Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 145 din 17 iulie 2020  privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020 pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, precum şi modificarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 145 din 17 iulie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020 pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, precum şi modificarea Codului reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 637 din 20 iulie 2020
    Având în vedere prevederile art. 99 lit. l), ale art. 138 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) lit. a), precum şi ale art. 179 alin. (2) lit. i) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi ale art. 10 alin. (1) lit. a), lit. o) pct. 2 şi lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi al prevederilor art. 74 alin. (4) din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020 pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 7 februarie 2020, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    În termen de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operatorii de distribuţie a gazelor naturale au obligaţia să determine şi să transmită fiecărui utilizator al reţelei datele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) din metodologia prevăzută la art. I, astfel cum a fost modificată prin prezentul ordin, pentru lunile aprilie şi mai ale anului 2020.

    ART. III
    În termen de maximum 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş determină şi publică pe pagina proprie de internet preţul mediu ponderat al anului gazier 2018-2019, calculat ca medie ponderată a preţurilor medii determinate zilnic în conformitate cu prevederile art. 102^1 din Codul reţelei, pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, ponderate cu cantităţile de gaze naturale tranzacţionate în anul gazier respectiv.

    ART. IV
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 22 mai 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În vederea garantării obligaţiilor de plată pentru serviciile de distribuţie prestate asumate prin prezentul Contract, părţile pot stabili de comun acord unul sau mai multe instrumente de garantare a obligaţiilor proprii, în conformitate cu prevederile legale."

    2. În anexa nr. 1, la articolul 11, alineatele (3)-(6) se abrogă.
    3. În anexa nr. 1, după articolul 11 se introduc două noi articole, articolele 11^1 şi 11^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 11^1
    (1) În vederea garantării obligaţiilor contractuale de plată a facturilor emise de OSD pentru plata diferenţelor rezultate din aplicarea prevederilor Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, UD va prezenta în favoarea OSD un instrument de garantare a obligaţiilor de plată.
    (2) Nivelul garanţiei prevăzut la alin. (1) se constituie de UD în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului adiţional şi se calculează conform următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    V_Garanţie - nivelul garanţiei pe care UD are obligaţia să o constituie în favoarea OSD pentru plata diferenţelor rezultate din aplicarea prevederilor Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite;
    Q_distrAn(i-1) - cantitatea pentru care OSD a prestat şi facturat servicii de distribuţie către UD în ultimele 12 luni; în cazul în care nu se poate calcula această cantitate, Q_distrAn(i-1) va fi determinată ca şi cantitate pentru care OSD estimează că va presta servicii de distribuţie către UD în următoarele 12 luni pe baza profilelor de consum ale clienţilor UD;
    PMP_An(i-1) - preţul mediu ponderat aferent anului gazier anterior, calculat în conformitate cu prevederile Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite la care se adaugă tariful volumetric pentru activitatea de transport şi tariful anual de rezervare de capacitate pe punctul de ieşire din SNT.
    (3) Garanţia financiară îşi încetează valabilitatea în a 60-a zi calendaristică de la data încetării contractului de distribuţie.
    ART. 11^2
    (1) Garanţiile financiare prevăzute la art. 11 alin. (1) şi la art. 11^1 alin. (1) pot fi constituite sub formă de:
    a) scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă agreată de OSD; şi/sau
    b) cont garantat (depozit colateral); şi/sau
    c) cont escrow; şi/sau
    d) numerar într-un cont specific al OSD.
    (2) OSD poate executa garanţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) şi la art. 11^1 alin. (1) în situaţia în care UD nu îşi îndeplineşte integral sau parţial obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.
    (3) Cu cel puţin 5 zile calendaristice anterior executării garanţiei/garanţiilor, OSD are obligaţia de a notifica în scris UD, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
    (4) În situaţia executării parţiale sau totale a garanţiilor financiare, UD are obligaţia de a reconstitui aceste garanţii în conformitate cu prevederile art. 11 alin. (2) şi/sau art. 11^1 alin. (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare."

    4. În anexa nr. 1, la articolul 12 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, pentru fiecare zi de întârziere, începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, sau până la executarea garanţiilor prevăzute în contract, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată în termen de 15 zile calendaristice de la data scadenţei, după caz;"

    5. În anexa nr. 2, la punctul 3 subpunctul 3.4, litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "n) neîndeplinirea obligaţiei UD de a reconstitui garanţia financiară, conform prevederilor art. 11^2 alin. (4) din contractul-cadru de distribuţie a gazelor naturale;"    ART. V
    Anexa nr. 1^4 la Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 şi 171 bis din 29 martie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) UR au obligaţia de a introduce în ziua D, pentru ziua gazieră D–1, ordine de vânzare şi cumpărare în sensul şi în limita dezechilibrului zilnic comunicat de OTS, respectiv vânzare în caz de excedent şi cumpărare în caz de deficit."

    2. La articolul 1, alineatul (3^1) se abrogă.
    3. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Instrumentul aferent zilei gaziere de livrare D–1 este disponibil în sistemul de tranzacţionare al pieţei de echilibrare, pentru introducerea ofertelor, în ziua D.
(3) Sesiunile de tranzacţionare se desfăşoară după cum urmează:
    I. Etapa de deschidere a pieţei de echilibrare şi de transmitere a ofertelor, între orele 15,00-17,00; II. Etapa de încheiere a tranzacţiilor, între orele 17,00-17,15."

    4. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Începând cu ora 15,00, participanţii interesaţi de participarea la sesiunea de tranzacţionare introduc în sistemul de tranzacţionare al PE ofertele proprii, precizând cantitatea de gaze naturale şi preţul ofertat."    ART. VI
    Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş, furnizorii de gaze naturale sau clienţii finali, după caz, şi operatorii de distribuţie a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

    ART. VII
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 17 iulie 2020.
    Nr. 145.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 16/2020)
    METODOLOGIE
    de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite
    CAP. I
    Scop
    ART. 1
    Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de determinare şi regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 2
    (1) Abrevierile utilizate în prezenta metodologie au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei.
    (2) Termenii utilizaţi în prezenta metodologie au semnificaţiile definite în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi în reglementările Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (3) În prezenta metodologie, cantitatea lunară distribuită se defineşte ca fiind cantitatea de gaze naturale pentru care OD facturează lunar servicii de distribuţie furnizorilor/clienţilor finali conform prevederilor contractului de distribuţie a gazelor naturale încheiat cu aceştia.

    CAP. III
    Determinarea diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite
    ART. 3
    (1) OD are obligaţia să centralizeze, până la data de 20 a lunii în curs pentru luna anterioară de livrare, următoarele informaţii:
    a) alocările lunare;
    b) cantităţile de gaze naturale distribuite în luna respectivă pentru fiecare UR cu care a încheiat un contract de distribuţie.

    (2) OD evaluează lunar, pentru fiecare SD, balanţa cantităţilor de gaze naturale intrate/ieşite din SD, după următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    ∑Q_nPVTrans - suma cantităţilor de gaze naturale intrate prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD, inclusiv din conductele de alimentare din amonte operate de OTS, pentru care acesta încheie procesele-verbale cu OTS în luna n;
    ∑Q_nCAmonte - suma cantităţilor de gaze naturale intrate din conductele de alimentare din amonte prin punctele de intrare în sistemul de distribuţie al OD, pentru care acesta a încheiat procesele-verbale cu producătorul în luna n;
    ∑Q_nTranzit preluat - suma cantităţilor de gaze naturale intrate şi preluate de către OD din aval pentru care a încheiat procese-verbale cu OD din amonte, în luna n, pe care urmează să o distribuie clienţilor proprii;
    ∑Q_nDistr - suma cantităţilor de gaze naturale distribuite de OD în luna n;
    ∑Q_nCT - suma consumurilor tehnologice ale OD, achiziţionate în luna n;
    ∑Q_nTranzit predat - suma cantităţilor de gaze naturale ieşite şi predate către OD din aval, pentru care a încheiat procese-verbale cu OD din aval, în luna n.    ART. 4
    (1) OD calculează lunar, până la data de 20 a lunii în curs pentru luna anterioară de livrare:
    a) pentru fiecare UR, diferenţele dintre alocarea lunară finală, determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul reţelei şi cantitatea lunară distribuită de OD, după următoarea formulă: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    Q_nreg - cantitatea de gaze naturale necesar a fi regularizată aferentă UR pentru luna n;
    Q_naloc - alocarea lunară finală aferentă UR pentru luna n; cantitatea nu include alocările transmise de către OD din aval şi include alocările transmise către OD din amonte, după caz;
    Q_ndistr - cantitatea de gaze naturale distribuită de OD pentru UR în luna n;
    Q_nCAmonte - cantitatea de gaze naturale intrată în luna n în sistemul de distribuţie al OD din conductele de alimentare din amonte ale producătorilor aferentă UR;
    Q_nCT - cantitatea de gaze naturale achiziţionată de la UR de OD în luna n, pentru acoperirea consumului tehnologic;


    b) diferenţele dintre alocarea lunară finală determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul reţelei aferentă fiecărui UR şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 71^3 din Codul reţelei.

    (2) Pentru fiecare OD în parte, suma Q_nreg a tuturor UR care au clienţi finali racordaţi în sistemul de distribuţie al respectivului OD trebuie să fie egală cu 0.
    (3) OD are obligaţia să transmită fiecărui UR, până la data de 20 a lunii în curs pentru luna anterioară de livrare, informaţiile determinate în conformitate cu prevederile alin. (1).
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) vor fi aplicate de OD din aval pentru UR din sistemul propriu de distribuţie.
    (5) OTS determină, până la data de 14 a lunii octombrie a anului gazier în curs, pentru anul gazier anterior preţul mediu ponderat anual calculat ca medie ponderată a preţurilor medii determinate zilnic în conformitate cu prevederile art. 102^1 din Codul reţelei, ponderate cu cantităţile de gaze naturale tranzacţionate în anul gazier respectiv.
    (6) Informaţiile prevăzute la alin. (5) se publică pe pagina de internet a Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. Mediaş (SNTGN Transgaz - S.A.) până la data de 15 octombrie a anului gazier în curs, pentru anul gazier anterior.

    CAP. IV
    Regularizarea diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite
    ART. 5
    (1) Până la data de 30 octombrie a anului gazier în curs, OD regularizează diferenţele calculate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) aferente anului gazier anterior.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), OD regularizează diferenţele calculate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) aferente perioadei aprilie-septembrie 2020 şi diferenţele calculate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b) aferente perioadei ianuarie-septembrie 2020, până la data de 30 octombrie 2020.
    (3) În situaţia în care OD constată că diferenţa dintre alocare şi cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR în perioada aprilie-septembrie 2020 sau în anul gazier respectiv, după caz, este pozitivă, OD plăteşte UR factura aferentă regularizării cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data prevăzută la art. 7 alin. (1) sau alin. (2), după caz.
    (4) În situaţia în care OD constată că diferenţa dintre alocare şi cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR în perioada aprilie-septembrie 2020 sau în anul gazier respectiv, după caz, este negativă, UR plăteşte OD factura aferentă regularizării cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă, în termen de maximum 20 zile calendaristice de la data prevăzută la art. 7 alin. (1) sau alin. (2), după caz.
    (5) În situaţia în care OD constată că suma diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic în perioada ianuarie-septembrie 2020 sau în anul gazier respectiv, după caz, este pozitivă, UR plăteşte OD factura aferentă regularizării cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data prevăzută la art. 7 alin. (1) sau alin. (2), după caz.
    (6) În situaţia în care OD constată că suma diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic în perioada ianuarie-septembrie 2020 sau în anul gazier respectiv, după caz, este negativă, OD plăteşte UR factura aferentă regularizării cantităţii de gaze naturale care reprezintă această diferenţă, în termen de maximum 20 de zile calendaristice de la data prevăzută la art. 7 alin. (1) sau alin. (2), după caz.

    ART. 6
    (1) Regularizarea diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR se calculează în fiecare an gazier ca sumă a produsului dintre diferenţele calculate lunar în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi preţul mediu ponderat anual calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5), conform următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    VR_An i - regularizarea valorică a diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi cantitatea de gaze naturale distribuită în anul gazier i ;
    Qreg_Ln - cantitatea de gaze naturale necesar a fi regularizată în luna n a anului gazier respectiv, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a);
    PMP_An i - preţul mediu ponderat aferent anului gazier i, calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5), la care se adaugă tariful volumetric pentru activitatea de transport şi tariful anual de rezervare de capacitate pe punctul de ieşire din SNT.


    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), regularizarea diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi cantitatea distribuită aferentă portofoliului unui UR se calculează pentru perioada aprilie-septembrie 2020 ca sumă a produsului dintre diferenţele calculate lunar în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) şi preţul mediu ponderat anual calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5), pe baza următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    VR_apr-sept 2020 - regularizarea valorică a diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi cantitatea de gaze naturale distribuită în perioada aprilie-septembrie 2020;
    Qreg_Ln - cantitatea de gaze naturale necesar a fi regularizată în luna n din perioada aprilie-septembrie 2020, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a);
    PMP_An i - preţul mediu ponderat aferent anului gazier i, calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5), la care se adaugă tariful volumetric pentru activitatea de transport şi tariful anual de rezervare de capacitate pe punctul de ieşire din SNT.


    (3) Regularizarea diferenţelor dintre alocarea lunară finală determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul reţelei aferentă fiecărui UR şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 71^3 din Codul reţelei se calculează în fiecare an gazier conform următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    VR_UR _An i - regularizarea valorică a diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă, pentru anul gazier i;
    Q_Ln reg - cantitatea de gaze naturale necesar a fi regularizată în luna n din anul gazier respectiv, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b);
    PMP_An i - preţul mediu ponderat aferent anului gazier i, calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5).


    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (3), pentru perioada ianuarie-septembrie 2020, regularizarea diferenţelor dintre alocarea lunară finală determinată în conformitate cu prevederile art. 74 şi 75 din Codul reţelei aferentă fiecărui UR şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă în conformitate cu prevederile art. 71^3 din Codul reţelei se calculează conform următoarei formule: (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    VR_UR ian-sept 2020 - regularizarea valorică a diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor alocate zilnic în luna respectivă, pentru perioada ianuarie-septembrie 2020;
    Q_Ln reg - cantitatea de gaze naturale necesar a fi regularizată în luna n din anul gazier respectiv, aferentă UR, calculată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. b);
    PMP_An i - preţul mediu ponderat aferent anului gazier i, calculat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5).    ART. 7
    (1) Până la data de 30 octombrie a anului gazier în curs, OD sau UR transmit, după caz, atât facturile aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite, cât şi facturile aferente diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor de gaze naturale alocate zilnic în luna respectivă, corespunzătoare anului gazier anterior.
    (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), OD sau UR, după caz, transmit facturile aferente diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite aferente perioadei aprilie-septembrie 2020 şi facturile aferente diferenţelor dintre alocarea lunară finală şi suma cantităţilor de gaze naturale alocate zilnic în luna respectivă, aferente perioadei ianuarie-septembrie 2020, până la data de 30 octombrie 2020.
    (3) Prin derogare de la prevederile alin. (1) şi (2), OD şi UR pot încheia convenţii prin care regularizarea diferenţelor şi facturarea acestora se pot face în următorul an gazier.

    ART. 8
    (1) În situaţia în care contractul de distribuţie încheiat de OD cu UR încetează în cursul anului gazier, regularizarea diferenţelor definite conform art. 4 alin. (1) lit. a) şi b) se face în maximum 20 de zile de la data încetării acestuia.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), regularizarea valorică a diferenţelor se face conform art. 6 pentru perioada anului gazier în care UR a avut contract de distribuţie.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016