Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 137 din 20 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 137 din 20 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Normelor privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 470 din 5 mai 2021
    În temeiul prevederilor art. 2 pct. 6, art. 20-29, art. 40, 44, 51, art. 58-60, şi art. 74-76 din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 77 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative, cu modificările ulterioare,
    ţinând cont de prevederile Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei,
    preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar emite prezentul ordin.
    ART. I
    Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 520 din 26 iunie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatele (5) şi (6) se abrogă.
    2. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Toţi auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor activ, respectiv toate firmele de audit au obligaţia depunerii documentaţiei pe platformă în vederea obţinerii e-vizei anuale până la data de 15 mai a fiecărui an.
    (2) Prin excepţie de la termenul prevăzut la alin. (1), pentru anul 2020 auditorii financiari şi firmele de audit au obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online de raportare anuală, în vederea obţinerii e-vizei anuale, până la data de 31 mai.
    (3) Declaraţia privind îndeplinirea obligaţiilor privind formarea profesională şi declaraţia privind respectarea criteriilor de bună reputaţie se depun pe platforma online de raportare anuală în termenul prevăzut la alin. (1).
    (4) Prin excepţie de la termenul instituit la alin. (1), auditorii financiari înregistraţi în RPE ca auditori activi pe parcursul anului curent şi firmele de audit înregistrate în RPE pe parcursul anului curent au obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online în vederea obţinerii e-vizei anuale, în termen de 30 de zile de la data înregistrării în RPE.
    (5) Auditorii financiari sau firmele de audit cărora le încetează suspendarea exercitării activităţii în anul curent au obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online în vederea obţinerii e-vizei anuale, în termen de 30 de zile de la data încetării suspendării.
    (6) În baza unei solicitări scrise, ASPAAS poate acorda derogări de la termenul instituit la alin. (1) auditorilor financiari/ reprezentanţilor legali ai firmelor de audit care se află în una dintre următoarele situaţii, dovedite cu documente justificative:
    a) incapacitate temporară de muncă, pe caz de boală, pentru care se acordă concediu medical pentru o perioadă mai mare de o lună, conform recomandărilor cadrelor medicale de specialitate;
    b) alte situaţii temeinic justificate care conduc la imposibilitatea depunerii documentaţiei pe platformă în vederea obţinerii e-vizei anuale, în termenul prevăzut la alin. (1).
    (7) În urma verificării efectuate, personalul BRAIFC întocmeşte un raport care se înaintează preşedintelui ASPAAS, cu propunerea de aprobare sau de respingere a solicitării. Rezultatul se comunică prin e-mail auditorului financiar/ reprezentantului legal al firmei de audit.
    (8) Auditorii financiari şi/sau reprezentanţii firmelor de audit cărora le-au fost aprobate solicitările, în conformitate cu alin. (5), au obligaţia depunerii documentaţiei pe platforma online de raportare anuală în vederea obţinerii e-vizei anuale, în termen de maximum 30 de zile de la data încetării cauzei pentru care s-a solicitat derogarea.
    (9) Auditorii financiari care în anul anterior celui în care se face raportarea au avut statutul de auditor financiar nonactiv au obligaţia depunerii pe platforma online de raportare, până la data de 15 mai a fiecărui an, a documentului justificativ care atestă situaţia de incompatibilitate."

    3. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care, în urma verificării efectuate în conformitate cu prevederile alin. (1), personalul ASPAAS prevăzut la alin. (1) şi (2) constată că documentaţia depusă pe platforma online nu este conformă cu cerinţele stabilite la alin. (1), returnează raportul şi informează titularul documentaţiei în acest sens, motivând neacordarea e-vizei anuale pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit."

    4. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) În cazul în care, în urma verificării efectuate în conformitate cu prevederile alin. (1), personalul ASPAAS prevăzut la alin. (1) şi (2) constată că documentaţia a fost depusă pe platforma online de raportare în afara termenului prevăzut la art. 12 alin. (1), validează documentaţia ca fiind «completă», în situaţia în care aceasta a fost corect întocmită, însă nu mai acordă e-viza anuală pentru auditorul financiar, respectiv firma de audit."

    5. Articolul 15 se abrogă.
    6. Anexele nr. 1a şi 1b se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar,
                    Oana Georgiana Stănilă

    Bucureşti, 20 aprilie 2021.
    Nr. 137.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1a la norme)
    CERERE
    de eliberare a vizei anuale electronice pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către auditorul financiar
    Subsemnatul/Subsemnata, ................., cu domiciliul în localitatea ..........................., str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........................., născut(ă) la data de ................... în localitatea ........................, judeţul/sectorul .................., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ........., eliberat(ă) de ...................... la data de ................, cod numeric personal (CNP) ............................, în calitate de auditor financiar autorizat în ......................., Autorizaţia nr. .............., îndeplinind cumulativ condiţiile prevăzute la art. 10 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, cu modificările şi completările ulterioare, solicit eliberarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) a vizei anuale electronice (e-viza) necesare pentru exercitarea activităţii de audit financiar.
    Adresă de e-mail ......................
    Telefon ...................................
    Subsemnatul, ............................, declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
    Data
    .........
    Auditor financiar ...................
    Nr. din Registrul public electronic ...................
    Semnătura .....................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 1b la norme)
    CERERE
    de eliberare a vizei anuale electronice pentru exercitarea activităţii de audit financiar de către firma de audit
    Subsemnatul/Subsemnata, ............................, cu sediul profesional în localitatea ...................., str. ........................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., judeţul/sectorul ............., legitimat(ă) cu buletinul/cartea de identitate/paşaportul seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ...................... la data de ...................., cod numeric personal (CNP) ........................................., auditor financiar autorizat, înregistrat în Registrul public electronic (RPE) cu numărul ...................., reprezentant legal (administrator, acţionar unic, acţionar majoritar, persoană împuternicită) al firmei de audit ............................, înregistrată în Registrul public electronic cu numărul ................, CUI ................, având în vedere îndeplinirea de către firma de audit a condiţiilor cumulative prevăzute la art. 11 din Normele privind acordarea vizei anuale pentru exercitarea activităţii de audit financiar, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 383/2019, cu modificările şi completările ulterioare, solicit eliberarea de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) a vizei anuale electronice (e-viza) pentru exercitarea activităţii de audit financiar.
    Auditorii financiari care efectuează auditul în numele firmei de audit, declaraţi la ASPAAS ca parteneri-cheie (numele, prenumele şi nr. de înregistrare în RPE), sunt următorii: ...........................................
    Adresă de e-mail ....................
    Telefon ..........................
    Subsemnatul, ............................., declar pe propria răspundere şi cunoscând sancţiunile prevăzute de legea penală pentru falsul în declaraţii că informaţiile furnizate sunt corecte şi complete şi că sunt de acord cu stocarea, utilizarea şi prelucrarea de către ASPAAS a datelor cu caracter personal, în condiţiile prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor, în exercitarea atribuţiilor legale.
    Firma de audit .....................................................
    Nr. din Registrul public electronic ........................
    Reprezentant legal, auditor financiar ....................
    Nr. din Registrul public electronic .......................
    Semnătura ..............................
    Data .......................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016