Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 132 din 24 iunie 2020  privind modificarea şi completarea Normei tehnice  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 132 din 24 iunie 2020 privind modificarea şi completarea Normei tehnice "Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea", aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 568 din 30 iunie 2020
    Având în vedere prevederile art. 14 alin. (6^5) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/631 al Comisiei din 14 aprilie 2016 de instituire a unui cod de reţea privind cerinţele pentru racordarea la reţea a instalaţiilor de generare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Norma tehnică „Condiţii tehnice de racordare la reţelele electrice de interes public pentru prosumatorii cu injecţie de putere activă în reţea“, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 228/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.114 din 28 decembrie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 4 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "4. Prosumator în regim cu injecţie în reţea - Prosumatorul care, prin soluţia de racordare şi/sau modul de funcţionare stabilit împreună cu operatorul de reţea relevant, poate injecta energie în reţea pe durată determinată sau nedeterminată
5. Prosumator în regim fără injecţie în reţea - Prosumatorul care evacuează în reţeaua electrică maximum 0,1 kWh în orice interval orar din zi; modalitatea tehnică pentru îndeplinirea acestei condiţii se convine cu operatorul de reţea relevant. Soluţia tehnică pentru îndeplinirea acestei condiţii este aprobată de operatorul de reţea relevant cu luarea în considerare a funcţiilor echipamentului electric/automatizărilor deţinute de utilizator şi specificată în avizul tehnic de racordare (ATR) şi certificatul de racordare"

    2. La articolul 3 alineatul (1), după punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 8-10, cu următorul cuprins:
    "8. Regim de funcţionare insularizată - Situaţie în care o secţiune a unei reţele electrice, conţinând unităţi generatoare, este în stare deconectată fizic faţă de restul reţelei electrice de distribuţie şi în care una sau mai multe unităţi generatoare menţin alimentarea cu energie electrică pentru secţiunea izolată a reţelei electrice
9. Întreruptor de interfaţă - Echipament de comutaţie (întreruptor, switch/întreruptor de sarcină electrică sau contactor) montat în instalaţia de utilizare pentru separarea faţă de reţeaua de distribuţie a unei secţiuni/mai multor secţiuni a reţelei utilizatorului conţinând cel puţin o unitate generatoare
10. Protecţii de interfaţă - Sistemul de protecţii care acţionează întreruptorul de interfaţă"

    3. La articolul 4, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) Valoarea vitezei de variaţie a frecvenţei şi intervalul de timp în care modulul generator/generatorul sincron are capabilitatea de a rămâne conectat la reţea se aleg dintre valorile prevăzute la lit. b), inclusiv pe baza informaţiilor solicitate de către ORR producătorului/reprezentantului furnizorului echipamentului, şi se precizează în ATR. ORR transmite lunar OTS setul de valori privind viteza de variaţie a frecvenţei şi intervalul de timp corespunzător aferent fiecărui tip nou de modul generator (invertor)/generator sincron aparţinând prosumatorilor racordaţi la reţelele electrice de distribuţie."

    4. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prosumatorul trebuie să transmită la ORR diagrama de dependenţă a puterii active de factorii de mediu (temperatură, presiune, iradianţă solară, respectiv viteza vântului, după caz) şi datele tehnice privitoare la capabilitatea tehnică a modulului generator/generator sincron, prevăzute în anexa nr. 1."

    5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    (1) Indiferent de instalaţiile auxiliare aflate în funcţiune şi oricare ar fi puterea produsă, prosumatorul trebuie să asigure în punctul de racordare/delimitare, după caz, calitatea energiei electrice în conformitate cu standardele în vigoare (standardele europene şi standardul de performanţă pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice şi a serviciului de sistem, respectiv standardul pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice, după caz), cu luarea în considerare a condiţiilor de funcţionare a reţelei electrice din amonte de punctul de delimitare, inclusiv perturbaţiile existente în reţeaua electrică de distribuţie.
    (2) În cazul în care prosumatorul are prevăzut un contor inteligent în punctul de delimitare, monitorizarea continuităţii şi a calităţii energiei electrice se poate efectua şi utilizând funcţiile încorporate în contor.
    (3) În cazul în care prosumatorul este racordat la reţeaua electrică printr-un branşament trifazat, la încărcarea nesimetrică a fazelor permisă prin racordarea în instalaţia sa de utilizare a unei instalaţii de producere a energiei electrice, realizată cu unităţi generatoare monofazate, bifazate sau trifazate, diferenţa dintre încărcările fazelor nu trebuie să depăşească valoarea de 16 A, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
    (4) Pentru evitarea nesimetriilor mai mari de 16 A între faze se pot utiliza următoarele soluţii:
    a) utilizarea unei unităţi generatoare (invertor) trifazate;
    b) utilizarea unui sistem de comunicaţie între unităţile generatoare monofazate montate pe fazele instalaţiei de utilizare.
    (5) Este permisă existenţa unei nesimetrii între curenţii celor trei faze dacă:
    a) nesimetria generată este acceptată de ORR pentru compensarea dezechilibrului de tensiune în punctul de racordare;
    b) prosumatorul este fără injecţie în reţea şi nesimetria în punctul de racordare nu este mai mare de 16 A."

    6. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) În instalaţia de utilizare a prosumatorului, circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice trebuie să fie echipate cu:
    a) întreruptoare/echipamente de comutaţie astfel încât între unitatea generatoare şi punctul de racordare/delimitare, după caz, să existe cel puţin două întreruptoare/echipamente de comutaţie, exceptând întreruptorul/echipamentul de comutaţie al unităţii generatoare, conform figurii 1 din anexa nr. 2;
    b) relee/funcţii de protecţie care să declanşeze întreruptorul de interfaţă în cazul:
    (i) apariţiei unui regim de funcţionare insularizată;
    (ii) depăşirii valorilor, maxime şi minime, ale tensiunii şi frecvenţei convenite cu operatorul de reţea;
    (iii) depăşirii unui prag de curent (suprasarcină/ scurtcircuit);
    c) În instalaţia de racordare:
    (i) la joasă tensiune, se prevăd următoarele funcţii de protecţie, montate în punctul de delimitare sau în proximitatea acestuia, care declanşează întreruptorul principal, conform figurii 1 din anexa nr. 2:
    - protecţie maximală de curent de suprasarcină;
    – protecţie maximală de curent de scurtcircuit;
    – protecţie la supratensiuni de frecvenţă industrială (DPST), asigurată prin dispozitiv separat sau încorporat în întreruptorul principal;
    (ii) la medie tensiune, se prevăd funcţiile de protecţie prevăzute în art. 74 din „Norma tehnică pentru proiectarea sistemelor de circuite secundare ale staţiilor electrice“, cod NTE 011/12/00, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 41/2012, care declanşează întreruptorul principal, conform figurii 1 din anexa nr. 2.
    (2) a) În situaţia în care instalaţia de producere a energiei electrice din instalaţia de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mare de 30 kVA sau locul de consum şi de producere este racordat la reţeaua electrică de medie tensiune, circuitele de curent alternativ aferente instalaţiei de producere a energiei electrice se echipează cu releele/funcţiile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b), externe instalaţiei de producere a energiei electrice şi care declanşează întreruptorul de interfaţă.
    b) ORR şi utilizatorul convin referitor la activarea suplimentară a funcţiilor de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) existente în modulul generator (invertor)/generatorul sincron, luând în considerare prevederile alin. (4) lit. b).
    c) Reglajele, respectiv valorile de acţionare şi temporizările funcţiilor de protecţie din modulul generator (invertor)/ generatorul sincron prevăzute la lit. b) trebuie să fie coordonate cu reglajele releelor/funcţiilor de protecţie din circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, care respectă valorile prevăzute în tabelul 2P.
    d) (i) Protecţiile de interfaţă trebuie amplasate cât mai aproape posibil de punctul de racordare/delimitare (după caz) pentru evitarea declanşărilor nedorite ale protecţiilor de tensiune.
    (ii) În situaţia declanşărilor circuitelor de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice/întreruptorului de interfaţă menţionate la pct. (i), ORR şi prosumatorul convin asupra soluţiei de remediere.
    (3) a) În cazul în care instalaţia de producere a energiei electrice din instalaţia de utilizare a prosumatorului are puterea instalată mai mică sau egală cu 30 kVA şi locul de consum şi de producere este racordat la reţeaua electrică de joasă tensiune, pentru protecţiile de interfaţă se utilizează funcţiile de protecţie prevăzute la alin. (1) lit. b) încorporate în modulul generator (invertor)/generatorul sincron pentru a declanşa întreruptorul generatorului/echipamentul de comutaţie al generatorului, cu reglajele care respectă valorile din tabelul 2P, fără a fi necesare relee/funcţii de protecţie externe modulului generator (invertorului)/generatorului sincron.
    b) (i) În situaţia prevăzută la lit. a), ORR are obligaţia să verifice dacă lista funcţiilor modulului generator (invertorului)/generatorului sincron cuprinde funcţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) şi, în cazul în care anumite funcţii de protecţie solicitate nu sunt conţinute nici în modulul generator (invertor)/generatorul sincron şi nici în circuitele de curent alternativ aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice, să solicite prosumatorului asigurarea acestora conform prevederilor alin. (1) prin dispunerea de protecţii de interfaţă externe unităţii generatoare.
    (ii) Dacă modulul generator (invertor)/generatorul sincron conţine o funcţie de protecţie împotriva funcţionării în regim insularizat care nu utilizează funcţiile de protecţie de tensiune şi frecvenţă (aşa-numita metodă pasivă de detectare a insularizării), ORR analizează posibilitatea de utilizare a acesteia şi precizează în ATR mijloacele prin care se realizează funcţia de protecţie împotriva funcţionării în regim insularizat. În cazul în care ORR constată că funcţia de protecţie împotriva funcţionării în regim insularizat care nu utilizează funcţiile de protecţie de tensiune şi frecvenţă, conţinută în modulul generator/generatorul sincron, nu poate fi utilizată, comunică acest lucru în scris prosumatorului, motivând imposibilitatea folosirii funcţiei respective.
    c) (i) În cazul în care funcţiile de protecţie maximală/ minimală de tensiune, maximală/minimală de frecvenţă şi de reconectare automată după apariţia tensiunii în reţea, conţinute în modulul generator (invertor)/generator sincron, sunt setate la valori diferite de cele prevăzute în tabelul 2P şi la art. 10 alin. (2) lit. c), ORR solicită în scris reprezentantului producătorului modulului generator (invertor)/ generatorului sincron, cu informarea utilizatorului, modalitatea de modificare a setărilor: prin utilizarea parolei de service, prin actualizarea versiunii de soft instalate sau prin altă modalitate, după caz.
    (ii) În cazul în care modificarea valorilor de reglaj se realizează prin utilizarea parolei de service, ORR solicită în scris producătorului/reprezentantului producătorului modulului generator (invertor)/ generatorului sincron parola de service şi posibilitatea prin care aceasta poate fi modificată, informaţiile respective fiind comunicate exclusiv ORR, astfel încât modificarea reglajelor protecţiilor să nu fie efectuată decât de către ORR, iar parola de service să fie cunoscută doar de ORR.
    (iii) În cazul în care modificarea setărilor funcţiilor de protecţie menţionate la pct. i) nu este posibilă astfel încât să respecte valorile din tabelul 2P şi pe cele de la art. 10 alin. (2) lit. c), conform comunicării primite din partea reprezentantului producătorului modulului generator (invertor)/generatorului sincron, ORR informează prin adresă scrisă gestionarul modulului generator (invertor)/generatorului sincron.
    (iv) În situaţia de la pct. (iii) funcţiile de protecţie menţionate la pct. (i) se dezactivează şi se procedează în conformitate cu prevederile alin. (2) lit. a), b) şi d), utilizând un echipament a cărui modalitate de modificare/stabilire a reglajelor, precum şi posibilitatea de parolare/sigilare sunt cunoscute de ORR.
    (4) a) În cazul apariţiei regimului de funcţionare insularizată, prosumatorul poate utiliza puterea produsă de instalaţiile de producere a energiei electrice doar pentru consumul său propriu sau doar pentru anumite echipamente electrice, cu condiţia ca schema electrică a instalaţiei de utilizare, inclusiv cu protecţiile/reglajele protecţiilor şi automatizările solicitate, să fie realizată astfel încât să nu fie permisă evacuarea puterii electrice în reţeaua electrică a ORR pe toată durata regimului menţionat, inclusiv în intervalul specificat la art. 10 alin. (2) lit. c).
    b) Prosumatorul poate opta pentru neutilizarea puterii produse sau pentru utilizarea puterii produse de instalaţiile de producere a energiei electrice exclusiv pentru consumul propriu/pentru consumul unor anumite echipamente electrice în timpul apariţiei regimului de funcţionare insularizată.
    c) În situaţia utilizării puterii produse de instalaţiile de producere a energiei electrice numai pentru consumul propriu sau pentru consumul unor anumite echipamente electrice în timpul apariţiei regimului de funcţionare insularizată prevăzut la lit. a), ORR şi prosumatorul convin asupra soluţiei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnic şi economic pentru prosumator, ţinând cont de interesele justificate ale acestuia.
    (5) În cazul în care sursa de putere care alimentează releele/funcţiile de protecţie menţionate la alin. (1) lit. b), conţinute în modulul generator (invertor)/generator sincron sau externe acestuia, nu mai este disponibilă, echipamentul menţionat la alin. (1) lit. a) trebuie să fie declanşat imediat.
    (6) Pentru protecţia împotriva electrocutării prin atingere indirectă la curenţi diferenţiali reziduali, prosumatorul poate instala, în tabloul general de distribuţie din instalaţia de utilizare, o protecţie la curenţi diferenţiali reziduali, în conformitate cu prevederile „Normativului pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor electrice aferente clădirilor“, indicativ I 7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 2.741/2011.
    Tabelul 2P. Valorile maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei pentru protecţiile de interfaţă aferente instalaţiilor de producere a energiei electrice

┌──────────────────┬───────┬───────────┐
│Funcţia de │Valoare│Temporizare│
│protecţie │ │(s) │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│Funcţia de │ │ │
│protecţie de │1.15 Un│0.5 │
│tensiune treapta I│ │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│Funcţia de │ │ │
│protecţie de │0.85 Un│3.2 │
│tensiune treapta │ │ │
│II │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│Funcţia de │ │ │
│protecţie de │52 Hz │0.5 │
│frecvenţă treapta │ │ │
│I │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│Funcţia de │ │ │
│protecţie de │47.5 Hz│0.5 │
│frecvenţă treapta │ │ │
│II │ │ │
├──────────────────┼───────┼───────────┤
│Funcţia de │ │ │
│protecţie de │ │ │
│maximă tensiune │1.1 Un │603 s** │
│(valoarea mediată │ │ │
│la 10 minute)* │ │ │
└──────────────────┴───────┴───────────┘


     *Această funcţie se activează doar în cazul în care este conţinută în modulul generator (invertor)/generator sincron achiziţionat şi este obligatorie în cazul protecţiilor de interfaţă, externe unităţilor generatoare/instalaţiilor de producere a energiei electrice cu puterea instalată < 30 kVA.
    ** Timpul de acţionare al protecţiei este dependent de valoarea iniţială şi finală a tensiunii măsurate, respectiv de 10 minute după un timp de demaraj de 3s."

    7. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    Prosumatorii furnizează ORR datele aferente instalaţiilor de producere a energiei, consum şi de stocare a energiei, prevăzute în anexa nr. 1."

    8. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Instalaţiile de producere a energiei electrice ale prosumatorilor cu injecţie de putere activă în reţea şi cu sisteme de stocare a energiei trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 4-14.
    (2) În cazul în care unitatea de stocare a energiei electrice constituie o unitate separată cu propriul său invertor, nefiind amplasată în circuitul de curent continuu al invertorului din instalaţia de producere a energiei electrice, aceasta trebuie să fie prevăzută cu întreruptor de interfaţă şi cu protecţii de interfaţă conform art. 14 alin. (1) lit. a) şi b), în circuitul său de curent alternativ din instalaţia prosumatorului.
    (3) Sistemele de stocare prevăzute la alin. (1) şi (2) respectă prevederile SR EN 50549-1:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 1: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de joasă tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-1:2019, şi ale SR EN 50549-2:2019 - Prescripţii pentru centrale electrice destinate a fi conectate în paralel cu reţele electrice de distribuţie - Partea 2: Conectare la reţeaua electrică de distribuţie de medie tensiune. Centrale electrice de până la şi inclusiv tip B, denumit în continuare SR EN 50549-2:2019."

    9. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Prosumatorul cu injecţie de putere activă în reţea are obligaţia să asigure protecţia instalaţiei de producere a energiei electrice conform prevederilor art. 14, instalaţiilor auxiliare instalaţiei de producere a energiei electrice, sistemului de stocare a energiei electrice şi a instalaţiei electrice aferente locului de consum împotriva defectelor din instalaţiile proprii sau împotriva impactului reţelei electrice asupra acestora, la acţionarea protecţiilor de declanşare a prosumatorului ori la incidente în reţea cum ar fi acţionări ale protecţiilor în reţea, scurtcircuite cu şi fără punere la pământ.
    (2) Pentru un loc de consum existent la care se racordează instalaţii de producere a energiei electrice în instalaţia de utilizare existentă, ORR are obligaţia de a analiza şi utiliza releele/funcţiile de protecţie şi întreruptoarele/echipamentele de comutaţie existente în modulul generator (invertor)/generatorul sincron, în circuitele electrice de curent alternativ aferente instalaţiei de producere a energiei electrice cu puterea instalată mai mare de 30 kVA, cele din instalaţia de racordare sau din punctul de delimitare (după caz) şi cele din circuitele de consum ale instalaţiei de utilizare; ORR poate completa, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, după caz, releele/ funcţiile de protecţie şi întreruptoarele/echipamentele de comutaţie existente şi poate modifica schema electrică ţinând seama de prevederile art. 14, precum şi de interesele justificate ale prosumatorului care solicită racordarea, pentru stabilirea soluţiei de racordare la reţeaua electrică cea mai avantajoasă pentru acesta din punct de vedere tehnic şi economic.
    (3) ORR coordonează reglajele protecţiilor din instalaţia de utilizare, atât cele din protecţia de interfaţă, cât şi cele din circuitele aferente consumului, cu protecţiile şi automatizările dispuse din reţeaua electrică din amonte de punctul de delimitare, inclusiv cele din punctul de racordare/delimitare, după caz, pentru asigurarea selectivităţii acţionării acestora.
    (4) În scopul protejării reglajelor protecţiilor stabilite de către ORR pentru instalaţia de utilizare, ORR este responsabil pentru parolarea sau sigilarea acestora, după caz, în funcţie de echipamentul utilizat.
    (5) Parola necesară modificării reglajelor funcţiilor de protecţie va fi cunoscută doar de producătorul/reprezentantul producătorului echipamentului şi de ORR.
    (6) Utilizatorul nu are dreptul să modifice reglajele protecţiilor parolate sau sigilate în conformitate cu prevederile alin. (4).
    (7) În vederea realizării de către ORR a obligaţiilor ce îi revin conform prevederilor alin. (3) şi (4), utilizatorul asigură accesul ORR în instalaţiile proprii, inclusiv pentru activităţi ulterioare de verificare, corelare şi modificare a reglajelor protecţiilor.
    (8) Prosumatorul are obligaţia să transmită la ORR, in documentaţia pentru punerea sub tensiune pentru perioada de probe, tipul protecţiilor şi schemele electrice prin care se poate evidenţia modalitatea de racordare a acestora la circuitele de tensiune şi de curent electric, precum şi valorile de declanşare stabilite prin proiect pentru declanşarea întreruptorului principal care separă instalaţia prosumatorului de reţeaua electrică de distribuţie, a întreruptorului de interfaţă şi a instalaţiei de producere a energiei electrice şi de stocare a energiei electrice, după caz."

    10. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Sistemele de măsurare a energiei electrice se realizează fie cu contoare inteligente, fie cu contoare care permit cel puţin citirea la distanţă, integrabile în sistemele de măsurare inteligente gestionate de ORR, cu respectarea prevederilor Codului de măsurare a energiei electrice în vigoare, astfel încât să se asigure stabilirea, pe baza valorilor măsurate, a energiei electrice produse în instalaţia de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie şi livrate în reţeaua electrică."

    11. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Instalaţia de producere a energiei electrice aparţinând prosumatorilor în regim fără injecţie în reţea trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute la art. 4-14.
    (2) Prosumatorii prevăzuţi la alin. (1) furnizează ORR datele aferente instalaţiilor de producere a energiei, consum şi stocare a energiei în conformitate cu prevederile art. 15."

    12. Articolul 24 se abrogă.
    13. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 26, cu următorul cuprins:
    "ART. 26
    ORR are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet informaţii referitoare la module generatoare (invertoare)/generatoare sincrone conforme cu prevederile prezentei norme tehnice, respectiv:
    - denumire model, putere maximă produsă şi producătorul modulelor generatoare (invertoare)/generatoarelor sincrone;
    – pentru fiecare model protecţiile incluse în modulele generatoare (invertoare)/generatoarele sincrone, respectiv protecţie împotriva depăşirii valorilor maxime şi minime ale tensiunii şi frecvenţei, protecţie antiinsularizare pasivă sau activă, cu specificarea mijloacelor prin care este realizată, respectiv cu protecţii de tensiune/frecvenţă sau prin viteza de variaţie a frecvenţei (RoCoF)/salt de vector de tensiune (voltage shift) etc."

    14. După anexa la norma tehnică, care devine anexa nr. 1 la norma tehnică, se introduce o nouă anexă, anexa nr. 2 la norma tehnică, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 24 iunie 2020.
    Nr. 132.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 2 la norma tehnică)
    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    Schema de principiu a echipamentelor de comutaţie/întreruptoare
 (a se vedea imaginea asociată)
    Fig. 1. Exemplu de unităţi generatoare racordate le reţeaua operatorului de distribuţie (schemă de principiu a echipamentelor de comutaţie/întreruptoare)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016