Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.395 din 6 august 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.395 din 6 august 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 708 din 6 august 2020
    Având în vedere:
    - titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
    – Referatul de aprobare nr. NT 6.647 din 6.08.2020 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG 3.187 din 9.08.2020 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

    în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:
    ART. I
    Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Persoanele şi instituţia prevăzute la art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligate să depună la casele de asigurări de sănătate, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă, în a căror rază administrativ-teritorială îşi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical însoţit de un centralizator al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, în condiţiile în care se solicită restituirea sumelor reprezentând indemnizaţii plătite angajaţilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurări de sănătate şi în situaţia în care indemnizaţiile aferente se suportă integral de către angajator, conform art. 12 pct. A din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în situaţia în care asiguratul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de indemnizaţii."

    2. La articolul 2, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (7) şi (8), cu următorul cuprins:
    "(7) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (4), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanţă, constituie documente justificative de plată, pe baza cărora, potrivit prevederilor art. 64, se restituie sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori angajaţilor proprii care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(8) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) şi 2 (roz), care au fost transmise prin mijloace de transmitere la distanţă, se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzuţi la art. 36 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile calendaristice de la data eliberării acestora."

    3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul în care după verificarea datelor se constată neconcordanţe care implică rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declaraţia iniţială, în termen de maximum 30 de zile, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaţilor acestora o notificare, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă."

    4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) prezintă adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale, a carantinei, a bolilor infectocontagioase din grupa A, precum şi în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic."

    5. La articolul 9 alineatul (4), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, potrivit legii;"

    6. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Certificatele de concediu medical se pot solicita şi elibera, după caz, şi prin mijloace de transmitere la distanţă."

    7. La articolul 10, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (4), pentru situaţiile în care măsura carantinei este dispusă pentru două sau mai mult de două luni calendaristice, certificatele de concediu medical pentru aceste situaţii se eliberează lunar sau după ultima zi a încetării perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină."

    8. La articolul 20, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Durata prevăzută la alin. (3) nu cuprinde şi zilele de concediu medical care se acordă potrivit art. 10 alin. (2), art. 23^1 alin. (3) şi (6) şi art. 23^2, art. 78^1 alin. (7) lit. k), alin. (15) şi (16), precum şi art. 78^2 alin. (7) lit. k) şi alin. (15)."

    9. După articolul 23 se introduc două noi articole, articolele 23^1 şi 23^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 23^1
    (1) Asiguraţii pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, în unităţi sanitare sau într-o locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare beneficiază de concediu medical pe toată perioada pentru care s-a instituit această măsură.
    (2) Pentru persoana asigurată pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit legii, exclusiv în unităţi sanitare sau întro locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical la externarea din spital, atât pentru perioada internării, cât şi pentru perioada externării, după caz, cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător. Certificatele de concediu medical se eliberează pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice.
    (3) Pentru situaţiile prevăzute la alin. (2), dacă după expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital starea de sănătate a persoanei asigurate nu permite reluarea activităţii, medicul de familie poate prelungi concediul medical pentru aceeaşi afecţiune pe durata recomandată în scrisoarea medicală eliberată de medicul curant din spital.
    (4) Pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau într-o locaţie alternativă ataşată unei unităţi sanitare şi care poate fi externată, cu condiţia izolării la domiciliu sau la locaţia declarată de persoana ce urmează a fi izolată, medicul curant din spital care a îngrijit şi externat pacientul eliberează certificatul de concediu medical pentru durata internării şi poate acorda un concediu medical la externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare care decurge de la momentul internării sau pe o perioadă stabilită de acesta, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.321/2020 pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, de Institutul Naţional de Sănătate Publică, precum şi de unităţile sanitare a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS-CoV-2.
    (5) În situaţia în care medicul prevăzut la alin. (4) nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada în care persoana asigurată este izolată la domiciliu sau la locaţia declarată de aceasta, certificatul de concediu medical se acordă pentru aceeaşi afecţiune de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a persoanei prin sistemul de telemedicină sau prin consultaţii medicale la distanţă.
    (6) Certificatul de concediu medical prevăzut la alin. (5) se acordă pentru o durată care nu poate depăşi cumulat durata maximă a perioadei de izolare care decurge de la momentul internării sau pentru o perioadă stabilită de medicul curant din spital şi comunicată prin scrisoare medicală medicului de familie.
    (7) Certificatul de concediu medical prevăzut la alin. (5) se eliberează după ultima zi a încetării perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de izolare.
    (8) Dacă durata perioadei de izolare depăşeşte 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
    (9) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru izolare se determină conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    ART. 23^2
    În situaţia în care pentru persoanele pentru care s-ar fi impus măsura izolării până la data intrării în vigoare a Legii nr. 136/2020 nu au fost emise concedii medicale, certificatele de concediu medical se eliberează, având în vedere art. 20 alin. (1) din acelaşi act normativ, de către medicii de familie pentru perioada şi pe baza documentelor eliberate de direcţiile de sănătate publică."

    10. La articolul 34, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) În vederea acordării certificatelor de concediu medical, plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă, din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 de luni, după caz, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
    (2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a solicita adeverinţa prevăzută la alin. (1) de la casele de asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. Adeverinţa poate fi solicitată şi eliberată şi prin mijloace de transmitere la distanţă.
    (3) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) se eliberează numai persoanelor asigurate care îndeplinesc condiţia de stagiu de asigurare prevăzută la art. 7, precum şi celor aflate în concediu medical pentru unele dintre situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, cu excepţia cazurilor de carantină şi a bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, stabilite prin hotărâre a Guvernului, potrivit art. 8 alin. (2) din Legea nr. 136/2020."

    11. Articolul 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Persoanele asigurate pentru care s-a instituit măsura carantinei, în condiţiile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, beneficiază de concedii şi indemnizaţii pentru carantină indiferent de locul în care acestea se instituie.
    (2) Certificatele de concediu medical pentru carantină se eliberează de către medicii curanţi, respectiv de către medicii de familie, după ultima zi a încetării perioadei de carantină, pe durata stabilită prin documentul eliberat de direcţia de sănătate publică, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de carantină.
    (3) Dacă durata perioadei de carantină depăşeşte 90 de zile, pentru aceste certificate de concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
    (4) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantină se determină conform art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate."

    12. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă, pentru carantină, boli infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni.
    (2) Pentru concediile medicale prevăzute la alin. (1), plătitorii de indemnizaţii au obligaţia să elibereze adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical aferent fiecărei afecţiuni în parte, cu excepţia cazurilor de tuberculoză, precum şi a celor pentru carantină sau a bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării."

    13. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 64
    (1) Sumele reprezentând indemnizaţii, care se plătesc de către angajatori angajaţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.
    (2) Pentru recuperarea sumelor prevăzute la alin. (1), angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate, pe suport hârtie sau prin mijloace de transmitere la distanţă, în termenul prevăzut la art. 40 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, solicitarea scrisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, la care se ataşează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical, prevăzut în anexa nr. 1.
    (3) Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de sănătate, iar în situaţia în care, după verificarea certificatelor de concediu medical cuprinse în borderoul centralizator, se constată că sunt certificate medicale care nu îndeplinesc condiţiile de legalitate şi conformitate, sumele reprezentând indemnizaţiile aferente acestor certificate vor fi respinse la plată.
    (4) După analizarea cererii, compartimentul prevăzut la alin. (3) va întocmi referatul de propunere spre aprobare a sumelor certe şi exigibile cuprinse în cererea de restituire, care se avizează de către personalul împuternicit să exercite viza CFP.
    (5) Referatul prevăzut la alin. (3), semnat de directorul executiv economic, va fi supus aprobării directorului general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11.
    (6) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 12.
    (7) Casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de restituire, în limita creditelor bugetare aprobate cu această destinaţie.
    (8) După efectuarea plăţii, dosarul se arhivează la compartimentul de specialitate.
    (9) În cazul în care se resping la plată sume totale/parţiale cuprinse în cererea de recuperare, compartimentul prevăzut la alin. (3) va întocmi comunicarea de respingere a plăţii cu motivarea acesteia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13, pe baza căreia se va anula/modifica suma înscrisă în cererea de restituire depusă şi înregistrată potrivit alin. (2). Sumele totale/parţiale respinse la plată nu se înregistrează în evidenţele contabile ale casei de asigurări de sănătate ca obligaţii de plată.
    (10) După remedierea cauzelor înscrise în comunicarea prevăzută la alin. (8) care au condus la respingerea plăţii totale/parţiale a sumelor solicitate, angajatorul poate depune o nouă cerere potrivit alin. (2), în termen de 90 de zile de la data primirii comunicării."

    14. Articolul 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 72
    Medicii care eliberează certificate de concediu medical au obligaţia de a raporta lunar, pe cale electronică, datele referitoare la aceste certificate, la termenele stabilite de casele de asigurări de sănătate. Modelul formularului şi metodologia de transmitere pe cale electronică a datelor privind certificatele medicale eliberate de medicii curanţi din unităţile sanitare care au încheiat o convenţie în acest sens cu casele de asigurări de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 14."

    15. La articolul 75, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Documentele necesare preluării în plată prevăzute la alin. (3) se pot transmite de către persoanele interesate către casele de asigurări de sănătate şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă."

    16. La articolul 78^2, alineatele (12)-(14) se abrogă.
    17. Anexele nr. 9-11 şi 13 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Certificatele de concediu medical prevăzute la art. 23^2 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi eliberate în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Romică-Andrei Baciu,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 9 la norme)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 10 la norme)
    Unitatea
    ........................................................
    Str. ...................................... nr. .....,
    bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ......., sectorul/judeţul ....................................
    Codul fiscal ..................................
    Contul ........................................
    Trezoreria/Banca ..............................
    Nr. ......../................
    Către Casa de Asigurări de Sănătate ................................
    Unitatea ............................................, cod fiscal .........................., cu sediul în localitatea ................................................, str. ....................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....................................., cont ........................, deschis la Trezoreria/Banca ......................, vă rugăm a ne vira suma plătită asiguraţilor salariaţi care se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în cuantum de ................. lei, din care:
    - J1 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii, din care:
    – J1.1 ........................ lei, reprezentând indemnizaţii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării;
    – J2 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, din care:
    – J2.2 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru carantină;
    – J2.3 .............................lei, reprezentând indemnizaţii aferente certificatelor de concediu medical acordate pentru reducerea timpului de muncă sau tratament balnear;
    – J3 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru maternitate;
    – J4 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav;
    – J5 ........................... lei, reprezentând indemnizaţii de risc maternal.

    La prezenta cerere depunem un număr de ........... certificate de concediu medical aferente lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea sumelor.
    Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şi pentru corectitudinea determinării drepturilor de indemnizaţii sociale de sănătate.
    Anexă: Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor ...................
    Director,
    (Administrator)
    ...........................
    Director economic,
    ...........................

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 11 la norme)
    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
    Casa de Asigurări de Sănătate ..........................
    Str. ........................................................ nr. .......
    Sectorul/judeţul .....................................
    Aprobat
    Director general,
    ...................
    REFERAT
    În baza prevederilor art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 64 din Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările şi completările ulterioare, analizând documentele justificative depuse la Casa de Asigurări de Sănătate ............................. cu nr. ........./.........., propunem aprobarea plăţii sumei de .................. lei şi respingerea plăţii sumei de ..................... lei, reprezentând indemnizaţii plătite salariaţilor proprii de către angajator pe luna/perioada .......................... către unitatea .................................... din localitatea .............................................. .
    Motivele respingerii cererii ............................................................................................
    .............................................................................................
    Director executiv economic,
    ......................................................
    Şeful compartimentului de specialitate,
    ......................................................
    Întocmit
    .......................................

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 13 la norme)
    CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
    Casa de Asigurări de Sănătate ..........................
    Str. ........................................................ nr. .......
    Sectorul/judeţul .....................................
    Către unitatea ..........................................,
    localitatea .........................................., str. ....................................... nr. ...,
    bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/judeţul .........................................
    Prin prezenta vă facem cunoscut că din suma solicitată la plată de .................. lei nu s-a aprobat virarea sumei de .................. lei, reprezentând indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate plătite salariaţilor proprii, care se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, datorată pentru luna/perioada ............................, din următoarele motive:
    ............................................................................................
    ............................................................................................
    .............................................................................................
    Şeful compartimentului de specialitate,
    ..............................
    Întocmit
    ..............................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016