Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 15 din 15 ianuarie 2021  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 15 din 15 ianuarie 2021 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", aferentă măsurii 15 "Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor", submăsura 15.1 "Plăţi pentru angajamente de silvomediu" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 81 din 26 ianuarie 2021
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 27 din 4.01.2021 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
    în baza prevederilor:
    - Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015)3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;
    – Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
    – Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
    – Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 24/2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel naţional şi a măsurilor de prevenire şi control al infecţiilor, în contextul situaţiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;
    – Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;
    – art. 1 din Acordul de delegare pentru implementarea prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 nr. P107/A69/2015, încheiat la data de 24 iunie 2015 între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 137/2020 privind aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 2 iunie 2020, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Aurel Simion,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 15 ianuarie 2021.
    Nr. 15.
    ANEXA 1

    (Anexă la Ordinul nr. 137/2020)
    SISTEMUL DE SANCŢIUNI
    aplicabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform angajamentelor
    ce fac obiectul schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“,
    aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor“,
    submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu“ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020
    CAP. I
    Prevederi generale
    1. Sistemul de sancţiuni aplicabil pentru cererile de sprijin/plată aferente schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor se stabileşte ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţilor constatate:
    a) neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma totală calculată fără penalităţi, chiar dacă beneficiarului i-au fost stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a beneficiarului;
    b) intenţia presupune prevederea de către beneficiar a rezultatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte producerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: inducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene nerambursabile. A doua repetiţie este considerată intenţie (neconformitate deliberată) numai în cazul în care ponderea suprafeţei afectate de neconformitatea care a generat a doua repetiţie faţă de suprafaţa declarată este mai mare sau egală cu 20%. În cazul în care această pondere nu depăşeşte 20%, neconformitatea se încadrează la repetiţie (Această prevedere se aplică doar la cerinţele specifice care se verifică şi sancţionează la nivel de u.a./UP, după caz, nu şi la supradeclarare);
    c) amploarea neconformităţii depinde în special de efectul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu;
    d) durata (persistenţa) depinde în special de perioada de timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibilitatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile;
    e) repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare în ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibilitatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia situaţia anterioară de neconformitate;
    f) gravitatea unei neconformităţi depinde în special de importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiectivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au fost respectate.

    2. Definiţii:
    a) grupă de culturi (grup de plată) - o grupă pentru fiecare dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării schemei de ajutor de stat, în cazul căreia este aplicabilă o rată a sprijinului diferită;
    b) suprafaţă determinată - suprafaţa unităţilor amenajistice incluse în amenajamentul silvic rezultată în urma efectuării controalelor administrative şi/sau controalelor la faţa locului;
    c) beneficiari multipli - două sau mai multe persoane fizice/juridice deţin o suprafaţă de teren forestier în indiviziune şi doar una dintre acestea este împuternicită prin procură notarială, ca reprezentant în relaţia cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA);
    d) asocierea simplă între persoane fizice - poate fi aplicată numai pentru persoane fizice care au în proprietate suprafeţe mai mici de 100 de ha în baza Acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15 (model orientativ în anexa 15 la Ghidul solicitantului).

    3. Există 6 categorii de sancţiuni, care se aplică în ordinea enumerării, la suma de plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare. Ordinea aplicării sancţiunilor este următoarea:
    A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;
    B. sancţiuni privind selecţia, eligibilitatea, cerinţele specifice şi cele obligatorii:
    B1. sancţiuni pentru nerespectarea punctajului acordat în urma aplicării criteriilor de selecţie;
    B2. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a celor obligatorii prevăzute de legislaţia silvică sau de dreptul intern relevant;

    C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată;
    D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din cadrul exploataţiei agricole, după caz;
    E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii, din cadrul exploataţiei agricole, după caz;
    F. sancţiuni suplimentare.

    4. În cazul în care beneficiarul care a depus cererea de sprijin/plată şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea suprafeţei angajate şi, după caz, a fermei de către reprezentanţii organismelor abilitate, se consideră că acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz, beneficiarului nu i se va acorda nicio plată pentru anul în curs şi, în plus, i se vor recupera toate sumele acordate până la momentul respectiv. Recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    5. Beneficiarul nu va fi sancţionat, dacă a prezentat documente justificative în acest sens, conform legislaţiei în vigoare şi reglementărilor procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în cazurile de forţă majoră şi circumstanţe excepţionale, recunoscute în special, după cum urmează:
    a) decesul beneficiarului;
    b) incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului;
    c) o catastrofă naturală gravă care afectează puternic terenurile forestiere şi/sau exploataţia agricolă (exemple: inundaţii, avalanşe, alunecări de teren, precipitaţii abundente, incendii, doborâturi de vânt, rupturi de zăpadă etc.); evenimente independente de voinţa părţilor semnatare, intervenite după data semnării angajamentului, care împiedică executarea prevederilor acestuia şi care exonerează de răspundere partea care o invocă;
    d) o boală a plantelor care afectează pădurea aflată sub angajament;
    e) exproprierea în totalitate a terenurilor forestiere angajate sau a unei mari părţi a acesteia (dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată la data depunerii cererii de sprijin);
    f) o situaţie epidemiologică internaţională, declarată pandemie de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii, incidentă şi pe teritoriul României, reglementată în condiţiile stabilite prin legislaţia naţională şi reglementările procedurale specifice de implementare a Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    6. Dacă un beneficiar nu şi-a putut îndeplinit angajamentul din cauza unui caz de forţă majoră sau a unor circumstanţe excepţionale, plata se va efectua pentru costurile suplimentare şi pierderile de venit înregistrate de acesta în anul respectiv. Angajamentul rămâne în vigoare pentru anii următori în caz de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale, cu excepţia situaţiei în care nu se pot atinge obiectivele propuse prin implementarea acestuia, când acesta se închide. În toate cazurile de forţă majoră ori circumstanţe excepţionale pentru suprafeţele afectate de nerespectări nu se vor recupera sumele primite în campaniile anterioare.
    CAP. II
    Categorii de sancţiuni
    SECŢIUNEA 1
    Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor
    1 a) Dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unei grupe de plată este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată va fi considerată egală cu suprafaţa declarată. Acest paragraf nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată.
    b) Dacă în ceea ce priveşte o grupă de plată, suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    c) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupa de plată în cauză.
    d) Dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, beneficiarul este exclus de la plată pentru grupa de plată în cauză şi, în plus, acesta este sancţionat cu valoarea cuantumului sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată.

    2. Sancţiunile de supradeclarare se vor aplica dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată şi cea determinată este confirmată, atât de către controalele APIA, cât şi de către controalele Gărzii Forestiere (GF).
    3. a) Dacă în urma efectuării concilierii, GF nu confirmă această diferenţă de suprafaţă, APIA va lua în calcul această diferenţă la stabilirea suprafeţelor determinate pentru plata M15, angajamentul va fi amendat prin diminuarea suprafeţei angajate, iar suprafaţa eligibilă pentru plată devine suprafaţa angajată pentru toţi anii următori de angajament.
    b) În situaţia în care, ca urmare a controalelor efectuate, se constată că aceleaşi suprafeţe fac parte din două amenajamente distincte, GF va determina cauza şi modalitatea de remediere. Pentru beneficiarul la care se va reface amenajamentul, având în vedere că suprafaţa se va diminua atât de către GF, cât şi de către APIA, se vor aplica sancţiuni de supradeclarare.

    4. Nu se vor aplica sancţiuni administrative în baza prevederilor art. 64 alin. 2 lit. c) şi d)/art. 77 alin. 2 lit. c) şi d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care:
    a) neconformitatea este cauzată de o eroare a autorităţii competente sau a unei alte autorităţi şi dacă eroarea nu ar fi putut fi detectată în mod rezonabil de persoana vizată de sancţiunea administrativă;
    b) persoana vizată poate demonstra într-un mod considerat satisfăcător de către autoritatea competentă că nu este răspunzătoare pentru nerespectarea obligaţiilor sau dacă autoritatea competentă stabileşte într-un alt mod că persoana vizată nu este răspunzătoare în acest sens.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Sancţiuni privind selecţia, eligibilitatea, cerinţele specifice şi cele obligatorii
    SUBSECŢIUNEA 1
    Sancţiuni pentru nerespectarea punctajului acordat în urma aplicării criteriilor de selecţie
    1. Acest tip de sancţiune se aplică numai beneficiarilor ale căror cereri de sprijin au fost selectate într-o sesiune în care valoarea publică a cererilor de sprijin depuse a depăşit alocarea financiară a sesiunii respective, caz în care se determină punctajul în vederea realizării selecţiei.
    2. În cazul în care pe toată perioada de implementare a angajamentului punctajul total al cererii de sprijin nu este menţinut la un nivel cel puţin egal cu 90% din punctajul ultimei cereri de sprijin selectate pentru finanţare în cadrul raportului de selecţie final al aceleiaşi sesiuni, angajamentul va fi închis şi se vor stabili debite aferente plăţilor acordate necuvenit în anii anteriori, cu excepţia apariţiei unei situaţii de forţă majoră, a circumstanţelor excepţionale sau a modificărilor survenite ca urmare a reamenajării în ceea ce priveşte încadrarea în grupe, subgrupe şi categorii funcţionale a u.a. din suprafaţa solicitată. Excepţia referitoare la modificările grupei, subgrupei şi categoriei funcţionale este acceptată numai dacă solicitarea de modificare este făcută (şi consemnată în procesul-verbal al conferinţei I de amenajare) în cadrul conferinţei I de amenajare de către:
    a) administratorul/custodele ariei protejate/instituţiile responsabile pentru aria naturală protejată, în situaţia în care aceasta este constituită parţial sau total peste u.a. în cauză;
    b) reprezentantul structurii judeţene sau regionale pentru protecţia mediului;
    c) reprezentantul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură sau, după caz, al structurii teritoriale de specialitate.

    3. Calculul punctajului total se va realiza utilizând criteriile de selecţie şi punctajele aferente stabilite pentru sesiunea în care cererea de sprijin a fost selectată pentru finanţare.
    4. Pentru calcularea punctajului aferent principiilor de selecţie se va utiliza suprafaţa totală eligibilă stabilită în urma controalelor administrative şi la faţa locului, în cazul în care se efectuează şi acest tip de control.
    SUBSECŢIUNEA a 2-a
    Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate generale, a cerinţelor specifice şi a celor obligatorii prevăzute de legislaţia silvică sau de dreptul intern relevant
    1. Sancţiunile pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor se stabilesc conform tabelului nr. 1.
    Tabelul nr. 1

┌────┬──────────┬──────────────────────┐
│Nr. │Codul │Tipul sancţiunii │
│crt.│sancţiunii│ │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 3% din valoarea │
│1. │1 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 10% din valoarea │
│2. │2 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 25% din valoarea │
│3. │3 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 50% din valoarea │
│4. │4 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 75% din valoarea │
│5. │5 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 100% din valoarea │
│6. │6 │sprijinului pe pachet │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament. │
├────┼──────────┼──────────────────────┤
│ │ │Se aplică o sancţiune │
│ │ │de 100% din valoarea │
│ │ │sprijinului pe măsură │
│ │ │pe anul respectiv de │
│ │ │angajament, iar, în │
│ │ │plus, beneficiarul │
│ │ │este obligat să │
│7. │7 │returneze toţi banii │
│ │ │primiţi pe pachetul │
│ │ │respectiv până în acel│
│ │ │moment (pentru anii │
│ │ │anteriori); în cazul │
│ │ │în care se încadrează │
│ │ │la intenţie se exclude│
│ │ │de la plată şi pentru │
│ │ │anul următor. │
└────┴──────────┴──────────────────────┘
    2. Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicată o sancţiune (de exemplu: 1), iar în al doilea an a fost aplicată aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectată (de exemplu: 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea următoare (de exemplu: 2).
    3. Sancţiunea se aplică pentru fiecare condiţie nerespectată în parte. Dacă în cadrul unui pachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, beneficiarului i se aplică pe pachetul respectiv cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie în parte la nivel de unitate amenajistică - u.a./unitate de producţie (protecţie) - UP.
    4. În cazul nivelului 7 al sancţiunilor pentru nerespectarea cerinţelor specifice, recuperarea sumelor acordate beneficiarului până la momentul respectiv nu presupune şi aplicarea sancţiunilor de supradeclarare.
    5. Sancţiunea se aplică la nivel de u.a./UP.
    6. La stabilirea nivelului sancţiunilor s-a ţinut seama de gravitatea, amploarea şi durata (persistenţa) neconformităţilor.
    7. În cazul cererii cu beneficiari multipli, dacă se constată o nerespectare a condiţiilor/cerinţelor de eligibilitate, obligatorii relevante şi specifice M15, la suma cuvenită cererii de sprijin/plată pentru M15, se va aplica sancţiunea stabilită.
    8. Reducerile, excluderile şi recuperările se aplică sumelor deja plătite în anii precedenţi pentru angajamentul respectiv.
    9. În cazul în care, ca urmare a controalelor efectuate de către APIA şi GF, rezultă anumite micşorări de suprafeţe, acestea se vor lua în calcul la stabilirea suprafeţelor determinate pentru plata M15. Angajamentul va fi amendat, iar suprafaţa eligibilă pentru plată devine suprafaţa angajată pentru toţi anii următori de angajament.
    10. Condiţiile de eligibilitate generale, cerinţele obligatorii relevante şi cele specifice angajamentelor, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora sunt prevăzute în tabelul nr. 2.
    Tabelul nr. 2

┌──────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┐
│ │Condiţii de │ │ │Cod sancţiune │
│Nr. │eligibilitate/ │Condiţii de │ │(în cazul │
│crt. │Cerinţe │aplicare │Sancţiune │sancţiunilor │
│ │generale şi │ │ │proporţionale)│
│ │specifice │ │ │ │
├──────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │
├──────┼───────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┤
│I. │Condiţii de eligibilitate generale │
├──────┼─────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │Dacă pe │ │
│ │ │parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │nu se │ │
│ │ │îndeplineşte │ │
│ │ │această │ │
│ │ │condiţie, │ │
│ │ │beneficiarul │ │
│ │ │este exclus de │ │
│ │ │la plată pentru│ │
│ │ │campania în │ │
│ │ │curs, │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │închide şi se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele primite │ │
│ │ │anterior. │ │
│ │ │Nu se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele plătite │ │
│ │ │anterior, în │ │
│ │ │cazul în care │ │
│ │ │suprafaţa │ │
│ │ │aflată sub │ │
│ │ │angajament │ │
│ │ │scade sub 100 │ │
│ │ │ha pe parcursul│ │
│ │ │implementării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │ca urmare a │ │
│ │ │aplicării art. │ │
│ │ │36 alin. (1), │ │
│ │ │art. 37 alin. │ │
│ │Suprafaţa minimă pentru care │(1) lit. a), e)│ │
│1. │se încheie angajamentul este │şi f) şi/sau │x │
│ │de 100 ha. │art. 39 alin. │ │
│ │ │(1) din Legea │ │
│ │ │nr. 46/2008 - │ │
│ │ │Codul silvic, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, ca │ │
│ │ │urmare a │ │
│ │ │încadrării în │ │
│ │ │tipul I │ │
│ │ │funcţional în │ │
│ │ │noul │ │
│ │ │amenajament │ │
│ │ │faţă de cel │ │
│ │ │anterior, │ │
│ │ │precum şi a │ │
│ │ │unei │ │
│ │ │reparcelări │ │
│ │ │rezultate în │ │
│ │ │urma │ │
│ │ │înregistrării │ │
│ │ │sistematice sau│ │
│ │ │sporadice a │ │
│ │ │imobilelor │ │
│ │ │potrivit │ │
│ │ │dispoziţiilor │ │
│ │ │din Legea │ │
│ │ │cadastrului şi │ │
│ │ │a publicităţii │ │
│ │ │imobiliare nr. │ │
│ │ │7/1996, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare. │ │
├──────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Dacă pe │ │
│ │ │parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │nu se │ │
│ │ │îndeplineşte │ │
│ │ │această │ │
│ │ │condiţie în │ │
│ │ │unul din cei 5 │ │
│ │ │ani de │ │
│ │ │angajament, │ │
│ │ │beneficiarul │ │
│ │ │este exclus de │ │
│ │ │la plată pentru│ │
│ │ │anul în care │ │
│ │ │s-a constatat │ │
│ │ │încălcarea │ │
│ │ │condiţiei. În │ │
│ │ │cazul în care │ │
│ │ │această │ │
│ │ │condiţie nu │ │
│ │ │este respectată│ │
│ │ │în 2 ani de │ │
│ │ │angajament, │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │închide şi se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele plătite │ │
│ │ │anterior. │ │
│ │ │Nu se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │Terenurile destinate │sumele plătite │ │
│ │împăduririi sau reîmpăduririi│anterior în │ │
│2. │nu reprezintă mai mult de 15%│cazul în care │x │
│ │din suprafaţa angajată. │condiţia nu │ │
│ │ │este respectată│ │
│ │ │ca urmare a │ │
│ │ │apariţiei de │ │
│ │ │fenomene care │ │
│ │ │impun │ │
│ │ │recoltarea de │ │
│ │ │produse │ │
│ │ │accidentale I │ │
│ │ │sau II sau │ │
│ │ │reducerii │ │
│ │ │suprafeţei ca │ │
│ │ │urmare a │ │
│ │ │aplicării art. │ │
│ │ │36 alin. (1), │ │
│ │ │art. 37 alin. │ │
│ │ │(1) lit. a), e)│ │
│ │ │şi f) şi/sau │ │
│ │ │art. 39 alin. │ │
│ │ │(1) din Legea │ │
│ │ │nr. 46/2008, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, şi │ │
│ │ │ca urmare a │ │
│ │ │încadrării în │ │
│ │ │tipul I │ │
│ │ │funcţional în │ │
│ │ │noul │ │
│ │ │amenajament │ │
│ │ │faţă de cel │ │
│ │ │anterior. │ │
├──────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │1. Se exclude │ │
│ │ │de la plată │ │
│ │ │pentru anul de │ │
│ │ │angajament în │ │
│ │ │curs UP pentru │ │
│ │ │care se │ │
│ │ │constată că în │ │
│ │ │orice perioadă │ │
│ │ │a unui an de │ │
│ │ │angajament │ │
│ │ │orice suprafaţă│ │
│ │ │din componenţa │ │
│ │ │acesteia nu │ │
│ │ │face parte │ │
│ │ │dintr-un │ │
│ │ │amenajament │ │
│ │ │silvic în │ │
│ │ │vigoare, cu │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │sancţiunilor de│ │
│ │ │supradeclarare.│ │
│ │Suprafaţa trebuie să facă │2. În cazul în │ │
│ │parte dintr-un amenajament │care se │ │
│ │silvic în vigoare - │constată │ │
│ │amenajamentul se consideră a │într-un alt an │ │
│ │fi în vigoare după ce a fost │decât cel │ │
│ │avizat procesul-verbal al │precizat la │ │
│ │conferinţei a II-a de │pct. 1 că în │ │
│ │amenajare. [Pe toată perioada│orice perioadă │ │
│ │de angajament întreaga │din anul │ │
│ │suprafaţă angajată trebuie să│respectiv orice│ │
│ │fie cuprinsă într-un (în) │suprafaţă din │ │
│ │amenajament(e) silvic(e) în │componenţa UP │ │
│ │vigoare.] │nu face parte │ │
│ │Dacă pe parcursul derulării │dintr-un │ │
│3. │angajamentului, amenajamentul│amenajament │x │
│ │expiră, cerinţa se consideră │silvic în │ │
│ │respectată, dacă documentaţia│vigoare, │ │
│ │necesară pentru noul │beneficiarul │ │
│ │amenajament a fost depusă la │este exclus de │ │
│ │GF înainte de data expirării │la plată pentru│ │
│ │amenajamentului anterior, iar│anul de │ │
│ │avizul (cu fişa rezumativă a │angajament în │ │
│ │dosarului tehnic anexată) │curs pentru UP │ │
│ │eliberat de GF în baza noului│respectivă, │ │
│ │amenajament va fi depus la │sumele primite │ │
│ │APIA odată cu cererea de │anterior pentru│ │
│ │plată sau în maximum 20 de │UP respectivă │ │
│ │zile calendaristice de la │se recuperează,│ │
│ │eliberarea acestuia. │iar │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │amendează prin │ │
│ │ │eliminarea │ │
│ │ │acesteia de la │ │
│ │ │finanţare, cu │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │sancţiunilor de│ │
│ │ │supradeclarare.│ │
│ │ │Nu se exclude │ │
│ │ │de la plată şi │ │
│ │ │nu se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele plătite │ │
│ │ │anterior, în │ │
│ │ │cazul în care │ │
│ │ │suprafaţa care │ │
│ │ │nu se mai │ │
│ │ │găseşte în noul│ │
│ │ │amenajament a │ │
│ │ │fost exclusă │ │
│ │ │din angajament.│ │
├──────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Se exclude de │ │
│ │ │la plată u.a. │ │
│ │ │pentru care se │ │
│ │ │constată că în │ │
│ │ │orice an din │ │
│ │ │perioada de │ │
│ │ │angajament │ │
│ │ │orice suprafaţă│ │
│ │ │din componenţa │ │
│ │ │acesteia │ │
│ │ │solicitată la │ │
│ │ │plată nu face │ │
│ │ │parte din │ │
│ │ │Fondul │ │
│ │ │Forestier │ │
│ │ │Naţional. │ │
│ │ │Sumele primite │ │
│ │ │anterior pentru│ │
│ │ │u.a. respectivă│ │
│ │ │se recuperează,│ │
│ │ │iar │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │amendează prin │ │
│ │ │eliminarea │ │
│ │ │acesteia de la │ │
│ │ │finanţare. │ │
│ │ │În cazul în │ │
│ │ │care condiţia │ │
│ │ │nu este │ │
│ │ │respectată ca │ │
│ │ │urmare a │ │
│ │ │aplicării art. │ │
│ │ │36 alin. (1), │ │
│ │ │art. 37 alin. │ │
│ │ │(1) lit. a), e)│ │
│ │ │şi f) şi/sau │ │
│ │ │art. 39 alin. │ │
│ │ │(1) din Legea │ │
│ │ │nr. 46/2008, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, │ │
│ │Beneficiarul este deţinătorul│precum şi a │ │
│4. │unei suprafeţe de teren │unei │x │
│ │forestier din cadrul Fondului│reparcelări │ │
│ │Forestier Naţional - FFN. │rezultate în │ │
│ │ │urma │ │
│ │ │înregistrării │ │
│ │ │sistematice sau│ │
│ │ │sporadice a │ │
│ │ │imobilelor │ │
│ │ │potrivit │ │
│ │ │dispoziţiilor │ │
│ │ │din Legea │ │
│ │ │cadastrului şi │ │
│ │ │a publicităţii │ │
│ │ │imobiliare nr. │ │
│ │ │7/1996, │ │
│ │ │republicată, cu│ │
│ │ │modificările şi│ │
│ │ │completările │ │
│ │ │ulterioare, nu │ │
│ │ │se recuperează │ │
│ │ │sumele plătite │ │
│ │ │anterior, iar │ │
│ │ │plata în anul │ │
│ │ │de angajament │ │
│ │ │în curs se │ │
│ │ │diminuează │ │
│ │ │proporţional cu│ │
│ │ │suprafaţa care │ │
│ │ │nu mai face │ │
│ │ │parte din FFN. │ │
│ │ │În acest caz, │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │amendează prin │ │
│ │ │reducerea │ │
│ │ │suprafeţei │ │
│ │ │angajate cu │ │
│ │ │suprafaţa care │ │
│ │ │nu mai face │ │
│ │ │parte din FFN │ │
│ │ │(dacă suprafaţa│ │
│ │ │scade sub 100 │ │
│ │ │ha se închide │ │
│ │ │angajamentul │ │
│ │ │fără │ │
│ │ │recuperarea │ │
│ │ │sumelor). │ │
├──────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Dacă pe │ │
│ │ │parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │nu se │ │
│ │ │îndeplineşte │ │
│ │ │această │ │
│ │ │condiţie în │ │
│ │ │oricare din │ │
│ │ │anii de │ │
│ │ │implementare, │ │
│ │ │pentru oricare │ │
│ │ │dintre u.a., se│ │
│ │ │refuză la plată│ │
│ │ │u.a. care │ │
│ │ │contribuie la │ │
│ │ │nerespectarea │ │
│ │Terenurile grevate de sarcini│acestui │ │
│ │şi gajuri cu deposedare în │criteriu pentru│ │
│ │favoarea unei terţe părţi, │anul cererii de│ │
│5. │conform evidenţelor │sprijin/plată │x │
│ │cadastrale locale, nu sunt │în cauză (anul │ │
│ │eligibile. │n). │ │
│ │ │În cazul în │ │
│ │ │care se │ │
│ │ │constată că şi │ │
│ │ │în anul n+1 │ │
│ │ │criteriul nu │ │
│ │ │este │ │
│ │ │îndeplinit, │ │
│ │ │u.a. se exclude│ │
│ │ │de la plată │ │
│ │ │pentru anul n │ │
│ │ │şi anul n+1 şi │ │
│ │ │se recuperează │ │
│ │ │sumele primite │ │
│ │ │anterior pentru│ │
│ │ │această u.a.; │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │închide pentru │ │
│ │ │u.a. în cauză. │ │
├──────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │Beneficiarul se angajează să │ │ │
│ │menţină angajamentul de │ │ │
│ │silvomediu pentru o perioadă │Nu se permite │ │
│ │de 5 ani de la data semnării │deschiderea │ │
│ │acestuia. Beneficiarul se │angajamentului │ │
│6. │angajează să respecte │dacă nu a fost │x │
│ │condiţiile/cerinţele de │semnat │ │
│ │eligibilitate, obligatorii │angajamentul │ │
│ │relevante şi specifice │multianual. │ │
│ │pachetelor de silvomediu │ │ │
│ │pentru care aplică. │ │ │
├──────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Nu se permite │ │
│ │ │deschiderea │ │
│ │ │angajamentului.│ │
│ │ │Dacă pe │ │
│ │ │parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │nu se │ │
│ │ │îndeplineşte │ │
│ │ │această │ │
│ │Beneficiarul trebuie să │condiţie, │ │
│ │deţină contract de │angajamentul se│ │
│ │administrare/prestări │închide, este │ │
│ │servicii silvice cu un ocol │exclus de la │ │
│ │silvic autorizat. │plată în │ │
│7. │Dacă un ocol silvic se │campania în │x │
│ │desfiinţează, proprietarul │curs UP care nu│ │
│ │este obligat să încheie │îndeplineşte │ │
│ │contract cu un alt ocol │această │ │
│ │silvic. │condiţie şi se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele primite │ │
│ │ │anterior, cu │ │
│ │ │aplicarea │ │
│ │ │sancţiunilor de│ │
│ │ │supradeclarare │ │
│ │ │atât în │ │
│ │ │campania în │ │
│ │ │curs, cât şi în│ │
│ │ │anii anteriori │ │
│ │ │de angajament. │ │
├──────┼─────────────────────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │Se exclude de │ │
│ │ │la plată pentru│ │
│ │ │anul de │ │
│ │ │angajament în │ │
│ │ │curs şi se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele primite │ │
│ │ │anterior pentru│ │
│ │ │întreaga │ │
│ │ │suprafaţă din │ │
│ │ │UP din │ │
│ │ │angajament, │ │
│ │ │dacă pe │ │
│ │ │parcursul │ │
│ │ │derulării │ │
│ │ │angajamentului │ │
│ │ │se constată că │ │
│ │ │beneficiarul │ │
│ │Beneficiarul trebuie să │deţinea la │ │
│ │participe cu toată suprafaţa │momentul │ │
│8. │deţinută de acesta într-o │depunerii │x │
│ │unitate de producţie/ │cererii de │ │
│ │protecţie.^i) │sprijin şi altă│ │
│ │ │suprafaţă │ │
│ │ │forestieră │ │
│ │ │eligibilă în │ │
│ │ │cadrul UP │ │
│ │ │respective. │ │
│ │ │Angajamentul se│ │
│ │ │amendează prin │ │
│ │ │eliminarea de │ │
│ │ │la finanţare a │ │
│ │ │suprafeţei din │ │
│ │ │UP respectivă, │ │
│ │ │cu aplicarea │ │
│ │ │sancţiunilor de│ │
│ │ │supradeclarare │ │
│ │ │atât în │ │
│ │ │campania în │ │
│ │ │curs, cât şi în│ │
│ │ │anii anteriori │ │
│ │ │de angajament. │ │
├──────┼─────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │^i) Beneficiarul trebuie să solicite suprafaţa eligibilă │
│ │deţinută de acesta într-o unitate de producţie/protecţie. │
│ │Suprafaţa neeligibilă din UP sau cea care depăşeşte │
│ │procentul de 15% permis în cazul terenurilor destinate │
│ │împăduririi sau reîmpăduririi va fi declarată, dar nu va fi │
│ │solicitată la plată. │
├──────┼─────────────────────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │Pentru anul │ │
│ │ │cererii de │ │
│ │ │plată în cauză │ │
│ │ │(anul n) se │ │
│ │ │refuză la plată│ │
│ │ │pentru plăţile │ │
│ │ │aferente │ │
│ │ │ambelor │ │
│ │Beneficiarii măsurii nu │pachete. │ │
│ │trebuie să fie persoane │Plăţile │ │
│ │aflate în dificultate, aşa │aferente anului│ │
│ │cum sunt definite conform │n se pot │ │
│9. │prevederilor Orientărilor │resolicita doar│x │
│ │privind ajutoarele de stat │în anul următor│ │
│ │pentru salvarea şi │(n+1). │ │
│ │restructurarea │Dacă se │ │
│ │întreprinderilor nefinanciare│constată că │ │
│ │aflate în dificultate. │nici în anul │ │
│ │ │n+1 criteriul │ │
│ │ │nu este │ │
│ │ │îndeplinit, │ │
│ │ │angajamentul se│ │
│ │ │închide şi se │ │
│ │ │recuperează │ │
│ │ │sumele primite │ │
│ │ │anterior. │ │
├──────┼─────────────────────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │Cerinţele obligatorii relevante prevăzute de legea naţională│
│II. │a pădurilor sau de dreptul intern relevant aplicabile │
│ │submăsurii │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│II.1. │Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte │
├──────┼───────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Se exclude de │ │
│ │ │ │la plată pentru│ │
│ │ │ │campania în │ │
│ │ │ │curs u.a. │ │
│ │ │ │pentru care s-a│ │
│ │Beneficiarul │ │constatat de │ │
│ │este obligat ca│ │către │ │
│ │pe toată │ │instituţiile │ │
│ │perioada de │ │specializate, │ │
│ │angajament să │ │în cadrul │ │
│ │respecte │ │sarcinilor care│ │
│ │cerinţele │ │le revin, │ │
│ │obligatorii │ │încălcarea │ │
│ │relevante │ │prevederilor │ │
│ │prevăzute de │ │amenajamentului│ │
│ │legislaţia │ │la nivel de │ │
│ │naţională │ │u.a. referitor │ │
│ │silvică sau de │ │la aplicarea │ │
│1. │dreptul intern │Nerespectarea│lucrărilor de │x │
│ │relevant │cerinţei │extragere a │ │
│ │referitoare la │ │materialului │ │
│ │executarea │ │lemnos prin │ │
│ │lucrărilor de │ │tăieri de │ │
│ │extragere a │ │igienă, │ │
│ │materialului │ │rărituri, │ │
│ │lemnos prin │ │tăieri de │ │
│ │tăieri de │ │conservare şi │ │
│ │igienă, │ │regenerare; │ │
│ │rărituri, │ │sumele primite │ │
│ │tăieri de │ │anterior pentru│ │
│ │conservare şi │ │u.a. respectivă│ │
│ │regenerare. │ │se recuperează,│ │
│ │ │ │iar │ │
│ │ │ │angajamentul se│ │
│ │ │ │amendează prin │ │
│ │ │ │eliminarea │ │
│ │ │ │acesteia de la │ │
│ │ │ │finanţare. │ │
├──────┼───────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┤
│II.2. │Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului │
│ │din rărituri │
├──────┼───────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Se exclude de │ │
│ │ │ │la plată u.a. │ │
│ │Beneficiarul │ │în care se │ │
│ │este obligat ca│ │execută │ │
│ │pe toată │ │rărituri, │ │
│ │perioada de │ │pentru care s-a│ │
│ │angajament să │ │constatat de │ │
│ │respecte │ │către │ │
│ │cerinţele │ │instituţiile │ │
│ │obligatorii │ │specializate, │ │
│ │relevante │ │în cadrul │ │
│ │prevăzute de │ │sarcinilor care│ │
│ │legislaţia │ │le revin, │ │
│ │naţională │Nerespectarea│încălcarea │ │
│1. │silvică sau de │cerinţei │prevederilor │x │
│ │dreptul intern │ │referitoare la │ │
│ │relevant │ │executarea │ │
│ │referitoare la │ │lucrărilor de │ │
│ │executarea │ │extragere cu │ │
│ │lucrărilor de │ │atelaje a │ │
│ │extragere a │ │materialului │ │
│ │materialului │ │lemnos; sumele │ │
│ │lemnos cu │ │primite │ │
│ │atelaje din │ │anterior în │ │
│ │u.a. selectate │ │cadrul │ │
│ │voluntar. │ │pachetului 2 │ │
│ │ │ │pentru u.a. │ │
│ │ │ │respectivă se │ │
│ │ │ │recuperează. │ │
├──────┼───────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┤
│III. │Cerinţe specifice angajamentelor │
├──────┼────────────────────────────────────────────────────────────┤
│III.1.│Pachetul 1 - Asigurarea de zone de linişte │
├──────┼───────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Dacă pe │ │
│ │ │ │parcursul │ │
│ │ │ │derulării │ │
│ │ │ │angajamentului │ │
│ │ │ │nu se │ │
│ │ │ │îndeplineşte │ │
│ │ │ │această │ │
│ │ │ │condiţie │ │
│ │ │ │concomitent │ │
│ │ │ │pentru toate │ │
│ │ │ │suprafeţele │ │
│ │ │ │compacte la │ │
│ │ │ │nivelul unei │ │
│ │ │ │UP, │ │
│ │ │ │beneficiarul │ │
│ │ │ │este exclus de │ │
│ │ │ │la plată pentru│ │
│ │ │ │UP în cauză │ │
│ │ │ │pentru campania│ │
│ │ │ │în curs, │ │
│ │ │ │angajamentul se│ │
│ │ │ │închide pentru │ │
│ │ │ │UP în cauză şi │ │
│ │ │ │se recuperează │ │
│ │ │ │sumele primite │ │
│ │ │ │anterior pentru│ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │angajată în │ │
│ │ │ │cadrul UP în │ │
│ │ │ │cauză. Nu se │ │
│ │ │ │recuperează │ │
│ │ │ │sumele plătite │ │
│ │ │ │anterior, în │ │
│ │ │ │cazul în care │ │
│ │ │ │suprafaţa zonei│ │
│ │ │ │de linişte │ │
│ │ │ │scade sub 20 ha│ │
│ │ │ │ca urmare a │ │
│ │ │ │aplicării art. │ │
│ │ │ │36 alin. (1), │ │
│ │ │ │art. 37 alin. │ │
│ │ │ │(1) lit. a), e)│ │
│ │ │ │şi f) şi/sau │ │
│ │ │ │art. 39 alin. │ │
│ │ │ │(1) din Legea │ │
│ │ │ │nr. 46/2008, │ │
│ │ │ │republicată, cu│ │
│ │ │ │modificările şi│ │
│ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ulterioare, ca │ │
│ │ │ │urmare a │ │
│ │ │ │încadrării în │ │
│ │Zona de linişte│Nerespectarea│tipul I │ │
│ │compactă din │cerinţei │funcţional în │ │
│ │cadrul unei UP │privind │noul │ │
│1. │nu poate avea o│mărimea zonei│amenajament │3 │
│ │suprafaţă mai │de linişte │faţă de cel │ │
│ │mică de 20 ha. │compacte │anterior, │ │
│ │ │ │precum şi a │ │
│ │ │ │unei │ │
│ │ │ │reparcelări │ │
│ │ │ │rezultate în │ │
│ │ │ │urma │ │
│ │ │ │înregistrării │ │
│ │ │ │sistematice sau│ │
│ │ │ │sporadice a │ │
│ │ │ │imobilelor │ │
│ │ │ │potrivit │ │
│ │ │ │dispoziţiilor │ │
│ │ │ │din Legea │ │
│ │ │ │cadastrului şi │ │
│ │ │ │a publicităţii │ │
│ │ │ │imobiliare nr. │ │
│ │ │ │7/1996, │ │
│ │ │ │republicată, cu│ │
│ │ │ │modificările şi│ │
│ │ │ │completările │ │
│ │ │ │ulterioare. │ │
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care la nivel │ │
│ │ │ │de UP există │ │
│ │ │ │mai multe │ │
│ │ │ │suprafeţe │ │
│ │ │ │compacte, │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │compactă care │ │
│ │ │ │scade sub 20 │ │
│ │ │ │ha, ca urmare a│ │
│ │ │ │nerespectării │ │
│ │ │ │uneia sau a mai│ │
│ │ │ │multor condiţii│ │
│ │ │ │/cerinţe care │ │
│ │ │ │nu implică │ │
│ │ │ │excluderea din │ │
│ │ │ │angajament a │ │
│ │ │ │uneia sau a mai│ │
│ │ │ │multor u.a. din│ │
│ │ │ │zona compactă │ │
│ │ │ │respectivă, │ │
│ │ │ │este exclusă │ │
│ │ │ │din zona de │ │
│ │ │ │linişte în │ │
│ │ │ │campania │ │
│ │ │ │curentă, iar │ │
│ │ │ │angajamentul │ │
│ │ │ │rămâne în │ │
│ │ │ │desfăşurare │ │
│ │ │ │pentru toată │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │angajată │ │
│ │ │ │iniţial. │ │
├──────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care la nivel │ │
│ │ │ │de UP există │ │
│ │ │ │mai multe │ │
│ │ │ │suprafeţe │ │
│ │ │ │compacte, │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │compactă care │ │
│ │ │ │scade sub 20 │ │
│ │ │ │ha, ca urmare a│ │
│ │ │ │nerespectării │ │
│ │ │ │uneia sau a mai│ │
│ │ │ │multor condiţii│ │
│ │ │ │/cerinţe care │ │
│ │ │ │implică │ │
│ │ │ │excluderea din │ │
│ │ │ │angajament a │ │
│ │ │ │uneia sau a mai│ │
│ │ │ │multor u.a. din│ │
│ │ │ │zona compactă │ │
│ │ │ │respectivă, │ │
│ │ │ │este exclusă │ │
│ │ │ │din zona de │ │
│ │ │ │linişte pe │ │
│ │ │ │toată perioada │ │
│ │ │ │de angajament. │ │
├──────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │1.^ii) Dacă pe │ │
│ │ │ │perioada de │ │
│ │ │ │derulare a │ │
│ │ │ │angajamentului │ │
│ │ │ │la nivel de UP │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │determinată a │ │
│ │ │ │zonei de │3 │
│ │ │ │linişte scade │ │
│ │ │ │sub 20% din │ │
│ │ │ │suprafaţa │ │
│ │ │ │determinată │ │
│ │ │ │angajată în │ │
│ │ │ │anul 1, dar nu │ │
│ │Zona de linişte│ │scade sub 17,5%│ │
│ │compactă este │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │de minimum 20% │ │2.^ii) Dacă pe │ │
│ │din totalul │ │perioada de │ │
│ │suprafeţei │ │derulare a │ │
│ │eligibile │ │angajamentului │ │
│ │angajate. │ │la nivel de UP │ │
│ │Zona de linişte│ │suprafaţa │ │
│ │compactă la │ │determinată a │ │
│ │nivel de UP │ │zonei de │4 │
│ │poate fi │ │linişte scade │ │
│ │constituită din│ │sub 17,5% din │ │
│ │mai multe │ │suprafaţa │ │
│ │trupuri │ │determinată │ │
│ │compacte, cu │Nerespectarea│angajată în │ │
│ │suprafeţe de │cerinţei │anul 1, dar nu │ │
│ │cel puţin 20 ha│privind │scade sub 15% │ │
│ │fiecare, care │mărimea zonei├───────────────┼──────────────┤
│ │conţin u.a. │de linişte │3.^ii) Dacă pe │ │
│2. │întregi. │compacte (în │perioada de │ │
│ │Pentru │cazul în care│derulare a │ │
│ │terenurile │suprafaţa │angajamentului │ │
│ │forestiere │diminuată │la nivel de UP │ │
│ │situate în mai │este de peste│suprafaţa │ │
│ │multe UP │20 ha) │determinată a │5 │
│ │(administrate │ │zonei de │ │
│ │de acelaşi ocol│ │linişte scade │ │
│ │silvic sau de │ │sub 15% din │ │
│ │ocoale silvice │ │suprafaţa │ │
│ │diferite), │ │determinată │ │
│ │delimitarea │ │angajată în │ │
│ │zonei de │ │anul 1 │ │
│ │linişte │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │compacte de │ │REPETIŢIE │4/5/6 │
│ │minimum 20% se │ ├───────────────┴──────────────┤
│ │va asigura la │ │Se consideră repetiţie dacă: │
│ │nivelul │ │- procentul zonei de linişte │
│ │fiecărei UP. │ │pentru care s-a stabilit │
│ │ │ │sancţiunea iniţială se reduce │
│ │ │ │în anii rămaşi de aplicare a │
│ │ │ │angajamentului ca urmare a │
│ │ │ │încălcării cerinţelor în alte │
│ │ │ │u.a. decât cele care au condus│
│ │ │ │la stabilirea sancţiunii │
│ │ │ │iniţiale; │
│ │ │ │- se constată încălcări ale │
│ │ │ │cerinţelor specifice precizate│
│ │ │ │la pct. 3.1, 3.2 sau 3.3 din │
│ │ │ │prezenta anexă pe u.a. care au│
│ │ │ │condus la stabilirea │
│ │ │ │sancţiunii iniţiale. │
│ │ │ ├───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │7 │
├──────┼───────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │^ii) 1. Dacă procentul zonei de linişte scade sub 20%, se │
│ │aplică atât excluderea de la plată a uneia sau a mai multor │
│ │u.a. din zona de linişte în care s-au înregistrat │
│ │neconformităţi, cât şi nivelul de sancţiune în funcţie de │
│ │interval. │
│ │Excluderea u.a. de la plată ca urmare a încălcării unei │
│ │cerinţe specifice, dar şi aplicarea nivelului de sancţiune │
│ │se fac pentru cererea din anul în curs (cu excepţia │
│ │repetiţiei), fără ca suprafaţa zonei de linişte să fie │
│ │ajustată pentru anii următori, iar angajamentul rămâne în │
│ │desfăşurare pentru întreaga suprafaţă angajată iniţial. │
│ │2. În cazul excluderii u.a. din zona de linişte se vor avea │
│ │în vedere următoarele posibilităţi: │
│ │- completarea, dacă este posibil, a zonei de linişte cu u.a.│
│ │adiacente, astfel încât să se ajungă la procentul de 20%. │
│ │Condiţia ca u.a. să fie incluse în zona de linişte în anul │
│ │următor este ca pe acestea să se fi respectat cerinţele │
│ │specifice în anii anteriori; │
│ │- în cazul în care completarea zonei de linişte cu u.a. │
│ │adiacente nu este posibilă, sancţiunea identificată iniţial │
│ │pentru cerinţa specifică se aplică până la finalizarea │
│ │angajamentului, fără a se considera repetiţie/intenţie. În │
│ │situaţia în care intervin alte nerespectări de cerinţe, │
│ │acestea pot fi încadrate la repetiţie/intenţie, după caz. │
│ │3. Dacă în anul următor, solicitantul nu efectuează lucrări │
│ │în nicio u.a. din zona de linişte, nu se mai aplică nicio │
│ │sancţiune pentru cerinţele specifice prevăzute la pct. 3.1 │
│ │şi 3.2 din prezenta anexă. Începând cu anul 2 de angajament,│
│ │fiecare an de angajament se evaluează separat. │
│ │Dacă în unul din anii următori solicitantul sprijinului │
│ │efectuează lucrări, indiferent dacă ele sunt efectuate în │
│ │aceeaşi u.a. pe care a mai fost constatată această │
│ │neconformitate sau în alte u.a., se aplică nivelul de │
│ │repetiţie/intenţie, după caz. │
│ │4. Nu se aplică sancţiunile prevăzute la pct. 1-3 aferente │
│ │cerinţei specifice III.1.2, în cazul în care condiţia nu │
│ │este respectată ca urmare a aplicării art. 36 alin. (1), │
│ │art. 37 alin. (1) lit. a), e) şi f) şi/sau art. 39 alin. (1)│
│ │din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările şi │
│ │completările ulterioare, ca urmare a încadrării în tipul I │
│ │funcţional în noul amenajament faţă de cel anterior, a unei │
│ │reparcelări rezultate în urma înregistrării sistematice sau │
│ │sporadice a imobilelor potrivit dispoziţiilor din Legea │
│ │cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, │
│ │republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau│
│ │în cazul aplicării prevederilor art. 18 alin. (1) lit. c) │
│ │din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale │
│ │nr. 1.002/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat │
│ │„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea │
│ │pădurilor“, cu modificările şi completările ulterioare. │
├──────┼───────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care într-o │ │
│ │ │ │u.a. din zona │ │
│ │ │ │de linişte, pe │ │
│ │ │ │perioada de │ │
│ │ │ │derulare a │ │
│ │ │ │angajamentului,│ │
│ │ │ │se execută │ │
│ │1.^iii) În │ │într-un singur │ │
│ │cadrul zonelor │ │an lucrări de │ │
│ │de linişte │ │extragere a │ │
│ │pentru perioada│ │materialului │ │
│ │de angajament │ │lemnos prin │ │
│ │vor fi permise │ │rărituri, │ │
│ │doar lucrări de│ │tăieri de │ │
│ │împădurire, │ │regenerare, │ │
│ │ajutorare a │ │tăieri de │1 │
│ │regenerărilor │ │conservare sau │ │
│ │naturale, │ │tăieri de │ │
│ │întreţinere a │ │igienă, se │ │
│ │culturilor şi a│ │exclude de la │ │
│ │seminţişurilor │ │plată pentru │ │
│3. │până la │Nerespectarea│anul de │ │
│ │realizarea │cerinţei │campanie în │ │
│ │stării de │ │curs u.a. │ │
│ │masiv, │ │respectivă, iar│ │
│ │descopleşiri, │ │angajamentul │ │
│ │degajări, │ │rămâne în │ │
│ │depresaje şi │ │desfăşurare │ │
│ │curăţiri, │ │pentru toată │ │
│ │precum şi │ │suprafaţa │ │
│ │lucrări de │ │angajată │ │
│ │reconstrucţie │ │iniţial. │ │
│ │ecologică care │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │se continuă din│ │REPETIŢIE │2 │
│ │perioada │ ├───────────────┴──────────────┤
│ │premergătoare │ │În cazul în care │
│ │angajamentului.│ │neconformitatea se datorează │
│ │ │ │încălcării cerinţelor atât în │
│ │ │ │aceeaşi u.a., cât şi în alte │
│ │ │ │u.a. decât cele care au condus│
│ │ │ │la stabilirea sancţiunii │
│ │ │ │iniţiale, se consideră │
│ │ │ │repetiţie. │
│ │ │ ├───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
├──────┼───────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │2.^iii) În │ │care în cadrul │ │
│ │cazul în care │ │zonei de │ │
│ │pe perioada de │ │linişte apar │ │
│ │aplicare a │ │fenomene care │ │
│ │angajamentului │ │impun │ │
│ │în cadrul zonei│ │recoltarea de │ │
│ │de linişte apar│ │produse │ │
│ │fenomene care │ │accidentale I │ │
│ │impun │ │sau II pe o │1 │
│ │recoltarea de │Nerespectarea│suprafaţă mai │ │
│ │produse │cerinţei │mică de 50% din│ │
│ │accidentale I │ │suprafaţa zonei│ │
│ │sau II pe o │ │de linişte şi │ │
│ │suprafaţă mai │ │lemnul afectat │ │
│ │mică de 50% din│ │a fost extras │ │
│ │suprafaţa zonei│ │cu încălcarea │ │
│ │de linişte, │ │condiţiilor │ │
│ │lemnul afectat │ │legale. │ │
│ │va fi extras în│ ├───────────────┼──────────────┤
│ │condiţiile │ │REPETIŢIE │2 │
│ │legii. │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
│ ├───────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │3.^ iii) În │ │În cazul în │ │
│ │cazul în care │ │care suprafaţa │ │
│ │suprafaţa pe │ │pe care apar │ │
│ │care apar │ │fenomene care │ │
│ │fenomene care │ │impun │ │
│ │impun │ │recoltarea de │ │
│ │recoltarea de │ │produse │ │
│ │produse │ │accidentale I │ │
│ │accidentale I │ │sau II este de │ │
│ │sau II este de │ │cel puţin 50% │ │
│ │cel puţin 50% │Nerespectarea│din suprafaţa │x │
│ │din suprafaţa │cerinţei │zonei de │ │
│ │zonei de │ │linişte, │ │
│ │linişte, │ │angajamentul se│ │
│ │angajamentul se│ │încheie fără a │ │
│ │încheie fără a │ │fi necesară │ │
│ │fi necesară │ │rambursarea │ │
│ │rambursarea │ │sprijinului │ │
│ │sprijinului │ │primit anterior│ │
│ │primit anterior│ │în cadrul │ │
│ │în cadrul │ │angajamentului.│ │
│ │angajamentului.│ │ │ │
├──────┼───────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │^iii) O lucrare se consideră executată într-un an dacă │
│ │aceasta se execută într-o singură perioadă cuprinsă între │
│ │1.01 anul n şi 31.12 anul n. În cazul în care o partidă nu a│
│ │putut fi exploatată în întregime până la data de 31.12 a │
│ │anului n şi stocul este reautorizat la data de 1.01 a anului│
│ │n+1 pentru extragerea stocului rămas, nu se consideră a fi │
│ │lucrări separate, cu condiţia ca durata de timp de la │
│ │începutul exploatării şi până la reprimirea parchetului să │
│ │nu depăşească 365 de zile calendaristice. Lucrarea de │
│ │exploatare care nu este finalizată până la sfârşitul anului │
│ │calendaristic va fi înregistrată în anul în care s-a emis │
│ │autorizaţia de exploatare, fără a depăşi durata maximă │
│ │cumulată de 365 de zile pentru reprimirea parchetului. │
├──────┼───────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care într-o │ │
│ │ │ │u.a. din afara │ │
│ │ │ │zonei de │ │
│ │ │ │linişte │ │
│ │ │ │încadrate în T │ │
│ │ │ │II pe perioada │ │
│ │ │ │de derulare a │ │
│ │ │ │angajamentului │ │
│ │ │ │se execută │ │
│ │ │ │într-un singur │ │
│ │ │ │an lucrări de │ │
│ │ │ │extragere a │1 │
│ │ │ │materialului │ │
│ │1.^iv) În │ │lemnos prin │ │
│ │cadrul zonei │ │lucrări de │ │
│ │din afara zonei│ │conservare, se │ │
│ │de linişte, în │ │exclude de la │ │
│ │u.a. încadrate │ │plată pentru │ │
│ │în T II nu se │ │anul de │ │
│ │execută lucrări│Nerespectarea│campanie în │ │
│ │de extragere de│cerinţei │curs u.a. │ │
│ │masă lemnoasă │ │respectivă, iar│ │
│ │prin lucrări de│ │angajamentul │ │
│ │conservare pe │ │rămâne în │ │
│ │toată perioada │ │desfăşurare. │ │
│ │de aplicare a │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │angajamentului.│ │REPETIŢIE │2 │
│ │ │ ├───────────────┴──────────────┤
│ │ │ │În cazul în care s-a aplicat o│
│ │ │ │sancţiune pentru nerespectarea│
│ │ │ │cerinţei 4.1, iar în perioada │
│4. │ │ │ulterioară de derulare a │
│ │ │ │angajamentului cerinţa 4.1 nu │
│ │ │ │este respectată în u.a. pentru│
│ │ │ │care s-a stabilit sancţiunea │
│ │ │ │anterioară sau în alte u.a., │
│ │ │ │se exclud de la plată pentru │
│ │ │ │anul de campanie în curs u.a. │
│ │ │ │respective, iar angajamentul │
│ │ │ │rămâne în desfăşurare. │
│ │ │ ├───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
│ ├───────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │2.^iv) În │ │care într-o │ │
│ │situaţia în │ │u.a. încadrată │ │
│ │care pe │ │în T II din │ │
│ │suprafaţa unei │ │afara zonei de │ │
│ │u.a. încadrate │ │linişte are loc│ │
│ │în T II din │ │un fenomen ce │ │
│ │afara zonei de │ │impune │ │
│ │linişte are loc│ │recoltarea de │1 │
│ │un fenomen ce │Nerespectarea│produse │ │
│ │impune │cerinţei │accidentale I │ │
│ │recoltarea de │ │sau II şi │ │
│ │produse │ │lemnul afectat │ │
│ │accidentale I │ │a fost extras │ │
│ │sau II, lemnul │ │cu încălcarea │ │
│ │afectat va fi │ │prevederilor │ │
│ │extras în │ │legale. │ │
│ │condiţiile │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │legii. │ │REPETIŢIE │2 │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
├──────┼───────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │^iv) O lucrare se consideră executată într-un an dacă │
│ │aceasta se execută într-o singură perioadă cuprinsă între │
│ │1.01 anul n şi 31.12 anul n. În cazul în care o partidă nu a│
│ │putut fi exploatată în întregime până la data de 31.12 a │
│ │anului n şi stocul este reautorizat la data de 1.01 a anului│
│ │n+1 pentru extragerea stocului rămas, nu se consideră a fi │
│ │lucrări separate, cu condiţia ca durata de timp de la │
│ │începutul exploatării şi până la reprimirea parchetului să │
│ │nu depăşească 365 de zile calendaristice. │
│ │Lucrarea de exploatare care nu este finalizată până la │
│ │sfârşitul anului calendaristic va fi înregistrată în anul în│
│ │care s-a emis autorizaţia de exploatare, fără a depăşi │
│ │durata maximă cumulată de 365 de zile pentru reprimirea │
│ │parchetului. │
├──────┼───────────────┬─────────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │ │ │În cazul în │ │
│ │ │ │care într-o │ │
│ │ │ │u.a. încadrată │ │
│ │ │ │în tipurile │ │
│ │ │ │funcţionale │ │
│ │ │ │eligibile T │ │
│ │ │ │III-T VI (cu │ │
│ │ │ │excepţia lui T │ │
│ │ │ │II) din afara │ │
│ │ │ │zonei de │ │
│ │ │ │linişte pe │ │
│ │ │ │perioada de │ │
│ │ │ │derulare a │ │
│ │ │ │angajamentului │ │
│ │ │ │se intervine cu│ │
│ │ │ │lucrări mai │ │
│ │ │ │mult de o dată │ │
│ │ │ │pe aceeaşi │ │
│ │ │ │u.a., cu │ │
│ │1.^v) Pe │ │excepţia │ │
│ │suprafaţa din │ │cazului în care│ │
│ │angajament care│ │este necesar să│ │
│ │nu face │ │se efectueze │ │
│ │obiectul │ │lucrări de │1 │
│ │constituirii │ │împădurire, │ │
│ │zonei de │ │ajutorare a │ │
│ │linişte se pot │ │regenerărilor │ │
│ │executa │ │naturale, │ │
│ │lucrările │ │întreţinere a │ │
│ │prevăzute de │ │culturilor şi a│ │
│ │amenajamentul │ │seminţişurilor │ │
│ │silvic, │ │până la │ │
│ │avându-se în │ │realizarea │ │
│ │vedere ca pe │ │stării de │ │
│ │perioada │ │masiv, │ │
│ │angajamentului │ │descopleşiri, │ │
│ │să nu se │ │degajări, │ │
│ │intervină cu │ │depresaje şi │ │
│ │lucrări mai │ │curăţiri, se │ │
│ │mult de o dată │ │exclude de la │ │
│ │pe aceeaşi │Nerespectarea│plată pentru │ │
│ │u.a., cu │cerinţei │campania în │ │
│ │excepţia │ │curs u.a. │ │
│ │cazului în care│ │respectivă, iar│ │
│ │este necesar să│ │angajamentul │ │
│ │se efectueze │ │rămâne în │ │
│ │lucrări de │ │desfăşurare. │ │
│ │împădurire, │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ajutorarea │ │REPETIŢIE │2 │
│ │regenerărilor │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │naturale, │ │În cazul în │ │
│ │întreţinere a │ │care s-a │ │
│ │culturilor şi a│ │aplicat o │ │
│ │seminţişurilor │ │sancţiune │ │
│ │până la │ │pentru │ │
│ │realizarea │ │nerespectarea │ │
│ │stării de │ │prezentei │ │
│ │masiv, │ │cerinţe, iar în│ │
│ │descopleşiri, │ │perioada │ │
│5. │degajări, │ │ulterioară de │ │
│ │depresaje şi │ │derulare a │ │
│ │curăţiri. │ │angajamentului │ │
│ │ │ │prezentei │ │
│ │ │ │cerinţe nu este│ │
│ │ │ │respectată în │ │
│ │ │ │u.a. pentru │ │
│ │ │ │care s-a │ │
│ │ │ │stabilit │ │
│ │ │ │sancţiunea │ │
│ │ │ │anterioară sau │ │
│ │ │ │în alte u.a., │ │
│ │ │ │se exclud de la│ │
│ │ │ │plată pentru │ │
│ │ │ │anul de │ │
│ │ │ │campanie în │ │
│ │ │ │curs u.a. │ │
│ │ │ │respective, iar│ │
│ │ │ │angajamentul │ │
│ │ │ │rămâne în │ │
│ │ │ │desfăşurare. │ │
│ │ │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ │ │INTENŢIE │5 │
│ ├───────────────┼─────────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │2.^v) În │ │ │ │
│ │situaţia în │ │ │ │
│ │care pe │ │În cazul în │ │
│ │suprafaţa unei │ │care într-o │ │
│ │u.a. din afara │ │u.a. încadrată │ │
│ │zonei de │ │în categoriile │ │
│ │linişte are loc│ │eligibile T │ │
│ │un fenomen ce │ │III-T VI (cu │ │
│ │impune │ │excepţia lui T │ │
│ │recoltarea de │ │II) din afara │ │
│ │produse │ │zonei de │ │
│ │accidentale I │ │linişte are loc│ │
│ │sau II (conform│ │un fenomen ce │1 │
│ │definiţiei din │ │impune │ │
│ │Ordinul │ │recoltarea de │ │
│ │ministrului │ │produse │ │
│ │agriculturii şi│ │accidentale I │ │
│ │dezvoltării │Nerespectarea│sau II şi │ │
│ │rurale nr. │cerinţei │lemnul afectat │ │
│ │1.002/2016 │ │a fost extras │ │
│ │privind │ │cu încălcarea │ │
│ │aprobarea │ │prevederilor │ │
│ │schemei de │ │legale. │ │
│ │ajutor de stat │ │ │ │
│ │„Servicii de │ │ │ │
│ │silvomediu, │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │servicii │ │ │ │
│ │climatice şi │ │ │ │
│ │conservarea │ │REPETIŢIE │2 │
│ │pădurilor“, cu │ │ │ │
│ │modificările şi│ │ │ │
│ │completările │ ├───────────────┼──────────────┤
│ │ulterioare), │ │ │ │
│ │lemnul afectat │ │ │ │
│ │va fi extras în│ │INTENŢIE │5 │
│ │condiţiile │ │ │ │
│ │legii. │ │ │ │
├──────┼───────────────┴─────────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │^v) Lucrarea prevăzută în amenajamentul silvic a se executa │
│ │o singură dată la nivel de u.a. pe perioada angajamentului │
│ │se execută într-o singură perioadă cuprinsă între 1.01 anul │
│ │n şi 31.12 anul n (condiţia se aplică inclusiv în anul I de │
│ │angajament). În cazul în care o partidă nu a putut fi │
│ │exploatată în întregime până la data de 31.12 a anului n şi │
│ │stocul este reautorizat la data de 1.01 a anului n+1 pentru │
│ │extragerea stocului rămas, nu se consideră a fi lucrări │
│ │separate, cu condiţia ca durata de timp de la începutul │
│ │exploatării şi până la reprimirea parchetului să nu │
│ │depăşească 365 de zile calendaristice. În cazul │
│ │angajamentelor care se întind pe perioada a două │
│ │amenajamente, se va avea în vedere ca pe u.a. pe care s-au │
│ │executat lucrări în perioada de aplicabilitate a primului │
│ │amenajament să nu se mai execute lucrările prevăzute în noul│
│ │amenajament pe perioada rămasă din angajament. │
│ │Lucrarea de exploatare care nu este finalizată până la │
│ │sfârşitul anului calendaristic va fi înregistrată în anul în│
│ │care s-a emis autorizaţia de exploatare, fără a depăşi │
│ │durata maximă cumulată de 365 de zile pentru reprimirea │
│ │parchetului. │
├──────┼───────────────┬─────────────┬────────────────────────┬─────┤
│ │ │ │1. Până la expirarea │ │
│ │ │ │amenajamentului sau, în │ │
│ │Respectarea │ │cazul în care │ │
│ │volumului rămas│ │angajamentul se întinde │ │
│ │de recoltat │ │pe perioada a două │ │
│ │prin tăieri de │ │amenajamente, până la │ │
│ │regenerare la │ │expirarea celor două │ │
│ │nivel de UP │ │amenajamente silvice, │ │
│ │(Cerinţa se │ │volumul rămas de │ │
│ │verifică doar │ │recoltat prin tăieri de │ │
│ │pentru cererile│ │regenerare pe toată │2 │
│ │de plată │ │suprafaţa din angajament│ │
│ │aferente │ │scade până la 75% din │ │
│ │sesiunii de │ │volumul rezultat din │ │
│ │depunere 1/ │ │înmulţirea indicelui de │ │
│ │2017.) │ │recoltare a produselor │ │
│ │Până la │Nerespectarea│de igienă cu de 2 ori │ │
│6. │expirarea │cerinţei │suprafaţa din angajament│ │
│ │amenajamentului│ │din zona de linişte şi │ │
│ │sau, în cazul │ │de 1,6 ori suprafaţa din│ │
│ │în care │ │angajament din afara │ │
│ │angajamentul se│ │zonei de linişte. │ │
│ │întinde pe │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │perioada a două│ │2. Până la expirarea │ │
│ │amenajamente, │ │amenajamentului sau, în │ │
│ │până la │ │cazul în care │ │
│ │expirarea celor│ │angajamentul se întinde │ │
│ │două │ │pe perioada a două │ │
│ │amenajamente │ │amenajamente, până la │3 │
│ │silvice, │ │expirarea celor două │ │
│ │volumul rămas │ │amenajamente silvice, │ │
│ │de recoltat │ │volumul rămas de │ │
│ │ │ │recoltat prin tăieri de │ │
│ │ │ │regenerare pe toată │ │
│ │ │ │suprafaţa din │ │
├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │angajament este între │ │
│ │ │ │50% şi 75% din volumul │ │
│ │ │ │rezultat din înmulţirea │ │
│ │ │ │indicelui de recoltare a│ │
│ │ │ │produselor de igienă cu │ │
│ │ │ │de 2 ori suprafaţa din │ │
│ │ │ │angajament din zona de │ │
│ │ │ │linişte şi de 1,6 ori │ │
│ │prin tăieri de │ │suprafaţa din angajament│ │
│ │regenerare pe │ │din afara zonei de │ │
│ │toată suprafaţa│ │linişte. │ │
│ │din angajament │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │trebuie să fie │ │3. Până la expirarea │ │
│ │egal cel puţin │ │amenajamentului sau, în │ │
│ │cu volumul │ │cazul în care │ │
│ │rezultat din │ │angajamentul se întinde │ │
│ │înmulţirea │ │pe perioada a două │ │
│ │indicelui de │ │amenajamente, până la │ │
│ │recoltare a │ │expirarea celor două │ │
│ │produselor de │ │amenajamente silvice, │ │
│ │igienă cu de 2 │ │volumul rămas de │ │
│ │ori suprafaţa │ │recoltat prin tăieri de │ │
│ │din angajament │ │regenerare pe toată │4 │
│ │din zona de │ │suprafaţa din angajament│ │
│ │linişte şi de │ │scade sub 50% din │ │
│ │1,6 ori │ │volumul rezultat din │ │
│ │suprafaţa din │ │înmulţirea indicelui de │ │
│ │angajament din │ │recoltare a produselor │ │
│ │afara zonei de │ │de igienă cu de 2 ori │ │
│ │linişte. │ │suprafaţa din angajament│ │
│ │ │ │din zona de linişte şi │ │
│ │ │ │de 1,6 ori suprafaţa din│ │
│ │ │ │angajament din afara │ │
│ │ │ │zonei de linişte. │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │3/4/5│
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │INTENŢIE │7 │
├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │1. Până la expirarea │ │
│ │ │ │amenajamentului sau, în │ │
│ │ │ │cazul în care │ │
│ │ │ │angajamentul se întinde │ │
│ │ │ │pe perioada a două │ │
│ │ │ │amenajamente, până la │ │
│ │Respectarea │ │expirarea celor două │ │
│ │volumului rămas│ │amenajamente silvice, │ │
│ │de recoltat │ │volumul rămas de │ │
│ │prin tăieri de │ │recoltat prin tăieri de │3 │
│ │conservare │ │conservare pe toată │ │
│ │Până la │ │suprafaţa scade până la │ │
│ │expirarea │ │75% din volumul aferent │ │
│ │amenajamentului│ │a 5 posibilităţi anuale │ │
│ │sau, în cazul │ │de recoltare a masei │ │
│ │în care │ │lemnoase prin tăieri de │ │
│ │angajamentul se│ │conservare prevăzute în │ │
│ │întinde pe │ │amenajamentul sau │ │
│ │perioada a două│ │amenajamentele silvice │ │
│ │amenajamente, │ │(cumulate). │ │
│ │până la │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │expirarea celor│ │2. Până la expirarea │ │
│ │două │ │amenajamentului sau, în │ │
│ │amenajamente │ │cazul în care │ │
│ │silvice, │ │angajamentul se întinde │ │
│ │volumul rămas │ │pe perioada a două │ │
│ │de recoltat │ │amenajamente, până la │ │
│ │prin tăieri de │ │expirarea celor două │ │
│ │conservare pe │ │amenajamente silvice, │ │
│ │toată suprafaţa│ │volumul rămas de │ │
│ │din angajament │ │recoltat prin tăieri de │ │
│ │trebuie să fie │ │conservare pe toată │4 │
│ │egal cu cel │ │suprafaţa din angajament│ │
│7. │puţin 5 │ │este între 50% şi 75% │ │
│ │posibilităţi*) │ │din volumul aferent a 5 │ │
│ │anuale de │ │posibilităţi anuale de │ │
│ │recoltare a │ │recoltare a masei │ │
│ │masei lemnoase │ │lemnoase prin tăieri de │ │
│ │prin tăieri de │ │conservare prevăzute în │ │
│ │conservare │ │amenajamentul sau │ │
│ │prevăzute în │ │amenajamentele silvice │ │
│ │amenajamentul │ │(cumulate). │ │
│ │sau │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │amenajamentele │ │3. Până la expirarea │ │
│ │silvice │ │amenajamentului sau, în │ │
│ │(cumulate). │ │cazul în care │ │
│ │*) │ │angajamentul se întinde │ │
│ │Posibilitatea │ │pe perioada a două │ │
│ │anuală se │ │amenajamente, până la │ │
│ │consideră a fi │ │expirarea celor două │ │
│ │egală cu │ │amenajamente silvice, │ │
│ │volumul total │ │volumul rămas de │ │
│ │prevăzut în │ │recoltat prin tăieri de │ │
│ │Planul │ │conservare pe toată │5 │
│ │lucrărilor de │ │suprafaţa din angajament│ │
│ │conservare │ │scade sub 50% din │ │
│ │împărţit la │ │volumul aferent a 5 │ │
│ │numărul de ani │ │posibilităţi anuale de │ │
│ │de aplicare a │ │recoltare a masei │ │
│ │amenajamentului│ │lemnoase prin tăieri de │ │
│ │silvic. │ │conservare prevăzute în │ │
│ │ │ │amenajamentul sau │ │
│ │ │ │amenajamentele silvice │ │
│ │ │ │(cumulate). │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │4/5/6│
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │INTENŢIE │7 │
├──────┼───────────────┴─────────────┴────────────────────────┴─────┤
│III.2.│Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului │
│ │din rărituri │
├──────┼───────────────┬─────────────┬────────────────────────┬─────┤
│ │ │ │Nu este permisă │ │
│ │ │ │deschiderea │ │
│ │ │ │angajamentului pentru │ │
│ │ │ │pachetul 2, dacă nu │ │
│ │Poate fi │ │optează şi pentru │ │
│1. │aplicat doar │x │pachetul 1. Suprafaţa │x │
│ │adiţional la │ │solicitată pentru │ │
│ │pachetul 1. │ │pachetul 2 poate fi mai │ │
│ │ │ │mică sau egală cu │ │
│ │ │ │suprafaţa u.a. pe care │ │
│ │ │ │este solicitat pachetul │ │
│ │ │ │1. │ │
├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │1. Neefectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de rărituri │ │
│ │ │ │sau nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei privind │ │
│ │ │ │echipamentele utilizate │ │
│ │ │ │pentru efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de colectare │ │
│ │ │ │a materialului lemnos pe│ │
│ │ │ │o suprafaţă cumulată │ │
│ │ │ │(suma suprafeţelor u.a. │3 │
│ │ │ │sau a părţilor de u.a., │ │
│ │ │ │după caz, solicitată │ │
│ │ │ │pentru plată în anul │ │
│ │ │ │respectiv, pe care nu │ │
│ │ │ │s-a respectat cerinţa) │ │
│ │ │ │mai mică de 15% din │ │
│ │ │ │suprafaţa solicitată │ │
│ │ │ │prin acest pachet în │ │
│ │ │ │anul respectiv │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │2. Neefectuarea │ │
│ │Adoptând acest │ │lucrărilor de rărituri │ │
│ │pachet, │ │sau nerespectarea │ │
│ │solicitantul │ │cerinţei privind │ │
│ │sprijinului │Neefectuarea │echipamentele utilizate │ │
│ │exploatează │lucrărilor de│pentru efectuarea │ │
│ │materialul │rărituri sau │lucrărilor de colectare │ │
│ │lemnos provenit│nerespectarea│a materialului lemnos pe│ │
│ │din rărituri │cerinţei │o suprafaţă cumulată │ │
│ │folosind │privind │(suma suprafeţelor u.a. │4 │
│ │exclusiv │echipamentele│sau a părţilor de u.a., │ │
│2. │atelaje la │utilizate │după caz, solicitată │ │
│ │operaţiile de │pentru │pentru plată în anul │ │
│ │adunat, scos şi│efectuarea │respectiv, pe care nu │ │
│ │apropiat pe │lucrărilor de│s-a respectat cerinţa) │ │
│ │suprafaţa ce │colectare a │cuprinsă între 15% şi │ │
│ │face obiectul │materialului │30% din suprafaţa │ │
│ │angajamentului,│lemnos │solicitată prin acest │ │
│ │până la │ │pachet în anul respectiv│ │
│ │platforma │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │primară. │ │3. Neefectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de rărituri │ │
│ │ │ │sau nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei privind │ │
│ │ │ │echipamentele utilizate │ │
│ │ │ │pentru efectuarea │ │
│ │ │ │lucrărilor de colectare │ │
│ │ │ │a materialului lemnos pe│ │
│ │ │ │o suprafaţă cumulată │ │
│ │ │ │(suma suprafeţelor u.a. │6 │
│ │ │ │sau a părţilor de u.a., │ │
│ │ │ │după caz, solicitată │ │
│ │ │ │pentru plată în anul │ │
│ │ │ │respectiv, pe care nu │ │
│ │ │ │s-a respectat cerinţa) │ │
│ │ │ │mai mare de 30% din │ │
│ │ │ │suprafaţa solicitată │ │
│ │ │ │prin acest pachet în │ │
│ │ │ │anul respectiv │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │4/5/6│
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │INTENŢIE │7 │
├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────┤
│ │La nivel de UP │ │În cazul în care se │ │
│ │suma │ │constată depăşirea │ │
│ │suprafeţelor de│ │suprafeţei reprezentând │ │
│ │parcurs cu │ │jumătate din suprafaţa │ │
│ │lucrări de │ │totală a u.a. prevăzute │ │
│ │rărituri a u.a.│ │cu lucrări de rărituri │ │
│ │selectate nu │ │în Planul lucrărilor de │ │
│ │poate depăşi │ │îngrijire/rărituri, │ │
│ │jumătate din │ │aferente suprafeţei care│ │
│ │suprafaţa │ │face obiectul cererii de│ │
│ │totală a u.a. │Nerespectarea│sprijin/plată, valoarea │ │
│3. │prevăzute cu │cerinţei │plăţii se limitează la │x │
│ │lucrări de │ │maximum jumătate din │ │
│ │rărituri în │ │suprafaţa totală a u.a. │ │
│ │Planul │ │prevăzute cu lucrări de │ │
│ │lucrărilor de │ │rărituri în Planul │ │
│ │îngrijire/ │ │lucrărilor de îngrijire/│ │
│ │rărituri, │ │rărituri, aferente │ │
│ │aferente │ │suprafeţei care face │ │
│ │suprafeţei care│ │obiectul cererii de │ │
│ │face obiectul │ │sprijin/plată, fără │ │
│ │cererii de │ │aplicarea sancţiunilor │ │
│ │sprijin/plată. │ │de supradeclarare. │ │
├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │1. Nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei privind │ │
│ │ │ │efectuarea lucrărilor de│ │
│ │ │ │colectare care trebuie │ │
│ │ │ │să cuprindă cel puţin │ │
│ │ │ │operaţia de adunat şi │ │
│ │ │ │una sau amândouă din │ │
│ │ │ │operaţiile de scos şi │1 │
│ │ │ │apropiat cu atelaje în │ │
│ │ │ │u.a. selectate a căror │ │
│ │ │ │suprafaţă cumulată este │ │
│ │ │ │mai mică de 15% din │ │
│ │ │ │suprafaţa solicitată │ │
│ │ │ │prin acest pachet în │ │
│ │ │ │anul respectiv │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │2. Nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei privind │ │
│ │ │ │efectuarea lucrărilor de│ │
│ │Lucrările de │ │colectare, care trebuie │ │
│ │colectare │ │să cuprindă cel puţin │ │
│ │trebuie să │ │operaţia de adunat şi │ │
│ │cuprindă cel │ │una sau amândouă din │ │
│ │puţin operaţia │ │operaţiile de scos şi │2 │
│ │de adunat şi │Nerespectarea│apropiat cu atelaje în │ │
│4. │una sau │cerinţei │u.a. selectate, a căror │ │
│ │amândouă din │ │suprafaţă cumulată este │ │
│ │operaţiile de │ │între 15% şi 30% din │ │
│ │scos şi │ │suprafaţa solicitată │ │
│ │apropiat cu │ │prin acest pachet în │ │
│ │atelaje. │ │anul respectiv │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │3. Nerespectarea │ │
│ │ │ │cerinţei privind │ │
│ │ │ │efectuarea lucrărilor de│ │
│ │ │ │colectare care trebuie │ │
│ │ │ │să cuprindă cel puţin │ │
│ │ │ │operaţia de adunat şi │ │
│ │ │ │una sau amândouă din │ │
│ │ │ │operaţiile de scos şi │3 │
│ │ │ │apropiat cu atelaje în │ │
│ │ │ │u.a. selectate a căror │ │
│ │ │ │suprafaţă cumulată este │ │
│ │ │ │mai mare de 30% din │ │
│ │ │ │suprafaţa solicitată │ │
│ │ │ │prin acest pachet în │ │
│ │ │ │anul respectiv │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │2/3/4│
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │INTENŢIE │6 │
├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │Suprafaţa anuală pentru │ │
│ │Suprafaţa │ │care solicită sprijin │ │
│ │anuală pentru │ │este mai mică decât 10% │ │
│ │care se poate │ │sau mai mare decât 30% │2 │
│ │solicita │Nerespectarea│din total suprafaţă │ │
│5. │sprijin este de│cerinţei │solicitată pentru │ │
│ │20% din │ │pachetul 2.^vi) │ │
│ │suprafaţa │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │selectată (+/ │ │REPETIŢIE │3 │
│ │–10%). │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │INTENŢIE │6 │
├──────┼───────────────┴─────────────┴────────────────────────┴─────┤
│ │^vi) Această sancţiune se aplică numai în cazul în care │
│ │beneficiarul, conform mărimii suprafeţelor şi/sau numărului │
│ │u.a. din planul lucrărilor de îngrijire, avea posibilitatea │
│ │respectării acestei cerinţe. │
├──────┼───────────────┬─────────────┬────────────────────────┬─────┤
│ │ │ │1. Distanţa de colectare│ │
│ │ │ │pentru o u.a. pentru │ │
│ │ │ │care se solicită sprijin│1 │
│ │ │ │este cuprinsă între 75 m│ │
│ │Distanţa de │ │şi 100 m şi/sau 2.000 m │ │
│ │colectare │ │şi 2.250 m. │ │
│ │pentru care se │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │solicită │ │2. Distanţa de colectare│ │
│ │sprijin trebuie│ │pentru o u.a. pentru │ │
│ │să fie de │ │care se solicită sprijin│2 │
│ │minimum 100 m, │ │este cuprinsă între 50 m│ │
│ │iar cea maximă │ │şi 75 m şi/sau 2.250 m │ │
│6. │de 2.000 m; │ │şi 2.500 m. │ │
│ │distanţa de │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │colectare va fi│ │3. Distanţa de colectare│ │
│ │precizată în │ │pentru care se solicită │ │
│ │documentele │ │sprijin este mai mică de│3 │
│ │privind │ │50 m şi/sau mai mare de │ │
│ │organizarea │ │2.500 m. │ │
│ │lucrărilor de │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │exploatare. │ │REPETIŢIE │2/3/4│
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │INTENŢIE │ │
│ │ │ │Se recuperează sumele │6 │
│ │ │ │plătite în anii │ │
│ │ │ │anteriori. │ │
├──────┼───────────────┼─────────────┼────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │1. Volumul arborelui │ │
│ │ │ │mediu colectat este cu │ │
│ │ │ │până la 30% mai mare de │2 │
│ │ │ │0,3 mc, în anul de │ │
│ │ │ │cerere. │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │2. Volumul arborelui │ │
│ │Atelajele vor │ │mediu colectat este cu │3 │
│ │fi folosite │ │30-50% mai mare de 0,3 │ │
│ │avându-se în │ │mc, în anul de cerere. │ │
│ │vedere ca │Nerespectarea├────────────────────────┼─────┤
│7. │volumul │cerinţei │3. Volumul arborelui │ │
│ │arborelui mediu│ │mediu colectat este cu │ │
│ │colectat să fie│ │peste 50% mai mare de │4 │
│ │de cel mult 0,3│ │0,3 mc, în anul de │ │
│ │m^3.^vii) │ │cerere. │ │
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │REPETIŢIE │3/4/5│
│ │ │ ├────────────────────────┼─────┤
│ │ │ │INTENŢIE │ │
│ │ │ │Se recuperează sumele │6 │
│ │ │ │plătite în anii │ │
│ │ │ │anteriori │ │
├──────┼───────────────┴─────────────┴────────────────────────┴─────┤
│ │^vii) În situaţia în care, după constituirea actului de │
│ │punere în valoare (APV), conform Hotărârii Guvernului nr. │
│ │715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a │
│ │masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, cu │
│ │modificările şi completările ulterioare, se constată că în │
│ │u.a. respectivă volumul arborelui mediu este mai mare de 0,3│
│ │mc sau distanţa de colectare nu se încadrează în limitele de│
│ │la pct. 6, beneficiarul poate solicita înlocuirea (numai în │
│ │perioada de depunere a cererilor de plată) sau excluderea │
│ │acestui u.a. din lista u.a. selectate pentru pachetul 2. │
│ │Informaţia privind volumul arborelui mediu se regăseşte în │
│ │APV întocmit de către ocolul silvic anterior efectuării │
│ │lucrării de rărituri │
└──────┴────────────────────────────────────────────────────────────┘
    SECŢIUNEA a 3-a
    Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată
    1. Anual, data-limită de depunere a cererii de plată fără penalizări este data de 15 mai sau o dată ulterioară stabilită potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare. Termenul de depunere a cererii de plată este comunicat anual de APIA pe site-ul www.apia.org.ro.
    2. Beneficiarul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată în cazurile de forţă majoră şi în circumstanţe excepţionale, constatate conform prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate.
    3. Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de plată după data-limită stabilită se aplică în anul respectiv o reducere de 1% pe zi lucrătoare la sumele la care ar fi avut dreptul beneficiarul dacă cererea ar fi fost depusă în termenul stabilit. Dacă perioada de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de plată este respinsă de la plată.
    4. Modificările la o cerere de plată pot fi acceptate fără aplicarea unei sancţiuni până la data de 31 mai sau până la o dată ulterioară stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Introducerea unei modificări pentru cerere după această dată-limită presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrătoare la sumele cuvenite. Modificările privind cererea de plată pot fi admise până la ultima dată de depunere cu întârziere a cererilor de plată. Modificările referitoare la o cerere de plată nu sunt admise după data menţionată.
    5. Prin Cererea de retragere totală a declaraţiei privind pachetele pentru care s-a solicitat sprijin financiar, beneficiarul poate retrage oricând întreaga suprafaţă angajată în cererea de sprijin, cu excepţia situaţiilor în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)/gărzile forestiere din cadrul Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor (GF)/Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR):
    a) a/au informat deja beneficiarul de existenţa unor nereguli în cererea de sprijin/plată;
    b) a/au notificat beneficiarul de intenţia de a realiza control pe teren; sau
    c) au fost constatate nereguli în urma controlului.

    6. Pentru cererile de plată, retragerea totală/parţială a suprafeţei angajate în cadrul pachetului 1 atrage recuperarea sumelor acordate în anul anterior/anii anteriori.
    7. Beneficiarul poate să renunţe la:
    a) pachetul 1 de pe o UP (aplicabil doar pentru cererile care conţin mai multe UP);
    b) pachetul 2 din cererea de plată din anul de campanie respectiv.

    8. Modificările în cadrul pachetului 2 (de alegere/înlocuire a u.a. sau de reprogramare pe ani) faţă de u.a. prevăzute/estimate cu pachetul 2 în cererea de sprijin se efectuează pe toată durata angajamentului, numai în perioadele de depunere/modificare a cererilor de plată. Dacă beneficiarul renunţă la una sau mai multe u.a. în perioada de implementare a angajamentului, nu se vor aplica sancţiuni.
    9. În cazul în care la data depunerii cererii de plată pentru anul „n“ de angajament/la modificarea cererii de plată, beneficiarul exclude o anumită u.a din lista de u.a. selectate pentru pachetul 2/toate u.a. selectate pentru anul de cerere respectiv, suprafaţa totală selectată care se va lua în calcul la verificarea cerinţei privind suprafaţa anuală pentru care se poate solicita sprijin este 20% din suprafaţa selectată +/–10%, în anul curent şi în anii următori de angajament va fi actualizată.
    SECŢIUNEA a 4-a
    Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor din cadrul exploataţiei agricole
    1. În cazul în care, pentru un anumit an, un beneficiar nu declară toate suprafeţele exploataţiei agricole, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite beneficiarului pentru anul în care s-a constatat nedeclararea se reduce cu până la 3% în funcţie de gravitatea omisiunii, astfel:
    a) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
    b) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
    c) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul va fi sancţionat cu un procent de 3%.

    2. În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, beneficiarul nu va fi sancţionat.
    3. În cazul cererii cu beneficiari multipli/cererilor depuse în baza unei asocieri simple între persoane fizice în baza Acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15, dacă se aplică o sancţiune de nedeclarare pe una dintre cererile unice de plată depuse de către aceştia, la suma cuvenită cererii de sprijin/plată pentru măsura 15 se va aplica sancţiunea stabilită.
    SECŢIUNEA a 5-a
    Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii din cadrul exploataţiei agricole
    În cazul în care beneficiarul sprijinului are depusă cerere unică de plată pe suprafaţă, acesta are obligaţia de a respecta pe suprafaţa întregii ferme normele de ecocondiţionalitate aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare. Cererea unică va fi supusă eşantionării în scop de verificare a respectării normelor de ecocondiţionalitate.
    În cazul în care beneficiarul sprijinului nu are depusă cerere unică de plată pe suprafaţă, în perioada de depunere a acesteia, va depune cererea unică de plată cu declararea tuturor suprafeţelor exploataţiei agricole pe care o deţine, fără a fi obligatorie solicitarea sprijinului pe vreuna dintre schemele/măsurile de sprijin, însoţită de documentele justificative privind utilizarea terenurilor agricole, precum şi de adeverinţa de la primărie privind identificarea şi modul de utilizare a terenului.
    Pentru beneficiarii schemei de ajutor de stat care deţin exploataţii agricole, în cazul în care se constată nerespectarea cerinţelor obligatorii, se vor aplica sancţiuni administrative în conformitate cu Sistemul de sancţiuni pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de sancţiuni administrative pentru ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu anul 2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    În cazul cererilor cu beneficiari multipli/cererilor depuse în baza unei asocieri simple între persoane fizice în baza Acordului de asociere în vederea accesării măsurii 15, sumele primite de la APIA în baza măsurii 15 se vor repartiza între coproprietari/membri asociaţi, proporţional cu suprafaţa de teren forestier deţinută de fiecare în parte. Fiecare coproprietar/ membru asociat care deţine teren agricol/animale va avea obligaţia de a depune o cerere unică de plată în scopul verificării respectării normelor de ecocondiţionalitate.
    În cazul în care APIA constată o nerespectare a normelor de ecocondiţionalitate pe suprafeţele de teren agricol/animale deţinute de către unul dintre coproprietari/membru asociat, la suma cuvenită pentru cererea de sprijin/plată măsura 15 se va aplica sancţiunea stabilită pentru cererea unică de plată.
    În cazul în care APIA constată nerespectări ale normelor de ecocondiţionalitate pe suprafeţele/animalele deţinute de mai mulţi coproprietari/membri asociaţi, la suma cuvenită pentru cererea de sprijin/plată măsura 15 se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele stabilite pentru fiecare cerere unică de plată.
    SECŢIUNEA a 6-a
    Sancţiuni suplimentare
    1. Sumele rezultate din sancţiunile prevăzute la secţiunea 1 „Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor“, pct. 4, se recuperează în conformitate cu prevederile art. 28 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, valorile mobiliare şi transparenţa, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv statele membre compensează orice creanţă restantă a unui beneficiar stabilită în conformitate cu dreptul naţional, din orice plăţi viitoare care urmează a fi efectuate de agenţia de plăţi responsabilă cu recuperarea creanţei de la respectivul beneficiar.
    2. Dacă suma rezultată din sancţiunile prevăzute la pct. 4 din secţiunea 1 - „Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor“ nu poate fi reţinută în totalitate în cei 3 ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.
    3. Aplicarea sancţiunilor în cazul transferului terenurilor forestiere aflate sub angajament se realizează astfel:
    a) dacă cesionarul preia suprafaţa, dar nu preia angajamentul, cedentul nu returnează plăţile primite până la acea dată pentru respectiva suprafaţă, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauză nu acceptă preluarea angajamentului existent;
    b) dacă cesionarul preia suprafaţa împreună cu angajamentul, cesionarul este responsabil pentru eventualele neconformităţi depistate ulterior transferului şi, ca urmare, acestuia i se vor aplica sancţiunile privind neconformităţile legate de nerespectarea angajamentelor, precum şi sumele acordate necuvenit în anii anteriori transferului.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016