Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.432 din 23 septembrie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.432 din 23 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 873 din 24 septembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile:
    - art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020;
    – Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
    – Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare,
    – Referatului de aprobare nr. 2.393 din 23.09.2020,

    în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 269 din 31 martie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modificăşi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Se aprobă modelele cererilor, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei persoanelor care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei, prevăzute la art. XII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin."

    2. Anexa devine anexa nr. 1 şi se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.
    3. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2, al cărei conţinut este prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 23 septembrie 2020.
    Nr. 1.432.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 741/2020)
    Angajator ........................................................
    Adresa sediului social ..............................................
    CUI/CIF ..........................................................
    Cont bancar nr. ..................................................
    Telefon ..........................................................
    E-mail ...........................................................
    Către
    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ................/Municipiului Bucureşti
    CERERE
    Subsemnatul(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ......................, str. .............................. nr. ......., judeţul ............................/municipiul ....................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, pentru un număr de ...................... persoane, în sumă totală de ...................... lei brut, aferentă perioadei ......................... .
    Anexez prezentei:
    [ ] declaraţie pe propria răspundere privind reducerea sau întreruperea temporară a activităţii total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă/stării de alertă (anexa nr. 1);
    [ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 2).

    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
    Semnătura ................................
    Data ......................
    ANEXA 1

    la cerere
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul(a), .........................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF .................................................., cu sediul social în localitatea ..................................., str. ........................... nr. ............, judeţul ......................../municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, drept urmare a efectelor epidemiei de coronavirus SARS-CoV-2, pe perioada stării de alertă, activitatea desfăşurată se menţine întreruptă şi se înscrie în domeniul/domeniile cu restricţii de activitate, prevăzute mai jos:
    Tabel - anexă la declaraţia pe propria răspundere cu activităţile restricţionate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare - pentru perioada stării de alertă

┌───────────────┬──────────────────┬──────────────┬───────────┐
│Se bifează^1 │Activitate │Cod CAEN/ │ │
│căsuţa/căsuţele│restricţionată/ │Coduri CAEN^2 │Perioada │
│corespunzătoare│Activităţi │aferent(e) │aplicării │
│activităţii │restricţionate │activităţii │restricţiei│
│restricţionate.│ │restricţionate│ │
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │• Organizarea şi │ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │
│ │mitinguri, │ │ │
│ │demonstraţii, │ │ │
│ │procesiuni, │ │ │
│ │concerte sau a │ │ │
│ │altor tipuri de │ │ │
│ │întruniri în │ │ │
│ │spaţii deschise cu│ │ │
│ │un număr de peste │ │ │
│ │500 de persoane, │ │18.05.2020 │
│ │precum şi a │ │- până în │
│ │întrunirilor de │ │prezent │
│ │natura │ │ │
│ │activităţilor │ │ │
│ │culturale, │ │ │
│ │ştiinţifice, │ │ │
│ │artistice, │ │ │
│ │sportive sau de │ │ │
│ │divertisment în │ │ │
│ │spaţii închise, │ │ │
│ │indiferent de │ │ │
│ │numărul de │ │ │
│ │persoane │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │• Organizarea şi │ │ │
│ │desfăşurarea în │ │ │
│ │aer liber a │ │ │
│ │spectacolelor, │ │ │
│ │concertelor, │ │ │
│ │festivalurilor │ │18.05.2020 │
│ │publice şi private│ │- până în │
│ │sau a altor │ │prezent │
│ │evenimente │ │ │
│ │culturale cu │ │ │
│ │participarea a │ │ │
│ │peste 500 de │ │ │
│ │spectatori cu │ │ │
│ │locuri pe scaune │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │• Activitatea de │ │ │
│ │pregătire fizică │ │ │
│ │în cadrul │ │ │
│ │structurilor şi │ │ │
│ │bazelor sportive, │ │ │
│ │competiţiile │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │organizate în aer │ │ │
│ │liber sau în │ │ │
│ │bazine acoperite │ │ │
│ │ori aflate în aer │ │ │
│ │liber, │ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │
│ │către sportivii │ │18.05.2020 │
│ │profesionişti, │ │- până în │
│ │legitimaţi şi/sau │ │prezent │
│ │de performanţă a │ │ │
│ │activităţilor de │ │ │
│ │pregătire fizică │ │ │
│ │în bazine │ │ │
│ │acoperite sau │ │ │
│ │aflate în aer │ │ │
│ │liber, precum şi │ │ │
│ │activităţile de │ │ │
│ │pregătire fizică │ │ │
│ │în spaţii închise │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │practicanţii │ │ │
│ │sporturilor de │ │ │
│ │contact │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │• Organizarea de │ │ │
│ │evenimente private│ │ │
│ │în spaţii închise,│ │ │
│ │care se desfăşoară│ │ │
│ │cu participarea a │ │18.05.2020 │
│ │peste 8 persoane │ │-14.06.2020│
│ │• Organizarea de │ │15.06.2020 │
│ │evenimente private│ │- până în │
│ │în spaţii închise,│ │prezent │
│ │care se desfăşoară│ │ │
│ │cu participarea a │ │ │
│ │peste 20 de │ │ │
│ │persoane │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──────────────┼───────────┤
│ │• Organizarea de │ │ │
│ │evenimente private│ │ │
│ │în spaţii │ │15.06.2020 │
│ │deschise, care se │ │- până în │
│ │desfăşoară cu │ │prezent │
│ │participarea a │ │ │
│ │peste 50 de │ │ │
│ │persoane │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──┬───────────┴───────────┤
│ │• Zborurile │ │ │
│ │efectuate de │ │ │
│ │operatorii │ │ │
│ │economici din │ │ │
│ │aviaţie spre │ │ │
│ │Austria, Belgia, │ │ │
│ │Confederaţia │ │ │
│ │Elveţiană, Franţa,│ │ │
│ │Germania, Iran, │ │ │
│ │Italia, Regatul │ │ │
│ │Unit al Marii │ │ │
│ │Britanii şi │ │ │
│ │Irlandei de Nord, │ │ │
│ │Regatul Ţărilor de│ │ │
│ │Jos, Spania, │ │ │
│ │Statele Unite ale │ │ │
│ │Americii şi Turcia│ │ │
│ │şi din aceste ţări│ │ │
│ │către România │ │ │
│ │pentru toate │ │ │
│ │aeroporturile din │ │ │
│ │România, potrivit │ │ │
│ │art. 37 din Legea │ │ │
│ │nr. 55/2020 │ │ │
│ │privind unele │ │ │
│ │măsuri pentru │ │ │
│ │prevenirea şi │ │ │
│ │combaterea │ │ │
│ │efectelor │ │ │
│ │pandemiei de │ │ │
│ │COVID-19, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările │ │ │
│ │ulterioare, cu │ │ │
│ │excepţiile │ │ │
│ │prevăzute la art. │ │ │
│ │4 pct. 2 din anexa│ │18.05.2020-15.06.2020 │
│ │nr. 3 la Hotărârea│ │16.06.2020 - până în │
│ │Guvernului nr. 394│ │prezent │
│ │/2020, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările │ │ │
│ │ulterioare │ │ │
│ │• Zborurile │ │ │
│ │efectuate de │ │ │
│ │operatorii │ │ │
│ │economici din │ │ │
│ │aviaţie spre │ │ │
│ │Belgia, Franţa, │ │ │
│ │Iran, Italia, │ │ │
│ │Regatul Unit al │ │ │
│ │Marii Britanii şi │ │ │
│ │Irlandei de Nord, │ │ │
│ │Regatul Ţărilor de│ │ │
│ │Jos, Spania, │ │ │
│ │Statele Unite ale │ │ │
│ │Americii şi Turcia│ │ │
│ │şi din aceste ţări│ │ │
│ │către România │ │ │
│ │pentru toate │ │ │
│ │aeroporturile din │ │ │
│ │România, potrivit │ │ │
│ │art. 37 din Legea │ │ │
│ │nr. 55/2020, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările │ │ │
│ │ulterioare, cu │ │ │
│ │excepţiile │ │ │
│ │prevăzute la art. │ │ │
│ │4 pct. 3 din anexa│ │ │
│ │nr. 3 la Hotărârea│ │ │
│ │Guvernului nr. 476│ │ │
│ │/2020, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările │ │ │
│ │ulterioare │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──┼───────────────────────┤
│ │• Servirea │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ │alimentare şi │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice în │ │ │
│ │spaţiile comune de│ │ │
│ │servire a mesei │ │18.05.2020 - până în │
│ │din restaurante, │ │prezent │
│ │hoteluri, │ │ │
│ │moteluri, │ │ │
│ │pensiuni, cafenele│ │ │
│ │sau alte localuri │ │ │
│ │publice, din │ │ │
│ │interiorul │ │ │
│ │clădirilor │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──┼───────────────────────┤
│ │• Activitatea │ │ │
│ │operatorilor │ │ │
│ │economici │ │ │
│ │desfăşurată în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │individuale de │ │18.05.2020-14.06.2020 │
│ │peste 500 mp │ │ │
│ │fiecare din │ │ │
│ │incinta centrelor │ │ │
│ │comerciale de │ │ │
│ │peste 15.000 mp │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──┼───────────────────────┤
│ │• Activitatea de │ │ │
│ │vânzare a │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ │electronice şi │ │ │
│ │electrocasnice, │ │ │
│ │desfăşurată de │ │18.05.2020-14.06.2020 │
│ │operatorii │ │ │
│ │economici care nu │ │ │
│ │asigură livrarea │ │ │
│ │acestora la │ │ │
│ │domiciliul/sediul │ │ │
│ │cumpărătorului │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──┼───────────────────────┤
│ │• Activitatea │ │ │
│ │desfăşurată de │ │ │
│ │operatorii │ │ │
│ │economici din │ │ │
│ │cadrul centrelor │ │ │
│ │comerciale care nu│ │ │
│ │au accesul │ │18.05.2020-14.06.2020 │
│ │asigurat direct │ │ │
│ │din exteriorul │ │ │
│ │incintei şi pentru│ │ │
│ │care nu este │ │ │
│ │întreruptă │ │ │
│ │comunicarea cu │ │ │
│ │restul complexului│ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──┼───────────────────────┤
│ │• Activitatea │ │ │
│ │restaurantelor, │ │ │
│ │cafenelelor sau a │ │ │
│ │altor asemenea │ │ │
│ │localuri publice │ │ │
│ │din interiorul │ │ │
│ │centrelor │ │ │
│ │comerciale în care│ │ │
│ │îşi desfăşoară │ │15.06.2020 - până în │
│ │activitatea mai │ │prezent │
│ │mulţi operatori │ │ │
│ │economici care nu │ │ │
│ │funcţionează în │ │ │
│ │spaţiile special │ │ │
│ │destinate dispuse │ │ │
│ │în exteriorul │ │ │
│ │clădirilor, în aer│ │ │
│ │liber │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──┼───────────────────────┤
│ │• Exploatarea │ │ │
│ │locurilor de │ │ │
│ │joacă, a sălilor │ │ │
│ │de jocuri şi a │ │ │
│ │cinematografelor │ │ │
│ │din interiorul │ │18.05.2020 - până în │
│ │centrelor │ │prezent │
│ │comerciale în care│ │ │
│ │îşi desfăşoară │ │ │
│ │activitatea mai │ │ │
│ │mulţi operatori │ │ │
│ │economici │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──┼───────────────────────┤
│ │• Activitatea │ │ │
│ │operatorilor │ │ │
│ │economici care │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │
│ │activităţi în │ │ │
│ │spaţii închise în │ │18.05.2020- 14.06.2020 │
│ │următoarele │ │ │
│ │domenii: jocuri de│ │ │
│ │noroc, activităţi │ │ │
│ │de fitness, │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │tratament balnear │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──┼───────────────────────┤
│ │• Activitatea │ │ │
│ │operatorilor │ │ │
│ │economici │ │ │
│ │desfăşurată în │ │ │
│ │spaţii închise în │ │18.05.2020 - până în │
│ │următoarele │ │prezent │
│ │domenii: │ │ │
│ │activităţi în │ │ │
│ │piscine, locuri de│ │ │
│ │joacă şi săli de │ │ │
│ │jocuri │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──┼───────────────────────┤
│ │• Activitatea în │ │ │
│ │spaţiile deschise │ │ │
│ │pentru │ │1.06.2020-14.06.2020 │
│ │administrarea de │ │ │
│ │ştranduri/piscine │ │ │
│ │exterioare │ │ │
├───────────────┼──────────────────┼──┼───────────────────────┤
│ │• Organizarea şi │ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │
│ │cursuri/activităţi│ │ │
│ │din unităţile de │ │ │
│ │nivel │ │ │
│ │antepreşcolar, │ │ │
│ │preşcolar şi din │ │ │
│ │toate unităţile şi│ │ │
│ │instituţiile de │ │ │
│ │învăţământ până la│ │ │
│ │finalul anului │ │ │
│ │şcolar, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │desfăşurării, │ │ │
│ │începând cu data │ │ │
│ │de 2 iunie 2020, a│ │ │
│ │unor activităţi de│ │ │
│ │pregătire, pe o │ │ │
│ │perioadă de două │ │ │
│ │săptămâni, pentru │ │18.05.2020-12.06.2020 │
│ │elevii claselor │ │18.05.2020 - până în │
│ │terminale (a │ │prezent │
│ │VIII-a, a XII-a şi│ │ │
│ │a XIII-a), precum │ │ │
│ │şi pentru │ │ │
│ │organizarea │ │ │
│ │examenelor │ │ │
│ │naţionale şi de │ │ │
│ │cercetare a │ │ │
│ │competenţelor │ │ │
│ │profesionale │ │ │
│ │• Organizarea şi │ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │
│ │cursuri/activităţi│ │ │
│ │din unităţile de │ │ │
│ │nivel universitar,│ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │activităţile │ │ │
│ │specifice fiecărei│ │ │
│ │instituţii de │ │ │
│ │învăţământ │ │ │
│ │superior │ │ │
└───────────────┴──────────────────┴──┴───────────────────────┘


    ^1 Se bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare activităţii/activităţilor restricţionate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^2 Se indică codul/codurile CAEN corespunzătoare activităţii/activităţilor restricţionate.
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ......................................
    Semnătura ...................................................
    Data ............................................................

    ANEXA 2

    la cerere
    LISTA
    persoanelor cărora li s-a suspendat contractul individual de muncă, din iniţiativa angajatorului, potrivit art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de urgenţă;
    b - Indemnizaţia solicitată**).


┌────┬────────────┬───┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │Salariul de │Data │ │ │
│Nr. │Numele şi │ │Nivel de│Reşedinţa│bază brut │suspendării │ │ │
│crt.│prenumele │CNP│educaţie│(urban/ │corespunzător│contractului│a│b│
│ │salariatului│ │(ISCED) │rural) │locului de │individual │ │ │
│ │ │ │ │ │muncă ocupat │de muncă*) │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─┼─┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─┼─┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─┼─┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴───┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴─┼─┤
│TOTAL │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘


    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................................
    Semnătura ..................................................
    Data ............................................................
     *) Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor.
    **) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 741/2020)
    Angajator ........................................................
    Adresa sediului social ..............................................
    CUI/CIF ..........................................................
    Cont bancar nr. ..................................................
    Telefon ..........................................................
    E-mail ...........................................................
    Către
    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană ................/Municipiului Bucureşti
    CERERE
    Subsemnatul/(a), ..................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului .............................., cu sediul social în localitatea ..........................., str. .................................... nr. ......., judeţul ................./municipiul ....................., sectorul ........, vă solicit plata contravalorii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, şi în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru un număr de ......... persoane, în sumă totală de .................. lei brut, aferentă perioadei ......................... .
    Anexez prezentei*):
    [ ] declaraţie pe propria răspundere privind suspendarea activităţii în baza deciziei emise de către Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ................../a Municipiului Bucureşti ca urmare a anchetei epidemiologice (anexa nr. 1);
    [ ] copia deciziei de suspendare a activităţii emise de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului .........................../a Municipiului Bucureşti;
    [ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie (anexa nr. 2).

    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
    Semnătura ................................
    Data ......................
    *) Se va bifa în mod corespunzător de către solicitant.
    ANEXA 1

    la cerere
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul(a), ................................, în calitate de administrator/reprezentant legal al angajatorului ........................, CUI/CIF .........................., cu sediul social în localitatea ............................., str. ........................................... nr. ......., judeţul ......................../municipiul ..............., sectorul ........, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că, drept urmare a anchetei efectuate de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) a Judeţului................................/a Municipiului Bucureşti, pe perioada stării de alertă, activitatea a fost suspendată pentru perioada ............................, potrivit Deciziei nr. ......./.................... DSP ................................... (copie ataşată).
    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
    Semnătura ............................................
    Data .........................

    ANEXA 2

    la cerere
    LISTA
    persoanelor pentru care se solicită acordarea sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
    Semnificaţia coloanelor din tabelul de mai jos este următoarea:
    a - Numărul de zile aferente suspendării contractului individual de muncă în perioada stării de alertă;
    b - Indemnizaţia solicitată**).


┌────┬────────────┬───┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────┬─┬─┐
│ │ │ │ │ │Salariul de │Data │ │ │
│Nr. │Numele şi │ │Nivel de│Reşedinţa│bază brut │suspendării │ │ │
│crt.│prenumele │CNP│educaţie│(urban/ │corespunzător│contractului│a│b│
│ │salariatului│ │(ISCED) │rural) │locului de │individual │ │ │
│ │ │ │ │ │muncă ocupat │de muncă*) │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─┼─┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─┼─┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼───┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────┼─┼─┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴───┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────┴─┼─┤
│TOTAL │ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─┘


    Numele şi prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..................................
    Semnătura ...............................................
    Data ...........................
     *) Conform Registrului general de evidenţă a salariaţilor, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 120/2020.
    **) 75% din salariul de bază, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016