Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 144 din 17 iulie 2020  privind obligaţia participanţilor la piaţa de gaze naturale de a oferta pe pieţele centralizate     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 144 din 17 iulie 2020 privind obligaţia participanţilor la piaţa de gaze naturale de a oferta pe pieţele centralizate

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 635 din 20 iulie 2020
    Având în vedere prevederile art. 177 alin. (3^15) şi (3^17) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 10 alin. (1) lit. a) şi q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte modalitatea şi condiţiile de aplicare a prevederilor art. 177 alin. (3^15) şi (3^17) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. II
    Obligaţia de ofertare în calitate de vânzător
    ART. 2
    Cantităţile de gaze naturale aferente obligaţiei de ofertare prevăzute la art. 177 alin. (3^15) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se determină prin aplicarea unei cote procentuale de 40% la cantitatea de gaze naturale livrată în anul calendaristic respectiv, în calitate de vânzător, conform următoarei formule:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    Q_Vi - cantitatea de gaze naturale pe care participantul la piaţa de gaze naturale are obligaţia de a o oferta în anul i pe pieţele centralizate, în calitate de vânzător, în perioada 1 iulie 2020-31 decembrie 2022;
    Q_ctr.VLi - cantitatea de gaze naturale pentru care participantul la piaţa de gaze naturale, în calitate de vânzător, încheie contracte de vânzare-cumpărare pe piaţa angro, începând cu data de 1 iulie 2020, cu excepţia tranzacţiilor realizate pe pieţele centralizate, şi pe care o livrează în anul i.


    CAP. III
    Obligaţia de ofertare în calitate de cumpărător
    ART. 3
    Cantităţile de gaze naturale aferente obligaţiei de ofertare prevăzute la art. 177 alin. (3^17) din Legea nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se determină prin aplicarea unei cote procentuale de 40% la cantitatea de gaze naturale contractată, în calitate de cumpărător, conform următoarei formule:
 (a se vedea imaginea asociată)
    unde:
    Q_Ci - cantitatea de gaze naturale pe care participantul la piaţa de gaze naturale are obligaţia de a o oferta pe pieţele centralizate, în anul i, în calitate de cumpărător;
    Q_ctr.CLi - cantitatea de gaze naturale pentru care participantul la piaţa de gaze naturale, în calitate de cumpărător,
    încheie contracte de vânzare-cumpărare pe piaţa angro, începând cu data de 1 iulie 2020, cu excepţia tranzacţiilor realizate pe pieţele centralizate, cu livrare în anul i.


    CAP. IV
    Condiţii de ofertare
    ART. 4
    (1) Procesul de ofertare a cantităţilor de gaze naturale care fac obiectul prezentului ordin se desfăşoară pe platformele electronice administrate de operatorii pieţelor centralizate conform procedurilor elaborate de către aceştia.
    (2) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia asigurării cadrului procedural legal şi a suportului logistic necesare desfăşurării sesiunilor de licitaţii în condiţii concurenţiale şi în mod transparent, public şi nediscriminatoriu, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Înscrierea, accesul, participarea, suspendarea sau revocarea dreptului de participare la sesiunile de licitaţie sunt permise în condiţiile şi cu respectarea regulamentelor de organizare şi administrare, precum şi a procedurilor specifice, elaborate şi publicate de operatorii pieţelor centralizate.
    (4) Produsele luate în calcul pentru îndeplinirea obligaţiei de ofertare sunt cele din cadrul Listei centralizate a produselor tranzacţionabile în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, al pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, precum şi al pieţei produselor flexibile pe termen mediu şi lung, pentru fiecare titular al licenţei de administrare a pieţelor centralizate, aprobate prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018, cu modificările şi completările ulterioare, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3), după caz.

    ART. 5
    (1) Condiţiile minime obligatorii de ofertare şi tranzacţionare a cantităţilor de gaze naturale care fac obiectul prezentului ordin sunt:
    a) mecanismele de corelare şi tranzacţionare a ordinelor de vânzare/cumpărare sunt cele descrise în cadrul procedurilor de tranzacţionare elaborate şi publicate de către operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale;
    b) în cazul licitaţiilor cu mecanism de tipul „dublu competitiv“, de la momentul corelării cererii cu oferta, tranzacţia se realizează după trecerea unui interval de timp Δt = 2 minute, pentru a permite celorlalţi participanţi să transmită oferte îmbunătăţite;
    c) ordinele necorelate pot fi modificate numai în sensul îmbunătăţirii acestora (modificarea ordinului în sensul reducerii preţului în cazul ordinelor de vânzare, respectiv în sensul creşterii preţului în cazul ordinelor de cumpărare);
    d) contractul de vânzare-cumpărare gaze naturale care se încheie ca urmare a unei tranzacţii este, după caz, contractul standard de vânzare-cumpărare al operatorului pieţelor centralizate, contractul standard EFET ce reflectă condiţiile specifice ale pieţei gazelor naturale din România, contracte preagreate de către părţile participante la tranzacţie sau contracte de vânzare-cumpărare propuse de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, corespunzător produsului standardizat ofertat;
    e) ofertele de vânzare/cumpărare gaze naturale care intră sub incidenţa prezentului ordin se lansează la tranzacţionare cu specificaţiile „Parţial/Total“;
    f) ofertele sunt de tipul pereche simplă cantitate (MWh/zi) - preţ (lei/MWh), cu maximum două zecimale; cantitatea minimă este de 1 MWh/zi;
    g) titularului obligaţiei de ofertare nu îi este permis să menţină active, simultan, ordine de sens contrar pentru acelaşi produs;
    h) pe piaţa centralizată de gaze naturale a produselor standardizate pe termen mediu şi lung, pe piaţa produselor flexibile pe termen mediu şi lung, titularii obligaţiei de ofertare trebuie să menţină active ofertele de vânzare/cumpărare netranzacţionate sau tranzacţionate parţial, în mod neîntrerupt, cel puţin 1 oră; operatorii pieţelor centralizate răspund de aplicarea măsurii.

    (2) În înţelesul prezentului ordin sunt considerate produse similare următoarele:
    a) lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, trimestrul II, trimestrul III şi sezonul cald;
    b) lunile octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, trimestrul I, trimestrul IV şi sezonul rece;
    c) semestrul calendaristic şi anul calendaristic.


    ART. 6
    (1) În vederea monitorizării gradului de realizare a obligaţiei de ofertare gaze naturale:
    a) participanţii la piaţa gazelor naturale au obligaţia să transmită la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), până la data de 20 a lunii „L“ pentru luna „L-1“, informaţiile prevăzute în anexa nr. 1, în format editabil Excel;
    b) operatorii pieţelor centralizate au obligaţia de a transmite la ANRE, datele prevăzute în anexa nr. 2, după cum urmează:
    (i) la sfârşitul fiecărei zile de tranzacţionare, în format electronic;
    (ii) până cel târziu la data de 5 a lunii „L“ pentru luna „L-1“, în format electronic şi letric.


    (2) În cazul pieţelor produselor standardizate pe termen mediu şi lung, precum şi ale produselor flexibile pe termen mediu şi lung, ofertele iniţiatoare luate în calcul pentru îndeplinirea obligaţiei de ofertare sunt cele ale căror preţuri se situează în intervalul ±15% faţă de preţul mediu ponderat al tuturor produselor similare din ziua de tranzacţionare, calculat şi publicat la sfârşitul zilei de tranzacţionare de către operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale.
    (3) În cazul pieţelor produselor standardizate pe termen scurt, ofertele iniţiatoare luate în calcul pentru îndeplinirea obligaţiei de ofertare sunt cele ale căror preţuri se situează în intervalul ±15% faţă de preţul mediu ponderat din ziua de tranzacţionare, calculat şi publicat la sfârşitul zilei de tranzacţionare de către operatorii pieţelor centralizate de gaze naturale.
    (4) Operatorii pieţelor centralizate includ în rapoartele prevăzute la alin. (1) doar ofertele iniţiatoare care îndeplinesc prevederile alin. (2) şi (3).
    (5) În situaţia în care operatorii pieţelor centralizate constată încheierea unor tranzacţii suspecte (la preţuri neobişnuit de mari, neobişnuit de mici) sau orice alte situaţii atipice, aceştia au obligaţia să raporteze la ANRE aceste situaţii, în termen de 24 de ore, iar ANRE analizează informaţiile şi decide modul de soluţionare.
    (6) Pentru verificarea datelor raportate în conformitate cu dispoziţiile alin. (1)-(5), ANRE poate solicita informaţii suplimentare şi/sau documente justificative, care vor fi furnizate la termenele indicate de autoritate.
    (7) Încheierea contractelor de vânzare-cumpărare după tranzacţionare este obligatorie pentru părţi, în condiţiile prevăzute în procedurile specifice ale operatorilor pieţelor centralizate.

    ART. 7
    Operatorii pieţelor centralizate au obligaţia de a publica zilnic, în mod distinct, toate tranzacţiile pentru produsele care fac obiectul prezentului ordin, realizate pe platformele electronice pe care le administrează. Aceştia vor publica informaţii privind cantităţile aferente fiecărei tranzacţii şi preţurile acestora.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 8
    Prezentul ordin se completează cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 105/2018 pentru aprobarea Regulilor generale privind pieţele centralizate de gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Participanţii la piaţa de gaze naturale şi operatorii licenţiaţi ai pieţelor centralizate de gaze naturale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. 10
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin de către operatorii economici prevăzuţi la art. 1 este sancţionată în condiţiile Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 17 iulie 2020.
    Nr. 144.
    ANEXA 1

    RAPORT LUNAR OBLIGAŢIE DE OFERTARE
    VÂNZARE
    Perioada de livrare ...................................

┌────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────────┬──────────┐
│ │Contract/ │ │Cantitate │Cantitate│Cantitate│Preţ │Cantitate │Preţ │
│Nr. │Act │Tip │contractată│livrată │ofertată │ofertat│tranzacţionată│tranzacţie│
│crt.│adiţional*│contract│(MWh) │(MWh) │(MWh) │(lei/ │(MWh) │(lei/MWh) │
│ │ │ │ │ │ │MWh) │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────────┴──────────┘


    *Se specifică numărul şi data încheierii documentului (ziua, luna şi anul).
    RAPORT LUNAR OBLIGAŢIE DE OFERTARE
    CUMPĂRARE
    Perioada de livrare ...................................

┌────┬──────────┬────────┬───────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────────┬──────────┐
│ │Contract/ │ │Cantitate │Cantitate│Cantitate│Preţ │Cantitate │Preţ │
│Nr. │Act │Tip │contractată│livrată │ofertată │ofertat│tranzacţionată│tranzacţie│
│crt.│adiţional*│contract│(MWh) │(MWh) │(MWh) │(lei/ │(MWh) │(lei/MWh) │
│ │ │ │ │ │ │MWh) │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│… │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────┼───────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────┴───────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────────┴──────────┘


    *Se specifică numărul şi data încheierii documentului (ziua, luna şi anul).

    ANEXA 2

    RAPORT OBLIGAŢIE DE OFERTARE
    VÂNZARE
    Perioada de livrare ...................................

┌─────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────────┬──────────┐
│ │Denumire│Denumire │ │Preţ │ │ │
│Dată │produs │titular │Cantitate│ofertat│Cantitate │Preţ │
│sesiune │standard│obligaţie│ofertată │(lei/ │tranzacţionată│tranzacţie│
│licitaţie│ofertat │de │(MWh) │MWh) │(MWh) │(lei/MWh) │
│ │ │ofertare │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│TOTAL/ │ │ │ │ │ │ │
│PRODUS │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────────┴──────────┘


    RAPORT OBLIGAŢIE DE OFERTARE
    CUMPĂRARE
    Perioada de livrare ...................................

┌─────────┬────────┬─────────┬─────────┬───────┬──────────────┬──────────┐
│ │Denumire│Denumire │ │Preţ │ │ │
│Dată │produs │titular │Cantitate│ofertat│Cantitate │Preţ │
│sesiune │standard│obligaţie│ofertată │(lei/ │tranzacţionată│tranzacţie│
│licitaţie│ofertat │de │(MWh) │MWh) │(MWh) │(lei/MWh) │
│ │ │ofertare │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│TOTAL/ │ │ │ │ │ │ │
│PRODUS │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────────────┴──────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016