Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 155 din 5 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 155 din 5 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 525 din 18 iunie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. 242.692 din 2.06.2020 al Direcţiei generale politici agricole, al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi al Oficiului Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole,
    având în vedere prevederile:
    - Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/132 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de stabilire a unei măsuri de urgenţă sub forma unei derogări de la articolul 45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte contribuţia Uniunii la măsura de promovare în sectorul vitivinicol;
    – Regulamentului delegat (UE) 2020/419 al Comisiei din 30 ianuarie 2020 de derogare de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol;
    – art. 15 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/532 al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, (UE) nr. 180/2014,(UE) nr. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1.150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39,(UE) 2015/1.368 şi (UE) 2016/1.240 în ceea ce priveşte anumite controale administrative şi la faţa locului aplicabile în cadrul politicii agricole comune;
    – art. 2-10 din Regulamentul delegat (UE) 2020/592 al Comisiei din 30 aprilie 2020 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/601 al Comisiei din data de 30 aprilie 2020 privind măsurile de urgenţă de derogare de la articolele 62 şi 66 din Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte valabilitatea autorizaţiilor pentru plantări de viţă-de-vie şi defrişarea în caz de replantare anticipată,

    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 364/2016 pentru aprobarea Normelor privind gestionarea sistemului autorizaţiilor de plantare a viţei-de-vie pentru struguri de vin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 29 martie 2016, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), valabilitatea autorizaţiilor de replantare provenită din conversie care au expirat sau vor expira în 2020 se prelungeşte până la data de 3 mai 2021."

    2. La articolul 10, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), valabilitatea autorizaţiilor de replantare care au expirat sau vor expira în 2020 se prelungeşte până la data de 3 mai 2021."

    3. La articolul 10, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (10), viticultorilor care deţin autorizaţii de replantare ale căror termene au expirat sau vor expira în 2020 nu le este aplicată sancţiunea administrativă prevăzută de acesta, cu condiţia să notifice direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, până la 31 decembrie 2020, că nu intenţionează să îşi utilizeze autorizaţiile şi să beneficieze de prelungirea valabilităţii acestora, menţionată la alin. (7^1)."

    4. La articolul 11, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1)-(4^3), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), dacă au fost acordate autorizaţii de replantare anticipată unor viticultori, iar defrişarea trebuie realizată cel târziu în anul 2020, termenul-limită pentru defrişare se poate amâna până la data de 3 mai 2021, în cazurile în care defrişarea a fost imposibilă din cauza pandemiei de COVID-19 şi pe baza unei cereri justificate corespunzător a viticultorului.
(4^2) În termen de 2 luni de la data depunerii cererii de amânare a termenului-limită pentru defrişare prevăzute la alin. (4^1), direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti notifică solicitantul în privinţa deciziei luate, iar în cazul cererilor respinse, comunică solicitanţilor motivele refuzului.
(4^3) Dacă viticultorul nu realizează defrişarea până la sfârşitul prelungirii acordate în temeiul alin. (4^1) şi (4^2), se aplică prevederile alin. (6)."

    5. La articolul 11, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Prin excepţie de la alin. (7), valabilitatea autorizaţiilor de replantare anticipată acordate potrivit prevederilor art. 11-13, care au expirat sau vor expira în cursul anului 2020, se prelungeşte până la data de 3 mai 2021."

    6. La articolul 18, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (7), valabilitatea autorizaţiilor pentru plantări noi acordate potrivit prevederilor art. 14-18, care au expirat sau vor expira în cursul anului 2020, se prelungeşte până la data de 3 mai 2021."    ART. II
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1079 şi 1079 bis din 20 decembrie 2018, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3, în cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în cazul în care criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite efectuarea controalelor în teren a suprafeţelor ce fac obiectul restructurării/reconversiei, controlul respectiv poate fi înlocuit cu alt tip de control, utilizându-se, de exemplu, fotografii datate, rapoarte datate bazate pe supravegherea cu ajutorul dronelor, controale administrative sau videoconferinţe cu beneficiarii, astfel încât să se garanteze respectarea normelor de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole.
    (2) Activitatea de recepţie finală cantitativă şi calitativă se va organiza astfel încât să se asigure limitarea numărului de deplasări la faţa locului, putându-se face şi fără deplasarea la faţa locului a personalului A.P.I.A., cu condiţia prezentării de către beneficiari a fotografiilor cu parcelele finalizate.
    (3) Termenul maxim de realizare a programelor de restructurare/reconversie poate fi prelungit cu maximum o campanie viticolă, dacă operaţiunile planificate nu au putut fi finalizate conform graficului de realizare, ca urmare a existenţei unei situaţii excepţionale cauzate de criza provocată de pandemia de COVID-19.
    (4) Notificarea privind prelungirea prevăzută la alin. (3) trebuie însoţită de un memoriu justificativ şi se depune la centrul judeţean şi/sau al municipiului Bucureşti al APIA anterior termenului de finalizare prevăzut în graficul de realizare a măsurii, dar nu mai târziu de 31 iulie 2020."

    2. În anexă, la punctul 2, după subpunctul 2.4 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 2.4.1-2.4.3, cu următorul cuprins:
    "2.4.1. Prin excepţie de la prevederile subpct. 2.4, termenul maxim de realizare a programelor de restructurare/reconversie poate fi prelungit cu maximum o campanie viticolă, dacă operaţiunile planificate nu au putut fi finalizate conform graficului de realizare, ca urmare a existenţei unei situaţii excepţionale cauzate de criza provocată de pandemia de COVID-19.
2.4.2. Modificarea prevăzută la pct. 2.4.1 se efectuează cu notificarea prealabilă a APIA.
2.4.3. Notificarea, însoţită de un memoriu justificativ, trebuie depusă de către beneficiar la centrul judeţean şi/sau al municipiului Bucureşti al APIA, anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a măsurii, dar nu mai târziu de 31 iulie 2020."

    3. În anexă, la punctul 2, după subpunctul 2.6.2 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.6.3, cu următorul cuprins:
    "2.6.3. Prin excepţie de la prevederile subpct. 2.6, sprijinul financiar maxim prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, acordat pentru fiecare măsură eligibilă, nu depăşeşte 80% din valoarea costurilor restructurării."

    4. În anexă, la punctul 4.7, după subpunctul 4.7.1 se introduc două noi subpuncte, subpunctele 4.7.2 şi 4.7.3, cu următorul cuprins:
    "4.7.2. Prin excepţie de la prevederile pct. 4.7, în cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în situaţia în care criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite efectuarea controalelor în teren ale suprafeţelor ce fac obiectul restructurării/reconversiei, controlul respectiv poate fi înlocuit cu alt tip de control, utilizându-se, de exemplu, fotografii datate, rapoarte datate bazate pe supravegherea cu ajutorul dronelor, controale administrative sau videoconferinţe cu beneficiarii, astfel încât să se garanteze respectarea normelor de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole.
4.7.3. Atunci când este posibil, măsurarea suprafeţelor supuse defrişării se va face pe baza informaţiilor din sistemul de identificare a parcelelor. Pentru constatarea efectuării defrişării, solicitanţii vor transmite fotografii datate şi/sau georeferenţiate relevante."

    5. În anexă, la capitolul IV - Recepţia măsurilor eligibile, după punctul 6.10 se introduc două noi puncte, punctele 6.11 şi 6.12, cu următorul cuprins:
    "6.11. În cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în situaţia în care criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite efectuarea controalelor în teren ale suprafeţelor ce fac obiectul restructurării/reconversiei, activitatea de recepţie finală cantitativă şi calitativă se va organiza astfel încât să se asigure limitarea numărului de deplasări la faţa locului, putându-se face şi fără deplasarea la faţa locului a personalului APIA, cu condiţia prezentării de către beneficiari a fotografiilor cu parcelele finalizate, iar constatarea începerii măsurii în situaţia cererilor de plată în avans se poate realiza prin prezentarea de către beneficiari a unor documente relevante şi/sau fotografii datate şi/sau georeferenţiate, după caz.
6.12. Atunci când este posibil, măsurarea suprafeţelor supuse defrişării se va face pe baza informaţiilor din sistemul de identificare a parcelelor. Pentru constatarea efectuării defrişării, solicitanţii vor transmite fotografii datate şi/sau georeferenţiate relevante."    ART. III
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.516/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1104 din 27 decembrie 2018, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 3 lit. b), în cursul exerciţiului financiar 2020, valoarea sprijinului financiar reprezintă maximum 60% din costul primelor de asigurare plătite de către producători pentru a se asigura împotriva:
    (i) pierderilor prevăzute la art. 3 lit. a) şi împotriva altor pierderi cauzate de alte fenomene climatice;
    (ii) pierderilor cauzate de animale, boli ale plantelor sau de infestări cu dăunători;
    (iii) pierderilor cauzate de pandemii umane."

    2. La articolul 5, după alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5)-(8), cu următorul cuprins:
    "(5) Prin excepţie de la termenul de depunere prevăzut la alin. (1), pentru exerciţiul financiar 2020, dispoziţiile prevăzute la art. 3^1 se aplică cererilor de plată aprobate până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv.
(6) Cererea de plată se depune până la data de 31 iulie 2020 la centrele judeţene şi al municipiului Bucureşti ale A.P.I.A, însoţite de următoarele documente:
    a) copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice;
    b) copia poliţei de asigurare;
    c) document de identitate bancară.
(7) Dovada plăţii poliţei de asigurare se poate transmite la A.P.I.A. odată cu cererea de plată sau cel târziu până la 15 septembrie 2020.
(8) Procentul de 60% menţionat la art. 3^1 se completează în mod corespunzător în cadrul cererii de plată al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice."    ART. IV
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2019, cu modificările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 3^1
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 3, în cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în cazul în care criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite efectuarea controalelor în teren, plata unei tranşe din sprijinul aferent programului de investiţii aprobat se poate face exclusiv pe baza verificării administrative şi a prezentării de fotografii privind bunurile/finalizarea executării lucrărilor care fac obiectul cererii de plată.
    (2) Inspecţia la faţa locului se va efectua la următoarea cerere de plată depusă de beneficiar.
    (3) Termenul maxim de execuţie a programului de investiţii poate fi prelungit cu maximum un an, dacă operaţiunile planificate nu au putut fi finalizate conform graficului de realizare, datorită existenţei unei situaţii excepţionale cauzate de criza provocată de pandemia de COVID-19.
    (4) Modificarea prevăzută la alin. (3) se efectuează cu notificarea prealabilă a APIA.
    (5) Notificarea, însoţită de un memoriu justificativ, trebuie depusă de către beneficiar la centrul judeţean şi/sau al municipiului Bucureşti al APIA anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a măsurii, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020."

    2. În anexă, la punctul 2, după subpunctul 2.4 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 2.4.1-2.4.3, cu următorul cuprins:
    "2.4.1. Prin excepţie de la prevederile subpct. 2.4, termenul maxim de execuţie a programului de investiţii poate fi prelungit cu maximum un an, dacă operaţiunile planificate nu au putut fi finalizate conform graficului de realizare, datorită existenţei unei situaţii excepţionale cauzate de criza provocată de pandemia de COVID-19.
2.4.2. Modificarea prevăzută la pct. 2.4.1 se efectuează cu notificarea prealabilă a APIA.
2.4.3. Notificarea, însoţită de un memoriu justificativ, trebuie depusă de către beneficiar la centrul judeţean şi/sau al municipiului Bucureşti al APIA anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a măsurii, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020."

    3. În anexă, la punctul 3, după subpunctul 3.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 3.1^1, cu următorul cuprins:
    "3.1^1. Prin excepţie de la prevederile subpct. 3.1, în cursul exerciţiului financiar 2019-2020, contribuţia Uniunii Europene este de maximum 60% din costurile eligibile, iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 40%."

    4. În anexă, după punctul 3.4 se introduce un nou punct, punctul 3.5, cu următorul cuprins:
    "3.5. În cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în situaţia în care criza provocată de pandemia de COVID-19 nu permite efectuarea controalelor în teren, plata sprijinului solicitat în conformitate cu pct. 3.4 lit. b) se poate face pe baza verificării administrative şi a prezentării de fotografii privind bunurile/finalizarea executării lucrărilor care fac obiectul cererii de plată. Inspecţia la faţa locului se va efectua la următoarea cerere de plată depusă de solicitant."

    5. În anexă, după punctul 6.5 se introduce un nou punct, punctul 6.5.1, cu următorul cuprins:
    "6.5.1. Procentul de 60% prevăzut la art. 3^1 din ordin se completează în mod corespunzător în cadrul modelului cererii pentru acordarea sprijinului financiar, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice."    ART. V
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 şi 36 bis din 14 ianuarie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la articolul 2, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins:
    "i) piaţă a unei ţări terţe - regiune geografică sau administrativă dintr-o ţară terţă sau grupul ţintă vizat;
j) subcontractant - operator economic specializat pe un sector de activitate, furnizor direct de bunuri sau prestator direct de servicii căruia i se poate încredinţa de către beneficiar/organismul de punere în aplicare implementarea în totalitate sau parţial a unei acţiuni din programul de informare sau promovare a vinurilor, cu excepţia coordonării tehnice şi financiare a programelor."

    2. În anexa nr. 1, la articolul 4 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) categoriile de vinuri prevăzute la pct. 1-9, 15 şi 16 din partea a II-a a anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013."

    3. În anexa nr. 1, după articolul 6 se introduc două noi articole, articolele 6^1 şi 6^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    Prin excepţie de la prevederile art. 6, contribuţia Uniunii Europene pentru programele de promovare a vinurilor în ţări terţe este de maximum 60% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 40% din valoarea cheltuielilor eligibile.
    ART. 6^2
    Procentul menţionat la art. 6^1 şi categoria de vin vizată prin program se completează în mod corespunzător în cadrul contractului privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin."

    4. În anexa nr. 1, la articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), durata acordării sprijinului unui beneficiar care vizează o ţară terţă sau o piaţă dintr-o ţară terţă poate fi prelungită dincolo de perioada de cinci ani, dar fără a se depăşi data de 15 octombrie 2023 inclusiv, iar solicitarea de prelungire trebuie să fie justificată în ceea ce priveşte efectele programelor."

    5. În anexa nr. 1, după articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 10^1
    (1) Pentru implementarea programului, beneficiarul/organismul de punere în aplicare poate să atribuie contracte care acoperă executarea anumitor acţiuni din program.
    (2) Atribuirea contractelor menţionate la alin (1) se face asigurând cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai mic preţ, după caz. În acest sens, beneficiarul/organismul de punere în aplicare trebuie să evite apariţia oricărui conflict de interese."

    6. În anexa nr. 1, la articolul 12, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (7)-(9), cu următorul cuprins:
    "(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (2)-(4), beneficiarul unui program de promovare a vinurilor în ţări terţe, aflat în desfăşurare, poate schimba piaţa de destinaţie chiar dacă schimbarea afectează obiectivele generale ale programului.
(8) În situaţia prevăzută la alin. (7), modificarea nu necesită aprobarea prealabilă, ci doar notificarea A.P.I.A., transmisă de către beneficiari cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea primei acţiuni pe noua piaţă, cu prezentarea noului calendar al acţiunilor şi a descrierii acestora.
(9) Pentru beneficiarii care decid să facă modificări ale acţiunilor aprobate şi notifică A.P.I.A. cu privire la schimbarea pieţei de destinaţie a programului potrivit alin. (8) se efectuează plata sprijinului pentru acţiunile individuale care au fost deja puse în aplicare, în cadrul respectivului program, dacă acestea au fost puse în aplicare integral şi au făcut obiectul unor controale administrative şi, după caz, la faţa locului, în conformitate cu dispoziţiile privind controlul."

    7. În anexa nr. 2, la articolul 2, după punctul 2.3 se introduce un nou punct, punctul 2.3^1, cu următorul cuprins:
    "2.3^1. Prin excepţie de la prevederile pct. 2.3 implementarea unui program în derulare poate fi suspendată temporar de beneficiar prin notificare adresată A.P.I.A. însoţită de documente justificative, iar durata contractului poate fi prelungită, la solicitarea beneficiarului, cu durata suspendării."

    8. În anexa nr. 2, la articolul 4, punctul 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.2. Beneficiarul execută integral acţiunile programului de informare/promovare sau prin unul sau mai multe organisme de punere în aplicare, conform documentului de aprobare/ modificare a programului de informare/promovare şi/sau prin subcontractanţi. Atribuirea contractelor care acoperă executarea anumitor acţiuni din program se face asigurând cel mai bun raport calitate/preţ sau cel mai mic preţ, după caz, iar beneficiarul/organismul de punere în aplicare trebuie să evite apariţia oricărui conflict de interese."

    9. În anexa nr. 2, la articolul 4, după punctul 4.2 se introduce un subpunct, subpunctul 4.2.1, cu următorul cuprins:
    "4.2.1. În cazul subcontractării, pct. 4.3 şi 4.4 se aplică mutatis mutandis."

    10. În anexa nr. 2, la articolul 13, după punctul 13.4 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 13.5-13.8, cu următorul cuprins:
    "13.5. Prin excepţie de la prevederile pct. 13.4, implementarea acţiunilor în derulare poate fi suspendată temporar prin notificare transmisă de beneficiar către A.P.I.A., însoţită de documente justificative. Notificarea cuprinde: acţiunile pentru care se suspendă implementarea, motivele suspendării şi data anticipată a reluării implementării acţiunilor.
13.6. Implementarea acţiunilor vizate se suspendă de la data trimiterii notificării de către beneficiar.
13.7. De îndată ce situaţia permite reluarea punerii în aplicare, beneficiarul trebuie să notifice A.P.I.A. şi să solicite modificarea contractului prin act adiţional pentru a se stabili data la care va fi reluată implementarea acţiunilor, cu prelungirea corespunzătoare a duratei programului cu durata suspendării implementării acestuia şi pentru a se opera alte schimbări necesare adaptării programului la noua situaţie.
13.8. Suspendarea încetează de la data intrării în vigoare a actului adiţional de prelungire a duratei programului."

    11. În anexa nr. 3 la contractul prevăzut în anexa nr. 2, la litera B, după punctul B.7 - Cheltuieli cu onorariile organismului de punere în aplicare se introduce un nou punct, punctul B.8 - Cheltuieli cu subcontractarea, cu următorul cuprins:
    "B.8. Cheltuieli cu subcontractarea
    Pot fi prezentate fie drept cost de personal, facturat pe baza lucrărilor efectiv realizate, conform precizărilor de la pct. B.1 subpct. 1.1, situaţie în care costurile de transport, cazare şi diurnă sunt supuse regulilor prevăzute la pct. B2, sau ca şi cost al serviciului subcontractat, pe baza contractelor, facturilor şi documentelor justificative menţionate la lit. C - Prezentarea facturilor şi a documentelor justificative."    ART. VI
    (1) Prevederile art. II pct. 3 şi ale art. IV pct. 3 se aplică programelor de restructurare/reconversie şi de investiţii aprobate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin şi până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv.
    (2) Prevederile art. V pct. 2 se aplică programelor de promovare selectate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin şi pentru care se încheie contractul de finanţare cu Agenţia pentru Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data de 2 februarie 2021 inclusiv şi care vizează categoriile de vinuri prevăzute la punctele 1-9, 15 şi 16 din partea a II-a a anexei VII la Regulamentul (UE) nr. 1.308/2013.

    ART. VII
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 5 iunie 2020.
    Nr. 155.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016