Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 155 din 30 decembrie 2019  privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe  în cadrul Ministerului Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 155 din 30 decembrie 2019 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1055 din 31 decembrie 2019
    Având în vedere că, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 55 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, ministrul exercită calitatea de conducător al ministerului, respectiv că aceasta presupune şi dreptul de a delega anumite atribuţii privind exercitarea actului de conducere a ministerului,
    întrucât acest demers este în acord cu dispoziţiile art. 59 alin. (1)-(3), art. 61 alin. (2) lit. f) şi alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, care prevăd faptul că secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general şi secretarii generali adjuncţi îndeplinesc, pe lângă atribuţiile stabilite prin acte normative, şi acele atribuţii stabilite de ministru,
    ţinând seama şi de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Ministrul afacerilor interne coordonează la nivel strategic întreaga activitate a unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în cadrul ministerului.
    (2) Activitatea curentă a structurilor şi unităţilor aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi a unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în subordinea/în cadrul ministerului este coordonată la nivel operaţional de secretarii de stat, subsecretarii de stat, secretarul general şi secretarii generali adjuncţi, potrivit celor stabilite de prezentul ordin.

    ART. 2
    (1) Secretarul de stat pentru ordine şi siguranţă publică coordonează:
    a) Corpul de control al ministrului;
    b) Direcţia audit public intern;
    c) Direcţia generală management operaţional;
    d) Unitatea de politici publice;
    e) Direcţia informare şi relaţii publice;
    f) Direcţia generală de protecţie internă;
    g) Direcţia generală anticorupţie;
    h) Poliţia Română;
    i) Jandarmeria Română;
    j) Poliţia de Frontieră Română;
    k) Inspectoratul General pentru Imigrări;
    l) Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date;
    m) Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane;
    n) Agenţia Naţională Antidrog.

    (2) În cadrul activităţii de coordonare prevăzută la alin. (1), subsecretarul de stat desemnat să îndeplinească atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice:
    a) coordonează, potrivit dispoziţiei secretarului de stat pentru ordine şi siguranţă publică, realizarea de analize sau sinteze cu privire la fenomene specifice domeniilor de competenţa structurilor prevăzute la alin. (1);
    b) participă, din dispoziţia secretarului de stat pentru ordine şi siguranţă publică, la comisii, grupuri de lucru sau alte activităţi de reprezentare;
    c) coordonează activitatea de soluţionare a petiţiilor care privesc domeniile de competenţa structurilor prevăzute la alin. (1).


    ART. 3
    (1) Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi relaţii internaţionale coordonează:
    a) Direcţia generală afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale;
    b) Centrul Naţional SIS.

    (2) Secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi relaţii internaţionale poate susţine în Parlament răspunsurile scrise ale ministrului afacerilor interne.
    (3) Reprezentarea ministrului afacerilor interne în relaţia cu Parlamentul poate fi realizată şi de către subsecretarul de stat desemnat, pe bază de mandat. În acest scop, subsecretarul de stat coordonează activitatea de elaborare a punctelor de vedere ale ministerului asupra propunerilor legislative, respectiv a răspunsurilor la întrebările şi interpelările senatorilor şi deputaţilor.

    ART. 4
    Secretarul de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, coordonează:
    a) prefectul, cu privire la activităţile operaţionale în situaţii de urgenţă, potrivit art. I alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 104/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă;
    c) Inspectoratul General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne;
    d) Direcţia generală management urgenţe medicale;
    e) Direcţia medicală.


    ART. 5
    Secretarul de stat pentru relaţia cu instituţiile prefectului coordonează:
    a) Direcţia generală pentru relaţiile cu instituţiile prefectului;
    b) Instituţia Prefectului - 42, cu excepţia activităţilor operaţionale în situaţii de urgenţă;
    c) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale;
    d) Direcţia Generală de Paşapoarte;
    e) Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor;
    f) Centrul de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice.


    ART. 6
    (1) Secretarul general coordonează:
    a) Direcţia generală management resurse umane;
    b) Direcţia generală logistică;
    c) Direcţia generală financiară;
    d) Direcţia generală juridică;
    e) Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
    f) Direcţia fonduri externe nerambursabile;
    g) Direcţia secretariat general;
    h) Arhivele Naţionale;
    i) Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“;
    j) Institutul de Studii pentru Ordine Publică;
    k) Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne;
    l) Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne;
    m) Clubul Sportiv „Dinamo“ Bucureşti;
    n) Oficiul responsabilului cu protecţia datelor personale.

    (2) Documentele promovate de către structurile coordonate de secretarul general se prezintă acestuia spre semnare/aprobare după ce în prealabil au fost însuşite de:
    a) secretarul general adjunct (I), pentru structurile prevăzute la alin.(1) lit. h), i) şi m);
    b) secretarul general adjunct (II), pentru structurile prevăzute la alin.(1) lit. d), g) şi n);
    c) secretarul general adjunct (III), pentru structurile prevăzute la alin.(1) lit. a), j)-l).


    ART. 7
    Exercitarea atribuţiilor de coordonare, potrivit art. 2-6, nu aduce atingere atribuţiilor ministrului afacerilor interne prevăzute în actele normative de nivel superior ca fiind exercitate în mod nemijlocit de către acesta.

    ART. 8
    (1) Secretarii de stat şi secretarul general semnează, în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, documentele promovate de structurile pe care le coordonează.
    (2) Atunci când documentele prevăzute la alin. (1) sunt însuşite, inclusiv în calitate de avizator, de structuri aflate în coordonarea unor persoane diferite, delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru ministrul afacerilor interne se exercită de secretarul de stat sau secretarul general care gestionează domeniul ce face obiectul deciziei, cu avizul celorlalţi secretari de stat sau secretarului general, după caz.
    (3) Delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, prevăzută la alin. (1) şi (2), nu aduce atingere reglementărilor privind competenţele de gestiune a resurselor umane în Ministerul Afacerilor Interne, reglementărilor privind împuternicirea ordonatorilor de credite în unităţile Ministerului Afacerilor Interne ori altor reglementări interne care stabilesc competenţe explicite de aprobare/avizare/semnare, a căror aplicare are întâietate.
    (4) Delegarea dreptului de a semna în numele şi pentru ministrul afacerilor interne, prevăzută la alin. (1) şi (2), nu se aplică pentru:
    a) însuşirea proiectelor de acte normative pentru care ministrul afacerilor interne are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de emitent sau drept de contrasemnare;
    b) instrumentele de prezentare şi motivare a proiectelor de legi, ordonanţe, ordonanţe de urgenţă şi hotărâri ale Guvernului pentru care ministrul afacerilor interne are, potrivit reglementărilor în vigoare, calitatea de iniţiator sau avizator;
    c) memorandumuri, note, informări şi rapoarte care se prezintă/transmit Guvernului, prim-ministrului, Parlamentului sau Preşedintelui României/Administraţiei Prezidenţiale;
    d) corespondenţa adresată prim-ministrului, celorlalţi membri ai Guvernului, Parlamentului, Preşedintelui României ori Administraţiei Prezidenţiale, conducătorilor instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, Ministerului Public şi altor autorităţi publice centrale;
    e) răspunsuri la sarcinile stabilite pentru Ministerul Afacerilor Interne în cadrul şedinţelor Guvernului;
    f) însuşirea documentelor programatice şi documentelor de politici publice ale Ministerului Afacerilor Interne sau care vizează competenţe ale acestuia;
    g) convenţii, protocoale, înţelegeri şi alte asemenea documente care se încheie la nivel interinstituţional şi la care Ministerul Afacerilor Interne este parte;
    h) semnarea statelor de organizare;
    i) aprobarea numărului de posturi şi a indicatorilor aflaţi în finanţare ai tuturor unităţilor Ministerului Afacerilor Interne.


    ART. 9
    În absenţa ministrului afacerilor interne, conducerea ministerului se exercită de către secretarul de stat desemnat de către acesta prin ordin de zi pe minister.

    ART. 10
    În baza şi în executarea ordinelor şi instrucţiunilor emise de ministrul afacerilor interne, secretarii de stat şi secretarul general emit dispoziţii, potrivit art. 1 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 149/2016 privind coordonarea activităţii şi delegarea unor competenţe în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 26 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela

    Bucureşti, 30 decembrie 2019.
    Nr. 155.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016