Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 152 din 24 august 2020  pentru aprobarea regulilor de compensare financiară a resurselor dispecerizabile angajate  în scopul redispecerizării sau comercializării în contrapartidă coordonată care nu se bazează  pe piaţă şi pentru modificarea unor reguli din domeniul energiei electrice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 152 din 24 august 2020 pentru aprobarea regulilor de compensare financiară a resurselor dispecerizabile angajate în scopul redispecerizării sau comercializării în contrapartidă coordonată care nu se bazează pe piaţă şi pentru modificarea unor reguli din domeniul energiei electrice

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 779 din 26 august 2020
    Având în vedere prevederile art. 13 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică şi ale art. 35 din Regulamentul (UE) 2015/1.222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităţilor şi gestionarea congestiilor,
    în temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. acordă o compensaţie financiară participanţilor la piaţă responsabili de unităţi dispecerizabile sau de consumatori dispecerizabili sau de instalaţii de stocare dispecerizabile care primesc şi duc la îndeplinire dispoziţii de creştere sau de reducere a puterii active în afara pieţei de echilibrare în scopul rezolvării restricţiilor de reţea sau al asigurării siguranţei sistemului prin redispecerizare sau prin comercializare în contrapartidă coordonată.
    (2) Data-limită pentru plata compensaţiei financiare prevăzute la alin. (1) este data-limită stabilită în Regulamentul de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020 pentru aprobarea Regulamentului de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a instalaţiilor de stocare dispecerizabile, a Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi a Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, la care trebuie achitate facturile corespunzătoare obligaţiilor de plată pe piaţa de echilibrare.
    (3) Valoarea unitară a compensaţiei financiare prevăzute la alin. (1) se aplică pentru energia electrică efectiv livrată aferentă tranzacţiilor determinate conform prevederilor Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, este exprimată în lei/MWh şi se calculează după cum urmează:
    a) în cazul tranzacţiilor de vânzare către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., exprimate prin dispoziţii de creştere a puterii produse sau de reducere a consumului, compensaţia unitară este egală cu:
    (i) cea mai mare dintre valoarea preţului de închidere a pieţei pentru ziua următoare din intervalul de decontare respectiv şi valoarea costului unitar mediu cu consumul de combustibil al unităţii dispecerizabile respective, pentru unităţile de producere dispecerizabile;
    (ii) preţul de închidere a pieţei pentru ziua următoare din intervalul de decontare respectiv, pentru instalaţiile de stocare dispecerizabile;
    (iii) zero, pentru consumatorii dispecerizabili;

    b) în cazul tranzacţiilor de cumpărare de la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A., exprimate prin dispoziţii de reducere a puterii produse sau de creştere a consumului, compensaţia unitară este egală cu:
    (i) pentru unităţile dispecerizabile ale producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie beneficiari ai schemei de sprijin cu certificate verzi: contravaloarea certificatelor verzi la care unitatea dispecerizabilă ar fi avut dreptul pentru fiecare MWh livrat în reţele conform deciziei de acreditare, evaluate la nivelul preţului certificatelor verzi pe piaţa spot din ultima şedinţă de tranzacţionare sau preţul de închidere a pieţei pentru ziua următoare din intervalul de decontare respectiv, dacă acesta este mai mare;
    (ii) pentru unităţile dispecerizabile formate din instalaţii de cogenerare de înaltă eficienţă: costul unitar rezultat din raportarea costurilor suplimentare cu producerea energiei termice din instalaţiile proprii de producere separată faţă de producerea în instalaţiile de cogenerare de înaltă eficienţă la energia electrică corespunzătoare funcţionării la puterea maximă a instalaţiilor de cogenerare de înaltă eficienţă sau preţul de închidere a pieţei pentru ziua următoare din intervalul de decontare respectiv, dacă acesta este mai mare;
    (iii) pentru consumatorii dispecerizabili: preţul de închidere a pieţei pentru ziua următoare din intervalul de decontare respectiv;
    (iv) zero, pentru instalaţiile de stocare dispecerizabile şi pentru unităţile dispecerizabile care nu se încadrează în categoriile de la pct. (i) şi (ii).    ART. 2
    (1) Toţi participanţii la piaţă care au în exploatare unităţi dispecerizabile în înţelesul prevederilor art. 4 transmit la Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. toate informaţiile necesare determinării compensaţiilor financiare unitare, conform prevederilor art. 1, în a cincea zi lucrătoare a fiecărei luni calendaristice, pentru a fi aplicate în luna calendaristică următoare.
    (2) În cazul unităţilor dispecerizabile care agregă unităţi generatoare beneficiare ale schemei de sprijin cu certificate verzi acreditate să primească numere diferite de certificate verzi pentru fiecare MWh, valoarea compensaţiei financiare unitare luată în considerare pentru ordinea de dispecerizare în afara pieţei de echilibrare se determină ca medie ponderată a numărului de certificate verzi cu cantităţile realizate de grupurile generatoare componente în luna corespunzătoare celei de aplicare din anul anterior, iar compensaţia financiară unitară acordată efectiv se determină pe baza mediei ponderate cu cantităţile defalcate conform măsurătorilor pe fiecare grup component, care compun energia electrică efectiv livrată din tranzacţii în afara pieţei de echilibrare în luna de aplicare.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 1 alin. (3), în prima lună calendaristică de aplicare, compensaţia financiară unitară se consideră egală cu zero pentru toate unităţile dispecerizabile, consumatorii dispecerizabili şi instalaţiile de stocare dispecerizabile.

    ART. 3
    (1) În situaţiile în care, în pofida îndeplinirii de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. a tuturor atribuţiilor şi acţiunilor necesare în vederea asigurării pe bază de mecanisme de piaţă a resurselor de echilibrare necesare, acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea siguranţei sistemului, aceasta utilizează în afara pieţei de echilibrare, cu compensaţie, şi restul capacităţilor disponibile ale unităţilor dispecerizabile, consumatorilor dispecerizabili şi instalaţiilor de stocare dispecerizabile racordate la sistemul electroenergetic şi capabile să răspundă dispoziţiilor sale, aflate necondiţionat la dispoziţia sa, cu respectarea regulilor de dispecerizare prioritară şi redispecerizare care nu se bazează pe piaţă, prevăzute la art. 12 şi 13 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, iar în cazul aceluiaşi tip de prioritate, prin asimilarea compensaţiilor unitare cu preţuri de ofertă în piaţa de echilibrare, considerate cu semn pozitiv în cazul creşterii de putere şi cu semn negativ în cazul reducerii de putere.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) se aplică prevederile Regulamentului de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare şi ale Regulamentului de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, cu următoarele diferenţe:
    a) preţurile marginale se aplică doar pentru decontarea tranzacţiilor realizate pe piaţa de echilibrare, fiind determinate doar corespunzător acestora;
    b) tranzacţiile cu compensaţie financiară în afara pieţei de echilibrare, rezultate în urma dispoziţiilor de dispecer la creştere sau la reducere, se iau în considerare ca tranzacţii definitive cu cantitatea determinată conform prevederilor aplicabile şi cu preţul egal cu compensaţia unitară, cu semn pozitiv în cazul tranzacţiilor de creştere şi cu semn negativ în cazul tranzacţiilor de reducere, fiind incluse în acest mod în calculul preţurilor de dezechilibru şi al costurilor sau veniturilor suplimentare provenite din echilibrarea sistemului;
    c) pentru tranzacţiile cu compensaţie financiară nu se aplică penalităţi pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare.


    ART. 4
    Regulamentul de programare a unităţilor de producţie dispecerizabile, a consumatorilor dispecerizabili şi a instalaţiilor de stocare dispecerizabile, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 şi 287 bis din 6 aprilie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (2), punctele 3, 20 şi 38 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. Consumator dispecerizabil - Unul sau mai multe locuri de consum agregate cu consum comandabil, a căror putere activă consumatǎ poate fi modificatǎ la dispoziţia OTS, capabilitate confirmată de OTS
    …………..........................................................................…….
20. Instalaţie de stocare dispecerizabilă - Una sau mai multe instalaţii de stocare agregate, a căror putere injectată în reţea şi al căror consum de energie electrică din reţea pot fi modificate la dispoziţia OTS, capabilitate confirmată de OTS
    ……………………...........................................................…..
38. Unitate dispecerizabilă - Una sau mai multe unităţi generatoare agregate, a căror putere activă poate fi modificatǎ la dispoziţia OTS, capabilitate confirmată de OTS"

    2. La articolul 6 alineatul (2), punctul 17 se abrogă.
    3. La articolul 6 alineatul (2), după punctul 38 se introduce un nou punct, punctul 38^1, cu următorul cuprins:
    "38^1. Unitate generatoare - Un grup generator sincron sau un modul generator din componenţa unei centrale electrice sau o centrală formată din module generatoare"

    4. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    PPE care agregă UD sau CD sau ISD îşi asumă responsabilitatea echilibrării pentru tranzacţiile realizate pe seama acestora într-o singură PRE, în ID respectiv."

    5. La articolul 12 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) motivaţii şi detalii (inclusiv numărul cererii aprobate de dispecer) privind reducerile de disponibilitate ale fiecărei UD/CD/ISD, ca urmare a: oricărei opriri accidentale anterioare sau opriri planificate pentru mentenanţă, redării în exploatare înainte de termenul aprobat, programului de funcţionare convenit cu Administraţia Naţională Apele Române etc.;"

    6. La articolul 24, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) în cazul emiterii de către OTS a unei dispoziţii de dispecer în afara PE, corespunzătoare unei tranzacţii cu compensaţie pentru rezolvarea unei restricţii de reţea;"

    7. La articolul 29, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) schimburile de energie cu alte sisteme (exportul şi importul) sunt conforme cu notificările privind utilizarea capacităţii de schimb alocate membrilor PRE respective pe fiecare graniţă şi direcţie;"    ART. 5
    Regulamentul de funcţionare şi de decontare a pieţei de echilibrare, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 şi 287 bis din 6 aprilie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), punctul 12 se abrogă.
    2. La articolul 4 alineatul (1), punctele 26 şi 27 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "26. Reglaj terţiar rapid - Reglajul puterilor active ale unor UD/CD/ISD, în scopul refacerii rezervei de reglaj secundar
27. Reglaj terţiar lent - Reglajul puterilor active ale unor UD/CD/ISD, în scopul refacerii rezervei de reglaj terţiar rapid"

    3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Orice PPE are dreptul să oferteze pe PE capacitatea disponibilă a UD/CD/ISD pe care le operează. În cazul în care un CD a avut tranzacţii pe o piaţă anterioară PE cu livrare într-un ID, pe acel ID nu mai este permisă ofertarea pe PE pe baza sarcinii acestuia."

    4. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Participanţii la piaţă trebuie să deţină confirmarea OTS a capabilităţii unităţilor de producţie/consum/instalaţiilor de stocare pentru care sunt responsabili şi cu care doresc să participe la PE de a fi considerate UD/CD/ISD pentru furnizarea energiei de echilibrare corespunzătoare reglajului terţiar lent, terţiar rapid şi/sau reglajului secundar, după caz, pe baza procedurilor OTS de calificare, certificare sau asimilate acestora."

    5. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Participanţii la piaţă care sunt responsabili pentru UD/CD/ISD calificate trebuie să se înregistreze în prealabil ca PPE dacă doresc să participe la PE sau dacă doresc să participe la procesul de achiziţie desfăşurat de OTS pentru asigurarea STS sub forma capacităţii de echilibrare.
    (2) Înregistrarea PPE realizată înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament îşi păstrează valabilitatea, iar documentele emise de OTS care confirmă capabilităţile lor tehnice îşi păstrează valabilitatea până la o nouă evaluare realizată conform procedurilor OTS aplicabile."

    6. Articolul 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 67
    După validarea tuturor ofertelor, dar nu mai târziu de sfârşitul ID, OTS transmite ofertele validate la ODPE."

    7. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 141
    (1) În orice ID în care la nivel SEN există echilibru, iar în ordinea de merit la creştere există o pereche preţ-cantitate la preţ mai mic decât preţul unei perechi preţ-cantitate din ordinea de merit la scădere, OTS are dreptul să accepte aceste oferte de sens contrar, în limita cantităţii celei mai mici dintre cantităţile acestor perechi preţ-cantitate.
    (2) OTS poate revoca parţial acceptarea unei perechi preţ-cantitate doar pe perioada rămasă dintr-un ID, dacă sensul necesarului de reglaj se schimbă pe parcursul ID respectiv."

    8. După articolul 143 se introduce un nou articol, articolul 143^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 143^1
    În cazul în care OTS constată că nu dispune de oferte în piaţa de echilibrare prin acceptarea cărora să înlocuiască energia de echilibrare pierdută prin anularea unei tranzacţii angajate în condiţiile art. 143 lit. a), acesta stabileşte o tranzacţie în afara PE cu o UD sau un CD sau o ISD care nu conduce la apariţia unei restricţii de reţea, pe criteriul compensaţiei financiare celei mai mici pe care trebuie să o plătească acestuia, în condiţiile respectării regulilor de dispecerizare prioritară şi redispecerizare care nu se bazează pe piaţă, prevăzute la art. 12 şi 13 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică, conform regulilor de compensare financiară pentru redispecerizarea care nu se bazează pe piaţă."

    9. Articolul 144 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 144
    După încheierea ID pentru care OTS a efectuat operaţiunile prevăzute la art. 143, acesta reface procesul de stabilire a tranzacţiilor angajate pe fiecare tip de reglaj în ipoteza în care nu ar fi anulat perechea/perechile preţ-cantitate marcată/marcate ca anulată/anulate din cauza unei restricţii de reţea, fără a include tranzacţiile în afara PE cu compensaţie, iar preţul marginal rezultat în această situaţie pentru fiecare tip de reglaj şi sens este utilizat ca preţ marginal pentru tranzacţiile angajate conform prevederilor art. 85, 101, 113, 125 şi 136."

    10. Articolul 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 145
    Fiecare dintre perechile preţ-cantitate selectate pentru a înlocui energia de echilibrare pierdută din cauza anulării unei tranzacţii conform art. 143 şi care sunt suplimentare faţă de cele rezultate conform art. 144 stabileşte o tranzacţie angajată între OTS, pe de o parte, şi PPE care a transmis respectiva ofertă, la preţul specificat în perechea preţ-cantitate şi pentru cantitatea acceptată, care va fi identificată drept tranzacţie înlocuitoare a celei anulate; tranzacţiile realizate conform art. 143^1 sunt identificate drept tranzacţii înlocuitoare cu compensaţie, modifică automat NF aprobată a PRE din care face parte participantul la piaţă responsabil de UD/CD/ISD respectivă/respectiv şi sunt înregistrate separat cu cantitatea angajată, iar drept preţ, cu compensaţia unitară corespunzătoare, căreia i se atribuie semn pozitiv în cazul dispoziţiilor la creştere şi semn negativ în cazul dispoziţiilor la reducere."

    11. După articolul 146 se introduce un nou articol, articolul 146^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 146^1
    În cazul în care OTS constată că nu dispune de oferte în piaţa de echilibrare prin acceptarea cărora să evite restricţiile de reţea rezultate din NF acceptate transmise de PPE, acesta stabileşte o tranzacţie/tranzacţii în afara PE cu UD/CD/ISD, indiferent de sens, care nu conduce/nu conduc la apariţia unei restricţii de reţea, pe criteriul compensaţiei financiare celei mai mici pe care trebuie să o plătească acestuia/acestora în condiţiile respectării regulilor de dispecerizare prioritară şi redispecerizare care nu se bazează pe piaţă, prevăzute la art. 12 şi 13 din Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 iunie 2019 privind piaţa internă de energie electrică conform regulilor de compensare financiară pentru redispecerizarea care nu se bazează pe piaţă; fiecare din aceste tranzacţii este identificată drept tranzacţie cu compensaţie utilizată pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, modifică automat NF aprobată a PRE din care face parte participantul la piaţă responsabil de UD/CD/ISD respectivă/respectiv şi sunt înregistrate separat cu cantitatea angajată, iar drept preţ, cu compensaţia unitară corespunzătoare, căreia i se atribuie semn pozitiv în cazul dispoziţiilor la creştere şi semn negativ în cazul dispoziţiilor la reducere."

    12. Articolul 147 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 147
    După încheierea ID pentru care OTS a efectuat operaţiunile prevăzute la art. 146, acesta reface procesul de stabilire a tranzacţiilor angajate pe fiecare tip de reglaj în ipoteza în care nu ar fi selectat perechea/perechile preţ-cantitate marcată/marcate ca fiind utilizată/utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea sau nu ar fi realizat tranzacţiile identificate drept tranzacţii cu compensaţie utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, iar preţul marginal rezultat în această situaţie pentru fiecare tip de reglaj şi sens, fără a include tranzacţiile în afara PE cu compensaţie, este utilizat ca preţ marginal pentru tranzacţiile angajate conform prevederilor art. 85, 101, 113, 125 şi 136."

    13. Articolul 151 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 151
    Tranzacţiile angajate pe PE şi/sau în afara PE cu compensaţie pentru rezolvarea restricţiilor de reţea care sunt încheiate în conformitate cu prevederile referitoare la selectarea ofertelor pe PE sau la managementul restricţiilor de reţea şi care nu sunt anulate conform prevederilor prezentului regulament sunt executate de OTS prin emiterea dispoziţiilor de dispecer corespunzătoare către respectivul PPE/participant la piaţă responsabil de UD/CD/ISD în conformitate cu prevederile Codului RET."

    14. Articolul 152 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 152
    Conformarea cu dispoziţiile de dispecer emise de OTS este obligatorie pentru participanţii la PE/participanţii la piaţă responsabili de UD/CD/ISD în cauză."

    15. Articolul 153 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 153
    În prima zi lucrătoare care urmează zilei de livrare în cauză, OTS pregăteşte confirmările de tranzacţie angajată pentru toate tranzacţiile angajate de furnizare a energiei de echilibrare care au fost încheiate pe PE şi/sau în afara PE cu compensaţie pentru rezolvarea restricţiilor de reţea. Pentru fiecare zi de livrare şi pentru fiecare UD, CD sau ISD, după caz, acesta transmite confirmări de tranzacţie angajată separate către PPE/participantul la piaţă responsabil de UD/CD/ISD corespunzător."

    16. Articolul 155 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 155
    În confirmările de tranzacţie angajată, OTS marcheazǎ distinct fiecare tranzacţie înlocuitoare, incluzând, dacă este cazul, şi marcând fiecare tranzacţie înlocuitoare cu compensaţie în conformitate cu prevederile art. 145, precum şi fiecare tranzacţie utilizată pentru rezolvarea restricţiilor de reţea în conformitate cu prevederile art. 146, incluzând, dacă este cazul, şi marcând fiecare tranzacţie cu compensaţie utilizată pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, în conformitate cu prevederile art. 146^1."

    17. Articolul 156 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 156
    Odată cu transmiterea la PPE/la participantul la piaţă responsabil de UD/CD/ISD, confirmările de tranzacţie angajată se transmit de către OTS şi la ODPE. De asemenea, OTS transmite la ODPE şi confirmări de tranzacţie angajată pentru fiecare tranzacţie pe PE care a fost anulată conform prevederilor referitoare la rezolvarea restricţiilor de reţea, inclusiv marcarea acesteia ca anulată."

    18. Articolul 185 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 185
    Cu respectarea condiţiilor prevăzute în prezenta secţiune, OTS elaborează proceduri detaliate pentru calculul cantităţilor de energie de echilibrare care trebuie livrate de un PPE/un participant la piaţă responsabil de UD/CD/ISD în conformitate cu tranzacţiile angajate încheiate pe PE/în afara PE şi pentru calculul, în baza valorilor măsurate ale energiei electrice livrate/consumate de fiecare UD, CD sau ISD, al cantităţilor de energie de echilibrare efectiv livrate de o UD, de un CD sau de o ISD, pe fiecare tip de reglaj şi în fiecare sens. OTS publică aceste proceduri şi orice modificare la ele pe pagina proprie de internet."

    19. Articolul 186 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 186
    Cantitatea de energie de echilibrare care trebuie să fie livrată de un PPE/participant la piaţă responsabil de UD/CD/ISD se determină luând în considerare orice tranzacţie în care a intrat respectivul PPE/participant la piaţă responsabil de UD/CD/ISD în conformitate cu tranzacţiile angajate înregistrate în confirmările de tranzacţie angajate, separat pentru fiecare ID şi pentru fiecare UD, CD sau ISD, după cum este cazul."

    20. Articolul 190 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 190
    Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată de o UD, un CD sau de o ISD se determină de către OTS pe baza NFA înaintea selectării pentru furnizarea de energie de echilibrare în PE şi/sau în afara PE a UD sau ISD sau a consumului net de energie electrică corespunzător celui de referinţă pentru PE al CD, a cantităţii de energie de echilibrare cuprinse în confirmările de tranzacţie angajată şi a producţiei nete sau consumului net al respectivei UD, CD sau ISD, după caz. Cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată în fiecare ID se determină separat pentru fiecare UD, CD sau ISD, după caz."

    21. Articolul 192 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 192
    Cantităţile de energie de echilibrare pentru creştere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de o UD pentru reglaj terţiar în cadrul PE şi/sau în afara PE cu compensaţie sunt stabilite în baza următoarelor reguli:
    a) dacă pe ID respectiv UD a fost selectată pentru reglaj secundar, la cantitatea pe ID de energie electrică rezultată din NFA înaintea oricărei selecţii pe PE//în afara PE cu compensaţie, se adaugă soldul energiei electrice realizate în reglaj secundar, care este determinat considerându-se realizate toate dispoziţiile primite de UD de la regulatorul central frecvenţă-putere, conform înregistrărilor;
    b) dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este pozitivă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către UD;
    c) dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către UD se consideră zero;
    d) dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către UD se consideră zero;
    e) dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de UD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este negativă, atunci cea mai mică valoare în modul dintre cele două este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către UD."

    22. Articolul 193 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 193
    Cantităţile de energie de echilibrare pentru creştere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de un CD pentru reglaj terţiar în cadrul PE şi/sau în afara PE cu compensaţie sunt stabilite în baza următoarelor reguli:
    a) dacă pe ID respectiv CD a fost selectat pentru reglaj secundar, la consumul net de energie electrică corespunzător celui de referinţă pentru PE se adaugă soldul energiei electrice realizate în reglaj secundar, care este determinat considerându-se realizate toate dispoziţiile primite de CD de la regulatorul central frecvenţă-putere, conform înregistrărilor;
    b) dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al CD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este pozitivă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două, comparate în valoare absolută, este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către CD, cu semn pozitiv;
    c) dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al CD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către CD se consideră zero;
    d) dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al CD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către CD se consideră zero;
    e) dacă diferenţa dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al CD în ID respectiv şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, iar suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este negativă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două, comparate în valoare absolută, este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către CD, cu semn negativ."

    23. Articolul 194 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 194
    În cazul în care CD este rezultatul agregării mai multor locuri de consum şi a participat la PE prin intermediul unui PPE implicat în agregare, atunci valorile consumului net prevăzut la art. 193 sunt stabilite prin însumarea consumurilor nete măsurate ale locurilor de consum implicate în oferta PPE respectiv, iar consumul net corespunzător celui de referinţă pentru PE este stabilit prin însumarea valorilor consumurilor de referinţă aferente PE ale locurilor de consum respective."

    24. Articolul 195 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 195
    Cantităţile de energie de echilibrare pentru creştere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de un ISD pentru reglaj terţiar în PE şi/sau în afara PE cu compensaţie sunt stabilite în baza următoarelor reguli:
    a) dacă pe ID respectiv ISD a fost selectat pentru reglaj secundar, la producţia netă, considerată cu semn pozitiv, sau consumul net, considerat cu semn negativ, de energie electrică, după caz, rezultate din NFA înaintea oricărei selecţii pe PE//în afara PE cu compensaţie, se adună algebric soldul energiei electrice realizate în reglaj secundar, care este determinat considerându-se realizate toate dispoziţiile primite de ISD de la regulatorul central frecvenţă-putere, conform înregistrărilor;
    b) dacă atât valoarea determinată conform lit. a) reprezintă producţie, precum şi valoarea măsurată a energiei electrice este de producţie şi dacă:
    (i) suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este pozitivă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două sume algebrice este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către ISD, cu semn pozitiv;
    (ii) suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este pozitivă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către ISD se consideră zero;
    (iii) suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este negativă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către ISD se consideră zero;
    (iv) suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este negativă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, atunci cea mai mică valoare dintre cele două sume algebrice, comparate în valoare absolută, este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către ISD, cu semn negativ.
    c) dacă valoarea determinată conform lit. a) reprezintă producţie, iar valoarea măsurată a energiei electrice este de consum şi dacă:
    (i) suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este pozitivă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către ISD se consideră zero;
    (ii) suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este negativă, atunci cea mai mică valoare dintre aceasta şi suma dintre valoarea măsurată în valoare absolută a energiei electrice consumate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a), comparate în valoare absolută, este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către ISD, cu semn negativ.
    d) dacă atât valoarea determinată conform lit. a) reprezintă consum, cât şi valoarea măsurată a energiei electrice este de consum şi dacă:
    (i) suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este pozitivă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este pozitivă, atunci se consideră energie de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către ISD cea mai mică valoare dintre cele două sume algebrice, cu semn pozitiv;
    (ii) suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este pozitivă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată a consumului net de energie electrică al ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către ISD se consideră zero;
    (iii) suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este negativă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată, în valoare absolută, a consumului net de energie electrică al ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a) în valoare absolută este pozitivă, atunci este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către ISD cea mai mică valoare dintre cele două sume algebrice, comparate în valoare absolută, cu semn negativ;
    (iv) suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este negativă, iar diferenţa dintre valoarea măsurată, în valoare absolută, a energiei electrice consumate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a), în valoare absolută, este negativă, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către ISD se consideră zero.
    e) dacă valoarea determinată conform lit. a) reprezintă consum, iar valoarea măsurată a energiei electrice este de producţie şi dacă:
    (i) suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este pozitivă, atunci este considerată energie de echilibrare efectiv livrată la creştere pentru reglaj terţiar de către ISD, cea mai mică valoare dintre suma algebrică de mai sus şi suma dintre valoarea măsurată a energiei electrice livrate de ISD şi valoarea rezultată conform prevederilor lit. a), cu semn pozitiv;
    (ii) suma algebrică a cantităţilor acceptate în PE pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent şi/sau dispuse în afara PE cu compensaţie în ID respectiv este negativă şi valoarea măsurată a energiei electrice este de producţie, atunci energia de echilibrare efectiv livrată la scădere pentru reglaj terţiar de către ISD se consideră zero."

    25. Articolul 196 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 196
    În cazul în care cantitatea corespunzătoare creşterii de putere pentru reglaj terţiar, efectiv livrată într-un ID de o UD, un CD sau o ISD, după caz, este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în conformitate cu prevederile art. 192 sau 193, se consideră ca fiind efectiv realizate numai acele tranzacţii pentru livrarea creşterii de putere pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent începând cu cel mai mic preţ marginal determinat în conformitate cu art. 101 şi 125 şi/sau preţ ofertat în cazul realizării de tranzacţii înlocuitoare sau marcate ca utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea şi cu o cantitate agregată egală cu cantitatea corespunzătoare creşterii de putere efectiv livrată."

    26. Articolul 197 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 197
    În cazul în care respectiva/respectivul UD/CD/ISD a avut şi tranzacţii la creştere dispuse în afara PE cu compensaţie, metoda prevăzută la art. 196 se utilizează luându-se în considerare drept preţ şi compensaţia unitară corespunzătoare, cu semn pozitiv, determinată ţinând seama de cantităţile efectiv livrate de fiecare componentă a UD în cazul participării agregate."

    27. Articolul 198 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 198
    În cazul în care cantitatea corespunzătoare reducerii de putere, efectiv livrată într-un ID de o UD, un CD sau o ISD, după caz, este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată în conformitate cu prevederile art. 192 sau 193, se consideră ca fiind efectiv realizate numai acele tranzacţii pentru livrarea reducerii de putere pentru reglaj terţiar rapid şi/sau lent începând cu cel mai mare preţ marginal determinat în conformitate cu art. 113 şi 136 şi/sau preţ ofertat în cazul realizării de tranzacţii înlocuitoare sau marcate ca utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea şi cu o cantitate agregată egală cu cantitatea corespunzătoare reducerii de putere efectiv livrată; numai în aplicarea prezentului articol, cantitatea corespunzătoare reducerii de putere se exprimă în valori pozitive."

    28. Articolul 199 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 199
    În cazul în care respectiva/respectivul UD/CD/ISD a avut şi tranzacţii la reducere dispuse în afara PE cu compensaţie, metoda prevăzută la art. 198 se utilizează luându-se în considerare drept preţ şi compensaţia unitară corespunzătoare, cu semn negativ, determinată ţinând seama de cantităţile efectiv livrate de fiecare componentă a UD în cazul participării agregate."

    29. Articolul 200 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 200
    Cantităţile corespunzătoare creşterii de putere şi reducerii de putere prevăzute la art. 191-194 se exprimă în MWh, cu 3 zecimale."

    30. Articolul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 201
    Cantităţile de energie de echilibrare pentru creştere de putere sau pentru reducere de putere efectiv livrate de o UD, un CD sau o ISD, după caz, se consideră ca fiind cantităţile de energie de echilibrare aferente tranzacţiilor definitive pe piaţa de echilibrare sau în afara PE cu compensaţie, împreună cu preţurile determinate conform prevederilor art. 196-199, respectiv cu compensaţiile unitare corespunzătoare."

    31. Articolul 202 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 202
    Cantităţile şi preţurile corespunzătoare tranzacţiilor definitive pe PE şi/sau în afara PE cu compensaţie determinate pentru fiecare ID pentru fiecare UD, CD sau ISD sunt transmise lunar de către OTS la fiecare PPE/participant la piaţă responsabil cu acestea şi la ODPE incluse în notele lunare de regularizare pe PE prevăzute la art. 206, cel târziu după 2 zile lucrătoare de la termenul-limită pentru primirea valorilor măsurate ale energiei electrice livrate de fiecare UD/CD/ISD stabilit conform Regulilor de măsurare."

    32. Articolul 206 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 206
    Pentru fiecare PPE/participant la piaţă responsabil de UD/CD/ISD, OTS întocmeşte o notă lunară de regularizare pe PE, cuprinzând toate cantităţile de energie de echilibrare care trebuiau să fie livrate conform confirmărilor de tranzacţie angajată şi pe cele care au fost efectiv livrate de respectivul PPE/participant la piaţă responsabil de UD/CD/ISD, precum şi preţurile marginale corespunzătoare acestora sau, în cazul tranzacţiilor marcate ca utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea şi al celor înlocuitoare ale unor tranzacţii anulate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, cele ofertate, respectiv compensaţiile unitare corespunzătoare dispoziţiilor de dispecer în afara PE pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, dacă este cazul. Nota lunară de regularizare pe PE cuprinde cel puţin următoarele informaţii:
    a) cantitatea de energie de echilibrare care trebuia să fie livrată de respectivul PPE/participant la piaţă responsabil de UD/CD/ISD către OTS, determinată conform prevederilor art. 187 şi 188; această cantitate este defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere, pentru fiecare tranzacţie angajată pe care respectivul PPE/participant la piaţă responsabil de UD/CD/ISD a încheiat-o pe PE/în afara PE cu compensaţie în luna de livrare şi pentru fiecare ID al lunii de livrare; pentru fiecare tranzacţie angajată se specifică preţul acesteia stabilit conform prevederilor art. 85, 101, 113, 125 şi 136, coroborate cu prevederile art. 144 şi 145 şi/sau art. 146 şi 147, dacă este cazul, preţul de ofertă, precum şi compensaţiile unitare corespunzătoare, dacă este cazul, stabilite conform prevederilor art. 145 şi art. 146^1, şi în plus, UD, CD sau ISD corespunzător;
    b) cantitatea de energie de echilibrare care a fost efectiv livrată de respectivul PPE/participant la piaţă responsabil de UD/CD/ISD către OTS rezultată conform algoritmului prevăzut la art. 191-195; această cantitate este defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, pentru fiecare tranzacţie definitivă pe care respectivul PPE/participant la piaţă responsabil de UD/CD/ISD a încheiat-o pe PE/în afara PE cu compensaţie în luna de livrare şi pentru fiecare ID al lunii de livrare; pentru fiecare tranzacţie definitivă se precizează preţul acesteia, stabilit conform prevederilor art. 196-199, după caz, şi dacă a rezultat dintr-o tranzacţie care a fost folosită pentru rezolvarea restricţiilor de reţea realizată în PE sau în afara PE cu compensaţie şi, în plus, UD, CD sau ISD corespunzător;
    c) informaţiile prevăzute la lit. a), agregate la nivel lunar pe fiecare UD, CD sau ISD ale PPE, după caz;
    d) informaţiile prevăzute la lit. b), agregate la nivel lunar pe fiecare UD, CD sau ISD ale PPE, după caz."

    33. Articolul 207 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 207
    OTS transmite PPE/participanţilor la piaţă responsabili de UD/CD/ISD notele lunare de regularizare pe PE prevăzute la art. 206, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea valorilor măsurate."

    34. Articolul 208 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 208
    Fiecare PPE/participant la piaţă responsabil de UD/CD/ISD verifică notele lunare de regularizare pe PE prevăzute la art. 206 şi, în cazul în care constată neconformităţi cu prevederile aplicabile şi/sau cu valorile măsurate şi/sau calcule eronate, transmite la OTS în termen de o zi lucrătoare de la primire contestaţii motivate la notele lunare de regularizare."

    35. Articolul 209 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 209
    OTS analizează contestaţia PPE/participantului la piaţă responsabil de UD/CD/ISD şi răspunde la aceasta, motivat, în termen de o zi lucrătoare de la primire, refăcând calculele şi corectând notele lunare de regularizare eronate."

    36. Articolul 210 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 210
    OTS transmite către PPE/participantul la piaţă responsabil de UD/CD/ISD corespunzător nota lunară de regularizare pe PE prevăzută la art. 206, care cuprinde corecţiile rezultate în urma analizării contestaţiilor primite, şi către ODPE toate notele lunare de regularizare, în termenul prevăzut la art. 209; pentru PPE/participanţii la piaţă responsabili de UD/CD/ISD care n-au trimis contestaţii, se consideră valabile notele lunare de regularizare transmise la termenul iniţial."

    37. Articolul 212 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 212
    Separat pentru fiecare zi calendaristică din luna de livrare şi pentru fiecare PPE, ODPE determină valoarea sumelor zilnice de plătit şi separat a celor de încasat corespunzătoare tranzacţiilor definitive cu energie electrică pe PE ale respectivului PPE, după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - DZI_d reprezintă valoarea drepturilor zilnice de încasare/obligaţiilor zilnice de plată pentru ziua d din tranzacţii definitive la creştere realizate în urma participării la PE;
    – OZP_d reprezintă valoarea obligaţiilor zilnice de plată/drepturilor zilnice de încasare pentru ziua d din tranzacţii definitive la reducere realizate în urma participării la PE;
    – p_i,t reprezintă preţul marginal/ofertat aferent tranzacţiei definitive t pentru livrarea energiei de echilibrare la creştere de către PPE în IDi al zilei d, stabilit conform prevederilor art. 196;
    – p_i,s reprezintă preţul marginal/ofertat aferent tranzacţiei definitive s pentru livrarea energiei de echilibrare la reducere de către PPE în IDi al zilei d, stabilit conform prevederilor art. 198;
    – q_i,t reprezintă cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la creştere de PPE în cadrul PE rezultată conform algoritmului prevăzut la art. 191 şi 192 sau art. 193 şi 194 sau art. 195, în cadrul tranzacţiei definitive t pentru livrarea energiei de echilibrare în IDi al zilei d, în concordanţă cu nota lunară de regularizare pe PE prevăzută la art. 206 transmisă de OTS;
    – q_i,s reprezintă cantitatea de energie de echilibrare efectiv livrată la reducere de PPE rezultată conform algoritmului prevăzut la art. 191 şi 192 sau art. 193 şi 194 sau art. 195, în cadrul tranzacţiei definitive s pentru livrarea energiei de echilibrare în IDi al zilei d, în concordanţă cu nota lunară de regularizare pe PE prevăzută la art. 206 transmisă de OTS;
    – Nid reprezintă numărul de ID din ziua d."

    38. Articolul 214 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 214
    Pentru fiecare ID în care, conform notei lunare de regularizare pe PE prevăzute la art. 206, cantitatea efectiv livrată pe PE este mai mică decât cantitatea care trebuia să fie livrată pe PE, PPE care este responsabil pentru UD/CD/ISD respectivă/respectiv suportă o penalitate pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare, P (lei), calculată separat pentru energia care nu a fost livrată la creştere sau la reducere, după cum urmează: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    - k^cres_d,i ,kred_d,i - penalitatea specifică aplicată pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare în ziua d şi în IDi, la creştere, respectiv la reducere;
    – q_d,i^ech,nelivrat - energie de echilibrare nelivrată, egală cu diferenţa dintre energia electrică care trebuia să fie livrată pe PE în IDi din ziua d, stabilită prin însumarea cantităţilor determinate conform prevederilor art. 187 şi 188, prevăzută în nota lunară de regularizare pe PE conform prevederilor art. 206, şi energia electrică efectiv livrată pe PE în IDi din ziua d de către UD sau CD, stabilită prin însumarea cantităţilor determinate conform prevederilor art. 191 şi 192 sau art. 191 şi 193 sau art. 191 şi 195, prevăzută în nota lunară de regularizare pe PE conform prevederilor art. 206."

    39. La articolul 217, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) situaţia lunară privind cantitatea de energie de echilibrare livrată de PPE pe PE către OTS, defalcată pe tipuri de energie de echilibrare, separat pentru creştere de putere şi pentru reducere de putere, precum şi valorile corespunzătoare;
    ……………………………….........................................………
d) penalităţile care trebuie plătite de respectivul PPE pentru livrarea parţială a energiei de echilibrare pe PE, separat pentru fiecare ID al fiecărei zile calendaristice din luna de livrare şi însumate separat pentru fiecare zi a lunii de livrare, determinate conform prevederilor art. 214."    ART. 6
    Regulamentul de calcul şi de decontare a dezechilibrelor părţilor responsabile cu echilibrarea, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 61/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 şi 287 bis din 6 aprilie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4 alineatul (1), punctele 25 şi 27 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "25. Tranzacţie angajată - Tranzacţie stabilită între OTS şi un PPE prin acceptarea de către OTS a unei oferte făcute de PPE respectiv pe PE pentru o UD/un CD/o ISD pe care o/îl operează, la preţul marginal sau, în cazul celor folosite pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, la cel specificat în perechea preţ-cantitate acceptată şi pentru cantitatea acceptată, conform prevederilor Regulamentului PE; pentru simplificare, în prezentul regulament termenul corespunde şi rezultatului aşteptat în urma unei dispoziţii de dispecer efectuate în afara PE, cu compensaţie financiară
    ……………………………….........................................………
27. Tranzacţie definitivă - Tranzacţie stabilită între OTS şi un PPE după determinarea cantităţii efectiv livrate într-un ID de către UD/CD/ISD a cărui ofertă fusese acceptată de OTS, prin modificarea cantităţii din tranzacţia angajată corespunzătoare şi aducerea sa la nivelul celei efectiv livrate şi prin stabilirea preţului, conform regulilor din Regulamentul PE; pentru simplificare, în prezentul regulament termenul corespunde şi rezultatului efectiv al unei dispoziţii de dispecer efectuate în afara PE, cu compensaţie financiară"

    2. La articolul 4 alineatul (1), după punctul 28 se introduce un nou punct, punctul 28^1, cu următorul cuprins:
    "28^1. Tranzacţie înlocuitoare - Tranzacţie angajată de OTS pe PE sau în afara PE cu compensaţie, prin care acesta înlocuieşte energia de echilibrare pierdută din cauza anulării unei tranzacţii angajate pe PE care ar fi determinat apariţia unei restricţii de reţea"

    3. La articolul 4 alineatul (1), punctele 29 şi 30 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "29. Tranzacţie utilizată pentru rezolvarea unei restricţii de reţea - Tranzacţie angajată de OTS pe PE sau în afara PE cu compensaţie, prin care acesta evită apariţia unei restricţii de reţea previzibile în urma analizei notificărilor fizice transmise de PPE corelate cu disponibilitatea elementelor de reţea, indiferent care ar fi sensul dezechilibrului SEN din ID respectiv
30. Tranzacţie virtuală - Tranzacţie/Tranzacţii care ar fi fost încheiată/încheiate pe PE în baza ofertei/ofertelor din ordinea de merit rezultată pentru ID respectiv, în plus faţă de cele înregistrate în sistemul PE, în ipoteza în care nu ar fi fost acceptată în prealabil o ofertă marcată ca utilizată pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE"

    4. După articolul 80 se introduce un nou articol, articolul 80^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 80^1
    Tranzacţiile definitive înlocuitoare sau utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea încheiate de OTS în afara PE cu compensaţie sunt obligaţii contractuale care sunt tratate, în scopul determinării dezechilibrelor PRE, similar obligaţiilor contractuale pe PE ale participantului responsabil de UD/CD/ISD respective."

    5. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88
    Valorile notificate trebuie să corespundă angajamentelor contractuale pe care participanţii la piaţă şi le-au asumat înainte de ID şi/sau ca urmare a încheierii tranzacţiilor definitive pe PE şi/sau a celor în afara PE definitive cu compensaţie în scopul rezolvării restricţiilor de reţea şi/sau a transferului de energie aferent tranzacţiilor realizate pe fiecare piaţă pe seama consumului, iar valori măsurate sunt considerate producţia, consumul şi schimburile ce au avut loc fizic în timpul ID."

    6. La articolul 92, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 92
    (1) Determinarea poziţiei nete contractuale notificate a fiecărei PRE se face pe baza tuturor schimburilor contractuale de energie electrică notificate ca SB stabilite cu alte PRE, inclusiv tranzacţiile derulate prin PZU şi prin PI, a celor de import şi/sau export care au în acest context semnificaţia unor schimburi contractuale cu PRE-SN, precum şi în urma tranzacţiilor definitive ale PPE pe PE, respectiv a celor definitive cu compensaţie încheiate de OTS în afara PE pentru rezolvarea restricţiilor de reţea. Transferul de energie între furnizorul unui consumator şi agregatorul care tranzacţionează energie pe orice piaţă pe seama acestuia este notificat ca SB între PRE corespunzătoare acestora conform prevederilor Regulamentului PD şi prezentului regulament şi are la bază un contract care se încheie obligatoriu între aceştia, la preţul pentru energia electrică corespunzător ID respectiv prevăzut în contractul de furnizare, care nu conţine contravaloarea tarifelor de reţea şi de sistem, a contribuţiilor/bonusurilor de orice tip, a certificatelor verzi şi a oricăror taxe şi accize aplicate de furnizor."

    7. La articolul 94, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) Cantităţile de energie electrică efectiv livrate la creştere de putere de către UD/CD/ISD al unui participant la piaţă, corespunzătoare tranzacţiilor definitive corespunzătoare celor angajate de OTS pentru rezolvarea restricţiilor de reţea în afara PE, cu compensaţie, determinate conform prevederilor Regulamentului PE."

    8. La articolul 94, după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:
    "e^1) Cantităţile de energie electrică efectiv livrate la reducere de putere de către UD/CD/ISD a/al unui participant la piaţă, corespunzătoare tranzacţiilor definitive corespunzătoare celor angajate de OTS pentru rezolvarea restricţiilor de reţea în afara PE, determinate conform prevederilor Regulamentului PE"

    9. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 95
    Pentru fiecare PRE, ODPE determină separat pentru fiecare ID:
    a) poziţia netă contractuală PN_contr a unei PRE, alta decât PRE-SN, cu formula:
    PN_contr = (∑SB_livr – ∑SB_prim) + (∑EX-∑IM)+(∑E^cres_ech – ∑Ered_ech) + (∑E^cres_compens – ∑Ered_compens)
    b) poziţia netă contractuală PN_contr a PRE-SN, cu formula:
    PN_contr = (∑EX – ∑IM) + (E^a_PZU/PI – Ev_PZU/PI),
    unde:
    PN_contr reprezintă poziţia netă contractuală a PRE;
    SB_livr reprezintă SB pe care PRE le-a notificat ca vânzări către o altă PRE, conform prevederilor Regulamentului PD;
    SB_prim reprezintă SB pe care PRE le-a notificat ca achiziţii de la o altă PRE, conform prevederilor Regulamentului PD;
    E^cres_ech/Ered_ech reprezintă cantităţile de energie de echilibrare efectiv livrate la creştere/la reducere de putere în PE de către PPE, pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării, conform tranzacţiilor definitive pe PE ale acestora;
    E^cres_compens/Ered_compens reprezintă cantităţile de energie electrică efectiv livrate la creştere/la reducere de putere în afara PE cu compensaţie pentru rezolvarea de către OTS a restricţiilor de reţea, de către participantul la piaţă pentru care PRE şi-a asumat responsabilitatea echilibrării;
    E^a_PZU/PI/Ev_PZU/PI reprezintă energia electrică achiziţionată/ vândută de OTS pe PZU şi/sau PI pentru asigurarea/livrarea energiei electrice aferente returnării ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate acordate/primite în perioade anterioare sau livrării/primirii ajutoarelor de avarie;
    EX reprezintă exporturile cuprinse în NF ale PRE, altele decât cele aferente programelor de compensare/returnare/ acordare a ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate; PRE-SN cuprinde în NF toate exporturile notificate ale tuturor celorlalte PRE-uri din zona naţională de ofertare, precum şi pe cele rezultate din tranzitele notificate, iar începând cu implementarea procesului de compensare a dezechilibrelor, exportul prin acest proces, rezultat prin integrarea tuturor valorilor de corecţie cu semn pozitiv determinate de platforma informatică regională pentru compensarea dezechilibrelor;
    IM reprezintă importurile cuprinse în NF ale PRE, altele decât cele aferente programelor de compensare/returnare/primire a ajutoarelor de avarie/schimburilor neplanificate; PRE-SN cuprinde în NF toate importurile notificate ale tuturor celorlalte PRE-uri din zona naţională de ofertare, precum şi pe cele rezultate din tranzitele notificate, iar începând cu implementarea procesului de compensare a dezechilibrelor, importul prin acest proces, rezultat prin integrarea tuturor valorilor de corecţie cu semn negativ determinate de platforma informatică regională pentru compensarea dezechilibrelor."

    10. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 97
    Cantităţile contractate sunt exprimate în MWh, cu 3 zecimale."

    11. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 105
    Livrările măsurate aferente fiecărui ID sunt exprimate în MWh, cu 3 zecimale."

    12. Articolul 113 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 113
    Dezechilibrul sistemului pe fiecare ID se determină astfel:
    a) cantitatea agregată corespunzătoare reducerii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID, atât pe PE, cât şi în afara PE cu compensaţie, la care se adaugă k Δf, dacă are sensul de reducere de putere,
    b) minus cantitatea agregată corespunzătoare creşterii de putere care a fost efectiv livrată în acest ID, atât pe PE, cât şi în afara PE cu compensaţie, la care se adaugă kΔf, dacă are sensul de creştere de putere,
    c) minus valoarea schimburilor neplanificate cu toate părţile externe interconectate, unde kΔf reprezintă estimarea reglajului primar activat în ID."

    13. La articolul 119, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) costurile corespunzătoare tranzacţiilor definitive care au fost încheiate pe PE sau în afara PE cu compensaţie drept consecinţă a anulării unei tranzacţii anterioare în ordinea de merit, marcată ca fiind anulată pentru rezolvarea unei restricţii de reţea sau, după caz, care au fost încheiate pe PE sau în afara PE cu compensaţie şi au fost marcate ca fiind utilizate pentru managementul restricţiilor de reţea;"

    14. La articolul 120 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) tranzacţiile definitive încheiate pe PE sau în afara PE cu compensaţie drept consecinţă a anulării unei tranzacţii din cauza unei restricţii de reţea prevăzute la art. 119 lit. a) reprezintă tranzacţiile definitive suplimentare, marcate ca înlocuitoare, evidenţiate în urma refacerii procesului de stabilire a tranzacţiilor angajate pe fiecare tip de reglaj în ipoteza în care OTS nu ar fi anulat perechea/perechile preţ-cantitate marcată/marcate ca fiind anulată/anulate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea şi/sau cele definitive stabilite în afara PE cu compensaţie pentru înlocuirea energiei electrice pierdute prin anulare, conform .prevederilor Regulamentului PE."

    15. La articolul 120, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru situaţiile în care într-un ID există tranzacţii definitive marcate ca utilizate pentru managementul restricţiilor de reţea sau tranzacţii cu compensaţie utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea în afara PE, costurile evitate prevăzute la art. 119 lit. b) reprezintă contravaloarea ofertelor care ar fi determinat tranzacţii angajate marcate ca virtuale, suplimentare celor înregistrate în sistemul PE şi care sunt evidenţiate în urma refacerii procesului de stabilire a tranzacţiilor angajate pe fiecare tip de reglaj în ipoteza în care OTS nu ar fi selectat perechea/perechile preţ-cantitate marcată/marcate ca fiind utilizată/utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea sau nu ar fi stabilit tranzacţii cu compensaţie în afara PE utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, conform prevederilor Regulamentului PE."

    16. Articolul 121 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 121
    ODPE determină surplusul de costuri rezultat din managementul restricţiilor de reţea, separat pentru fiecare ID din luna de livrare, cu formulele:
    a) SC_Con, i= ∑( q_i, jDef^Cres, Inloc_ * pi, jDefCres^, _Inloc) – ∑(q_i, kAngajCres^, Anul_ * pi, kAngajCres^, _Anul),
    care se aplică în situaţiile în care oferte selectate la creştere au fost anulate deoarece ar fi creat o restricţie de reţea,
    unde:
    - SC_Con, i reprezintă surplusul de costuri rezultat din managementul restricţiilor de reţea în IDi;
    – q _i, j Def^Cres, Inloc reprezintă cantitatea corespunzătoare fiecărei tranzacţii definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în IDi, identificată sub denumirea de tranzacţie înlocuitoare a tranzacţiilor anulate angajate la creştere în IDi, sau cantitatea corespunzătoare fiecărei tranzacţii definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în IDi, identificată drept tranzacţie înlocuitoare cu compensaţie, conform prevederilor Regulamentului PE;
    – p _i, j Def^Cres, Inloc reprezintă preţul perechii preţ-cantitate din ofertă corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în IDi, identificată sub denumirea de tranzacţie înlocuitoare a tranzacţiilor anulate angajate la creştere în IDi, sau compensaţia unitară corespunzătoare fiecărei tranzacţii definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în IDi, identificată drept tranzacţie înlocuitoare cu compensaţie, conform prevederilor Regulamentului PE;
    – q _i, k Angaj^Cres, Anul, respectiv p_i, k Angaj^Cres, Anul reprezintă cantitatea, respectiv preţul marginal, corespunzătoare tranzacţiilor angajate k pentru furnizarea creşterii de putere în IDi, marcate ca anulate datorită unei restricţii de reţea, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE;
    şi/sau
    b) SC_Con, i = ∑(q _i, l Def^Cres, Con_ * p i, l Def^Cres, _Con) – ∑( q _i, mVirt^Cres * p i, mVirt^Cres),
    care se aplică în situaţiile în care oferte selectate la creştere au fost marcate ca utilizate pentru managementul restricţiilor de reţea şi/sau în care OTS a stabilit în afara PE tranzacţii la creştere cu compensaţie utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea,
    unde:
    - q _i, l Def^Cres, Con, respectiv p_i, l Def^Cres, Con reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiilor definitive l pentru furnizarea creşterii de putere în IDi marcate ca utilizate pentru managementul unei restricţii de reţea sau cantitatea, respectiv compensaţia unitară corespunzătoare fiecărei tranzacţii definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în IDi, identificată drept tranzacţie marcată ca utilizată în afara PE pentru rezolvarea unei restricţii de reţea cu compensaţie, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE;
    – q_i, m Virt^Cres reprezintă cantitatea corespunzătoare tranzacţiilor identificate drept virtuale m pentru furnizarea creşterii de putere în IDi, care ar fi fost încheiate suplimentar celor înregistrate în sistemul PE, evidenţiate în conformitate cu prevederile Regulamentului PE;
    – p_i, m Virt^Cres reprezintă preţul marginal rezultat în urma refacerii procesului de stabilire a tranzacţiilor angajate pe fiecare tip de reglaj în ipoteza în care OTS nu ar fi selectat perechea/perechile preţ-cantitate marcată/marcate ca fiind utilizată/utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, utilizat ca preţ marginal pentru tranzacţiile angajate, şi/sau nu ar fi stabilit în afara PE tranzacţii cu compensaţie utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea.
    Toate cantităţile sunt considerate ca valori pozitive, exprimate în MWh, cu 3 zecimale."

    17. Articolul 122 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 122
    ODPE determină deficitul de venituri rezultate din managementul restricţiilor de reţea, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, cu formulele:
    a) DV_Con, i= ∑(q_i, jDef^Red, Inloc_ * p i, j Def^Red, _Inloc) – ∑(q_i, kAngaj^Red, Anul_* p i, kAngaj^Red, _Anul),
    care se aplică în cazul în care oferte selectate la reducere au fost anulate deoarece ar fi creat o restricţie de reţea,
    unde:
    - DV_Con, i reprezintă deficitul de venituri rezultate din managementul restricţiilor de reţea în IDi;
    – q_i,j Def^Red,Inloc reprezintă cantitatea corespunzătoare tranzacţiilor definitive j pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, identificată sub denumirea de tranzacţie înlocuitoare a tranzacţiilor anulate angajate la reducere în IDi, sau cantitatea corespunzătoare tranzacţiilor definitive j identificate drept înlocuitoare cu compensaţie pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, conform prevederilor Regulamentului PE;
    – p_i,j Def^Red,Inloc reprezintă preţul perechii preţ-cantitate din ofertă corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, identificată sub denumirea de tranzacţie înlocuitoare a tranzacţiilor anulate angajate la reducere în IDi, sau compensaţia unitară, considerată cu semnul minus, corespunzătoare tranzacţiilor definitive identificate drept înlocuitoare cu compensaţie pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, conform prevederilor Regulamentului PE;
    – q_i, k Angaj^Red, Anul, respectiv p_i, k Angaj^Red, Anul reprezintă cantitatea, respectiv preţul marginal, corespunzătoare tranzacţiilor angajate k pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, marcate ca anulate datorită unei restricţii de reţea, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE;
    şi/sau
    b) DV_Con, i = ∑(q_i, l Def^Red, Con_ * pi, l Def^Red, _Con) – ∑(q _i, m Virt^Red * pi, m Virt^Red),
    care se aplică în situaţiile în care oferte selectate la reducere au fost marcate ca utilizate pentru managementul restricţiilor de reţea şi/sau în care OTS a stabilit în afara PE tranzacţii la reducere cu compensaţie utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea,
    unde:
    - q_i, l Def^Red,Con, respectiv p_i,l Def^Red,Con reprezintă cantitatea, respectiv preţul, corespunzătoare tranzacţiilor definitive l pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, marcate ca utilizate pentru managementul unei restricţii de reţea, şi/sau cantitatea, respectiv compensaţia unitară, considerată cu semnul minus, corespunzătoare fiecărei tranzacţii definitive j pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, identificată drept tranzacţie cu compensaţie utilizată pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, în conformitate cu prevederile Regulamentului PE;
    – q_i,m Virt^Red reprezintă cantitatea corespunzătoare tranzacţiilor identificate drept virtuale m pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, care ar fi fost încheiate suplimentar celor înregistrate în sistemul PE, rezultate în conformitate cu prevederile Regulamentului PE;
    – p_i,m Virt^Red reprezintă preţul marginal rezultat în urma refacerii procesului de stabilire a tranzacţiilor angajate pe fiecare tip de reglaj în ipoteza în care OTS nu ar fi selectat perechea/perechile preţ-cantitate marcată/marcate ca fiind utilizată/utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, utilizat ca preţ marginal pentru tranzacţiile angajate, şi/sau nu ar fi stabilit în afara PE tranzacţii cu compensaţie utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea.
    Toate cantităţile vor fi considerate ca valori pozitive, exprimate în MWh, cu 3 zecimale."

    18. Articolul 123 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 123
    Nu mai târziu de data-limită la care OTS transmite valorile măsurate aferente poziţiilor nete măsurate ale PRE la ODPE conform Regulilor de măsurare, OTS transmite la ODPE separat pentru fiecare ID detaliile tuturor tranzacţiilor virtuale prevăzute la art. 121 şi 122, determinate conform Regulamentului PE, pe cele ale tranzacţiilor anulate pentru rezolvarea unor restricţii de reţea, pe cele ale tranzacţiilor definitive înlocuitoare ale acestora, respectiv pe cele ale tranzacţiilor definitive înlocuitoare cu compensaţie, precum şi pe cele ale tranzacţiilor definitive cu compensaţie utilizate pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, separat pentru fiecare ID."

    19. La articolul 125, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 125
    (1) ODPE determină costurile pentru echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, cu formula:
    C_EchSist,i = ∑ (q_i,j^Cres * pi,j^Cres) + C_MCD,i^imp – SCCon,i,
    unde:
    - C_EchSist,i reprezintă costurile pentru echilibrarea sistemului în IDi, utilizate sub această denumire şi în cazurile în care au valoare negativă;
    – q_i,j^Cres reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în IDi, inclusiv, dacă este cazul, cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiilor definitive la creştere încheiate în afara PE cu compensaţie pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, evidenţiate drept utilizate sau înlocuitoare; q_i,j^Cres va fi considerată ca valoare pozitivă exprimată în MWh, cu 3 zecimale;
    – p_i,j^Cres reprezintă preţul aferent tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în IDi, inclusiv, dacă este cazul, compensaţia unitară corespunzătoare tranzacţiilor definitive la creştere încheiate în afara PE cu compensaţie pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, evidenţiate drept utilizate sau înlocuitoare;
    – C_MCD,i^imp reprezintă costurile rezultate conform regulilor mecanismului de compensare a dezechilibrelor, după implementarea acestuia, în IDi."

    20. Art. 126 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 126
    ODPE determină veniturile rezultate din echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, cu formula:
    V_EchSist,i = ∑ (q_i,x^Red * pi,x^Red) + V_MCD,i^exp – DVCon,i,
    unde:
    - V_EchSist,i reprezintă veniturile rezultate din echilibrarea sistemului în IDi, utilizate sub această denumire şi în cazurile în care au valoare negativă;
    – q_i,x^Red reprezintă cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiei definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, inclusiv, dacă este cazul, cantitatea de energie efectiv livrată corespunzătoare tranzacţiilor definitive la reducere încheiate în afara PE cu compensaţie pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, evidenţiate drept utilizate sau înlocuitoare;
    – p_i,x^Red reprezintă preţul aferent tranzacţiei definitive x pentru furnizarea reducerii de putere în IDi, inclusiv, dacă este cazul, compensaţia unitară, considerată cu semnul minus, corespunzătoare tranzacţiilor definitive la reducere încheiate în afara PE cu compensaţie pentru rezolvarea restricţiilor de reţea, evidenţiate drept utilizate sau înlocuitoare;
    V_MCD,i^exp reprezintă veniturile rezultate conform regulilor procesului de compensare a dezechilibrelor, după implementarea acestuia, în IDi."

    21. Articolul 127 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 127
    După determinarea costurilor şi a veniturilor rezultate din echilibrarea sistemului, ODPE determină costurile efective pentru echilibrarea sistemului, separat pentru fiecare IDi din luna de livrare, cu formula:
     CE_EchSist,i = ∑ (q_i,j^Cres * pi,j^Cres) – ∑ (q_i,x^Red * pi,x^Red) + C_MCD,i^imp – VMCD,i^exp – C_Con,i,
    unde:
    - CE_EchSist,i reprezintă costurile efective pentru echilibrarea sistemului în IDi;
    – C_Con,i reprezintă costurile pentru managementul restricţiilor de reţea pentru IDi, determinate conform art. 124."

    22. Articolul 132 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 132
    Dacă OTS a dispus livrarea creşterii de putere într-un ID, preţul pentru deficit de energie în acest IDi este determinat cu formula:
    PDef_i = C_EchSist,i/(∑q_i,j^Cres),
    unde:
    - PDef_i reprezintă preţul pentru deficit de energie în IDi;
    – C_EchSist,i reprezintă costurile pentru echilibrarea sistemului în IDi, determinate conform prevederilor art. 125;
    – q_i,j^Cres reprezintă cantitatea efectiv livrată, corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea creşterii de putere în IDi; q_i,j^Cres este considerată ca valoare pozitivă, exprimată în MWh, cu 3 zecimale."

    23. Articolul 134 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 134
    Dacă OTS a dispus livrarea reducerii de putere într-un ID, preţul pentru excedent de energie în acest IDi este determinat cu formula:
    PExc_i = V_EchSist,i/(∑q_i,j^Red),
    unde:
    - PExc_i reprezintă preţul pentru excedent de energie în IDi;
    – V_EchSist,i^ reprezintă venitul rezultat din echilibrarea sistemului în IDi, determinat conform prevederilor art. 126;
    – q_i,j^Red reprezintă cantitatea efectiv livrată, corespunzătoare tranzacţiei definitive j pentru furnizarea reducerii de putere în IDi; q_i,j^Red este considerată ca valoare pozitivă, exprimată în MWh, cu 3 zecimale."    ART. 7
    Regulile comerciale privind colectarea, prelucrarea şi transmiterea valorilor măsurate de energie electrică, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 1 aprilie 2020, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Prezentele reguli stabilesc cadrul pentru colectarea, însumarea şi transmiterea datelor necesare determinării obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare aferente tranzacţiilor pe PE şi a obligaţiilor de plată aferente dispoziţiilor cu compensaţie financiară stabilite în afara PE, dezechilibrelor participanţilor la piaţă şi dezechilibrelor însumate la nivel PRE şi redistribuirii costurilor sau veniturilor suplimentare pe PE, pe baza VM/VMA."

    2. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) OM transmit către PPE/OR în drept şi către participanţii la piaţă neînregistraţi ca PPE responsabili de UD/CD/ISD care sunt situate în zona de responsabilitate a OM şi ale căror date de identificare sunt transmise la OM de către OTS, precum şi către OMEPA, pe măsură ce datele sunt disponibile, VM aferente UD/CD/ISD pe fiecare ID, în termen de 4 zile lucrătoare de la începutul lunii următoare celei de livrare."    ART. 8
    Programul de implementare a măsurilor necesare în scopul asigurării condiţiilor de decontare la un interval de 15 minute, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 63/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, se modifică după cum urmează:
    - La punctul 12, câmpul „Măsura“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Implementarea modificărilor pentru determinarea preţului unic de decontare a dezechilibrelor PRE şi pentru stabilirea obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare, la nivel naţional, aferente tranzacţiilor cu energie electrică realizate de furnizorii de servicii de echilibrare"    ART. 9
    Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. şi Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. actualizează şi/sau elaborează procedurile operaţionale proprii pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin şi le transmit Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru informare.

    ART. 10
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice „Transelectrica“ - S.A. şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 11
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 septembrie 2020.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 24 august 2020.
    Nr. 152.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016