │ │ │
│ │comercializării produselor │ │ │
│ │alimentare şi băuturilor alcoolice │ │ │
│ │şi nealcoolice care nu se consumă │ │ │
│ │în spaţiile respective, ca urmare a│ │ │
│ │hotărârii comitetului judeţean/al │ │ │
│ │municipiului Bucureşti pentru │ │ │
│ │situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Activitatea cu publicul a │ │ │
│ │operatorilor economici care │ │ │
│ │desfăşoară activităţi de preparare,│ │ │
│ │comercializare şi consum al │ │ │
│ │produselor alimentare şi/sau │ │ │
│ │băuturilor alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice, de tipul │ │ │
│ │restaurantelor şi cafenelelor, în │ │ │
│ │interiorul clădirilor, dacă │ │ │
│ │incidenţa cumulată în ultimele 14 │ │ │
│ │zile a cazurilor din judeţ/ │ │ │
│ │localitate depăşeşte 3/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, cu excepţia preparării │ │ │
│ │hranei şi comercializării │ │ │
│ │produselor alimentare şi băuturilor│ │ │
│ │alcoolice şi nealcoolice care nu se│ │ │
│ │consumă în spaţiile respective, ca │ │ │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │ │
│ │judeţean/al municipiului Bucureşti │ │ │
│ │pentru situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Activitatea restaurantelor şi a │ │ │
│ │cafenelelor din interiorul │ │ │
│ │hotelurilor, pensiunilor sau altor │ │ │
│ │unităţi de cazare în judeţele/ │ │ │
│ │municipiul Bucureşti unde incidenţa│ │ │
│ │cumulată a cazurilor în ultimele 14│ │ │
│ │zile este mai mare de 1,5/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, cu excepţia desfăşurării│ │15.10.2020-până în prezent │
│ │acestei activităţi doar pentru │ │15.10.2020-până în prezent │
│ │clienţii cazaţi în unitatea │ │15.10.2020-până în prezent │
│ │respectivă, precum şi preparării │ │1.09.2020-14.10.2020 │
│ │hranei şi a comercializării │ │1.09.2020-14.10.2020 │
│ │produselor alimentare şi băuturilor│ │15.10.2020 - până în prezent │
│ │alcoolice şi nealcoolice care nu se│ │15.10.2020 - până în prezent │
│ │consumă în spaţiile respective, ca │ │15.10.2020 - până în prezent │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │ │
│ │judeţean pentru situaţii de urgenţă│ │ │
│ │• Activitatea restaurantelor şi a │ │ │
│ │cafenelelor din interiorul │ │ │
│ │hotelurilor, pensiunilor sau altor │ │ │
│ │unităţi de cazare situate într-o │ │ │
│ │localitate în care incidenţa │ │ │
│ │cumulată a cazurilor în ultimele 14│ │ │
│ │zile trece peste pragul de 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de locuitori din judeţele │ │ │
│ │unde incidenţa cumulată a cazurilor│ │ │
│ │din ultimele 14 zile este mai mică │ │ │
│ │sau egală cu 1,5/1.000 locuitori, │ │ │
│ │cu excepţia preparării hranei şi a │ │ │
│ │comercializării produselor │ │ │
│ │alimentare şi băuturilor alcoolice │ │ │
│ │şi nealcoolice care nu se consumă │ │ │
│ │în spaţiile respective, ca urmare a│ │ │
│ │hotărârii comitetului judeţean │ │ │
│ │pentru situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Activitatea restaurantelor şi a │ │ │
│ │cafenelelor din interiorul │ │ │
│ │hotelurilor, pensiunilor sau altor │ │ │
│ │unităţi de cazare cu depăşirea a │ │ │
│ │50% din capacitatea maximă a │ │ │
│ │spaţiului, în judeţele/localităţile│ │ │
│ │unde incidenţa cumulată a cazurilor│ │ │
│ │în ultimele 14 zile este mai mică │ │ │
│ │sau egală de 1,5/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, cu excepţia preparării │ │ │
│ │hranei şi comercializării │ │ │
│ │produselor alimentare şi băuturilor│ │ │
│ │alcoolice şi nealcoolice care nu se│ │ │
│ │consumă în spaţiile respective, ca │ │ │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │ │
│ │judeţean/al municipiului Bucureşti │ │ │
│ │pentru situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Activitatea restaurantelor şi a │ │ │
│ │cafenelelor din interiorul │ │ │
│ │hotelurilor, pensiunilor sau altor │ │ │
│ │unităţi de cazare cu depăşirea a │ │ │
│ │30% din capacitatea maximă a │ │ │
│ │spaţiului, dacă incidenţa cumulată │ │ │
│ │în ultimele 14 zile a cazurilor din│ │ │
│ │judeţ/localitate este mai mare de │ │ │
│ │1,5 şi mai mică sau egală cu 3/ │ │ │
│ │1.000 de locuitori, cu excepţia │ │ │
│ │preparării hranei şi │ │ │
│ │comercializării produselor │ │ │
│ │alimentare şi băuturilor alcoolice │ │ │
│ │şi nealcoolice care nu se consumă │ │ │
│ │în spaţiile respective, ca urmare a│ │ │
│ │hotărârii comitetului judeţean/al │ │ │
│ │municipiului Bucureşti pentru │ │ │
│ │situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Activitatea restaurantelor şi a │ │ │
│ │cafenelelor din interiorul │ │ │
│ │hotelurilor, pensiunilor sau altor │ │ │
│ │unităţi de cazare, cu excepţia │ │ │
│ │desfăşurării acestei activităţi │ │ │
│ │doar pentru persoanele cazate în │ │ │
│ │cadrul acestor unităţi, în judeţele│ │ │
│ │/localităţile unde este depăşită │ │ │
│ │incidenţa de 3/1.000 de locuitori │ │ │
│ │în ultimele 14 zile, cu excepţia │ │ │
│ │preparării hranei şi │ │ │
│ │comercializării produselor │ │ │
│ │alimentare şi băuturilor alcoolice │ │ │
│ │şi nealcoolice care nu se consumă │ │ │
│ │în spaţiile respective, ca urmare a│ │ │
│ │hotărârii comitetului judeţean/al │ │ │
│ │municipiului Bucureşti pentru │ │ │
│ │situaţii de urgenţă │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Activitatea operatorilor │ │ │
│ │economici care desfăşoară │ │ │
│ │activităţi în spaţiile publice │ │ │
│ │închise care au un acoperiş, plafon│ │ │
│ │sau tavan şi care sunt delimitate │ │ │
│ │de cel puţin 2 pereţi, indiferent │ │ │
│ │de natura acestora sau de │ │ │
│ │caracterul temporar sau permanent, │ │ │
│ │cu depăşirea a 50% din capacitatea │ │ │
│ │maximă a spaţiului, în judeţele/ │ │ │
│ │localităţile unde incidenţa │ │ │
│ │cumulată a cazurilor în ultimele 14│ │ │
│ │zile este mai mică sau egală de 1,5│ │ │
│ │/1.000 de locuitori, ca urmare a │ │ │
│ │hotărârii comitetului judeţean/al │ │ │
│ │municipiului Bucureşti pentru │ │ │
│ │situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Activitatea operatorilor │ │ │
│ │economici care desfăşoară │ │ │
│ │activităţi în spaţiile publice │ │ │
│ │închise care au un acoperiş, plafon│ │ │
│ │sau tavan şi care sunt delimitate │ │ │
│ │de cel puţin 2 pereţi, indiferent │ │ │
│ │de natura acestora sau de │ │ │
│ │caracterul temporar sau permanent, │ │ │
│ │cu depăşirea a 30% din capacitatea │ │ │
│ │maximă a spaţiului, dacă incidenţa │ │ │
│ │cumulată în ultimele 14 zile a │ │ │
│ │cazurilor din judeţ/localitate este│ │ │
│ │mai mare de 1,5 şi mai mică sau │ │ │
│ │egală cu 3/1.000 de locuitori, ca │ │ │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │ │
│ │judeţean/al municipiului Bucureşti │ │ │
│ │pentru situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Activitatea operatorilor │ │ │
│ │economici care desfăşoară │ │ │
│ │activităţi în spaţiile publice │ │ │
│ │închise care au un acoperiş, plafon│ │ │
│ │sau tavan şi care sunt delimitate │ │ │
│ │de cel puţin 2 pereţi, indiferent │ │9.11.2020 - până în prezent │
│ │de natura acestora sau de │ │9.11.2020 - până în prezent │
│ │caracterul temporar sau permanent │ │9.11.2020 - până în prezent │
│ │în judeţele/localităţile unde este │ │9.11.2020 - până în prezent │
│ │depăşită incidenţa de 3/1.000 de │ │15.10.2020 - până în prezent │
│ │locuitori în ultimele 14 zile, ca │ │ │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │ │
│ │judeţean/al municipiului Bucureşti │ │ │
│ │pentru situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Activitatea cu publicul a │ │ │
│ │operatorilor economici care │ │ │
│ │desfăşoară activităţi de preparare,│ │ │
│ │comercializare şi consum ale │ │ │
│ │produselor alimentare şi băuturilor│ │ │
│ │alcoolice şi nealcoolice în spaţii │ │ │
│ │special destinate dispuse în │ │ │
│ │exteriorul clădirilor, spaţii │ │ │
│ │publice închise care au un │ │ │
│ │acoperiş, plafon sau tavan şi care │ │ │
│ │sunt delimitate de cel puţin 2 │ │ │
│ │pereţi, indiferent de natura │ │ │
│ │acestora sau de caracterul temporar│ │ │
│ │sau permanent │ │ │
│ │• Activitatea cu publicul a │ │ │
│ │operatorilor economici care │ │ │
│ │desfăşoară activităţi de preparare,│ │ │
│ │comercializare şi consum ale │ │ │
│ │produselor alimentare şi băuturilor│ │ │
│ │alcoolice şi nealcoolice în │ │ │
│ │spaţiile special destinate dispuse │ │ │
│ │în exteriorul clădirilor, în aer │ │ │
│ │liber, fără asigurarea unei │ │ │
│ │distanţe de minimum 2 metri între │ │ │
│ │mese şi fără respectarea măsurilor │ │ │
│ │de protecţie sanitară stabilite │ │ │
│ │prin ordin comun al ministrului │ │ │
│ │sănătăţii, ministrului economiei, │ │ │
│ │energiei şi mediului de afaceri şi │ │ │
│ │al preşedintelui Autorităţii │ │ │
│ │Naţionale Sanitare Veterinare şi │ │ │
│ │pentru Siguranţa Alimentelor, emis │ │ │
│ │în temeiul art. 71 alin. (2) din │ │ │
│ │Legea nr. 55/2020, cu modificările │ │ │
│ │şi completările ulterioare │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Exploatarea locurilor de joacă, a│ │ │
│ │sălilor de jocuri, precum şi │ │ │
│ │activitatea barurilor, cluburilor │ │ │
│ │şi discotecilor din interiorul │ │1.09.2020 - până în prezent │
│ │centrelor comerciale în care îşi │ │ │
│ │desfăşoară activitatea mai mulţi │ │ │
│ │operatori economici │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Activitatea operatorilor │ │ │
│ │economici desfăşurată în spaţii │ │ │
│ │închise în următoarele domenii: │ │18.05.2020 - până în prezent │
│ │activităţi în piscine, locuri de │ │ │
│ │joacă şi săli de jocuri │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Activitatea în baruri, cluburi şi│ │1.09.2020 - până în prezent │
│ │discoteci │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Activitatea cu publicul a │ │ │
│ │operatorilor economici licenţiaţi │ │ │
│ │în domeniul jocurilor de noroc în │ │ │
│ │judeţele/municipiul Bucureşti unde │ │ │
│ │incidenţa cumulată a cazurilor în │ │ │
│ │ultimele 14 zile este mai mare de │ │ │
│ │1,5/1.000 de locuitori, cu excepţia│ │ │
│ │localităţii unde incidenţa cumulată│ │ │
│ │a cazurilor în ultimele 14 zile │ │ │
│ │este mai mică sau egală cu 1,5/ │ │ │
│ │1.000 de locuitori, ca urmare a │ │ │
│ │hotărârii comitetului judeţean │ │ │
│ │pentru situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Activitatea cu publicul a │ │ │
│ │operatorilor economici licenţiaţi │ │ │
│ │în domeniul jocurilor de noroc │ │ │
│ │situaţi în localitatea unde │ │ │
│ │incidenţa cumulată a cazurilor în │ │1.09.2020-14.10.2020 │
│ │ultimele 14 zile trece peste pragul│ │1.09.2020-14.10.2020 │
│ │de 1,5/1000 de locuitori din │ │15.10.2020 - până în prezent │
│ │judeţul unde incidenţa cumulată a │ │ │
│ │cazurilor în ultimele 14 zile este │ │ │
│ │mai mică sau egală cu 1,5/1000 │ │ │
│ │locuitori, ca urmare a hotărârii │ │ │
│ │comitetului judeţean pentru │ │ │
│ │situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Activitatea cu publicul a │ │ │
│ │operatorilor economici licenţiaţi │ │ │
│ │în domeniul jocurilor de noroc cu │ │ │
│ │depăşirea a 50% din capacitatea │ │ │
│ │maximă a spaţiului în judeţele/ │ │ │
│ │localităţile unde incidenţa │ │ │
│ │cumulată a cazurilor în ultimele 14│ │ │
│ │zile este mai mică sau egală cu 1,5│ │ │
│ │/1.000 de locuitori, ca urmare a │ │ │
│ │hotărârii comitetului judeţean/al │ │ │
│ │municipiului Bucureşti pentru │ │ │
│ │situaţii de urgenţă │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Activitatea cu publicul a │ │ │
│ │operatorilor economici licenţiaţi │ │ │
│ │în domeniul jocurilor de noroc cu │ │ │
│ │depăşirea a 30% din capacitatea │ │ │
│ │maximă a spaţiului, dacă incidenţa │ │ │
│ │cumulată în ultimele 14 zile a │ │ │
│ │cazurilor din judeţ/localitate este│ │ │
│ │mai mare de 1,5 şi mai mică sau │ │ │
│ │egală cu 3/1.000 de locuitori, ca │ │ │
│ │urmare a hotărârii comitetului │ │15.10.2020 - până în prezent │
│ │judeţean/al municipiului Bucureşti │ │15.10.2020 - până în prezent │
│ │pentru situaţii de urgenţă │ │ │
│ │• Activitatea cu publicul a │ │ │
│ │operatorilor economici licenţiaţi │ │ │
│ │în domeniul jocurilor de noroc la │ │ │
│ │depăşirea incidenţei de 3/1.000 de │ │ │
│ │locuitori, ca urmare a hotărârii │ │ │
│ │comitetului judeţean/al │ │ │
│ │municipiului Bucureşti pentru │ │ │
│ │situaţii de urgenţă │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Activitatea desfăşurată în │ │ │
│ │spaţiile destinate cazării elevilor│ │ │
│ │sau studenţilor pentru o perioadă │ │ │
│ │de 14 zile, la apariţia a 3 cazuri │ │15.10.2020 - până în prezent │
│ │de infectare cu virusul SARS-CoV-2 │ │ │
│ │într-un interval de 7 zile │ │ │
│ │consecutive │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │• Activitatea pieţelor │ │ │
│ │agroalimentare în spaţii închise, │ │ │
│ │târgurilor, bâlciurilor, pieţelor │ │ │
│ │mixte şi volante şi a │ │ │
│ │talciocurilor, definite potrivit │ │ │
│ │art. 7 alin. (1) din Hotărârea │ │ │
│ │Guvernului nr. 348/2004 privind │ │ │
│ │exercitarea comerţului cu produse │ │9.11.2020 - până în prezent │
│ │şi servicii de piaţă în unele zone │ │ │
│ │publice, cu modificările şi │ │ │
│ │completările ulterioare, cu │ │ │
│ │excepţia activităţii pieţelor │ │ │
│ │agroalimentare ce pot fi organizate│ │ │
│ │în zone publice deschise, cu │ │ │
│ │respectarea normelor de protecţie │ │ │
│ │sanitară │ │ │
├───────────────┼───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────────────────────────────────────────────┤
│ │*^3) │ │*^4) │
│ │...................................│ │......................................................│
└───────────────┴───────────────────────────────────┴───────────────┴──────────────────────────────────────────────────────┘

    *^1) Se bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare activităţii/activităţilor restricţionate în condiţiile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
    *^2) Se indică codul/codurile CAEN corespunzătoare activităţii/activităţilor restricţionate.
    *^3) Se completează activitatea restricţionată ca urmare a actelor normative emise de administraţia publică centrală şi/sau a hotărârilor comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
    *^4) Se completează perioada pe care a fost instituită restricţia, conform actelor normative emise de administraţia publică centrală şi/sau hotărârilor comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
    Semnătura ............................................
    Data .........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016