Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 1.396 din 6 aprilie 2020  pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.396 din 6 aprilie 2020 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020

EMITENT: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 310 din 14 aprilie 2020
    Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 2.804 din 17.03.2020,
    în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
    în temeiul art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.999/2018 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 27 iunie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 1 «Promovarea transferului tehnologic», prioritatea de investiţii 1.1. - Operaţiunea B - Sprijinirea parcurilor ştiinţifice şi tehnologice, pentru investiţiile realizate în regiunile de dezvoltare mai puţin dezvoltate ale României.
    (2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 19.554.929 euro, aproximativ 93,41 milioane lei, respectiv 16.621.690 euro, aproximativ 79,40 milioane lei, finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi 2.933.239 euro, aproximativ 14,01 milioane lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat (BS).
    (3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 16.854.929 euro, aproximativ 80,51 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 2.700.000 euro, aproximativ 12,90 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (5) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate şi surse de finanţare este următoarea:

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│-euro- │
├──────────┬──────┬─────────┬─────────┬─────────┬──────────┤
│Tipul │ │ │ │ │ │
│ajutorului│Anul │2018 │2019 │2020 │Total │
│acordat │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Buget │ │ │ │ │
│ │total,│5.618.309│5.618.309│5.618.309│16.854.929│
│ │din │ │ │ │ │
│Ajutor de │care: │ │ │ │ │
│stat ├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│regional │FEDR │4.775.563│4.775.563│4.775.564│14.326.690│
│ ├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Buget │ │ │ │ │
│ │de │842.746 │842.746 │842.747 │2.528.239 │
│ │stat │ │ │ │ │
├──────────┼──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Buget │ │ │ │ │
│ │total,│900.000 │900.000 │900.000 │2.700.000 │
│ │din │ │ │ │ │
│ │care: │ │ │ │ │
│Ajutor de ├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│minimis │FEDR │765.000 │765.000 │765.000 │2.295.000 │
│ ├──────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┤
│ │Buget │ │ │ │ │
│ │de │135.000 │135.000 │135.000 │405.000 │
│ │stat │ │ │ │ │
└──────────┴──────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┘

"

    2. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 15."

    3. Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Pentru cererile de finanţare depuse în cadrul apelurilor de proiecte deschise în anul 2020, perioada de realizare a activităţilor proiectului, după semnarea contractului de finanţare, nu depăşeşte data de 31 decembrie 2023.

    ART. III
    Pentru apelurile de proiecte deschise în anul 2020 nu se aplică prevederile art. 9 şi ale art. 17 alin. (1) lit. d) şi lit. i) din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 4.999/2018, cu modificările ulterioare.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Mariana Cotoi,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 6 aprilie 2020.
    Nr. 1.396.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 4.999/2018)
    LISTA
    domeniilor şi subdomeniilor regionale de specializare inteligentă

┌──────────────────┬──────────────────────────┬────────────────┬────────────┬─────────────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │Subdomenii │Subdomenii │Subdomenii │Subdomenii │Subdomenii │Subdomenii │
│Domenii regionale │Subdomenii regionale de │regionale de │regionale de│regionale de │regionale de │regionale de │regionale de │
│de specializare │specializare inteligentă │specializare │specializare│specializare │specializare │specializare │specializare │
│inteligentă │Nord-Est │inteligentă │inteligentă │inteligentă │inteligentă │inteligentă │inteligentă │
│ │ │Sud-Est │Sud Muntenia│Sud-Vest │Vest │Nord-Vest │Centru │
│ │ │ │ │Oltenia │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1. Agroalimentar (genetica│ │ │ │ │ │ │
│ │plantelor, cultura │ │ │ │ │ │ │
│ │plantelor tehnice, │ │ │ │ │ │ │
│ │agricultura circulară, │ │ │ │ │ │ │
│ │tehnologii avansate de │ │ │ │ │ │ │
│ │procesare a produselor │ │ │1. │ │ │1. Turismul │
│ │agroalimentare, ferme │1. Industria │1. │Biotehnologii│ │ │balnear │
│ │inteligente, produse │agro-alimentară │Agricultura │(inclusiv: │ │ │2. │
│ │alimentare sigure, produse│şi pescuit │şi industria│ecoturism, │ │1. │Silvicultura,│
│ │agroalimentare optimizate │2. Industria │alimentară │turism de │1. Sectorul │Agroalimentar│prelucrarea │
│ │nutriţional) │confecţiilor │2. │sănătate, │agroalimentar │2. Cosmetice │lemnului şi │
│ │2. Silvicultura şi │3. Biotehnologii│Bioeconomia:│aplicaţii │2. Sectorul │şi suplimente│industria │
│1. Bioeconomie │ingineria lemnului │(biotehnologii │dezvoltarea │digitale, │textile, │alimentare │mobilei │
│ │(bioenergie, noi produse │agro-alimentare;│economiei │medicina │pielărie şi │3. Sănătate │3. Mediul │
│ │procese şi tehnologii, │biotehnologii de│circulare │fundamentală │încălţăminte │4. Mobilă │construit │
│ │modele inovative de │mediu) │3. Turismul │şi │3. Sănătate şi │5. Hârtie, │sustenabil │
│ │afaceri pentru produsele │4. Turism │şi │aplicativă) │calitatea vieţii│plastic, │4. Sectorul │
│ │tradiţionale) │(turism │identitatea │2. │ │ambalare │agroalimentar│
│ │3. Biotehnologii │tradiţional; │culturală │Agricultură │ │ │5. Sectorul │
│ │(biotehnologii │turism de nişă) │ │şi industrie │ │ │medical şi │
│ │farmaceutice, │ │ │alimentară │ │ │farmaceutic │
│ │biocombustibili şi │ │ │ │ │ │ │
│ │biocatalizatori de uz │ │ │ │ │ │ │
│ │industrial, substanţe │ │ │ │ │ │ │
│ │bioactive, bioreactivi, │ │ │ │ │ │ │
│ │prelucrarea biomasei) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1. Societatea │ │ │ │ │ │1. Sectorul │
│ │informaţională │ │ │ │ │1. │IT şi │
│ │(e-educaţie, gamificare, │ │ │ │ │Agroalimentar│industriile │
│ │analize de big data cu │ │1. Industria│ │1. Tehnologia │2. Cosmetice │creative │
│ │aplicaţie în medicină, │ │şi │1. TIC - │informaţiei şi │şi suplimente│2. Industria │
│ │e-incluziune şi │ │cercetarea │Tehnologia │comunicaţii │alimentare │uşoară │
│2. Tehnologii │monitorizarea în timp real│1. TIC, High │de înaltă │informaţiei │2. Localităţi │3. Sănătate │3. Industria │
│informaţionale şi │a sistemelor sociale) │Tech, │tehnologie │şi │inteligente │4. Mobilă │aerospaţială │
│de comunicaţii, │2. Securitate cibernetică │nanotehnologii │2. │comunicaţii │3. Sectorul │5. Hârtie, │4. Industria │
│spaţiu şi │3. Industria 4.0 │şi materiale │Localităţi │2. │componente │plastic, │auto şi │
│securitate │(urmărirea produselor │avansate │inteligente │Biotehnologii│pentru │ambalare │mecatronică │
│ │alimentare de-a lungul │ │3. Turism şi│(inclusiv: │automobile │6. Tehnologii│5. Sectorul │
│ │lanţului valoric, │ │identitate │aplicaţii │4. Digitalizare,│de prelucrare│medical şi │
│ │nano-electronică şi │ │culturală │digitale) │industrializare,│a metalului │farmaceutic │
│ │optoelectronică, software │ │ │ │industria 4.0 │7. Tehnologii│6. Mediul │
│ │industrial, inteligenţă │ │ │ │ │de producţie │construit │
│ │artificială, industrii │ │ │ │ │8. TIC │sustenabil │
│ │creative) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1. Mediu şi schimbări │1. Industria │ │ │ │ │ │
│ │climatice (biodiversitate,│agro-alimentară │ │ │ │ │1. Turismul │
│ │exploatarea responsabilă │şi pescuit │ │ │ │1. │balnear │
│ │şi managementul sustenabil│2. Biotehnologii│ │ │1. Sectorul │Agroalimentar│2. │
│ │al patrimoniului verde, │(biotehnologii │1. │ │construcţii şi │2. Cosmetice │Silvicultura,│
│ │noi genotipuri de plante │agro-alimentare;│Bioeconomia:│ │materiale de │şi suplimente│prelucrarea │
│3. Energie, mediu │cu rezistenţa crescută la │biotehnologii de│dezvoltarea │1. Energie │construcţii, │alimentare │lemnului şi │
│şi schimbări │schimbări climatice, │mediu) │economiei │durabilă şi │inclusiv energie│3. Tehnologii│industria │
│climatice │agricultura de precizie, │3. Ecotehnologii│circulare │mediu │2. Sectorul │de prelucrare│mobilei │
│ │sisteme enzimatice pentru │(tehnologii │2. │ │componente │a metalului │3. Mediul │
│ │monitorizarea poluării, │ecologice şi │Localităţi │ │pentru │4. Tehnologii│construit │
│ │tehnologii de epurare a │eficiente │inteligente │ │automobile │de producţie │sustenabil │
│ │apelor, de reciclare │energetic; │ │ │ │5. TIC │4. Sectorul │
│ │deşeuri, monitorizarea │echipamente │ │ │ │ │agroalimentar│
│ │apelor industriale) │pentru producere│ │ │ │ │ │
│ │ │de bioresurse) │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │2. Energie (management │ │ │ │ │ │ │
│ │energetic, ZEB, smart │ │ │ │ │ │ │
│ │factoring, eficienţă şi │ │ │ │ │ │ │
│ │securitate energetică, │ │ │ │ │ │ │
│ │smart city, reţele │ │ │ │ │ │ │
│ │inteligente pentru │ │ │ │ │ │ │
│ │consumatori inteligenţi) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1. Textile (design │ │ │ │ │ │ │
│ │inovativ de produs - │ │ │ │ │ │1. Sectorul │
│ │nano-bio, textile cu │ │ │ │ │ │medical şi │
│ │senzori încorporaţi - │ │ │ │ │ │farmaceutic │
│ │textile funcţionale cu │ │ │ │ │ │2. Sectorul │
│ │aplicabilitate în │ │ │ │ │ │IT şi │
│ │medicină, textile │1. Ecotehnologii│ │ │ │1. │industriile │
│ │inteligente, vestimentaţie│(tehnologii │ │ │1. Sectorul │Agroalimentar│creative │
│ │sinergică, up-cycling │ecologice şi │ │ │construcţii şi │2. Cosmetice │3. │
│ │deşeuri textile şi slow │eficiente │1. │ │materiale de │şi suplimente│Silvicultura,│
│ │fashion, digital fashion, │energetic; │Localităţi │ │construcţii, │alimentare │prelucrarea │
│4. │fabricaţie inteligentă - │echipamente │inteligente │1. Inginerie │inclusiv energie│3. Sănătate │lemnului şi │
│Econano-tehnologii│senzori, software de │pentru producere│2. Industria│industrială │2. Sectorul │4. Mobilă │industria │
│şi materiale │urmărire, roboţi │de bioresurse) │şi │şi │textile, │5. Hârtie, │mobilei │
│avansate │industriali) │2. TIC, High │cercetarea │transporturi │pielărie şi │plastic, │4. Mediul │
│ │2. Noi materiale │Tech, │de înaltă │ │încălţăminte │ambalare │construit │
│ │(exploatarea firelor │nanotehnologii │tehnologie │ │3. Sectorul │6. Tehnologii│sustenabil │
│ │naturale, biomateriale │şi materiale │ │ │componente │de prelucrare│5. Industria │
│ │avansate, textile tehnice,│avansate │ │ │pentru │a metalului │uşoară │
│ │structuri tricotate cu │3. Industria │ │ │automobile │7. Tehnologii│6. Sectorul │
│ │proprietăţi termice, │confecţiilor │ │ │ │de producţie │agroalimentar│
│ │tricoturi pentru protecţie│ │ │ │ │ │7. Industria │
│ │mecanică, structuri │ │ │ │ │ │aerospaţială │
│ │textile compozite, │ │ │ │ │ │8. Industria │
│ │materiale noi pentru │ │ │ │ │ │auto şi │
│ │construcţii, materiale │ │ │ │ │ │mecatronică │
│ │ecologice) │ │ │ │ │ │ │
├──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │1. Sănătate şi turism │ │ │ │ │ │1. Turismul │
│ │pentru un stil de viaţă │ │ │ │1. Sectorul │ │balnear │
│ │sănătos (recuperare │ │ │Biotehnologii│agro-alimentar │1. │2. Sectorul │
│ │medicală, │ │ │(inclusiv: │2. TIC │Agroalimentar│medical şi │
│ │balneo-fiziokinetoterapie,│1. Turism │ │medicina │3. Sectorul │2. Cosmetice │farmaceutic │
│5. Sănătate │nutriţie şi dietetică, │(Turism balnear)│Sănătate │fundamentală │medical │şi suplimente│3. Sectorul │
│ │bioingineria reabilitării,│ │ │şi │4. Turism │alimentare │agroalimentar│
│ │slow food şi alimentaţie │ │ │aplicativă) │balnear şi de │3. Sănătate │4. Sectorul │
│ │sănătoasă, soluţii TIC │ │ │ │aventură │ │IT şi │
│ │pentru turism, marketing │ │ │ │ │ │industriile │
│ │şi promovare creativă) │ │ │ │ │ │creative │
├──────────────────┼──────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │Inginerie şi │ │ │ │ │ │
│ │ │transport naval │Turismul şi │Inginerie │Industrii │ │ │
│ │ │(construcţia şi │identitatea │industrială │culturale şi │ │ │
│ │ │reparaţia de │culturală │şi │creative │ │ │
│ │ │nave; transport │ │transporturi │ │ │ │
│ │ │naval) │ │ │ │ │ │
│Alte domenii ├──────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│identificate la │ │ │Localităţi │ │ │ │ │
│nivel regional │ │ │inteligente │ │ │ │ │
│ ├──────────────────────────┼────────────────┼────────────┼─────────────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Construcţia │ │ │ │ │
│ │ │ │de maşini, │ │ │ │ │
│ │ │ │componente │ │ │ │ │
│ │ │ │şi │ │ │ │ │
│ │ │ │echipamente │ │ │ │ │
│ │ │ │de producţie│ │ │ │ │
└──────────────────┴──────────────────────────┴────────────────┴────────────┴─────────────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016