Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.312 din 22 iulie 2020  privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.312 din 22 iulie 2020 privind organizarea şi funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 692 din 3 august 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. NT 5.918 din 22.07.2020 al secretarului general al Ministerului Sănătăţii şi nr. 2.693 din 7.07.2020 al directorului general al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
    având în vedere prevederile art. 249 alin. (2^1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 1 alin. (2) şi (4) şi ale art. 17 alin. (1) lit. a)-a^2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,
    precum şi prevederile art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii,
    în temeiul dispoziţiilor art. 249 alin. (2^2) teza finală din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 13 alin. (6) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate emit următorul ordin:
    ART. 1
    În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) structura de management al calităţii serviciilor de sănătate - structura aprobată în cadrul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, cu personal propriu special pregătit, destinată implementării sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi realizării activităţilor principale prevăzute la art. 5;
    b) termenul „calitate“ şi expresiile „standarde ANMCS“ şi „sistem de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului“ se definesc conform prevederilor art. 2 lit. d1)-d3) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) documentele calităţii - totalitatea documentelor şi a înregistrărilor pe baza cărora se organizează şi funcţionează sistemul de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului la nivelul unităţii sanitare;
    d) ANMCS - Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate;
    e) personal propriu special pregătit - personalul specializat în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate care a absolvit un curs de management al calităţii în sănătate recunoscut de către ANMCS şi care ocupă, conform prevederilor legale în vigoare, în cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate un post cu normă întreagă de 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână sau cu fracţiune de normă potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) eveniment advers asociat asistenţei medicale - eveniment considerat că poate fi prevenit, care reprezintă afectarea neintenţionată şi nedorită a sănătăţii, rănirea, îmbolnăvirea, dizabilitatea temporară sau permanentă sau chiar moartea pacientului, asociată asistenţei medicale, care se comunică ANMCS fără caracter acuzator, în scopul prevenirii erorilor în situaţii similare;
    g) audit clinic - o metodă de îmbunătăţire a calităţii asistenţei medicale şi a rezultatelor acesteia prin revizuirea sistematică a practicilor curente în comparaţie cu un sistem de referinţă acceptat.


    ART. 2
    (1) La nivelul unităţilor sanitare cu paturi şi serviciilor de ambulanţă, denumite în continuare unităţi sanitare, se înfiinţează şi funcţionează structura de management al calităţii serviciilor de sănătate în subordinea conducătorului unităţii.
    (2) Structura prevăzută la alin. (1) se aprobă în cadrul organigramei şi se poate organiza la nivel de serviciu, birou sau compartiment, în funcţie de numărul de posturi aprobate în acest sens conform reglementărilor legale în vigoare, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat.
    (3) La nivelul unităţilor sanitare private cu paturi şi serviciilor de ambulanţă private, structura prevăzută la alin. (1) se organizează în funcţie de complexitatea serviciilor medicale oferite şi/sau de mărimea unităţii sanitare.

    ART. 3
    Activitatea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate se desfăşoară numai cu personal propriu special pregătit care, indiferent de postul ocupat, îşi desfăşoară activitatea cu normă întreagă de 8 ore pe zi/40 de ore pe săptămână sau cu echivalent de fracţii de normă întreagă.

    ART. 4
    (1) Structura de management al calităţii serviciilor de sănătate are ca principal obiectiv implementarea la nivelul unităţii sanitare cu paturi sau serviciului de ambulanţă a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.
    (2) Rolul structurii prevăzute la alin. (1) constă în planificarea, organizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică şi monitorizarea activităţilor privind asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.
    (3) Controlul activităţilor privind asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului este responsabilitatea conducătorului unităţii.

    ART. 5
    Pentru realizarea obiectului său de activitate, structura de management al calităţii serviciilor de sănătate desfăşoară următoarele activităţi principale:
    a) elaborarea, împreună cu celelalte structuri din unitatea sanitară, a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate, precum şi coordonarea şi monitorizarea implementării acestuia;
    b) evaluarea periodică a stadiului de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi a nivelului de conformitate cu standardele şi cu cerinţele de monitorizare postacreditare, adoptate de către ANMCS;
    c) informarea periodică a conducerii şi a personalului din cadrul unităţii sanitare cu privire la nivelul de implementare a planului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi, după caz, actualizarea acestuia;
    d) coordonarea şi monitorizarea elaborării de către structurile de la nivelul unităţii sanitare a documentelor calităţii;
    e) asigurarea instruirii şi informării personalului din cadrul unităţii sanitare cu privire la organizarea şi implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    f) măsurarea şi evaluarea calităţii serviciilor furnizate de către unitatea sanitară, inclusiv investigarea nivelului de satisfacţie a pacienţilor;
    g) coordonarea şi controlul activităţii de colectare şi de raportare, conform legislaţiei în vigoare, a datelor şi documentelor necesare în procesul de implementare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    h) coordonarea şi controlul activităţii de analiză, evaluare şi raportare a indicatorilor de monitorizare a conformităţii la cerinţele standardelor ANMCS;
    i) monitorizarea, centralizarea, analiza şi raportarea către ANMCS a situaţiilor legate de producerea evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale, precum şi a altor informaţii necesare pregătirii evaluării unităţii sanitare sau monitorizării nivelului de conformitate cu standardele ANMCS;
    j) coordonarea şi participarea, alături de alte structuri din unitatea sanitară, la desfăşurarea activităţilor de audit clinic;
    k) îndrumarea responsabililor de riscuri de la nivelul structurilor din unitatea sanitară în activitatea de identificare şi de management al riscurilor;
    l) asigurarea consilierii conducerii în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului şi participarea la elaborarea şi implementarea politicii de calitate a serviciilor de sănătate la nivelul unităţii sanitare;
    m) elaborarea şi înaintarea către conducerea unităţii sanitare a rapoartelor periodice conţinând propuneri şi recomandări ca urmare a activităţilor desfăşurate şi a rezultatelor obţinute;
    n) monitorizarea elaborării, implementării şi evaluării eficacităţii şi/sau eficienţei procedurilor şi protocoalelor de bune practici clinice şi manageriale.


    ART. 6
    (1) Structura de management al calităţii serviciilor de sănătate este condusă de un responsabil cu managementul calităţii, denumit în continuare RMC.
    (2) Îndeplineşte funcţia de RMC persoana care ocupă funcţia de şef serviciu/şef birou de management al calităţii serviciilor de sănătate sau, după caz, persoana desemnată de conducătorul unităţii sanitare ca responsabil al compartimentului de management al calităţii serviciilor de sănătate. În cazul unităţilor sanitare private, îndeplineşte funcţia de RMC persoana desemnată de conducătorul unităţii ca responsabil al structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate.
    (3) RMC este responsabil cu coordonarea implementării sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului la nivelul unităţii sanitare şi are următoarele atribuţii principale:
    a) planifică, organizează, coordonează şi monitorizează întreaga activitate privind implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului la nivelul unităţii sanitare;
    b) coordonează şi controlează funcţionarea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate;
    c) analizează şi avizează procedurile interne ale structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate, care se aprobă potrivit reglementărilor legale în vigoare;
    d) elaborează şi supune aprobării conducătorului unităţii sanitare planul anual de formare şi perfecţionare profesională a personalului din subordine;
    e) coordonează şi monitorizează elaborarea documentelor calităţii la nivelul unităţii sanitare;
    f) coordonează elaborarea şi avizează planul de management al calităţii serviciilor de sănătate de la nivelul unităţii sanitare;
    g) coordonează şi monitorizează activităţile legate de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate desfăşurate de către responsabilii desemnaţi la nivelul fiecăreia dintre structurile unităţii sanitare;
    h) monitorizează activităţile legate de asigurarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate desfăşurate de către comisiile, consiliile şi comitetele constituite la nivelul unităţii sanitare, în colaborare cu coordonatorii acestora;
    i) elaborează şi înaintează spre aprobare conducătorului unităţii sanitare rapoarte periodice privind activitatea structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate;
    j) coordonează şi monitorizează activităţile privind raportarea şi monitorizarea evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale;
    k) colaborează cu şefii celorlalte structuri din cadrul unităţii sanitare în vederea implementării sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    l) asigură comunicarea permanentă cu responsabilul regional cu acreditarea desemnat prin ordin al preşedintelui ANMCS, precum şi cu oficiul teritorial al ANMCS.

    (4) RMC participă, fără drept de vot, la şedinţele comitetului director pentru a prezenta aspectele relevante ale procesului de îmbunătăţire a calităţii din întreaga unitate sanitară şi a consilia conducerea spitalului cu privire la impactul deciziilor luate asupra managementului calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.

    ART. 7
    (1) Personalul de execuţie din cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate din unităţile sanitare publice se încadrează, în condiţiile legii, după cum urmează:
    a) pe post de medic, în condiţiile art. 249 alin. (2^2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (1) lit. a^1) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) pe post de referent, referent de specialitate sau consilier.

    (2) Încadrarea personalului în structura de management al calităţii serviciilor de sănătate se face în condiţiile art. 17 alin. (1) lit. a^2) din Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Condiţiile de ocupare a posturilor pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea posturilor din cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate se stabilesc prin fişa postului aprobată de către conducătorul unităţii sanitare.
    (4) Concursul pentru ocuparea posturilor din cadrul structurii se desfăşoară în baza unei bibliografii şi a unei tematici din domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate, cu respectarea bibliografiei şi tematicii minimale aprobate prin ordin al preşedintelui ANMCS.
    (5) Din comisiile de concurs şi respectiv comisiile de soluţionare a contestaţiilor, aprobate prin act administrativ al conducătorului unităţii sanitare publice, face parte şi un reprezentant desemnat de ANMCS.

    ART. 8
    Medicul încadrat în structura de management al calităţii serviciilor de sănătate are următoarele atribuţii principale:
    a) monitorizează elaborarea protocoalelor de diagnostic şi tratament şi a procedurilor care vizează asistenţa medicală, urmărind respectarea regulilor de elaborare a acestora;
    b) monitorizează şi analizează implementarea procedurilor şi protocoalelor care reglementează asistenţa medicală;
    c) elaborează şi coordonează implementarea planului anual pentru auditul clinic;
    d) monitorizează identificarea şi coordonează raportarea şi analizarea evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale;
    e) monitorizează elaborarea şi respectarea planului anual de educaţie medicală continuă a medicilor şi a farmaciştilor pe baza analizei de nevoi a spitalului, astfel încât acesta să răspundă misiunii sale;
    f) monitorizează elaborarea, pe baza analizei de nevoi a spitalului, şi respectarea planului de formare/perfecţionare a personalului medical în managementul calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului;
    g) monitorizează procesul de verificare a nivelului de competenţă profesională a medicilor;
    h) monitorizează activitatea de actualizare a ofertei de servicii medicale conform nevoilor de sănătate a populaţiei deservite;
    i) monitorizează implementarea măsurilor pentru managementul integrat al cazului şi asigurarea continuităţii asistenţei medicale a pacienţilor cu afecţiuni de lungă durată;
    j) analizează rezultatele monitorizării de către structurile responsabile cu prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale, ale respectării măsurilor pentru prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale;
    k) monitorizează planificarea şi desfăşurarea activităţilor de îngrijiri medicale conform procedurilor, protocoalelor şi a planului de îngrijiri;
    l) monitorizează formarea asistenţilor medicali cu privire la utilizarea planului de îngrijiri specific specialităţii în care lucrează, la optimizarea înregistrărilor şi la utilizarea acestuia ca instrument de comunicare interprofesională, cu valoare medico-legală;
    m) monitorizează elaborarea planului de educaţie medicală continuă a asistenţilor medicali pe baza analizei de nevoi a spitalului;
    n) monitorizează procesul de verificare a nivelului de competenţă profesională a asistenţilor medicali;
    o) monitorizează procesul de repartizare a sarcinilor asistenţilor medicali şi ale infirmierilor, în funcţie de volumul de activitate, complexitatea îngrijirilor şi gradul de dependenţă a pacienţilor.


    ART. 9
    (1) Referentul/Referentul de specialitate/Consilierul încadrat în structura de management al calităţii serviciilor de sănătate are următoarele atribuţii principale:
    a) monitorizează implementarea măsurilor pentru respectarea drepturilor pacientului;
    b) monitorizează implementarea măsurilor pentru respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, precum şi a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;
    c) monitorizează respectarea măsurilor de limitare a accesului persoanelor neautorizate în zonele cu risc crescut;
    d) monitorizează implementarea managementului riscurilor neclinice, a riscului financiar şi a riscului organizaţional;
    e) monitorizează elaborarea procedurilor pentru implementarea bunelor practici manageriale;
    f) monitorizează colectarea şi prelucrarea datelor privind asigurarea resurselor necesare respectării protocoalelor şi procedurilor medicale;
    g) monitorizează colectarea şi prelucrarea datelor privind costurile corecte ale serviciilor de sănătate.

    (2) În situaţia în care personalul prevăzut la alin. (1) are studii în domeniul medical, atribuţiile principale prevăzute la art. 8 lit. (j)-(n) se îndeplinesc de acest personal.

    ART. 10
    Pentru realizarea obiectivelor specifice stabilite în conformitate cu obiectivul principal şi pentru îndeplinirea atribuţiilor sale generale şi specifice privind ansamblul mijloacelor şi metodelor de asigurare şi îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului, în conformitate cu cerinţele standardelor adoptate de către ANMCS, structura de management al calităţii serviciilor de sănătate colaborează cu toate structurile din cadrul unităţii sanitare care oferă servicii de sănătate.

    ART. 11
    (1) Personalul încadrat în structura de management al calităţii serviciilor de sănătate este personal contractual care, în cazul unităţilor sanitare publice cu paturi, se normează la posturi fixe generale, iar în cazul serviciile publice de ambulanţă, numărul de posturi se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Pentru medicii din unităţile sanitare publice încadraţi în condiţiile prezentului ordin în structura de management al calităţii serviciilor de sănătate, indiferent de specialităţile medicale deţinute, salarizarea se stabileşte la nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare pentru unităţi clinice sau unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice, după caz.

    ART. 12
    Structurile de management al calităţii serviciilor medicale înfiinţate şi organizate în baza Ordinului ministrului sănătăţii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale îşi schimbă denumirea şi se reorganizează cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. 13
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, personalul din unităţile sanitare publice cu paturi care ocupă funcţii în structura de management al calităţii serviciilor medicale se reîncadrează în structura de management al calităţii serviciilor de sănătate, cu acordul angajatului, pe posturile prevăzute la art. 7 alin. (1), cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii.
    (2) În cazul în care funcţia deţinută în structura de management al calităţii serviciilor medicale nu se regăseşte în prezentul ordin şi personalul nu optează pentru reîncadrarea pe posturile prevăzute la art. 7 alin. (1), acesta va fi redistribuit în cadrul altor structuri ale unităţii sanitare publice cu paturi, în funcţie de condiţiile generale şi specifice de ocupare a posturilor din cadrul acestor structuri.
    (3) Reîncadrarea personalului din unităţile sanitare publice cu paturi care ocupă funcţii în structura de management al calităţii serviciilor medicale se face cu păstrarea gradului profesional avut.

    ART. 14
    (1) Atribuţiile prevăzute la art. 8 nu reprezintă atribuţii profesionale de medic.
    (2) Perioada în care medicul cu drept de liberă practică ocupă funcţia de medic în cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate nu constituie experienţă profesională de medic şi nu reprezintă vechime în specialitate necesară în vederea susţinerii şi promovării examenului de promovare în grad profesional, cu excepţia medicului confirmat în specialitatea sănătate publică şi management.

    ART. 15
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calităţii serviciilor medicale în cadrul unităţilor sanitare cu paturi din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 din 5 octombrie 2012.

    ART. 16
    Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi unităţile sanitare cu paturi şi serviciile de ambulanţă duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. 17
    În cazul unităţilor sanitare aparţinând ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, prevederile prezentului ordin se completează cu dispoziţiile legale specifice din actele normative în vigoare.

    ART. 18
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
                    Vasile Cepoi

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016