Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 160 din 3 septembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 160 din 3 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 831 din 10 septembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 25 alin. (13) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Regulamentul privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 59/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 şi 517 bis din 19 august 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Prezentul regulament se aplică raporturilor dintre operatorii de reţea şi:
    a) utilizatorii care solicită racordarea la reţeaua electrică a unui/unei:
    (i) loc de consum şi/sau de producere nou;
    (ii) loc de consum şi/sau de producere cu instalaţie de stocare nou;
    (iii) sistem de înaltă tensiune în curent continuu, denumit în continuare sistem HVDC, nou;
    (iv) loc de producere cu sistem HVDC nou;
    (v) loc de producere cu instalaţii de stocare şi cu sistem HVDC nou;
    (vi) instalaţii de stocare noi;
    b) utilizatorii care solicită modificarea instalaţiei prin care se racordează la reţea un/o:
    (i) loc de consum şi/sau de producere;
    (ii) loc de consum şi/sau de producere cu instalaţie de stocare;
    (iii) sistem HVDC;
    (iv) loc de producere cu sistem HVDC;
    (v) loc de producere cu instalaţii de stocare şi cu sistem HVDC;
    (vi) instalaţie de stocare;
    c) utilizatorii care solicită modificarea elementelor tehnice energetice sau administrative caracteristice ale:
    (i) locurilor de consum şi/sau de producere;
    (ii) locurilor de consum şi/sau de producere cu instalaţii de stocare;
    (iii) sistemelor HVDC;
    (iv) locurilor de producere cu sisteme HVDC;
    (v) locurilor de producere cu instalaţii de stocare şi cu sisteme HVDC;
    (vi) instalaţiilor de stocare;"

    2. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Avizul tehnic de racordare, emis de operatorul de reţea în condiţiile prevăzute de prezentul regulament, conţine condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere şi/sau a unei instalaţii de stocare şi/sau sisteme HVDC."

    3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Definiţiile din anexa nr. 1 se completează cu definiţiile din următoarele acte normative:
    a) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare;
    c) Regulamentul (UE) 2016/1.447 al Comisiei din 26 august 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a sistemelor de înaltă tensiune în curent continuu şi a modulelor generatoare din centrală conectate în curent continuu;
    d) Regulamentul (UE) 2016/1.388 al Comisiei din 17 august 2016 de stabilire a unui cod de reţea privind racordarea consumatorilor."

    4. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Utilizatorul solicită racordarea la reţeaua electrică prin cererea de racordare adresată operatorului de reţea, în oricare dintre următoarele situaţii:
    a) apariţia unui loc de producere nou;
    b) apariţia unui loc de consum nou, definitiv sau temporar;
    c) apariţia unui loc de consum şi de producere nou;
    d) apariţia unui loc de consum şi/sau de producere cu instalaţii de stocare nou;
    e) separarea instalaţiilor unui utilizator de instalaţiile altui utilizator, în vederea racordării directe a acestora la reţeaua electrică a operatorului de reţea;
    f) apariţia unui loc de producere cu sistem HVDC sau cu instalaţie de stocare şi sistem HVDC nou;
    g) apariţia unei instalaţii de stocare noi sau a unui sistem HVDC nou."

    5. La articolul 5 alineatul (2), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii utilizatorului la locul de consum şi/sau de producere, inclusiv prin instalarea la un loc de consum şi/sau de producere existent a unei instalaţii de stocare sau prin instalarea la un loc de producere existent a unui sistem HVDC a unei instalaţii de stocare şi a unui sistem HVDC, ce necesită depăşirea puterii aprobate;
    ...............................................................................................
d) dezvoltarea din punct de vedere tehnic şi energetic a activităţii unui utilizator la locul de consum prin racordarea de unităţi generatoare şi/sau instalaţii de stocare, după caz, la instalaţia de utilizare, cu sau fără evacuare în reţeaua din amonte de punctul de delimitare a energiei electrice produse."

    6. La articolul 6 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) instalarea de unităţi generatoare şi/sau de unităţi de conversie HVDC şi/sau de instalaţii de stocare noi, înlocuirea unor unităţi generatoare şi/sau de unităţi de conversie HVDC şi/sau de instalaţii de stocare cu altele având putere instalată mai mare sau creşterea puterii instalate a unităţii generatoare şi/sau a unităţilor de conversie HVDC şi/sau a instalaţiilor de stocare existente prin retehnologizare/modernizare;"

    7. La articolul 6 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) modificarea numărului, naturii, structurii şi/sau a caracteristicilor tehnice ale unităţilor generatoare, ale instalaţiilor de stocare sau ale sistemului HVDC, după caz;"

    8. La articolul 6 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) racordarea de către un utilizator la reţeaua proprie a unor unităţi generatoare şi/sau staţii de conversie HVDC şi/sau instalaţii de stocare noi, după caz;"

    9. La articolul 6, alineatul (2^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia locurilor de producere care nu au fost puse sub tensiune, modificarea numărului şi puterii unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiilor de stocare şi/sau a staţiilor de conversie HVDC, după caz, fără depăşirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare, nu necesită actualizarea avizului tehnic de racordare dacă nu se schimbă condiţiile tehnico-economice de racordare la reţea. Modificarea urmează să fie evidenţiată în cadrul certificatului de racordare."

    10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) În situaţia unui loc de consum existent, racordat la reţea, soluţiile pentru instalarea de unităţi generatoare şi/sau de instalaţii de stocare, după caz, în incinta acestuia sunt:
    a) racordarea unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, cu evacuarea în reţeaua operatorului de reţea a energiei electrice produse în surplus, în anumite regimuri de funcţionare a utilizatorului;
    b) racordarea unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum, fără evacuarea de energie electrică în reţeaua operatorului de reţea, indiferent de regimul de funcţionare a utilizatorului;
    c) racordarea unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiilor de stocare la o instalaţie de utilizare separată de instalaţia de utilizare a locului de consum, cu constituirea unui loc de producere nou, ce se racordează la reţea printr-o instalaţie de racordare diferită de instalaţia de racordare a locului de consum.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), utilizatorul are obligaţia să solicite actualizarea certificatului de racordare a locului de consum, în vederea aprobării de către operatorul de reţea a puterii ce urmează a se evacua în reţea în plus faţă de puterea aprobată pentru consum prin certificatul de racordare existent, şi să parcurgă procesul de notificare pentru punerea în funcţiune a unităţilor generatoare şi/sau procesul de verificare a instalaţiilor de stocare, după caz.
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b), dacă puterea aprobată prin certificatul de racordare nu se modifică, punerea sub tensiune a unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiei de stocare, după caz, se face după actualizarea dosarului instalaţiei de utilizare de către executantul acesteia, în conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) lit. b). Condiţiile suplimentare legate de racordarea unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiei de stocare se iau în considerare la actualizarea certificatului de racordare.
    (4) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c) apare un loc de producere nou şi/sau o instalaţie de stocare nouă, a căror/cărui/cărei racordare la reţea se aprobă de către operatorul de reţea prin emiterea unui nou aviz tehnic de racordare.
    (5) În etapa de stabilire a soluţiei de racordare la reţeaua electrică a unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiilor de stocare cu sau fără injecţie de putere în reţea, după caz, care se instalează la un loc de consum existent, se analizează obligatoriu şi soluţia de racordare a unităţilor generatoare şi/sau a instalaţiilor de stocare la instalaţia de utilizare a locului de consum."

    11. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Utilizatorul poate solicita printr-o cerere operatorului de reţea informaţii privind condiţiile şi posibilităţile de realizare a racordării la reţea a unui loc de consum şi/sau de producere, prezentând datele caracteristice ale acestuia, inclusiv pentru unităţile generatoare şi/sau sistemele HVDC şi/sau instalaţiile de stocare fără evacuare de putere în reţea."

    12. La articolul 13, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) tipul instalaţiilor de la locul de consum şi/sau de producere pentru care se solicită racordarea: unităţi generatoare, instalaţii de stocare, sisteme HVDC, instalaţii de distribuţie, receptoare electrice, după caz;"

    13. La articolul 16, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de racordare sau a cererii de actualizare a avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare, operatorul de reţea verifică documentaţia depusă.
    ................................................................................................
    (4) În termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete conform cerinţelor prevăzute la art. 14, operatorul de reţea transmite solicitantului factura de plată a tarifului pentru emiterea avizului tehnic de racordare sau pentru actualizarea avizului tehnic de racordare/certificatului de racordare."

    14. La articolul 19, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Pentru locurile de consum care se racordează la reţele electrice având tensiunea nominală mai mică de 110 kV, costurile pentru realizarea sistemelor de comandă şi de achiziţie de date (SCADA) prevăzute în cadrul de soluţiei de racordare sunt suportate de către operatorul de reţea.
(6) Lucrările pentru realizarea sistemelor de comandă şi de achiziţie de date (SCADA) se includ şi se evidenţiază distinct în planul de investiţii al operatorului de reţea, conform prevederilor reglementărilor în vigoare."

    15. La articolul 22, alineatele (2)-(4), (6), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Punctul de delimitare se stabileşte la limita de proprietate asupra terenurilor astfel încât instalaţia de utilizare să fie amplasată pe terenul aflat în proprietatea utilizatorului.
(3) Pentru locurile de consum temporare, punctul de delimitare se stabileşte în conformitate cu prevederile alin. (1), iar după expirarea valabilităţii avizului tehnic de racordare, instalaţia prin care se realizează alimentarea locului de consum temporar se dezafectează.
(4) În cazul în care, la cererea utilizatorului, din motive tehnice sau economice, punctul de delimitare este amplasat pe terenul aflat în proprietatea acestuia, utilizatorul are obligaţia să permită exercitarea cu titlu gratuit de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute pentru exploatarea şi întreţinerea instalaţiei de racordare în folosul utilizatorului. Această obligaţie se include în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se include în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator.
    ................................................................................................
(6) În cazul în care punctul de delimitare prevăzut la alin. (1) se stabileşte în amonte de limita de proprietate asupra terenurilor şi instalaţia de utilizare este amplasată pe proprietatea publică sau a terţilor, utilizatorul este obligat:
    a) să obţină în prealabil de la proprietarii terenurilor dreptul de uz şi de servitute asupra proprietăţilor acestora, pentru executarea lucrărilor necesare realizării reţelei electrice, pentru asigurarea funcţionării normale a acesteia, precum şi pentru realizarea reviziilor, reparaţiilor şi intervenţiilor necesare;
    b) să asigure operarea şi mentenanţa instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare, cu personal propriu calificat şi autorizat sau prin operatori economici atestaţi conform legii, fiind direct răspunzător, în condiţiile legii, de producerea unor incidente sau accidente şi de urmările acestora.
    ................................................................................................
(8) Elementul fizic la care se stabileşte punctul de delimitare (borne, cleme, cordoane şi altele) trebuie să permită realizarea separării instalaţiilor de racordare de cele de utilizare.
(9) Modul de stabilire a punctelor de delimitare şi alte aspecte privind racordarea la reţeaua electrică a locuinţelor individuale, ansamblurilor de locuinţe nou-construite, zonelor industriale, comerciale sau de servicii comune, a locurilor de producere care se racordează la reţele electrice cu tensiunea mai mare sau egală cu 110 kV, a instalaţiilor aparţinând autorităţilor judiciare şi de aplicare a legii şi convenţia-cadru pentru predarea în exploatare a instalaţiei de racordare sunt prevăzute în anexele nr. 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 la prezentul regulament."

    16. La articolul 26, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Transmiterea către solicitant a avizului tehnic de racordare actualizat se face în cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator, în cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3)."

    17. La articolul 27, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Operatorul de reţea are obligaţia de a comunica în scris solicitantului, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la înregistrarea documentaţiei conform cerinţelor de la art. 14, imposibilitatea de a emite avizul tehnic de racordare şi motivele justificate ale refuzului, în situaţiile prevăzute la art. 25 alin. (2) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv în situaţia nerespectării normelor tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice."

    18. La articolul 28 alineatul (1), literele d) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) descrierea soluţiei de racordare, care include lucrările pentru realizarea racordării, cu precizarea punctului de racordare, punctului de interfaţă, punctului de delimitare, punctului de măsurare şi a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice în amonte de punctul de racordare, necesare pentru racordarea respectivă;
    ................................................................................................
m) cerinţe privind protecţiile şi automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor şi la punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului;"

    19. La articolul 28 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele d^1) şi d^2), cu următorul cuprins:
    "d^1) datele energetice ale unităţilor generatoare şi/sau ale sistemelor HVDC şi/sau ale instalaţiilor de stocare, după caz;
d^2) obligaţia solicitantului de a încheia convenţia-cadru pentru predarea în exploatare a instalaţiei de racordare;"

    20. La articolul 28 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera o^1), cu următorul cuprins:
    "o^1) cerinţe pentru instalaţiile de stocare sau sistemele HVDC, după caz;"

    21. La articolul 31, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(9) Lucrările de întărire finanţate conform alin. (8) trebuie să fie cuprinse în planul de investiţii al operatorului de reţea, aprobat în prealabil de autoritatea competentă."

    22. La articolul 34, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cererea prin care utilizatorul solicită încheierea contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor din categoriile prevăzute la art. 41 lit. b) şi/sau la art. 42 alin. (1) lit. a) cu un anumit proiectant/constructor atestat, în condiţiile art. 43 alin. (7) şi/sau ale art. 44 alin. (4) lit. a), constituie cerere de încheiere a contractului de racordare."

    23. La articolul 34, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Notificarea prin care utilizatorul înştiinţează operatorul de reţea cu privire la încheierea directă cu un anumit proiectant/constructor atestat, ales de către acesta, a contractului pentru proiectarea/execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b), conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), constituie totodată cerere de încheiere a contractului de racordare. Notificarea va fi în mod obligatoriu semnată de utilizator sau de împuternicitul legal al utilizatorului."

    24. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Pentru realizarea racordării, utilizatorii achită operatorului de reţea, deţinător al reţelei electrice la care se racordează, tariful de racordare stabilit conform metodologiei aprobate de autoritatea competentă. Tariful de racordare se achită ulterior încheierii contractului de racordare, la termenele prevăzute în contractul de racordare.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), pentru realizarea racordării în situaţia prevăzută la art. 44 alin. (4) lit. b), utilizatorul sau persoana fizică/juridică împuternicită legal de către acesta să facă plata în numele utilizatorului achită operatorului de reţea tariful de racordare, mai puţin componenta corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare stabilită în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (5) şi alin. (5^1) lit. b), pe care o achită proiectantului/constructorului cu care a încheiat contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor."

    25. La articolul 36 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează la cererea prevăzută la art. 34 alin. (2) sau la notificarea prevăzută la art. 34 alin. (3), după caz, următoarele documente:"

    26. La articolul 36 alineatul (1), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
    "e) devizul general întocmit de proiectantul şi/sau constructorul ales de utilizator;
f) copia contractului de proiectare şi/sau de execuţie încheiat de către utilizator, conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), cu proiectantul/constructorul atestat, ales de către acesta."

    27. La articolul 36, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care terenul pe care urmează a fi amplasată instalaţia de racordare este proprietatea privată a unui terţ, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) este necesar acordul sau promisiunea în scris a proprietarului terenului pentru încheierea cu operatorul de reţea, după perfectarea contractului de racordare şi elaborarea proiectului tehnic al instalaţiei de racordare, a unei convenţii având ca obiect exercitarea de către operatorul de reţea a drepturilor de uz şi servitute asupra terenului afectat de instalaţia de racordare pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin conform prevederilor contractului de racordare cu privire la instalaţia de racordare."

    28. La articolul 36 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) utilizator, în cazul în care acesta încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de reţea având obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorului conţinutul convenţiei, indicând obligaţiile care urmează a fi asumate de proprietarul terenului prin promisiunea unilaterală prevăzută la alin. (2)."

    29. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Operatorul de reţea are obligaţia să transmită utilizatorului proiectul de contract de racordare semnat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării documentaţiei complete depuse de utilizator conform cerinţelor de la art. 36."

    30. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) După încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, în cazul în care contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (3) sau alin. (4) lit. a), operatorul de reţea are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică:
    a) realizează proiectarea instalaţiei de racordare;
    b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare;
    c) realizează construirea, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;
    d) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare;
    e) pune sub tensiune instalaţia de utilizare.
    (2) În cazul în care utilizatorul a notificat operatorul de reţea cu privire la încheierea contractului pentru proiectarea/ executarea lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), după încheierea contractului de racordare şi în condiţiile prevăzute în acesta, utilizatorul are următoarele obligaţii legate de racordarea la reţeaua electrică:
    a) realizează proiectarea şi construirea instalaţiei de racordare;
    b) obţine acordul/autorizaţia pentru executarea instalaţiei de racordare în nume propriu;
    c) organizează recepţia în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, participă la punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare şi pune la dispoziţia operatorului de reţea, la solicitarea acestuia, toate datele şi informaţiile necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la alin. (3) lit. b);
    d) permite accesul operatorului de reţea în vederea îndeplinirii de către acesta a obligaţiilor prevăzute la alin. (3) lit. a).
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), operatorul de reţea are următoarele obligaţii:
    a) acordă asistenţă tehnică la cererea utilizatorului sau din proprie iniţiativă şi verifică ori de câte ori este necesar execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b), astfel încât instalaţiile rezultate din execuţia acestora să fie conforme cu cerinţele normelor tehnice şi de siguranţă cuprinse în reglementările tehnice în vigoare;
    b) realizează recepţia în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare ca urmare a notificării terminării lucrărilor de realizare a instalaţiei de racordare, transmise operatorului de reţea şi utilizatorului de către executant, conţinând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalaţiei de racordare;
    c) realizează lucrările de întărire necesare în instalaţiile din amonte de punctul de racordare în vederea îndeplinirii tuturor condiţiilor tehnice pentru asigurarea capacităţii reţelei electrice de a alimenta/prelua puterea aprobată prin avizul tehnic de racordare, la parametrii calitativi corespunzători normelor în vigoare;
    d) pune sub tensiune instalaţia de utilizare."

    31. La articolul 41, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare;
c) lucrări pentru realizarea instalaţiei de utilizare."

    32. La articolul 44, alineatele (2), (4), (4^1) şi (5)-(8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condiţiile prevăzute la alin. (3) sau alin. (4) lit. a), termenul total pentru proiectarea, obţinerea acordului/autorizaţiei pentru branşament, execuţia şi recepţia punerii în funcţiune a branşamentului este de maximum 90 de zile calendaristice de la data încheierii contractului de racordare, cu condiţia achitării de către utilizator a tarifului de racordare conform contractului de racordare, din care termenul pentru recepţia şi punerea în funcţiune a branşamentului este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de reţea de către executant.
    ................................................................................................
(4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se poate încheia prin una dintre următoarele modalităţi:
    a) de către operatorul de reţea cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în condiţiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare;
    b) de către utilizator cu un anumit proiectant şi/sau constructor atestat, ales de către acesta, în condiţiile în care utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului de racordare.
(4^1) În situaţia prevăzută la alin. (4) lit. a), contractul pentru execuţia lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) se încheie de către operatorul de reţea cu un anumit constructor atestat, ales de către utilizator, în maximum 5 zile lucrătoare de la data emiterii acordului/autorizaţiei pentru executarea instalaţiei de racordare, cu respectarea obligaţiilor părţilor, prevăzute în contractul de racordare.
(5) În situaţiile prevăzute la alin. (4), operatorul de reţea recalculează tariful de racordare prin refacerea fişei de calcul al tarifului de racordare, fără a actualiza avizul tehnic de racordare, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales, în termen de 3 zile lucrătoare de la depunerea cererii prevăzute la art. 34 alin. (2) sau a notificării prevăzute la art. 34 alin. (3). Contractul de racordare se încheie cu considerarea valorii recalculate a tarifului de racordare. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator şi proiectantul şi/sau constructorul pe care acesta l-a ales.
(6) Lucrările din categoria prevăzută la art. 41 lit. b), respectiv instalaţia de racordare, se execută de către un operator economic atestat de autoritatea competentă numai după încheierea cu operatorul de reţea sau cu utilizatorul, după caz, a contractului de execuţie.
(7) Întrucât costurile lucrărilor instalaţiei de racordare nu sunt suportate de operatorul de reţea, ci de un utilizator prin tariful de racordare, se consideră că în acest caz contractarea în condiţiile prevăzute la alin. (4) lit. a) nu intră în contradicţie cu prevederile legislaţiei în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică.
(8) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie prevăzute la alin. (3) şi alin. (4) lit. a) respectă prevederile clauzelor obligatorii din contractele pentru prestarea serviciilor în vederea realizării lucrărilor de racordare la reţelele electrice de interes public, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 95/2018, cu modificările ulterioare. Plata preţului contractului de proiectare şi/sau de execuţie se face în cel puţin două tranşe constând într-un avans de minimum 20% din preţul contractului şi una sau mai multe rate, corespunzătoare etapelor de execuţie a lucrărilor. Plata ultimei rate se achită de către operatorul de reţea în termen de 5 zile lucrătoare de la data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor."

    33. La articolul 44, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (2^1)-(2^3), cu următorul cuprins:
    "(2^1) În situaţia în care instalaţia de racordare constă într-un branşament realizat în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), termenul pentru montarea echipamentelor prevăzute la alin. (2^2) este de maximum 5 zile lucrătoare de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de reţea şi utilizatorului de către executant, iar termenul pentru recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării respective.
(2^2) Operatorul de reţea este responsabil de achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat conform soluţiei de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcţie de soluţia de racordare.
(2^3) Costurile pentru achiziţia şi montarea echipamentelor prevăzute la alin. (2^2) sunt suportate de către operatorul de reţea."

    34. La articolul 44, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) În situaţia încheierii contractului pentru proiectarea/ execuţia instalaţiei de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), utilizatorul achită:
    a) operatorului de reţea cheltuielile acestuia pentru îndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 40 alin. (3);
    b) proiectantului/constructorului cheltuielile pentru proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare, care nu includ costurile suportate de către operatorul de reţea conform prevederilor alin. (2^3). Valoarea cheltuielilor care se achită de către utilizator operatorului de reţea şi proiectantului/constructorului, în situaţia încheierii contractului pentru proiectarea/execuţia instalaţiei de racordare conform prevederilor alin. (4) lit. b), este prevăzută în contractul-cadru de racordare la reţelele electrice de interes public pentru loc de consum/loc de producere/loc de consum şi de producere, în situaţia în care utilizatorul încheie contractul pentru proiectarea şi/sau execuţia lucrărilor pentru realizarea instalaţiei de racordare, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei."

    35. La articolul 44, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Contractele de proiectare şi/sau de execuţie încheiate conform prevederilor alin. (4) lit. b) conţin clauze contractuale stabilite de comun acord între părţi, cu respectarea prevederilor avizului tehnic de racordare emis de operatorul de reţea şi ale contractului de racordare încheiat între utilizator şi operatorul de reţea."

    36. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 46
    (1) Recepţia instalaţiilor rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) şi punerea lor în funcţiune se realizează în conformitate cu normele în vigoare pentru aceste operaţiuni, aferente lucrărilor proprii ale operatorului de reţea.
    (2) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) finanţate de către utilizatori sunt în proprietatea acestora şi sunt exploatate de către operatorii de reţea, în baza unei convenţii iniţiate de către operatori, încheiate cu utilizatorii, conform convenţiei-cadru prevăzute în anexa nr. 7. Costurile de exploatare se recunosc prin tarifele de reţea aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la art. 41 lit. b) finanţate de către operatorii de reţea sunt în proprietatea acestora.
    (3) Convenţia prevăzută la alin. (2) se încheie odată cu recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare.
    (4) În cazul în care instalaţia de racordare are o rezervă de capacitate disponibilă pentru racordarea de noi utilizatori, aceasta este folosită ulterior pentru racordarea de către operatorii de reţea a altor utilizatori, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (7), situaţie în care primul utilizator nu are dreptul de a refuza accesul acestora la instalaţiile de racordare respective.
    (5) În cazul în care utilizatorul doreşte să renunţe la convenţia prevăzută la alin. (2), iar la instalaţia de racordare sunt racordaţi alţi utilizatori, operatorul de reţea preia în proprietate instalaţia de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (6) Obligaţiile operatorilor de reţea şi ale utilizatorilor prevăzute la alin. (2), (4) şi (5) se includ în contractul de distribuţie/transport încheiat de utilizator cu operatorul de reţea sau, în situaţia unui loc de consum pentru care utilizatorul nu încheie direct un asemenea contract, se includ în contractul de furnizare a energiei electrice încheiat de utilizator.
    (7) În situaţia în care racordarea se realizează la reţeaua de medie tensiune, termenul pentru recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare este de maximum 18 zile calendaristice de la data notificării terminării lucrărilor transmise operatorului de reţea de către executant, indiferent de modalitatea de încheiere a contractului de execuţie a instalaţiei de racordare. În situaţia în care contractul de execuţie a instalaţiei de racordare se încheie conform prevederilor art. 44 alin. (4) lit. b), notificarea terminării lucrărilor se transmite de către executant şi utilizatorului.
    (8) La constatarea oricărei neconformităţi tehnice a instalaţiei rezultate din derularea contractului încheiat în condiţiile prevăzute la art. 44 alin. (4) lit. b), operatorul de reţea are dreptul de a solicita utilizatorului, în scris, în termenul prevăzut la alin. (7) sau, după caz, în termenul prevăzut la art. 44 alin. (2^1) referitor la recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare, remedierea neconformităţilor constatate, indicând totodată în documentul care se semnează de ambele părţi neconformităţile, motivarea şi justificarea acestora din punct de vedere tehnic, precum şi măsurile concrete pentru remedierea acestora.
    (9) În situaţia prevăzută la alin. (8), termenele pentru recepţia şi punerea în funcţiune a lucrărilor din categoria celor prevăzute la art. 41 lit. b) sunt cele prevăzute la alin. (7) şi art. 44 alin. (2^1), după caz, de la data notificării transmise operatorului de reţea şi utilizatorului de către executant cu privire la terminarea lucrărilor de eliminare a neconformităţilor, conţinând confirmarea executantului referitoare la îndeplinirea condiţiilor care permit punerea sub tensiune a instalaţiei de racordare.
    (10) Execuţia lucrărilor pentru îndeplinirea cerinţelor semnalate de operatorul de reţea conform prevederilor alin. (8), precum şi suportarea eventualelor cheltuieli rezultate din aplicarea măsurilor de remediere a neconformităţilor sunt exclusiv în sarcina utilizatorului."

    37. La articolul 48, literele d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) graficul de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/unităţilor generatoare/instalaţiilor de stocare/ sistemelor HVDC;
e) contractul de furnizare de energie electrică încheiat pe perioadă determinată, corespunzător perioadei realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a receptoarelor/unităţilor generatoare/instalaţiilor de stocare/ sistemelor HVDC, având ca anexă tehnică avizul tehnic de racordare, cu excepţia locurilor de producere care nu necesită consum de energie electrică din reţea pentru servicii interne."

    38. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    Operatorul de reţea are obligaţia să menţină sub tensiune instalaţiile utilizatorului pe perioada realizării probelor de punere în funcţiune a instalaţiilor de utilizare şi a unităţilor generatoare/instalaţiilor de stocare/sistemelor HVDC/receptoarelor utilizatorului, până la îndeplinirea condiţiilor de punere sub tensiune finală, dar nu mai mult de 24 de luni de la data primei puneri sub tensiune."

    39. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    (1) Pentru un loc de consum, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la recepţia punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare, cu condiţia depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal la operatorul de reţea a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia şi a notificării de funcţionare finale, după caz. Certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor de racordare şi de utilizare realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de consum, conform prevederilor contractului de racordare."

    40. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Pentru un loc de producere/loc de consum şi de producere, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data depunerii de către utilizator sau împuternicitul său legal la operatorul de reţea a dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi/sau a sistemelor HVDC şi/sau a instalaţiilor de stocare, după caz, şi a certificatului de conformitate, dacă acesta este necesar conform normelor tehnice în vigoare; certificatul de racordare emis corespunde instalaţiilor şi capacităţilor de producere şi/sau sistemelor HVDC şi/sau instalaţiilor de stocare, după caz, realizate pentru etapa respectivă de dezvoltare a locului de producere, conform prevederilor contractului de racordare."

    41. La articolul 54 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) declaraţia executantului, prin care se confirmă: respectarea cerinţelor din avizul tehnic de racordare, realizarea instalaţiei de utilizare în baza proiectului tehnic verificat în condiţiile legii, cu respectarea normelor tehnice în vigoare la data executării acesteia, inclusiv a prevederilor Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.741/2011 şi cu îndeplinirea condiţiilor care permit punerea ei sub tensiune;"

    42. La articolul 55 alineatul (1), literele b) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) datele energetice ale unităţilor generatoare şi/sau ale sistemelor HVDC şi/sau ale instalaţiilor de stocare, după caz;
    ................................................................................................
k) date privind protecţiile şi automatizările la punctul de racordare, punctul de delimitare a instalaţiilor şi la punctul de interfaţă din reţeaua utilizatorului;"

    43. La articolul 55 alineatul (1), după litera l) se introduce o nouă literă, litera l^1), cu următorul cuprins:
    "l^1) cerinţe pentru instalaţiile de stocare sau sistemele HVDC, după caz;"

    44. La articolul 55, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul locurilor de consum şi de producere aparţinând prosumatorilor care deţin instalaţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu puterea instalată mai mare de 27 kW pe loc de consum, certificatul de racordare se completează cu calitatea de prosumator."

    45. La articolul 61, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), în situaţia în care noua soluţie de racordare se stabileşte prin fişă de soluţie, operatorul de reţea are obligaţia să emită şi să transmită solicitantului avizul tehnic de racordare, în maximum 15 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii pentru actualizarea certificatului de racordare, însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2). Avizul tehnic de racordare are ataşată o scrisoare în care se indică etapele care se parcurg în această situaţie şi durata estimată a fiecăreia dintre acestea."

    46. La articolul 62, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    (1) La apariţia unor modificări de natură tehnică şi/sau energetică ale instalaţiilor de utilizare existente, fără a fi necesare lucrări suplimentare sau modificări în instalaţiile electrice existente din amonte de punctul de delimitare, operatorul de reţea comunică în scris solicitantului, în maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii pentru actualizarea certificatului de racordare, însoţită de documentaţia completă prevăzută la art. 14 alin. (2), condiţiile pentru actualizarea certificatului de racordare, respectiv necesitatea depunerii unui nou dosar al instalaţiei de utilizare şi, în cazul unui loc de consum şi/sau de producere, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a unităţilor generatoare şi/sau a staţiilor de conversie HVDC şi/sau a instalaţiilor de stocare, după caz, şi a certificatului de conformitate emis conform normelor tehnice în vigoare, dacă acestea sunt necesare.
    (2) În condiţiile prevăzute la alin. (1), operatorul de reţea are obligaţia să actualizeze şi să transmită utilizatorului certificatul de racordare în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea dosarului instalaţiei de utilizare întocmit de executantul acesteia şi, dacă este cazul, a procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a capacităţilor de producere şi a certificatului de conformitate care atestă conformitatea cu cerinţele normelor tehnice ca urmare a efectuării cu succes a probelor de performanţă a grupurilor/centralei conform normelor tehnice în vigoare."

    47. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    În cazul modificării unor elemente de natură administrativă conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. a), operatorul de reţea actualizează certificatul de racordare în maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei complete de către utilizator."

    48. La articolul 64, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru transportul, distribuţia sau furnizarea energiei electrice şi se prevede în contractul de racordare.
(4) Pentru utilizatorii clienţi casnici, termenul pentru punerea sub tensiune a instalaţiilor de utilizare este de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii contractului pentru furnizarea energiei electrice."

    49. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 75
    Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul regulament."

    50. La anexa nr. 1, definiţiile sintagmelor „contract de proiectare şi/sau de execuţie“, „instalaţie de racordare“, „punct de delimitare“, „putere instalată“, „putere instalată totală“, „tarif de racordare“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "contract de proiectare şi/sau de execuţie - contract încheiat între operatorul de reţea şi proiectantul şi/sau executantul desemnat în condiţiile legii/ales de către utilizator sau contract încheiat între utilizator şi proiectantul şi/sau executantul ales de acesta, având ca obiect proiectarea şi/sau execuţia instalaţiei de racordare;
    ................................................................................................
    instalaţie de racordare - instalaţie electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare;
    ................................................................................................
    punct de delimitare - loc în care instalaţiile utilizatorului se delimitează de instalaţiile aflate în exploatarea operatorului de reţea;
    ................................................................................................
    putere instalată - putere activă (aparentă) nominală indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare pentru o unitate generatoare sau un receptor sau un echipament component al staţiei de conversie HVDC şi/sau al instalaţiei de stocare, după caz, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau care este indicată de fabricant;
    putere instalată totală - sumă a puterilor instalate ale tuturor generatoarelor şi/sau ale tuturor receptoarelor şi/sau ale staţiilor de conversie HVDC şi/sau ale instalaţiilor de stocare, după caz, pentru un loc de producere şi/sau consum;
    ................................................................................................
    tarif de racordare - tarif reglementat care reprezintă cheltuiala pentru racordarea unui loc de consum şi/sau de producere al unui utilizator la reţeaua electrică, excluzând costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau a blocului de măsură şi protecţie complet echipat conform soluţiei de racordare, incluzând contorul de măsurare a energiei electrice aferent acestuia, în funcţie de soluţia de racordare;"

    51. La anexa nr. 1, după definiţia „proiectant de specialitate“ se introduce o nouă definiţie, definiţia prosumatorului, cu următorul cuprins:
    "prosumator - clientul final care deţine instalaţii de producere a energiei electrice, inclusiv în cogenerare, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;"

    52. La anexa nr. 1, după definiţia „punctul de racordare (la reţeaua electrică)“ se introduce o nouă definiţie, definiţia punctului de interfaţă, cu următorul cuprins:
    "punct de interfaţă - punct de racordare a instalaţiilor de producere a energiei electrice la instalaţia de utilizare a locului de producere/locului de consum şi de producere;"

    53. După anexa nr. 6 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 7, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    54. În tot cuprinsul regulamentului sintagma „loc de consum“ se înlocuieşte, după caz, cu sintagma „sistem HVDC“/„loc de consum cu instalaţie de stocare“ şi sintagma „loc de producere“/„loc de consum şi de producere“ se înlocuieşte, după caz, cu sintagma: „loc de producere/loc de consum şi de producere cu instalaţie de stocare“/„loc de producere cu sistem HVDC/loc de producere cu instalaţie de stocare şi sistem HVDC“/„instalaţie de stocare“.


    ART. II
    Prevederile art. 19 alin. (5) şi (6) din regulamentul prevăzut la art. I, astfel cum au fost introduse prin prezentul ordin, se aplică inclusiv cererilor pentru emiterea avizelor tehnice de racordare depuse la operatorii de reţea înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, pentru care nu au fost încheiate contracte de racordare.

    ART. III
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice au obligaţia de a întreprinde toate măsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor regulamentului prevăzut la art. I, astfel cum a fost modificat şi completat prin prezentul ordin.

    ART. V
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2021, cu excepţia prevederilor art. I pct. 14 şi ale art. IV, care intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 3 septembrie 2020.
    Nr. 160.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 7 la regulament)
    CONVENŢIE-CADRU*
    * Convenţia-cadru se iniţiază de operator.
    Între ....................................., cu sediul în localitatea ......................................., judeţul/sectorul ...................., str. ................... nr. ......, telefon ................, fax ...................., e-mail…….............., înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul .................., CUI nr. ..................., cont nr. ........................, deschis la Banca ..........................., reprezentată prin ..........................., având funcţia de ..............................., şi prin ................................, având funcţia de ..................................., în calitate de operator de reţea, denumit în continuare operator,
    şi persoana juridică/persoana fizică ........................................., cu sediul/domiciliul în localitatea .........................., judeţul/sectorul ...................................., str. .......................... nr. ......., telefon ....................., fax .................., e-mail ….............…, C.N.P. ..................................../înregistrată la oficiul registrului comerţului cu numărul ......., CUI nr. ......., cont nr. ......., deschis la Banca ........................., reprezentat(ă) prin .........................., având funcţia de ............................, în calitate de utilizator al reţelei electrice de interes public, denumit în continuare utilizator,
    denumite în continuare părţi, s-a convenit încheierea prezentei convenţii-cadru pentru locul de consum şi/sau de producere amplasat în judeţul ..........................., municipiul/oraşul/comuna ..................., satul ................., sectorul ........, cod poştal .................., str. ..................... nr. ......, bl. ........, sc. ......, et. ........, ap. ......, nr. cadastral ..................... (numai dacă este disponibil), cu respectarea prevederilor de mai jos.
    CAP. I
    Obiectul convenţiei
    Obiectul prezentei convenţii îl constituie predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalaţiei de racordare recepţionate şi puse în funcţiune conform Procesului-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare nr. .......... din data de .......... .
    CAP. II
    Delimitarea instalaţiilor
    Punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune ..........V, la .............. (capacităţile energetice la care se realizează racordarea):
    Punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune ............. V, la……............. (elementul fizic unde se face delimitarea).
    CAP. III
    Condiţii de exploatare a instalaţiilor de racordare
    În sensul prezentei convenţii, exploatarea instalaţiilor de racordare se realizează de către operator în vederea exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor care îi revin în calitate de titular de licenţe, în conformitate cu prevederile condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare, şi cele ale condiţiilor generale asociate licenţelor pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în vigoare.
    Condiţiile de exploatare a instalaţiilor de racordare se referă în principal, fără a se limita, la următoarele:
    a) atribuţii şi responsabilităţi privind exploatarea instalaţiilor de racordare ..................................................;
    b) descrierea instalaţiei de racordare exploatate de operator ..................................................;
    c) măsuri tehnice şi organizatorice de sănătate şi securitate a muncii şi condiţii de exploatare a instalaţiei de racordare ……………………………………………………….……………..;
    d) modul de lucru în caz de întreruperi programate pentru lucrări de mentenanţă/investiţii …...........................................…;
    e) modul de lucru în caz de avarie sau limitări/restricţii .................................................. .

    CAP. IV
    Durata convenţiei
    Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării şi produce efecte pe toată durata de viaţă a instalaţiei de racordare.
    CAP. V
    Încetarea convenţiei
    Prezenta convenţie încetează la cererea scrisă a utilizatorului. În această situaţie, dacă la instalaţia de racordare sunt racordaţi alţi utilizatori, operatorul preia în proprietate instalaţia de racordare cu justă despăgubire, conform reglementărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    CAP. VI
    Anexe
    Anexe la prezenta convenţie sunt următoarele:
    a) lista persoanelor operatorului de distribuţie cu drept de conducere operativă, de exploatare şi de măsurare;
    b) lista persoanelor utilizatorului care au dreptul să solicite, să execute şi să conducă sau să dispună executarea manevrelor în instalaţiile electrice;
    c) schema monofilară;
    d) schema normală.

    Operator,
    ........................
    Utilizator,
    ........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016