Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.364 din 20 mai 2021  privind adoptarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare  de produse militare pe teritoriul României, pentru participare la expoziţii,  demonstraţii şi evaluări, nr. LGIED-RO-02    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.364 din 20 mai 2021 privind adoptarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGIED-RO-02

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 593 din 14 iunie 2021
    În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor externe emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se adoptă Licenţa generală de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGIED-RO-02, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Departamentul pentru controlul exporturilor va acţiona pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 3
    Prezentul ordin intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 4
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 365/2016 pentru aprobarea Licenţei generale de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru participare la expoziţii şi demonstraţii, nr. LGIED-RO-01, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 9 martie 2016.

    ART. 5
    Persoanele înscrise ca utilizatori ai Licenţei generale nr. LGIED-RO-01, cu confirmare de înscriere valabilă la data intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi înscrise ca utilizatori ai Licenţei generale nr. LGIED-RO-02 fără o cerere prealabilă şi cu acelaşi termen de valabilitate al confirmării de înscriere.

    ART. 6
    De la data intrării în vigoare a prezentului ordin, operaţiunile a căror derulare a fost începută în baza Licenţei generale nr. LGIED-RO-01 se continuă în baza Licenţei generale nr. LGIED-RO-02.

    Ministrul afacerilor externe,
    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 20 mai 2021.
    1.364.
    ANEXA 1

    Licenţa generală de import şi transfer de introducere temporare de produse militare pe teritoriul României,
    pentru participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGIED-RO-02

    Domeniul de aplicare
    1.1. Licenţa generală nr. LGIED-RO-02 autorizează operaţiunile temporare de import şi transfer de introducere pe teritoriul României al produselor militare precizate în licenţă, în scopul participării la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, precum şi returnarea produselor conform termenilor şi condiţiilor din licenţă.
    1.2. În sensul prezentei licenţe generale prin expoziţii, demonstraţii şi evaluări se înţeleg următoarele:
    a) expoziţie: eveniment organizat pentru expunerea unui produs militar şi care nu presupune utilizarea acestuia în condiţii de operare, activităţi demonstrative sau de evaluare;
    b) demonstraţie: utilizarea unui produs militar într-un mediu care simulează condiţiile de operare. Demonstraţia poate presupune distrugerea produsului. Aceasta include testele de tragere pentru arme;
    c) evaluare: acţiune de testare efectuată pentru a investiga şi determina unele compatibilităţi tehnice ale unui echipament, material, produs, proces sau sistem, cu obiectivele de utilizare, în scop militar, avute în vedere. Evaluarea poate presupune distrugerea produsului şi transferul de tehnologie pentru schimbul de rezultate ale testelor.

    1.3. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile temporare de import de produse militare care provin dintr-o ţară asupra căreia există un embargo privind comerţul cu arme, instituit de Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite, Uniunea Europeană, Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa sau de alte state membre ale Uniunii Europene sau ale NATO.
    1.4. Sunt excluse de la prezenta licenţă operaţiunile efectuate prin zone libere şi antrepozite libere, definite conform Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

    Utilizatorii licenţei generale
    2.1. Prezenta licenţă generală poate fi utilizată doar de persoanele înregistrate la Ministerul Afacerilor Externe prin Departamentul pentru controlul exporturilor, denumit în continuare ANCEX, care deţin confirmarea de înscriere ca utilizatori ai prezentei licenţe generale.

    Produsele
    3.1. Prezenta licenţă generală se aplică produselor militare din Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni, cu precizările din tabelul de mai jos:

┌─────────┬────────────┬────────────────┐
│Categoria│Scopul │ │
│de │operaţiunii │Precizări │
│produse │(participare│ │
│militare │la) │ │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 1 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 2 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │Expoziţii │doar modelele │
│ │ │inerte de │
│ │ │muniţie. │
│ ├────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │ │toate produsele,│
│ │ │cu următoarele │
│ │ │excepţii: │
│ │ │- submuniţiile │
│ │ │care intră sub │
│ │ │incidenţa │
│ │ │Convenţiei │
│ML 3 │ │privind │
│ │ │muniţiile cu │
│ │Demonstraţii│dispersie, │
│ │şi evaluări │adoptată la │
│ │ │Dublin la 30 mai│
│ │ │2008; │
│ │ │- muniţiile, │
│ │ │proiectilele şi │
│ │ │încărcăturile de│
│ │ │propulsie, │
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │utilizări │
│ │ │militare. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │ML4.a. - Sunt │
│ │ │permise doar │
│ │ │modelele inerte │
│ │ │ale produselor │
│ │ │din │
│ │ │subcategorie. │
│ │ │ML4.b. - Sunt │
│ │ │permise doar │
│ │ │echipamentele │
│ │ │din subcategorie│
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │utilizări │
│ │ │militare şi │
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │mânuirea, │
│ │ │controlul, │
│ │ │descărcarea, │
│ │ │detonarea, │
│ │ │activarea, │
│ │ │furnizarea │
│ │ │energiei pentru │
│ │ │o singură │
│ │ │întrebuinţare, │
│ │ │dragarea sau │
│ │ │detectarea │
│ │Expoziţii │elementelor │
│ │ │specificate la │
│ML 4 │ │ML4.a sau a │
│ │ │dispozitivelor │
│ │ │explozive de │
│ │ │fabricaţie │
│ │ │artizanală │
│ │ │(IEDs). │
│ │ │- Sunt excluse │
│ │ │echipamentele │
│ │ │din subcategorie│
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │utilizări │
│ │ │militare şi │
│ │ │special │
│ │ │concepute pentru│
│ │ │lansarea, │
│ │ │calibrarea, │
│ │ │simularea unor │
│ │ │ţinte, bruierea │
│ │ │sau distrugerea │
│ │ │elementelor │
│ │ │specificate la │
│ │ │ML4.a. │
│ │ │ML4.c. - Sunt │
│ │ │permise toate │
│ │ │produsele din │
│ │ │subcategorie. │
│ ├────────────┼────────────────┤
│ │Demonstraţii│Sunt excluse │
│ │şi evaluări │toate produsele │
│ │ │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 5 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 6 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 7 │demonstraţii│produsele din │
│ │şi evaluări │subcategoriile │
│ │ │ML7.f. şi g. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt excluse │
│ │Expoziţii │toate produsele │
│ │ │din categorie. │
│ ├────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │ │toate produsele │
│ │ │din categorie, │
│ │ │cu următoarele │
│ │ │excepţii: │
│ │ │- toate │
│ │ │substanţele │
│ │ │având toate │
│ │ │caracteristicile│
│ │ │următoare: │
│ │ │• o viteză de │
│ │ │detonare egală │
│ │ │sau mai mare de │
│ │ │8.000 m/s; şi │
│ │ │• o densitate │
│ │ │egală sau mai │
│ │ │mare de 1,80 g/ │
│ │ │cm^3; │
│ │ │- toate │
│ML 8 │ │explozivele şi │
│ │Demonstraţii│substanţele │
│ │şi evaluări │aferente din │
│ │ │subintrările │
│ │ │ML8.a.15, │
│ │ │ML8.a.21, │
│ │ │ML8.a.23; │
│ │ │- toate │
│ │ │substanţele care│
│ │ │ar putea fi │
│ │ │utilizate direct│
│ │ │sau indirect în │
│ │ │producţia de │
│ │ │arme cu │
│ │ │submuniţii care │
│ │ │intră sub │
│ │ │incidenţa │
│ │ │Convenţiei │
│ │ │privind │
│ │ │muniţiile cu │
│ │ │dispersie, │
│ │ │adoptată la │
│ │ │Dublin la 30 mai│
│ │ │2008. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 9 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 10 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 11 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt excluse │
│ML 12 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 13 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 14 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 15 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 16 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt excluse │
│ │Expoziţii, │produsele din │
│ML 17 │demonstraţii│subcategoriile │
│ │şi evaluări │ML17.f, ML17.g, │
│ │ │ML17.h şi ML17. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt permise │
│ML 18 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt excluse │
│ML 19 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │Expoziţii, │Sunt excluse │
│ML 20 │demonstraţii│toate produsele │
│ │şi evaluări │din categorie. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Sunt permise │
│ │ │toate produsele │
│ │ │din categorie, │
│ │Expoziţii, │în măsura în │
│ML 21 │demonstraţii│care sunt │
│ │şi evaluări │utilizate pentru│
│ │ │produse permise │
│ │ │în prezentul │
│ │ │tabel. │
├─────────┼────────────┼────────────────┤
│ │ │Este permisă │
│ │ │doar │
│ │ │„tehnologia“ │
│ │ │„necesară“ │
│ │ │pentru │
│ │ │„dezvoltarea“, │
│ │ │„producţia“, │
│ │Expoziţii, │exploatarea, │
│ML 22 │demonstraţii│instalarea, │
│ │şi evaluări │întreţinerea │
│ │ │(verificarea), │
│ │ │repararea, │
│ │ │revizia generală│
│ │ │sau modernizarea│
│ │ │produselor │
│ │ │permise de │
│ │ │prezenta licenţă│
│ │ │generală.*) │
└─────────┴────────────┴────────────────┘


    *) Conform definiţiilor precizate în Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.


    Termeni şi condiţii
    I. Înscriere şi valabilitate
    4.1. Persoanele înregistrate care doresc să utilizeze prezenta licenţă generală vor solicita la ANCEX înscrierea ca utilizator al licenţei. Cererea de înscriere ca utilizator se va întocmi după modelul prevăzut la pct. 7.5 al secţiunii „Dispoziţii finale“.
    4.2. În vederea înscrierii ca utilizator al prezentei licenţe generale, solicitantul trebuie să facă dovada implementării Programului intern de conformitate (PIC) în concordanţă cu prevederile prezentei licenţe generale şi, după caz, să prezinte cel mai recent raport de audit intern al PIC.
    4.3. ANCEX poate returna fără acţiune cererea de înscriere ca utilizator al licenţei generale dacă în ultimele 12 luni solicitantul a fost sancţionat pentru încălcarea regimului de control, precum şi dacă implementarea PIC nu întruneşte condiţiile necesare pentru derularea de operaţiuni în baza licenţei generale.
    4.4. ANCEX transmite solicitantului confirmarea de înscriere cuprinzând codul de utilizator al licenţei generale în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de înscriere menţionate şi a documentaţiei complete.
    4.5. Înscrierea ca utilizator are o valabilitate de 3 ani şi poate fi prelungită în baza solicitării utilizatorului, transmisă cu minimum 30 de zile înainte de data expirării. Cererea de prelungire a valabilităţii înscrierii trebuie însoţită de situaţia actualizată a operaţiunilor derulate după ultimul termen de raportare.
    4.6. ANCEX poate returna fără acţiune cererea de reînscriere ca utilizator dacă se constată nerespectarea termenilor şi condiţiilor prezentei licenţe generale sau alte încălcări ale regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.

    II. Derularea operaţiunilor
    5.1. Operaţiunile efectuate în baza prezentei licenţe generale se vor derula cu respectarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    5.2. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să înştiinţeze ANCEX, în scris, despre prima utilizare a acestei licenţe, în termen de maximum 30 de zile de la data la care a avut loc prima operaţiune.
    5.3. Utilizatorul prezentei licenţe generale trebuie să menţioneze pe documentele comerciale emise codul de utilizator de licenţă generală acordat de ANCEX şi textul „Produse militare supuse controlului prin Licenţa generală nr. LGIED-RO-02“.
    5.4. Produsele se returnează în baza prezentei licenţe, în mod integral şi fără modificări, în maximum 2 ani de la data intrării acestora pe teritoriul României, astfel:
    a) către persoana care le-a expediat/exportat în România şi în ţara de unde au fost expediate/exportate temporar; sau
    b) către un alt destinatar dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Australia, Canada, Elveţia, Islanda, Japonia, Marea Britanie, Norvegia, Noua Zeelandă şi SUA, la solicitarea expresă a partenerului extern sau a proprietarului produselor.

    5.5. Exportul din teritoriul României către un stat diferit de cel de unde au fost exportate/transferate iniţial produsele şi de cele menţionate la pct. 5.4 lit. b) se poate efectua, la solicitarea expresă a partenerului extern sau a proprietarului produselor, în baza unei licenţe individuale de export.
    5.6. În situaţia distrugerii sau furtului produselor militare pe teritoriul României, utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să obţină şi să păstreze documente care să ateste distrugerea, confirmarea organelor competente care anchetează furtul ori alte documente care justifică nereturnarea produsului, după caz.
    5.7. Utilizatorul licenţei generale poate să schimbe regimul operaţiunii din temporar în definitiv, pe baza unei licenţe individuale eliberate de ANCEX.
    5.8. Orice operaţiune de import de produse militare efectuată în baza prezentei licenţe trebuie să se deruleze conform procedurilor vamale de import temporar sau carnetului ATA.
    5.9. Produsele importate/transferate temporar pentru expoziţii, demonstraţii şi evaluări în baza unei licenţe individuale sau globale nu pot fi returnate în baza prezentei licenţe generale.

    III. Evidenţa operaţiunilor şi raportările către ANCEX
    6.1. Utilizatorul prezentei licenţe generale are obligaţia să păstreze documentele privind încadrarea produselor în lista de control şi documentele comerciale justificative privind operaţiunile derulate şi să menţină baze de date cuprinzând cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea evenimentului organizat în România, organizatorul, locul de desfăşurare şi data;
    b) denumirea şi adresa exportatorului sau furnizorului produselor militare/ţara;
    c) denumirea comercială a produselor;
    d) categoria de încadrare în lista de produse militare (ML);
    e) cantitatea pentru fiecare tip de produs/unitatea de măsură;
    f) numărul documentului de transport;
    g) numărul documentului electronic de import/data (după caz);
    h) documentele de predare/primire a produselor între utilizatorul licenţei generale şi expozant/organizator eveniment, după caz;
    i) închiderea operaţiunii temporare:
    - cantitatea returnată pentru fiecare tip de produs, factură/aviz de expediţie, document de transport/data, document electronic de export/data, după caz, solicitarea expresă a partenerului extern sau proprietarului privind expedierea/exportul produselor către o altă destinaţie; sau
    – documentele care justifică nereturnarea produselor furate sau distruse; sau
    – numărul licenţei individuale care închide operaţiunea, după caz.


    6.2. Utilizatorul prezentei licenţe generale este obligat să raporteze la ANCEX, până la 30 ianuarie, în format hârtie şi electronic, operaţiunile derulate în anul anterior, conform tabelului de la pct. 7.6. Fiecare raportare va include şi operaţiunile deschise anterior perioadei de raportare şi care nu au fost închise până la data raportării.
    6.3. Raportarea anuală se efectuează şi în cazul în care în perioada de raportat nu au fost derulate operaţiuni în baza prezentei licenţe generale sau, după caz, se notifică renunţarea la utilizarea licenţei generale.


    Dispoziţii finale
    7.1. Prezentei licenţe generale i se aplică prevederile şi termenii specifici din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    7.2. Prezenta licenţă generală nu trebuie să afecteze prevederile altor acte normative în vigoare privind interzicerile sau restricţiile aplicate importului, exportului, transferului, transportului, deţinerii, păstrării, depozitării produselor militare prevăzute în prezenta licenţă.
    7.3. ANCEX poate suspenda sau retrage înscrierea ca utilizator al licenţei generale dacă se constată nerespectarea termenilor şi condiţiilor acesteia sau alte încălcări ale regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare.
    7.4. Confirmarea de înscriere ca utilizator poate fi însoţită de condiţii suplimentare de utilizare a prezentei licenţe generale.
    7.5. Cererea de înscriere ca utilizator al licenţei generale se va întocmi conform modelului următor:

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. şi data înregistrării la solicitant Nr. şi data înregistrării la ANCEX │
│CERERE │
│pentru înscrierea ca utilizator al Licenţei generale de import şi transfer de │
│introducere temporare de produse militare pe teritoriul României, pentru │
│participare la expoziţii, demonstraţii şi evaluări, nr. LGIED-RO-02 │
│Subsemnatul, │
│.................................................................................,│
│având funcţia de ........................................................., │
│acţionând în calitate de reprezentant legal al │
│............................................., cu sediul în │
│................................, str. ............................. nr. │
│......., bl. .........., sc. ......., ap. ......, sectorul/judeţul │
│........................., telefon ................................., fax │
│.........................................., e-mail │
│......................................, website │
│..........................................., înregistrată la ANCEX sub codul │
│............................................ şi având codul unic de │
│identificare fiscală nr. ...................................................., │
│solicit înscrierea ca utilizator al licenţei generale nr. LGIED-RO-02. │
│Pe toată durata derulării operaţiunilor, produsele militare vor fi în │
│responsabilitatea societăţii noastre şi mă angajez: │
│- să efectuez operaţiuni numai cu produsele militare permise prin Licenţa │
│generală nr. LGIED-RO-02 şi prin confirmarea de înregistrare la ANCEX; │
│- să respect termenii şi condiţiile de utilizare ale licenţei generale, │
│inclusiv obligativitatea raportărilor la ANCEX; │
│- să menţin baze de date corespunzătoare. │
│Data ............................ Numele, prenumele, funcţia │
│........................................ │
│Semnătura ....................................... │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    7.6. Raportarea periodică se va întocmi conform modelului următor: Model tabel de raportare pentru operaţiuni derulate în baza Licenţei generale nr. LGIED-RO-02
    Denumire companie
    Cod utilizator
    Dată înscriere
    Valabilitate

┌────┬──────────────┬─────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
│ │Participant │Eveniment │Produse │Operaţiune import/transfer │Închiderea operaţiunii temporare │
│ │extern │ │ │ │ │
│Nr. ├─────────┬────┼────────┬───────────┬───────────┬────┼──────────┬─────────┼─────────┬──┬───────┬────────┬─────────┼─────────┬──┬───────┬─────────┬────────┬──────────┤
│crt.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Document│Document │ │ │ │Document │Document│ │
│ │Denumire,│Cod │Denumire│Organizator│Loc │Data│Denumire │Categoria│Cantitate│UM│Factura│vamal/ │transport│Cantitate│UM│Factura│transport│vamal/ │Alte │
│ │adresă │ţară│ │ │desfăşurare│ │comercială│ML │ │ │ │data │/ data │ │ │ │/ │data │documente*│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │data │ │ │
└────┴─────────┴────┴────────┴───────────┴───────────┴────┴──────────┴─────────┴─────────┴──┴───────┴────────┴─────────┴─────────┴──┴───────┴─────────┴────────┴──────────┘


    * Se vor menţiona, după caz, licenţa care închide operaţiunea sau documente privind distrugerea sau furtul produselor.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016