Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.400 din 13 iulie 2020  privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.400 din 13 iulie 2020 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 613 din 13 iulie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 149.007 din 15.04.2020,
    ţinând cont de Avizul nr. 4/2020 al Consiliul Naţional de Vânătoare şi de Scrisoarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 7.148 din 18.05.2020,
    având în vedere prevederile art. 26 şi 34 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Planului suplimentar de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 1.08.2018 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, precum şi ale art. 28 din Programul naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 830/2016, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) şi al art. 36 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă cotele de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru perioada 2020-14 mai 2021, prevăzute în anexele nr. 1-6.

    ART. 2
    (1) Cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pentru fiecare specie şi pentru fiecare fond cinegetic de către gestionarii acestora, conform prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii, urmărindu-se conservarea biodiversităţii faunei cinegetice şi păstrarea echilibrului ecologic.
    (2) În situaţiile în care în cursul perioadei de vânătoare gestionarii unor fonduri cinegetice sunt înlocuiţi în contractele de gestionare, cotele de recoltă nerealizate revin noilor gestionari de la momentul preluării dreptului de gestionare a faunei cinegetice.
    (3) Cu respectarea cotelor de recoltă şi a numărului de exemplare înscrise în autorizaţia de vânătoare fiecare vânător înscris în autorizaţie are dreptul de a recolta într-o zi de vânătoare maximum 50 de exemplare din speciile ciocârlie (Alauda arvensis) şi prepeliţă (Coturnix coturnix), maximum 10 exemplare din speciile de gâscă de vară şi gârliţă mare şi maximum 20 de exemplare din speciile de raţe admise la vânătoare.
    (4) În cazul speciilor cerb comun, cerb lopătar, gâscă de vară, gârliţă mare, lişiţă, sitar de pădure şi al celor de raţe admise la vânătoare, vânătoarea se poate practica şi în intervalul cuprins de la o oră înainte de răsăritul soarelui până la o oră după apusul soarelui.

    ART. 3
    Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin se realizează pe suprafeţele din fondurile cinegetice unde practicarea vânătorii este admisă potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 35 din Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 4
    (1) În cazul modificării condiţiilor ecologice din cuprinsul fiecărui fond cinegetic şi a mişcărilor naturale de efective, în perioada cuprinsă de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data de 14 mai 2021, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare analizează şi aprobă, pe baza documentelor de constatare, reaşezarea cotelor de recoltă aprobate prin prezentul ordin.
    (2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situaţia actualizată a aprobărilor de reaşezare a cotelor de recoltă, emise în baza prevederilor alin. (1).

    ART. 5
    (1) În cazul efectuării, în cursul perioadei de vânătoare 2020-14 mai 2021, a unor acţiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce aparţin speciilor de vânat sedentar, în urma cărora să rezulte efective cel puţin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauză, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitările gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recoltă aprobate iniţial sau pentru acordarea de cote de recoltă pentru speciile de vânat care au făcut obiectul acţiunilor de populare.
    (2) Anterior acţiunii de populare prevăzute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice în cauză are obligaţia să solicite, în scris, structurilor teritoriale competente ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare delegarea de reprezentanţi care să participe la acţiunea de populare pe care urmează să o realizeze.
    (3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) se va transmite cu cel puţin 5 zile calendaristice anterior acţiunii de populare, precizând data şi locul la care aceasta urmează să aibă loc.
    (4) După acţiunea de populare, participanţii vor întocmi, la faţa locului, un document privind modul de desfăşurare a acţiunii de populare, precizându-se fondul cinegetic, zona din cadrul acestuia în care se face popularea, provenienţa, numărul, structura pe sexe şi vârsta exemplarelor populate.

    ART. 6
    (1) Exemplarele din speciile admise la vânătoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recoltează în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului, de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum şi de către acesta din urmă, după cum urmează:
    a) în baza aprobării conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare în raza căreia se află fondul cinegetic, în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin nu a fost realizată;
    b) în baza aprobării conducerii autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate pe fondurile cinegetice pe care nu au fost aprobate cote de recoltă, precum şi în situaţia în care cota de recoltă aprobată prin prezentul ordin a fost realizată.

    (2) În scopul prevenirii pagubelor produse culturilor agricole şi pentru prelevarea de probe biologice de la exemplarele de mistreţ, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare poate aproba, prin referat de aprobare, recoltarea acestora în orice perioadă a anului, la solicitarea scrisă a gestionarului sau la solicitarea direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, după caz. Recoltarea exemplarelor se realizează de către vânători sub coordonarea personalului de specialitate angajat al gestionarului, precum şi de către acesta din urmă.
    (3) Aprobările prevăzute la alin. (1) şi (2) se acordă după ce personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare a verificat la faţa locului situaţia pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi nivelurile populaţionale ale speciei mistreţ şi iminenţa producerii de pagube pentru situaţia prevăzută la alin. (1) sau solicitările direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, pentru situaţiile prevăzute la alin. (2), după caz.
    (4) Aprobările pentru recoltarea exemplarelor care produc pagube în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi alin. (2) se acordă în baza raportului de control întocmit de către personalul de specialitate din domeniul silvic sau cinegetic avizat de conducătorul structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare, în urma verificării în teren privind situaţia pagubelor.

    ART. 7
    (1) Pentru diminuarea efectelor negative pe care speciile de pradă le au asupra efectivelor de căprior, iepure, fazan şi potârniche se recomandă ca gestionarii fondurilor cinegetice să organizeze şi să desfăşoare lunar, în perioada legală de vânare, acţiuni având ca scop realizarea integrală a cotelor de recoltă aprobate pentru speciile vulpe, şacal, cioară grivă şi coţofană, precum şi combaterea câinilor hoinari şi a pisicilor sălbăticite.
    (2) Pentru protecţia speciilor de păsări interzise la vânătoare, care obişnuiesc să folosească pentru clocit şi creşterea puilor cuiburile altor specii de păsări admise la vânătoare, se recomandă ca pentru speciile cioară grivă şi coţofană, în perioada iunie-august, recoltarea cotelor de recoltă să nu se realizeze în apropierea cuiburilor acestora.

    ART. 8
    În scopul cooperării la îndeplinirea programelor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a pestei porcine clasice, a pestei porcine africane şi a rabiei, gestionarii fondurilor cinegetice au obligaţia de a lua măsurile prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniul sanitar-veterinar, conform următoarelor acte normative:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 830/2016 pentru aprobarea Programului naţional de supraveghere, prevenire şi control al pestei porcine africane, precum şi pentru completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 55/2008 pentru aprobarea Programului strategic privind supravegherea, controlul şi eradicarea turbării la vulpe în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 9
    (1) Pentru prevenirea răspândirii pe teritoriul României a virusului pestei porcine africane, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare modifică mărimea cotelor de recoltă la specia mistreţ prin referat de aprobare, la solicitarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în conformitate cu strategia pentru pesta porcină africană în partea estică a Uniunii Europene şi cu prevederile Deciziei Comisiei 2014/709/UE.
    (2) Pe fondurile cinegetice aflate pe frontiera de stat cu Ungaria, Ucraina şi Republica Moldova, precum şi în zone încadrate la categoria „mare risc“ în ceea ce priveşte riscul de răspândire a virusului pestei porcine africane, recoltarea exemplarelor de mistreţ se realizează obligatoriu din ambele sexe, urmărindu-se realizarea în proporţie de 50% din fiecare. Recoltarea exemplarelor de femele se va realiza atât din categoria celor adulte, cât şi din categoria celor subadulte.
    (3) Pe suprafaţa de teren cuprinsă de la fâşia de protecţie a frontierei de stat spre interior, recoltarea exemplarelor de mistreţ se realizează în acord cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea reglementărilor în vigoare în domeniul vânătorii referitoare la autorizarea, organizarea şi practicarea vânătorii prin metoda „la pândă“.
    (4) Gestionarii fondurilor cinegetice completează şi transmit la structurile teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic situaţia recoltării exemplarelor de mistreţ, conform formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

    ART. 10
    (1) În zona afectată definită ca aria calculată cu o rază de 13 km de la cazul de pestă porcină africană, compusă din zona infectată cu o rază de 8 km şi zona-tampon de 5 km în exteriorul zonei infectate, se recoltează întregul efectiv de mistreţi şi cotele de recoltă aprobate pentru speciile şacal, vulpe, cioară grivă şi coţofană, prin metode de vânătoare care nu dislocă efectivul, respectiv prin metoda „la pândă“ şi „la dibuit“, în termen de 30 de zile de la confirmarea virusului.
    (2) Acţiunile de recoltare prevăzute la alin. (1) se continuă şi după îndeplinirea termenului dacă în zona afectată se regăsesc exemplare de mistreţ sau dacă nu au fost realizate, din motive justificate, cotele de recoltă aprobate pentru speciile şacal, vulpe, cioară grivă şi coţofană, până la ridicarea restricţiilor de către organismele abilitate.
    (3) Exemplarele din speciile şacal, vulpe, cioară grivă şi coţofană din fondurile cinegetice afectate de pesta porcină africană pot fi recoltate în orice perioadă a anului cu respectarea procedurilor prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a) şi b).
    (4) În zonele de frontieră cu Ucraina, Republica Moldova şi Ungaria se va acţiona pentru recoltarea mistreţilor şi a exemplarelor din speciile şacal, vulpe, cioară grivă şi coţofană de către vânători şi personal de specialitate al gestionarului, cu sprijinul personalului Ministerului Afacerilor Interne, până la linia frontierei de stat, potrivit prevederilor legale în vigoare, cu încadrarea în cotele de recoltă aprobate prin prezentul ordin.

    ART. 11
    Recoltarea mistreţilor şi a exemplarelor din speciile şacal, vulpe, cioară grivă şi coţofană, atât în fondurile cinegetice neafectate de virusul pestei porcine africane, cât şi în zona afectată, se realizează de gestionarii fondurilor cinegetice, atât cu vânători, cât şi cu personal de specialitate al gestionarului.

    ART. 12
    Pentru protecţia stocului de reproducători şi a femelelor gestante, în cazul fondurilor cinegetice pe care se înregistrează o scădere a efectivelor în ultimii 3 ani, se recomandă ca recoltarea exemplarelor de iepure-de-câmp (Lepus europaeus) să se realizeze până în data 31 decembrie 2020.

    ART. 13
    (1) Trofeele aparţinând exemplarelor recoltate în condiţiile prezentului ordin se evaluează conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 418/2005 pentru aprobarea metodologiei de evaluare a trofeelor de vânat, în conformitate cu metodologia Consiliului Internaţional de Vânătoare şi Protecţie a Vânatului.
    (2) Comisiile de evaluare a trofeelor se stabilesc prin decizie a conducătorului executiv al gestionarului fondului cinegetic şi se comunică structurilor teritoriale ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare.
    (3) Din comisiile prevăzute la alin. (2) face parte şi un reprezentant de specialitate al structurii teritoriale a autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare pe a cărei rază de activitate are sediul gestionarul sau pe a cărei rază de activitate se află fondul cinegetic, după caz.

    ART. 14
    Pentru aplicarea prevederilor art. 34 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care cotele de recoltă au fost realizate sau nu au fost aprobate şi/sau nu este perioadă de vânătoare, autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare aprobă, prin referat de aprobare, suplimentarea cotei de recoltă şi/sau recoltarea în perioada cuprinsă de la intrarea în vigoare a prezentului ordin până la data de 14.05.2021, la propunerea structurilor teritoriale ale acesteia, care verifică în acest scop solicitările primite.

    ART. 15
    (1) Controlul modului în care sunt respectate prevederile prezentului ordin se realizează de către personalul de specialitate din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare şi al structurilor teritoriale ale acesteia.
    (2) Structurile teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de vânătoare vor verifica semestrial şi ori de câte ori este necesar ca urmare a unor sesizări modul de îndeplinire de către gestionarii fondurilor cinegetice a prevederilor prezentului ordin.
    (3) Situaţia centralizată cu privire la nerespectarea prevederilor prezentului ordin, constatată în urma verificărilor prevăzute la alin. (2), şi cu privire la măsurile luate va fi transmisă la autoritatea publică centrală care răspunde de vânătoare în primele 5 zile lucrătoare din semestrul următor, pentru verificările din semestrul anterior.

    ART. 16
    Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea gestionarilor fondurilor cinegetice potrivit legii şi clauzelor contractelor de gestionare în vigoare.

    ART. 17
    Nerespectarea prevederilor art. 15 alin. (2) şi (3) atrage răspunderea disciplinară şi/sau administrativă, după caz, a celor vinovaţi.

    ART. 18
    Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.


    ART. 19
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.081/2020 pentru prelungirea termenului de valabilitate a Ordinului ministrului apelor şi pădurilor nr. 673/2019 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru unele specii de faună de interes cinegetic, la care vânătoarea este permisă, pentru perioada 15 mai 2019-14 mai 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 389 din 14 mai 2020, se abrogă.

    ART. 20
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 13 iulie 2020.
    Nr. 1.400.
    ANEXA 1

    CENTRALIZATORUL nr. 1

    ANEXA 2

    CENTRALIZATORUL nr. 2

    ANEXA 3

    CENTRALIZATORUL nr. 3

    ANEXA 4

    CENTRALIZATORUL nr. 4

    ANEXA 5

    CENTRALIZATORUL nr. 5

    ANEXA 6

    CENTRALIZATORUL nr. 6

    ANEXA 7

    SITUAŢIA

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016