Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.340 din 1 septembrie 2020  privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.340 din 1 septembrie 2020 privind aprobarea modelului cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru solicitarea indemnizaţiei prevăzute de art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 844 din 15 septembrie 2020
    Având în vedere dispoziţiile:
    - art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;
    – art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;
    – art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020;
    – art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 60/2020,

    în baza prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru profesioniştii definiţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, prevăzut în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Se aprobă modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020, prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) Solicitarea indemnizaţiei şi plata acesteia către persoană se realizează prin societatea cooperativă cu care persoanele au încheiate convenţii individuale de muncă.

    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 1 septembrie 2020.
    Nr. 1.340.
    ANEXA 1

    Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru profesioniştii definiţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020
    CERERE
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

    Subsemnatul, ................., în calitate de ...........................
    alte detalii/situaţii ..........................,
    (Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. şi data autorizaţiei de funcţionare sau tip, nr. şi data documentului care atestă profesia sau ale documentului/contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea.)

    în cadrul (denumirea completă) ....................................................,
    CUI/CIF .................., cod CAEN ......................, cu domiciliul/sediul în localitatea ................, str. ................. nr. ........, judeţul ................/municipiul Bucureşti, sectorul …, identificat cu CI/BI seria ........... nr. ......., CNP ............., telefon ..............., e-mail ................., în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, vă solicit acordarea indemnizaţiei pentru perioada ................................. .
    Solicit plata în contul: ........................................, al cărui titular sunt, deschis la Banca ............................ .
    Ataşez:
    - declaraţia pe propria răspundere;
    – copie după actul de identitate;
    – copie după extrasul de cont (deschis în calitatea menţionată, pentru care solicit indemnizaţia).

    Data .....................
    Numele şi prenumele (în clar) ...........................
    Semnătura ........................
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ......................./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

    Subsemnatul(a), ............................, cu domiciliul/sediul în localitatea ..................., str. ..................... nr. ........., judeţul ..................../municipiul Bucureşti, sectorul ........., identificat(ă) cu CI/BI seria ............ nr. .................., CNP ......................., telefon ......................, e-mail ..............................,
    cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:
    1. în anul 2019 media încasărilor/veniturilor brute lunare a fost de ............. lei;
    2. în perioada martie-mai 2020 am beneficiat de indemnizaţia prevăzută de art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, în cuantum de ............... lei;
    3. după încetarea stării de urgenţă am realizat activitate, obţinând încasări/venituri brute de ............... lei (medie lunară).

    În aceste condiţii declar că în luna ................., pentru care solicit indemnizaţia încasările/veniturile brute obţinute sunt de ............. lei, ca urmare a reducerii temporare a activităţii, determinată de situaţiile prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajaţilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă.
    Data ...................
    Numele şi prenumele (în clar) ......................
    Semnătura .......................

    ANEXA 2

    Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere pentru persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizaţiei prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020
    Societatea cooperativă (felul şi denumirea) .............................
    Adresa sediului social (doar localitatea) ..............................
    Judeţul .........................
    CUI ..........................
    CAEN .....................
    Cont bancar nr. .........................
    Telefon .........................
    E-mail ........................
    CERERE
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ................./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

    Subsemnatul(a), ....................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ........................, cu sediul social în localitatea ...................., str. ...................... nr. .........., judeţul ................/sectorul .........., identificat cu CI/BI seria ............. nr. ................., CNP ...................., în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, vă solicit acordarea indemnizaţiei pentru un număr de ............... persoane, în sumă totală de ..................... lei (brut), pentru perioada ..................., ca urmare a reducerii temporare a activităţii, determinată de instituirea stării de urgenţă/alertă/asediu.
    Plata se efectuează în contul societăţii cooperative nr. ...................... deschis la Banca ................... .
    Anexez:
    - declaraţia pe propria răspundere;
    – lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

    Data ....................
    Numele şi prenumele (în clar) .........................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura
    Societatea cooperativă (felul şi denumirea) ...............................
    Adresa sediului social (doar localitatea) ............................
    Judeţul ........................
    CUI ..........................
    CAEN .........................
    Cont bancar nr. .......................
    Telefon ..........................
    E-mail ..........................
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Către
    AGENŢIA PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ A JUDEŢULUI ......................./MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

    Subsemnatul(a), ..........................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ........................., cu sediul social în localitatea ..........................., str. .................... nr. ......., judeţul/sectorul .................., identificat cu CI/BI seria ............... nr. ......................, CNP ......................, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere:
    [ ] am redus temporar activitatea ca urmare a situaţiilor prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă;
    [ ] societatea nu se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020;
    [ ] pentru persoanele pentru care se solicită indemnizaţia societatea nu beneficiază de măsurile active de sprijin acordate potrivit art. I şi III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative şi nici de măsurile de stimulare a angajatorilor finanţate din bugetul asigurărilor pentru şomaj prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] datele din lista prezentată sunt corecte.

    Data ......................
    Numele şi prenumele (în clar) ....................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura
    LISTA PERSOANELOR
    care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza
    art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind
    măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei
    epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
    precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

┌────┬─────────┬───┬───────────┬────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Numărul şi │Luna pentru │Cuantumul │
│Nr. │Numele şi│ │data │care se │brut al │
│crt.│prenumele│CNP│convenţiei │solicită │indemnizaţiei│
│ │ │ │individuale│indemnizaţia│(lei)^1 │
│ │ │ │de muncă │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│....│ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼────────────┼─────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │……………*) │
└────┴─────────┴───┴───────────┴────────────┴─────────────┘

    ^1 41,5% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    *) Total sumă ce va fi plătită de agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială.
    Data .......................
    Numele şi prenumele (în clar) ........................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura ..................................

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016