Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 152 din 16 octombrie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 152 din 16 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1051 din 10 noiembrie 2020
    În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, aprobat prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 august 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 7, alineatele (1),(4) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Scopul controlului corporal şi al bagajelor este de a verifica amănunţit dacă străinii posedă obiecte, materiale sau substanţe interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, care pot pune în pericol viaţa sau integritatea corporală a acestora, a altor străini cazaţi în centru ori a personalului centrului, sume de bani, documente de călătorie ori de identitate pe baza cărora poate fi stabilită sau confirmată identitatea străinilor.
    (...)
    (4) Cu ocazia efectuării controlului corporal şi al bagajelor, documentele care atestă identitatea, sumele de bani, precum şi obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, pe care străinii le posedă, se reţin şi se depozitează în locuri special amenajate, cu excepţia medicamentelor, care se predau medicului centrului.
    (...)
    (9) Informaţiile privind documentele, sumele de bani, obiectele sau materialele reţinute de la străini, circumstanţele reţinerii, precum şi datele de identificare ale personalului din cadrul serviciului de permanenţă implicat sunt implementate în modulul dedicat din Sistemul informatic de management al străinilor, denumit în continuare SIMS."

    2. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Rezultatele controlului medical, inclusiv existenţa eventualelor urme de violenţă, se consemnează, în mod obligatoriu, în registrul de consultaţii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, şi în fişa medicală întocmită pentru fiecare străin cazat în centru. În cazul în care se constată existenţa unor urme de violenţă sau dacă străinul prezintă semne evidente ale unei afecţiuni/boli contagioase ce necesită măsuri de protecţie speciale şi imediate pentru personalul centrului, medicul centrului/personalul medical informează despre aceasta, de îndată, personalul principal de serviciu, care are obligaţia sesizării, de îndată, a şefului centrului sau a înlocuitorului legal al acestuia."

    3. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Pe numele fiecărui străin introdus în centru se constituie un dosar personal care cuprinde documentele prevăzute la art. 4 alin. (1), precum şi toate documentele întocmite ulterior pe parcursul cazării, cu excepţia documentelor medicale şi a celor pe linie de psihologie, până la scoaterea definitivă din centru."

    4. La articolul 11, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pe durata cazării în centre, străinilor li se asigură spaţii de cazare, hrană, spaţii pentru desfăşurarea activităţilor recreative şi religioase, materiale de întreţinere şi igienă, precum şi asistenţă medicală şi psihologică, în condiţiile stabilite prin prezentul regulament."

    5. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Străinul poate utiliza, la cerere, sub supraveghere vizuală directă, telefonul mobil personal, cu respectarea caracterului privat al convorbirii."

    6. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Sumele de bani, documentele de identitate/călătorie sau cele pe baza cărora se poate stabili identitatea străinului cazat, precum şi obiectele prevăzute la pct. III şi pct. IV lit. c) din anexa nr. 3, predate de vizitator pentru străinul cazat în centru sau descoperite la controlul pachetului ori asupra străinului cazat în centru la încheierea vizitei, sunt reţinute de către personalul din serviciul de permanenţă. Prevederile art. 7 alin. (6)-(9) se aplică în mod corespunzător."

    7. La articolul 17, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Obiectele, materialele sau substanţele din categoria celor menţionate în anexa nr. 3, altele decât cele prevăzute la alin. (3) şi (4), se restituie vizitatorului."

    8. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Străinii cazaţi în centre pot primi bani de la persoanele care îi vizitează.
    (2) În baza unei solicitări scrise şi cu aprobarea şefului centrului sau înlocuitorului legal, străinul cazat în centru poate dispune de sumele de bani sau bunurile pe care le deţine, în sensul predării către alt străin cazat în centru sau unei persoane din afara centrului."

    9. La articolul 19, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Străinii cazaţi în centre pot solicita, în scris, cumpărarea de bunuri materiale sau servicii de natura celor prevăzute la art. 20, cu specificarea sursei financiare din care acestea să fie realizate.
    (...)
    (5) După predarea cumpărăturilor sau a achiziţiei serviciilor în baza documentelor justificative, personalul principal de serviciu pe centru efectuează menţiunile corespunzătoare în modulul dedicat al SIMS şi generează dovezile de restituire şi/sau reţinere a sumelor, care se clasează la dosarul străinului."

    10. La articolul 20, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Pe timpul cât sunt cazaţi în centru, străinii pot primi, cumpăra, păstra şi folosi bunuri materiale şi servicii de natura celor enumerate mai jos, astfel:"

    11. La articolul 20 alineatul (1), după litera g) se introduc două noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
    "h) servicii de curierat, medicale şi telefonie;
i) articole de studiu, precum cărţi, broşuri, ziare."

    12. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    (1) Zilnic, fiecare străin are dreptul la o oră de activităţi recreative în aer liber, cu posibilitatea prelungirii în funcţie de condiţiile atmosferice şi de posibilităţile de supraveghere. Activităţile recreative în aer liber se desfăşoară, de regulă, în intervalul 13,30-17,00."

    13. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    Străinii cazaţi în centre pot desfăşura practici şi ritualuri specifice cultului ai căror adepţi sunt, inclusiv în spaţiile special amenajate pentru desfăşurarea de activităţi religioase în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2), cu respectarea regulilor privind igiena individuală şi colectivă şi a regulilor privind prevenirea incendiilor."

    14. La articolul 29, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Străinii luaţi în custodie publică, declaraţi indezirabili sau care fac obiectul expulzării, sunt cazaţi în camere separate de celelalte categorii de străini.
    (...)
    (4) Cazarea minorilor în centre se va face în baza menţiunii efectuate în Nota de introducere a străinului pe care îl însoţesc. Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani le sunt aplicabile prevederile art. 6 lit. a) şi b), iar celor care au împlinit vârsta de 14 ani le sunt aplicabile inclusiv prevederile art. 6 lit. c)."

    15. La articolul 39, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să predea personalului centrului obiectele, materialele sau substanţele interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, precum şi sumele de bani sau documentele de călătorie sau de identitate pe care le posedă şi să se supună controalelor realizate pentru descoperirea acestora;"

    16. La articolul 40, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să iniţieze, să organizeze, să sprijine, să participe sau să desfăşoare orice acţiuni, manifestaţii sau întruniri care aduc atingere siguranţei personalului, ordinii interioare şi elementelor fizice de securitate ale centrului;"

    17. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Abaterile disciplinare se constată de personalul centrului şi se consemnează într-un proces-verbal, care se înaintează şefului centrului sau înlocuitorului legal al acestuia, în termen de maximum 24 de ore de la constatare."

    18. La articolul 52, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(7) Încetarea refuzului de hrană se consemnează în scris în cuprinsul unei declaraţii a străinului ori în cuprinsul unui proces-verbal încheiat de către şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia, împreună cu medicul centrului. Încetarea refuzului de hrană se înscrie în fişa medicală a străinului şi în fişa psihologică individuală.
(8) Declaraţia de încetare a refuzului de hrană sau procesul-verbal încheiat în acest sens se înaintează, de îndată, Direcţiei migraţie. O copie a declaraţiei ori a procesului-verbal se depune la dosarul personal al străinului."

    19. La articolul 53, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cazul în care starea de sănătate a femeii însărcinate face imposibilă realizarea returnării, la propunerea medicului centrului, directorul Direcţiei migraţie dispune reanalizarea situaţiei juridice a persoanei sub aspectul încetării măsurii luării în custodie publică."

    20. La articolul 54, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    (1) În situaţia decesului unui străin, fapt confirmat de personalul medical al centrului, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia raportează directorului Direcţiei migraţie evenimentul şi informează în acest sens organele de poliţie."

    21. La articolul 61, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    (1) Pentru prevenirea producerii unor evenimente de natură să afecteze securitatea centrului şi pentru descoperirea obiectelor, materialelor sau substanţelor interzise, de natura celor prevăzute în anexa nr. 3, precum şi a sumelor de bani sau a documentelor de călătorie sau de identitate aflate în posesia străinilor cazaţi în centru, şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia poate dispune oricând efectuarea de controale corporale asupra străinilor, precum şi controale în camerele de cazare ale acestora."

    22. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    (1) Paza şi supravegherea străinilor luaţi în custodie publică se execută neîntrerupt, în schimburi sau ture, de către personalul centrului, sub coordonarea personalului principal de serviciu pe centru, potrivit planificării stabilite de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia.
    (2) Asistenţii medicali îşi desfăşoară activitatea în schimburi sau ture, potrivit planificării stabilite de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia.
    (3) Stabilirea programului de lucru se face prin dispoziţie a şefului instituţiei.
    (4) Pe perioada executării serviciului, personalul Compartimentului pază şi escorte poartă uniforma de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care şeful centrului sau înlocuitorul legal al acestuia dispune altfel."

    23. La articolul 66, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Scoaterea temporară se realizează pentru ca străinii să fie prezentaţi la misiunile diplomatice sau oficiile consulare, instanţele de judecată, unităţile medicale, inclusiv în situaţia internării sau în alte locuri unde este necesară prezenţa acestora."

    24. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Scoaterea temporară se aprobă de şeful centrului sau de înlocuitorul legal al acestuia, cu excepţia situaţiilor în care scoaterea temporară se realizează în vederea transferului străinului între centre sau atunci când prezenţa străinului este solicitată de alte autorităţi sau instituţii, când se aprobă de directorul Direcţiei migraţie."

    25. La articolul 67, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Informaţiile privind scoaterea temporară a străinilor luaţi în custodie publică se implementează în modulul dedicat din SIMS.
(4) La scoaterea temporară din centru se generează prin intermediul funcţionalităţilor modulului dedicat din SIMS următoarele documente:
    a) documente de aprobare şi organizare a misiunii de însoţire, conform procedurilor în vigoare;
    b) Nota de scoatere temporară prevăzută la alin. (1)."

    26. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 68
    (1) Scoaterea definitivă din centru se realizează în baza Notei de scoatere definitivă, aprobată de directorul Direcţiei migraţie, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12.
    (2) La scoaterea definitivă din centru se generează, prin intermediul modulului dedicat SIMS, după caz, următoarele documente:
    a) documente de aprobare şi organizare a misiunii de însoţire, conform procedurilor în vigoare;
    b) proces-verbal privind scoaterea definitivă din centru, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 14;
    c) proces-verbal privind îmbarcarea, pentru străinii îndepărtaţi de pe teritoriul României prin puncte de trecere a frontierei aeroportuare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15;
    d) proces-verbal privind îndepărtarea de pe teritoriul României, în cazul străinilor îndepărtaţi sub escortă de pe teritoriul României prin puncte de trecere a frontierei terestre, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 16;
    e) proces-verbal de predare-primire, în cazul scoaterii definitive în scopul predării străinilor către alte structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau alte autorităţi administrative ori judiciare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 17."

    27. După capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1, cuprinzând articolul 69^1, cu următorul cuprins:
    "    CAP. V^1
    Prelucrarea datelor cu caracter personal
    ART. 69^1
    (1) Prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul prezentului regulament se realizează în condiţiile şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu excepţia situaţiilor în care prelucrarea se circumscrie dispoziţiilor unei legi speciale.
    (2) Inspectoratul General pentru Imigrări nu va transfera, comunica, pune la dispoziţie, divulga şi nu va supune datele cu caracter personal unei operaţiuni de prelucrare directe sau indirecte către persoane fizice sau juridice terţe, sub nicio formă, cu excepţia situaţiilor expres prevăzute de legi speciale.
    (3) Inspectoratul General pentru Imigrări asigură un nivel adecvat al securităţii prelucrărilor realizate în temeiul prezentului regulament, cu luarea în considerare a dispoziţiilor art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (4) La momentul colectării datelor de la persoana vizată sau cu ocazia realizării oricărei alte activităţi de prelucrare care presupune interacţiunea cu aceasta, Inspectoratul General pentru Imigrări va informa persoana vizată cu privire la dispoziţiile art. 13-22 şi art. 34 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului.
    (5) Datele cu caracter personal furnizate sunt destinate utilizării de către Inspectoratul General pentru Imigrări şi pot fi comunicate, după caz, în condiţiile legii, autorităţilor publice centrale sau locale, reprezentanţelor diplomatice ale României, autorităţilor judecătoreşti, precum şi altor instituţii cu care Inspectoratul General pentru Imigrări colaborează, în vederea exercitării atribuţiilor ce le sunt date în competenţă prin lege.
    (6) Tipurile de date care fac obiectul prelucrării sunt:
    a) numele şi prenumele;
    b) data şi locul naşterii;
    c) sexul;
    d) cetăţenia;
    e) codul numeric personal;
    f) seria şi numărul documentului de identitate;
    g) semnătura;
    h) date biometrice (impresiuni digitale, fotografie digitală);
    i) telefon/adresă de e-mail.
    (7) Datele cu caracter personal prelucrate în baza prezentului regulament sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru îndeplinirea activităţilor aferente centrelor, dar nu mai mult de 10 ani."

    28. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 71
    Anexele nr. 1-17 fac parte integrantă din prezentul regulament."

    29. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    30. După anexa nr. 13 se introduc 4 noi anexe, anexele nr. 14-17, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2-5 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 121/2014 pentru aprobarea Regulamentului centrelor de cazare a străinilor luaţi în custodie publică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 590 din 7 august 2014, cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Bogdan Despescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 16 octombrie 2020.
    Nr. 152.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 6 la regulament)
    Registrul de evidenţă a străinilor cazaţi în centru

┌────┬─────────┬───────┬──────────┬────────────┬────────────┬─────────┬─────────┬────────────┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │Documente │ │ │Starea de│ │Numele, │Numele, │ │
│ │Numele, │ │de │Data │Starea de │sănătate │Data │prenumele │prenumele│ │
│Nr. │prenumele│Ţara de│identitate│introducerii│sănătate la │la │scoaterii│PPSC la │PPSC la │Observaţii│
│crt.│şi data │origine│aflate │/Structura │introducerea│scoaterea│/ │introducerea│scoaterea│ │
│ │naşterii │ │asupra │IGI │în centru │din │motivul │în centru │din │ │
│ │ │ │străinului│ │ │centru │ │ │centru │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────┼──────────┼────────────┼────────────┼─────────┼─────────┼────────────┼─────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───────┴──────────┴────────────┴────────────┴─────────┴─────────┴────────────┴─────────┴──────────┘

    NOTĂ:
    PPSC - personalul principal de serviciu pe centru
    IGI - Inspectoratul General pentru Imigrări


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 14 la regulament)
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    [SIGLA]
    INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
    Direcţia migraţie
    Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică
    Nesecret
    Exemplar nr. ......
    Nr. ...................../DM
    Localitate ...............................
    PROCES-VERBAL
    de scoatere definitivă din centru, verificare corporală şi a bunurilor personale
    Încheiat astăzi ................., ora ....., la Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică ........................., între ...................................., personal principal de serviciu în cadrul centrului, şi ......................................., şef echipă de escortare, cu ocazia scoaterii definitive din centru a numitului ..............................................
    Motivul scoaterii din centru îl reprezintă ..........................................., conform Notei de scoatere nr. ................................. .
    Străinul a predat următoarele materiale primite la introducerea în centru: saltea: ............ buc.; pat metalic: ........ buc.; pernă: ...... buc.; faţă pernă: ...... buc.; pătură: ...... buc.; cearceaf: ...... buc.; prosop faţă: ...... buc.; prosop baie: ...... buc.
    Străinului i-au fost restituite următoarele bunuri şi valori:
    • ...........................................................................................

    Starea de sănătate a străinului este bună. Străinul nu prezintă urme de violenţă.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în două exemplare, dintre care unul s-a înmânat străinului.
    Am predat
    Personal principal de serviciu,
    ...............................................................
    Am primit
    Şeful grupei de escortă,
    ............................................................
    Am primit documentele, bunurile şi valorile reţinute
    Data: ..........................
    Semnătura străinului...................................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 15 la regulament)
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    [SIGLA]
    INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
    Direcţia migraţie
    Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică
    Nesecret
    Exemplar nr. ......
    Nr. ...................../DM
    Localitate ...............................
    PROCES-VERBAL
    de îmbarcare a numitului/numiţilor ..........................................
    Anul ..........., luna ............., ziua ......, ora ........., în Punctul de trecere a frontierei ................................
    ........................................ din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică ....................................... şi .......................................... din cadrul Punctului de trecere a frontierei .............................., l-au/i-au escortat pe numitul/numiţii .........................., născut la .................... în ................., şi ..................................., născut la .................... în ..................., pentru a fi îmbarcat/îmbarcaţi în avionul companiei ........................., cursa ........................, cu plecare la ora ........ în direcţia ........................
    Motivul părăsirii teritoriului României îl reprezintă ................................................
    Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare.
    Am predat
    ..........................
    Am primit
    ..............................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 16 la regulament)
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    [SIGLA]
    INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
    Direcţia migraţie
    Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică
    Nesecret
    Exemplar nr. ......
    Nr. ...................../DM/CO
    Localitate ...............................
    PROCES-VERBAL
    de îndepărtare de pe teritoriul României a numitului/numiţilor ............................
    Anul ............, luna ......, ziua ......, ora ............, în Punctul de trecere a frontierei ............................... ............. din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică ............................ şi ...................................... din cadrul Punctului de trecere a frontierei ........................ l-am/i-am însoţit pe străinul ..............................., născut la ................................., şi străinul ......................., născut la ......................, pentru a fi predat/predaţi autorităţilor competente din ................................ (statul limitrof).
    Motivul predării îl reprezintă ............................................. .
    Străinul/Străinii afirmă/nu afirmă probleme medicale; prezintă/nu prezintă urme de violenţă.
    Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal, în două exemplare.
    Am predat
    ..............................
    Am primit
    ..............................

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 17 la regulament)
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    [SIGLA]
    INSPECTORATUL GENERAL PENTRU IMIGRĂRI
    Direcţia migraţie
    Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică
    Nesecret
    Exemplar nr. ......
    Nr. ...................../DM
    Localitate ...............................
    PROCES-VERBAL
    de predare-primire
    Anul ............., luna......, ziua ..., ora ............, în/la ........................................ ..................din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări - Centrul de cazare a străinilor luaţi în custodie publică ..................... şi ........................................... din cadrul ......................................, cu ocazia predării, respectiv primirii numitului/numiţilor, ........................, născut la ..................... în ........................, şi ......................, născut la ....................... în ..................
    Cel/Cei în cauză posedă/nu posedă document(e) de călătorie/identitate şi are/au asupra sa/lor următoarele bunuri şi valori:
    - document de călătorie/identitate ....................................................;
    – bunuri/obiecte ............................................;
    – sume de bani ............................................ .

    Starea de sănătate a străinului/străinilor este corespunzătoare. Cel/Cei în cauză nu prezintă urme de violenţă.
    Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în două exemplare.
    Am predat
    .........................
    Am primit
    .........................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016