Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.150 din 28 iulie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.150 din 28 iulie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 698 din 4 august 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 39 alin. (3) şi art. 59 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului apărării nr. M.31/2008 privind competenţele de achiziţie a produselor, serviciilor şi lucrărilor în cadrul Ministerului Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 4 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Prin excepţie de la alin. (1):
    a) Direcţia domenii şi infrastructuri stabileşte competenţe de achiziţie autorităţilor contractante din subordine pentru lucrări de investiţii, reparaţii capitale şi consolidări, precum şi pentru servicii de proiectare;
    b) Statul Major al Apărării stabileşte competenţe de achiziţie autorităţilor contractante din subordine pentru produsele, serviciile şi lucrările prevăzute la numerele curente 6^1, 23, 24, 27^1, 28 şi 67 din anexa nr. 1."

    2. La articolul 6, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) structurile care desfăşoară activităţi în domeniul cercetării şi sunt finanţate pentru realizarea unor proiecte/programe de cercetare-dezvoltare, din alte surse decât bugetul Ministerului Apărării Naţionale, numai pentru achiziţiile aferente respectivelor proiecte/programe şi în limita fondurilor repartizate din acele surse;"

    3. La articolul 6, litera c) se abrogă.
    4. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) Pentru realizarea achiziţiei în sistem centralizat a produselor, serviciilor şi lucrărilor prevăzute în anexa nr. 1, structurile finanţate din venituri proprii şi subvenţii sau integral din venituri proprii se asociază cu autoritatea contractantă ce deţine competenţa de achiziţie centralizată a acestora.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), autoritatea contractantă ce deţine competenţa de achiziţie centralizată semnează un acord de asociere cu structura/structurile şi întreprinde demersurile necesare organizării şi derulării procedurii de achiziţie.
    (3) Contractul/Acordul-cadru atribuit în urma derulării procedurii de achiziţie se semnează de toţi membrii asocierii.
    (4) În funcţie de sursa de finanţare, atribuirea şi derularea contractelor subsecvente acordului-cadru prevăzut la alin. (3) se realizează de structura/structurile membră/membre a/ale asocierii sau de autoritatea contractantă ce deţine competenţa de achiziţie centralizată."

    5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Structurile care nu au în compunere compartiment intern specializat în atribuirea contractelor de achiziţie publică solicită pe cale ierarhică achiziţionarea produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare de către structura cu competenţă în domeniu, potrivit prevederilor prezentului ordin."

    6. La anexa nr. 1, după numărul curent 6 se introduce un nou număr curent, numărul curent 6^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬──────────┬─────────────┬────────────┐
│ │ │Denumirea │ │
│Nr. │Codul CPV │produsului/ │Autoritatea │
│crt.│ │serviciului/ │contractantă│
│ │ │lucrării │ │
├────┼──────────┼─────────────┼────────────┤
│ │ │ │Centrul │
│6^1.│24455000-8│Dezinfectanţi│farmaceutic │
│ │ │^(8) │zonal │
│ │ │ │Bucureşti │
└────┴──────────┴─────────────┴────────────┘

"

    7. La anexa nr. 1, numerele curente 21-24 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬──────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │ │Denumirea │ │
│Nr. │Codul CPV │produsului/ │Autoritatea │
│crt.│ │serviciului/ │contractantă │
│ │ │lucrării │ │
├────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Comandamentul │
│21. │32400000-7│Reţele^(2) │comunicaţiilor│
│ │ │ │şi │
│ │ │ │informaticii │
├────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Echipament de │Comandamentul │
│22. │32500000-8│telecomunicaţii│comunicaţiilor│
│ │ │^(2), (4) │şi │
│ │ │ │informaticii │
├────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │Centrul │
│23. │33100000-1│Echipamente │farmaceutic │
│ │ │medicale^(8) │zonal │
│ │ │ │Bucureşti │
├────┼──────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Produse │Centrul │
│24. │33600000-6│farmaceutice^ │farmaceutic │
│ │ │(8) │zonal │
│ │ │ │Bucureşti │
└────┴──────────┴───────────────┴──────────────┘

"

    8. La anexa nr. 1, după numărul curent 27 se introduce un nou număr curent, numărul curent 27^1, cu următorul cuprins:
    "

┌────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │Denumirea │ │
│Nr. │Codul CPV │produsului/│Autoritatea │
│crt.│ │serviciului│contractantă│
│ │ │/lucrării │ │
├────┼──────────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │Centrul │
│27^ │34114121-3│Ambulanţe^ │farmaceutic │
│1. │ │(8) │zonal │
│ │ │ │Bucureşti │
└────┴──────────┴───────────┴────────────┘

"

    9. La anexa nr. 1, numerele curente 28, 51, 67 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬──────────┬─────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │Codul CPV │Denumirea produsului/│Autoritatea │
│crt.│ │serviciului/lucrării │contractantă │
├────┼──────────┼─────────────────────┼──────────────┤
│ │ │Vehicule pentru │Centrul │
│28. │34114300-2│serviciile de │farmaceutic │
│ │ │asistenţă socială^(8)│zonal │
│ │ │ │Bucureşti │
├────┴──────────┴─────────────────────┴──────────────┤
│........................................... │
├────┬──────────┬─────────────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Direcţia │
│51. │35700000-1│Sisteme electronice │generală │
│ │ │militare │pentru │
│ │ │ │armamente │
├────┴──────────┴─────────────────────┴──────────────┤
│....................................................│
├────┬──────────┬────────────────────┬───────────────┤
│ │ │ │Centrul │
│67. │42122410-7│Pompe medicale^(8) │farmaceutic │
│ │ │ │zonal Bucureşti│
└────┴──────────┴────────────────────┴───────────────┘

"

    10. La anexa nr. 1, numerele curente 83 şi 95 se abrogă.
    11. La anexa nr. 1, după nota numărul 7 se introduce o nouă notă, nota numărul 8, cu următorul cuprins:
    "(8) Cu excepţia celor pentru care Statul Major al Apărării stabileşte că pot fi achiziţionate descentralizat."

    12. În cuprinsul anexei nr. 2, sintagma „autoritatea contractantă“ se înlocuieşte cu sintagma „structura“.
    13. La anexa nr. 2, numerele curente 1^1, 2, 12, 19, 30 şi 31 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Structura │
│crt.│ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│1^1.│Statul Major al Apărării │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│2. │Direcţia generală financiar-contabilă │
├────┴──────────────────────────────────────────────────┤
│.......................................................│
├────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│12. │Agenţia de informaţii geospaţiale a apărării │
├────┴──────────────────────────────────────────────────┤
│.................................................. │
├────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│19. │Arhivele militare naţionale române │
├────┴──────────────────────────────────────────────────┤
│................................................. │
├────┬──────────────────────────────────────────────────┤
│ │Centrul de Exploatare, Mentenanţă şi Dezvoltare │
│30. │Puncte de Comandă Strategice «General Anton │
│ │Berindei» │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┤
│31. │Brigada 30 Gardă «Mihai Viteazul» │
└────┴──────────────────────────────────────────────────┘

"

    14. La anexa nr. 2, după numărul curent 1^1 se introduce un nou număr curent, numărul curent 1^2, cu următorul cuprins:
    "

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Structura │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│1^2 │Comandamentul Forţelor pentru │
│ │Operaţii Speciale │
└─────┴────────────────────────────────┘

"

    15. La anexa nr. 2, după numărul curent 17 se introduce un nou număr curent, numărul curent 17^1, cu următorul cuprins:
    "

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Nr. │Structura │
│crt. │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│17^1.│Centrul zonal de selecţie şi │
│ │orientare Constanţa │
└─────┴────────────────────────────────┘

"    ART. II
    În tot cuprinsul ordinului, denumirea „Departamentul pentru armamente“ se înlocuieşte cu denumirea „Direcţia generală pentru armamente“.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 28 iulie 2020.
    Nr. M.150.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016