Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.376 din 9 septembrie 2020  pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.376 din 9 septembrie 2020 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 832 din 10 septembrie 2020
    În baza:
    - art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;
    – Referatului privind aprobarea Ordinului pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă nr. 2.035/DPOCMP din 18.08.2020,

    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte modalitatea de acordare a sprijinului financiar şi categoriile de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.

    ART. 2
    (1) Bunurile ce pot fi achiziţionate potrivit art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă sunt bunuri noi, din categoriile prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Prin servicii tehnologice, în sensul art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, se înţelege totalitatea mijloacelor aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor pe care angajatorul este obligat să le asigure telesalariatului în condiţiile art. 7 lit. a) din Legea nr. 81/2018.

    ART. 3
    (1) În vederea acordării sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, angajatorii transmit, prin mijloace electronice, respectiv prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, următoarele documente, pentru care îşi asumă răspunderea privind corectitudinea şi veridicitatea datelor înscrise:
    a) o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2;
    b) o declaraţie pe propria răspundere, dată prin reprezentantul legal, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3;
    c) lista telesalariaţilor pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4.

    (2) În situaţia identificării unor inadvertenţe în documentele transmise potrivit alin. (1), precum şi în situaţia în care informaţiile din documentele transmise sunt incomplete sau pe baza acestora nu se poate determina îndeplinirea condiţiilor legale pentru acordarea sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti solicită angajatorilor clarificări scrise şi/sau prezentarea de documente suplimentare.

    ART. 4
    Stabilirea sau, după caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de suma prevăzută la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se face în baza deciziilor emise de directorii executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

    ART. 5
    (1) Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă se face în limita fondurilor alocate cu această destinaţie, în ordinea depunerii cererilor, până la 31 decembrie 2020, prin virament în conturile deschise de angajatori la instituţiile de credit, respectiv cele menţionate de aceştia în cererea depusă, în termen de 10 zile de la data înregistrării documentaţiei complete prevăzute la art. 3 alin. (1).
    (2) În situaţia prevăzută la art. 3 alin. (2), termenul de 10 zile prevăzut la alin. (1) curge de la data înregistrării pe e-mail, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a clarificărilor scrise şi/sau a documentelor suplimentare solicitate.

    ART. 6
    Angajatorii au obligaţia de a transmite, în termenul prevăzut de art. 6 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă, prin încărcarea pe platforma aici.gov.ro, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, care au efectuat plata sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, următoarele documente justificative, scanate:
    a) facturile fiscale emise de către furnizorii de bunuri şi servicii tehnologice;
    b) bonurile fiscale sau chitanţele sau extrasele de cont care să ateste plata facturilor prevăzute la lit. a);
    c) fişele de evidenţă a materialelor de natura obiectelor de inventar date în folosinţa telesalariaţilor, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile, sau/şi, după caz, bonurile de mişcare a mijloacelor fixe date în folosinţa salariaţilor, întocmite conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.634/2015, sau/şi, după caz, situaţia cu serviciile tehnologice pe care angajatorul le asigură fiecărui telesalariat.


    ART. 7
    În cazul nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, în 30 de zile de la data expirării termenului pentru depunerea documentelor justificative referitoare la achiziţia categoriilor de bunuri stabilite în anexa nr. 1, angajatorii restituie integral suma acordată, în contul de trezorerie al agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau, după caz, a municipiului Bucureşti, care au efectuat plata sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă.

    ART. 8
    Debitele rezultate în urma constatării de către agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti a nerespectării condiţiilor legale pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă, precum şi a obligaţiei prevăzute la art. 6 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă se recuperează în conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 9 septembrie 2020.
    Nr. 1.376.
    ANEXA 1

    CATEGORIILE
    de bunuri ce pot fi achiziţionate potrivit art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă
    1. Sisteme de calcul tip laptop/notebook
    2. Tablete
    3. Smartphone
    4. Echipamente periferice de intrare şi ieşire aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3
    5. Echipamente necesare conectării la internet aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3
    6. Licenţe aferente sistemelor de operare şi aplicaţiilor software aferente bunurilor prevăzute la pct. 1-3 necesare pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă.

    ANEXA 2

    CERERE
    Angajator …………………................................................
    CUI / CIF …………………….............................................
    Cod CAEN ……………………….......................................
    Adresa/Sediu …………………………...............................
    Cont IBAN ……………………………................................
    Deschis la …………………………....................................
    Telefon/fax ……………………………................................
    E-mail …………………………...........................................
    Către
    Agenţia pentru Ocuparea Forţei de Muncă Judeţeană …………………../a Municipiului Bucureşti
    Subsemnatul/Subsemnata, ………………………, în calitate de reprezentant legal al angajatorului …………………………, cu sediul social în localitatea ………………………., str. ………..…….........……. nr. …………, judeţul ………………………./ municipiul …………………, sectorul …………., în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, vă solicit acordarea din bugetul asigurărilor pentru şomaj a sumei totale de …………………… lei, reprezentând sprijin financiar în scopul achiziţionării de pachete de bunuri şi servicii tehnologice necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, pentru un număr de …………. de telesalariaţi.
    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar …………..
    Semnătura ……………….
    Data ……………………

    ANEXA 3

     DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul/Subsemnata, ………………………., legitimat/legitimată cu CI/BI seria …………. nr. ……………, eliberată/eliberat de ………....………. la data de ………………, CNP ……………............………., în calitate de reprezentant legal al angajatorului ………...............................…….., având CUI ……………….., cod CAEN ……………………, cu sediul social în localitatea ……………………., str. …………………….. nr. …………….., judeţul ………………./municipiul …………………………, sectorul ……………., telefon ……………………., fax ………………….., e-mail …………….., cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că:
    1. angajaţii pentru care se solicită sumele prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă au lucrat în regim de telemuncă în perioada stării de urgenţă pentru cel puţin 15 zile lucrătoare;
    2. angajatorul nu se află în faliment, dizolvare, lichidare sau nu are activităţile suspendate, potrivit legii;
    3. angajatorul nu este înregistrat în jurisdicţii necooperante în scopuri fiscale.

    Angajatorul se obligă ca, în termen de 30 de zile de la acordarea sumei prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, să transmită agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă documente justificative referitoare la achiziţia de bunuri din categoriile prevăzute în anexa nr. 1 la ordin, necesare desfăşurării activităţii în regim de telemuncă.
    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ……………………
    Semnătura ……………………..
    Data ………………………

    ANEXA 4

    Angajator …………...............................................................
    CUI/CIF ……………………...................................................
    LISTA*)
    telesalariaţilor pentru care se solicită acordarea sumei prevăzute de art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

┌────┬─────────┬────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │Perioada │ │ │
│ │ │ │Numărul de│în care │Numărul şi │ │
│ │ │ │zile │s-a │data │ │
│ │ │ │lucrate în│desfăşurat│contractului│ │
│ │ │Codul │regim de │activitate│individual │ │
│Nr. │Numele şi│numeric │telemuncă │în regim │de muncă/ │Suma │
│crt.│prenumele│personal│în │de │actului │solicitată***)│
│ │ │ │perioada │telemuncă │adiţional la│ │
│ │ │ │stării de │în │contractul │ │
│ │ │ │urgenţă**)│perioada │individual │ │
│ │ │ │ │stării de │de muncă**) │ │
│ │ │ │ │urgenţă**)│ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴────────┴──────────┼──────────┼────────────┼──────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │
└──────────────────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────────┘


    Numele şi prenumele reprezentantului legal, în clar ……………….
    Semnătura ……………………………..
    Data …………………………..
    *) Angajatorul îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document.
    **) Conform Registrului general de evidenţă al salariaţilor.
    ***) 2.500 lei pentru fiecare telesalariat, conform art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016