Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 159 din 2 septembrie 2020  privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 159 din 2 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 829 din 9 septembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 51 alin. (2),(3),(3^1) şi (5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Metodologia pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 36/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 8 martie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Metodologia stabileşte etapele şi procedura de analiză şi soluţionare a cererilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, formulate de autorităţile administraţiei publice locale sau centrale, denumite în continuare autorităţi publice, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism, sau de un utilizator/grup de utilizatori, inclusiv modalitatea de evaluare a condiţiilor de finanţare a lucrărilor respective."

    2. La articolul 2, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) operatorii de distribuţie concesionari, pentru:
    (i) analiza şi soluţionarea cererilor privind electrificarea sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, formulate de autorităţile publice, în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism aprobate, sau de un utilizator/grup de utilizatori;
    (ii) evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor în vederea dezvoltării reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, în cadrul unui studiu de fezabilitate întocmit în baza cererii şi a documentaţiei aferente depuse de autorităţile publice sau de un utilizator/grup de utilizatori;
    (iii) finanţarea sau cofinanţarea lucrărilor de investiţii prevăzute la lit. a) pct. (ii);
    (iv) realizarea, operarea şi întreţinerea reţelelor electrice respective;"

    3. La articolul 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) utilizatorii persoane fizice şi juridice care au solicitat autorităţii publice dezvoltarea reţelei electrice în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism în vederea racordării la reţeaua electrică de interes public sau utilizatorul/grupul de utilizatori care a solicitat operatorului dezvoltarea reţelei electrice în vederea racordării, pentru:
    (i) cofinanţarea lucrărilor de investiţii necesare dezvoltării reţelei electrice de distribuţie, în conformitate cu rezultatele studiului de fezabilitate prevăzut la lit. b) pct. (ii);
    (ii) realizarea reţelelor electrice respective, după caz;"

    4. La articolul 3 alineatul (2), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) electrificarea (unei localităţi) - dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public deţinute de operatorul de distribuţie concesionar prin realizarea de noi capacităţi de distribuţie şi efectuarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice strict necesare, în vederea racordării la reţea a unei localităţi unde nu există reţea electrică, în scopul alimentării cu energie electrică a locurilor de consum, a obiectivelor de importanţă strategică, care contribuie la securitatea şi siguranţa naţională, precum şi a obiectivelor sociale de interes public din localitatea respectivă;
b) extinderea reţelei electrice de distribuţie - dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public deţinute de operatorul de distribuţie concesionar prin realizarea, într-o zonă în care nu există reţea, situată în intravilanul unei localităţi electrificate, a unor noi capacităţi de distribuţie şi efectuarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice strict necesare, în vederea racordării unuia sau a mai multor locuri de consum, a obiectivelor de importanţă strategică, care contribuie la securitatea şi siguranţa naţională, precum şi a obiectivelor sociale de interes public la reţeaua electrică de interes public din zona respectivă;"

    5. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Operatorul de distribuţie concesionar asigură dezvoltarea şi finanţarea reţelei de distribuţie pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune, respectiv de licenţa pe care acesta o deţine, ca urmare a solicitării autorităţilor publice efectuate în baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism aprobate sau la solicitarea unui utilizator/grup de utilizatori în condiţiile prezentei metodologii.“"

    6. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Dezvoltarea reţelei electrice necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu de blocuri de locuinţe şi/sau de locuinţe individuale solicitată de un dezvoltator se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului de racordare în vigoare."

    7. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care realizarea investiţiilor prevăzute la alin. (1) nu este justificată economic pentru operatorul de distribuţie concesionar, acestea se realizează prin cofinanţarea de către autorităţile publice şi/sau utilizatorul/grupul de utilizatori persoane fizice şi juridice care au solicitat racordarea la reţea în acea zonă."

    8. La articolul 5, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) depunerea de către autoritatea publică sau de către utilizator/grupul de utilizatori prin intermediul unui împuternicit a cererii şi a documentaţiei aferente acesteia;"

    9. La articolul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) transmiterea către autoritatea publică/utilizator/grupul de utilizatori a răspunsului privind rezultatele studiului de fezabilitate cuprinzând, dacă este cazul, oferta de participare la cofinanţare, cu cota rezultată din calculul de eficienţă ce revine autorităţii publice şi/sau utilizatorului/grupului de utilizatori pentru finanţarea investiţiei solicitate."

    10. Denumirea secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a
    Depunerea cererii şi a documentaţiei aferente
"

    11. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) În baza planurilor de dezvoltare regională şi de urbanism aprobate, autoritatea publică sau utilizatorul/grupul de utilizatori prin intermediul unui împuternicit solicită operatorului de distribuţie concesionar, printr-o cerere scrisă, dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţii ori pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie în zona acoperită de contractul de concesiune."

    12. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Un utilizator sau un grup de utilizatori prin intermediul unui împuternicit poate solicita dezvoltarea reţelei electrice în vederea racordării în conformitate cu prevederile alin. (1), dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) pentru racordarea locurilor de consum este necesară dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie;
    b) autoritatea publică informează operatorul sau utilizatorul/grupul de utilizatori asupra faptului că nu poate participa la cofinanţarea dezvoltării reţelei;
    c) utilizatorul/grupul de utilizatori doreşte/doresc să participe la cofinanţarea dezvoltării reţelei."

    13. La articolul 7 alineatul (1), partea introductivă şi literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Cererea se transmite operatorului de distribuţie concesionar însoţită de următoarele documente, în copie, după caz:
    a) planul urbanistic general (PUG) în vigoare la data solicitării, pentru localitatea unde se propune electrificarea/ extinderea reţelei electrice de distribuţie, cu prezentarea echipării edilitare existente şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor electrice pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate; autoritatea publică pune copia PUG la dispoziţia utilizatorului/grupului de utilizatori care solicită operatorului dezvoltarea reţelei electrice în vederea racordării;
    b) planul urbanistic zonal (PUZ) în vigoare la data solicitării pentru zona de dezvoltare a unităţii administrativ-teritoriale unde se propune dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie, cu prezentarea echipării edilitare existente şi a propunerilor de dezvoltare a acesteia, inclusiv a reţelelor electrice, pentru asigurarea necesarului de consum: piese scrise şi piese desenate; autoritatea publică pune copia PUZ la dispoziţia utilizatorului/grupului de utilizatori care solicită operatorului dezvoltarea reţelei electrice în vederea racordării;"

    14. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) PUZ poate fi înlocuit cu un document similar, aprobat printr-o hotărâre a consiliului local, cum ar fi planul cadastral cu lotizarea terenurilor aferente noilor locuri de consum vizat de oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară - OCPI, din care trebuie să rezulte informaţiile prevăzute la alin. (1), inclusiv destinaţia terenului din zona pentru care se solicită dezvoltarea reţelei, necesare întocmirii studiului de fezabilitate."

    15. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care cererea se transmite operatorului de distribuţie concesionar de către un utilizator/grup de utilizatori, informaţiile necesare pentru întocmirea studiului de fezabilitate prevăzute la alin. (1), pe care solicitanţii nu le deţin, sunt puse la dispoziţia operatorului de distribuţie la solicitarea acestuia, de către autoritatea publică."

    16. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Operatorul de distribuţie concesionar întocmeşte studiul de fezabilitate în vederea determinării eficienţei economice a investiţiei necesare pentru electrificarea localităţii sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie solicitate, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016.
    (2) Operatorul de distribuţie concesionar întocmeşte studiul de fezabilitate în termen de maximum 60 de zile de la depunerea cererii însoţite de documentaţia prevăzută la art. 7."

    17. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Operatorul de distribuţie concesionar stabileşte soluţia tehnică pentru dezvoltarea de reţea în conformitate cu prevederile normelor tehnice în vigoare, în baza datelor precizate în documentaţia anexată cererii. În situaţia în care autoritatea publică nu poate furniza date privind puterea necesară pentru viitoarele locuri de consum, operatorul de distribuţie concesionar utilizează, pentru calculul puterii instalate şi al puterii absorbite a unui loc de consum, valorile prevăzute în normele tehnice în vigoare."

    18. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Operatorul de distribuţie concesionar nu are obligaţia executării lucrării prevăzute prin soluţia alternativă, urmând ca aceasta, dacă este acceptată, să fie finanţată de către autoritatea publică/utilizator/grupul de utilizatori şi realizată cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

    19. La articolul 9, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) După realizarea alimentării cu energie electrică în soluţia alternativă prevăzută la alin. (3), la solicitarea autorităţii publice/utilizatorului/grupului de utilizatori, operatorul de distribuţie concesionar poate prelua în folosinţă reţeaua electrică de distribuţie, prin contract de comodat."

    20. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie de interes public se poate realiza în etape, corelat cu etapele de finalizare a construcţiilor aferente viitoarelor locuri de consum. În cazul în care autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori optează pentru dezvoltarea în etape, devizul general, cotele de eficienţă şi cotele de cofinanţare se stabilesc pentru fiecare etapă, iar contractul de cofinanţare se încheie în mod corespunzător, pe etape."

    21. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) durata de analiză egală cu durata de viaţă economică a investiţiei, determinată prin ponderarea duratelor de viaţă reglementate ale mijloacelor fixe rezultate din lucrarea de investiţii cu valoarea acestora, dar nu mai mică de 25 de ani."

    22. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să asigure finanţarea valorii investiţiei, după cum urmează:
    a) Itotal în cazul în care Ief este ≥ 80% din valoarea Itotal a investiţiei;
    b) Ief în cazul în care Ief se încadrează între 50% şi 80% din valoarea Itotal a investiţiei;
    c) Itotal/2 în cazul în care Ief este ≤ 50% din valoarea Itotal a investiţiei, în condiţiile participării la cofinanţarea lucrărilor cu valoarea diferenţei până la Itotal a autorităţii publice şi/sau a utilizatorului/grupului de utilizatori care a solicitat dezvoltarea reţelei în vederea racordării."

    23. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care cererea de dezvoltare a reţelei în vederea racordării a fost depusă la operator de un utilizator/grup de utilizatori, diferenţa până la Itotal se suportă de către acesta/aceştia."

    24. La articolul 12, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Dacă utilizatorii nu convin asupra unei modalităţi de stabilire a cotelor individuale, contribuţia fiecărui utilizator la finanţare se stabileşte de către operatorul de distribuţie, proporţional cu puterea maximă simultan absorbită de către acesta."

    25. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Finanţarea investiţiei se realizează prin încheierea unui contract de cofinanţare, inclusiv în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1), între operatorul de distribuţie concesionar şi autoritatea publică în nume propriu şi/sau, după caz, ca reprezentant al utilizatorilor, sau între operatorul de distribuţie concesionar şi utilizatorul/grupul de utilizatori prin intermediul unui împuternicit, care a solicitat dezvoltarea reţelei în vederea racordării, în cadrul căruia se prevăd următoarele:
    a) sumele şi calendarul de plată a contribuţiilor la cofinanţare;
    b) calendarul de realizare a investiţiei;
    c) componenţa comisiei comune operator/autoritate publică//utilizator/grup de utilizatori prin intermediul unui împuternicit, după caz, care stabileşte sumele de regularizare în corelare cu valoarea totală a lucrărilor rezultată din procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a lucrărilor, precum şi modalitatea şi termenul-limită de plată a sumelor de regularizare, care nu poate depăşi 90 de zile de la punerea în funcţiune a reţelei;
    d) obligaţiile părţilor privind plata majorărilor de întârziere pentru fiecare zi care depăşeşte termenul prevăzut la lit. c), care nu pot depăşi nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare;
    e) dreptul de proprietate asupra capacităţilor energetice rezultate din lucrare, aferente cotei de cofinanţare."

    26. La articolul 13 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să folosească reţeaua electrică de distribuţie publică realizată, după punerea în funcţiune a acesteia, prin efectul legii;"

    27. La articolul 13 alineatul (2), litera b) se abrogă.
    28. La articolul 13 alineatul (2), litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) în situaţia în care finanţarea lucrărilor se face de către autoritatea publică şi/sau utilizator/grup de utilizatori, să solicite documente tehnico-economice care să facă dovada calităţii materialelor şi a lucrărilor efectuate, precum şi a valorii investiţiei;"

    29. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În situaţia în care, în urma recalculării prevăzute la alin. (1), valoarea eficientă a lucrării este de cel puţin 80% din valoarea totală a investiţiei prevăzută în procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a lucrărilor, operatorul de distribuţie concesionar este obligat să returneze participanţilor la cofinanţare contribuţia acestora."

    30. Articolul 15 se abrogă.
    31. Denumirea secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 4-a
    Răspunsul către solicitant privind rezultatele studiului de fezabilitate
"

    32. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Operatorul de distribuţie concesionar transmite autorităţii publice/utilizatorului/grupului de utilizatori care a solicitat electrificarea localităţii sau extinderea reţelei electrice de distribuţie, în termen de maximum 90 de zile de la depunerea cererii însoţite de documentaţia prevăzută la art. 7, o notificare conţinând:
    a) rezultatele studiului de fezabilitate, respectiv descrierea soluţiei tehnice, valoarea obţinută pentru Itotal şi, dacă este cazul, valoarea Ief, precum şi cotele de cofinanţare stabilite conform art. 11 alin. (2);
    b) valoarea lucrărilor corespunzătoare Ief, Itotal – Ief şi, respectiv, Itotal/2, după caz, precum şi valoarea contribuţiei care revine autorităţii publice şi/sau fiecărui utilizator, stabilite conform prevederilor art. 11 şi 12;
    c) calendarul orientativ pentru realizarea lucrării;
    d) solicitarea de a participa, în conformitate cu prevederile Legii, la cofinanţarea lucrărilor respective în situaţia prevăzută la art. 11, precum şi informaţii referitoare la etapele ulterioare;
    e) menţiunea suportării de către solicitantul dezvoltării reţelei electrice de distribuţie a cheltuielilor efectuate pentru realizarea studiului de fezabilitate, în cazul refuzului de a participa la cofinanţarea lucrării;
    f) oferta pentru execuţia lucrării conform studiului de fezabilitate, la valoarea de piaţă a lucrărilor similare realizate în anul anterior;
    g) informarea cu privire la dreptul solicitantului, în calitate de titular de investiţie, conform prevederilor art. 22 alin. (1), de a opta pentru executarea lucrării cu un anumit operator economic atestat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, dacă oferta acestuia este mai avantajoasă economic decât a operatorului.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de propunerea de contract de cofinanţare."

    33. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) După primirea notificării prevăzute la art. 16, autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori analizează oferta de participare la cofinanţare şi, în situaţia acceptării acesteia, transmite operatorului de distribuţie concesionar o scrisoare de confirmare în acest sens, în termen de maximum 60 de zile de la data primirii notificării.
    (2) Scrisoarea de confirmare prevăzută la alin. (1) constituie un angajament ferm de a asigura cofinanţarea lucrării prin încheierea contractului de cofinanţare, inclusiv în situaţia prevăzută la art. 22 alin. (1).
    (3) Pentru localităţile neelectrificate izolate, autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori poate lua în calcul realizarea unor sisteme electroenergetice izolate, prin adoptarea variantei alternative de alimentare cu energie electrică, stabilită prin studiul de fezabilitate în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2).
    (4) Neprimirea de către operatorul de distribuţie concesionar a confirmării în termenul prevăzut la alin. (1) echivalează cu neacceptarea ofertei de participare la cofinanţare.
    (5) Neacceptarea ofertei de participare la cofinanţare de către autoritatea publică, respectiv de către utilizatorul/grupul de utilizatori care a solicitat operatorului dezvoltarea reţelei electrice în vederea racordării are drept consecinţă clasarea de către operatorul de distribuţie concesionar a cererii iniţiale şi recuperarea de la solicitantul dezvoltării reţelei a cheltuielilor efectuate pentru realizarea studiului de fezabilitate.
    (6) Operatorul de distribuţie concesionar transmite studiul de fezabilitate în termen de 10 zile lucrătoare de la achitarea costului integral al acestuia."

    34. La articolul 18 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(b) valoarea finanţată a investiţiei, în corelare cu prevederile art. 11 alin. (2), dacă a fost primită scrisoarea de confirmare pentru participarea la cofinanţare."

    35. La articolul 18, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Operatorul de distribuţie concesionar are obligaţia să comunice în scris autorităţii publice/utilizatorului/grupului de utilizatori, care a solicitat dezvoltarea reţelei, informaţii cu privire la includerea lucrărilor solicitate în programul de investiţii anual, precizând calendarul de realizare a lucrărilor."

    36. La articolul 20, alineatul (1) se abrogă.
    37. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru realizarea lucrărilor de electrificare a localităţii/extindere de reţea, în situaţia cofinanţării, operatorul de distribuţie concesionar împreună cu autoritatea publică în nume propriu şi/sau ca reprezentant al utilizatorilor, după caz, sau împreună cu utilizatorul/grupul de utilizatori prin intermediul unui împuternicit încheie un contract de execuţie de lucrări cu un operator economic atestat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

    38. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) În cazul în care, ca urmare a comunicării prevăzute la art. 16, autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori care a solicitat racordarea la reţea în zona pentru care s-a solicitat dezvoltarea reţelei electrice de distribuţie decid să finanţeze integral investiţia cu valoarea Itotal, lucrarea se realizează de către aceştia în calitate de titulari de investiţie, cu respectarea prevederilor legale în vigoare."

    39. La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia prevăzută la alin. (1), după finalizarea lucrărilor şi semnarea proceselor-verbale de recepţie la terminarea lucrărilor şi de recepţie a punerii în funcţiune, operatorul de distribuţie concesionar este obligat să returneze autorităţii publice şi/sau utilizatorului/grupului de utilizatori cota sa de cofinanţare stabilită în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) şi să preia în proprietate elementele de reţea aferente cotei restituite."

    40. La articolul 22, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţia prevăzută la alin. (1), contractul de cofinanţare încheiat între operatorul de distribuţie concesionar şi autoritatea publică/utilizatorul/grupul de utilizatori prevede, suplimentar faţă de clauzele de la art. 13 alin. (2) şi (3), clauze referitoare la:
    a) termenul de returnare a cotei prevăzute la alin. (3), care nu poate depăşi data de 31 ianuarie a anului calendaristic următor celui în care a avut loc punerea în funcţiune a reţelei;
    b) majorările de întârziere pentru fiecare zi care depăşeşte termenul prevăzut la lit. a), care nu pot depăşi nivelul dobânzii de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare."

    41. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Operatorii de distribuţie concesionari îşi vor organiza activitatea privind analiza şi soluţionarea cererilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie pentru electrificarea localităţilor sau pentru extinderea reţelei electrice de distribuţie, în conformitate cu prevederile prezentei metodologii."

    42. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Cota din contravaloarea cheltuielilor cu finanţarea lucrărilor de realizare a reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali dintr-un ansamblu rezidenţial, care se restituie dezvoltatorului de către operatorul de distribuţie concesionar în condiţiile prevăzute în Regulamentul de racordare, este valoarea I_ef a investiţiei, stabilită în conformitate cu modelul de calcul din prezenta metodologie, pe baza minimului dintre valoarea lucrărilor conform ofertei operatorului de distribuţie concesionar şi valoarea lucrărilor realizate rezultate din procesul-verbal de recepţie a punerii în funcţiune a lucrărilor."

    43. La articolul 26, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Prevederile prezentului articol se aplică şi în cazul contractelor pentru realizarea reţelei electrice de interes public necesare pentru racordarea utilizatorilor individuali, încheiate înainte de intrarea în vigoare a prezentei metodologii, dacă acestea nu conţin valoarea cotei de eficienţă ce se restituie dezvoltatorului şi aceasta nu a fost restituită."

    44. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică la soluţionarea cererilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie depuse la operatorul de distribuţie concesionar după data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), cererile de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie depuse la operatorul de distribuţie concesionar înainte de data intrării în vigoare a prezentei metodologii, pentru care la data intrării în vigoare a acesteia nu a fost încheiat contractul de cofinanţare şi nu au fost puse în funcţiune instalaţiile care fac obiectul cererii de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie, se soluţionează în conformitate cu prevederile prezentei metodologii.
    (3) Finanţarea lucrărilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie pentru care a fost încheiat contractul de cofinanţare se realizează în conformitate cu prevederile contractului încheiat.
    (4) Capacităţile energetice care au rezultat în urma lucrărilor de dezvoltare a reţelei electrice de distribuţie, finanţate din fonduri ale autorităţilor publice fără încheierea unui contract de cofinanţare cu operatorul de distribuţie concesionar şi care la data intrării în vigoare a prezentei metodologii erau puse în funcţiune, se pot prelua de operatorul de distribuţie în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la valoarea Ief stabilită în conformitate cu modelul de calcul din prezenta metodologie, pe baza valorii nete contabile a acestora la data preluării."    ART. II
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 2 septembrie 2020.
    Nr. 159.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016