Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.555 din 13 august 2020  pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.555 din 13 august 2020 pentru modificarea şi completarea Procedurii de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 778 din 26 august 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei gestionarea deşeurilor nr. 130.022/DGD din 29.05.2020,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor;
    – art. 57 alin. (1),(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Procedura de autorizare, avizare anuală şi de retragere a dreptului de operare a organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 1.362/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 15 ianuarie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:
    "2^1. Organizaţia autorizată, conform prezentei proceduri, în activitatea pe care o desfăşoară, în cadrul schemei de răspundere extinsă a producătorului, trebuie să aibă în vedere faptul că operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, poartă responsabilitatea financiară sau financiară şi organizatorică, după caz, pentru stadiul de deşeu din ciclul de viaţă al unui produs."

    2. La capitolul IV, punctul 13 se abrogă.
    3. La capitolul V punctul 17, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să respecte prevederile art. 16 alin. (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare;"

    4. La capitolul V punctul 17, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să implementeze obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului pentru oricare dintre operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care acceptă condiţiile contractuale, pentru toate cantităţile de ambalaje şi materiale de ambalaje pe care aceştia le introduc pe piaţă, în limita cantităţilor de deşeuri de ambalaje generate în zona geografică în care îşi desfăşoară activitatea, distinct pentru deşeurile de ambalaje din deşeurile municipale şi pentru deşeurile de ambalaje din comerţ şi industrie;"

    5. La capitolul V punctul 17, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j^1), cu următorul cuprins:
    "j^1) să afişeze pe pagina de început a site-ului propriu, direct sau prin intermediul unui link, pentru trimestrul care tocmai s-a încheiat, până la data de 25 a lunii următoare a trimestrului respectiv, cantitatea contractată de ambalaje pe tip de material, pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului şi care devin deşeuri în fluxul municipal, şi să actualizeze trimestrial informaţiile;"

    6. La capitolul V punctul 17, litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) să declare acţionarilor şi operatorilor economici pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, semestrial, valoarea sumelor care nu au ca obiect finanţarea costurilor de gestionare a deşeurilor de ambalaje plătite către terţi, prin intermediul unui link securizat, la care să aibă acces Comisia, la cerere;"

    7. La capitolul V punctul 17, litera q) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "q) să desfăşoare numai următoarele activităţi:
    (i) acoperă, cu prioritate, prin contractele, parteneriatele sau alte forme de colaborare încheiate cu autorităţile publice locale sau, după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară mandatate, costurile nete pentru deşeurile de ambalaje gestionate prin serviciul de salubrizare, în limita cantităţilor de ambalaje devenite deşeuri în fluxul municipal preluate prin contract de la operatorii economici responsabili, pe baza ponderii, aşa cum este definită în anexa nr. 4;
    (ii) promovează campanii de informare şi educare a publicului în cadrul contractelor, parteneriatelor sau al altor forme de colaborare încheiate cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, cu autorităţile publice locale;
    (iii) asigură îndeplinirea responsabilităţilor care revin operatorilor economici deţinători de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie, potrivit art. 20 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în limita cantităţilor şi tipurilor de materiale de ambalaje primare, ambalaje secundare şi pentru transport preluate de la operatorii economici responsabili, prin contracte încheiate cu operatori economici colectori autorizaţi;
    (iv) asigură reciclarea sau, după caz, valorificarea cantităţilor de deşeuri de ambalaje care fac obiectul contractelor prevăzute la pct. (iii), (ix) şi a celor preluate în cadrul contractelor prevăzute la pct. (vi), prin contracte încheiate cu operatori economici reciclatori/valorificatori;
    (v) legate de raportarea informaţiilor referitoare la gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje pentru care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului;
    (vi) de preluare prin terţi a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale, prevăzute la art. 16 alin. (9) lit. h) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care a acoperit costurile de gestionare potrivit Legii nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea valorificării de către operatorii economici autorizaţi;
    (vii) promovează campanii de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici privind activitatea de gestionare a deşeurilor de ambalaje în parteneriat/la solicitarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului;
    (viii) colaborează cu operatorii economici notificaţi şi/sau înregistraţi, prevăzuţi la art. 20 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin încheierea de contracte pentru includerea cantităţilor de deşeuri de ambalaje gestionate de către aceştia la îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare;
    (ix) colaborează cu operatorii economici colectori autorizaţi, potrivit art. 20 alin. (7^1) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, prin încheierea de contracte pentru includerea cantităţilor de deşeuri de ambalaje gestionate de către aceştia la îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare."

    8. La capitolul V punctul 21, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) costurile de raportare şi colectare ale operatorilor economici autorizaţi notificaţi/înregistraţi care fac dovada raportării cantităţilor în localitatea unde sunt notificaţi/înregistraţi, cu trasabilitate dovedită cu documente financiar-contabile şi justificative de la colector până la operatorul economic reciclator/valorificator. Limitele cantităţilor admise ca vândute de o persoană fizică sunt cele prevăzute în tabelul III - 13, coloana corespunzătoare anilor 2020-2025, din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 942/2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare a deşeurilor. Costurile de raportare pentru fiecare tip de material de ambalaj se pot plăti etapizat, astfel:
    (i) în anul 2020, maximum de 30 ori indicatorul;
    (ii) în anul 2021, maximum de 20 ori indicatorul;
    (iii) în anul 2022, maximum de 10 ori indicatorul;
    (iv) începând cu anul 2023, limita o reprezintă indicatorul aferent tipului de material."

    9. La capitolul V punctul 21, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:
    "c^1) costurile de raportare şi colectare ale operatorilor economici colectori autorizaţi pentru includerea la îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare a cantităţilor de deşeuri de ambalaje provenite de la persoanele juridice din industria hotelieră, a serviciilor alimentare, în special unităţile care organizează evenimente, pregătesc şi servesc alimente şi băuturi, potrivit art. 20 alin. (7^1) lit. b) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare;"

    10. La capitolul V punctul 21, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) costurile aferente contractelor prevăzute la pct. 17 lit. q) pct. (iv) pentru asigurarea reciclării, luându-se în considerare veniturile dobândite din vânzările de materii prime secundare obţinute din produsele lor, sau, după caz, a valorificării cantităţilor de deşeuri de ambalaje destinate a fi reciclate, respectiv valorificate;"

    11. La capitolul V punctul 21, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) costurile pentru promovarea, împreună cu autorităţile publice locale sau, după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, de campanii de informare şi educare a publicului, inclusiv sub formă de proiecte-pilot pentru stimularea colectării separate, a reutilizării şi a reciclării, direct proporţional cu cantităţile de ambalaje pentru care au obligaţia de a acoperi costurile nete, incluzând saci, pubele, containere, şi/sau alte sisteme digitale care generează, măsoară, prelucrează sau stochează informaţii privind gestionarea şi monitorizarea cantităţilor de deşeuri, precum ambalajele devenite deşeuri în fluxul municipal;"

    12. La capitolul V punctul 21, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) costurile pentru promovarea, împreună cu autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, de campanii de informare şi educare a publicului şi a operatorilor economici, în limita cantităţilor de ambalaje pentru care implementează răspunderea extinsă a producătorului;"

    13. La capitolul VI, punctul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "23. Obţinerea avizării anuale constituie o obligaţie pentru organizaţia care a obţinut licenţa de operare, în cazul în care doreşte continuarea activităţii, iar obţinerea acesteia certifică conformarea cu prevederile legale în anul calendaristic precedent şi dă dreptul organizaţiei de a funcţiona pe parcursul următorului an calendaristic."

    14. La capitolul VI punctul 26, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) valoarea totală a contribuţiilor încasate, distinct pentru deşeurile de ambalaje din deşeurile municipale, respectiv pentru deşeurile de ambalaje din comerţ şi industrie;"

    15. La capitolul VI punctul 26, literele f)-n) se modificăşivoraveaurmătorulcuprins:
    "f) valoarea totală a sumelor plătite pentru acoperirea costurilor nete pentru deşeurile de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare şi/sau, după caz, pentru valorificarea, respectiv reciclarea de către operatorii economici autorizaţi a deşeurilor de ambalaje din deşeurile municipale colectate separat/sortate, preluate la solicitarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
g) cantitatea de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale, pe tip de material, colectate prin serviciile de salubrizare şi/sau cantitatea de deşeuri de ambalaje din deşeurile municipale preluate la solicitarea asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau, după caz, a unităţilor administrativ-teritoriale sau subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor;
h) cantitatea totală, pe tip de material, aferentă ambalajelor care devin deşeuri în fluxul municipal, preluată prin achiziţie de la populaţie de către operatori economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului;
i) lista operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului cu care a colaborat pentru includerea cantităţilor colectate de către aceştia la îndeplinirea obiectivelor de reciclare şi valorificare pentru deşeurile de ambalaje din comerţ şi industrie, respectiv pentru deşeurile de ambalaje din deşeurile municipale;
j) valoarea totală şi pe tip de material a sumelor plătite pentru colectarea deşeurilor de ambalaje din comerţ şi industrie;
k) cantitatea totală de deşeuri de ambalaje din comerţ şi industrie, pe tip de material, colectate;
l) lista operatorilor economici autorizaţi din punctul de vedere al protecţiei mediului cu care a desfăşurat activităţile de valorificare, inclusiv reciclare;
m) valoarea totală a sumelor plătite pentru asigurarea valorificării deşeurilor şi, distinct, pentru asigurarea reciclării;
n) cantitatea totală şi pe tip de material de deşeuri valorificată şi, distinct, cantitatea valorificată prin reciclare separat pentru deşeurile de ambalaje din deşeurile municipale, respectiv pentru deşeurile de ambalaje din comerţ şi industrie;"

    16. La capitolul VI, punctul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "28. În cazul în care în urma analizării documentelor prevăzute la pct. 24 şi 25 se constată conformarea sau neconformarea cu cele prevăzute la pct. 17 lit. c)-q), pct. 18, 20, 21 şi la art. 16 alin. (9) lit. a)-h) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia comunică organizaţiei prin Secretariatul Comisiei punctajul obţinut, nu mai târziu de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii tuturor documentelor."

    17. La capitolul VI, după punctul 28 se introduc două noi puncte, punctele 28^1 şi 28^2, cu următorul cuprins:
    "28^1. În cazul în care, potrivit documentului prevăzut la art. 5 din ordin, se constată conformarea cu cele prevăzute la pct. 17 lit. a) şi la art. 16 alin. (9) lit. i) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia decide asupra avizării, nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentului prevăzut la art. 5 din ordin, şi comunică organizaţiei decizia prin Secretariatul Comisiei.
28^2. În cazul în care, potrivit documentului prevăzut la art. 5 din ordin, se constată neconformarea cu cele prevăzute la pct. 17 lit. a) şi la art. 16 alin. (9) lit. i) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia comunică organizaţiei, prin Secretariatul Comisiei, punctajul obţinut nu mai târziu de 15 zile lucrătoare de la data depunerii documentului prevăzut la art. 5 din ordin."

    18. La capitolul VII punctul 29, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) în cazul în care la avizarea anuală aceasta nu obţine minimum 80 de puncte, prin aplicarea grilei prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta procedură;
b) în cazul nedepunerii documentului/documentelor la termenul la care Secretariatul Comisiei a solicitat completarea cu documentul/documentele lipsă, iar decizia se comunică în maximum 20 de zile lucrătoare de la constatarea neconformării de către Comisie a acesteia;"

    19. La capitolul VII punctul 29, literele c) şi d) se abrogă.
    20. La capitolul VII, punctul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "30. Retragerea dreptului de operare a organizaţiei se face prin retragerea licenţei de operare şi devine efectivă la data comunicării ei, aceasta fiind ultima zi lucrătoare din an."

    21. La capitolul VII, punctul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "32. Organizaţia căreia i s-a retras dreptul de operare este obligată ca, în cel mult 10 zile calendaristice de la data comunicată a retragerii licenţei de operare, să predea Comisiei licenţa de operare, să informeze în scris despre acest lucru toţi operatorii economici prevăzuţi la art. 16 alin. (1) din Legea nr. 249/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care implementează răspunderea extinsă a producătorului, să transmită acestora situaţia îndeplinirii obiectivelor până la acea dată şi să afişeze decizia Comisiei pe pagina proprie de internet, la loc vizibil."

    22. La capitolul VII, după punctul 32 se introduce un nou punct, punctul 32^1, cu următorul cuprins:
    "32^1. În cazul în care îi este retras dreptul de operare unui operator economic autorizat, potrivit art. 16 alin. (6) din Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare, acesta are dreptul de a solicita o nouă autorizare după 12 luni de la data retragerii acestuia."

    23. La capitolul VIII, punctul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "33. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta procedură."

    24. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 şi 4, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe

    Bucureşti, 13 august 2020.
    Nr. 1.555.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la procedură)
    GRILĂ*

┌────┬────────────────────────────┬──────────┐
│ │Obligaţiile organizaţiei │ │
│Nr. │care implementează │ │
│crt.│obligaţiile privind │Puncte (p)│
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │TOTAL, din care: │100 p │
├────┼────────────┬───────────────┼──────────┤
│ │ │(i) aplicate la│ │
│ │ │întreaga │ │
│ │ │cantitate de │ │
│ │ │deşeuri de │ │
│ │ │ambalaje │10 p │
│ │pentru │rezultate de la│ │
│ │îndeplinirea│ambalajele │ │
│ │/atingerea │preluate pe │ │
│ │cel puţin a │bază de │ │
│ │obiectivelor│contract; │ │
│ │prevăzute în├───────────────┼──────────┤
│ │anexa nr. 5 │(ii) fără a │ │
│ │din Legea │valorifica o │ │
│ │nr. 249/2015│cantitate de │ │
│ │privind │deşeuri de │ │
│ │modalitatea │ambalaje │ │
│1. │de │primare, │ │
│ │gestionare a│respectiv de │ │
│ │ambalajelor │ambalaje │ │
│ │şi a │secundare şi │ │
│ │deşeurilor │pentru │ │
│ │de ambalaje,│transport, │10 p │
│ │cu │totală sau pe │ │
│ │modificările│tip de │ │
│ │şi │material, mai │ │
│ │completările│mare decât cea │ │
│ │ulterioare: │pentru care │ │
│ │ │implementează │ │
│ │ │obligaţiile │ │
│ │ │privind │ │
│ │ │răspunderea │ │
│ │ │extinsă a │ │
│ │ │producătorului;│ │
├────┼────────────┴───────────────┼──────────┤
│ │pentru implementarea, │ │
│ │începând cu primul an de │ │
│ │activitate, a obligaţiilor │ │
│2. │privind răspunderea extinsă │5 p │
│ │a producătorului pentru o │ │
│ │cantitate de ambalaje de cel│ │
│ │puţin 10.000 de tone; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru menţinerea în fiecare│ │
│ │an de activitate cel puţin a│ │
│3. │cantităţii de 10.000 de tone│15 p │
│ │de ambalaje introdusă pe │ │
│ │piaţă de către acţionari în │ │
│ │anul precedent; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru acoperirea, cu │ │
│ │prioritate, în limita │ │
│ │cantităţilor şi tipurilor de│ │
│ │materiale de ambalaje pentru│ │
│ │care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│4. │producătorului, a costurilor│5 p │
│ │pentru colectarea şi │ │
│ │transportul, stocarea │ │
│ │temporară, sortarea şi, după│ │
│ │caz, pentru valorificarea │ │
│ │deşeurilor de ambalaje │ │
│ │gestionate prin servicii/ │ │
│ │operatorii de salubrizare; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru asigurarea, la │ │
│ │solicitarea asociaţiilor de │ │
│ │dezvoltare intercomunitară │ │
│ │sau, după caz, a unităţilor │ │
│ │administrativ-teritoriale │ │
│ │sau subdiviziunilor │ │
│ │administrativ-teritoriale │ │
│ │ale municipiilor, preluarea │ │
│ │şi valorificarea de către │ │
│ │operatorii economici │ │
│5. │autorizaţi a deşeurilor de │5 p │
│ │ambalaje din deşeurile │ │
│ │municipale colectate separat│ │
│ │/sortate, în limita │ │
│ │cantităţilor şi tipurilor de│ │
│ │materiale de ambalaje │ │
│ │contractate cu operatorii │ │
│ │economici prevăzuţi la art. │ │
│ │16 alin. (1) din Legea nr. │ │
│ │249/2015, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru desfăşurarea │ │
│ │activităţilor prevăzute la │ │
│ │cap. V pct. 17 lit. q) din │ │
│ │anexa la Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018 privind aprobarea│ │
│ │Procedurii de autorizare, │ │
│ │avizare anuală şi de │ │
│ │retragere a dreptului de │ │
│ │operare a organizaţiilor │ │
│ │care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului: │ │
│ │- acoperă, cu prioritate, │ │
│ │prin contractele, │ │
│ │parteneriatele sau alte │ │
│ │forme de colaborare │ │
│ │încheiate cu autorităţile │ │
│ │publice locale sau, după │ │
│ │caz, cu asociaţiile de │ │
│ │dezvoltare intercomunitară │ │
│ │mandatate, costurile nete │ │
│ │pentru deşeurile de ambalaje│ │
│ │gestionate prin serviciul de│ │
│ │salubrizare, în limita │ │
│ │cantităţilor de ambalaje │ │
│ │devenite deşeuri în fluxul │ │
│ │municipal preluate prin │ │
│ │contract de la operatorii │ │
│ │economici responsabili, pe │ │
│ │baza ponderii aşa cum este │ │
│ │definită în anexa nr. 4; │ │
│ │- asigură îndeplinirea │ │
│ │responsabilităţilor care │ │
│ │revin operatorilor economici│ │
│ │deţinători de deşeuri de │ │
│ │ambalaje din comerţ şi │ │
│ │industrie, potrivit art. 20 │ │
│ │alin. (4) lit. b) din Legea │ │
│ │nr. 249/2015, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare, în limita │ │
│ │cantităţilor şi tipurilor de│ │
│ │materiale de ambalaje │ │
│ │primare, ambalaje secundare │ │
│ │şi pentru transport preluate│ │
│ │de la operatorii economici │ │
│ │responsabili, prin contracte│ │
│ │încheiate cu operatori │ │
│ │economici colectori │ │
│ │autorizaţi; │ │
│ │- asigură reciclarea sau, │ │
│ │după caz, valorificarea │ │
│ │cantităţilor de deşeuri de │ │
│ │ambalaje care fac obiectul │ │
│ │contractelor prevăzute la │ │
│ │cap. V pct. 17 lit. q) pct. │7 p, din │
│ │(iii)-(ix) din anexa la │care: câte│
│6. │Ordinul │1 p pentru│
│ │viceprim-ministrului, │fiecare │
│ │ministrul mediului, nr. │activitate│
│ │1.362/2018 şi a celor │ │
│ │preluate în cadrul │ │
│ │contractelor prevăzute la │ │
│ │pct. (vi), prin contracte │ │
│ │încheiate cu operatori │ │
│ │economici reciclatori/ │ │
│ │valorificatori; │ │
│ │- legate de raportarea │ │
│ │informaţiilor referitoare la│ │
│ │gestionarea ambalajelor şi a│ │
│ │deşeurilor de ambalaje │ │
│ │pentru care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului; │ │
│ │- de preluare prin terţi a │ │
│ │deşeurilor de ambalaje din │ │
│ │deşeurile municipale, │ │
│ │prevăzute la art. 16 alin. │ │
│ │(9) lit. h) din Legea nr. │ │
│ │249/2015, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │pentru care a acoperit │ │
│ │costurile de gestionare │ │
│ │potrivit Legii nr. 249/2015,│ │
│ │cu modificările şi │ │
│ │completările ulterioare, în │ │
│ │vederea valorificării de │ │
│ │către operatorii economici │ │
│ │autorizaţi; │ │
│ │- colaborează cu operatorii │ │
│ │economici notificaţi şi/sau │ │
│ │înregistraţi, prevăzuţi la │ │
│ │art. 20 alin. (8) şi (9) din│ │
│ │Legea nr. 249/2015, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare, prin încheierea │ │
│ │de contracte pentru │ │
│ │includerea cantităţilor de │ │
│ │deşeuri de ambalaje │ │
│ │gestionate de către aceştia │ │
│ │la îndeplinirea obiectivelor│ │
│ │de reciclare şi │ │
│ │valorificare; │ │
│ │- colaborează cu operatorii │ │
│ │economici colectori │ │
│ │autorizaţi, potrivit art. 20│ │
│ │alin. (7^1) lit. b) din │ │
│ │Legea nr. 249/2015, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare, prin încheierea │ │
│ │de contracte pentru │ │
│ │includerea cantităţilor de │ │
│ │deşeuri de ambalaje │ │
│ │gestionate de către aceştia │ │
│ │la îndeplinirea obiectivelor│ │
│ │de reciclare şi │ │
│ │valorificare; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru includerea în │ │
│ │contribuţiile financiare │ │
│ │percepute operatorilor │ │
│ │economici prevăzuţi la art. │ │
│ │16 alin. (1) din Legea nr. │ │
│ │249/2015, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │pentru conformarea cu │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului numai a │ │
│ │categoriilor de costuri │ │
│ │prevăzute la cap. V pct. 21 │ │
│ │din anexa la Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018: │ │
│ │- costurile nete prevăzute │ │
│ │în anexa nr. 6 la Legea nr. │ │
│ │249/2015, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │pentru deşeurile de ambalaje│ │
│ │gestionate prin serviciile │ │
│ │de salubrizare; │ │
│ │- costurile de raportare şi │ │
│ │colectare ale operatorilor │ │
│ │economici autorizaţi │ │
│ │notificaţi/înregistraţi care│ │
│ │fac dovada raportării │ │
│ │cantităţilor în localitatea │13,50 p, │
│ │unde sunt notificaţi/ │din care: │
│ │înregistraţi, cu │3 p │
│ │trasabilitate dovedită cu │3,50 p │
│ │documente │ │
│ │financiar-contabile şi │ │
│ │justificative de la colector│ │
│ │până la operatorul economic │ │
│ │reciclator/valorificator. │ │
│ │Limitele cantităţilor admise│ │
│ │ca vândute de o persoană │ │
│ │fizică sunt cele prevăzute │ │
│ │în tabelul III - 13, coloana│ │
│ │corespunzătoare anilor │ │
│ │2020-2025, din anexa la │ │
│ │Hotărârea Guvernului nr. 942│ │
│ │/2017 privind aprobarea │ │
│ │Planului naţional de │ │
│ │gestionare a deşeurilor. │ │
│ │Costurile de raportare │ │
│ │pentru fiecare tip de │ │
│ │material de ambalaj se pot │ │
│ │plăti etapizat astfel: │ │
│ │(i) în anul 2020, maximum de│ │
│ │30 ori indicatorul; │ │
│ │(ii) în anul 2021, maximum │ │
│ │de 20 ori indicatorul; │ │
│ │(iii) în anul 2022, maximum │ │
│ │de 10 ori indicatorul; │ │
│ │(iv) începând cu anul 2023, │ │
│ │limita o reprezintă │ │
│ │indicatorul aferent tipului │ │
│ │de material; │ │
│ ├────────────────────────────┼──────────┤
│ │- costurile de raportare ale│ │
│ │operatorilor economici │ │
│ │autorizaţi colectori şi │ │
│7. │reciclatori pentru │ │
│ │cantităţile de deşeuri de │ │
│ │ambalaje din comerţ şi │ │
│ │industrie achiziţionate de │ │
│ │la operatorii economici │ │
│ │generatori în nume propriu │ │
│ │şi valorificate; │ │
│ │- costurile operatorilor │ │
│ │economici autorizaţi │ │
│ │colectori şi reciclatori │ │
│ │pentru gestionarea │ │
│ │deşeurilor de ambalaje din │ │
│ │comerţ şi industrie preluate│ │
│ │cu titlu gratuit în numele │ │
│ │deţinătorului licenţei de │ │
│ │operare; │ │
│ │- costurile de raportare şi │ │
│ │colectare ale operatorilor │ │
│ │economici colectori │ │
│ │autorizaţi pentru includerea│ │
│ │la îndeplinirea obiectivelor│ │
│ │de reciclare şi valorificare│ │
│ │a cantităţilor de deşeuri de│ │
│ │ambalaje provenite de la │ │
│ │persoanele juridice din │ │
│ │industria hotelieră, a │ │
│ │serviciilor alimentare, în │ │
│ │special unităţile care │ │
│ │organizează evenimente, │ │
│ │pregătesc şi servesc │7 p, din │
│ │alimente şi băuturi, │care: câte│
│ │potrivit art. 20 alin. (7^1)│1 p pentru│
│ │lit. b) din Legea nr. 249/ │fiecare │
│ │2015, cu modificările şi │categorie │
│ │completările ulterioare; │de cost │
│ │- costurile aferente │ │
│ │contractelor prevăzute la │ │
│ │cap. V pct. 17 lit. q) pct. │ │
│ │(iv) din anexa la Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018, pentru │ │
│ │asigurarea reciclării, │ │
│ │luându-se în considerare │ │
│ │veniturile dobândite din │ │
│ │vânzările de materii prime │ │
│ │secundare obţinute din │ │
│ │produsele lor, sau, după │ │
│ │caz, a valorificării │ │
│ │cantităţilor de deşeuri de │ │
│ │ambalaje destinate a fi │ │
│ │reciclate, respectiv │ │
│ │valorificate; │ │
│ │- cheltuielile de │ │
│ │funcţionare ale organizaţiei│ │
│ │care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului; │ │
│ │- costurile pentru │ │
│ │acoperirea tarifului de │ │
│ │avizare anuală; │ │
│ │- costurile pentru │ │
│ │raportarea datelor prevăzute│ │
│ │la art. 17 alin. (1) şi (2) │ │
│ │din Legea nr. 249/2015, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru instituirea un │ │
│ │mecanism de audit conform │ │
│ │prevederilor art. 12 alin. │ │
│8. │(7) lit. e) din Legea nr. │2,50 p │
│ │211/2011 privind regimul │ │
│ │deşeurilor, republicată, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru promovarea anuală, │ │
│ │împreună cu autoritatea │ │
│ │publică centrală pentru │ │
│ │protecţia mediului, la │ │
│ │solicitarea acesteia, de │ │
│ │campanii de informare şi │ │
│ │educare, cu respectarea │ │
│9. │obligaţiilor prevăzute la │5 p │
│ │cap. V pct. 17 lit. q) pct. │ │
│ │(vii) şi a prevederilor pct.│ │
│ │21 lit. f) din anexa la │ │
│ │Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru promovarea anuală, │ │
│ │împreună cu asociaţiile de │ │
│ │dezvoltare intercomunitară/ │ │
│ │unităţile │ │
│ │administrativ-teritoriale/ │ │
│ │subdiviziunile │ │
│ │administrativ-teritoriale │ │
│ │ale municipiilor, după caz, │ │
│ │din zona în care îşi │ │
│ │desfăşoară activitatea, care│ │
│10. │solicită acest lucru, de │5 p │
│ │campanii de informare şi │ │
│ │educare, cu respectarea │ │
│ │obligaţiilor prevăzute la │ │
│ │cap. V pct. 17 lit. q) pct. │ │
│ │(ii) şi a prevederilor pct. │ │
│ │21 lit. e) din anexa la │ │
│ │Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru inexistenţa │ │
│ │documentelor, sesizărilor, │ │
│ │reclamaţiilor în legătură cu│ │
│11. │activitatea organizaţiei │1p │
│ │licenţiate sau neconfirmarea│ │
│ │celor semnalate în urma │ │
│ │analizării acestora; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru respectarea │ │
│ │următoarelor prevederi: │ │
│ │- să implementeze │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului distinct │ │
│ │pentru deşeurile de ambalaje│ │
│ │din comerţ şi industrie şi │ │
│ │pentru deşeurile de ambalaje│ │
│ │din deşeurile municipale, │ │
│ │indiferent de materialul din│ │
│ │care acestea sunt fabricate;│ │
│ │- să stabilească şi să │ │
│ │perceapă operatorilor │ │
│ │economici prevăzuţi la art. │ │
│ │16 alin. (1) din Legea nr. │ │
│ │249/2015, cu modificările şi│ │
│ │completările ulterioare, │ │
│ │tarife distincte pentru │3 p, din │
│ │deşeurile de ambalaje din │care: câte│
│12. │comerţ şi industrie şi │1 p pentru│
│ │pentru deşeurile de ambalaje│fiecare │
│ │din deşeurile municipale; │prevedere │
│ │- să implementeze │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului pentru toate │ │
│ │cantităţile de deşeuri de │ │
│ │ambalaje pentru oricare │ │
│ │operator economic prevăzut │ │
│ │la art. 16 alin. (1) din │ │
│ │Legea nr. 249/2015, cu │ │
│ │modificările şi completările│ │
│ │ulterioare, care solicită │ │
│ │acest lucru, în condiţiile │ │
│ │stabilite prin Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018, în aria │ │
│ │geografică în care urmează │ │
│ │să îşi desfăşoare │ │
│ │activitatea; │ │
├────┼────────────────────────────┼──────────┤
│ │pentru respectarea │ │
│ │următoarelor prevederi: │ │
│ │- să ţină o evidenţă │ │
│ │distinctă pentru gestionarea│ │
│ │deşeurilor de ambalaje │ │
│ │municipale şi pentru │ │
│ │gestionarea deşeurilor de │ │
│ │ambalaje din comerţ şi │ │
│ │industrie; │ │
│ │- să acţioneze fără │ │
│ │discriminare şi să asigure │ │
│ │desfăşurarea activităţii de │ │
│ │gestionare a deşeurilor de │ │
│ │ambalaje în mod transparent │ │
│ │faţă de operatorii economici│ │
│ │pentru care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului; │ │
│ │- să afişeze pe pagina de │ │
│ │început a site-ului propriu,│ │
│ │cu cel puţin 15 zile înainte│ │
│ │de aplicare, direct sau prin│ │
│ │intermediul unui link, │ │
│ │contribuţiile în lei/tonă │ │
│ │percepute operatorilor │ │
│ │economici pentru care │ │
│ │implementează obligaţiile │ │
│ │privind răspunderea extinsă │ │
│ │a producătorului pentru │ │
│ │ambalaje din comerţ şi │ │
│ │industrie şi, respectiv, │ │
│ │pentru ambalaje din │ │
│ │deşeurile municipale, precum│ │
│ │şi istoricul acestora; │ │
│ │- să afişeze pe pagina de │ │
│ │început a site-ului propriu,│ │
│ │direct sau prin intermediul │ │
│ │unui link, lista cu │ │
│ │operatorii economici pentru │ │
│ │care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului; │ │
│ │- să afişeze pe pagina de │ │
│ │început a site-ului propriu,│ │
│ │direct sau prin intermediul │ │
│ │unui link, pentru trimestrul│ │
│ │care tocmai s-a încheiat, │ │
│ │până la data de 25 a lunii │ │
│ │următoare a trimestrului │ │
│ │respectiv, cantitatea │ │
│ │contractată de ambalaje pe │ │
│ │tip de material, pentru care│ │
│ │implementează obligaţiile │ │
│ │privind răspunderea extinsă │ │
│ │a producătorului şi care │ │
│ │devin deşeuri în fluxul │ │
│ │municipal şi să actualizeze │ │
│ │trimestrial informaţiile; │ │
│ │- să perceapă aceleaşi │ │
│ │contribuţii în relaţia cu │ │
│ │toţi operatorii economici │ │
│ │pentru care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │13 p, din │
│ │producătorului; │care: câte│
│13. │- să gestioneze cantităţi de│1 p pentru│
│ │deşeuri de ambalaje şi │fiecare │
│ │materiale de ambalaj până la│prevedere │
│ │concurenţa cu cantităţile de│ │
│ │ambalaje contractate cu │ │
│ │operatorii economici │ │
│ │responsabili pentru care │ │
│ │implementează răspunderea │ │
│ │extinsă a producătorului; │ │
│ │- să declare acţionarilor şi│ │
│ │operatorilor economici │ │
│ │pentru care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului, semestrial, │ │
│ │valoarea sumelor care nu au │ │
│ │ca obiect finanţarea │ │
│ │costurilor de gestionare a │ │
│ │deşeurilor de ambalaje │ │
│ │plătite către terţi, prin │ │
│ │intermediul unui link │ │
│ │securizat, la care să aibă │ │
│ │acces Comisia, la cerere; │ │
│ │- să declare Comisiei orice │ │
│ │extindere a ariei geografice│ │
│ │în care îşi desfăşoară │ │
│ │activitatea, în cel mult 10 │ │
│ │zile de la data extinderii; │ │
│ │- să transmită, la │ │
│ │solicitarea Comisiei, orice │ │
│ │informaţii referitoare la │ │
│ │activitatea pentru care a │ │
│ │obţinut licenţa de operare, │ │
│ │în condiţiile legii; │ │
│ │- să pună la dispoziţia │ │
│ │organelor de control │ │
│ │abilitate potrivit legii │ │
│ │toate documentele pentru │ │
│ │verificarea modului de │ │
│ │desfăşurare a activităţii şi│ │
│ │de îndeplinire a │ │
│ │obiectivelor de reciclare şi│ │
│ │valorificare, precum şi de │ │
│ │cheltuire a sumelor încasate│ │
│ │de la operatorii economici │ │
│ │responsabili; │ │
│ │- să informeze acţionarii şi│ │
│ │operatorii economici pentru │ │
│ │care implementează │ │
│ │obligaţiile privind │ │
│ │răspunderea extinsă a │ │
│ │producătorului cu privire la│ │
│ │destinaţia eventualului │ │
│ │profit obţinut din │ │
│ │activităţile prevăzute la │ │
│ │cap. V pct. 17 lit. q) din │ │
│ │anexa la Ordinul │ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018; │ │
│ │- desfăşurarea activităţilor│ │
│ │prevăzute la cap. V pct. 17 │ │
│ │lit. q) din anexa la Ordinul│ │
│ │viceprim-ministrului, │ │
│ │ministrul mediului, nr. │ │
│ │1.362/2018 numai în aria │ │
│ │geografică declarată în care│ │
│ │îşi desfăşoară activitatea. │ │
└────┴────────────────────────────┴──────────┘


    * Din totalul de 100 p se scad punctele aferente obligaţiilor nerespectate.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la procedură)
    Ponderea reprezintă alocarea direct proporţională organizaţiilor care implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului, de către autorităţile publice locale sau, după caz, cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară mandatate, a cantităţilor de deşeuri de ambalaje rezultate în aria geografică în care îşi desfăşoară acestea activitatea.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016